Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2017-2018 (Tham khảo)

Thứ bảy - 17/06/2017 06:56
Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2017-2018 tại trường THPT Quỳnh Lưu 2.
Điểm chỉ mang tính chất tham khảo, một số thông tin họ tên đang bị lỗi.
Năm học 2017-2018 trường THPT Quỳnh Lưu 2 được Sở GD& ĐT Nghệ An cho phép tuyển sinh 518 học sinh
THCS Văn Anh Toán SBD Họ Và Tên KK ƯT Nghề Tổng Thứ
Quỳnh Tân 6,5 7,3 7,25 2410002 hồ sỹ an 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Tân 7,25 8,3 8,25 2410039 hồ th? châu 0 0 0 39,3 17
Quỳnh Tân 7 7,2 8,5 2410044 đậu văn chi?n 0 0 0 38,2 34
Quỳnh Tân 6,5 5 7 2410079 hồ sỹ d?ng 0 0 0 32 233
Quỳnh Tân 7 7 7,5 2410124 nguyễn th? hải 0 1 0 37 61
Quỳnh Tân 7,5 5,5 4 2410132 lê th? hằng 0 1 0 29,5 300
Quỳnh Tân 7,25 5,8 7 2410134 nguyễn th? hằng 0 0 0 34,3 147
Quỳnh Tân 6,5 7,3 7,25 2410139 nguyễn th? lệ hằng 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Tân 8,5 8,8 7,75 2410158 lê th? hoa 1 1 0 43,3 3
Quỳnh Tân 7,25 8,8 8,25 2410202 nguyễn th? huy?n 0 0 0 39,8 13
Quỳnh Tân 6,25 6,6 7 2410218 nguyễn th? hùng 0 0 0 33,1 194
Quỳnh Tân 6,75 7,4 6,75 2410228 hồ th? hương 0 0 0 34,4 142
Quỳnh Tân 8,5 7,5 6,75 2410242 nguyễn th? hường 0 0 0 38 35
Quỳnh Tân 8,5 9,5 6,75 2410269 lê th? lệ 0 0 0 40 10
Quỳnh Tân 7 6,8 6,75 2410293 nguyễn th? thùy linh 0 1 0 35,3 107
Quỳnh Tân 8,5 8 6,5 2410313 văn th? huy?n ly 0 1 0 39 21
Quỳnh Tân 8,25 7,7 7,5 2410346 nguyễn th? nga 0 0 0 39,2 18
Quỳnh Tân 6 7,2 7,5 2410349 nguyễn huy ngân 0 0 0 34,2 153
Quỳnh Tân 7,25 7,3 7,5 2410374 nguyễn th? nhi 0 0 0 36,8 66
Quỳnh Tân 7,25 8 5,5 2410416 nguyễn th? phương 0 0 0 33,5 177
Quỳnh Tân 8 7,5 6,75 2410419 đậu th? phượng 0 1 0 38 35
Quỳnh Tân 7,75 7,3 6,5 2410421 hồ th? thanh phượng 0 0 0 35,8 92
Quỳnh Tân 5,75 7,4 7,25 2410457 nguyễn huy sỹ 0 0 0 33,4 183
Quỳnh Tân 7 7,3 7,25 2410484 đậu văn thanh 0 1 0 36,8 66
Quỳnh Tân 8 5,6 6,5 2410479 lê th? thanh 0 0 0 34,6 136
Quỳnh Tân 7 7 7 2410480 nguyễn th? thanh 2 0 0 37 61
Quỳnh Tân 7 5,5 7 2410543 nguyễn văn tình 0 1 0 34,5 139
Quỳnh Tân 7,75 7,9 7 2410563 hồ th? huy?n trang 0 0 0 37,4 51
Quỳnh Tân 6,5 8 5,5 2410558 trần th? trang 0 0 0 32 233
Quỳnh Tân 8 8 4,25 2410565 nguyễn th? huy?n trang 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Tân 6,5 7,1 7,25 2410566 nguyễn th? huy?n trang 0 0 0 34,6 136
Quỳnh Tân 7 8,4 8,25 2410581 nguyễn đình trung 0 0 0 38,9 25
Quỳnh Tân 7 9 8,5 2410596 đậu đức tuấn 0 0 0 40 10
Quỳnh Tân 6 8,9 8,25 2410603 nguyễn văn tuấn 0 0 0 37,4 51
Quỳnh Tân 5,25 3,8 4 2410009 lê đức tuấn anh 0 1 0 23,3 480
Quỳnh Tân 4,25 4,5 4,25 2410037 v? minh cảnh 0 0 0 21,5 519
Quỳnh Tân 7,25 7,8 7 2410062 lê văn danh 0 0 0 36,3 78
Quỳnh Tân 1,5 4,5 4,5 2410076 đậu đức d?ng 0 0 0 16,5 594
Quỳnh Tân 3,5 5,7 3 2410077 văn đức d?ng 0 1 0 19,7 555
Quỳnh Tân 6,5 6,5 5,5 2410109 hồ trọng giang 0 1 0 31,5 245
Quỳnh Tân 6,25 6 5 2410150 trần th? hi?n 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Tân 7,25 7,5 7,25 2410162 hồ th? hoan 0 1 0 37,5 47
Quỳnh Tân 8 6,8 7 2410163 lê th? hoan 0 1 0 37,8 41
Quỳnh Tân 4,25 4,7 4,5 2410184 văn th? hồng 0 1 0 23,2 486
Quỳnh Tân 7,25 5 7 2410253 đậu đức kiên 0 0 0 33,5 177
Quỳnh Tân 6,25 7,8 5,25 2410278 nguyễn th? linh 0 0 0 30,8 263
Quỳnh Tân 6,5 7 6,25 2410300 lê đức long 0 1 0 33,5 177
Quỳnh Tân 5,25 6,2 6,75 2410320 đậu huy mạnh 0 0 0 30,2 276
Quỳnh Tân 5,75 8,1 5 2410342 hồ th? nga 0 0 0 29,6 294
Quỳnh Tân 6,75 8,7 7,5 2410344 lê th? nga 0 0 0 37,2 58
Quỳnh Tân 4,25 4,1 7 2410372 hồ bá nhật 0 0 0 26,6 400
Quỳnh Tân 6 7,3 6,5 2410386 hồ th? oanh 0 0 0 32,3 224
Quỳnh Tân 5 5,6 6,75 2410389 văn th? oanh 0 0 0 29,1 320
Quỳnh Tân 6 6 6,25 2410424 đậu đức quang 0 0 0 30,5 269
Quỳnh Tân 4,5 4,8 5,5 2410444 đậu văn quỳnh 0 0 0 24,8 455
Quỳnh Tân 5,75 6,2 6,25 2410437 hồ th? quỳnh 0 0 0 30,2 276
Quỳnh Tân 6,25 5,6 6,5 2410450 phan đình sơn 0 0 0 31,1 257
Quỳnh Tân 5,25 5,1 6 2410452 trần quang sơn 0 0 0 27,6 372
Quỳnh Tân 5,25 4,3 5 2410471 lê ti?n tân 0 1 0 25,8 428
Quỳnh Tân 6,5 6,9 6,75 2410481 nguyễn th? thanh 0 1 0 34,4 142
Quỳnh Tân 7,25 5,8 4,5 2410496 hồ th? thảo 0 0 0 29,3 312
Quỳnh Tân 6,5 7,2 8 2410536 lê th? thương 0 0 0 36,2 82
Quỳnh Tân 5,25 4,4 6,5 2410538 nguyễn đình ti?n 0 0 0 27,9 357
Quỳnh Tân 6 7,8 7,25 2410574 nguyễn đình tr? 0 0 0 34,3 147
Quỳnh Tân 5,25 5,4 5 2410008 nguyễn đình anh 0 0 0 25,9 424
Quỳnh Tân 6 5,5 4 2410010 nguyễn th? anh 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Tân 4 4,8 1,75 2410020 hồ trọng ba 0 0 0 16,3 598
Quỳnh Tân 4 4 2 2410046 trần văn chi?n 0 0 0 16 600
Quỳnh Tân 7,25 2,8 4,25 2410055 hồ bá cường 0 1 0 26,8 394
Quỳnh Tân 4,25 2 4 2410082 lê văn d?ng 0 0 0 18,5 570
Quỳnh Tân 4,5 3 3 2410088 nguyễn công đang 0 0 0 18 579
Quỳnh Tân 6 7 5,25 2410157 hồ th? hoa 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Tân -1 -1 -1 2410173 hồ hữu hoàng 0 0 0 -5 630
Quỳnh Tân 4,75 4,2 4,5 2410194 văn đức huy 0 1 0 23,7 475
Quỳnh Tân 3 4,4 3,5 2410225 lê ti?n hưng 0 1 0 18,4 571
Quỳnh Tân 4,5 5,5 6,75 2410257 nguyễn bá lam 0 0 0 28 353
Quỳnh Tân 8 6,5 5 2410261 nguyễn th? lan 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Tân 5,5 4,3 1,25 2410273 nguyễn th? liên 0 0 0 17,8 583
Quỳnh Tân 6,75 6,4 6,25 2410287 hồ th? khánh linh 0 0 0 32,4 220
Quỳnh Tân 6,75 6,5 2,5 2410312 đậu đức lực 0 0 0 25 448
Quỳnh Tân 5 4,5 5 2410423 nguyễn đình quang 0 0 0 24,5 459
Quỳnh Tân 5,5 4,2 4,25 2410465 nguyễn th? tâm 0 1 0 24,7 458
Quỳnh Tân 6,25 6,5 5,75 2410508 nguyễn th? thắm 0 1 0 31,5 245
Quỳnh Tân 6 3,2 4,5 2410511 hồ sỹ thắng 0 0 0 24,2 467
Quỳnh Tân 6,25 5,6 4 2410597 nguyễn khắc tuấn 0 1 0 27,1 385
Quỳnh Tân 3,75 1,7 4 2410021 lê văn ba 0 0 0 17,2 587
Quỳnh Tân 3,75 5,2 1,5 2410028 văn đức bình 0 0 0 15,7 605
Quỳnh Tân 3,5 3,8 6,75 2410075 nguyễn cảnh d?ng 0 0 0 24,3 462
Quỳnh Tân 3 2,2 1,75 2410171 nguyễn đình hoàng 0 0 0 11,7 623
Quỳnh Tân 5,75 5,8 4,5 2410200 lê th? huy?n 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Tân 5 5,6 6,5 2410222 trương văn hùng 0 1 0 29,6 294
Quỳnh Tân 5 4,1 3,5 2410223 nguyễn đình hưng 0 0 0 21,1 524
Quỳnh Tân 6,75 6 6,75 2410241 hồ th? hường 0 0 0 33 197
Quỳnh Tân 4,5 1,5 0,5 2410324 hồ sỹ minh 0 0 0 11,5 624
Quỳnh Tân 5 5 3,25 2410338 nguyễn đức nam 0 0 0 21,5 519
Quỳnh Tân 3,5 3,8 4,5 2410367 đậu đức ngụ 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Tân 4,5 5,5 4,25 2410410 đậu th? phương 0 0 0 23 493
Quỳnh Tân 5,5 4,8 7 2410436 hồ sỹ quỳnh 0 0 0 29,8 289
Quỳnh Tân 5,5 5,3 4 2410498 hồ th? thảo 0 0 0 24,3 462
Quỳnh Tân 3,75 6,5 5,5 2410500 lê th? thảo 0 0 0 25 448
Quỳnh Tân 5 4,9 6,25 2410520 hồ sỹ thông 0 0 0 27,4 378
Quỳnh Tân 5,5 5,9 5,75 2410534 văn th? thủy 0 0 0 28,4 342
Quỳnh Tân 4,75 5,5 4,5 2410567 nguyễn th? huy?n trang 0 0 0 24 470
Quỳnh Tân 5 6,8 6,25 2410621 đậu đức vinh 0 0 0 29,3 312
Quỳnh Tân 4 4,9 4 2410005 lê văn an 0 0 0 20,9 528
Quỳnh Tân 4,25 5 5,75 2410006 lê văn an 0 0 0 25 448
Quỳnh Tân 5,25 6,5 5,25 2410159 nguyễn th? hoa 0 0 0 27,5 373
Quỳnh Tân 6,25 4,3 5,5 2410214 đậu đức hùng 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Tân 6,5 8,5 5 2410270 nguyễn th? ánh lệ 0 0 0 31,5 245
Quỳnh Tân 6,25 5,7 3,75 2410297 hồ th? loan 0 0 0 25,7 429
Quỳnh Tân 6,5 6,3 2,5 2410299 nguyễn th? loan 0 0 0 24,3 462
Quỳnh Tân 6,75 7,5 4,5 2410328 nguyễn th? minh 0 0 0 30 284
Quỳnh Tân 5,75 7,3 6,5 2410368 nguyễn th? nhã 0 0 0 31,8 239
Quỳnh Tân 4,25 5,7 2,75 2410425 nguyễn văn quảng 0 0 0 19,7 555
Quỳnh Tân 4,25 3,6 2,5 2410463 v? đức tâm 0 0 0 17,1 590
Quỳnh Tân 5,5 6,8 6,25 2410488 lê ti?n thành 0 0 0 30,3 272
Quỳnh Tân 7,25 7 4 2410554 lê th? trang 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Tân 4 4,3 5,5 2410572 lê ti?n triệu 0 0 0 23,3 480
Quỳnh Tân 4 5 4,5 2410580 phan văn trọng 0 0 0 22 513
Quỳnh Tân 5 3,9 2,25 2410584 hồ trọng truy?n 0 1 0 19,4 564
Quỳnh Tân 3,25 1,3 1,5 2410628 nguyễn đình v? 0 0 0 10,8 626
Quỳnh Tân 4,25 5,2 2,25 2410630 lê văn v? 0 0 0 18,2 577
Quỳnh Xuân 8,5 8 4,75 2410011 nguyễn th? quỳnh anh 0 0 1,5 36 87
Quỳnh Xuân 7,25 7,1 5,25 2410026 lê ti?n bằng 0 0 1,5 33,6 172
Quỳnh Xuân 6,25 6,3 7 2410034 lê trần bình 0 0 1,5 34,3 147
Quỳnh Xuân 6,25 7,1 7,75 2410040 hồ sỹ chắt 0 0 1,5 36,6 70
Quỳnh Xuân 7,5 9,4 7,5 2410068 nguyễn th? kim doanh 2 0 1,5 42,9 5
Quỳnh Xuân 6 7,8 6 2410098 hồ th? đông 0 0 1,5 33,3 187
Quỳnh Xuân 7,5 5,2 5,25 2410145 hồ th? hi?n 0 0 1,5 32,2 229
Quỳnh Xuân 7,25 7,8 7 2410147 lê th? hi?n 0 0 1,5 37,8 41
Quỳnh Xuân 6,5 6 7,75 2410262 văn th? lan 0 0 1,5 36 87
Quỳnh Xuân 7,25 4,3 4,5 2410329 nguyễn th? minh 0 0 1,5 29,3 312
Quỳnh Xuân 6,5 7,5 6,5 2410352 lê th? ngân 0 0 1,5 35 117
Quỳnh Xuân 6,5 7 7,5 2410363 lê th? nguyên 0 0 1,5 36,5 72
Quỳnh Xuân 7,25 7 7,5 2410382 lê th? hồng nhung 0 0 1,5 38 35
Quỳnh Xuân 8,5 5,8 6,5 2410439 nguyễn th? quỳnh 0 0 1,5 37,3 54
Quỳnh Xuân 7,25 6,5 6,5 2410501 cao th? phương thảo 0 0 1,5 35,5 98
Quỳnh Xuân 7,75 5,9 5,5 2410497 hồ th? thảo 0 0 1,5 33,9 157
Quỳnh Xuân 5,5 4,2 4,25 2410517 hồ sỹ th?nh 0 0 1,5 25,2 442
Quỳnh Xuân 8 8 7 2410530 nguyễn th? thuỷ 0 0 1,5 39,5 15
Quỳnh Xuân 5,25 7,8 7 2410535 hồ th? thương 0 0 1,5 33,8 160
Quỳnh Xuân 8 6,9 6 2410608 hoàng th? vân 0 0 1,5 36,4 75
Quỳnh Xuân 7 7,5 7 2410609 hồ th? vân 0 0 1 36,5 72
Quỳnh Xuân 8 8 7,5 2410636 nguyễn th? y?n 0 0 1,5 40,5 7
Quỳnh Xuân 9 9,3 7,25 2410012 nguyễn th? vân anh 0 0 1,5 43,3 3
Quỳnh Xuân 7,5 8 7 2410007 trần đinh mai anh 0 0 1,5 38,5 28
Quỳnh Xuân 6 7,3 7 2410049 lê ti?n ch?nh 0 0 1,5 34,8 123
Quỳnh Xuân 6,5 5,9 7 2410061 nguyễn duy danh 0 0 1,5 34,4 142
Quỳnh Xuân 8 8,5 7,5 2410087 nguyễn tâm đan 2,5 0 1,5 43,5 2
Quỳnh Xuân 6 5,7 5,75 2410172 văn đức hoàng 0 0 1,5 30,7 267
Quỳnh Xuân 6,5 6,2 6,5 2410213 nguyễn đình hùng 0 0 1,5 33,7 167
Quỳnh Xuân 6 7,8 6 2410231 lê th? hương 0 0 1,5 33,3 187
Quỳnh Xuân 7 7,2 7 2410294 lê ti?n linh 1 0 1,5 37,7 46
Quỳnh Xuân 8,75 9,4 7,5 2410284 nguyễn th? ái linh 2,5 0 1,5 45,9 1
Quỳnh Xuân 8,5 6,6 7 2410298 lê th? loan 0 0 1,5 39,1 20
Quỳnh Xuân 6,5 6,3 7,5 2410310 nguyễn công lưu 0 0 1,5 35,8 92
Quỳnh Xuân 6 6,1 7 2410354 nguyễn cảnh ngh? 0 0 1,5 33,6 172
Quỳnh Xuân 6,5 7,4 4,25 2410415 nguyễn th? phương 0 0 1,5 30,4 270
Quỳnh Xuân 8 8 7,25 2410441 phan th? quỳnh 0 0 1,5 40 10
Quỳnh Xuân 6,75 6,5 6,25 2410499 hồ th? thảo 0 0 1,5 34 156
Quỳnh Xuân 6,5 7,9 6,75 2410489 trần đức thái 0 0 1,5 35,9 90
Quỳnh Xuân 6,75 7 8 2410527 cao th? thuỷ 0 0 1,5 38 35
Quỳnh Xuân 6 7,1 6,5 2410575 văn đức tr? 0 0 1,5 33,6 172
Quỳnh Xuân 6,5 6,3 6,5 2410618 nguyễn lê quốc việt 0 0 1,5 33,8 160
Quỳnh Xuân 6,25 7,2 6,25 2410632 lê th? lan vy 0 0 1,5 33,7 167
Quỳnh Xuân 6 5,3 6,75 2410100 lê ti?n đồng 0 0 1,5 32,3 224
Quỳnh Xuân 8 4,2 6,5 2410135 trần th? hằng 0 0 1,5 34,7 131
Quỳnh Xuân 7,5 7,3 6,75 2410166 nguyễn th? hoà 0 0 1,5 37,3 54
Quỳnh Xuân 6 3,2 5,5 2410331 v? tuấn minh 0 0 1,5 27,7 369
Quỳnh Xuân 5,25 3,8 6,75 2410355 nguyễn công ngh? 0 0 1,5 29,3 312
Quỳnh Xuân 6 3,4 6 2410516 nguyễn công thiệu 0 0 1,5 28,9 324
Quỳnh Xuân 6,25 5,9 6,25 2410067 nguyễn đình dinh 0 0 1 31,9 237
Quỳnh Xuân 4,5 3,3 2,5 2410097 đậu đức đ?nh 0 0 1 18,3 573
Quỳnh Xuân 5 3,1 2,75 2410110 đậu xuân giang 0 0 1 19,6 560
Quỳnh Xuân 6,75 7,5 6,5 2410115 nguyễn th? hà 0 0 1,5 35,5 98
Quỳnh Xuân 6,25 5,3 5,5 2410116 nguyễn th? hà 0 0 1,5 30,3 272
Quỳnh Xuân 6 4,4 6,5 2410170 lê th? hoàn 0 0 1 30,4 270
Quỳnh Xuân 5 3,1 2,25 2410168 nguyễn đình hoàn 0 0 1,5 19,1 566
Quỳnh Xuân 7,25 2,9 5 2410182 nguyễn th? hồng 0 0 1,5 28,9 324
Quỳnh Xuân 3,25 3,5 4,75 2410276 nguyễn cảnh linh 0 0 1,5 21 525
Quỳnh Xuân 7,5 6,1 6,25 2410435 lê ti?n quy?n 0 0 1,5 35,1 116
Quỳnh Xuân 5,75 4,9 7,25 2410454 nguyễn bảo sương 0 0 1,5 32,4 220
Quỳnh Xuân 6,75 5,8 6,5 2410495 đậu th? thảo 0 0 1,5 33,8 160
Quỳnh Xuân 5 5,2 6,75 2410522 nguyễn đình thuận 0 0 1,5 30,2 276
Quỳnh Xuân 6 6,3 3,25 2410605 nguyễn th? tuy?t 0 0 1,5 26,3 410
Quỳnh Xuân 5,5 5 5,5 2410072 nguyễn văn duy 1 0 1,5 29,5 300
Quỳnh Xuân 6,5 6,5 3 2410074 v? th? duyên 0 0 1,5 27 388
Quỳnh Xuân 5 6,2 6 2410120 hồ th? hạ 0 0 1,5 29,7 293
Quỳnh Xuân 8 7,5 6,75 2410160 nguyễn th? hoa 0 0 1,5 38,5 28
Quỳnh Xuân 5,5 5,3 5 2410263 hồ th? lài 0 0 1,5 27,8 359
Quỳnh Xuân 5,5 8,3 3,5 2410271 nguyễn th? liên 0 0 1,5 27,8 359
Quỳnh Xuân 7,5 7 4,5 2410327 hồ th? minh 0 0 1,5 32,5 212
Quỳnh Xuân 7,25 6,7 6 2410358 hồ th? ngọc 0 0 1,5 34,7 131
Quỳnh Xuân 5,75 6,4 4,75 2410528 đậu th? thuỷ 0 0 1,5 28,9 324
Quỳnh Xuân 7 7,1 6,75 2410561 đậu th? huy?n trang 0 0 1,5 36,1 85
Quỳnh Xuân 6,25 4,9 6,75 2410582 nguyễn đức trung 0 0 1,5 32,4 220
Quỳnh Văn 8 7,5 4,5 2410016 hồ nguyễn ngọc ánh 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Văn 7 8,3 8,75 2410033 lê th? y bình 0 0 0 39,8 13
Quỳnh Văn 7,25 7,3 6 2410051 đậu th? chung 0 0 0 33,8 160
Quỳnh Văn 8 7,3 7 2410073 dương th? duyên 0 0 0 37,3 54
Quỳnh Văn 7,5 6,2 7 2410103 đậu thái đức 0 0 0 35,2 111
Quỳnh Văn 7 7 6,75 2410112 đặng th? hà 0 0 0 34,5 139
Quỳnh Văn 8 7,3 6,75 2410123 lê th? hạnh 0 0 0 36,8 66
Quỳnh Văn 8 5,7 7 2410133 nguyễn th? hằng 0 0 0 35,7 95
Quỳnh Văn 7,25 5,6 6,75 2410165 hồ th? hoà 0 0 0 33,6 172
Quỳnh Văn 7,75 7,2 6,25 2410192 hồ th? huệ 0 0 0 35,2 111
Quỳnh Văn 7,5 6,8 7,25 2410230 lê th? hương 0 0 0 36,3 78
Quỳnh Văn 8,25 6,8 6,5 2410260 hồ th? lan 0 0 0 36,3 78
Quỳnh Văn 7,25 7,7 5,75 2410277 dương khánh linh 0 0 0 33,7 167
Quỳnh Văn 7,5 4,3 6,25 2410290 nguyễn th? mỹ linh 0 0 0 31,8 239
Quỳnh Văn 7,25 5,8 6,5 2410301 nguyễn th? long 0 0 0 33,3 187
Quỳnh Văn 7,75 8,1 6,5 2410318 hồ th? mai 0 0 0 36,6 70
Quỳnh Văn 7,5 6,6 5,5 2410330 hồ th? hồng minh 0 0 0 32,6 209
Quỳnh Văn 7 5,7 6,75 2410334 hồ th? trà my 0 0 0 33,2 192
Quỳnh Văn 8,25 7,5 7,5 2410345 lê th? nga 0 0 0 39 21
Quỳnh Văn 6,25 6,3 7 2410365 đậu th? nguyệt 0 0 0 32,8 201
Quỳnh Văn 7,25 5,7 7 2410366 lê th? nguyệt 0 0 0 34,2 153
Quỳnh Văn 7,5 6,5 7 2410376 hồ th? nhung 0 0 0 35,5 98
Quỳnh Văn 7,5 8,5 7,25 2410392 phạm th? kim oanh 0 0 0 38 35
Quỳnh Văn 8,75 8 5,75 2410412 hồ th? phương 0 0 0 37 61
Quỳnh Văn 6 5,8 6,75 2410427 nguyễn đình quân 0 0 0 31,3 250
Quỳnh Văn 8 6,9 7 2410433 hồ th? qu? 2 0 0 38,9 25
Quỳnh Văn 8,75 8,3 7,5 2410442 hồ th? như quỳnh 0 0 0 40,8 6
Quỳnh Văn 8,5 6,4 5,25 2410502 lê th? phương thảo 0 0 0 33,9 157
Quỳnh Văn 8 7,5 7 2410509 đậu th? thanh thắm 0 0 0 37,5 47
Quỳnh Văn 8,5 8,1 7,5 2410542 đậu th? tình 0 0 0 40,1 9
Quỳnh Văn 6,75 6,8 7,75 2410545 đậu đức toàn 0 0 0 35,8 92
Quỳnh Văn 7,25 6,5 5,75 2410553 lê th? trang 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Văn 8,5 7,7 6,25 2410568 nguyễn th? quỳnh trang 0 0 0 37,2 58
Quỳnh Văn 7,25 8,2 6,25 2410595 đậu đức tuấn 0 0 0 35,2 111
Quỳnh Văn 7,25 5,8 7,5 2410600 hồ trọng tuấn 0 0 0 35,3 107
Quỳnh Văn 7 6,9 7 2410622 nguyễn hữu quang vinh 0 0 0 34,9 121
Quỳnh Văn 7,25 7 7,75 2410633 thái lê xuân 0 2 0 39 21
Quỳnh Văn 7,25 7 7,25 2410638 nguyễn th? y?n 0 0 0 36 87
Quỳnh Văn 6,25 5,6 4,5 2410025 lê th? hồ bảo 0 0 0 27,1 385
Quỳnh Văn 7 6,8 8,5 2410045 lê văn chi?n 0 0 0 37,8 41
Quỳnh Văn 6 6 7 2410048 hồ văn chinh 0 0 0 32 233
Quỳnh Văn 7 5,8 6,75 2410050 đậu đức chung 0 0 0 33,3 187
Quỳnh Văn 7,25 6 6,5 2410056 trần doãn cường 0 5 0 38,5 28
Quỳnh Văn 5,5 7,4 7,5 2410092 nguyễn hữu đạt 0 0 0 33,4 183
Quỳnh Văn 4,5 7,8 7 2410093 nguyễn hữu đạt 0 0 0 30,8 263
Quỳnh Văn 7 7,7 7 2410099 hồ hữu đồng 0 0 0 35,7 95
Quỳnh Văn 6,5 3,8 5,5 2410107 nguyễn th? giang 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Văn 6,25 5,3 7,25 2410114 nguyễn th? hà 0 0 0 32,3 224
Quỳnh Văn 7 5,8 3,25 2410142 lê th? thúy hằng 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Văn 7 7 7 2410167 nguyễn th? hoài 0 0 0 35 117
Quỳnh Văn 7,25 5,6 6,5 2410188 lê th? hợp 0 0 0 33,1 194
Quỳnh Văn 7,5 6,3 6,75 2410196 chu th? huy?n 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Văn 5,5 6,1 5,5 2410209 đậu th? thanh huy?n 0 0 0 28,1 351
Quỳnh Văn 6,75 6,8 6,75 2410212 đậu đức huynh 0 0 0 33,8 160
Quỳnh Văn 6,75 7,7 6 2410239 nguyễn th? thu hương 0 0 0 33,2 192
Quỳnh Văn 8 7 6 2410234 phan th? hương 0 0 0 35 117
Quỳnh Văn 6 6 7 2410256 nguyễn xuân kỳ 0 0 0 32 233
Quỳnh Văn 7 6,3 7 2410306 nguyễn th? lợi 0 0 0 34,3 147
Quỳnh Văn 7,75 3,5 7 2410335 đậu th? lê na 0 0 0 33 197
Quỳnh Văn 4 5,5 7,25 2410362 lê đôn nguyên 0 0 0 28 353
Quỳnh Văn 6 5,5 7 2410387 lê th? oanh 0 0 0 31,5 245
Quỳnh Văn 6 6,9 7,25 2410400 nguyễn đình phú 0 0 0 33,4 183
Quỳnh Văn 5,75 7 5,5 2410417 hồ th? qu? phương 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Văn 6,25 7,4 6,75 2410432 trần văn quân 0 0 0 33,4 183
Quỳnh Văn 7,5 4,5 5,25 2410460 hồ minh tài 0 0 0 30 284
Quỳnh Văn 6,5 7,3 7,5 2410486 hoàng nguyên thành 0 0 0 35,3 107
Quỳnh Văn 5,5 5,6 6 2410487 hồ quang thành 0 0 0 28,6 334
Quỳnh Văn 7,25 6,1 6,75 2410506 hồ th? thắm 0 0 0 34,1 155
Quỳnh Văn 6 6,7 6,25 2410537 hồ th? hoài thương 0 0 0 31,2 255
Quỳnh Văn 7,5 5,8 4 2410564 lê th? huy?n trang 0 0 0 28,8 329
Quỳnh Văn 7 5,3 6,25 2410550 nguyễn lê thùy trang 0 0 0 31,8 239
Quỳnh Văn 7,75 6,2 5,5 2410569 lê th? trâm 0 0 0 32,7 205
Quỳnh Văn 7,5 8,3 7,25 2410587 hồ nguyễn trường 0 0 0 37,8 41
Quỳnh Văn 7 7,3 5,75 2410611 nguyễn th? vân 0 0 0 32,8 201
Quỳnh Văn 7,75 6,5 6,75 2410635 hồ th? y?n 0 0 0 35,5 98
Quỳnh Văn 3,5 5,8 3,5 2410017 hồ sỹ ánh 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Văn 4,5 3,2 2,5 2410019 đậu đức âu 0 0 0 17,2 587
Quỳnh Văn 6 6,4 6,75 2410047 nguyễn th? chiểu 0 0 0 31,9 237
Quỳnh Văn 4 2,4 5 2410059 lê văn cường 0 0 0 20,4 536
Quỳnh Văn 3,5 4,6 3,25 2410070 trần th? dung 0 5 0 23,1 489
Quỳnh Văn 4,25 5 5,25 2410078 hồ hữu d?ng 0 0 0 24 470
Quỳnh Văn 3 5,3 5,75 2410091 đậu đức đạt 0 0 0 22,8 497
Quỳnh Văn 4 3,7 4 2410126 lê văn hải 0 2 0 21,7 517
Quỳnh Văn 7 4,5 3,75 2410130 đậu th? hằng 0 0 0 26 420
Quỳnh Văn 6,5 4,2 1,5 2410131 lê th? hằng 0 0 0 20,2 543
Quỳnh Văn 6,5 6,2 6 2410144 hồ th? hi?n 0 0 0 31,2 255
Quỳnh Văn 6 5,3 4 2410146 lê th? hi?n 0 0 0 25,3 440
Quỳnh Văn 6,25 6,3 6,75 2410152 phạm th? thúy hi?n 0 0 0 32,3 224
Quỳnh Văn 5 6 6,75 2410164 hoàng th? hoà 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Văn 5,25 4,7 4,25 2410180 hoàng nguyên hồng 0 0 0 23,7 475
Quỳnh Văn 6 5,4 4,75 2410187 lê th? hợp 0 0 0 26,9 390
Quỳnh Văn 7 5,7 4 2410190 hồ th? hu? 0 0 0 27,7 369
Quỳnh Văn 4,5 5,7 6,25 2410198 đậu th? huy?n 0 0 0 27,2 382
Quỳnh Văn 7 5,4 3,75 2410332 hồ th? mơ 0 0 0 26,9 390
Quỳnh Văn 3,75 4,7 3,25 2410394 hồ văn phi 0 0 0 18,7 568
Quỳnh Văn 3 5,7 4,25 2410395 nguyễn sỹ phiệt 0 0 0 20,2 543
Quỳnh Văn 3 3,4 4,25 2410396 dương hồng phong 0 0 0 17,9 581
Quỳnh Văn 3,25 2,9 3,25 2410398 nguyễn việt phong 0 0 0 15,9 603
Quỳnh Văn 4,75 7,4 0,75 2410413 hồ th? phương 0 0 0 18,4 571
Quỳnh Văn 2,75 1,5 2,5 2410456 hồ hữu sử 0 0 0 12 621
Quỳnh Văn 5 6,2 6,25 2410492 nguyễn hữu thạch 0 0 0 28,7 332
Quỳnh Văn 6,75 5,6 4,5 2410507 lê th? thắm 0 0 0 28,1 351
Quỳnh Văn 4,25 3,9 6,25 2410521 lê đôn thống 0 0 0 24,9 454
Quỳnh Văn 7 3,9 4,5 2410555 lê th? trang 0 0 0 26,9 390
Quỳnh Văn 6,5 7,7 6 2410556 nguyễn th? trang 0 0 0 32,7 205
Quỳnh Văn 6,75 4,3 4,5 2410591 hồ anh tuấn 0 0 0 26,8 394
Quỳnh Văn 4 3,8 2,75 2410639 hồ th? hải y?n 0 0 0 17,3 585
Quỳnh Văn 4,5 4 1,75 2410081 hồ trọng d?ng 0 0 0 16,5 594
Quỳnh Văn 6 4,7 5,5 2410102 lê khắc đức 0 0 0 27,7 369
Quỳnh Văn 4,5 3 2 2410141 hồ th? thúy hằng 0 0 0 16 600
Quỳnh Văn 5 2 1,75 2410148 nguyễn th? hi?n 0 0 0 15,5 607
Quỳnh Văn 7 3,3 2,75 2410199 hồ th? huy?n 0 0 0 22,8 497
Quỳnh Văn 7 3,1 4,25 2410204 nguyễn th? huy?n 0 0 0 25,6 432
Quỳnh Văn 4,5 6 5,25 2410216 hồ sỹ hùng 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Văn 5 4,8 5,75 2410226 lê văn hưng 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Văn 6 4,5 6,75 2410227 đậu th? hương 0 0 0 30 284
Quỳnh Văn 7,75 6,3 5,5 2410232 lê th? hương 0 0 0 32,8 201
Quỳnh Văn 3,75 2,4 2,25 2410251 hồ văn khoát 0 0 0 14,4 614
Quỳnh Văn 4 1,5 3 2410308 hồ th? lương 0 0 0 15,5 607
Quỳnh Văn 7 3,3 5,5 2410356 lê th? nghĩa 0 0 0 28,3 346
Quỳnh Văn -1 -1 -1 2410385 đậu đức oanh 0 0 0 -5 630
Quỳnh Văn 5 4,3 4,5 2410411 đậu th? phương 0 0 0 23,3 480
Quỳnh Văn 6,5 6,5 5,75 2410541 hồ hữu tình 0 0 0 31 259
Quỳnh Văn 5,5 2,8 5,25 2410549 hồ sỹ tới 0 0 0 24,3 462
Quỳnh Văn 6 6,6 6 2410607 lê ti?n sơn tùng 0 0 0 30,6 268
Quỳnh Văn 2,25 4,5 3,75 2410619 hồ trọng việt 0 0 0 16,5 594
Quỳnh Văn 4 4,9 3,75 2410617 phan đình việt 0 0 0 20,4 536
Quỳnh Văn 4,5 5,8 5,75 2410624 hồ trọng vinh 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Văn 7 5 4,5 2410629 hồ trọng võ 0 0 0 28 353
Quỳnh Văn 6,5 6,8 4 2410032 lê th? bình 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Văn 3,5 5,4 6,75 2410057 nguyễn đình cường 0 0 0 25,9 424
Quỳnh Văn 4,75 6,3 4,5 2410069 hồ th? dung 0 0 0 24,8 455
Quỳnh Văn 7 6 6,75 2410089 nguyễn th? đào 0 0 0 33,5 177
Quỳnh Văn 6,5 4,5 3,25 2410125 nguyễn th? hải 0 0 0 24 470
Quỳnh Văn 7,25 4,4 4,25 2410138 v? th? kim hằng 0 0 0 27,4 378
Quỳnh Văn 3,25 1,3 2 2410154 đặng ngọc hiệp 0 0 0 11,8 622
Quỳnh Văn 5 3,3 3,25 2410169 hồ th? hoàn 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Văn 5 3,8 4,25 2410179 nguyễn đình hồng 0 0 0 22,3 507
Quỳnh Văn 3 5,7 5,75 2410252 trần anh kiên 0 0 0 23,2 486
Quỳnh Văn 5,5 6,5 4 2410319 đậu đức mạnh 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Văn 5 6,4 4,75 2410340 chu th? nga 0 0 0 25,9 424
Quỳnh Văn 4,25 5,3 3,5 2410351 hồ th? ngân 0 0 0 20,8 531
Quỳnh Văn -1 -1 -1 2410472 lê văn tân 0 0 0 -5 630
Quỳnh Văn 6 3,5 6,5 2410491 lê văn thái 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Văn 4,25 3,5 4,25 2410513 v? văn thắng 0 0 0 20,5 535
Quỳnh Văn 4 3,5 3,25 2410504 hồ trọng thân 0 0 0 18 579
Quỳnh Văn 3 2,5 1,5 2410540 nguyễn xuân ti?n 0 0 0 11,5 624
Quỳnh Văn 5,5 3,1 2,75 2410546 đậu đức toàn 0 0 0 19,6 560
Quỳnh Văn 5 3,9 1,5 2410548 nguyễn xuân toàn 0 0 0 16,9 592
Quỳnh Văn 7,25 5,3 5,5 2410552 lê th? trang 0 0 0 30,8 263
Quỳnh Văn 4,5 3,8 3,5 2410571 nguyễn th? tri?u 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Văn 6,25 7,2 3,25 2410579 phan đình trọng 0 0 0 26,2 418
Quỳnh Văn 3 2,8 2 2410593 nguyễn đình tuấn 0 0 0 12,8 619
Quỳnh Văn 2,5 1,8 0,25 2410018 hồ văn ánh 0 0 0 7,3 629
Quỳnh Văn 4,5 7,3 7,5 2410095 lê văn đi?n 0 0 0 31,3 250
Quỳnh Thanh 4,25 2,8 5,5 2410083 lê văn d?ng 0 0 0 22,3 507
Quỳnh Thanh 3,75 2,3 2,25 2410127 cù xuân hải 0 0 0 14,3 615
Quỳnh Thanh 4 4,7 1,5 2410191 thái th? thiên hu? 0 0 0 15,7 605
Quỳnh Thanh 5,25 3,3 2,25 2410236 trần th? hương 0 0 0 18,3 573
Quỳnh Thanh 5,5 3,8 4,25 2410383 nguyễn th? hồng nhung 0 0 0 23,3 480
Quỳnh Thanh 4,75 4,5 6,25 2410391 phan th? kim oanh 0 0 0 26,5 404
Quỳnh Thanh 4,25 7,3 5,25 2410404 hồ hữu phúc 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Thanh 5,25 1,8 4,25 2410459 trần đức tài 0 0 0 20,8 531
Quỳnh Thanh 5 2,3 0,5 2410477 bùi th? thanh 0 0 0 13,3 618
Quỳnh Thanh 3,25 3,9 2,25 2410592 nguyễn bá tuấn 0 0 0 14,9 612
Quỳnh Thanh 7,5 6,2 6,25 2410013 nguyễn th? vân anh 0 0 0 33,7 167
Quỳnh Thanh 5,75 4,8 5,75 2410085 hồ sỹ dương 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Thanh 7,5 5,4 6 2410108 nguyễn th? hương giang 0 0 0 32,4 220
Quỳnh Thanh 8,25 8,4 5,75 2410185 nguyễn th? hoa hồng 0 0 0 36,4 75
Quỳnh Thanh 5,25 5,4 6,75 2410211 hồ th? thu huy?n 0 0 0 29,4 308
Quỳnh Thanh 7,5 5,5 7 2410243 phan  hưởng 0 0 0 34,5 139
Quỳnh Thanh 7,75 8,4 6,75 2410286 phan th? huy?n linh 0 0 0 37,4 51
Quỳnh Thanh 7,5 5,3 6,5 2410314 nguyễn công l? 0 0 0 33,3 187
Quỳnh Thanh 7 3,9 5,75 2410360 trần th? hồng ngọc 0 0 0 29,4 308
Quỳnh Thanh 8 6,4 7,25 2410380 trần th? diễm nhung 0 0 0 36,9 65
Quỳnh Thanh 7 6,3 7 2410390 nguyễn th? kim oanh 0 0 0 34,3 147
Quỳnh Thanh 5,5 8,2 6,25 2410406 trần th? hồng phúc 0 0 0 31,7 244
Quỳnh Thanh 7,25 7,8 8 2410447 nguyễn th? hương sen 0 0 0 38,3 32
Quỳnh Thanh 7,75 7,3 7,5 2410470 cù th? minh tân 0 0 0 37,8 41
Quỳnh Thanh 8 5,2 5,5 2410531 nguyễn th? thanh thúy 0 0 0 32,2 229
Quỳnh Thanh 7 3,2 4,25 2410615 nguyễn th? ki?u vân 0 0 0 25,7 429
Quỳnh Thanh 7,25 6,6 4,5 2410616 nguyễn th? tường vân 0 0 0 30,1 282
Quỳnh Thanh 3,5 3 1,25 2410030 cù th? bình 0 0 0 12,5 620
Quỳnh Thanh 5 4,6 3,5 2410096 nguyễn đình điệp 0 0 0 21,6 518
Quỳnh Thanh 6 4,1 5,25 2410111 nguyễn đức hà 0 0 0 26,6 400
Quỳnh Thanh 4 4,1 3,75 2410122 trần  hạnh 0 0 0 19,6 560
Quỳnh Thanh 5,75 3,6 4 2410176 phạm văn hoàng 0 0 0 23,1 489
Quỳnh Thanh 3,5 3,5 2,75 2410264 hồ th? lài 0 0 0 16 600
Quỳnh Thanh 6,5 5,1 2,5 2410333 nguyễn th? m?ng 0 0 0 23,1 489
Quỳnh Thanh 5,25 5,8 2 2410414 hồ th? phương 0 0 0 20,3 539
Quỳnh Thanh 6,25 3,4 6,75 2410599 hồ sỹ tuấn 0 0 0 29,4 308
Quỳnh Thanh 6,5 4,1 4 2410031 đoàn th? bình 0 0 0 25,1 446
Quỳnh Thanh 5,25 2,3 2,25 2410178 trần văn hòa 0 0 0 17,3 585
Quỳnh Thanh 6 3,7 2,5 2410207 phan th? huy?n 0 0 0 20,7 534
Quỳnh Thanh 5,25 3,9 4,5 2410353 trần th? ngân 0 0 0 23,4 478
Quỳnh Thanh 5,25 4 2,25 2410373 bùi th? nhi 0 0 0 19 567
Quỳnh Thanh 6,25 3,3 3,25 2410377 lê th? nhung 0 0 0 22,3 507
Quỳnh Thanh 4,5 3,2 3,75 2410455 trần th? sự 0 0 0 19,7 555
Quỳnh Thanh -1 -1 -1 2410468 nguyễn bá duy tân 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thanh 4 4 3,75 2410512 nguyễn th? thắng 0 0 0 19,5 563
Quỳnh Thanh 6,5 6,5 6,75 2410086 nguyễn th? thùy dương 0 0 0 33 197
Quỳnh Thanh 7,25 4,7 4 2410140 cù th? thúy hằng 0 0 0 27,2 382
Quỳnh Thanh 6,75 4,6 5,75 2410186 cù th? thanh hồng 0 0 0 29,6 294
Quỳnh Thanh 3,5 4,8 4 2410250 nguyễn vinh khoa 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Thanh 6,75 5,5 4,25 2410259 hồ th? lan 0 0 0 27,5 373
Quỳnh Thanh 5 5,9 5 2410272 nguyễn th? liên 0 0 0 25,9 424
Quỳnh Thanh 6,25 6 2,5 2410315 thái th? l? 0 0 0 23,5 477
Quỳnh Thanh 6 5,9 2,5 2410375 hoàng th? nhung 0 0 0 22,9 494
Quỳnh Thanh 5,75 5,4 5,75 2410418 nguyễn th? thanh phước 0 0 0 28,4 342
Quỳnh Thanh 7 6,8 5 2410446 hồ th? sen 0 0 0 30,8 263
Quỳnh Thanh 7,75 4,6 1,25 2410466 nguyễn th? thanh tâm 0 0 0 22,6 502
Quỳnh Thanh 6,75 4 5,5 2410505 hồ th? thắm 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Thanh 5,5 3 6,75 2410547 hồ sỹ toàn 0 0 0 27,5 373
Quỳnh Thanh 4,75 2,7 2,5 2410610 nguyễn th? vân 0 0 0 17,2 587
Quỳnh Thanh 3,25 6,5 6 2410058 hồ sĩ cường 0 0 0 25 448
Quỳnh Thanh 3,5 4,3 6 2410080 hồ trần anh d?ng 0 0 0 23,3 480
Quỳnh Thanh 4,5 3,8 3,75 2410128 hồ hữu hảo 0 0 0 20,3 539
Quỳnh Thanh 4,5 3,4 3,5 2410136 trần th? hằng 0 0 0 19,4 564
Quỳnh Thanh 5 4,1 6,25 2410143 hồ sĩ hậu 0 0 0 26,6 400
Quỳnh Thanh 4,5 2,5 1,25 2410151 trần th? hi?n 0 0 0 14 616
Quỳnh Thanh 5,75 4,1 5,25 2410161 trần th? hoa 0 0 0 26,1 419
Quỳnh Thanh 5,75 2,3 1 2410183 phan th? hồng 0 0 0 15,8 604
Quỳnh Thanh 5,25 4,2 2,5 2410193 trần th? huệ 0 0 0 19,7 555
Quỳnh Thanh 6,5 4,8 6,25 2410237 trần th? hương 0 0 0 30,3 272
Quỳnh Thanh 6 5,3 2,75 2410254 hồ th? ki?u 0 0 0 22,8 497
Quỳnh Thanh 7,25 5,3 4 2410258 hồ th? thanh lam 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Thanh 3 3,4 2,75 2410343 hồ th? nga 0 0 0 14,9 612
Quỳnh Thanh 3 1,3 0,5 2410532 trần th? thu thúy 0 0 0 8,3 628
Quỳnh Thanh 5,75 5,7 3 2410604 hồ th? tuy?t 0 0 0 23,2 486
Quỳnh Thanh 4,25 3,3 4 2410625 nguyễn văn vinh 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Thanh 3,25 2 2,5 2410249 nguyễn tuấn khoa 0 0 0 13,5 617
Quỳnh Thanh 5 4,2 3 2410302 nguyễn th? long 0 0 0 20,2 543
Quỳnh Thanh 4 2,5 3,5 2410429 nguyễn hồng quân 0 0 0 17,5 584
Quỳnh Thanh 5,5 5 4,75 2410519 trần th? thoa 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Thanh 5,25 4,8 3,75 2410003 trần th? thanh an 0 0 0 22,8 497
Quỳnh Thanh -1 -1 -1 2410023 hồ hữu bảo 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thanh 5,75 2,5 3,5 2410174 trần minh hoàng 0 0 0 21 525
Quỳnh Thanh 3,5 4,3 4,25 2410065 nguyễn bá diệu 0 0 0 19,8 547
Quỳnh Thanh 4,5 4 6,5 2410090 nguyễn đình quốc đạt 0 0 0 26 420
Quỳnh Thanh 4,5 4,3 2,5 2410118 phạm văn hà 0 0 0 18,3 573
Quỳnh Thanh 6 3,7 1,5 2410156 bùi th? hoa 0 0 0 18,7 568
Quỳnh Thanh -1 -1 -1 2410175 trần minh hoàng 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thanh 5,5 6,5 5,5 2410215 trần phi hùng 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Thanh 6 2 5,5 2410240 trần văn hương 0 0 0 25 448
Quỳnh Thanh 4 3,8 3,25 2410244 trần văn hữu 0 0 0 18,3 573
Quỳnh Thanh 6 5 3,75 2410336 phạm th? lê na 0 0 0 24,5 459
Quỳnh Thanh 3 5,5 7,5 2410361 nguyễn văn ngọc 0 0 0 26,5 404
Quỳnh Thanh 6,75 6,7 3,25 2410384 hồ th? tuy?t nhung 0 0 0 26,7 397
Quỳnh Thanh 5,25 2,8 5,25 2410430 trần minh quân 0 0 0 23,8 473
Quỳnh Thanh 6,5 5,5 5,75 2410445 nguyễn văn sáu 0 0 0 30 284
Quỳnh Thanh 5,5 3,4 3,25 2410577 nguyễn hữu tr? 0 0 0 20,9 528
Quỳnh Thanh 6 4,8 5,75 2410590 hoàng  tuấn 0 0 0 28,3 346
Quỳnh Thanh 4,5 5,4 4 2410606 nguyễn bá tùng 0 0 0 22,4 505
Quỳnh Thanh 5,5 1,8 4,25 2410626 nguyễn văn vinh 0 0 0 21,3 521
Quỳnh Thanh 6 3,3 2,75 2410217 hồ thanh hùng 0 0 1,5 22,3 507
Quỳnh Thanh 6,25 6,6 4,5 2410347 nguyễn th? nga 0 0 1,5 29,6 294
Quỳnh Thanh 4,25 3,4 2,25 2410275 hồ th? quỳnh liên 0 0 1,5 17,9 581
Quỳnh Thanh -1 -1 -1 2410265 nguyễn th? lài 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thanh 3,75 4,9 4 2410043 trần minh chi?n 0 0 0 20,4 536
Quỳnh Thạch 6,25 5 4,5 2410137 văn th? hằng 0 0 0 26,5 404
Quỳnh Thạch 7,5 7,2 6,75 2410238 nguyễn th? quỳnh hương 0 0 0 35,7 95
Quỳnh Thạch 7,5 6,7 6,5 2410267 nguyễn đình lâm 0 0 0 34,7 131
Quỳnh Thạch 6,75 7,3 5,75 2410282 nguyễn th? linh 0 0 0 32,3 224
Quỳnh Thạch 7,25 7,7 7 2410285 nguyễn th? huy?n linh 0 0 0 36,2 82
Quỳnh Thạch 7,25 6,5 6,25 2410311 hồ sỹ lưu 0 0 0 33,5 177
Quỳnh Thạch 7 6,1 6,25 2410364 nguyễn ánh nguyệt 0 0 0 32,6 209
Quỳnh Thạch 6,75 6,6 6,75 2410369 đào th? linh nhâm 0 0 0 33,6 172
Quỳnh Thạch 5,5 5,8 7,25 2410393 phan đình pháp 0 0 0 31,3 250
Quỳnh Thạch 7 7,1 6 2410405 nguyễn th? hồng phúc 0 0 0 33,1 194
Quỳnh Thạch 7,75 8,2 6,75 2410403 văn đức phúc 0 0 0 37,2 58
Quỳnh Thạch 7,25 8,3 7,25 2410420 hồ th? phượng 0 0 0 37,3 54
Quỳnh Thạch 7 4,5 5,5 2410422 nguyễn bá quang 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Thạch 6,75 7,4 6 2410434 nguyễn bá quy?n 0 0 0 32,9 200
Quỳnh Thạch 8 8,8 6,75 2410440 nguyễn th? quỳnh 0 0 0 38,3 32
Quỳnh Thạch 7,5 7,7 7 2410443 nguyễn th? thu? quỳnh 0 0 0 36,7 69
Quỳnh Thạch 7,5 5,7 6,5 2410462 văn đình tâm 0 0 0 33,7 167
Quỳnh Thạch 8 5,2 6,75 2410469 văn đức tân 0 0 0 34,7 131
Quỳnh Thạch 7,5 7,3 5,75 2410483 hồ th? vân thanh 0 0 0 33,8 160
Quỳnh Thạch 8 8,5 7,25 2410485 đặng khắc thành 0 0 0 39 21
Quỳnh Thạch 7,75 6,8 6,25 2410494 nguyễn phương thảo 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Thạch 7,25 8 6,5 2410503 trương th? phương thảo 0 0 0 35,5 98
Quỳnh Thạch 7,25 6,3 6 2410515 nguyễn trọng thiện 0 0 0 32,8 201
Quỳnh Thạch 6,75 6,2 6,5 2410518 nguyễn văn trung th?nh 0 0 0 32,7 205
Quỳnh Thạch 6,75 4,9 5,5 2410525 hoàng th? thu? 0 0 0 29,4 308
Quỳnh Thạch 7 6,3 5,75 2410551 hoàng th? trang 0 0 0 31,8 239
Quỳnh Thạch 8 6,7 6,25 2410560 hồ th? đoan trang 0 0 0 35,2 111
Quỳnh Thạch 7,25 7,3 6,25 2410557 nguyễn th? trang 0 0 0 34,3 147
Quỳnh Thạch 7,75 6,9 7 2410559 trần th? trang 0 0 0 36,4 75
Quỳnh Thạch 8 5,6 6,5 2410631 phan th? vượng 0 0 0 34,6 136
Quỳnh Thạch 8 7 7,25 2410381 hồ th? hồng nhung 0 0 0 37,5 47
Quỳnh Thạch 7 2,8 4,75 2410014 đặng th? việt anh 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Thạch 6,75 7,2 6 2410042 hồ th? linh chi 0 0 0 32,7 205
Quỳnh Thạch 6,25 2,9 3,25 2410066 nguyễn th? ngọc diễm 0 0 0 21,9 516
Quỳnh Thạch 4,75 2,5 5 2410071 võ ti?n duy 0 0 0 22 513
Quỳnh Thạch 8 6,8 6 2410119 bùi văn hào 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Thạch 4,75 4,8 5,5 2410153 nguyễn sỹ hi?u 0 0 0 25,3 440
Quỳnh Thạch 7 3,4 5,5 2410189 nguyễn văn hợp 0 0 0 28,4 342
Quỳnh Thạch 5,25 2,6 4,75 2410203 nguyễn th? huy?n 0 0 0 22,6 502
Quỳnh Thạch 5,75 2,5 4,25 2410205 nguyễn th? huy?n 0 0 0 22,5 504
Quỳnh Thạch 6 3,2 1,5 2410210 nguyễn th? thanh huy?n 0 0 0 18,2 577
Quỳnh Thạch 5,5 3,5 5,75 2410247 hồ văn khải 0 0 0 26 420
Quỳnh Thạch 6,75 4,3 6 2410245 nguyễn duy khánh 0 0 0 29,8 289
Quỳnh Thạch 7 5 7 2410248 hồ sỹ khoa 0 2 0 35 117
Quỳnh Thạch 7,5 6,5 6 2410288 nguyễn th? linh linh 0 0 0 33,5 177
Quỳnh Thạch 7 7,5 7 2410292 nguyễn th? thuỳ linh 0 0 0 35,5 98
Quỳnh Thạch 7 5,8 7,5 2410296 v? xuân linh 0 0 0 34,8 123
Quỳnh Thạch 6,25 5,5 6 2410370 hoàng đình nhân 0 0 0 30 284
Quỳnh Thạch 6,75 3,8 3,75 2410388 nguyễn th? oanh 0 0 0 24,8 455
Quỳnh Thạch 6 4,8 5,5 2410399 hồ bá phú 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Thạch 5,25 5,5 4,5 2410401 hồ trần phú 0 0 0 25 448
Quỳnh Thạch 7 8 7,5 2410407 hồ văn phúc 0 0 0 37 61
Quỳnh Thạch 7,25 4,5 6,25 2410428 dương đức quân 0 0 0 31,5 245
Quỳnh Thạch 6,5 1,8 4,75 2410461 nguyễn sỹ tài 0 0 0 24,3 462
Quỳnh Thạch 7,75 5,5 5,75 2410464 nguyễn th? tâm 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Thạch 8 5,9 6 2410474 đặng ngọc tấn 0 0 0 33,9 157
Quỳnh Thạch 6,75 3,9 1,75 2410526 phan th? thu? 0 0 0 20,9 528
Quỳnh Thạch 7,75 5,1 6 2410570 hoàng th? ngọc trâm 0 0 0 32,6 209
Quỳnh Thạch 6,5 4,7 4 2410613 nguyễn th? cẩm vân 0 0 0 25,7 429
Quỳnh Thạch 8 6,7 6 2410637 nguyễn th? y?n 0 0 0 34,7 131
Quỳnh Thạch 7 8,2 6,5 2410001 nguyễn hữu an 0 0 0 35,2 111
Quỳnh Thạch 6,75 6 4 2410053 nguyễn xuân chung 0 0 0 27,5 373
Quỳnh Thạch 6,5 6,2 3,5 2410054 hồ ch? công 0 2 0 28,2 349
Quỳnh Thạch 7,5 4 5 2410101 nguyễn đình đức 0 0 0 29 321
Quỳnh Thạch -1 -1 -1 2410113 hồ th? hà 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thạch -1 -1 -1 2410206 nguyễn th? huy?n 0 0 0 -5 630
Quỳnh Thạch 6,25 6,7 5,5 2410208 nguyễn th? khánh huy?n 0 0 0 30,2 276
Quỳnh Thạch 6,5 4,5 4,5 2410224 đặng ngọc hưng 0 0 0 26,5 404
Quỳnh Thạch 7,25 7,3 4,75 2410233 nguyễn th? hương 0 0 0 31,3 250
Quỳnh Thạch 7,5 4 4 2410255 hoàng th? ánh kim 0 0 0 27 388
Quỳnh Thạch 5,5 6,2 4 2410279 nguyễn th? linh 0 0 0 25,2 442
Quỳnh Thạch 5,5 6,2 4 2410280 nguyễn th? linh 0 0 0 25,2 442
Quỳnh Thạch 7,5 7,6 6,75 2410317 hoàng th? mai 0 0 0 36,1 85
Quỳnh Thạch 5,5 3,9 3,75 2410337 văn đình nam 0 0 0 22,4 505
Quỳnh Thạch 6 4,4 5,5 2410341 đặng th? nga 0 0 0 27,4 378
Quỳnh Thạch 6,5 7,3 4,5 2410348 vương th? hằng nga 0 0 0 29,3 312
Quỳnh Thạch 6,25 5,7 5,25 2410379 văn th? nhung 0 0 0 28,7 332
Quỳnh Thạch 7,25 3,9 6,25 2410431 văn minh quân 0 0 0 30,9 262
Quỳnh Thạch 7,5 7,8 6,75 2410448 hồ th? sinh 0 0 0 36,3 78
Quỳnh Thạch 7 7 4 2410458 hoàng danh tài 0 0 0 29 321
Quỳnh Thạch 6,5 2,2 2,25 2410467 đinh văn hảo tâm 0 0 0 19,7 555
Quỳnh Thạch 7,75 4,2 2,25 2410476 nguyễn hữu thanh 0 0 0 24,2 467
Quỳnh Thạch 3,5 6,3 3,5 2410514 nguyễn cảnh th? 0 0 0 20,3 539
Quỳnh Thạch 8 6,5 5 2410524 văn đức thu? 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Thạch 7,5 6,3 7 2410576 nguyễn hữu tr? 0 0 0 35,3 107
Quỳnh Thạch 6,5 4,4 3 2410583 lê xuân trung 0 0 0 23,4 478
Quỳnh Thạch 6,75 5,1 5,5 2410585 trần th? thanh trúc 0 0 0 29,6 294
Quỳnh Thạch 7,75 6,4 6,75 2410586 nguyễn bá trường 0 0 0 35,4 105
Quỳnh Thạch 7,5 2,4 5 2410627 nguyễn văn vinh 0 0 0 27,4 378
Quỳnh Thạch 8,25 8 6,75 2410623 vương lê vinh 0 0 0 38 35
Quỳnh Hoa 6 3,5 6,5 2410004 hồ trọng an 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Hoa 5,75 3,7 4,5 2410022 lê gia bảo 0 0 0 24,2 467
Quỳnh Hoa 7 4,8 6,25 2410035 v? th? ngọc b?ch 0 0 0 31,3 250
Quỳnh Hoa 7,25 7,3 5 2410041 hồ th? khánh chi 0 0 0 31,8 239
Quỳnh Hoa 6,25 4,5 6 2410155 đào xuân hiệu 0 0 0 29 321
Quỳnh Hoa 7 3,7 5,25 2410197 đặng th? huy?n 0 0 0 28,2 349
Quỳnh Hoa 6 4,3 7 2410268 nguyễn ngọc lâm 0 0 0 30,3 272
Quỳnh Hoa 7,5 6,5 7 2410289 đậu th? lương linh 0 1 0 36,5 72
Quỳnh Hoa 7,25 5,8 6,75 2410305 lê công lợi 0 0 0 33,8 160
Quỳnh Hoa 7 3,8 5,5 2410378 trần th? nhung 0 0 0 28,8 329
Quỳnh Hoa 3 3 6 2410451 lê hữu sơn 0 0 0 21 525
Quỳnh Hoa 7 2,8 5,75 2410453 võ văn sơn 0 0 0 28,3 346
Quỳnh Hoa 7,25 5,2 5,25 2410475 nguyễn hoài thanh 0 0 0 30,2 276
Quỳnh Hoa 6 3,8 3,75 2410490 võ th? thái 0 0 0 23,3 480
Quỳnh Hoa 7 4,5 6,25 2410510 trần đức thắng 0 0 0 31 259
Quỳnh Hoa 5,5 5,6 6,75 2410589 trần văn trường 0 0 0 30,1 282
Quỳnh Hoa 6,25 4 5 2410052 nguyễn th? chung 0 0 0 26,5 404
Quỳnh Hoa 5,75 4,2 2,75 2410177 võ văn hoàng 0 0 0 21,2 522
Quỳnh Hoa 4,5 2,3 2,75 2410221 nguyễn văn hùng 0 0 0 16,8 593
Quỳnh Hoa 3,5 3,8 2,75 2410281 nguyễn th? linh 0 0 0 16,3 598
Quỳnh Hoa 7 5,4 4,5 2410291 nguyễn th? mỹ linh 0 0 0 28,4 342
Quỳnh Hoa 6 5,2 7 2410304 hồ văn long 0 1 0 32,2 229
Quỳnh Hoa 5,5 5,3 5,75 2410307 trần đức lương 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Hoa 5,5 4,1 1 2410326 hoàng th? minh 0 0 0 17,1 590
Quỳnh Hoa 6,5 4,8 6 2410323 võ hồng minh 0 0 0 29,8 289
Quỳnh Hoa 5,75 3,6 5 2410523 võ văn thuận 0 0 0 25,1 446
Quỳnh Hoa 6 4,3 2 2410529 hồ th? thuỷ 0 0 0 20,3 539
Quỳnh Hoa 5,5 5 5,25 2410588 hồ quang trường 0 1 0 27,5 373
Quỳnh Hậu 7 6,5 6 2410036 hồ th? bông 0 0 0 32,5 212
Quỳnh Hậu 6 7,4 8 2410094 nguyễn tất đạt 0 0 0 35,4 105
Quỳnh Hậu 2,75 4,6 2,5 2410063 nguyễn thúy diên 0 0 0 15,1 611
Quỳnh Hậu 7,5 6,7 5,25 2410149 nguyễn th? hi?n 0 0 0 32,2 229
Quỳnh Hậu 4,75 6,1 7 2410219 nguyễn văn hùng 0 0 0 29,6 294
Quỳnh Hậu 6,25 4,8 5,25 2410229 hồ th? hương 0 0 0 27,8 359
Quỳnh Hậu 5 4,8 7 2410339 nguyễn văn nam 0 0 0 28,8 329
Quỳnh Hậu 4,5 2,9 5,5 2410357 lê văn nghĩa 0 0 0 22,9 494
Quỳnh Hậu 5,25 3,3 3,5 2410371 nguyễn giai nhân 0 0 0 20,8 531
Quỳnh Hậu 5,5 6,3 6 2410408 nguyễn văn phúc 0 0 0 29,3 312
Quỳnh Hậu 5 5,8 7 2410409 trần văn phúc 0 0 0 29,8 289
Quỳnh Hậu 6,25 6,5 6 2410426 hồ anh quân 0 0 0 31 259
Quỳnh Hậu 7 3,7 3,75 2410438 lê th? quỳnh 0 0 0 25,2 442
Quỳnh Hậu 5,25 4,3 3,75 2410533 đặng th? thủy 0 0 0 22,3 507
Quỳnh Hậu 5,75 5,4 5 2410544 nguyễn duy toàn 0 0 0 26,9 390
Quỳnh Hậu 7 6,9 7,5 2410578 nguyễn văn tr? 0 0 0 35,9 90
Quỳnh Hậu 5 5,3 5,5 2410602 hồ văn tuấn 0 0 0 26,3 410
Quỳnh Hậu 4,5 6,1 6,75 2410598 nguyễn minh tuấn 0 0 0 28,6 334
Quỳnh Hậu 5,75 3,8 7 2410612 nguyễn th? vân 0 0 0 29,3 312
Quỳnh Hậu 5,75 4,3 4 2410614 nguyễn th? cẩm vân 0 0 0 23,8 473
Quỳnh Bảng 5 6,4 5,75 2410015 hoàng tuấn anh 0 0 0 27,9 357
Quỳnh Bảng 4,75 3,5 3,5 2410024 nguyễn quang bảo 0 0 0 20 546
Quỳnh Bảng 4,5 6,4 6,75 2410029 hồ sỹ bình 0 0 0 28,9 324
Quỳnh Bảng 8,5 5,9 6 2410064 nguyễn hữu diện 0 0 0 34,9 121
Quỳnh Bảng 4,75 3 6,5 2410084 đào nhật dương 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Bảng 7,25 8 7,5 2410121 phan th? hạ 0 0 0 37,5 47
Quỳnh Bảng 7,25 4,1 4 2410129 trần th? hân 0 0 0 26,6 400
Quỳnh Bảng 6,25 5,2 4,75 2410195 v? khánh huy 0 0 0 27,2 382
Quỳnh Bảng 6 6,1 4,5 2410201 l? th? huy?n 0 0 0 27,1 385
Quỳnh Bảng 5 4,2 4 2410235 quảng th? hương 0 0 0 22,2 512
Quỳnh Bảng 6,25 4 4,5 2410246 tống th? khánh 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Bảng 4,25 7,7 7 2410266 võ cự lâm 0 0 0 30,2 276
Quỳnh Bảng 6 4 6 2410295 nguyễn văn linh 0 0 0 28 353
Quỳnh Bảng 1,75 4,3 1 2410283 phan th? linh 0 0 0 9,8 627
Quỳnh Bảng 7,5 9,5 7,5 2410316 đặng thanh mai 0 0 0 39,5 15
Quỳnh Bảng 6,25 3 3,25 2410325 hoàng th? minh 0 0 0 22 513
Quỳnh Bảng 6,5 3,7 2,25 2410359 võ th? ngọc 0 0 0 21,2 522
Quỳnh Bảng 7,5 9,2 7,5 2410493 hồ phương thảo 0 0 0 39,2 18
Quỳnh Bảng 6,5 4,4 4,5 2410562 hồ th? huy?n trang 0 0 0 26,4 409
Quỳnh Trang 6 5,2 3,5 2410038 nguyễn văn cầu 1 0 1,5 26,7 397
Quỳnh Trang 6,75 3,5 3,5 2410060 nguyễn văn cường 1 0 1 26 420
Quỳnh Trang 6,5 4,4 4,5 2410104 bùi văn đức 1 0 1,5 28,9 324
Quỳnh Trang 7 4,9 6,5 2410105 đống dang giang 1 0 1,5 34,4 142
Quỳnh Trang 7,25 5,4 6 2410220 nguyễn văn hùng 1 0 1,5 34,4 142
Quỳnh Trang 5 3 0 2410303 cao văn long 1 0 1,5 15,5 607
Quỳnh Trang 6 1,3 2 2410473 nguyễn đình tây 1 0 1,5 19,8 547
Quỳnh Trang 7,5 2 2,5 2410478 hồ th? thanh 1 0 1,5 24,5 459
Quỳnh Trang 4,5 2,8 0,5 2410594 nguyễn đình tuấn 1 0 1,5 15,3 610
Quỳnh Giang 3,5 5,2 7,25 2410117 nguyễn th? thu hà 0 0 0 26,7 397
Hồ Xuân Hương 8,25 8,8 7,5 2410106 lê hương giang 0 0 0 40,3 8
Hồ Xuân Hương 7,25 8,4 8 2410322 văn đức tuấn minh 0 0 0 38,9 25
Hồ Xuân Hương 6,25 7,3 7,5 2410397 nguyễn tuấn phong 0 0 0 34,8 123
Hồ Xuân Hương 8 8,5 7 2410601 nguyễn trọng tuấn 0 0 0 38,5 28
Cầu Giát 4,25 5,8 4,25 2410350 hoàng th? ngân 0 0 0 22,8 497
Quỳnh Mỹ 8,75 6,2 2,75 2410181 hồ th? hồng 0 0 0 29,2 319
Quỳnh Mỹ 7,75 6 7 2410634 lê th? yên 0 0 0 35,5 98
Quỳnh Mỹ -2 -1 -1 2410620 hoàng văn việt 0 0 0 -7 639
Quỳnh Hồng 1,75 5,5 3,75 2410027 phan văn bắc 0 0 0 16,5 594
Quỳnh Hồng 8 6,2 7 2410573 nguyễn th? trinh 0 0 0 36,2 82
PTCS Hồ Tùng Mậu 5 4,1 4,5 2410402 nguyễn bá phúc 0 0 0 23,1 489
Quỳnh Tân 4 3,5 7 2410539 lê văn ti?n 0 0 0 25,5 433
Quỳnh Tân 7,5 7 3,75 2410482 nguyễn th? thanh 0 0 0 29,5 300
Quỳnh Tân 7 6,6 5,25 2410274 trần th? liên 0 0 0 31,1 257
Quỳnh Tân 4,75 3,4 5 2410309 lê ti?n lượng 0 0 0 22,9 494
Quỳnh Tân 5 5 6,75 2410449 đậu xuân sinh 0 0 0 28,5 336
Quỳnh Tân 6,5 5,8 4 2410321 hồ th? m?n 0 0 0 26,8 394

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây