Văn bản theo người ký: Phạm Vũ Luận

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Mã đề 132 08/04/2018 132
2 Mã đề 132 08/04/2018 132
3 Mã đề 132 08/04/2018 132
4 Mã đề 132 08/04/2018 132
5 132 08/04/2018 132
6 Mã đề 132 08/04/2018 132
7 Mã 204 08/04/2018 204
8 Mã 203 08/04/2018 203
9 Mã đề 202 08/04/2018 202
10 Mã đề 201 08/04/2018 Mã đề 201
11 Mã 483 08/04/2018 Mã 483
12 Mã đề 356 08/04/2018 Mã đề 356
13 Mã 201 08/04/2018 Mã đề 201
14 Toán 134 08/04/2018 Mã đề 134
15 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
16 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
17 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
18 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
19 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
20 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
21 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
22 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
23 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát hsg khối 11 lần 1
24 Đề chính thức 05/12/2017 Đề thi khảo sát HSG khối 11 lần 1
25 QĐ số 1043/SGDĐT 08/09/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
QĐ số 1043/SGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2017, về việc Ban hành điều lệ HKPĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII
26 CV số 4462/BGDĐT-QLCL 25/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 4462/BGDĐT-QLCL ngày 25.09.2017 về việc công bố phương án thi THPT Quốc gia từ năm 2018
27 CV số 1885/SGD&ĐT-HD ngày 19.09.2017 19/09/2017 UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1885/SGD&ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
các lĩnh vực năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 19 tháng 9 năm 2017
28 CV 1781 - Thi HSG năm 2017 - 2018 13/09/2017 Số: 1781/SGDĐT-KTKĐCLGD Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2017
V/v hướng dẫn các kỳ thi chọn HSG tỉnh,
chọn ĐT thi HSGQG, năm học 2017 - 2018
29 Số: 1513/BC-SGD&ĐT 11/08/2017 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016 – 2017, Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
30 Số: 1656 /SGD&ĐT-GDTrH 25/08/2017 Số: 1656 /SGD&ĐT-GDTrH Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục trung học năm học 2017-2018
31 KH BDTX 08/09/2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
32 KH Cá nhân GV 08/09/2017 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018
(Phần lưu hồ sơ tổ chuyên môn)
33 KH TCM 08/09/2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN ............. NĂM HỌC 2017-2018
Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây