Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Bá Tình
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Thạc sỹ môn Sinh học
Nguyễn Bá Tình
2 Nguyễn Đình Đức
Phó BT Chi bộ - Phó Hiệu Trưởng
Thạc sỹ Toán học
Nguyễn Đình Đức
3 Đào Xuân Đức
Điện thoại:0979334457
Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ chính trị học
Đào Xuân Đức
4 Hồ Đức Ngọc
Phó Hiệu trưởng
Cử nhân Sư phạm Địa Lý
Hồ Đức Ngọc
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Sỹ Danh
Bí thư Đoàn trường Hồ Sỹ Danh
2 Văn Thị Hà
Phó BT Đoàn trường Văn Thị Hà
Tổ Chuyên Môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Toán - Tin
1 Hồ Sỹ Hoàng
Điện thoại:0949858777
Email: ngochoangdhv@gmail.com
Giáo viên Tin Học
Đại Học
Hồ Sỹ Hoàng
Tổ Hóa - Lý - Sinh - Công Nghệ
2 Võ Thành Trì
UV BTV Đoàn trường Võ Thành Trì
Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây