THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TIẾP SỨC MÙA THI 2012

Thứ tư - 13/06/2012 21:29
BCH HỘI CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2


DANH SÁCH THÍ SINH SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ
Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2012” tại cụm thi Tp.Vinh


Sau thời gian phổ biến và triển khai chương trình, dưới đây là bản danh sách chính thức các thí sinh nhận được hỗ trợ từ hội cựu học sinh, về phương tiện đưa đến địa điểm thi, hỗ trợ tìm nhà trọ giá rẻ… tại Tp.Vinh.
Riêng các thí sinh đi cùng phụ huynh hoặc người nhà đều có thể nhận được sự giúp đỡ của hội tại Tp.Vinh khi có nguyện vọng.

 

Lịch trình cụ thể:

  -   Đợt 1: 7h15 Sáng ngày 02/07/2012

       Đón thí sinh Tại sân trường THPT Quỳnh Lưu 2 vào điểm tập kết tại TP.Vinh

-         Đợt 2: 7h15 sáng ngày 07/07/2012

 Đón thí sinh tại sân trường THPT Quỳnh Lưu 2 vào điểm tập kết tại TP.Vinh

Sau đó sẽ do các tình nguyện viên đưa đến địa điểm thi và nhà trọ.

 

TT

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Khối thi

Địa điểm thi

1.     

Trần Doãn Đạt

01664499845

A

 

2.      

Nguyễn Hồng Nhâm

01626650219

A

 

3.       

Lê Văn Lập

0986216201

A

 

4.       

Võ Thị Quý

0977429994

A

 

5.       

Hồ Sỹ Hùng

01672516126

A

 

6.       

Nguyễn Thị Sáu

01676566968

A

 

7.

Nguyễn Thị Hồng

0982987413

A

 

8.

Lê Văn Huy

01688638085

A

 

9.       

Nguyễn Đình Công

01666574169

A

 

10.   

Lê Tiến Linh

01654622102

A

 

11.   

Đậu Xuân Tuấn

01697457003

A

 

12.   

Trần Văn Minh

01655860978

A

 

13.  

Hồ Trọng Sinh

01672832003

A

 

14.   

Nguyễn Đình Sinh

01648571629

A

 

15.   

Hồ Sỹ Tiến

01635917197

A

 

16.   

Đậu Thị Huyền

01692508419

A

 

17.   

Lê Văn Phát

01674657538

A

 

18.   

Hồ Sỹ Ba

01655903527

A

 

19.   

Trần Thị Lộc

01657915708

A

 

20.   

Lê Văn Tuyền

01666626271

A

 

21.   

Nguyễn Thị Bình

01648229412

A

 

22.   

Lê Khắc Tuấn

0975108439

A

 

23.   

Nguyễn Cảnh Sáng

0986624465

A

 

24.   

Trần Đức Tâm

01638581970

A

 

25.   

Phan Thị Hải

01653279285

A

 

26.   

Lê Thị Thanh

01699200586

A

 

27.   

Trần Văn Cường

01694642829

A

 

28.   

Đậu Minh Đại

01665570424

A

 

29.   

Hồ Đình Từ

01673735800

A

 

30.   

Nguyễn Thế Sáng

0972178406

A, C

 

31.   

Hồ Trọng Hiệp

01657531973

 

Trường Tiểu Học Trung Đô

32.   

Lê Tiến Sơn

01687726048

 

 

33.   

Nguyễn Thị Phương

01662065049

 

 

34.   

Hồ Thị Mai

01282475178

 

 

35.   

Hồ Thị Mai

 

 

 

36.   

Hồ Minh Lý

0976594591

 

 

37.   

Hồ Minh Lý

01667113010

 

 

38.   

Đậu Thị Hồng

0386545745

 

 

39.   

Nguyễn Thị Huyền Trang

01648763262

 

 

40.   

Nguyễn Văn Toàn

01672156695

 

 

41.   

Lê Văn Tâm

01286485870

 

 

42.   

Hoàng Nguyên Tài

 

 

 

43.   

Nguyễn Công Phương

01676782011

 

 

44.   

Nguyễn Thị Nga

01658903317

 

 

45.   

Văn Thị Mai

01679877894

 

 

46.   

Nguyễn Hữu Hoàng

01666565407

 

 

47.   

Nguyễn Thị Hoa

01698374802

A,B

 

48.   

Lê Thị Đào

01683430367

 

 

49.   

Hoàng Nguyên Danh

0975670431

 

 

50.   

Trần Thị Hoa

0988390844

A

 

51.   

Lê Văn Quyền

01684455614

A

 

52.   

Lê Thị Giang

01648229313

A

 

53.   

Lê Đôn Giáp

01659250759

A

 

54.   

Lê Đức Thắng

01679653578

A

 

55.   

Trần Đức Công

0973623578

A

 

56.   

Lê Thị Hồng

01678560271

A

 

57.   

Phan Đình Chính

01687964016

A

 

58.   

Hồ Đức Chí

01667081417

A

 

59.   

Nguyễn Hoàng Trí

0988428129

A

 

60.   

Hồ Sỹ Dương

01626784022

A

 

61.   

Hồ Sỹ Giáp

01654622030

A1

 

62.   

Lê Thị Linh

0984060335

A1

 

63.   

Nguyễn Thị Huệ

0987966619

A1

 

64.   

Nguyễn Thị Trang

0974185641

A1

 

65.   

Nguyễn Thị Ngọc Mai

01636499542

A1

 

66.   

Đậu Thị Ngọc

01699517657

A1

 

67.   

Lê Văn Huy

01668638085

B

 

68.   

Trần Văn Minh

01655860978

B

 

69.   

Hồ Sỹ Hùng

01672516126

B

 

70.   

Nguyễn Đình Sinh

01648571629

B

 

71.   

Nguyễn Thị Vân

01649361607

B

 

72.   

Lê Thị Mai

01629255299

B

 

73.   

Đậu Thị Huyền

01692508419

B

 

74.   

Trần Thị Mai

01687006489

B

 

75.   

Lê Thị Oanh

01685705831

B

 

76.   

Hồ Thị Hằng

01683554531

B

 

77.   

Trần Thị Hương

01662511345

B

 

78.   

Trần Văn Cường

01694642829

B

 

79.   

Hồ Thị Kim Huệ

01667286431

B

 

80.   

Hồ Đình Từ

01673735800

B

 

81.   

Trần Doãn Ngữ

01668966026

B

 

82.   

Văn Thị Huyền

01689832887

B

 

83.   

Trần Thị Bình

01683907233

B

 

84.   

Lê Thị Huệ

01665196459

B

 

85.   

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

01634881799

B

 

86.   

Hồ Sỹ Phương

01673135988

B

 

87.   

Hồ Thị Thu

0975213729

C

 

88.   

Hồ Thị Thủy

01673069804

C

 

89.   

Hoàng Thị Lành

01639615159

C

 

90.   

Hồ Thị Thi

01653683453

C

 

91.   

Hồ Thị Thiện

01669340145

C

 

92.   

Nguyễn Minh Hoài

01694998314

C

 

93.   

Nguyễn Huyền Trang

01688327675

C

 

94.   

Nguyễn Thị Thanh

01642402300

C

 

95.   

Đậu Thị Nga

01662496473

C

 

96.   

Lê Thị Hằng

01672196693

C

 

97.   

Trần Thị Vân

01667537636

C

 

98.   

Nguyễn Đình Kính

01643595921

C

 

99.   

Trần Thị Lợi

01642631303

C

 

100.                       

Nguyễn Thị Bích

01654165902

C

 

101.                       

Nguyễn Thị Hoàng Anh

0979399948

C

 

102.                       

Võ Thị Quý

0977429994

C

 

103.                       

Võ Thị Tứ

01674657357

D, M

 

104.                       

Hồ Thị Thương

01685452032

D

 

105.                       

Hồ Thị Lộc

01662219176

D

 

106.                       

Hồ Văn Ngân

01694716233

D

 

107.                       

Phạm Thị Lan

01699118706

D

 

108.                       

Nguyễn Tuấn Anh

01698643589

D

 

109.                       

Lê Hoàng Đức Anh

01657539535

D

 

110.                       

Lê Thị Thanh Tâm

01688203705

D

 

111.                       

Nguyễn Thị Hương

01649467263

D

 

112.                       

Lê Thị Đào

01674190773

D

 

113.                       

Hồ Văn Sơn

01693236406

D

 

114.                       

Hồ Thị Ngân

0986103290

D

 

115.                       

Trần Thị Lành

0984467593

D

 

116.                       

Lê Thị Hường

01688217804

D

 

117.                       

Lê Thị Duyên

0973749041

D

 

118.                       

Lê Thị Linh

0984060665

D

 

119.                       

Hồ Thị Sương

01655265312

D

 

120.                       

Nguyễn Thị Ngân

01666374170

D

 

121.                       

Nguyễn Thị Huệ

0987966619

D

 

122.                       

Nguyễn Thị Trang

0974185641

D

 

123.                       

Trần Thị Lộc

01657915708

D

 

124.                       

Võ Thị Thanh

01682373883

D

 

125.                       

Nguyễn Thị Châu

01629377678

D

 

126.                       

Nguyễn Thị Hồng

01673327180

D

 

127.                       

Lê Thị Thủy

01652294373

D

 

128.                       

Lê Thị Thắm

01648234152

D

 

129.                       

Hồ Thị Nguyên

01696834942

D

 

130.                       

Trần Thị Ly

01626374206

D

 

131.                       

Nguyễn Thị Xinh

01692862729

D

 

132.                       

Nguyễn Thị Dung

01675624682

D

 

133.                       

Nguyễn Thị Thắm

01636271454

D

 

134.                       

Trần Thị Huệ

01683324122

D

 

135.                       

Nguyễn Xuân Tĩnh

01635612453

D

 

136.                       

Nguyễn Thị Thân

01689143814

D

 

137.                       

Nguyễn Thị Ngọc

01648229423

D

 

138.                       

Hồ Thị Hải Yến

0977923935

D

 

139.                       

Hồ Thị Sáng

01673150609

D

 

140.                       

Nguyễn Thị Tình

0987595704

D

 

141.                       

Lê Thị Liệu

01682428740

D

 

142.                       

Nguyễn Thị Nga

01674212094

D

 

143.                       

Đoàn Thị Thắm

01687596296

D

 

144.                       

Phan Thị Mới

01649302394

D

 

145.                       

Hồ Thị Hồng

01654596713

D

 

146.                       

Văn Thị Hồng

01642401118

D

 

147.                       

Quách Thị Lý

01634226536

D

 

148.                       

Nguyễn Đình Trung

01666651344

D

 

149.                       

Hồ Thị Vân

01699678546

D

 

150.                       

Hồ Thị Vân

01642845910

D

 

151.                       

Lê Thị Thảo

01648734637

M

 

152.                       

Lê Thị Hằng

01689837909

M

 

153.                       

Nguyễn Thị Lý

01653277235

M

 

154

Phạm Thị Thanh

0986940663

M

 

155.                       

Lê Thị Thủy

01687921314

M

 

156.                       

Lê Thị Thanh

0978179155

M

 

157                       

Hồ Thị Thanh Hồng

01676378271

H

 

 

Thông tin về danh sách có thể được thay đổi, bổ sung thêm( Đang chờ bổ sung địa điểm thi).

Danh sách sẽ được phân chia theo địa điểm thi để giao cho các trưởng điểm phụ trách và có hướng giúp đỡ.

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng gửi mail về địa chỉ: myloves1891@gmail.com

Hoặc đường dây nóng : 01683099355 hoặc 0978941698

Và các trưởng địa điểm thi (có danh sách bổ sung sau) 

 Để nhận được hỗ trợ thông tin và kịp thời các vấn đề phát sinh tại Tp.Vinh trong thời gian diễn ra chương trình.

 

Nơi nhận        

-               Đảng Ủy – BGH nhà trường.

-               BCH Đoàn trường

   Trường THPT Quỳnh Lưu 2(thông tin, báo cáo).

-               Các chi hội (thực hiện)

-               Ban liên lạc hội (lưu).

TM.BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU HỌC SINH
 (Đã ký)
 Hoàng Nguyên Đức  

 

                                                                                  

                                     

                                                                     

 

 

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây