NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG 50 NĂM QUỲNH LƯU 2

Chủ nhật - 15/11/2020 23:18
NỐI TIẾP TRUYỀN THỐNG 50 NĂM QUỲNH LƯU 2

 

NĂM HỌC 2014-2015

1. Quy mô trường lớp:
    - Số học sinh mới tuyển vào lớp 10 :    533;  14 lớp, sĩ số: 38HS/lớp
    - Tổng số học sinh đầu năm học      :  1542
    - Số học sinh tại thời điểm tháng 5  :  1510
    - Số học sinh bỏ học trong cả năm học: 10 em 
2. Chất lượng, hiệu quả giáo dục :
    - Số học sinh được kết nạp Đảng trong năm học :   0
- Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực:
Tổng số HS Học lực Hạnh kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
1510 180 1047 276 7 0 1072 358 65 15
TỶ LỆ % 11,9% 69,2% 18,3% 0,5%   70,9% 23,7% 4,3% 1,0%
Năm 13-14 5.5% 53,1% 30,6% 0,8%   70,0% 23,6% 5,8% 0,6%
- Tốt nghiệp THPT: 98,8%. (Hỏng 6/503 HS dự thi, trong đó: bỏ 2, trượt 4).
Thi Đại học: Có 1 học sinh thi đại học đạt điểm cao được đề nghị Chủ tịch tỉnh tuyên dương, có 267/385 (69%) học sinh trên điểm sàn Đại học.
    - Số học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó về văn hoá :  19, các môn khác : 0
Thi HSG cấp tỉnh: 28 lượt dự thi, đậu 19:
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Môn Giải
1 Nguyễn Thị Lan 01/02/1998 11A1 Hoá học Ba
2 Ngô Thúy Nga 01/05/1998 11A1 Hoá học Ba
3 Hồ Đình Trị 06/05/1998 11A1 Hoá học Ba
4 Hồ Thị Mỹ 04/04/1998 11A9 Lịch sử KK
5 Hồ Sĩ Thuận 18/01/1998 11A1 Lịch sử KK
6 Hồ Thị Duyên 17/07/1998 11A1 T. Anh Nhì
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/07/1998 11A1 T. Anh Ba
8 Hồ Thị Hoài 30/10/1998 11A1 T. Anh Ba
9 Nguyễn Thị Thảo 11/06/1998 11A1 Vật lý KK
10 Nguyễn Thị Hằng 10/09/1998 11A1 GDCD KK
11 Nguyễn Cảnh Tâm 02/02/1998 11A1 Tin học KK
12 Lê Thị Hiền 16/12/1998 11A9 Văn KK
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/11/1998 11A1 Văn Ba
14 Nguyễn Công Hoan 14/04/1998 11A1 Toán KK
15 Nguyễn Đình Huấn 23/04/1998 11A1 Toán Ba
16 Lê Văn Thoảng 19/08/1998