Điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2012-2013 tại Quỳnh Lưu 2

Thứ tư - 04/07/2012 00:54
Hiện Sở đã gửi bảng điểm tuyển sinh vào 10 năm học 2012-2013.
Trường Quỳnh Lưu 2 xin đăng tải điểm của thí sinh thi tại Hội đồng THPT Quỳnh Lưu 2
 
Họ và Tên Giới Tính KK ƯT Nghề SBD Văn Sử Toán Tổng Xếp Thứ
lê đăng an Nam 0 0 1,5 2410001 5,00 2,25 1,50 16,75 656
hồ nghĩa an Nam 0 0 1,5 2410002 4,00 0,25 2,00 13,75 770
bùi thị an Nữ 0 0 1 2410003 5,25 3,75 4,25 23,75 395
hồ thị an Nữ 0 0 1,5 2410004 3,25 6,00 5,50 25,00 343
hồ thị an Nữ 0 0 1,5 2410005 8,25 5,50 5,75 35,00 71
lê thị an Nữ 0 0 1 2410006 4,75 3,00 3,50 20,50 520
nguyễn thị an Nữ 0 0 1 2410007 6,25 7,75 8,00 37,25 31
phạm thị an Nữ 0 0 1,5 2410008 8,25 4,00 1,50 25,00 343
lê công anh Nam 0 0 1 2410009 1,75 1,25 2,00 9,75 860
đậu đức anh Nam 0 0 1 2410010 4,25 1,00 4,50 19,50 560
nguyễn thế anh Nam 0 0 1,5 2410011 5,50 3,25 6,00 27,75 253
lê thị  vân anh Nữ 0 0 1,5 2410012 6,00 1,50 2,75 20,50 520
chu thị kim anh Nữ 0 0 1 2410013 2,75 3,25 0,00 9,75 860
hồ thị ngọc anh Nữ 0 0 1,5 2410014 3,00 2,00 3,50 16,50 669
lê văn anh Nam 0 0 1 2410015 3,75 1,00 3,75 17,00 650
lê văn anh Nam 0 0 1,5 2410016 3,75 1,75 1,25 13,25 780
nguyễn văn anh Nam 0 0 1,5 2410017 4,00 4,00 4,50 22,50 449
trần công ánh Nam 0 0 1 2410018 3,25 3,00 3,50 17,50 628
hồ lê ngọc ánh Nữ 0 0 1,5 2410019 7,25 7,50 8,50 40,50 5
lê thị ánh Nữ 0 0 1,5 2410020 5,75 2,25 3,50 22,25 460
đặng thị ngọc ánh Nữ 0 0 1,5 2410021 6,00 5,50 5,25 29,50 203
nguyễn thị ngọc ánh Nữ 0 0 1 2410022 5,50 7,25 3,50 26,25 295
nguyễn  ân Nam 0 0 1,5 2410023 6,25 0,25 5,50 25,25 333
hồ thị bảy Nữ 0 2 1 2410024 4,50 0,25 2,50 17,25 635
nguyễn thị bảy Nữ 0 0 1,5 2410025 4,50 2,00 3,25 19,00 578
đậu đức bằng Nam 0 0 1 2410026 4,50 3,50 6,25 26,00 301
ngô trí bắc Nam 0 0 1 2410027 2,25 2,00 3,50 14,50 748
đậu thị bé Nữ 0 0 1,5 2410028 4,00 2,25 0,25 12,25 812
nguyễn đinh bình Nam 0 0 1 2410029 0,75 0,75 3,25 9,75 860
bùi minh bình Nam 0 0 1,5 2410030 2,25 1,25 2,75 12,75 797
hồ thị bình Nữ 0 0 1,5 2410031 7,50 6,00 3,50 29,50 203
vũ thị bình Nữ 0 0 1,5 2410032 7,25 3,00 4,75 28,50 228
nguyễn văn bình Nam 0 0 1,5 2410033 3,75 5,50 4,50 23,50 408
phan văn bình Nam 0 0 1 2410034 2,50 4,00 2,25 14,50 748
đoàn thị bích Nữ 0 0 1 2410035 7,25 7,50 5,00 33,00 107
hồ hữu bính Nam 0 0 1 2410036 6,00 6,00 4,50 28,00 244
nguyễn quang cao Nam 0 0 1 2410037 5,25 3,75 3,25 21,75 478
nguyễn thị thanh cảnh Nữ 0 0 1 2410038 3,50 4,25 0,50 13,25 780
hồ văn cảnh Nam 0 0 1,5 2410039 6,00 5,50 0,50 20,00 542
vũ mạnh cầm Nữ 0 0 1 2410040 5,75 1,00 4,75 23,00 427
hồ sỹ cầu Nam 0 0 1,5 2410041 6,75 3,00 7,00 32,00 132
nguyễn xuân cẩm Nam 0 0 1 2410042 4,75 6,75 5,25 27,75 253
nguyễn thị châu Nữ 0 0 1,5 2410043 6,75 8,25 5,50 34,25 82
nguyễn xuân châu Nam 0 0 0 2410044 6,25 2,25 4,75 24,25 375
lê thị chi Nữ 0 0 1,5 2410045 8,00 3,50 5,25 31,50 148
nguyễn thị chi Nữ 0 0 1,5 2410046 5,50 3,00 1,75 19,00 578
trần đức chiến Nam 0 0 1,5 2410047 4,00 3,75 5,25 23,75 395
quách hữu chiến Nam 0 0 1 2410048 4,50 4,25 1,25 16,75 656
nguyễn minh chiến Nam 0 0 1,5 2410049 3,50 2,75 6,00 23,25 417
hoàng văn chiến Nam 0 0 1,5 2410050 4,50 5,75 3,00 22,25 460
đậu thị hà chinh Nữ 0 0 1,5 2410051 8,00 6,25 8,00 39,75 9
đậu thị chuyên Nữ 0 0 1,5 2410052 5,50 6,25 6,00 30,75 167
nguyễn thị chuyên Nữ 0 0 1 2410053 5,00 3,75 3,25 21,25 495
bùi văn chương Nam 0 0 1 2410054 3,00 3,25 5,25 20,75 510
nguyễn xuân chức Nam 0 0 1 2410055 1,75 1,00 2,50 10,50 844
nguyễn cảnh công Nam 0 0 1,5 2410056 5,25 4,75 5,25 27,25 270
lê tiến công Nam 0 0 1,5 2410057 5,25 4,75 1,00 18,75 586
lê tiến công Nam 0 0 1 2410058 4,25 3,00 3,25 19,00 578
ngô trí công Nam 0 0 1,5 2410059 3,50 2,00 1,25 13,00 788
nguyễn xuân công Nam 0 0 1,5 2410060 5,00 3,50 4,75 24,50 362
lê tiến cung Nam 0 0 1,5 2410061 4,25 1,50 3,00 17,50 628
nguyễn đình cương Nam 0 0 1,5 2410062 4,25 1,50 5,25 22,00 471
nguyễn công cường Nam 0 0 1,5 2410063 5,50 6,75 8,00 35,25 65
nguyễn đình cường Nam 0 0 1 2410064 5,75 4,50 4,00 25,00 343
lê đức cường Nam 0 0 1,5 2410065 3,25 1,00 2,75 14,50 748
đậu huy cường Nam 0 0 1 2410066 5,00 2,25 2,75 18,75 586
nguyễn quang cường Nam 0 0 1 2410067 3,00 2,50 2,75 15,00 729
nguyễn sỹ cường Nam 0 0 1 2410068 3,25 5,00 1,25 15,00 729
đoàn văn cường Nam 0 0 1 2410069 4,75 3,25 8,25 30,25 179
nguyễn văn cường Nam 0 0 1,5 2410070 6,75 5,00 2,75 25,50 319
trần văn cường Nam 0 0 1 2410071 4,25 1,75 4,50 20,25 529
trần văn cường Nam 0 0 1,5 2410072 4,75 1,50 1,00 14,50 748
vũ văn cường Nam 0 0 1 2410073 4,00 2,00 4,50 20,00 542
bùi văn danh Nam 0 0 1,5 2410074 4,50 0,75 3,00 17,25 635
trần văn doanh Nam 0 0 1,5 2410075 4,00 2,00 2,25 16,00 690
vũ đức diện Nam 0 0 1,5 2410076 4,75 1,75 5,00 22,75 438
nguyễn đăng diệu Nam 0 0 1,5 2410077 2,75 5,00 1,00 14,00 761
võ văn duẫn Nam 0 0 1,5 2410078 3,75 1,00 4,25 18,50 591
đoàn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410079 3,50 4,00 4,00 20,50 520
hoàng thị dung Nữ 0 0 1 2410080 6,00 7,00 3,25 26,50 286
hồ thị dung Nữ 0 0 1 2410081 4,75 4,50 4,00 23,00 427
hồ thị dung Nữ 0 0 1,5 2410082 4,00 1,50 3,25 17,50 628
nguyễn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410083 5,00 6,75 4,75 27,75 253
nguyễn thị dung Nữ 0 0 1,5 2410084 5,00 3,00 4,50 23,50 408
phạm thị dung Nữ 0 0 1 2410085 3,00 2,00 0,50 10,00 852
trần thị thu dung Nữ 0 0 1,5 2410086 6,50 6,00 8,00 36,50 39
lê thị duyên Nữ 0 0 1 2410087 5,75 6,00 5,75 30,00 189
nguyễn thị duyên Nữ 0 0 1 2410088 4,25 2,50 0,50 13,00 788
nguyễn thị duyên Nữ 0 0 1,5 2410089 4,75 3,00 2,75 19,50 560
trần văn duyệt Nam 0 0 1,5 2410090 4,75 6,00 8,25 33,50 95
nguyễn bá dũng Nam 0 0 1,5 2410091 5,00 5,25 5,25 27,25 270
nguyễn đình dũng Nam 0 0 1,5 2410092 5,25 2,00 7,00 28,00 244
đậu đức dũng Nam 0 0 1,5 2410093 3,50 3,00 2,75 17,00 650
nguyễn hữu dũng Nam 0 2 1 2410094 3,50 3,50 1,50 16,50 669
nguyễn hữu dũng Nam 0 0 1,5 2410095 3,50 4,50 4,25 21,50 486
hồ tiến dũng Nam 0 0 1 2410096 3,50 4,25 3,00 18,25 600
hồ văn dũng Nam 0 0 1,5 2410097 2,25 5,00 1,75 14,50 748
hồ  dương Nam 0 0 1 2410098 4,00 1,50 3,00 16,50 669
nguyễn đình dương Nam 0 0 1 2410099 2,25 3,00 1,50 11,50 831
lê thanh dương Nam 0 0 1,5 2410100 1,75 2,00 3,50 14,00 761
lê văn dương Nam 0 0 1,5 2410101 4,25 5,00 4,00 23,00 427
phạm văn dương Nam 0 0 1,5 2410102 5,00 3,00 3,75 22,00 471
cao xuân dương Nam 0 0 1,5 2410103 1,00 0,75 0,50 5,25 894
lê văn đa Nam 0 0 1 2410104 4,00 4,00 3,50 20,00 542
đậu thị đào Nữ 0 0 1,5 2410105 2,50 2,00 3,50 15,50 712
nguyễn thị đào Nữ 0 0 1,5 2410106 0,75 0,50 0,75 5,00 895
hồ văn đại Nam 0 0 1 2410107 3,75 1,25 4,25 18,25 600
lê bá đạo Nam 0 0 1,5 2410108 2,75 4,25 4,00 19,25 572
võ văn đạt. Nam 0 0 1 2410109 1,00 1,75 2,25 9,25 870
trần công đạt Nam 0 0 1 2410110 3,50 5,25 3,00 19,25 572
hồ quốc đạt Nam 0 0 1 2410111 3,25 4,75 1,25 14,75 741
lê quốc đạt Nam 0 0 1,5 2410112 2,75 6,00 8,00 29,00 215
nguyễn văn đạt Nam 0 0 0,5 2410113 3,00 2,75 1,25 11,75 824
võ văn đạt Nam 0 0 1,5 2410114 1,00 2,50 6,00 18,00 606
văn đức đình Nam 0 0 1,5 2410115 3,00 2,75 5,00 20,25 529
nguyễn đức định Nam 0 0 1 2410116 2,50 3,50 3,25 16,00 690
lê văn đoàn Nam 0 0 1,5 2410117 3,00 6,00 5,25 24,00 383
hồ trọng đô Nam 0 0 1,5 2410118 3,50 3,00 5,75 23,00 427
trần thị đồng Nữ 0 0 1 2410119 4,00 3,50 1,50 15,50 712
lê tiến đồng Nam 0 0 1,5 2410120 3,25 4,00 5,75 23,50 408
nguyễn  đức Nam 0 0 1,5 2410121 3,75 4,50 5,25 24,00 383
lê đăng đức Nam 0 0 1,5 2410122 3,25 1,25 2,00 13,25 780
hồ sĩ đức Nam 0 0 1 2410123 3,50 2,50 4,25 19,00 578
lê tiến đức Nam 0 0 1 2410124 2,75 1,00 2,00 11,50 831
đậu trí đức Nam 0 0 1,5 2410125 5,50 4,00 6,50 29,50 203
hoàng văn đức Nam 0 0 1,5 2410126 3,75 1,75 3,00 16,75 656
trần văn đức Nam 0 0 1 2410127 4,00 2,50 2,75 17,00 650
nguyễn xuân đức Nam 0 0 1 2410128 2,50 1,50 3,25 14,00 761
nguyễn đình giang Nam 0 0 1 2410129 2,75 0,75 5,25 17,75 614
nguyễn đình giang Nam 0 0 1,5 2410130 4,25 2,50 3,25 19,00 578
đậu thị giang Nam 0 0 1 2410131 4,50 3,25 2,00 17,25 635
nguyễn thị giang Nam 0 0 1,5 2410132 6,25 7,00 6,75 34,50 78
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410133 3,00 1,75 1,75 12,75 797
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410134 4,25 3,00 4,25 21,50 486
nguyễn thị giang Nữ 0 0 1,5 2410135 4,25 1,75 2,50 16,75 656
nguyễn thị hương giang Nam 0 0 1,5 2410136 6,75 8,50 8,75 41,00 4
lê tiến giang Nam 0 0 1,5 2410137 1,75 0,25 2,00 9,25 870
hồ thị giáo Nữ 0 0 1 2410138 4,00 1,25 2,00 14,25 759
nguyễn đình hà Nam 0 0 1,5 2410139 3,50 2,25 8,50 27,75 253
đậu thị hà Nữ 0 0 1,5 2410140 5,75 5,25 4,75 27,75 253
hoàng thị hà Nữ 0 0 1,5 2410141 6,75 7,50 8,25 39,00 15
hồ thị hà Nữ 0 0 1 2410142 5,25 5,25 5,75 28,25 237
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410143 6,25 6,50 8,50 37,50 28
hồ thị hà Nữ 0 0 1 2410144 2,25 3,50 2,25 13,50 775
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410145 6,00 5,25 7,50 33,75 91
hồ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410146 5,75 5,00 6,00 30,00 189
lê thị hà Nữ 0 0 1,5 2410147 6,75 7,00 6,25 34,50 78
lê thị hà Nữ 0 0 1,5 2410148 5,75 1,75 2,25 19,25 572
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410149 6,00 2,25 8,25 32,25 124
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410150 6,25 4,00 3,50 25,00 343
nguyễn thị hà Nam 0 0 0 2410151 4,50 3,25 6,75 25,75 314
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410152 5,25 6,75 5,75 30,25 179
nguyễn thị hà Nữ 0 0 1,5 2410153 2,50 4,00 4,50 19,50 560
phạm thị hà Nữ 0 0 1 2410154 6,50 5,50 3,75 27,00 276
trần thị hà Nữ 0 0 1 2410155 4,50 3,25 1,00 15,25 720
trần thị hà Nữ 0 0 1,5 2410156 7,50 4,00 4,00 28,50 228
trần thị hà Nữ 0 0 1,5 2410157 4,50 1,50 5,25 22,50 449
trần thị hà Nữ 0 0 1 2410158 4,25 2,25 3,00 17,75 614
vũ thị hà Nữ 0 0 1,5 2410159 6,50 8,25 5,75 34,25 82
hồ thu hà Nữ 0 0 1,5 2410160 4,50 4,25 3,75 22,25 460
lê văn hà Nam 0 0 1,5 2410161 6,00 4,25 6,25 30,25 179
ngô trí hào Nam 0 0 1 2410162 3,75 1,75 0,75 11,75 824
ngô trí hào Nam 0 0 1 2410163 3,00 0,75 6,25 20,25 529
nguyễn hồng hạnh Nữ 0 0 1,5 2410164 6,25 8,25 5,50 33,25 102
vũ minh hạnh Nam 0 0 1,5 2410165 5,00 2,25 4,50 22,75 438
lê thị hạnh Nữ 0 0 1 2410166 6,25 4,50 6,00 30,00 189
lê thị hạnh Nữ 0 0 1 2410167 3,25 1,50 0,75 10,50 844
phan thị hạnh Nữ 0 0 1 2410168 5,00 1,75 6,25 25,25 333
trần thị hạnh Nữ 0 0 1 2410169 5,50 3,50 3,75 23,00 427
nguyễn thị hồng hạnh Nữ 0 0 1,5 2410170 6,25 7,50 4,75 31,00 162
hồ thị mỹ hạnh Nữ 0 0 1,5 2410171 6,25 5,00 3,00 25,00 343
hoàng danh hải Nam 0 0 1,5 2410172 5,00 5,75 6,50 30,25 179
nguyễn đình hải Nam 0 0 1 2410173 3,00 4,00 5,00 21,00 502
hồ thị hải Nữ 0 0 1,5 2410174 6,50 5,25 4,50 28,75 220
hồ thị hải Nữ 0 0 1 2410175 5,50 4,00 0,75 17,50 628
nguyễn thị hải Nữ 0 0 1,5 2410176 5,25 2,50 2,50 19,50 560
phạm thị hải Nữ 0 0 1,5 2410177 7,50 7,25 8,25 40,25 7
lê văn hải Nam 0 0 1,5 2410178 5,50 5,75 5,25 28,75 220
lê văn hải Nam 0 0 1 2410179 3,00 2,25 3,75 16,75 656
võ văn hải Nam 0 0 1 2410180 5,25 7,25 4,25 27,25 270
vũ văn hải Nam 0 0 1 2410181 2,50 1,25 2,75 12,75 797
hồ thị hân Nữ 0 0 1,5 2410182 4,25 4,25 3,00 20,25 529
bùi thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410183 6,00 4,50 3,75 25,50 319
hồ thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410184 5,00 1,25 3,75 20,25 529
hồ thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410185 6,25 4,25 5,75 29,75 200
lê thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410186 7,00 8,50 5,75 35,50 55
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410187 4,00 3,25 2,00 16,75 656
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410188 7,75 6,25 7,50 38,25 23
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410189 7,50 5,25 5,00 31,75 140
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410190 6,50 5,25 6,25 32,25 124
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410191 8,00 6,00 5,75 35,00 71
nguyễn thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410192 4,00 4,25 5,25 24,25 375
phan thị hằng Nữ 0 0 1 2410193 1,75 0,25 0,50 5,75 893
trần thị hằng Nữ 0 0 1,5 2410194 5,50 2,50 4,25 23,50 408
lê thị nga hằng Nữ 0 0 1,5 2410195 5,75 8,00 3,75 28,50 228
hồ thị thu hằng Nữ 0 0 1,5 2410196 4,75 2,00 6,50 26,00 301
dương thị thúy hằng Nữ 0 0 1,5 2410197 6,00 3,00 4,50 25,50 319
nguyễn đình hậu Nam 0 0 1,5 2410198 2,50 2,25 2,25 13,25 780
nhữ phương hậu Nữ 0 0 1 2410199 3,25 4,25 2,75 17,25 635
hồ sỹ hậu Nam 0 0 1,5 2410200 5,25 4,50 4,75 26,00 301
nhữ sỹ hậu Nam 0 0 1 2410201 2,25 4,25 3,25 16,25 680
nguyễn cảnh hiền Nam 0 0 1,5 2410202 2,25 0,50 3,25 13,00 788
thái minh hiền Nam 0 0 1 2410203 3,50 3,50 2,00 15,50 712
đào thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410204 3,75 1,00 0,50 11,00 840
đậu thị hiền Nữ 0 0 1 2410205 5,25 1,50 1,00 15,00 729
hồ thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410206 4,50 1,50 3,50 19,00 578
hồ thị hiền Nữ 0 0 1 2410207 3,00 2,75 3,50 16,75 656
lê thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410208 3,25 3,00 1,50 14,00 761
ngô thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410209 2,00 2,00 2,50 12,50 808
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410210 2,00 1,00 1,50 9,50 868
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1,5 2410211 7,75 4,00 4,50 30,00 189
nguyễn thị hiền Nữ 0 0 1 2410212 4,75 6,00 4,00 24,50 362
hồ thị thu hiền Nữ 0 0 1,5 2410213 5,00 6,75 6,25 30,75 167
nguyễn thị thu hiền Nữ 0 0 1 2410214 5,50 2,00 3,00 20,00 542
nguyễn thị thu hiền Nữ 0 0 1 2410215 6,75 7,75 5,00 32,25 124
vũ thị thúy hiền Nữ 0 0 1,5 2410216 6,75 5,00 5,50 31,00 162
nguyễn đình hiếu. Nam 0 0 1,5 2410217 3,00 1,50 6,00 21,00 502
hồ bá hiếu Nam 0 0 1,5 2410218 7,50 3,75 8,75 37,75 27
lê công hiếu Nam 0 0 1 2410219 4,25 3,25 1,00 14,75 741
nguyễn quế hiếu Nam 0 0 1,5 2410220 6,50 5,00 8,50 36,50 39
hồ sỹ hiếu Nam 0 0 1 2410221 3,50 2,00 4,25 18,50 591
hồ sỹ hiếu Nam 0 0 1,5 2410222 6,00 2,75 5,50 27,25 270
đậu thị hiếu Nữ 0 0 1,5 2410223 5,75 8,50 8,75 39,00 15
lê trung hiếu Nam 0 0 1,5 2410224 4,25 2,75 2,50 17,75 614
đoàn văn hiếu Nam 0 0 1 2410225 5,00 2,00 3,25 19,50 560
nguyễn đức hiệp Nam 0 0 1 2410226 3,50 2,75 5,75 22,25 460
lê quốc hiệp Nữ 0 0 1,5 2410227 6,75 4,25 6,00 31,25 155
nguyễn công hiệu Nam 0 0 1,5 2410228 3,50 1,75 5,00 20,25 529
nguyễn thị hiển Nữ 0 0 1,5 2410229 6,00 2,25 2,25 20,25 529
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410230 5,50 4,50 5,50 28,00 244
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410231 4,00 2,75 3,75 19,75 555
đậu thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410232 5,50 3,00 3,00 21,50 486
hồ thị hoa Nữ 0 0 1 2410233 6,50 6,25 1,50 23,25 417
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410234 3,50 2,25 2,25 15,25 720
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410235 7,50 6,25 8,50 39,75 9
hồ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410236 7,00 5,25 7,50 35,75 49
hồ thị hòa Nữ 0 0 1 2410237 3,25 3,25 2,75 16,25 680
lê thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410238 5,00 3,25 4,50 23,75 395
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410239 7,50 5,25 6,75 35,25 65
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410240 7,25 7,50 8,00 39,50 13
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410241 6,50 3,50 4,00 26,00 301
nguyễn thị hoa Nữ 0 0 1 2410242 2,00 1,00 1,00 8,00 887
vũ thị hoa Nữ 0 0 1,5 2410243 4,50 3,75 4,50 23,25 417
hồ thị hoan Nữ 0 0 1 2410244 2,75 3,75 1,25 12,75 797
lê thị hoan Nữ 0 0 1,5 2410245 4,50 3,25 1,50 16,75 656
hoàng thị hoài Nữ 0 0 1,5 2410246 3,50 0,25 0,50 9,75 860
nguyễn thị hoài Nữ 0 0 1,5 2410247 6,25 3,50 4,25 26,00 301
vũ thị hoài Nữ 0 0 1 2410248 4,50 1,75 3,00 17,75 614
lê thị thu hoài Nữ 0 0 1,5 2410249 3,25 1,75 0,75 11,25 836
phạm đình hoàn Nam 0 0 1,5 2410250 4,00 1,25 3,25 17,25 635
nguyễn thị hoàn Nữ 0 0 1,5 2410251 4,25 4,50 4,25 23,00 427
dương đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410252 5,75 5,25 3,25 24,75 352
hồ đình hoàng Nam 0 0 1 2410253 4,75 4,25 4,50 23,75 395
nguyễn đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410254 6,00 4,75 8,75 35,75 49
vương đình hoàng Nam 0 0 1,5 2410255 3,00 1,50 3,75 16,50 669
nguyễn huy hoàng Nam 0 0 1,5 2410256 3,00 0,75 0,75 9,75 860
hồ sỹ hoàng Nam 0 0 1 2410257 5,25 5,75 8,75 34,75 76
hồ sỹ hoàng Nam 0 0 1 2410258 3,25 1,50 3,50 16,00 690
nguyễn sỹ hoàng Nam 0 2 1 2410259 3,00 1,00 2,00 14,00 761
bùi văn hoàng Nam 0 0 1,5 2410260 5,50 3,75 6,25 28,75 220
lê văn hoàng Nam 0 0 1 2410261 3,25 2,00 1,25 12,00 819
võ văn hoàng Nam 0 0 1,5 2410262 6,50 6,25 6,75 34,25 82
đậu đức hòa Nam 0 0 1 2410263 5,25 6,50 6,00 30,00 189
hồ hữu hòa Nam 0 0 1 2410264 3,50 3,50 3,50 18,50 591
hồ thị hòa Nữ 0 0 1,5 2410265 5,00 3,50 4,50 24,00 383
lê thị hòa Nữ 0 0 1 2410266 6,50 6,50 9,00 38,50 20
lê thị hòa Nữ 0 2 1,5 2410267 6,00 2,75 4,25 26,75 282
lê thị hòa Nữ 0 0 1 2410268 6,50 4,25 5,50 29,25 208
hồ xuân hòang Nam 0 0 1,5 2410269 3,50 1,75 1,25 12,75 797
nguyễn thái học Nam 0 0 1,5 2410270 4,00 3,50 1,25 15,50 712
nguyễn thị học Nữ 0 0 1,5 2410271 2,75 0,50 1,25 10,00 852
hồ thị hồng Nữ 0 0 1 2410272 4,25 2,00 1,75 15,00 729
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410273 6,25 4,75 4,50 27,75 253
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410274 7,00 3,25 6,00 30,75 167
hồ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410275 3,25 5,50 3,00 19,50 560
lê thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410276 4,50 2,50 2,50 18,00 606
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410277 3,25 2,00 3,00 16,00 690
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410278 3,00 2,75 2,25 14,75 741
nguyễn thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410279 5,75 4,25 1,50 20,25 529
vũ thị hồng Nữ 0 0 1 2410280 5,00 4,25 4,25 23,75 395
vũ thị hồng Nữ 0 0 1,5 2410281 6,75 4,25 2,75 24,75 352
trần văn hồng Nam 0 0 1,5 2410282 2,75 3,25 2,75 15,75 701
hồ sỹ hội Nam 0 0 1 2410283 3,75 4,50 5,50 24,00 383
đậu đức hợp Nam 0 0 1,5 2410284 5,00 3,50 6,75 28,50 228
nguyễn hữu hợp Nam 0 0 1 2410285 4,00 2,00 6,75 24,50 362
hoàng thị hợp Nữ 0 0 1,5 2410286 6,00 4,50 1,75 21,50 486
lê văn hợp Nam 0 0 0 2410287 5,00 2,75 2,00 16,75 656
trần văn hợp Nam 0 0 1 2410288 1,75 0,75 3,00 11,25 836
nguyễn đăng huấn Nam 0 0 1,5 2410289 4,00 6,75 3,00 22,25 460
phan thị huề Nữ 0 0 1,5 2410290 7,50 5,00 6,25 34,00 89
trần đức huệ Nam 0 0 1 2410291 2,25 1,25 1,25 9,25 870
đậu thị huệ Nữ 0 0 1,5 2410292 5,75 7,00 6,00 32,00 132
hồ thị huệ Nữ 0 0 1,5 2410293 4,25 3,50 4,75 23,00 427
nguyễn thị huệ Nữ 0 0 1 2410294 2,75 4,75 1,00 13,25 780
trần thị huệ Nữ 0 0 1 2410295 6,00 5,00 3,00 24,00 383
nguyễn hữu huy Nam 0 0 1,5 2410296 3,50 3,00 3,75 19,00 578
đậu thị huyền Nữ 0 0 1 2410297 4,75 5,00 3,50 22,50 449
đậu thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410298 3,25 0,25 4,50 17,25 635
hồ thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410299 5,50 4,50 6,75 30,50 176
hồ thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410300 3,25 7,00 6,00 27,00 276
lê thị huyền Nữ 0 0 0 2410301 3,75 0,75 0,50 9,25 870
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410302 4,50 4,50 3,00 21,00 502
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410303 5,50 3,00 5,00 25,50 319
nguyễn thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410304 4,75 1,25 2,00 16,25 680
trần thị huyền Nữ 0 0 1,5 2410305 6,00 5,00 5,25 29,00 215
trần thị huyền Nữ 0 0 1 2410306 3,50 1,25 2,25 13,75 770
trương thị huyền Nữ 0 0 1 2410307 4,00 7,25 4,50 25,25 333
nguyễn thị ngọc huyền Nữ 0 0 1,5 2410308 5,50 5,25 6,00 29,75 200
lê thị thanh huyền Nữ 0 0 1,5 2410309 8,00 7,25 8,50 41,75 2
nguyễn thị thanh huyền Nữ 0 0 1,5 2410310 5,00 3,00 4,25 23,00 427
vũ văn huỳnh Nam 0 0 1,5 2410311 4,50 4,50 4,25 23,50 408
trần đức hùng Nam 0 0 1,5 2410312 3,00 2,50 5,00 20,00 542
hồ sỹ hùng Nam 0 0 1 2410313 5,25 3,75 7,75 30,75 167
hồ văn hùng Nam 0 0 1,5 2410314 4,75 2,50 4,00 21,50 486
lê văn hùng Nam 0 0 1 2410315 6,50 6,00 5,00 30,00 189
nguyễn xuân hùng Nam 0 0 1,5 2410316 5,25 3,50 8,75 33,00 107
đậu đức hưng Nam 0 0 1,5 2410317 4,50 3,00 4,50 22,50 449
văn đức hưng Nam 0 0 1,5 2410318 4,00 3,50 3,00 19,00 578
nguyễn thành hưng Nam 0 0 1 2410319 3,50 2,00 0,50 11,00 840
lê văn hưng Nam 0 0 1,5 2410320 3,00 2,50 3,75 17,50 628
vũ văn hưng Nam 0 0 1,5 2410321 4,75 3,75 5,25 25,25 333
nguyễn viết hưng Nam 0 0 1,5 2410322 4,50 6,25 3,25 23,25 417
nguyễn xuân hưng Nam 0 0 1 2410323 4,25 3,50 1,75 16,50 669
hồ hữu hương Nam 0 0 1 2410324 3,00 0,25 2,25 11,75 824
hồ sỹ hương Nam 0 0 1,5 2410325 7,75 6,75 8,00 39,75 9
đậu thị hương Nữ 0 0 1 2410326 4,00 1,50 0,50 11,50 831
hồ thị hương Nữ 1 0 1,5 2410327 7,25 5,00 8,75 39,50 13
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410328 6,25 2,50 4,50 25,50 319
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410329 6,00 6,25 3,00 25,75 314
hồ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410330 8,00 8,50 8,75 43,50 1
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410331 3,25 0,75 0,25 9,25 870
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410332 4,25 2,50 3,00 18,50 591
nguyễn thị hương Nữ 0 0 1,5 2410333 6,00 6,75 3,25 26,75 282
trần thị hương Nữ 0 0 0 2410334 1,75 2,75 3,75 13,75 770
vũ thị hương Nữ 0 0 1,5 2410335 7,50 8,75 5,75 36,75 37
hồ thị lan hương Nữ 0 0 1,5 2410336 5,00 5,75 2,25 21,75 478
lê thị mai hương Nữ 0 0 1,5 2410337 5,75 2,75 2,25 20,25 529
đậu thị hường Nữ 0 0 1,5 2410338 7,25 6,00 7,50 37,00 34
hồ thị hường Nữ 0 0 1,5 2410339 4,25 5,00 8,50 32,00 132
lê thị hường Nữ 0 0 1 2410340 5,25 7,50 5,25 29,50 203
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410341 4,00 1,75 3,00 17,25 635
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410342 1,75 1,75 4,00 14,75 741
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410343 3,75 4,00 6,00 25,00 343
lê thị hường Nữ 0 0 1,5 2410344 6,75 3,50 4,75 28,00 244
nguyễn thị hường Nữ 0 0 1,5 2410345 3,75 3,50 3,75 20,00 542
trần thị hường Nữ 0 0 1 2410346 4,00 0,25 3,00 15,25 720
hồ đình hữu Nam 0 0 1,5 2410347 4,00 7,25 8,50 33,75 91
nguyễn cảnh khang Nam 0 0 1,5 2410348 3,75 7,00 4,75 25,50 319
hồ đình khang Nam 0 0 1,5 2410349 4,00 4,00 7,75 29,00 215
vũ văn khang Nam 0 0 1,5 2410350 5,00 4,50 7,50 31,00 162
nguyễn đình khánh Nam 0 0 1,5 2410351 1,75 2,50 1,00 9,50 868
nguyễn đình khánh Nam 0 0 1 2410352 3,50 2,50 8,00 26,50 286
lê quốc khánh Nam 0 0 1,5 2410353 5,25 2,25 6,75 27,75 253
hồ sỹ khánh Nữ 0 0 1,5 2410354 4,75 2,50 7,75 29,00 215
nguyễn thị khánh Nữ 0 0 1,5 2410355 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
hồ văn khánh Nam 0 0 1 2410356 1,50 2,25 1,25 8,75 878
hồ văn khánh Nam 0 0 1 2410357 4,50 3,50 4,50 22,50 449
lê văn khánh Nam 0 0 1 2410358 3,00 3,75 3,75 18,25 600
hồ sỹ khiêm Nam 0 2 1 2410359 3,25 4,75 4,00 22,25 460
trần minh khoa Nam 0 0 1,5 2410360 3,50 1,25 4,50 18,75 586
văn đức khôi Nam 0 0 1,5 2410361 2,75 0,50 6,75 21,00 502
hoàng xuân khôi Nam 0 0 1,5 2410362 4,25 3,75 4,25 22,25 460
hồ thị khuê Nữ 0 0 1,5 2410363 4,50 5,25 3,00 21,75 478
nguyễn bá kiên Nam 0 0 1 2410364 4,25 2,75 0,25 12,75 797
nguyễn bá kiên Nam 0 0 1,5 2410365 4,75 6,25 6,75 30,75 167
nguyễn hiếu kiên Nam 0 0 1 2410366 3,25 4,75 1,75 15,75 701
ngô trí kiên Nam 0 0 1,5 2410367 3,00 3,25 4,25 19,25 572
trần văn kiên Nam 0 0 1 2410368 2,25 1,00 0,75 8,00 887
trần văn kiên Nam 0 0 1,5 2410369 2,75 2,25 3,00 15,25 720
lê văn kiều Nam 0 0 1,5 2410370 2,50 0,25 1,50 9,75 860
lê duy kim Nam 0 0 1,5 2410371 7,00 6,00 8,50 38,50 20
phan thị hoàng lam Nữ 0 0 1,5 2410372 3,50 4,00 0,50 13,50 775
trần thị thanh lam Nữ 0 0 1 2410373 4,75 2,75 3,75 20,75 510
đậu đức lan Nam 0 0 1,5 2410374 6,75 4,25 7,00 33,25 102
đậu thị lan Nữ 0 0 1,5 2410375 4,75 3,25 6,00 26,25 295
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410376 4,00 4,25 5,50 24,75 352
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410377 4,00 6,00 4,50 24,50 362
hồ thị lan Nữ 0 0 1,5 2410378 3,50 2,25 2,50 15,75 701
lê thị lan Nữ 0 0 1,5 2410379 4,75 2,00 1,50 16,00 690
nguyễn thị lan Nữ 0 0 1,5 2410380 5,75 3,75 3,75 24,25 375
nguyễn thị lan Nữ 0 0 1,5 2410381 5,75 3,50 4,00 24,50 362
thái thị lan Nữ 0 0 1 2410382 7,00 4,00 3,50 26,00 301
trần thị lan Nữ 0 0 1,5 2410383 5,25 4,75 4,25 25,25 333
dương thị hương lan Nữ 0 0 1,5 2410384 5,25 3,75 6,25 28,25 237
vũ thị ngọc lan Nữ 0 0 1,5 2410385 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
nguyễn thị phương lan Nữ 0 0 1,5 2410386 6,50 4,25 6,50 31,75 140
trần thị thùy lan Nữ 0 0 1,5 2410387 5,25 2,00 2,00 18,00 606
đặng thị lài Nữ 0 0 1,5 2410388 7,00 6,25 6,50 34,75 76
nguyễn thị lài Nữ 0 0 1 2410389 6,00 2,25 3,00 21,25 495
vũ thị lài Nữ 0 0 1,5 2410390 7,25 8,00 7,50 39,00 15
phạm thị lành Nữ 0 0 1 2410391 5,75 2,75 4,25 23,75 395
nguyễn thị láng Nữ 0 0 1,5 2410392 3,75 2,25 2,50 16,25 680
trần thị láng Nữ 0 0 1,5 2410393 6,50 3,50 3,75 25,50 319
trương văn lãm Nam 0 0 1,5 2410394 3,75 6,00 3,75 22,50 449
hoàng  lâm Nam 0 0 1,5 2410395 5,50 4,25 6,00 28,75 220
quách thị lê Nữ 0 0 1 2410396 4,00 1,25 0,75 11,75 824
phan thị mai lê Nữ 0 0 1,5 2410397 4,75 3,50 2,75 20,00 542
lê thị liên Nữ 0 0 1,5 2410398 5,50 3,00 5,50 26,50 286
nguyễn thị liên Nữ 0 0 1 2410399 6,00 7,75 4,75 30,25 179
trần thị liên Nữ 0 0 1 2410400 6,50 7,00 2,25 25,50 319
hồ thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410401 5,25 2,00 1,50 17,00 650
nguyễn thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410402 4,75 2,25 1,25 15,75 701
trần thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410403 6,25 3,50 3,25 24,00 383
trần thị liệu Nữ 0 0 1,5 2410404 5,25 4,75 3,50 23,75 395
nguyễn thị hương liễu Nữ 0 0 1 2410405 5,75 4,50 5,50 28,00 244
hồ bá linh Nam 0 0 1 2410406 6,50 5,50 6,50 32,50 117
nguyễn công linh Nam 0 0 1,5 2410407 5,25 4,00 7,50 31,00 162
nguyễn du quang linh Nam 0 0 1,5 2410408 6,50 6,00 8,50 37,50 28
nguyễn đình linh Nam 0 0 1 2410409 4,50 3,00 0,25 13,50 775
đậu thị linh Nữ 0 0 1 2410410 4,25 1,25 4,00 18,75 586
hồ thị linh Nữ 0 0 1 2410411 4,00 5,50 3,00 20,50 520
hồ thị linh Nữ 0 0 1 2410412 5,25 2,25 4,00 21,75 478
phạm thị linh Nữ 0 0 1 2410413 5,25 3,25 2,25 19,25 572
trần thị linh Nữ 0 0 1,5 2410414 2,75 4,25 3,25 17,75 614
văn thị linh Nữ 0 0 1,5 2410415 5,50 7,00 6,00 31,50 148
võ thị linh Nữ 0 0 1,5 2410416 5,25 6,00 7,00 32,00 132
vũ thị linh Nữ 0 0 1,5 2410417 5,00 4,25 3,00 21,75 478
nguyễn thị hoài linh Nữ 0 0 1,5 2410418 5,50 5,25 4,75 27,25 270
vũ thị khánh linh Nữ 0 0 1,5 2410419 3,25 1,00 1,50 12,00 819
hồ  lịnh Nam 0 0 1,5 2410420 2,50 2,50 3,75 16,50 669
bùi thị lĩnh Nữ 0 0 1,5 2410421 2,75 5,50 3,50 19,50 560
đậu thị loan Nữ 0 0 1,5 2410422 3,50 2,00 1,75 14,00 761
đậu thị loan Nữ 0 0 1,5 2410423 5,75 6,75 4,75 29,25 208
lê thị loan Nữ 0 0 1,5 2410424 5,00 6,75 6,50 31,25 155
nguyễn đình long Nam 0 0 1,5 2410425 3,00 0,75 3,75 15,75 701
đậu đức long Nam 0 0 1,5 2410426 6,75 6,00 7,25 35,50 55
hồ hậu long Nam 0 0 1 2410427 4,75 5,75 7,00 30,25 179
phạm hoàng long Nam 0 0 1 2410428 2,00 0,50 1,50 8,50 882
nguyễn thị long Nữ 0 0 1,5 2410429 5,00 4,75 4,50 25,25 333
hồ văn long Nam 0 0 1,5 2410430 4,25 0,75 3,75 18,25 600
lê xuân long Nam 0 0 1,5 2410431 6,00 1,50 6,25 27,50 264
nguyễn đình lộc Nam 0 0 1,5 2410432 4,25 2,25 6,00 24,25 375
hồ thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410433 5,00 3,50 3,00 21,00 502
lê thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410434 5,00 4,75 4,75 25,75 314
nguyễn thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410435 7,25 8,75 6,25 37,25 31
nguyễn thị lộc Nữ 0 0 1,5 2410436 5,75 3,50 2,00 20,50 520
nguyễn đình lợi Nam 0 0 0 2410437 5,25 3,00 7,50 28,50 228
võ đức lợi Nam 0 0 1 2410438 3,50 1,25 1,25 11,75 824
phạm thị lợi Nữ 0 0 1 2410439 4,00 1,50 1,25 13,00 788
hồ văn lợi Nam 0 0 1 2410440 5,25 6,75 6,25 30,75 167
đậu thị luận Nữ 0 0 1,5 2410441 5,25 2,25 2,75 19,75 555
đoàn văn luận Nam 0 0 0 2410442 5,75 7,25 8,25 35,25 65
vũ minh lương Nam 0 0 1,5 2410443 4,25 6,25 3,50 23,25 417
lê thị lương Nữ 0 0 1,5 2410444 5,00 4,25 0,50 16,75 656
nguyễn thị lương Nữ 0 0 1,5 2410445 6,50 4,25 6,25 31,25 155
vũ thị lương Nữ 0 0 1 2410446 5,25 4,00 3,75 23,00 427
hồ văn lượng Nam 0 0 1,5 2410447 6,00 7,50 5,75 32,50 117
nguyễn đình lưu Nam 0 0 1,5 2410448 4,75 5,25 8,25 32,75 110
hồ thị lưu Nữ 0 0 1,5 2410449 7,00 8,25 8,25 40,25 7
nguyễn đình lực Nam 0 0 1,5 2410450 3,25 1,50 1,00 11,50 831
lê tiến lực Nam 0 0 1,5 2410451 4,75 5,25 6,00 28,25 237
hồ thị lựu Nữ 0 0 1,5 2410452 5,00 5,00 4,00 24,50 362
hồ hữu lý Nam 0 0 1 2410453 4,25 6,50 4,50 25,00 343
hồ hữu lý Nam 0 0 1,5 2410454 7,25 7,50 4,50 32,50 117
lê thị lý Nữ 0 0 1,5 2410455 5,50 3,00 4,25 24,00 383
lê thị lý Nữ 0 0 1,5 2410456 7,75 3,75 2,25 25,25 333
nguyễn thị lý Nữ 0 0 1,5 2410457 4,50 1,00 1,00 13,50 775
nguyễn thị lý Nữ 0 0 0 2410458 6,00 0,25 4,50 21,25 495
nguyễn thị hoa lý Nữ 0 0 1,5 2410459 6,75 3,75 2,00 22,75 438
phạm thị phương lý Nữ 0 0 1,5 2410460 7,00 5,25 4,75 30,25 179
đậu thị mai Nữ 0 0 1,5 2410461 6,00 4,25 8,25 34,25 82
đậu thị mai Nữ 0 0 1,5 2410462 5,75 7,50 5,50 31,50 148
hoàng thị mai Nữ 0 0 1 2410463 6,25 5,25 1,25 21,25 495
hồ thị mai Nữ 0 0 1,5 2410464 4,25 1,75 2,75 17,25 635
ngô thị mai Nữ 0 0 1,5 2410465 5,50 2,25 5,00 24,75 352
nguyễn thị mai Nữ 0 0 1,5 2410466 3,75 2,50 1,75 15,00 729
nguyễn thị mai Nữ 0 0 1 2410467 4,50 3,00 5,75 24,50 362
võ thị mai Nữ 0 0 1 2410468 5,75 1,75 1,00 16,25 680
trần thị ngọc mai Nữ 0 0 1 2410469 5,75 3,50 1,75 19,50 560
nguyễn văn mại Nam 0 0 1 2410470 2,00 3,75 1,50 11,75 824
nguyễn cảnh mạnh Nam 0 0 1,5 2410471 6,75 7,75 8,00 38,75 19
trần đức mạnh Nam 0 0 1 2410472 2,75 0,50 1,75 10,50 844
hồ hữu mạnh Nam 0 1,5 1,5 2410473 1,50 4,00 1,00 12,00 819
nguyễn như mạnh Nam 0 0 1 2410474 4,00 1,25 7,00 24,25 375
lê văn mạnh Nam 0 0 1 2410475 5,75 1,75 5,25 24,75 352
nguyễn văn mạnh Nam 0 0 1 2410476 6,00 3,25 7,75 31,75 140
nguyễn xuân mạnh Nam 0 0 1,5 2410477 4,50 1,00 0,75 13,00 788
hoàng thị mận Nữ 0 0 1,5 2410478 5,50 3,50 4,25 24,50 362
hồ thị mến Nữ 0 0 1,5 2410479 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50 897
nguyễn thị mến Nữ 0 0 1,5 2410480 4,75 1,50 3,00 18,50 591
hồ  minh Nam 0 0 1 2410481 3,25 1,50 5,25 19,50 560
lê bá minh Nam 0 0 1,5 2410482 4,50 2,50 5,25 23,50 408
hồ thị minh Nữ 0 0 1,5 2410483 6,50 5,00 3,75 27,00 276
nguyễn thị minh Nữ 0 0 1,5 2410484 6,25 5,25 5,50 30,25 179
nguyễn thị minh Nữ 0 0 1,5 2410485 5,25 4,50 5,50 27,50 264
phan thị minh Nữ 0 0 1,5 2410486 2,25 0,50 1,00 8,50 882
trần thị minh Nữ 0 0 1,5 2410487 5,25 6,00 2,50 23,00 427
võ thị minh Nữ 0 0 1,5 2410488 3,50 2,50 1,00 13,00 788
phạm văn minh Nam 0 0 1,5 2410489 3,25 0,75 3,50 15,75 701
vũ văn minh Nam 0 0 1 2410490 2,75 0,75 2,50 12,25 812
hồ thị mơ Nữ 0 0 1 2410491 4,00 1,25 0,75 11,75 824
phan thị mơ Nữ 0 0 1,5 2410492 3,50 1,25 0,75 11,25 836
trần doãn nam Nam 0 0 1,5 2410493 5,75 6,75 8,25 36,25 42
đậu đức nam Nam 0 0 1,5 2410494 3,75 4,75 3,25 20,25 529
đậu đức nam Nam 0 0 1,5 2410495 4,25 6,00 7,50 31,00 162
nguyễn đức nam Nam 0 0 1 2410496 1,75 6,00 3,00 16,50 669
hồ phương nam Nữ 0 0 1,5 2410497 5,50 4,50 7,25 31,50 148
hồ thị nam Nữ 0 0 1 2410498 5,25 5,75 3,75 24,75 352
lê thị nam Nữ 0 0 1 2410499 5,50 4,00 4,25 24,50 362
nguyễn thị nam Nữ 0 0 1 2410500 5,00 2,50 3,00 19,50 560
ngô trí nam Nam 0 0 1 2410501 4,00 2,00 7,75 26,50 286
lê văn nam Nam 0 0 1,5 2410502 4,25 1,25 2,50 16,25 680
nguyễn văn nam Nam 0 0 1,5 2410503 4,50 2,75 5,00 23,25 417
vũ văn nam Nam 0 0 1,5 2410504 5,00 4,50 8,50 33,00 107
cao xuân nam Nam 1 0 1,5 2410505 5,25 3,75 8,00 32,75 110
hồ thị năm Nữ 0 0 1,5 2410506 4,25 2,25 6,50 25,25 333
vũ văn năm Nam 0 0 1,5 2410507 2,25 3,75 3,00 15,75 701
đậu đức năng Nam 0 0 1 2410508 2,50 2,50 6,00 20,50 520
nguyễn văn năng Nam 0 0 1 2410509 3,50 1,50 3,50 16,50 669
đậu thị nga Nữ 0 0 1 2410510 6,00 1,50 3,25 21,00 502
đậu thị nga Nữ 0 0 1,5 2410511 1,75 3,25 3,25 14,75 741
đậu thị nga Nữ 0 0 1,5 2410512 7,00 3,50 3,50 26,00 301
hồ thị nga Nữ 0 0 1,5 2410513 5,25 4,50 6,75 30,00 189
lê thị nga Nữ 0 0 1,5 2410514 4,25 6,25 6,50 29,25 208
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410515 5,00 5,75 1,75 20,75 510
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410516 5,50 4,25 4,75 26,25 295
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410517 3,50 3,00 0,75 13,00 788
nguyễn thị nga Nữ 0 0 1,5 2410518 7,00 6,25 5,25 32,25 124
trần thị nga Nữ 0 0 1 2410519 6,50 7,00 5,50 32,00 132
trần thị nga Nữ 0 0 1,5 2410520 4,25 5,25 4,50 24,25 375
vũ thị nga Nữ 0 0 1,5 2410521 1,75 4,00 3,00 15,00 729
trần thị hằng nga Nữ 0 0 1 2410522 2,75 0,75 0,50 8,25 885
trần thị thanh nga Nữ 0 0 1,5 2410523 5,50 7,25 6,00 31,75 140
trần thị thuý nga Nữ 0 0 1,5 2410524 5,75 6,50 6,50 32,50 117
hồ thị ngân Nữ 0 0 1 2410525 3,50 2,00 2,75 15,50 712
lê thị ngân Nữ 0 0 1,5 2410526 3,00 1,25 4,25 17,25 635
trần thị ngân Nữ 0 0 1,5 2410527 4,75 5,75 2,00 20,75 510
nguyễn thị kim ngân Nữ 0 0 1 2410528 5,00 4,50 3,50 22,50 449
nguyễn thị nghệ Nữ 0 0 1 2410529 3,75 2,25 4,00 18,75 586
lê tiến nghĩa Nam 0 0 1,5 2410530 6,25 4,50 8,75 36,00 45
đoàn văn nghĩa Nam 0 0 1,5 2410531 2,50 1,50 1,00 10,00 852
lê đắc ngọc Nam 0 0 1 2410532 3,00 2,50 4,50 18,50 591
nguyễn đình ngọc Nam 0 0 1,5 2410533 4,25 1,25 2,00 15,25 720
đậu thị ngọc Nữ 0 0 1 2410534 6,50 3,75 4,50 26,75 282
đậu thị ngọc Nữ 0 0 1 2410535 3,25 1,50 3,00 15,00 729
lê thị ngọc Nữ 0 0 1 2410536 5,00 5,00 4,50 25,00 343
trần thị ngọc Nữ 0 0 1,5 2410537 4,25 1,75 4,50 20,75 510
trần thị ngọc Nữ 0 0 1 2410538 4,50 6,50 5,00 26,50 286
trương thị ngọc Nữ 0 0 1,5 2410539 3,00 1,50 2,75 14,50 748
nguyễn thị bích ngọc Nữ 0 0 1 2410540 5,00 5,25 6,25 28,75 220
nguyễn thị bích ngọc Nữ 0 0 1,5 2410541 6,00 8,00 8,00 37,50 28
trần thị bích ngọc Nữ 0 0 1,5 2410542 4,75 5,00 2,25 20,50 520
đậu thị khánh ngọc Nữ 0 0 1,5 2410543 4,75 3,75 8,25 31,25 155
văn đức nguyên Nam 0 0 1,5 2410544 2,25 3,00 1,75 12,50 808
nguyễn thị nguyên Nữ 0 0 1 2410545 5,75 7,75 5,50 31,25 155
nguyễn thị nguyệt Nữ 0 0 1 2410546 3,00 1,00 3,50 15,00 729
nguyễn thị nguyệt Nữ 0 0 1,5 2410547 5,25 3,25 6,00 27,25 270
nguyễn thị ánh nguyệt Nữ 0 0 1 2410548 3,00 2,25 0,75 10,75 843
hồ thị nhàn Nữ 0 0 1,5 2410549 6,00 6,00 7,00 33,50 95
phan thị nhàn Nữ 0 0 1,5 2410550 2,75 0,25 4,00 15,25 720
nguyễn phong nhã Nam 0 0 1,5 2410551 3,25 4,25 6,50 25,25 333
nguyễn đình nhân Nam 0 0 0,5 2410552 1,00 1,50 3,50 11,00 840
đậu thị nhân Nữ 0 0 1 2410553 7,00 5,50 8,75 38,00 26
trần anh nhật Nam 0 0 1,5 2410554 4,25 1,75 5,50 22,75 438
nguyễn thị nhật Nữ 0 0 1,5 2410555 4,50 3,00 4,25 22,00 471
hồ văn nhật Nam 0 0 1,5 2410556 5,00 4,25 6,75 29,25 208
nguyễn thị nhi Nữ 0 0 1 2410557 4,25 5,00 2,00 18,50 591
nguyễn đình nhiên Nam 0 0 1,5 2410558 5,25 2,00 5,25 24,50 362
đậu đức nhu Nam 0 0 1,5 2410559 6,25 5,00 8,00 35,00 71
hồ đình nhung Nam 0 0 1,5 2410560 4,25 4,00 6,25 26,50 286
đậu thi nhung Nữ 0 0 1,5 2410561 5,50 6,00 7,50 33,50 95
đậu thị nhung Nữ 0 0 1 2410562 4,25 4,50 3,75 21,50 486
lê thị nhung Nữ 0 0 1 2410563 3,00 0,75 3,75 15,25 720
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410564 3,75 2,25 6,75 24,75 352
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410565 6,25 3,00 3,75 24,50 362
lê thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410566 4,75 6,75 4,50 26,75 282
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1 2410567 4,50 4,75 2,75 20,25 529
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410568 2,25 5,75 1,00 13,75 770
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1,5 2410569 4,50 4,50 5,50 26,00 301
nguyễn thị nhung Nữ 0 0 1 2410570 4,25 6,00 5,00 25,50 319
nguyễn thị tuyết nhung Nữ 0 0 1,5 2410571 5,00 2,25 2,00 17,75 614
đặng thị như Nữ 0 0 1 2410572 5,00 5,50 4,00 24,50 362
đậu xuân ninh Nam 0 0 1,5 2410573 4,50 6,25 7,00 30,75 167
đặng thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410574 4,00 3,25 2,75 18,25 600
hồ thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410575 4,25 5,75 4,00 23,75 395
lê thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410576 2,50 0,25 1,75 10,25 848
lê thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410577 6,00 3,75 1,75 20,75 510
ngô thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410578 3,75 6,00 6,25 27,50 264
nguyễn thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410579 3,00 4,00 1,75 15,00 729
vũ thị oanh Nữ 0 0 1,5 2410580 4,00 3,25 4,00 20,75 510
cù văn pháp Nam 0 0 1 2410581 2,75 4,25 2,00 14,75 741
hoàng văn pháp Nam 0 0 1,5 2410582 3,00 3,00 1,50 13,50 775
hồ văn pháp Nam 0 0 1,5 2410583 4,00 7,00 7,00 30,50 176
hồ bá phát Nam 0 0 1 2410584 2,50 0,50 1,75 10,00 852
nguyễn duy phi Nam 0 0 1,5 2410585 3,50 6,50 3,25 21,50 486
hồ văn phi Nam 0 0 1 2410586 4,75 7,25 9,00 35,75 49
văn đức phong Nam 0 0 1,5 2410587 3,25 3,00 3,25 17,50 628
hồ sỹ phong Nam 0 0 1,5 2410588 2,25 4,25 4,75 19,75 555
nguyễn văn phong Nam 0 0 1 2410589 5,00 6,75 5,50 28,75 220
phan văn phong Nam 0 0 1,5 2410590 4,00 3,25 5,75 24,25 375
đậu viết phong Nam 0 0 1,5 2410591 3,00 1,00 3,00 14,50 748
lê quang phú Nam 0 0 1,5 2410592 4,25 6,25 6,50 29,25 208
hồ  phúc Nam 0 0 1,5 2410593 4,25 4,25 7,75 29,75 200
nguyễn duy phúc Nam 0 0 1 2410594 2,75 2,00 4,75 18,00 606
hồ trọng phúc Nam 0 0 1 2410595 2,75 0,75 5,25 17,75 614
hồ văn phúc Nam 0 0 1 2410596 2,75 2,50 3,75 16,50 669
nguyễn bá hà phương Nam 0 0 1 2410597 2,00 3,25 4,25 16,75 656
nguyễn công phương Nam 0 0 1,5 2410598 3,00 4,25 4,75 21,25 495
hồ dũng phương Nam 0 0 1,5 2410599 4,00 6,50 7,75 31,50 148
nguyễn hoàng phương Nam 0 0 1,5 2410600 5,00 7,50 4,75 28,50 228
bùi thị phương Nữ 0 2 1,5 2410601 4,75 8,25 8,50 38,25 23
đậu thị phương Nữ 0 0 1 2410602 3,00 2,25 0,50 10,25 848
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410603 6,75 2,50 4,50 26,50 286
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410604 5,75 7,50 5,50 31,50 148
hồ thị phương Nữ 0 0 1 2410605 7,00 6,25 7,00 35,25 65
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410606 4,00 5,50 8,50 32,00 132
hồ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410607 3,25 0,25 3,50 15,25 720
lê thị phương Nữ 0 0 1,5 2410608 5,25 7,00 5,50 30,00 189
nguyễn thị phương Nữ 0 0 1 2410609 2,00 1,50 1,75 10,00 852
nhữ thị phương Nữ 0 0 1,5 2410610 5,25 7,75 7,75 35,25 65
trần thị phương Nữ 0 0 1,5 2410611 5,75 4,00 5,75 28,50 228
trần thị thu phương Nữ 0 0 1,5 2410612 5,50 4,25 3,00 22,75 438
trần thị thu phương Nữ 0 0 1,5 2410613 4,75 3,00 2,25 18,50 591
cao thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410614 7,50 4,75 7,25 35,75 49
hồ thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410615 5,25 4,00 3,00 22,00 471
hồ thị phượng Nữ 0 0 1 2410616 5,25 7,50 7,75 34,50 78
lê thị phượng Nữ 0 0 1 2410617 6,50 7,50 7,50 36,50 39
lê thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410618 5,50 8,00 7,75 36,00 45
nguyễn thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410619 4,00 4,50 6,00 26,00 301
nguyễn thị phượng Nữ 0 0 1,5 2410620 5,50 2,75 3,75 22,75 438
nguyễn đình quang Nam 0 0 1,5 2410621 5,75 4,50 8,25 34,00 89
nguyễn đình quang Nam 0 0 1,5 2410622 3,75 0,75 5,00 19,75 555
đậu minh quang Nam 0 0 1 2410623 3,75 2,75 3,25 17,75 614
lê ngọc quang Nam 0 0 1,5 2410624 4,75 8,50 3,00 25,50 319
hồ thị quang Nữ 0 0 1 2410625 3,50 4,25 0,50 13,25 780
nguyễn trọng quang Nam 0 0 1 2410626 4,75 5,50 2,00 20,00 542
thái hồng quân Nam 0 0 1 2410627 2,00 4,50 2,50 14,50 748
lê văn quân Nam 0 0 1,5 2410628 4,00 4,75 4,50 23,25 417
nguyễn đình quế Nam 0 0 1,5 2410629 3,50 3,50 3,00 18,00 606
hồ thị quyên Nữ 0 0 1,5 2410630 6,50 6,75 8,00 37,25 31
phan thị duyên quyên Nữ 0 0 1,5 2410631 2,75 2,25 2,00 13,25 780
nguyễn đình quyền Nam 0 0 1 2410632 3,50 1,25 3,25 15,75 701
nguyễn  quyết Nam 0 0 1,5 2410633 4,75 3,50 4,75 24,00 383
lê tiến quyết Nam 0 0 1,5 2410634 6,50 5,25 8,25 36,25 42
cao trọng quyết Nam 0 0 1,5 2410635 6,25 6,50 8,25 37,00 34
hồ bá quỳnh Nam 0 0 1 2410636 2,25 0,50 3,50 13,00 788
đào thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410637 5,50 6,25 7,25 33,25 102
đậu thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410638 5,50 2,25 4,00 22,75 438
nguyễn thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410639 4,00 3,50 1,25 15,50 712
trần thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410640 7,25 7,00 8,00 39,00 15
vũ thị quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410641 5,00 4,50 3,75 23,50 408
ngô thị thúy quỳnh Nữ 0 0 1,5 2410642 3,75 0,75 5,00 19,75 555
hồ hữu quý Nam 0 0 1,5 2410643 4,25 1,25 3,25 17,75 614
nguyễn khắc quý Nam 0 0 1,5 2410644 4,75 2,25 7,50 28,25 237
hồ thị sang Nữ 0 0 1 2410645 3,75 5,50 2,00 18,00 606
cù xuân sang Nam 0 0 1 2410646 5,00 3,00 5,75 25,50 319
đoàn thị sáng Nữ 0 0 1 2410647 5,00 6,25 4,50 26,25 295
văn thị sáng Nữ 0 0 1 2410648 5,25 3,25 2,75 20,25 529
nguyễn bá sâm Nam 0 0 1 2410649 4,25 3,75 6,50 26,25 295
lê thị sâm Nữ 0 0 1,5 2410650 6,75 3,75 6,75 32,25 124
hồ thị sen Nữ 0 0 1,5 2410651 4,00 2,25 0,50 12,75 797
nguyễn công sinh Nam 0 0 1,5 2410652 6,25 5,25 6,25 31,75 140
đậu đức sinh Nam 0 0 1 2410653 3,25 2,50 2,00 14,00 761
nguyễn đình sơn Nam 0 0 1 2410654 4,25 2,50 4,00 20,00 542
nguyễn huy sơn Nam 0 0 1,5 2410655 4,50 5,25 6,50 28,75 220
nguyễn huy sơn Nam 0 0 1,5 2410656 2,25 0,50 1,75 10,00 852
lê tiến sơn Nam 0 0 1,5 2410657 6,00 3,50 7,50 32,00 132
lê tiến sơn Nam 0 0 1,5 2410658 4,00 2,00 5,50 22,50 449
lê văn sơn Nam 0 0 1 2410659 2,50 0,50 0,25 7,00 890
lê văn sơn Nam 0 0 1,5 2410660 2,25 0,25 2,00 10,25 848
nguyễn văn sơn Nam 0 0 1 2410661 4,25 2,00 8,00 27,50 264
vũ văn sơn Nam 0 0 1,5 2410662 5,75 4,00 5,75 28,50 228
lê thị sương Nữ 0 0 1,5 2410663 5,75 1,75 4,50 23,75 395
hồ sỹ sửu Nam 0 0 1,5 2410664 4,75 3,25 4,00 22,25 460
nguyễn bá sỹ Nam 0 0 1,5 2410665 4,50 2,25 4,00 20,75 510
ngô trí sỹ Nam 0 0 1 2410666 2,75 1,75 4,00 16,25 680
hoàng danh tài Nam 0 0 1,5 2410667 4,50 5,00 6,25 28,00 244
nguyễn duy tài Nam 0 0 1,5 2410668 2,50 4,00 5,75 22,00 471
hồ đức tài Nam 0 0 1 2410669 3,50 6,25 4,75 23,75 395
hồ hữu tài Nam 0 0 1,5 2410670 4,75 3,00 4,25 22,50 449
hoàng nguyên tài Nam 0 0 1,5 2410671 3,50 1,25 3,75 17,25 635
nguyễn đình tám Nam 0 0 1,5 2410672 3,00 1,50 4,00 17,00 650
hồ hữu tạo Nam 0 0 1,5 2410673 4,25 1,00 7,75 26,50 286
nguyễn đình tâm Nam 0 0 1 2410674 4,75 3,00 6,25 26,00 301
nguyễn đồng tâm Nam 0 0 1,5 2410675 2,00 2,75 3,75 15,75 701
hồ sỹ tâm Nam 0 0 1,5 2410676 5,00 5,25 8,25 33,25 102
đậu thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410677 3,50 0,25 0,75 10,25 848
hồ thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410678 6,75 1,75 2,75 22,25 460
hồ thị tâm Nữ 0 0 1,5 2410679 2,50 1,00 2,50 12,50 808
nguyễn trọng tâm Nam 0 0 1,5 2410680 2,75 4,50 2,25 16,00 690
lê văn tâm Nam 0 0 1,5 2410681 4,00 3,00 1,75 16,00 690
nguyễn thị tân Nữ 0 0 1,5 2410682 3,00 2,00 2,50 14,50 748
chu thị thanh Nữ 0 0 1 2410683 4,50 0,75 1,00 12,75 797
đậu thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410684 3,25 2,50 2,75 16,00 690
hoàng thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410685 7,00 7,25 7,00 36,75 37
hồ thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410686 5,25 6,00 1,50 21,00 502
nguyễn thị thanh Nữ 0 0 1 2410687 2,50 2,00 3,00 14,00 761
nguyễn thị thanh Nữ 0 0 1 2410688 6,75 8,00 5,00 32,50 117
phạm thị thanh Nữ 0 0 1,5 2410689 5,50 6,50 6,75 32,50 117
vũ văn thanh Nam 0 0 1 2410690 2,75 1,25 0,50 8,75 878
nguyễn đình thành Nam 0 0 1,5 2410691 5,75 2,25 8,75 32,75 110
hồ ngọc thành Nam 0 0 1,5 2410692 2,00 0,50 2,75 11,50 831
hồ sỹ thái Nam 0 0 1,5 2410693 2,25 0,25 1,25 8,75 878
nguyễn thị thái Nữ 0 0 1,5 2410694 4,75 0,50 1,25 14,00 761
hồ trọng thái Nam 0 0 1,5 2410695 5,00 3,50 6,25 27,50 264
lê văn thái Nam 0 0 1,5 2410696 3,25 2,00 2,75 15,50 712
bùi thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410697 5,25 3,25 3,25 21,75 478
hồ thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410698 3,00 2,75 2,00 14,25 759
hồ thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410699 5,25 2,00 5,00 24,00 383
lê thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410700 3,50 0,50 0,50 10,00 852
lê thị thảo Nữ 0 0 1 2410701 5,00 5,25 4,25 24,75 352
lê thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410702 6,50 3,50 2,00 22,00 471
nguyễn thị thảo Nữ 0 0 1 2410703 2,50 3,00 3,00 15,00 729
văn thị thảo Nữ 0 0 1,5 2410704 3,00 3,00 2,50 15,50 712
hồ thị thu thảo Nữ 0 0 1,5 2410705 5,50 3,00 5,75 27,00 276
nguyễn hữu thân Nam 0 0 1 2410706 3,75 2,25 3,25 17,25 635
nguyễn hoài thăng Nam 0 0 1 2410707 4,50 2,50 6,25 25,00 343
hồ thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410708 2,00 1,00 0,75 8,00 887
lê thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410709 4,75 6,75 2,50 22,75 438
nguyễn thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410710 3,25 4,00 2,00 16,00 690
văn thị thắm Nữ 0 0 1,5 2410711 4,50 5,50 4,00 24,00 383
nguyễn bảo thắng Nam 0 0 1 2410712 1,75 0,75 1,75 8,75 878
nguyễn đình thắng Nam 0 0 1,5 2410713 6,50 3,50 3,75 25,50 319
nguyễn đình thắng Nam 0 0 1,5 2410714 2,25 1,75 2,25 12,25 812
hồ hữu thắng Nam 0 0 1,5 2410715 5,75 8,00 7,25 35,50 55
nguyễn hữu thắng Nam 0 0 1 2410716 2,50 1,25 1,25 9,75 860
ngô trí thắng Nam 0 0 1,5 2410717 3,75 5,00 6,50 27,00 276
nguyễn trọng thắng Nam 0 0 1 2410718 4,25 1,00 2,25 15,00 729
lê văn thắng Nam 0 0 1,5 2410719 5,25 7,50 7,75 35,00 71
trần văn thắng Nam 0 0 0 2410720 3,50 1,75 7,50 23,75 395
nguyễn đình thế Nam 0 0 1,5 2410721 3,25 2,25 5,50 21,25 495
đậu đức thế Nam 0 0 1 2410722 2,50 1,00 2,50 12,00 819
lê tiến thế Nam 0 0 1,5 2410723 3,75 3,25 5,00 22,25 460
phạm văn thế Nam 0 0 1 2410724 1,00 3,25 1,75 9,75 860
nguyễn thị thể Nữ 0 0 1,5 2410725 3,00 3,50 4,50 20,00 542
lê đôn thiên Nam 0 0 1,5 2410726 2,50 2,25 3,25 15,25 720
vũ văn thiên Nam 0 0 1,5 2410727 3,00 1,75 7,00 23,25 417
lê hữu thiện Nam 0 0 1 2410728 3,25 2,50 5,00 20,00 542
nguyễn thị thiện Nữ 0 0 1 2410729 1,75 1,25 3,25 12,25 812
bùi văn thiện Nam 0 0 1,5 2410730 2,25 0,75 1,25 9,25 870
nguyễn an thiệu Nam 0 0 1,5 2410731 2,25 1,25 4,75 16,75 656
hoàng văn thinh Nam 0 0 1,5 2410732 3,50 0,75 3,50 16,25 680
đậu thị thìn Nữ 0 0 1,5 2410733 2,00 4,75 3,75 17,75 614
lê thị thìn Nữ 0 0 1,5 2410734 3,00 2,00 7,25 24,00 383
đậu đức thịnh Nam 0 0 1,5 2410735 2,25 3,75 5,25 20,25 529
hồ văn thọ Nam 0 0 1,5 2410736 1,75 0,25 3,75 12,75 797
đậu đức thông Nam 0 0 1,5 2410737 2,00 4,25 4,25 18,25 600
hồ sỹ thông Nam 0 0 1,5 2410738 2,75 7,25 8,75 31,75 140
hoàng văn thông Nam 0 0 1 2410739 2,25 0,75 3,75 13,75 770
lê thị thơ Nữ 0 0 1,5 2410740 5,25 5,25 7,75 32,75 110
nguyễn thị thơ Nữ 0 0 1,5 2410741 7,00 4,25 4,25 28,25 237
nguyễn thị thơ Nữ 0 0 1 2410742 4,50 4,25 4,25 22,75 438
đoàn văn thơ Nam 0 0 1,5 2410743 2,75 2,00 4,00 17,00 650
vương thị thơm Nữ 0 0 1,5 2410744 6,50 7,75 8,00 38,25 23
nguyễn đình thu Nam 0 0 1,5 2410745 6,50 6,25 6,25 33,25 102
đoàn thị thu Nữ 0 0 1,5 2410746 6,00 5,00 7,50 33,50 95
đậu thị thuần Nữ 0 0 1,5 2410747 4,75 4,00 3,75 22,50 449
nguyễn đình thuận Nam 0 0 1,5 2410748 3,25 0,75 6,00 20,75 510
đậu đức thuận Nam 0 0 1,5 2410749 7,50 7,00 8,50 40,50 5
nguyễn đức thuận Nam 0 0 1 2410750 -1,00 -1,00 -1,00 -4,00 900
nguyễn đình thuyết Nam 0 0 1,5 2410751 6,50 3,00 6,50 30,50 176
hồ thị thuý Nữ 0 0 1,5 2410752 6,00 6,25 3,25 26,25 295
nguyễn thị thuý Nữ 0 0 1,5 2410753 6,25 8,25 6,50 35,25 65
trần thị thuý Nữ 0 0 1 2410754 7,50 7,00 6,25 35,50 55
nguyễn thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410755 5,00 4,25 6,25 28,25 237
nguyễn thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410756 5,50 2,75 4,25 23,75 395
nhữ thị thúy Nữ 0 0 1,5 2410757 3,75 5,00 2,75 19,50 560
đậu thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410758 6,25 4,50 3,50 25,50 319
hoàng thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410759 6,00 4,75 8,75 35,75 49
hồ thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410760 7,25 4,25 8,00 36,25 42
hồ thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410761 5,75 4,25 4,25 25,75 314
lê thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410762 5,75 6,00 7,25 33,50 95
lê thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410763 3,75 2,00 3,25 17,50 628
nguyễn thị thủy Nữ 0 0 1,5 2410764 1,75 0,75 0,50 6,75 891
vũ thị thủy Nữ 0 0 1 2410765 4,50 6,75 7,00 30,75 167
lê văn thủy Nam 0 0 1,5 2410766 3,50 6,75 3,50 22,25 460
trần nguyễn thường Nam 0 0 1 2410767 3,75 5,00 4,75 23,00 427
hồ văn thưởng Nam 0 0 1 2410768 3,25 2,25 4,00 17,75 614
quách hữu tiến Nam 0 0 1,5 2410769 3,00 3,00 3,75 18,00 606
trần thị kim tiến Nữ 0 0 1,5 2410770 3,75 2,50 4,25 20,00 542
cao văn tiến Nam 0 0 1 2410771 1,75 0,25 0,00 4,75 896
lê văn tiến Nam 0 0 1,5 2410772 4,00 1,50 7,25 25,50 319
lê văn tiến Nam 0 0 1 2410773 4,00 4,25 2,25 17,75 614
nguyễn văn tiến Nam 0 0 1,5 2410774 5,75 6,50 8,00 35,50 55
hồ thị tình Nữ 0 0 1,5 2410775 5,25 5,25 6,75 30,75 167
lê thị tình Nữ 0 0 1,5 2410776 5,75 3,75 7,25 31,25 155
nguyễn thị tình Nữ 0 0 1,5 2410777 5,25 6,25 7,25 32,75 110
trần văn tình Nam 0 0 1 2410778 2,25 2,00 6,75 21,00 502
nguyễn đăng tích Nam 0 0 1,5 2410779 3,25 2,00 3,00 16,00 690
đậu đức tính Nam 0 0 1 2410780 4,25 5,25 8,75 32,25 124
võ văn tĩnh Nam 0 0 1,5 2410781 2,00 0,50 2,00 10,00 852
lê trọng toàn Nam 0 0 1 2410782 3,50 5,75 7,00 27,75 253
lê văn toàn Nam 0 0 1,5 2410783 2,75 1,50 3,25 15,00 729
lê văn toản Nam 0 0 1,5 2410784 3,50 1,75 2,25 14,75 741
hồ nguyễn phương trang Nữ 0 0 1,5 2410785 7,25 6,25 5,00 32,25 124
hoàng thị trang Nữ 0 0 1,5 2410786 7,25 8,50 6,25 37,00 34
hồ thị trang Nữ 0 0 1 2410787 5,50 6,75 2,00 22,75 438
hồ thị trang Nữ 0 0 1,5 2410788 6,00 4,00 4,75 27,00 276
lê thị trang Nữ 0 0 1 2410789 6,75 7,00 7,00 35,50 55
nguyễn thị trang Nữ 0 0 1,5 2410790 5,50 7,50 3,00 26,00 301
nguyễn thị trang Nữ 0 0 1 2410791 6,50 5,00 5,50 30,00 189
phạm thị trang Nữ 0 0 1,5 2410792 5,75 5,00 5,75 29,50 203
văn thị trang Nữ 0 0 1,5 2410793 5,75 4,75 2,00 21,75 478
hồ thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410794 5,25 5,00 3,50 24,00 383
hồ thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410795 7,25 7,25 5,50 34,25 82
nguyễn thị huyền trang Nữ 0 0 1,5 2410796 5,00 7,25 4,75 28,25 237
nguyễn thị huyền trang Nữ 0 0 1 2410797 6,00 6,75 8,00 35,75 49
đậu thị minh trang Nữ 0 0 1,5 2410798 4,25 4,50 1,75 18,00 606
hồ thị thu trang Nữ 0 0 1,5 2410799 6,00 5,75 6,50 32,25 124
hồ thị trà Nữ 0 0 1,5 2410800 7,00 6,50 5,25 32,50 117
nguyễn hữu tráng Nam 0 0 1 2410801 4,00 3,50 3,00 18,50 591
nguyễn thị trâm Nữ 0 0 1,5 2410802 6,75 7,75 8,50 39,75 9
trần thị ngọc trâm Nữ 0 0 1,5 2410803 6,50 4,00 5,25 29,00 215
lê minh trí Nam 0 0 1,5 2410804 4,75 4,50 4,50 24,50 362
vũ văn tri Nam 0 0 1 2410805 4,25 3,00 7,50 27,50 264
trần thị triều Nữ 0 0 1,5 2410806 7,50 6,00 4,50 31,50 148
lê thị trinh Nữ 0 0 1,5 2410807 4,50 5,00 2,50 20,50 520
nguyễn thị trinh Nữ 0 0 1,5 2410808 4,00 1,25 0,75 12,25 812
trần thị phương trinh Nữ 0 0 1,5 2410809 4,50 1,75 3,50 19,25 572
vũ thanh trì Nam 0 0 1,5 2410810 1,75 1,75 3,00 12,75 797
đậu đức trình Nam 0 0 1,5 2410811 4,50 5,25 4,50 24,75 352
nguyễn văn tình Nam 0 0 1,5 2410812 3,00 0,25 1,75 11,25 836
nguyễn văn trình Nam 0 0 1 2410813 3,75 1,00 3,50 16,50 669
dương minh trí Nam 0 0 1,5 2410814 3,00 0,50 0,50 9,00 877
hồ sỹ trí Nam 0 0 1,5 2410815 7,25 8,50 8,50 41,50 3
hồ văn trí Nam 0 0 1,5 2410816 2,50 4,50 4,75 20,50 520
trần văn trị Nam 0 0 1,5 2410817 3,25 1,25 3,50 16,25 680
nguyễn định trịnh Nam 0 0 1,5 2410818 3,00 2,25 6,50 22,75 438
nguyễn duy trọng Nam 0 0 1,5 2410819 4,50 3,00 3,25 20,00 542
nguyễn đình trọng Nam 0 0 1 2410820 4,25 1,75 3,25 17,75 614
ngô trí trọng Nam 0 0 1,5 2410821 4,50 3,75 3,75 21,75 478
chu văn trọng Nam 0 0 1 2410822 1,75 3,25 2,75 13,25 780
nguyễn văn trọng Nam 0 0 1 2410823 3,75 4,50 1,75 16,50 669
nhữ xuân trọng Nam 0 0 1,5 2410824 2,50 2,25 3,75 16,25 680
nguyễn duy trung Nam 0 0 1 2410825 5,50 6,50 8,75 36,00 45
hồ sỹ hoàng trung Nam 0 0 1 2410826 4,75 4,75 7,00 29,25 208
nguyễn văn trung Nam 0 0 1,5 2410827 7,25 4,00 7,75 35,50 55
nguyễn xuân trung Nam 0 0 1,5 2410828 5,00 6,75 7,75 33,75 91
nguyễn đình truyền Nam 0 0 1,5 2410829 3,25 2,25 5,25 20,75 510
hồ bá trường Nam 0 0 1,5 2410830 3,00 2,00 1,75 13,00 788
nguyễn công trường Nam 0 0 1,5 2410831 6,25 5,00 8,25 35,50 55
nguyễn đình trường Nam 0 0 1,5 2410832 6,00 5,50 8,00 35,00 71
nguyễn đình trường Nam 0 0 1,5 2410833 4,50 7,25 3,75 25,25 333
hồ hữu trường Nam 0 0 1 2410834 3,00 1,75 1,75 12,25 812
hồ văn trường Nam 0 0 1,5 2410835 1,50 0,50 1,75 8,50 882
lê văn trường Nam 0 0 1,5 2410836 3,75 4,50 4,25 22,00 471
lê văn trường Nam 0 0 1,5 2410837 5,75 4,00 2,75 22,50 449
nguyễn duy tuấn Nam 0 0 1,5 2410838 4,75 5,75 6,00 28,75 220
văn đức tuân Nam 0 0 1 2410839 5,50 6,00 4,00 26,00 301
nguyễn ngọc tuấn Nam 0 0 1,5 2410840 3,00 1,25 2,00 12,75 797
hồ sĩ tuân Nam 0 0 1 2410841 4,00 0,75 3,75 17,25 635
nguyễn bá tuấn Nam 0 0 1 2410842 4,25 0,75 3,50 17,25 635
nguyễn bá tuấn Nam 0 0 1,5 2410843 4,00 5,00 4,50 23,50 408
nguyễn duy tuấn Nam 0 0 1,5 2410844 3,25 6,75 5,00 24,75 352
nguyễn đình tuấn Nam 0 0 1 2410845 6,00 6,25 7,50 34,25 82
văn đình tuấn Nam 0 0 1,5 2410846 4,00 7,25 5,50 27,75 253
nguyễn đức tuấn Nam 0 0 1,5 2410847 6,25 3,75 8,25 34,25 82
nguyễn ngọc tuấn Nam 0 0 1,5 2410848 6,00 5,50 6,50 32,00 132
hồ sỹ tuấn Nam 0 0 1 2410849 3,25 3,75 5,00 21,25 495
hồ trọng tuấn Nam 0 0 1 2410850 4,50 6,50 8,50 33,50 95
ngô văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410851 3,75 4,25 5,00 23,25 417
ngô văn tuấn Nam 0 0 1 2410852 3,50 2,50 2,00 14,50 748
phạm văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410853 3,50 5,50 8,00 30,00 189
trần văn tuấn Nam 0 0 1,5 2410854 3,25 3,50 7,50 26,50 286
mai xuân tuấn Nam 0 0 1 2410855 5,50 5,75 7,00 31,75 140
văn thị tuyến Nữ 0 0 1,5 2410856 6,75 3,75 4,50 27,75 253
hồ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410857 7,50 4,25 6,50 33,75 91
hồ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410858 8,00 8,00 6,50 38,50 20
lê thị tuyết Nữ 0 0 1 2410859 2,00 0,25 0,75 6,75 891
nguyễn thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410860 7,00 4,50 4,25 28,50 228
nguyễn thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410861 4,50 0,25 3,50 17,75 614
vũ thị tuyết Nữ 0 0 1,5 2410862 5,75 2,00 4,25 23,50 408
lê công tùng Nam 0 0 1,5 2410863 6,00 5,75 6,25 31,75 140
hồ thị tùng Nữ 0 0 1,5 2410864 4,75 6,25 3,50 24,25 375
trần văn tùng Nam 0 0 1 2410865 3,00 1,25 2,00 12,25 812
vũ văn tùng Nam 0 0 1 2410866 3,50 2,75 2,50 15,75 701
lê khắc tú Nam 0 0 1 2410867 4,00 1,75 2,50 15,75 701
vũ minh tú Nam 0 0 1,5 2410868 4,00 2,00 5,00 21,50 486
trần văn tươi Nam 0 0 1 2410869 1,25 0,25 2,75 9,25 870
phan thị từ Nữ 0 0 1,5 2410870 3,50 0,50 1,50 12,00 819
hồ văn tý Nam 0 0 1,5 2410871 3,75 3,50 1,75 16,00 690
hồ đình uy Nam 0 0 1,5 2410872 6,25 3,25 5,25 27,75 253
đậu xuân úy Nam 0 0 1,5 2410873 4,25 2,00 1,25 14,50 748
hồ thanh vân Nam 0 0 1,5 2410874 7,25 3,75 4,75 29,25 208
hồ thị vân Nữ 0 0 1 2410875 2,50 2,50 2,00 12,50 808
lê thị vân Nữ 0 0 1,5 2410876 6,25 2,50 8,50 33,50 95
nguyễn thị hồng vân Nữ 0 0 1 2410877 3,50 1,75 3,50 16,75 656
nguyễn thị hồng vân Nữ 0 0 1,5 2410878 5,50 3,00 3,00 21,50 486
hồ thị thanh vân Nữ 0 0 1,5 2410879 5,25 2,75 4,50 23,75 395
phạm hữu văn Nam 0 0 1,5 2410880 3,00 0,25 0,25 8,25 885
trần thị vi Nữ 0 0 1,5 2410881 5,75 3,50 5,75 28,00 244
nguyễn thị viên Nữ 0 0 1,5 2410882 7,00 3,75 6,00 31,25 155
phạm đình việt Nam 0 0 1 2410883 3,50 2,50 4,50 19,50 560
hoàng quốc việt Nam 0 0 1,5 2410884 4,50 1,75 6,75 25,75 314
lê quốc việt Nam 0 0 1,5 2410885 5,50 7,50 7,25 34,50 78
nguyễn quốc việt Nam 0 0 1,5 2410886 5,75 5,25 7,25 32,75 110
nguyễn thành việt Nam 0 0 1,5 2410887 5,00 6,25 6,25 30,25 179
nguyễn thị việt Nữ 0 0 1,5 2410888 4,00 2,75 2,50 17,25 635
lê văn việt Nam 0 0 1,5 2410889 4,25 2,25 5,50 23,25 417
văn huy vinh Nam 0 0 0 2410890 3,50 2,50 0,50 10,50 844
bùi minh vũ Nam 0 0 1,5 2410891 5,50 6,50 8,25 35,50 55
hồ đình vượng Nam 0 0 1,5 2410892 5,25 2,75 7,75 30,25 179
phạm văn vượng Nam 0 0 1,5 2410893 6,25 4,25 7,25 32,75 110
hồ thị xinh Nữ 0 0 1,5 2410894 5,50 4,50 6,50 30,00 189
nguyễn thị xinh Nữ 0 0 1,5 2410895 6,00 6,50 8,00 36,00 45
trần thị xinh Nữ 0 0 1 2410896 3,50 2,75 3,25 17,25 635
hồ thị xuân Nữ 0 0 1,5 2410897 7,50 3,50 7,75 35,50 55
lê thị xuân Nữ 0 0 1 2410898 3,50 5,00 7,50 28,00 244
đậu thị yến Nữ 0 0 1,5 2410899 4,00 4,50 6,00 26,00 301
nguyễn thị yến Nữ 0 0 1,5 2410900 5,00 5,50 5,50 28,00 244

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 85 trong 27 đánh giá

Xếp hạng: 3.1 - 27 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • nguyen dinh loi

    tai sao ten thi sinh :nguyen dinh loi lai khong co diem nghe va diem uu tien sao la du vay?
    nhieu nguoi cung vay !!!!!

      nguyen dinh loi   06/07/2012 07:31

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây