Kế hoạch Tuần 13 - năm học 2018-2019

Thứ sáu - 16/11/2018 02:41
SỞ GD-ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
HỌC KỲ I
KẾ HOẠCH TUẦN 13
A. Các tồn tại của tuần 12:
 
B. Công tác