STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3 công khai 08/09/2022 Thông báo: 3 công khai đầu năm năm học 2022-2023
2 Nghị Quyết HĐND Quy định mức thu học phí trong các 13/07/2022 Nghị Quyết HĐND Quy định mức thu học phí trong các có sở giáo dục công lặp giai đoạn từ năm 2022-2026
3 NQ 11/12/2020 31-2020-NQ - HĐND tỉnh Nghệ An về các khoản thu, dịch vụ trong giáo dục
4 Mã đề 132 07/04/2018 132
5 Toán 134 07/04/2018 Mã đề 134
6 Mã 201 07/04/2018 Mã đề 201
7 Mã đề 356 07/04/2018 Mã đề 356
8 Mã 483 07/04/2018 Mã 483
9 Mã đề 201 07/04/2018 Mã đề 201
10 Mã đề 202 07/04/2018 202
11 Mã 203 07/04/2018 203
12 Mã 204 07/04/2018 204
13 132 07/04/2018 132
14 Mã đề 132 07/04/2018 132
15 Mã đề 132 07/04/2018 132
16 Mã đề 132 07/04/2018 132
17 Mã đề 132 07/04/2018 132
18 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
19 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
20 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
21 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
22 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
23 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
24 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
25 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
26 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
27 Đề chính thức 04/12/2017 Đề thi khảo sát HSG khối 11 lần 1
28 CV số 4462/BGDĐT-QLCL 24/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 4462/BGDĐT-QLCL ngày 25.09.2017 về việc công bố phương án thi THPT Quốc gia từ năm 2018
29 CV số 1885/SGD&ĐT-HD ngày 19.09.2017 18/09/2017 UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1885/SGD&ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
các lĩnh vực năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 19 tháng 9 năm 2017
30 CV 1781 - Thi HSG năm 2017 - 2018 12/09/2017 Số: 1781/SGDĐT-KTKĐCLGD Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2017
V/v hướng dẫn các kỳ thi chọn HSG tỉnh,
chọn ĐT thi HSGQG, năm học 2017 - 2018
31 QĐ số 1043/SGDĐT 07/09/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
QĐ số 1043/SGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2017, về việc Ban hành điều lệ HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII
32 KH Cá nhân GV 07/09/2017 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018
(Phần lưu hồ sơ tổ chuyên môn)
33 KH BDTX 07/09/2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
34 KH TCM 07/09/2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN ............. NĂM HỌC 2017-2018
35 Số: 1656 /SGD&ĐT-GDTrH 24/08/2017 Số: 1656 /SGD&ĐT-GDTrH Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục trung học năm học 2017-2018
36 Số: 1513/BC-SGD&ĐT 10/08/2017 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016 – 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
37 19/12/2016 QĐ Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38 KH-Tuan 12 nam 2016 03/11/2016 Kế hoặc tuần 12 năm học 2016-2017
39 KH-Tháng 11 năm 2016 03/11/2016 Kế hoặc hoạt động tháng 11 năm học 2016-2017
40 KH CT 29/09/2016 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016-2017
Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây