Điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012-2013 tại Quỳnh Lưu 2

Thứ tư - 04/07/2012 00:54
Hiện Sở đã gửi bảng điểm tuyển sinh vào 10 năm học 2012-2013.
Trường Quỳnh Lưu 2 xin đăng tải điểm của thí sinh thi tại Hội đồng THPT Quỳnh Lưu 2
 
Họ và Tên Giới Tính KK ƯT Nghề SBD Văn Sử Toán Tổng Xếp Thứ
lê đăng an Nam 0 0 1,5 2410001 5,00 2,25 1,50 16,75 656
hồ nghĩa an Nam 0 0 1,5 2410002 4,00 0,25 2,00 13,75 770
bùi thị an Nữ 0 0 1 2410003 5,25 3,75 4,25 23,75 395
hồ thị an Nữ 0 0 1,5 2410004 3,25 6,00 5,50 25,00 343
hồ thị an Nữ 0 0 1,5 2410005 8,25 5,50 5,75 35,00 71
lê thị an Nữ 0 0 1 2410006 4,75 3,00 3,50 20,50 520
nguyễn thị an Nữ 0 0 1 2410007 6,25 7,75 8,00 37,25 31
phạm thị an Nữ 0 0 1,5 2410008 8,25 4,00 1,50 25,00 343
lê công anh Nam 0 0 1 2410009 1,75 1,25 2,00 9,75 860
đậu đức anh Nam 0 0 1 2410010 4,25 1,00 4,50 19,50 560
nguyễn thế anh Nam 0 0 1,5 2410011 5,50 3,25 6,00 27,75 253
lê thị  vân anh Nữ 0 0 1,5 2410012 6,00 1,50 2,75 20,50 520
chu thị kim anh Nữ 0 0 1 2410013 2,75 3,25 0,00 9,75 860
hồ thị ngọc anh Nữ 0 0 1,5 2410014 3,00 2,00 3,50 16,50 669
lê văn anh Nam 0 0 1 2410015 3,75 1,00 3,75 17,00 650
lê văn anh Nam 0 0 1,5 2410016 3,75 1,75 1,25 13,25 780
nguyễn văn anh Nam 0 0 1,5 2410017 4,00 4,00 4,50 22,50 449
trần công ánh Nam 0 0 1 2410018 3,25 3,00 3,50 17,50 628
hồ lê ngọc ánh Nữ 0 0 1,5 2410019 7,25 7,50 8,50 40,50 5
lê thị ánh Nữ 0 0 1,5 2410020 5,75 2,25 3,50 22,25 460
đặng thị ngọc ánh Nữ 0 0 1,5 2410021 6,00 5,50 5,25 29,50 203
nguyễn thị ngọc ánh Nữ 0 0 1 2410022 5,50 7,25 3,50 26,25 295
nguyễn  ân Nam 0 0 1,5 2410023 6,25 0,25 5,50 25,25 333
hồ thị bảy Nữ 0 2 1 2410024 4,50 0,25 2,50 17,25 635
nguyễn thị bảy Nữ 0 0 1,5 2410025 4,50 2,00 3,25 19,00 578
đậu đức bằng Nam 0 0 1 2410026 4,50 3,50 6,25 26,00 301
ngô trí bắc Nam 0 0 1 2410027 2,25 2,00 3,50 14,50 748
đậu thị bé Nữ 0 0 1,5 2410028 4,00 2,25 0,25 12,25 812
nguyễn đinh bình Nam 0 0 1 2410029 0,75 0,75 3,25 9,75 860
bùi minh bình Nam 0 0 1,5 2410030 2,25 1,25 2,75 12,75 797
hồ thị bình Nữ 0 0 1,5 2410031 7,50 6,00 3,50 29,50 203
vũ thị bình Nữ 0 0 1,5 2410032 7,25 3,00 4,75 28,50 228
nguyễn văn bình Nam 0 0 1,5 2410033 3,75 5,50 4,50 23,50 408
phan văn bình Nam 0 0 1 2410034 2,50 4,00 2,25 14,50 748
đoàn thị bích Nữ 0 0 1 2410035 7,25 7,50 5,00 33,00 107
hồ hữu bính Nam 0 0 1 2410036 6,00 6,00 4,50 28,00 244
nguyễn quang cao Nam 0 0 1 2410037 5,25 3,75 3,25 21,75 478
nguyễn thị thanh cảnh Nữ 0 0 1 2410038 3,50 4,25 0,50 13,25 780
hồ văn cảnh Nam 0 0 1,5 2410039 6,00 5,50 0,50 20,00 542
vũ mạnh cầm Nữ 0 0 1 2410040 5,75 1,00 4,75 23,00 427
hồ sỹ cầu Nam 0 0 1,5 2410041 6,75 3,00 7,00 32,00 132
nguyễn xuân cẩm Nam 0 0 1 2410042 4,75 6,75 5,25 27,75 253
nguyễn thị châu Nữ 0 0 1,5 2410043 6,75 8,25 5,50 34,25 82
nguyễn xuân châu Nam 0 0 0 2410044 6,25 2,25 4,75 24,25 375
lê thị chi Nữ 0 0 1,5 2410045 8,00 3,50 5,25 31,50 148
nguyễn thị chi Nữ 0 0 1,5 2410046 5,50 3,00 1,75 19,00 578
trần đức chiến Nam 0 0 1,5 2410047 4,00 3,75 5,25 23,75 395
quách hữu chiến Nam 0 0 1 2410048 4,50 4,25 1,25 16,75 656
nguyễn minh chiến Nam 0 0 1,5 2410049 3,50 2,75 6,00 23,25 417
hoàng văn chiến Nam 0 0 1,5 2410050 4,50 5,75 3,00 22,25 460
đậu thị hà chinh Nữ 0 0 1,5 2410051 8,00 6,25 8,00 39,75 9
đậu thị chuyên Nữ 0 0 1,5 2410052 5,50 6,25 6,00 30,75 167
nguyễn thị chuyên Nữ 0 0 1 2410053 5,00 3,75 3,25 21,25 495
bùi văn chương Nam 0 0 1 2410054 3,00 3,25 5,25 20,75 510
nguyễn xuân chức Nam 0 0 1 2410055 1,75 1,00 2,50 10,50 844
nguyễn cảnh công Nam 0 0 1,5 2410056 5,25 4,75 5,25 27,25 270
lê tiến công Nam 0 0 1,5 2410057 5,25 4,75 1,00 18,75 586
lê tiến công Nam 0 0 1 2410058 4,25 3,00 3,25 19,00 578
ngô trí công Nam 0 0 1,5 2410059 3,50 2,00 1,25 13,00 788
nguyễn xuân công Nam 0 0 1,5 2410060 5,00 3,50 4,75 24,50 362
lê tiến cung Nam 0 0 1,5 2410061 4,25 1,50 3,00 17,50 628
nguyễn đình cương Nam 0 0 1,5 2410062 4,25 1,50 5,25 22,00 471
nguyễn công cường Nam 0 0 1,5 2410063 5,50 6,75 8,00 35,25 65
nguyễn đình cường Nam 0 0 1 2410064 5,75 4,50 4,00 25,00 343
lê đức cường Nam 0 0 1,5 2410065 3,25 1,00 2,75 14,50 748
đậu huy cường Nam 0 0 1 2410066 5,00 2,25 2,75 18,75 586
nguyễn quang cường Nam 0 0 1 2410067 3,00 2,50 2,75 15,00 729
nguyễn sỹ cường Nam 0 0 1 2410068 3,25 5,00 1,25 15,00 729
đoàn văn cường Nam 0 0 1 2410069 4,75 3,25 8,25 30,25 179
nguyễn văn cường Nam 0 0 1,5 2410070 6,75 5,00 2,75 25,50 319
trần văn cường Nam 0 0 1 2410071 4,25 1,75 4,50 20,25 529
trần văn cường Nam 0 0 1,5 2410072 4,75 1,50 1,00 14,50 748
vũ văn cường Nam 0 0 1 2410073 4,00 2,00 4,50 20,00 542
bùi văn danh Nam 0 0 1,5 2410074 4,50 0,75 3,00 17,25 635
trần văn doanh Nam 0 0 1,5 2410075 4,00 2,00 2,25 16,00 690
vũ đức diện Nam 0 0 1,5 2410076 4,75 1,75 5,00 22,75 438
nguyễn đăng diệu Nam 0 0 1,5 2410077 2,75 5,00 1,00 14,00 761
võ văn duẫn Nam 0 0 1,5 2410078 3,75 1,00 4,25 18,50 591
đoàn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410079 3,50 4,00 4,00 20,50 520
hoàng thị dung Nữ 0 0 1 2410080 6,00 7,00 3,25 26,50 286
hồ thị dung Nữ 0 0 1 2410081 4,75 4,50 4,00 23,00 427
hồ thị dung Nữ 0 0 1,5 2410082 4,00 1,50 3,25 17,50 628
nguyễn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410083 5,00 6,75 4,75 27,75 253
nguyễn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410084 5,00 3,00 4,50 23,50 408
phạm thị dung Nữ 0 0 1 2410085 3,00 2,00 0,50 10,00 852
trần thị thu dung Nữ 0 0 1,5 2410086 6,50 6,00 8,00 36,50 39
lê thị duyên Nữ 0 0 1 2410087 5,75 6,00 5,75 30,00 189
nguyễn thị duyên Nữ 0 0 1 2410088 4,25 2,50 0,50 13,00 788
nguyễn thị duyên Nữ 0 0 1,5 2410089 4,75 3,00 2,75 19,50 560
trần văn duyệt Nam 0 0 1,5 2410090 4,75 6,00 8,25 33,50 95
nguyễn bá dũng Nam 0 0 1,5 2410091 5,00 5,25 5,25 27,25 270
nguyễn đình dũng Nam 0 0 1,5 2410092 5,25 2,00 7,00 28,00 244
đậu đức dũng Nam 0 0 1,5 2410093 3,50 3,00 2,75 17,00 650
nguyễn hữu dũng Nam 0 2 1 2410094 3,50 3,50 1,50 16,50 669
nguyễn hữu dũng Nam 0 0 1,5 2410095 3,50 4,50 4,25 21,50 486
hồ tiến dũng Nam 0 0 1 2410096 3,50 4,25 3,00 18,25 600
hồ văn dũng Nam 0 0 1,5 2410097 2,25 5,00 1,75 14,50 748
hồ  dương Nam 0 0 1 2410098 4,00 1,50 3,00 16,50 669
nguyễn đình dương Nam 0 0 1 2410099 2,25 3,00 1,50 11,50 831
lê thanh dương Nam 0 0 1,5 2410100 1,75 2,00 3,50 14,00 761
lê văn dương Nam 0 0 1,5 2410101 4,25 5,00 4,00 23,00 427
phạm văn dương Nam 0 0 1,5 2410102 5,00 3,00 3,75 22,00 471
cao xuân dương Nam 0 0 1,5 2410103 1,00 0,75 0,50 5,25 894
lê văn đa Nam 0 0 1 2410104 4,00 4,00 3,50 20,00 542
đậu thị đào Nữ 0 0 1,5 2410105 2,50 2,00 3,50 15,50 712
nguyễn thị đào Nữ 0 0 1,5 2410106 0,75 0,50 0,75 5,00 895
hồ văn đại Nam 0 0 1 2410107 3,75 1,25 4,25 18,25 600
lê bá đạo Nam 0 0 1,5 2410108 2,75 4,25 4,00 19,25 572
võ văn đạt. Nam 0 0 1 2410109 1,00 1,75 2,25 9,25 870
trần công đạt Nam 0 0 1 2410110 3,50 5,25 3,00 19,25 572
hồ quốc đạt Nam 0 0 1 2410111 3,25 4,75 1,25 14,75 741
lê quốc đạt Nam 0 0 1,5 2410112 2,75 6,00 8,00 29,00 215
nguyễn văn đạt Nam 0 0 0,5 2410113 3,00 2,75 1,25 11,75 824
võ văn đạt Nam 0 0 1,5 2410114 1,00 2,50 6,00 18,00 606
văn đức đình Nam 0 0 1,5 2410115 3,00 2,75 5,00 20,25 529
nguyễn đức định Nam 0 0 1 2410116 2,50 3,50 3,25 16,00 690
lê văn đoàn Nam 0 0 1,5 2410117 3,00 6,00 5,25 24,00 383
hồ trọng đô Nam 0 0 1,5 2410118 3,50 3,00 5,75 23,00 427
trần thị đồng Nữ 0 0 1 2410119 4,00 3,50 1,50 15,50 712
lê tiến đồng Nam 0 0 1,5 2410120 3,25 4,00 5,75 23,50 408
nguyễn  đức Nam 0 0 1,5 2410121 3,75 4,50 5,25 24,00 383
lê đăng đức Nam 0 0 1,5 2410122 3,25 1,25 2,00 13,25 780
hồ sĩ đức Nam 0 0 1 2410123 3,50 2,50 4,25 19,00 578
lê tiến đức Nam 0 0 1 2410124 2,75 1,00 2,00 11,50 831
đậu trí đức Nam 0 0 1,5 2410125 5,50 4,00 6,50 29,50 203
hoàng văn đức Nam 0 0 1,5 2410126 3,75 1,75 3,00 16,75 656
trần văn đức Nam 0 0 1 2410127 4,00 2,50 2,75 17,00 650
nguyễn xuân đức Nam 0 0 1 2410128 2,50 1,50 3,25 14,00 761
nguyễn đình giang Nam 0 0 1 2410129 2,75 0,75 5,25 17,75 614
nguyễn đình giang Nam 0 0 1,5 2410130 4,25 2,50 3,25 19,00 578
đậu thị giang Nam 0 0 1 2410131 4,50 3,25 2,00 17,25 635
nguyễn thị giang Nam 0 0 1,5 2410132 6,25 7,00 6,75 34,50 78
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410133 3,00 1,75 1,75 12,75 797
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410134 4,25 3,00 4,25 21,50 486
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410135 4,25 1,75 2,50 16,75 656
nguyễn thị hương giang Nam 0 0 1,5 2410136 6,75 8,50 8,75 41,00 4
lê tiến giang Nam 0 0 1,5 2410137 1,75 0,25 2,00 9,25 870
hồ thị giáo Nữ 0 0 1 2410138 4,00 1,25 2,00 14,25 759
nguyễn đình hà Nam 0 0 1,5 2410139 3,50 2,25 8,50 27,75 253
đậu thị hà Nữ 0 0 1,5 2410140 5,75 5,25 4,75 27,75 253
hoàng thị hà Nữ 0 0 1,5 2410141 6,75 7,50 8,25 39,00 15
hồ thị hà Nữ 0 0 1 2410142 5,25 5,25 5,75 28,25 237
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410143 6,25 6,50 8,50 37,50 28
hồ thị hà Nữ 0 0 1 2410144 2,25 3,50 2,25 13,50 775
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410145 6,00 5,25 7,50 33,75 91
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410146 5,75 5,00 6,00 30,00 189
lê thị hà Nữ 0 0 1,5 2410147 6,75 7,00 6,25 34,50 78
lê thị hà Nữ 0 0 1,5 2410148 5,75 1,75 2,25 19,25 572
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410149 6,00 2,25 8,25 32,25 124
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410150 6,25 4,00 3,50 25,00 343
nguyễn thị hà Nam 0 0 0 2410151 4,50 3,25 6,75 25,75 314
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410152 5,25 6,75 5,75 30,25 179
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410153 2,50 4,00 4,50 19,50 560
phạm thị hà Nữ 0 0 1 2410154 6,50 5,50 3,75 27,00 276
trần thị hà Nữ 0 0 1 2410155 4,50 3,25 1,00 15,25 720
trần thị hà Nữ 0 0 1,5 2410156 7,50 4,00 4,00 28,50 228
trần thị hà Nữ 0 0 1,5 2410157 4,50 1,50 5,25 22,50 449
trần thị hà Nữ 0 0 1 2410158 4,25 2,25 3,00 17,75 614
vũ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410159 6,50 8,25 5,75 34,25 82
hồ thu hà Nữ 0 0 1,5 2410160 4,50 4,25 3,75 22,25 460
lê văn hà Nam 0 0 1,5 2410161 6,00 4,25 6,25 30,25 179
ngô trí hào Nam 0 0 1 2410162 3,75 1,75 0,75 11,75 824
ngô trí hào Nam 0 0 1 2410163 3,00 0,75 6,25 20,25 529
nguyễn hồng hạnh Nữ 0 0 1,5 2410164 6,25 8,25 5,50 33,25 102
vũ minh hạnh Nam 0 0 1,5 2410165 5,00 2,25 4,50 22,75 438
lê thị hạnh Nữ 0 0 1 2410166 6,25 4,50 6,00 30,00 189
lê thị hạnh Nữ 0 0 1 2410167 3,25 1,50 0,75 10,50 844
phan thị hạnh Nữ 0 0 1 2410168 5,00 1,75 6,25 25,25 333
trần thị hạnh Nữ 0 0 1 2410169 5,50 3,50 3,75 23,00 427
nguyễn thị hồng hạnh Nữ 0 0 1,5 2410170 6,25 7,50 4,75 31,00 162
hồ thị mỹ hạnh Nữ 0 0 1,5 2410171 6,25 5,00 3,00 25,00 343
hoàng danh hải Nam 0 0 1,5 2410172 5,00 5,75 6,50 30,25 179
nguyễn đình hải Nam 0 0 1 2410173 3,00 4,00 5,00 21,00 502
hồ thị hải Nữ 0 0 1,5 2410174 6,50 5,25 4,50 28,75 220
hồ thị hải Nữ 0 0 1 2410175 5,50 4,00 0,75 17,50 628
nguyễn thị hải Nữ 0 0 1,5 2410176 5,25 2,50 2,50 19,50 560
phạm thị hải Nữ 0 0 1,5 2410177 7,50 7,25 8,25 40,25 7
lê văn hải Nam 0 0 1,5 2410178 5,50 5,75 5,25 28,75 220
lê văn hải Nam 0 0 1 2410179 3,00 2,25 3,75 16,75 656
võ văn hải Nam 0 0 1 2410180 5,25 7,25 4,25 27,25 270
vũ văn hải Nam 0 0 1 2410181 2,50 1,25 2,75 12,75 797
hồ thị hân Nữ 0 0 1,5 2410182 4,25 4,25 3,00 20,25 529
bùi thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410183 6,00 4,50 3,75 25,50 319
hồ thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410184 5,00 1,25 3,75 20,25 529
hồ thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410185 6,25 4,25 5,75 29,75 200
lê thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410186 7,00 8,50 5,75 35,50 55
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410187 4,00 3,25 2,00 16,75 656
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410188 7,75 6,25 7,50 38,25 23
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410189 7,50 5,25 5,00 31,75 140
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410190 6,50 5,25 6,25 32,25 124
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410191 8,00 6,00 5,75 35,00 71
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410192 4,00 4,25 5,25 24,25 375
phan thị hằng Nữ 0 0 1 2410193 1,75 0,25 0,50 5,75 893
trần thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410194 5,50 2,50 4,25 23,50 408
lê thị nga hằng Nữ 0 0 1,5 2410195 5,75 8,00 3,75 28,50 228
hồ thị thu hằng Nữ 0 0 1,5 2410196 4,75 2,00 6,50 26,00 301
dương thị thúy hằng Nữ 0 0 1,5 2410197 6,00 3,00 4,50 25,50 319
nguyễn đình hậu Nam 0 0 1,5 2410198 2,50 2,25 2,25 13,25 780
nhữ phương hậu Nữ 0 0 1 2410199 3,25 4,25 2,75 17,25 635
hồ sỹ hậu Nam 0 0 1,5 2410200 5,25 4,50 4,75 26,00 301
nhữ sỹ hậu Nam 0 0 1 2410201 2,25 4,25 3,25 16,25 680
nguyễn cảnh hiền Nam 0 0 1,5 2410202 2,25 0,50 3,25 13,00 788
thái minh hiền Nam 0 0 1 2410203 3,50 3,50 2,00 15,50 712
đào thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410204 3,75 1,00 0,50 11,00 840
đậu thị hiền Nữ 0 0 1 2410205 5,25 1,50 1,00 15,00 729
hồ thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410206 4,50 1,50 3,50 19,00 578
hồ thị hiền Nữ 0 0 1 2410207 3,00 2,75 3,50 16,75 656
lê thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410208 3,25 3,00 1,50 14,00 761
ngô thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410209 2,00 2,00 2,50 12,50 808
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410210 2,00 1,00 1,50 9,50 868
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410211 7,75 4,00 4,50 30,00 189
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1 2410212 4,75 6,00 4,00 24,50 362
hồ thị thu hiền Nữ 0 0 1,5 2410213 5,00 6,75 6,25 30,75 167
nguyễn thị thu hiền Nữ 0 0 1 2410214 5,50 2,00 3,00 20,00 542
nguyễn thị thu hiền Nữ 0 0 1 2410215 6,75 7,75 5,00 32,25 124
vũ thị thúy hiền Nữ 0 0 1,5 2410216 6,75 5,00 5,50 31,00 162
nguyễn đình hiếu. Nam 0 0 1,5 2410217 3,00 1,50 6,00 21,00 502
hồ bá hiếu Nam 0 0 1,5 2410218 7,50 3,75 8,75 37,75 27
lê công hiếu Nam 0 0 1 2410219 4,25 3,25 1,00 14,75 741
nguyễn quế hiếu Nam 0 0 1,5 2410220 6,50 5,00 8,50 36,50 39
hồ sỹ hiếu Nam 0 0 1 2410221 3,50 2,00 4,25 18,50 591
hồ sỹ hiếu Nam 0 0 1,5 2410222 6,00 2,75 5,50 27,25 270
đậu thị hiếu Nữ 0 0 1,5 2410223 5,75 8,50 8,75 39,00 15
lê trung hiếu Nam 0 0 1,5 2410224 4,25 2,75 2,50 17,75 614
đoàn văn hiếu Nam 0 0 1 2410225 5,00 2,00 3,25 19,50 560
nguyễn đức hiệp Nam 0 0 1 2410226 3,50 2,75 5,75 22,25 460
lê quốc hiệp Nữ 0 0 1,5 2410227 6,75 4,25 6,00 31,25 155
nguyễn công hiệu Nam 0 0 1,5 2410228 3,50 1,75 5,00 20,25 529
nguyễn thị hiển Nữ 0 0 1,5 2410229 6,00 2,25 2,25 20,25 529
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410230 5,50 4,50 5,50 28,00 244
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410231 4,00 2,75 3,75 19,75 555
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410232 5,50 3,00 3,00 21,50 486
hồ thị hoa Nữ 0 0 1 2410233 6,50 6,25 1,50 23,25 417
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410234 3,50 2,25 2,25 15,25 720
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410235 7,50 6,25 8,50 39,75 9
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410236 7,00 5,25 7,50 35,75 49
hồ thị hòa Nữ 0 0 1 2410237 3,25 3,25 2,75 16,25 680
lê thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410238 5,00 3,25 4,50 23,75 395
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410239 7,50 5,25 6,75 35,25 65
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410240 7,25 7,50 8,00 39,50 13
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410241 6,50 3,50 4,00 26,00 301
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1 2410242 2,00 1,00 1,00 8,00 887
vũ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410243 4,50 3,75 4,50 23,25 417
hồ thị hoan Nữ 0 0 1 2410244 2,75 3,75 1,25 12,75 797
lê thị hoan Nữ 0 0 1,5 2410245 4,50 3,25 1,50 16,75 656
hoàng thị hoài Nữ 0 0 1,5 2410246 3,50 0,25 0,50 9,75 860
nguyễn thị hoài Nữ 0 0 1,5 2410247 6,25 3,50 4,25 26,00 301
vũ thị hoài Nữ 0 0 1 2410248 4,50 1,75 3,00 17,75 614
lê thị thu hoài Nữ 0 0 1,5 2410249 3,25 1,75 0,75 11,25 836
phạm đình hoàn Nam 0 0 1,5 2410250 4,00 1,25 3,25 17,25 635
nguyễn thị hoàn Nữ 0 0 1,5 2410251 4,25 4,50 4,25 23,00 427
dương đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410252 5,75 5,25 3,25 24,75 352
hồ đình hoàng Nam 0 0 1 2410253 4,75 4,25 4,50 23,75 395
nguyễn đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410254 6,00 4,75 8,75 35,75 49
vương đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410255 3,00 1,50 3,75 16,50 669
nguyễn huy hoàng Nam 0 0 1,5 2410256 3,00 0,75 0,75 9,75 860
hồ sỹ hoàng Nam 0 0 1 2410257 5,25 5,75 8,75 34,75 76
hồ sỹ hoàng Nam 0 0 1 2410258 3,25 1,50 3,50 16,00 690
nguyễn sỹ hoàng Nam 0 2 1 2410259 3,00 1,00 2,00 14,00 761
bùi văn hoàng Nam 0 0 1,5 2410260 5,50 3,75 6,25 28,75 220
lê văn hoàng Nam 0 0 1 2410261 3,25 2,00 1,25 12,00 819
võ văn hoàng Nam 0 0 1,5 2410262 6,50 6,25 6,75 34,25 82
đậu đức hòa Nam 0 0 1 2410263 5,25 6,50 6,00 30,00 189
hồ hữu hòa Nam 0 0 1 2410264 3,50 3,50 3,50 18,50 591
hồ thị hòa Nữ 0 0 1,5 2410265 5,00 3,50 4,50 24,00 383
lê thị hòa Nữ 0 0 1 2410266 6,50 6,50 9,00 38,50 20
lê thị hòa Nữ 0 2 1,5 2410267 6,00 2,75 4,25 26,75 282
lê thị hòa Nữ 0 0 1 2410268 6,50 4,25 5,50 29,25 208
hồ xuân hòang Nam 0 0 1,5 2410269 3,50 1,75 1,25 12,75 797
nguyễn thái học Nam 0 0 1,5 2410270 4,00 3,50 1,25 15,50 712
nguyễn thị học Nữ 0 0 1,5 2410271 2,75 0,50 1,25 10,00 852
hồ thị hồng Nữ 0 0 1 2410272 4,25 2,00 1,75 15,00 729
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410273 6,25 4,75 4,50 27,75 253
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410274 7,00 3,25 6,00 30,75 167
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410275 3,25 5,50 3,00 19,50 560
lê thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410276 4,50 2,50 2,50 18,00 606
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410277 3,25 2,00 3,00 16,00 690
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410278 3,00 2,75 2,25 14,75 741
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410279 5,75 4,25 1,50 20,25 529
vũ thị hồng Nữ 0 0 1 2410280 5,00 4,25 4,25 23,75 395
vũ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410281 6,75 4,25 2,75 24,75 352
trần văn hồng Nam 0 0 1,5 2410282 2,75 3,25 2,75 15,75 701
hồ sỹ hội Nam 0 0 1 2410283 3,75 4,50 5,50 24,00 383
đậu đức hợp Nam 0 0 1,5 2410284 5,00 3,50 6,75 28,50 228
nguyễn hữu hợp Nam 0 0 1 2410285 4,00 2,00 6,75 24,50 362
hoàng thị hợp Nữ 0 0 1,5 2410286 6,00 4,50 1,75 21,50 486
lê văn hợp Nam 0 0 0 2410287 5,00 2,75 2,00 16,75 656
trần văn hợp Nam 0 0 1 2410288 1,75 0,75 3,00 11,25 836
nguyễn đăng huấn Nam 0 0 1,5 2410289 4,00 6,75 3,00 22,25 460
phan thị huề Nữ 0 0 1,5 2410290 7,50 5,00 6,25 34,00 89
trần đức huệ Nam 0 0 1 2410291 2,25 1,25 1,25 9,25 870
đậu thị huệ Nữ 0 0 1,5 2410292 5,75 7,00 6,00 32,00 132
hồ thị huệ Nữ 0 0 1,5 2410293 4,25 3,50 4,75 23,00 427
nguyễn thị huệ Nữ 0 0 1 2410294 2,75 4,75 1,00 13,25 780
trần thị huệ Nữ 0 0 1 2410295 6,00 5,00 3,00 24,00 383
nguyễn hữu huy Nam 0 0 1,5 2410296 3,50 3,00 3,75 19,00 578
đậu thị huyền Nữ 0 0 1 2410297 4,75 5,00 3,50 22,50 449
đậu thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410298 3,25 0,25 4,50 17,25 635
hồ thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410299 5,50 4,50 6,75 30,50 176
hồ thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410300 3,25 7,00 6,00 27,00 276
lê thị huyền Nữ 0 0 0 2410301 3,75 0,75 0,50 9,25 870
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410302 4,50 4,50 3,00 21,00 502
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410303 5,50 3,00 5,00 25,50 319
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410304 4,75 1,25 2,00 16,25 680
trần thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410305 6,00 5,00 5,25 29,00 215
trần thị huyền Nữ 0 0 1 2410306 3,50 1,25 2,25 13,75 770
trương thị huyền Nữ 0 0 1 2410307 4,00 7,25 4,50 25,25 333
nguyễn thị ngọc huyền Nữ 0 0 1,5 2410308 5,50 5,25 6,00 29,75 200
lê thị thanh huyền Nữ 0 0 1,5 2410309 8,00 7,25 8,50 41,75 2
nguyễn thị thanh huyền Nữ 0 0 1,5 2410310 5,00 3,00 4,25 23,00 427
vũ văn huỳnh Nam 0 0 1,5 2410311 4,50 4,50 4,25 23,50 408
trần đức hùng Nam 0 0 1,5 2410312 3,00 2,50 5,00 20,00 542
hồ sỹ hùng Nam 0 0 1 2410313 5,25 3,75 7,75 30,75 167
hồ văn hùng Nam 0 0 1,5 2410314 4,75 2,50 4,00 21,50 486
lê văn hùng Nam 0 0 1 2410315 6,50 6,00 5,00 30,00 189
nguyễn xuân hùng Nam 0 0 1,5 2410316 5,25 3,50 8,75 33,00 107
đậu đức hưng Nam 0 0 1,5 2410317 4,50 3,00 4,50 22,50 449
văn đức hưng Nam 0 0 1,5 2410318 4,00 3,50 3,00 19,00 578
nguyễn thành hưng Nam 0 0 1 2410319 3,50 2,00 0,50 11,00 840
lê văn hưng Nam 0 0 1,5 2410320 3,00 2,50 3,75 17,50 628
vũ văn hưng Nam 0 0 1,5 2410321 4,75 3,75 5,25 25,25 333
nguyễn viết hưng Nam 0 0 1,5 2410322 4,50 6,25 3,25 23,25 417
nguyễn xuân hưng Nam 0 0 1 2410323 4,25 3,50 1,75 16,50 669
hồ hữu hương Nam 0 0 1 2410324 3,00 0,25 2,25 11,75 824
hồ sỹ hương Nam 0 0 1,5 2410325 7,75 6,75 8,00 39,75 9
đậu thị hương Nữ 0 0 1 2410326 4,00 1,50 0,50 11,50 831
hồ thị hương Nữ 1 0 1,5 2410327 7,25 5,00 8,75 39,50 13
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410328 6,25 2,50 4,50 25,50 319
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410329 6,00 6,25 3,00 25,75 314
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410330 8,00 8,50 8,75 43,50 1
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410331 3,25 0,75 0,25 9,25 870
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410332 4,25 2,50 3,00 18,50 591
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410333 6,00 6,75 3,25 26,75 282
trần thị hương Nữ 0 0 0 2410334 1,75 2,75 3,75 13,75 770
vũ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410335 7,50 8,75 5,75 36,75 37
hồ thị lan hương Nữ 0 0 1,5 2410336 5,00 5,75 2,25 21,75 478
lê thị mai hương Nữ 0 0 1,5 2410337 5,75 2,75 2,25 20,25 529
đậu thị hường Nữ 0 0 1,5 2410338 7,25 6,00 7,50 37,00 34
hồ thị hường Nữ 0 0 1,5 2410339 4,25 5,00 8,50 32,00 132
lê thị hường Nữ 0 0 1 2410340 5,25 7,50 5,25 29,50 203
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410341 4,00 1,75 3,00 17,25 635
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410342 1,75 1,75 4,00 14,75 741
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410343 3,75 4,00 6,00 25,00 343
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410344 6,75 3,50 4,75 28,00 244
nguyễn thị hường Nữ 0 0 1,5 2410345 3,75 3,50 3,75 20,00 542
trần thị hường Nữ 0 0 1 2410346 4,00 0,25 3,00 15,25 720
hồ đình hữu Nam 0 0 1,5 2410347 4,00 7,25 8,50 33,75 91
nguyễn cảnh khang Nam 0 0 1,5 2410348 3,75 7,00 4,75 25,50 319
hồ đình khang Nam 0 0 1,5 2410349 4,00 4,00 7,75 29,00 215
vũ văn khang Nam 0 0 1,5 2410350 5,00 4,50 7,50 31,00 162
nguyễn đình khánh Nam 0 0 1,5 2410351 1,75 2,50 1,00 9,50 868
nguyễn đình khánh Nam 0 0 1 2410352 3,50 2,50 8,00 26,50 286
lê quốc khánh Nam 0 0 1,5 2410353 5,25 2,25 6,75 27,75 253
hồ sỹ khánh Nữ 0 0 1,5 2410354 4,75 2,50 7,75 29,00 215
nguyễn thị khánh Nữ 0 0 1,5 2410355 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
hồ văn khánh Nam 0 0 1 2410356 1,50 2,25 1,25 8,75 878
hồ văn khánh Nam 0 0 1 2410357 4,50 3,50 4,50 22,50 449
lê văn khánh Nam 0 0 1 2410358 3,00 3,75 3,75 18,25 600
hồ sỹ khiêm Nam 0 2 1 2410359 3,25 4,75 4,00 22,25 460
trần minh khoa Nam 0 0 1,5 2410360 3,50 1,25 4,50 18,75 586
văn đức khôi Nam 0 0 1,5 2410361 2,75 0,50 6,75 21,00 502
hoàng xuân khôi Nam 0 0 1,5 2410362 4,25 3,75 4,25 22,25 460
hồ thị khuê Nữ 0 0 1,5 2410363 4,50 5,25 3,00 21,75 478
nguyễn bá kiên Nam 0 0 1 2410364 4,25 2,75 0,25 12,75 797
nguyễn bá kiên Nam 0 0 1,5 2410365 4,75 6,25 6,75 30,75 167
nguyễn hiếu kiên Nam 0 0 1 2410366 3,25 4,75 1,75 15,75 701
ngô trí kiên Nam 0 0 1,5 2410367 3,00 3,25 4,25 19,25 572
trần văn kiên Nam 0 0 1 2410368 2,25 1,00 0,75 8,00 887
trần văn kiên Nam 0 0 1,5 2410369 2,75 2,25 3,00 15,25 720
lê văn kiều Nam 0 0 1,5 2410370 2,50 0,25 1,50 9,75 860
lê duy kim Nam 0 0 1,5 2410371 7,00 6,00 8,50 38,50 20
phan thị hoàng lam Nữ 0 0 1,5 2410372 3,50 4,00 0,50 13,50 775
trần thị thanh lam Nữ 0 0 1 2410373 4,75 2,75 3,75 20,75 510
đậu đức lan Nam 0 0 1,5 2410374 6,75 4,25 7,00 33,25 102
đậu thị lan Nữ 0 0 1,5 2410375 4,75 3,25 6,00 26,25 295
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410376 4,00 4,25 5,50 24,75 352
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410377 4,00 6,00 4,50 24,50 362
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410378 3,50 2,25 2,50 15,75 701
lê thị lan Nữ 0 0 1,5 2410379 4,75 2,00 1,50 16,00 690
nguyễn thị lan Nữ 0 0 1,5 2410380 5,75 3,75 3,75 24,25 375
nguyễn thị lan Nữ 0 0 1,5 2410381 5,75 3,50 4,00 24,50 362
thái thị lan Nữ 0 0 1 2410382 7,00 4,00 3,50 26,00 301
trần thị lan Nữ 0 0 1,5 2410383 5,25 4,75 4,25 25,25 333
dương thị hương lan Nữ 0 0 1,5 2410384 5,25 3,75 6,25 28,25 237
vũ thị ngọc lan Nữ 0 0 1,5 2410385 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
nguyễn thị phương lan Nữ 0 0 1,5 2410386 6,50 4,25 6,50 31,75 140
trần thị thùy lan Nữ 0 0 1,5 2410387 5,25 2,00 2,00 18,00 606
đặng thị lài Nữ 0 0 1,5 2410388 7,00 6,25 6,50 34,75 76
nguyễn thị lài Nữ 0 0 1 2410389 6,00 2,25 3,00 21,25 495
vũ thị lài Nữ 0 0 1,5 2410390 7,25 8,00 7,50 39,00 15
phạm thị lành Nữ 0 0 1 2410391 5,75 2,75 4,25 23,75 395
nguyễn thị láng Nữ 0 0 1,5 2410392 3,75 2,25 2,50 16,25 680
trần thị láng Nữ 0 0 1,5 2410393 6,50 3,50 3,75 25,50 319
trương văn lãm Nam 0 0 1,5 2410394 3,75 6,00 3,75 22,50 449
hoàng  lâm Nam 0 0 1,5 2410395 5,50 4,25 6,00 28,75 220
quách thị lê Nữ 0 0 1 2410396 4,00 1,25 0,75 11,75 824
phan thị mai lê Nữ 0 0 1,5 2410397 4,75 3,50 2,75 20,00 542
lê thị liên Nữ 0 0 1,5 2410398 5,50 3,00 5,50 26,50 286
nguyễn thị liên Nữ 0 0 1 2410399 6,00 7,75 4,75 30,25 179
trần thị liên Nữ 0 0 1 2410400 6,50 7,00 2,25 25,50 319
hồ thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410401 5,25 2,00 1,50 17,00 650
nguyễn thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410402 4,75 2,25 1,25 15,75 701
trần thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410403 6,25 3,50 3,25 24,00 383
trần thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410404 5,25 4,75 3,50 23,75 395
nguyễn thị hương liễu Nữ 0 0 1 2410405 5,75 4,50 5,50 28,00 244
hồ bá linh Nam 0 0 1 2410406 6,50 5,50 6,50 32,50 117
nguyễn công linh Nam 0 0 1,5 2410407 5,25 4,00 7,50 31,00 162
nguyễn du quang linh Nam 0 0 1,5 2410408 6,50 6,00 8,50 37,50 28
nguyễn đình linh Nam 0 0 1 2410409 4,50 3,00 0,25 13,50 775
đậu thị linh Nữ 0 0 1 2410410 4,25 1,25 4,00 18,75 586
hồ thị linh Nữ 0 0 1 2410411 4,00 5,50 3,00 20,50 520
hồ thị linh Nữ 0 0 1 2410412 5,25 2,25 4,00 21,75 478
phạm thị linh Nữ 0 0 1 2410413 5,25 3,25 2,25 19,25 572
trần thị linh Nữ 0 0 1,5 2410414 2,75 4,25 3,25 17,75 614
văn thị linh Nữ 0 0 1,5 2410415 5,50 7,00 6,00 31,50 148
võ thị linh Nữ 0 0 1,5 2410416 5,25 6,00 7,00 32,00 132
vũ thị linh Nữ 0 0 1,5 2410417 5,00 4,25 3,00 21,75 478
nguyễn thị hoài linh Nữ 0 0 1,5 2410418 5,50 5,25 4,75 27,25 270
vũ thị khánh linh Nữ 0 0 1,5 2410419 3,25 1,00 1,50 12,00 819
hồ  lịnh Nam 0 0 1,5 2410420 2,50 2,50 3,75 16,50 669
bùi thị lĩnh Nữ 0 0 1,5 2410421 2,75 5,50 3,50 19,50 560
đậu thị loan Nữ 0 0 1,5 2410422 3,50 2,00 1,75 14,00 761
đậu thị loan Nữ 0 0 1,5 2410423 5,75 6,75 4,75 29,25 208
lê thị loan Nữ 0 0 1,5 2410424 5,00 6,75 6,50 31,25 155
nguyễn đình long Nam 0 0 1,5 2410425 3,00 0,75 3,75 15,75 701
đậu đức long Nam 0 0 1,5 2410426 6,75 6,00 7,25 35,50 55
hồ hậu long Nam 0 0 1 2410427 4,75 5,75 7,00 30,25 179
phạm hoàng long Nam 0 0 1 2410428 2,00 0,50 1,50 8,50 882
nguyễn thị long Nữ 0 0 1,5 2410429 5,00 4,75 4,50 25,25 333
hồ văn long Nam 0 0 1,5 2410430 4,25 0,75 3,75 18,25 600
lê xuân long Nam 0 0 1,5 2410431 6,00 1,50 6,25 27,50 264
nguyễn đình lộc Nam 0 0 1,5 2410432 4,25 2,25 6,00 24,25 375
hồ thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410433 5,00 3,50 3,00 21,00 502
lê thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410434 5,00 4,75 4,75 25,75 314
nguyễn thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410435 7,25 8,75 6,25 37,25 31
nguyễn thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410436 5,75 3,50 2,00 20,50 520
nguyễn đình lợi Nam 0 0 0 2410437 5,25 3,00 7,50 28,50 228
võ đức lợi Nam 0 0 1 2410438 3,50 1,25 1,25 11,75 824
phạm thị lợi Nữ 0 0 1 2410439 4,00 1,50 1,25 13,00 788
hồ văn lợi Nam 0 0 1 2410440 5,25 6,75 6,25 30,75 167
đậu thị luận Nữ 0 0 1,5 2410441 5,25 2,25 2,75 19,75 555
đoàn văn luận Nam 0 0 0 2410442 5,75 7,25 8,25 35,25 65
vũ minh lương Nam 0 0 1,5 2410443 4,25 6,25 3,50 23,25 417
lê thị lương Nữ 0 0 1,5 2410444 5,00 4,25 0,50 16,75 656
nguyễn thị lương Nữ 0 0 1,5 2410445 6,50 4,25 6,25 31,25 155
vũ thị lương Nữ 0 0 1 2410446 5,25 4,00 3,75 23,00 427
hồ văn lượng Nam 0 0 1,5 2410447 6,00 7,50 5,75 32,50 117
nguyễn đình lưu Nam 0 0 1,5 2410448 4,75 5,25 8,25 32,75 110
hồ thị lưu Nữ 0 0 1,5 2410449 7,00 8,25 8,25 40,25 7
nguyễn đình lực Nam 0 0 1,5 2410450 3,25 1,50 1,00 11,50 831
lê tiến lực Nam 0 0 1,5 2410451 4,75 5,25 6,00 28,25 237
hồ thị lựu Nữ 0 0 1,5 2410452 5,00 5,00 4,00 24,50 362
hồ hữu lý Nam 0 0 1 2410453 4,25 6,50 4,50 25,00 343
hồ hữu lý Nam 0 0 1,5 2410454 7,25 7,50 4,50 32,50 117
lê thị lý Nữ 0 0 1,5 2410455 5,50 3,00 4,25 24,00 383
lê thị lý Nữ 0 0 1,5 2410456 7,75 3,75 2,25 25,25 333
nguyễn thị lý Nữ 0 0 1,5 2410457 4,50 1,00 1,00 13,50 775
nguyễn thị lý Nữ 0 0 0 2410458 6,00 0,25 4,50 21,25 495
nguyễn thị hoa lý Nữ 0 0 1,5 2410459 6,75 3,75 2,00 22,75 438
phạm thị phương lý Nữ 0 0 1,5 2410460 7,00 5,25 4,75 30,25 179
đậu thị mai Nữ 0 0 1,5 2410461 6,00 4,25 8,25 34,25 82
đậu thị mai Nữ 0 0 1,5 2410462 5,75 7,50 5,50 31,50 148
hoàng thị mai Nữ 0 0 1 2410463 6,25 5,25 1,25 21,25 495
hồ thị mai Nữ 0 0 1,5 2410464 4,25 1,75 2,75 17,25 635
ngô thị mai Nữ 0 0 1,5 2410465 5,50 2,25 5,00 24,75 352
nguyễn thị mai Nữ 0 0 1,5 2410466 3,75 2,50 1,75 15,00 729
nguyễn thị mai Nữ 0 0 1 2410467 4,50 3,00 5,75 24,50 362
võ thị mai Nữ 0 0 1 2410468 5,75 1,75 1,00 16,25 680
trần thị ngọc mai Nữ 0 0 1 2410469 5,75 3,50 1,75 19,50 560
nguyễn văn mại Nam 0 0 1 2410470 2,00 3,75 1,50 11,75 824
nguyễn cảnh mạnh Nam 0 0 1,5 2410471 6,75 7,75 8,00 38,75 19
trần đức mạnh Nam 0 0 1 2410472 2,75 0,50 1,75 10,50 844
hồ hữu mạnh Nam 0 1,5 1,5 2410473 1,50 4,00 1,00 12,00 819
nguyễn như mạnh Nam 0 0 1 2410474 4,00 1,25 7,00 24,25 375
lê văn mạnh Nam 0 0 1 2410475 5,75 1,75 5,25 24,75 352
nguyễn văn mạnh Nam 0 0 1 2410476 6,00 3,25 7,75 31,75 140
nguyễn xuân mạnh Nam 0 0 1,5 2410477 4,50 1,00 0,75 13,00 788
hoàng thị mận Nữ 0 0 1,5 2410478 5,50 3,50 4,25 24,50 362
hồ thị mến Nữ 0 0 1,5 2410479 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
nguyễn thị mến Nữ 0 0 1,5 2410480 4,75 1,50 3,00 18,50 591
hồ  minh Nam 0 0 1 2410481 3,25 1,50 5,25 19,50 560
lê bá minh Nam 0 0 1,5 2410482 4,50 2,50 5,25 23,50 408
hồ thị minh Nữ 0 0 1,5 2410483 6,50 5,00 3,75 27,00 276
nguyễn thị minh Nữ 0 0 1,5 2410484 6,25 5,25 5,50 30,25 179
nguyễn thị minh Nữ 0 0 1,5 2410485 5,25 4,50 5,50 27,50 264
phan thị minh Nữ 0 0 1,5 2410486 2,25 0,50 1,00 8,50 882
trần thị minh Nữ 0 0 1,5 2410487 5,25 6,00 2,50 23,00 427
võ thị minh Nữ 0 0 1,5 2410488 3,50 2,50 1,00 13,00 788
phạm văn minh Nam 0 0 1,5 2410489 3,25 0,75 3,50 15,75 701
vũ văn minh Nam 0 0 1 2410490 2,75 0,75 2,50 12,25 812
hồ thị mơ Nữ 0 0 1 2410491 4,00 1,25 0,75 11,75 824
phan thị mơ Nữ 0 0 1,5 2410492 3,50 1,25 0,75 11,25 836
trần doãn nam Nam 0 0 1,5 2410493 5,75 6,75 8,25 36,25 42
đậu đức nam Nam 0 0 1,5 2410494 3,75 4,75 3,25 20,25 529
đậu đức nam Nam 0 0 1,5 2410495 4,25 6,00 7,50 31,00 162
nguyễn đức nam Nam 0 0 1 2410496 1,75 6,00 3,00 16,50 669
hồ phương nam Nữ 0 0 1,5 2410497 5,50 4,50 7,25 31,50 148
hồ thị nam Nữ 0 0 1 2410498 5,25 5,75 3,75 24,75 352
lê thị nam Nữ 0 0 1 2410499 5,50 4,00 4,25 24,50 362
nguyễn thị nam Nữ 0 0 1 2410500 5,00 2,50 3,00 19,50 560
ngô trí nam Nam 0 0 1 2410501 4,00 2,00 7,75 26,50 286
lê văn nam Nam 0 0 1,5 2410502 4,25 1,25 2,50 16,25 680
nguyễn văn nam Nam 0 0 1,5 2410503 4,50 2,75 5,00 23,25 417
vũ văn nam Nam 0 0 1,5 2410504 5,00 4,50 8,50 33,00 107
cao xuân nam Nam 1 0 1,5 2410505 5,25 3,75 8,00 32,75 110
hồ thị năm Nữ 0 0 1,5 2410506 4,25 2,25 6,50 25,25 333
vũ văn năm Nam 0 0 1,5 2410507 2,25 3,75 3,00 15,75 701
đậu đức năng Nam 0 0 1 2410508 2,50 2,50 6,00 20,50 520
nguyễn văn năng Nam 0 0 1 2410509 3,50 1,50 3,50 16,50 669
đậu thị nga Nữ 0 0 1 2410510 6,00 1,50 3,25 21,00 502
đậu thị nga Nữ 0 0 1,5 2410511 1,75 3,25 3,25 14,75 741
đậu thị nga Nữ 0 0 1,5 2410512 7,00 3,50 3,50 26,00 301
hồ thị nga Nữ 0 0 1,5 2410513 5,25 4,50 6,75 30,00 189
lê thị nga Nữ 0 0 1,5 2410514 4,25 6,25 6,50 29,25 208
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410515 5,00 5,75 1,75 20,75 510
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410516 5,50 4,25 4,75 26,25 295
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410517 3,50 3,00 0,75 13,00 788
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410518 7,00 6,25 5,25 32,25 124
trần thị nga Nữ 0 0 1 2410519 6,50 7,00 5,50 32,00 132
trần thị nga Nữ 0 0 1,5 2410520 4,25 5,25 4,50 24,25 375
vũ thị nga Nữ 0 0 1,5 2410521 1,75 4,00 3,00 15,00 729
trần thị hằng nga Nữ 0 0 1 2410522 2,75 0,75 0,50 8,25 885
trần thị thanh nga Nữ 0 0 1,5 2410523 5,50 7,25 6,00 31,75 140
trần thị thuý nga Nữ 0 0 1,5 2410524 5,75 6,50 6,50 32,50 117
hồ thị ngân Nữ 0 0 1 2410525 3,50 2,00 2,75 15,50 712
lê thị ngân Nữ 0 0 1,5 2410526 3,00 1,25 4,25 17,25 635
trần thị ngân Nữ 0 0 1,5 2410527 4,75 5,75 2,00 20,75 510
nguyễn thị kim ngân Nữ 0 0 1 2410528 5,00 4,50 3,50 22,50 449
nguyễn thị nghệ Nữ 0 0 1 2410529 3,75 2,25 4,00 18,75 586
lê tiến nghĩa Nam 0 0 1,5 2410530 6,25 4,50 8,75 36,00 45
đoàn văn nghĩa Nam 0 0 1,5 2410531 2,50 1,50 1,00 10,00 852
lê đắc ngọc Nam 0 0 1 2410532 3,00 2,50 4,50 18,50 591
nguyễn đình ngọc Nam 0 0 1,5 2410533 4,25 1,25 2,00 15,25 720
đậu thị ngọc Nữ 0 0 1 2410534 6,50 3,75 4,50 26,75 282
đậu thị ngọc Nữ 0 0 1 2410535 3,25 1,50 3,00 15,00 729
lê thị ngọc Nữ 0 0 1 2410536 5,00 5,00 4,50 25,00 343
trần thị ngọc Nữ 0 0 1,5 2410537 4,25 1,75 4,50 20,75 510
trần thị ngọc Nữ 0 0 1 2410538 4,50 6,50 5,00 26,50 286
trương thị ngọc Nữ 0 0 1,5 2410539 3,00 1,50 2,75 14,50 748
nguyễn thị bích ngọc Nữ 0 0 1 2410540 5,00 5,25 6,25 28,75 220
nguyễn thị bích ngọc Nữ 0 0 1,5 2410541 6,00 8,00 8,00 37,50 28
trần thị bích ngọc Nữ 0 0 1,5 2410542 4,75 5,00 2,25 20,50 520
đậu thị khánh ngọc Nữ 0 0 1,5 2410543 4,75 3,75 8,25 31,25 155
văn đức nguyên Nam 0 0 1,5 2410544 2,25 3,00 1,75 12,50 808
nguyễn thị nguyên Nữ 0 0 1 2410545 5,75 7,75 5,50 31,25 155
nguyễn thị nguyệt Nữ 0 0 1 2410546 3,00 1,00 3,50 15,00 729
nguyễn thị nguyệt Nữ 0 0 1,5 2410547 5,25 3,25 6,00 27,25 270
nguyễn thị ánh nguyệt Nữ 0 0 1 2410548 3,00 2,25 0,75 10,75 843
hồ thị nhàn Nữ 0 0 1,5 2410549 6,00 6,00 7,00 33,50 95
phan thị nhàn Nữ 0 0 1,5 2410550 2,75 0,25 4,00 15,25 720
nguyễn phong nhã Nam 0 0 1,5 2410551 3,25 4,25 6,50 25,25 333
nguyễn đình nhân Nam 0 0 0,5 2410552 1,00 1,50 3,50 11,00 840
đậu thị nhân Nữ 0 0 1 2410553 7,00 5,50 8,75 38,00 26
trần anh nhật Nam 0 0 1,5 2410554 4,25 1,75 5,50 22,75 438
nguyễn thị nhật Nữ 0 0 1,5 2410555 4,50 3,00 4,25 22,00 471
hồ văn nhật Nam 0 0 1,5 2410556 5,00 4,25 6,75 29,25 208
nguyễn thị nhi Nữ 0 0 1 2410557 4,25 5,00 2,00 18,50 591
nguyễn đình nhiên Nam 0 0 1,5 2410558 5,25 2,00 5,25 24,50 362
đậu đức nhu Nam 0 0 1,5 2410559 6,25 5,00 8,00 35,00 71
hồ đình nhung Nam 0 0 1,5 2410560 4,25 4,00 6,25 26,50 286
đậu thi nhung Nữ 0 0 1,5 2410561 5,50 6,00 7,50 33,50 95
đậu thị nhung Nữ 0 0 1 2410562 4,25 4,50 3,75 21,50 486
lê thị nhung Nữ 0 0 1 2410563 3,00 0,75 3,75 15,25 720
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410564 3,75 2,25 6,75 24,75 352
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410565 6,25 3,00 3,75 24,50 362
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410566 4,75 6,75 4,50 26,75 282
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1 2410567 4,50 4,75 2,75 20,25 529
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410568 2,25 5,75 1,00 13,75 770
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410569 4,50 4,50 5,50 26,00 301
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1 2410570 4,25 6,00 5,00 25,50 319
nguyễn thị tuyết nhung Nữ 0 0 1,5 2410571 5,00 2,25 2,00 17,75 614
đặng thị như Nữ 0 0 1 2410572 5,00 5,50 4,00 24,50 362
đậu xuân ninh Nam 0 0 1,5 2410573 4,50 6,25 7,00 30,75 167
đặng thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410574 4,00 3,25 2,75 18,25 600
hồ thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410575 4,25 5,75 4,00 23,75 395
lê thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410576 2,50 0,25 1,75 10,25 848
lê thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410577 6,00 3,75 1,75 20,75 510
ngô thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410578 3,75 6,00 6,25 27,50 264
nguyễn thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410579 3,00 4,00 1,75 15,00 729
vũ thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410580 4,00 3,25 4,00 20,75 510
cù văn pháp Nam 0 0 1 2410581 2,75 4,25 2,00 14,75 741
hoàng văn pháp Nam 0 0 1,5 2410582 3,00 3,00 1,50 13,50 775
hồ văn pháp Nam 0 0 1,5 2410583 4,00 7,00 7,00 30,50 176
hồ bá phát Nam 0 0 1 2410584 2,50 0,50 1,75 10,00 852
nguyễn duy phi Nam 0 0 1,5 2410585 3,50 6,50 3,25 21,50 486
hồ văn phi Nam 0 0 1 2410586 4,75 7,25 9,00 35,75 49
văn đức phong Nam 0 0 1,5 2410587 3,25 3,00 3,25 17,50 628
hồ sỹ phong Nam 0 0 1,5 2410588 2,25 4,25 4,75 19,75 555
nguyễn văn phong Nam 0 0 1 2410589 5,00 6,75 5,50 28,75 220
phan văn phong Nam 0 0 1,5 2410590 4,00 3,25 5,75 24,25 375
đậu viết phong Nam 0 0 1,5 2410591 3,00 1,00 3,00 14,50 748
lê quang phú Nam 0 0 1,5 2410592 4,25 6,25 6,50 29,25 208
hồ  phúc Nam 0 0 1,5 2410593 4,25 4,25 7,75 29,75 200
nguyễn duy phúc Nam 0 0 1 2410594 2,75 2,00 4,75 18,00 606
hồ trọng phúc Nam 0 0 1 2410595 2,75 0,75 5,25 17,75 614
hồ văn phúc Nam 0 0 1 2410596 2,75 2,50 3,75 16,50 669
nguyễn bá hà phương Nam 0 0 1 2410597 2,00 3,25 4,25 16,75 656
nguyễn công phương Nam 0 0 1,5 2410598 3,00 4,25 4,75 21,25 495
hồ dũng phương Nam 0 0 1,5 2410599 4,00 6,50 7,75 31,50 148
nguyễn hoàng phương Nam 0 0 1,5 2410600 5,00 7,50 4,75 28,50 228
bùi thị phương Nữ 0 2 1,5 2410601 4,75 8,25 8,50 38,25 23
đậu thị phương Nữ 0 0 1 2410602 3,00 2,25 0,50 10,25 848
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410603 6,75 2,50 4,50 26,50 286
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410604 5,75 7,50 5,50 31,50 148
hồ thị phương Nữ 0 0 1 2410605 7,00 6,25 7,00 35,25 65
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410606 4,00 5,50 8,50 32,00 132
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410607 3,25 0,25 3,50 15,25 720
lê thị phương Nữ 0 0 1,5 2410608 5,25 7,00 5,50 30,00 189
nguyễn thị phương Nữ 0 0 1 2410609 2,00 1,50 1,75 10,00 852
nhữ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410610 5,25 7,75 7,75 35,25 65
trần thị phương Nữ 0 0 1,5 2410611 5,75 4,00 5,75 28,50 228
trần thị thu phương Nữ 0 0 1,5 2410612 5,50 4,25 3,00 22,75 438
trần thị thu phương Nữ 0 0 1,5 2410613 4,75 3,00 2,25 18,50 591
cao thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410614 7,50 4,75 7,25 35,75 49
hồ thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410615 5,25 4,00 3,00 22,00 471
hồ thị phượng Nữ 0 0 1 2410616 5,25 7,50 7,75 34,50 78
lê thị phượng Nữ 0 0 1 2410617 6,50 7,50 7,50 36,50 39
lê thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410618 5,50 8,00 7,75 36,00 45
nguyễn thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410619 4,00 4,50 6,00 26,00 301
nguyễn thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410620 5,50 2,75 3,75 22,75 438
nguyễn đình quang Nam 0 0 1,5 2410621 5,75 4,50 8,25 34,00 89
nguyễn đình quang Nam 0 0 1,5 2410622 3,75 0,75 5,00 19,75 555
đậu minh quang Nam 0 0 1 2410623 3,75 2,75 3,25 17,75 614
lê ngọc quang Nam 0 0 1,5 2410624 4,75 8,50 3,00 25,50 319
hồ thị quang Nữ 0 0 1 2410625 3,50 4,25 0,50 13,25 780
nguyễn trọng quang Nam 0 0 1 2410626 4,75 5,50 2,00 20,00 542
thái hồng quân Nam 0 0 1 2410627 2,00 4,50 2,50 14,50 748
lê văn quân Nam 0 0 1,5 2410628 4,00 4,75 4,50 23,25 417
nguyễn đình quế Nam 0 0 1,5 2410629 3,50 3,50 3,00 18,00 606
hồ thị quyên Nữ 0 0 1,5 2410630 6,50 6,75 8,00 37,25 31
phan thị duyên quyên Nữ 0 0 1,5 2410631 2,75 2,25 2,00 13,25 780
nguyễn đình quyền Nam 0 0 1 2410632 3,50 1,25 3,25 15,75 701
nguyễn  quyết Nam 0 0 1,5 2410633 4,75 3,50 4,75 24,00 383
lê tiến quyết Nam 0 0 1,5 2410634 6,50 5,25 8,25 36,25 42
cao trọng quyết Nam 0 0 1,5 2410635 6,25 6,50 8,25 37,00 34
hồ bá quỳnh Nam 0 0 1 2410636 2,25 0,50 3,50 13,00 788
đào thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410637 5,50 6,25 7,25 33,25 102
đậu thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410638 5,50 2,25 4,00 22,75 438
nguyễn thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410639 4,00 3,50 1,25 15,50 712
trần thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410640 7,25 7,00 8,00 39,00 15
vũ thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410641 5,00 4,50 3,75 23,50 408
ngô thị thúy quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410642 3,75 0,75 5,00 19,75 555
hồ hữu quý Nam 0 0 1,5 2410643 4,25 1,25 3,25 17,75 614
nguyễn khắc quý Nam 0 0 1,5 2410644 4,75 2,25 7,50 28,25 237
hồ thị sang Nữ 0 0 1 2410645 3,75 5,50 2,00 18,00 606
cù xuân sang Nam 0 0 1 2410646 5,00 3,00 5,75 25,50 319
đoàn thị sáng Nữ 0 0 1 2410647 5,00 6,25 4,50 26,25 295
văn thị sáng Nữ 0 0 1 2410648 5,25 3,25 2,75 20,25 529
nguyễn bá sâm Nam 0 0 1 2410649 4,25 3,75 6,50 26,25 295
lê thị sâm Nữ 0 0 1,5 2410650 6,75 3,75 6,75 32,25 124
hồ thị sen Nữ 0 0 1,5 2410651 4,00 2,25 0,50 12,75 797
nguyễn công sinh Nam 0 0 1,5 2410652 6,25 5,25 6,25 31,75 140
đậu đức sinh Nam 0 0 1 2410653 3,25 2,50 2,00 14,00 761
nguyễn đình sơn Nam 0 0 1 2410654 4,25 2,50 4,00 20,00 542
nguyễn huy sơn Nam 0 0 1,5 2410655 4,50 5,25 6,50 28,75 220
nguyễn huy sơn Nam 0 0 1,5 2410656 2,25 0,50 1,75 10,00 852
lê tiến sơn Nam 0 0 1,5 2410657 6,00 3,50 7,50 32,00 132
lê tiến sơn Nam 0 0 1,5 2410658 4,00 2,00 5,50 22,50 449
lê văn sơn Nam 0 0 1 2410659 2,50 0,50 0,25 7,00 890
lê văn sơn Nam 0 0 1,5 2410660 2,25 0,25 2,00 10,25 848
nguyễn văn sơn Nam 0 0 1 2410661 4,25 2,00 8,00 27,50 264
vũ văn sơn Nam 0 0 1,5 2410662 5,75 4,00 5,75 28,50 228
lê thị sương Nữ 0 0 1,5 2410663 5,75 1,75 4,50 23,75 395
hồ sỹ sửu Nam 0 0 1,5 2410664 4,75 3,25 4,00 22,25 460
nguyễn bá sỹ Nam 0 0 1,5 2410665 4,50 2,25 4,00 20,75 510
ngô trí sỹ Nam 0 0 1 2410666 2,75 1,75 4,00 16,25 680
hoàng danh tài Nam 0 0 1,5 2410667 4,50 5,00 6,25 28,00 244
nguyễn duy tài Nam 0 0 1,5 2410668 2,50 4,00 5,75 22,00 471
hồ đức tài Nam 0 0 1 2410669 3,50 6,25 4,75 23,75 395
hồ hữu tài Nam 0 0 1,5 2410670 4,75 3,00 4,25 22,50 449
hoàng nguyên tài Nam 0 0 1,5 2410671 3,50 1,25 3,75 17,25 635
nguyễn đình tám Nam 0 0 1,5 2410672 3,00 1,50 4,00 17,00 650
hồ hữu tạo Nam 0 0 1,5 2410673 4,25 1,00 7,75 26,50 286
nguyễn đình tâm Nam 0 0 1 2410674 4,75 3,00 6,25 26,00 301
nguyễn đồng tâm Nam 0 0 1,5 2410675 2,00 2,75 3,75 15,75 701
hồ sỹ tâm Nam 0 0 1,5 2410676 5,00 5,25 8,25 33,25 102
đậu thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410677 3,50 0,25 0,75 10,25 848
hồ thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410678 6,75 1,75 2,75 22,25 460
hồ thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410679 2,50 1,00 2,50 12,50 808
nguyễn trọng tâm Nam 0 0 1,5 2410680 2,75 4,50 2,25 16,00 690
lê văn tâm Nam 0 0 1,5 2410681 4,00 3,00 1,75 16,00 690
nguyễn thị tân Nữ 0 0 1,5 2410682 3,00 2,00 2,50 14,50 748
chu thị thanh Nữ 0 0 1 2410683 4,50 0,75 1,00 12,75 797
đậu thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410684 3,25 2,50 2,75 16,00 690
hoàng thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410685 7,00 7,25 7,00 36,75 37
hồ thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410686 5,25 6,00 1,50 21,00 502
nguyễn thị thanh Nữ 0 0 1 2410687 2,50 2,00 3,00 14,00 761
nguyễn thị thanh Nữ 0 0 1 2410688 6,75 8,00 5,00 32,50 117
phạm thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410689 5,50 6,50 6,75 32,50 117
vũ văn thanh Nam 0 0 1 2410690 2,75 1,25 0,50 8,75 878
nguyễn đình thành Nam 0 0 1,5 2410691 5,75 2,25 8,75 32,75 110
hồ ngọc thành Nam 0 0 1,5 2410692 2,00 0,50 2,75 11,50 831
hồ sỹ thái Nam 0 0 1,5 2410693 2,25 0,25 1,25 8,75 878
nguyễn thị thái Nữ 0 0 1,5 2410694 4,75 0,50 1,25 14,00 761
hồ trọng thái Nam 0 0 1,5 2410695 5,00 3,50 6,25 27,50 264
lê văn thái Nam 0 0 1,5 2410696 3,25 2,00 2,75 15,50 712
bùi thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410697 5,25 3,25 3,25 21,75 478
hồ thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410698 3,00 2,75 2,00 14,25 759
hồ thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410699 5,25 2,00 5,00 24,00 383
lê thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410700 3,50 0,50 0,50 10,00 852
lê thị thảo Nữ 0 0 1 2410701 5,00 5,25 4,25 24,75 352
lê thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410702 6,50 3,50 2,00 22,00 471
nguyễn thị thảo Nữ 0 0 1 2410703 2,50 3,00 3,00 15,00 729
văn thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410704 3,00 3,00 2,50 15,50 712
hồ thị thu thảo Nữ 0 0 1,5 2410705 5,50 3,00 5,75 27,00 276
nguyễn hữu thân Nam 0 0 1 2410706 3,75 2,25 3,25 17,25 635
nguyễn hoài thăng Nam 0 0 1 2410707 4,50 2,50 6,25 25,00 343
hồ thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410708 2,00 1,00 0,75 8,00 887
lê thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410709 4,75 6,75 2,50 22,75 438
nguyễn thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410710 3,25 4,00 2,00 16,00 690
văn thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410711 4,50 5,50 4,00 24,00 383
nguyễn bảo thắng Nam 0 0 1 2410712 1,75 0,75 1,75 8,75 878
nguyễn đình thắng Nam 0 0 1,5 2410713 6,50 3,50 3,75 25,50 319
nguyễn đình thắng Nam 0 0 1,5 2410714 2,25 1,75 2,25 12,25 812
hồ hữu thắng Nam 0 0 1,5 2410715 5,75 8,00 7,25 35,50 55
nguyễn hữu thắng Nam 0 0 1 2410716 2,50 1,25 1,25 9,75 860
ngô trí thắng Nam 0 0 1,5 2410717 3,75 5,00 6,50 27,00 276
nguyễn trọng thắng Nam 0 0 1 2410718 4,25 1,00 2,25 15,00 729
lê văn thắng Nam 0 0 1,5 2410719 5,25 7,50 7,75 35,00 71
trần văn thắng Nam 0 0 0 2410720 3,50 1,75 7,50 23,75 395
nguyễn đình thế Nam 0 0 1,5 2410721 3,25 2,25 5,50 21,25 495
đậu đức thế Nam 0 0 1 2410722 2,50 1,00 2,50 12,00 819
lê tiến thế Nam 0 0 1,5 2410723 3,75 3,25 5,00 22,25 460
phạm văn thế Nam 0 0 1 2410724 1,00 3,25 1,75 9,75 860
nguyễn thị thể Nữ 0 0 1,5 2410725 3,00 3,50 4,50 20,00 542
lê đôn thiên Nam 0 0 1,5 2410726 2,50 2,25 3,25 15,25 720
vũ văn thiên Nam 0 0 1,5 2410727 3,00 1,75 7,00 23,25 417
lê hữu thiện Nam 0 0 1 2410728 3,25 2,50 5,00 20,00 542
nguyễn thị thiện Nữ 0 0 1 2410729 1,75 1,25 3,25 12,25 812
bùi văn thiện Nam 0 0 1,5 2410730 2,25 0,75 1,25 9,25 870
nguyễn an thiệu Nam 0 0 1,5 2410731 2,25 1,25 4,75 16,75 656
hoàng văn thinh Nam 0 0 1,5 2410732 3,50 0,75 3,50 16,25 680
đậu thị thìn Nữ 0 0 1,5 2410733 2,00 4,75 3,75 17,75 614
lê thị thìn Nữ 0 0 1,5 2410734 3,00 2,00 7,25 24,00 383
đậu đức thịnh Nam 0 0 1,5 2410735 2,25 3,75 5,25 20,25 529
hồ văn thọ Nam 0 0 1,5 2410736 1,75 0,25 3,75 12,75 797
đậu đức thông Nam 0 0 1,5 2410737 2,00 4,25 4,25 18,25 600
hồ sỹ thông Nam 0 0 1,5 2410738 2,75 7,25 8,75 31,75 140
hoàng văn thông Nam 0 0 1 2410739 2,25 0,75 3,75 13,75 770
lê thị thơ Nữ 0 0 1,5 2410740 5,25 5,25 7,75 32,75 110
nguyễn thị thơ Nữ 0 0 1,5 2410741 7,00 4,25 4,25 28,25 237
nguyễn thị thơ Nữ 0 0 1 2410742 4,50 4,25 4,25 22,75 438
đoàn văn thơ Nam 0 0 1,5 2410743 2,75 2,00 4,00 17,00 650
vương thị thơm Nữ 0 0 1,5 2410744 6,50 7,75 8,00 38,25 23
nguyễn đình thu Nam 0 0 1,5 2410745 6,50 6,25 6,25 33,25 102
đoàn thị thu Nữ 0 0 1,5 2410746 6,00 5,00 7,50 33,50 95
đậu thị thuần Nữ 0 0 1,5 2410747 4,75 4,00 3,75 22,50 449
nguyễn đình thuận Nam 0 0 1,5 2410748 3,25 0,75 6,00 20,75 510
đậu đức thuận Nam 0 0 1,5 2410749 7,50 7,00 8,50 40,50 5
nguyễn đức thuận Nam 0 0 1 2410750 -1,00 -1,00 -1,00 -4,00 900
nguyễn đình thuyết Nam 0 0 1,5 2410751 6,50 3,00 6,50 30,50 176
hồ thị thuý Nữ 0 0 1,5 2410752 6,00 6,25 3,25 26,25 295
nguyễn thị thuý Nữ 0 0 1,5 2410753 6,25 8,25 6,50 35,25 65
trần thị thuý Nữ 0 0 1 2410754 7,50 7,00 6,25 35,50 55
nguyễn thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410755 5,00 4,25 6,25 28,25 237
nguyễn thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410756 5,50 2,75 4,25 23,75 395
nhữ thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410757 3,75 5,00 2,75 19,50 560
đậu thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410758 6,25 4,50 3,50 25,50 319
hoàng thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410759 6,00 4,75 8,75 35,75 49
hồ thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410760 7,25 4,25 8,00 36,25 42
hồ thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410761 5,75 4,25 4,25 25,75 314
lê thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410762 5,75 6,00 7,25 33,50 95
lê thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410763 3,75 2,00 3,25 17,50 628
nguyễn thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410764 1,75 0,75 0,50 6,75 891
vũ thị thủy Nữ 0 0 1 2410765 4,50 6,75 7,00 30,75 167
lê văn thủy Nam 0 0 1,5 2410766 3,50 6,75 3,50 22,25 460
trần nguyễn thường Nam 0 0 1 2410767 3,75 5,00 4,75 23,00 427
hồ văn thưởng Nam 0 0 1 2410768 3,25 2,25 4,00 17,75 614
quách hữu tiến Nam 0 0 1,5 2410769 3,00 3,00 3,75 18,00 606
trần thị kim tiến Nữ 0 0 1,5 2410770 3,75 2,50 4,25 20,00 542
cao văn tiến Nam 0 0 1 2410771 1,75 0,25 0,00 4,75 896
lê văn tiến Nam 0 0 1,5 2410772 4,00 1,50 7,25 25,50 319
lê văn tiến Nam 0 0 1 2410773 4,00 4,25 2,25 17,75 614
nguyễn văn tiến Nam 0 0 1,5 2410774 5,75 6,50 8,00 35,50 55
hồ thị tình Nữ 0 0 1,5 2410775 5,25 5,25 6,75 30,75 167
lê thị tình Nữ 0 0 1,5 2410776 5,75 3,75 7,25 31,25 155
nguyễn thị tình Nữ 0 0 1,5 2410777 5,25 6,25 7,25 32,75 110
trần văn tình Nam 0 0 1 2410778 2,25 2,00 6,75 21,00 502
nguyễn đăng tích Nam 0 0 1,5 2410779 3,25 2,00 3,00 16,00 690
đậu đức tính Nam 0 0 1 2410780 4,25 5,25 8,75 32,25 124
võ văn tĩnh Nam 0 0 1,5 2410781 2,00 0,50 2,00 10,00 852
lê trọng toàn Nam 0 0 1 2410782 3,50 5,75 7,00 27,75 253
lê văn toàn Nam 0 0 1,5 2410783 2,75 1,50 3,25 15,00 729
lê văn toản Nam 0 0 1,5 2410784 3,50 1,75 2,25 14,75 741
hồ nguyễn phương trang Nữ 0 0 1,5 2410785 7,25 6,25 5,00 32,25 124
hoàng thị trang Nữ 0 0 1,5 2410786 7,25 8,50 6,25 37,00 34
hồ thị trang Nữ 0 0 1 2410787 5,50 6,75 2,00 22,75 438
hồ thị trang Nữ 0 0 1,5 2410788 6,00 4,00 4,75 27,00 276
lê thị trang Nữ 0 0 1 2410789 6,75 7,00 7,00 35,50 55
nguyễn thị trang Nữ 0 0 1,5 2410790 5,50 7,50 3,00 26,00 301
nguyễn thị trang Nữ 0 0 1 2410791 6,50 5,00 5,50 30,00 189
phạm thị trang Nữ 0 0 1,5 2410792 5,75 5,00 5,75 29,50 203
văn thị trang Nữ 0 0 1,5 2410793 5,75 4,75 2,00 21,75 478
hồ thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410794 5,25 5,00 3,50 24,00 383
hồ thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410795 7,25 7,25 5,50 34,25 82
nguyễn thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410796 5,00 7,25 4,75 28,25 237
nguyễn thị huyền trang Nữ 0 0 1 2410797 6,00 6,75 8,00 35,75 49
đậu thị minh trang Nữ 0 0 1,5 2410798 4,25 4,50 1,75 18,00 606
hồ thị thu trang Nữ 0 0 1,5 2410799 6,00 5,75 6,50 32,25 124
hồ thị trà Nữ 0 0 1,5 2410800 7,00 6,50 5,25 32,50 117
nguyễn hữu tráng Nam 0 0 1 2410801 4,00 3,50 3,00 18,50 591
nguyễn thị trâm Nữ 0 0 1,5 2410802 6,75 7,75 8,50 39,75 9
trần thị ngọc trâm Nữ 0 0 1,5 2410803 6,50 4,00 5,25 29,00 215
lê minh trí Nam 0 0 1,5 2410804 4,75 4,50 4,50 24,50 362
vũ văn tri Nam 0 0 1 2410805 4,25 3,00 7,50 27,50 264
trần thị triều Nữ 0 0 1,5 2410806 7,50 6,00 4,50 31,50 148
lê thị trinh Nữ 0 0 1,5 2410807 4,50 5,00 2,50 20,50 520
nguyễn thị trinh Nữ 0 0 1,5 2410808 4,00 1,25 0,75 12,25 812
trần thị phương trinh Nữ 0 0 1,5 2410809 4,50 1,75 3,50 19,25 572
vũ thanh trì Nam 0 0 1,5 2410810 1,75 1,75 3,00 12,75 797
đậu đức trình Nam 0 0 1,5 2410811 4,50 5,25 4,50 24,75 352
nguyễn văn tình Nam 0 0 1,5 2410812 3,00 0,25 1,75 11,25 836
nguyễn văn trình Nam 0 0 1 2410813 3,75 1,00 3,50 16,50 669
dương minh trí Nam 0 0 1,5 2410814 3,00 0,50 0,50 9,00 877
hồ sỹ trí Nam 0 0 1,5 2410815 7,25 8,50 8,50 41,50 3
hồ văn trí Nam 0 0 1,5 2410816 2,50 4,50 4,75 20,50 520
trần văn trị Nam 0 0 1,5 2410817 3,25 1,25 3,50 16,25 680
nguyễn định trịnh Nam 0 0 1,5 2410818 3,00 2,25 6,50 22,75 438
nguyễn duy trọng Nam 0 0 1,5 2410819 4,50 3,00 3,25 20,00 542
nguyễn đình trọng Nam 0 0 1 2410820 4,25 1,75 3,25 17,75 614
ngô trí trọng Nam 0 0 1,5 2410821 4,50 3,75 3,75 21,75 478
chu văn trọng Nam 0 0 1 2410822 1,75 3,25 2,75 13,25 780
nguyễn văn trọng Nam 0 0 1 2410823 3,75 4,50 1,75 16,50 669
nhữ xuân trọng Nam 0 0 1,5 2410824 2,50 2,25 3,75 16,25 680
nguyễn duy trung Nam 0 0 1 2410825 5,50 6,50 8,75 36,00 45
hồ sỹ hoàng trung Nam 0 0 1 2410826 4,75 4,75 7,00 29,25 208
nguyễn văn trung Nam 0 0 1,5 2410827 7,25 4,00 7,75 35,50 55
nguyễn xuân trung Nam 0 0 1,5 2410828 5,00 6,75 7,75 33,75 91
nguyễn đình truyền Nam 0 0 1,5 2410829 3,25 2,25 5,25 20,75 510
hồ bá trường Nam 0 0 1,5 2410830 3,00 2,00 1,75 13,00 788
nguyễn công trường Nam 0 0 1,5 2410831 6,25 5,00 8,25 35,50 55
nguyễn đình trường Nam 0 0 1,5 2410832 6,00 5,50 8,00 35,00 71
nguyễn đình trường Nam 0 0 1,5 2410833 4,50 7,25 3,75 25,25 333
hồ hữu trường Nam 0 0 1 2410834 3,00 1,75 1,75 12,25 812
hồ văn trường Nam 0 0 1,5 2410835 1,50 0,50 1,75 8,50 882
lê văn trường Nam 0 0 1,5 2410836 3,75 4,50 4,25 22,00 471
lê văn trường Nam 0 0 1,5 2410837 5,75 4,00 2,75 22,50 449
nguyễn duy tuấn Nam 0 0 1,5 2410838 4,75 5,75 6,00 28,75 220
văn đức tuân Nam 0 0 1 2410839 5,50 6,00 4,00 26,00 301
nguyễn ngọc tuấn Nam 0 0 1,5 2410840 3,00 1,25 2,00 12,75 797
hồ sĩ tuân Nam 0 0 1 2410841 4,00 0,75 3,75 17,25 635
nguyễn bá tuấn Nam 0 0 1 2410842 4,25 0,75 3,50 17,25 635
nguyễn bá tuấn Nam 0 0 1,5 2410843 4,00 5,00 4,50 23,50 408
nguyễn duy tuấn Nam 0 0 1,5 2410844 3,25 6,75 5,00 24,75 352
nguyễn đình tuấn Nam 0 0 1 2410845 6,00 6,25 7,50 34,25 82
văn đình tuấn Nam 0 0 1,5 2410846 4,00 7,25 5,50 27,75 253
nguyễn đức tuấn Nam 0 0 1,5 2410847 6,25 3,75 8,25 34,25 82
nguyễn ngọc tuấn Nam 0 0 1,5 2410848 6,00 5,50 6,50 32,00 132
hồ sỹ tuấn Nam 0 0 1 2410849 3,25 3,75 5,00 21,25 495
hồ trọng tuấn Nam 0 0 1 2410850 4,50 6,50 8,50 33,50 95
ngô văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410851 3,75 4,25 5,00 23,25 417
ngô văn tuấn Nam 0 0 1 2410852 3,50 2,50 2,00 14,50 748
phạm văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410853 3,50 5,50 8,00 30,00 189
trần văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410854 3,25 3,50 7,50 26,50 286
mai xuân tuấn Nam 0 0 1 2410855 5,50 5,75 7,00 31,75 140
văn thị tuyến Nữ 0 0 1,5 2410856 6,75 3,75 4,50 27,75 253
hồ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410857 7,50 4,25 6,50 33,75 91
hồ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410858 8,00 8,00 6,50 38,50 20
lê thị tuyết Nữ 0 0 1 2410859 2,00 0,25 0,75 6,75 891
nguyễn thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410860 7,00 4,50 4,25 28,50 228
nguyễn thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410861 4,50 0,25 3,50 17,75 614
vũ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410862 5,75 2,00 4,25 23,50 408
lê công tùng Nam 0 0 1,5 2410863 6,00 5,75 6,25 31,75 140
hồ thị tùng Nữ 0 0 1,5 2410864 4,75 6,25 3,50 24,25 375
trần văn tùng Nam 0 0 1 2410865 3,00 1,25 2,00 12,25 812
vũ văn tùng Nam 0 0 1 2410866 3,50 2,75 2,50 15,75 701
lê khắc tú Nam 0 0 1 2410867 4,00 1,75 2,50 15,75 701
vũ minh tú Nam 0 0 1,5 2410868 4,00 2,00 5,00 21,50 486
trần văn tươi Nam 0 0 1 2410869 1,25 0,25 2,75 9,25 870
phan thị từ Nữ 0 0 1,5 2410870 3,50 0,50 1,50 12,00 819
hồ văn tý Nam 0 0 1,5 2410871 3,75 3,50 1,75 16,00 690
hồ đình uy Nam 0 0 1,5 2410872 6,25 3,25 5,25 27,75 253
đậu xuân úy Nam 0 0 1,5 2410873 4,25 2,00 1,25 14,50 748
hồ thanh vân Nam 0 0 1,5 2410874 7,25 3,75 4,75 29,25 208
hồ thị vân Nữ 0 0 1 2410875 2,50 2,50 2,00 12,50 808
lê thị vân Nữ 0 0 1,5 2410876 6,25 2,50 8,50 33,50 95
nguyễn thị hồng vân Nữ 0 0 1 2410877 3,50 1,75 3,50 16,75 656
nguyễn thị hồng vân Nữ 0 0 1,5 2410878 5,50 3,00 3,00 21,50 486
hồ thị thanh vân Nữ 0 0 1,5 2410879 5,25 2,75 4,50 23,75 395
phạm hữu văn Nam 0 0 1,5 2410880 3,00 0,25 0,25 8,25 885
trần thị vi Nữ 0 0 1,5 2410881 5,75 3,50 5,75 28,00 244
nguyễn thị viên Nữ 0 0 1,5 2410882 7,00 3,75 6,00 31,25 155
phạm đình việt Nam 0 0 1 2410883 3,50 2,50 4,50 19,50 560
hoàng quốc việt Nam 0 0 1,5 2410884 4,50 1,75 6,75 25,75 314
lê quốc việt Nam 0 0 1,5 2410885 5,50 7,50 7,25 34,50 78
nguyễn quốc việt Nam 0 0 1,5 2410886 5,75 5,25 7,25 32,75 110
nguyễn thành việt Nam 0 0 1,5 2410887 5,00 6,25 6,25 30,25 179
nguyễn thị việt Nữ 0 0 1,5 2410888 4,00 2,75 2,50 17,25 635
lê văn việt Nam 0 0 1,5 2410889 4,25 2,25 5,50 23,25 417
văn huy vinh Nam 0 0 0 2410890 3,50 2,50 0,50 10,50 844
bùi minh vũ Nam 0 0 1,5 2410891 5,50 6,50 8,25 35,50 55
hồ đình vượng Nam 0 0 1,5 2410892 5,25 2,75 7,75 30,25 179
phạm văn vượng Nam 0 0 1,5 2410893 6,25 4,25 7,25 32,75 110
hồ thị xinh Nữ 0 0 1,5 2410894 5,50 4,50 6,50 30,00 189
nguyễn thị xinh Nữ 0 0 1,5 2410895 6,00 6,50 8,00 36,00 45
trần thị xinh Nữ 0 0 1 2410896 3,50 2,75 3,25 17,25 635
hồ thị xuân Nữ 0 0 1,5 2410897 7,50 3,50 7,75 35,50 55
lê thị xuân Nữ 0 0 1 2410898 3,50 5,00 7,50 28,00 244
đậu thị yến Nữ 0 0 1,5 2410899 4,00 4,50 6,00 26,00 301
nguyễn thị yến Nữ 0 0 1,5 2410900 5,00 5,50 5,50 28,00 244

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 85 trong 27 đánh giá

Xếp hạng: 3.1 - 27 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • nguyen dinh loi

    tai sao ten thi sinh :nguyen dinh loi lai khong co diem nghe va diem uu tien sao la du vay?
    nhieu nguoi cung vay !!!!!

      nguyen dinh loi   06/07/2012 07:31

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây