SBD/Địa điểm thi của các thí sinh thi THPT Quốc gia (Chính thức)

Thứ năm - 04/06/2015 23:12
Ngày 10/6/2015 cụm thi TDV- Đại học Vinh đã tiến hành in thẻ dự thi.
Các trường THPT đã được phép in Giấy báo dự thi.
Nay trường THPT Quỳnh Lưu 2 báo địa điểm thi và Số báo danh cho các em tiện theo dõi.
Kỳ thi THPT Quốc gia Đoàn trường sẽ phối hợp với Hội cựu học sinh tại Vinh tổ chức hỗ trợ các em dự thi tại cụm TDV- Đại học Vinh.
Kế hoạc dự kiến như sau:
1. Liên hệ xe đón các em từ Trường THPT Quỳnh Lưu 2 vào điểm thi (Thí sinh xa điểm thi sẽ nhờ các tình nguyện viên các trường ĐH, CĐ chở đến điểm thi).
2. Liên hệ tìm chỗ trọ cho các em nếu có thể (Nếu Hội cựu không tìm được sẽ nhờ đội tình nguyện tại điểm thi).
Chi phí: Lấy từ nguồn ủng hộ các cá nhân, tập thể.
- Thí sinh đi xe trả tiền cho chủ xe theo giá hiện hành.
- Đoàn, hội sẽ kêu gọi và hỗ trợ các thí sinh mỗi em tối thiểu 1 chai nước lọc.

Vì vậy thí sinh nào có mong muốn, nguyện vọng liên hệ để lên danh sách hỗ trợ
- Vào biểu mẫu và điền đầy đủ thông tin  https://docs.google.com/forms/d/1fgAh9YujTpCaNtM_mFGXhBQhsj9KIM5UYDvwjtVms1o/viewform?edit_requested=true
- Hoặc thầy Hồ Sỹ Hoàng 0949.858.777 Chỉ cần nhắn tin SĐT của thí sinh có nguyện vọng hỗ trợ
Sau khi chúng tôi tập hợp được số lượng sẽ lên kế hoạch cụ thể cho các em theo dõi

DANH SÁCH SBD, ĐIỂM THI THEO ĐỊA ĐIỂM THI
STT Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Địa điểm thi Địa chỉ
1 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 08/05/1997 TDV003859 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
2 HOÀNG DANH HẢI 23/03/1997 TDV008199 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
3 HỒ SỸ HỘI 17/06/1997 TDV012113 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
4 HỒ THỊ LƯU 03/06/1997 TDV018197 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
5 NGUYỄN VĂN SƠN 03/02/1997 TDV026320 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
6 VŨ VĂN THIÊN 04/05/1997 TDV029184 Nhà A - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
7 NGUYỄN THẾ ANH 31/08/1997 TDV000866 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
8 NGUYỄN XUÂN CÔNG 20/07/1997 TDV003550 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
9 ĐẬU ĐỨC HỢP 03/02/1997 TDV012345 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
10 PHAN VĂN PHONG 08/05/1997 TDV023356 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
11 LÊ THỊ TÌNH 15/12/1997 TDV031611 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
12 ĐẬU ĐỨC TÍNH 20/02/1997 TDV031676 Nhà B,C - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
13 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 24/12/1997 TDV016745 Nhà D - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
14 NGUYỄN CẢNH MẠNH 06/05/1997 TDV018932 Nhà D - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
15 HỒ SỸ TÂM 26/10/1997 TDV026943 Nhà D - Trường CĐ Sư Phạm Nghệ An (Cơ sở 1) Đ. Lê Viết Thuật - Xã Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
16 BÙI THỊ AN 20/10/1997 TDV000026 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
17 NGUYỄN THỊ CHÂU 25/05/1997 TDV002823 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
18 NGUYỄN THỊ HẰNG 17/07/1997 TDV009183 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
19 LÊ THỊ HÒA 01/11/1997 TDV011083 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
20 TRẦN THỊ NGỌC 25/12/1997 TDV021434 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
21 HỒ THỊ PHƯƠNG 28/10/1997 TDV023792 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
22 BÙI THỊ THẢO 08/12/1997 TDV027892 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
23 HỒ SỸ TRÍ 28/10/1997 TDV033356 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
24 HỒ THỊ TUYẾT 16/01/1997 TDV035290 Nhà học (D1+ D3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
25 TRẦN VĂN DUYỆT 20/04/1996 TDV005476 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
26 HỒ TRỌNG ĐÔ 10/05/1997 TDV006370 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
27 NGUYỄN THỊ HẰNG 27/11/1997 TDV009225 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
28 HỒ BÁ HIẾU 10/01/1997 TDV010388 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
29 HỒ SỸ HOÀNG 25/01/1997 TDV011674 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
30 ĐẬU THỊ HUỆ 28/02/1997 TDV012469 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
31 NGUYỄN CÔNG LINH 07/01/1997 TDV016665 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
32 HỒ VĂN LƯỢNG 12/01/1997 TDV018174 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
33 PHẠM THỊ PHƯƠNG LÝ 07/02/1997 TDV018535 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
34 NGUYỄN HUY SƠN 20/02/1996 TDV026279 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
35 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 17/03/1997 TDV027013 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
36 HỒ THỊ TRÀ 18/09/1997 TDV031879 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
37 HỒ SỸ HOÀNG TRUNG 31/07/1997 TDV033745 Nhà học A(A2 + A3 + A4) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
38 LÊ THỊ HƯỜNG 18/10/1997 TDV014576 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
39 ĐẬU ĐỨC LAN 03/01/1997 TDV015574 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
40 ĐẬU THỊ MAI 04/02/1997 TDV018594 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
41 LÊ QUANG PHÚ 16/01/1997 TDV023418 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
42 HỒ PHÚC 23/01/1997 TDV023515 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
43 LÊ TIẾN QUYẾT 20/03/1997 TDV025228 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
44 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 10/01/1997 TDV027698 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
45 TRẦN VĂN THẮNG 01/02/1997 TDV028990 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
46 HỒ THỊ TÌNH 10/02/1997 TDV031605 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
47 NGUYỄN DUY TUẤN 28/08/1997 TDV034794 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
48 LÊ CÔNG TÙNG 15/06/1997 TDV035111 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
49 NGUYỄN THỊ XINH 01/11/1997 TDV036608 Nhà học B (B2+B3) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
50 LÊ QUỐC ĐẠT 16/09/1997 TDV005944 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
51 NGUYỄN THỊ GIANG 13/06/1997 TDV007299 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
52 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/05/1997 TDV007351 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
53 HỒ THỊ HÀ 18/09/1997 TDV007624 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
54 PHẠM THỊ HẢI 10/07/1997 TDV008384 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
55 ĐẬU THỊ HIẾU 10/08/1997 TDV010386 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
56 VÕ VĂN HOÀNG 10/07/1997 TDV012066 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
57 HỒ VĂN HÙNG 08/12/1997 TDV012609 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
58 TRƯƠNG THỊ HUYỀN 21/11/1997 TDV013972 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
59 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 11/10/1996 TDV017806 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
60 ĐẬU XUÂN NINH 11/02/1997 TDV022724 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
61 CÙ XUÂN SANG 12/07/1996 TDV025739 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
62 TRẦN NGUYỄN THƯỜNG 19/04/1997 TDV031278 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
63 NGUYỄN THỊ TÌNH 10/04/1997 TDV031629 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
64 HỒ VĂN TRÍ 14/04/1997 TDV033357 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
65 NGUYỄN VĂN TRUNG 27/10/1997 TDV033879 Nhà học B(B1+B2) - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
66 LÊ VĂN ĐOÀN 30/06/1996 TDV006354 Nhà học G - THPT Chuyên - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
67 TRẦN THỊ HÀ 22/03/1997 TDV008045 Nhà học G - THPT Chuyên - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
68 VŨ MINH LƯƠNG 22/09/1997 TDV018171 Nhà học G - THPT Chuyên - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
69 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 09/02/1997 TDV028829 Nhà học G - THPT Chuyên - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
70 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 27/07/1997 TDV032579 Nhà học G - THPT Chuyên - Trường ĐH Vinh 182 - Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An
71 LÊ THỊ HÒA 21/01/1997 TDV011089 Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An Số 36 - Nguyễn Đức Cảnh - P. Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An
72 NGUYỄN ĐÌNH NHIÊN 04/02/1997 TDV022244 Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An Số 36 - Nguyễn Đức Cảnh - P. Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An
73 HỒ THỊ PHƯỢNG 06/06/1997 TDV024241 Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An Số 36 - Nguyễn Đức Cảnh - P. Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An
74 TRẦN THỊ TRIỀU 09/01/1997 TDV033425 Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An Số 36 - Nguyễn Đức Cảnh - P. Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An
75 ĐẬU THỊ YẾN 14/11/1997 TDV036862 Trung tâm GDTX Tỉnh Nghệ An Số 36 - Nguyễn Đức Cảnh - P. Hưng Bình - TP. Vinh - Nghệ An
76 LÊ THỊ HÀ 30/04/1997 TDV007702 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
77 HỒ THỊ HỒNG 16/02/1997 TDV012153 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
78 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 23/03/1997 TDV014301 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
79 HỒ THỊ NAM 23/02/1997 TDV019941 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
80 LÊ THỊ NGỌC 28/10/1997 TDV021126 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
81 NGUYỄN DUY TUẤN 05/05/1996 TDV034790 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
82 NGUYỄN THỊ TUYẾT 27/05/1997 TDV035347 Trường CĐ Giao thông vận tải Miền Trung Xóm 18C - Xã Nghi Liên - TP. Vinh - Nghệ An
83 LÊ THỊ ÁNH 20/08/1997 TDV001725 Trường CĐ nghề du lịch thương mại Nghệ An Số 127 - Đường Sào Nam - P. Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
84 VŨ THỊ HỒNG 01/10/1997 TDV012320 Trường CĐ nghề du lịch thương mại Nghệ An Số 127 - Đường Sào Nam - P. Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
85 HỒ THỊ HƯƠNG 09/03/1997 TDV014250 Trường CĐ nghề du lịch thương mại Nghệ An Số 127 - Đường Sào Nam - P. Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
86 ĐOÀN VĂN LUẬN 15/02/1997 TDV017966 Trường CĐ nghề du lịch thương mại Nghệ An Số 127 - Đường Sào Nam - P. Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
87 HỒ THỊ TRANG 10/05/1997 TDV032199 Trường CĐ nghề du lịch thương mại Nghệ An Số 127 - Đường Sào Nam - P. Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
88 LÊ THỊ NHUNG 02/12/1997 TDV022360 Trường CĐ Nghề KT Việt Đức Số 315 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
89 BÙI THỊ PHƯƠNG 13/10/1997 TDV023727 Trường CĐ Nghề KT Việt Đức Số 315 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
90 NGUYỄN THỊ THANH 22/07/1997 TDV027510 Trường CĐ Nghề KT Việt Đức Số 315 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
91 NGUYỄN ĐÌNH LỢI 12/03/1997 TDV017892 Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân 103 Nguyễn Sinh Cung, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An
92 HỒ ĐÌNH VƯỢNG 14/10/1997 TDV036514 Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân 103 Nguyễn Sinh Cung, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An
93 ĐOÀN THỊ DUNG 26/07/1997 TDV004431 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
94 VŨ THỊ HÀ 26/04/1997 TDV008119 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
95 HỒ THỊ HẢI 28/02/1997 TDV008190 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
96 BÙI THỊ HẰNG 10/05/1997 TDV008902 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
97 HỒ THỊ HỒNG 16/08/1997 TDV012155 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
98 ĐẬU THỊ HUYỀN 02/02/1997 TDV013299 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
99 HỒ THỊ HƯỜNG 05/12/1997 TDV014560 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
100 HỒ THỊ LAN 27/07/1997 TDV015584 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
101 THÁI THỊ LAN 14/04/1997 TDV015679 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
102 TRẦN THỊ LIỆU 22/06/1997 TDV016190 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
103 VŨ THỊ LINH 26/03/1997 TDV017452 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
104 LÊ THỊ LOAN 15/05/1997 TDV017529 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
105 NGUYỄN THỊ NGA 12/10/1997 TDV020483 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
106 LÊ THỊ NHUNG 10/10/1997 TDV022364 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
107 NGUYỄN THỊ THƠ 06/02/1997 TDV029599 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
108 TRẦN THỊ THUÝ 20/06/1997 TDV030205 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
109 VŨ THỊ THỦY 14/05/1997 TDV030552 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
110 HỒ THỊ THU TRANG 08/11/1997 TDV032185 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
111 HỒ THỊ TÙNG 25/09/1997 TDV035100 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
112 HỒ THANH VÂN 15/03/1997 TDV035742 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
113 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 06/10/1997 TDV035809 Trường ĐH Công Nghiệp Vinh Số 26 - Đ. Nguyễn Thái Học - TP Vinh - Nghệ An
114 HỒ LÊ NGỌC ÁNH 10/03/1997 TDV001685 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
115 NGUYỄN BÁ KIÊN 08/10/1997 TDV015250 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
116 HỒ THỊ OANH 01/09/1996 TDV022831 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
117 HOÀNG DANH TÀI 21/09/1997 TDV026723 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
118 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 08/08/1997 TDV032537 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
119 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 08/04/1997 TDV034811 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An Đường Lý Tự Trọng - Khối 12 - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh
120 PHAN THỊ HẠNH 24/06/1996 TDV008667 Trường ĐH Vinh Cơ sở 2 - Nhà học A5 Xã Nghi Phong - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
121 VŨ MINH HẠNH 20/12/1996 TDV008752 Trường ĐH Vinh Cơ sở 2 - Nhà học A5 Xã Nghi Phong - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
122 NGUYỄN THỊ HOÀN 29/12/1997 TDV011572 Trường ĐH Vinh Cơ sở 2 - Nhà học A5 Xã Nghi Phong - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
123 NGUYỄN THỊ HUYỀN 20/04/1997 TDV013623 Trường ĐH Vinh Cơ sở 2 - Nhà học A5 Xã Nghi Phong - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
124 LÊ THỊ THẮM 04/02/1997 TDV028546 Trường ĐH Vinh Cơ sở 2 - Nhà học A5 Xã Nghi Phong - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
125 LÊ THỊ HƯỜNG 22/02/1997 TDV014577 Trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh ( Đơn 1+2 ) Nhà A2 Đ. Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
126 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 04/10/1997 TDV034040 Trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh ( Đơn 1+2 ) Nhà A2 Đ. Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
127 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 19/05/1997 TDV034048 Trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh ( Đơn 1+2 ) Nhà A2 Đ. Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
128 VŨ ĐỨC DIỆN 24/05/1997 TDV004248 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
129 NGUYỄN THỊ HOA 04/03/1997 TDV010840 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
130 HỒ SỸ KHIÊM 09/08/1997 TDV015075 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
131 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 27/11/1997 TDV020789 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
132 HỒ SỸ SỬU 02/11/1997 TDV026613 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
133 VĂN THỊ THẮM 04/11/1997 TDV028660 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
134 ĐẬU ĐỨC THUẬN 15/08/1997 TDV029997 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
135 LÊ TRỌNG TOÀN 21/01/1996 TDV031735 Trường PT Dân Tộc Nội trú số 2 Xóm Kim Hợp - Xã Nghi Ân - TP. Vinh - Nghệ An
136 NGUYỄN THỊ AN 27/08/1997 TDV000163 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
137 NGUYỄN VIẾT HIẾU 14/01/1997 TDV010573 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
138 ĐẬU THỊ HOA 10/03/1997 TDV010758 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
139 VŨ THỊ LÀI 24/01/1997 TDV015455 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
140 HOÀNG LÂM 25/06/1995 TDV015775 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
141 TRẦN THỊ NGA 05/06/1997 TDV020625 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
142 NGUYỄN THỊ NHẬT 25/07/1997 TDV022042 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
143 PHAN ĐỨC NHẬT 09/10/1997 TDV022058 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
144 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 24/07/1997 TDV034049 Trường THCS Cửa Nam Số 26- Đường Hồ Hán Thương - P. Cửa Nam - TP. Vinh - Nghệ An
145 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 25/03/1997 TDV003423 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
146 NGUYỄN THỊ HÀ 10/02/1997 TDV007803 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
147 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/10/1996 TDV009956 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
148 ĐẬU THỊ LINH 09/09/1997 TDV016360 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
149 HOÀNG THỊ MAI 15/12/1996 TDV018619 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
150 VŨ THỊ OANH 10/06/1996 TDV023174 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
151 HỒ THỊ PHƯƠNG 07/01/1997 TDV023783 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
152 HOÀNG THỊ TRANG 03/07/1997 TDV032255 Trường THCS Đặng Thai Mai Số 2 - Đường Lê Hoàn - P. Hưng Phúc - TP. Vinh - Nghệ An
153 HOÀNG THỊ DUNG 28/07/1997 TDV004462 Trường THCS Đội Cung Số 227 - Trần Hưng Đạo - P. Đội Cung - TP. Vinh - Nghệ An
154 ĐẬU THỊ KHÁNH NGỌC 10/04/1997 TDV021060 Trường THCS Đội Cung Số 227 - Trần Hưng Đạo - P. Đội Cung - TP. Vinh - Nghệ An
155 DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 23/04/1997 TDV008937 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
156 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 27/11/1997 TDV010003 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
157 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 11/10/1995 TDV011919 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
158 TRẦN THỊ NGÂN 19/06/1997 TDV020869 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
159 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 13/07/1997 TDV021576 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
160 HỒ THỊ PHƯỢNG 20/02/1997 TDV024243 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
161 LÊ THỊ SÂM 15/04/1997 TDV025950 Trường THCS Hà Huy Tập Số 2 - Đ. Trần Quốc Toản - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - Nghệ An
162 HOÀNG THỊ THANH 14/07/1997 TDV027422 Trường THCS Hồng Sơn Đ. Lê Mao - Khối 9- P. Hồng Sơn - TP Vinh - Nghệ An
163 HỒ THỊ AN 26/08/1997 TDV000066 Trường THCS Hưng Bình Đ.Nguyễn Đức Cảnh - Khối 20 - P. Hưng Bình - TP. Vinh - NA
164 LÊ VĂN HÀ 15/01/1997 TDV007727 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
165 HỒ THỊ THU HIỀN 13/09/1997 TDV009746 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
166 NGUYỄN XUÂN HÙNG 01/01/1997 TDV012834 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
167 NGÔ TRÍ NAM 20/10/1996 TDV020019 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
168 ĐẬU ĐỨC NHU 09/10/1997 TDV022258 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
169 NGUYỄN XUÂN TRUNG 20/11/1997 TDV033884 Trường THCS Hưng Chính Xóm 3 -Xã Hưng Chính - TP. Vinh - Nghệ An
170 NGUYỄN ĐĂNG HUẤN 18/07/1997 TDV012387 Trường THCS Hưng Dũng Số 92 - Đường Nguyễn Duy Trinh - P. Hưng Dũng - TP. Vinh
171 TRẦN THỊ LÁNG 26/11/1996 TDV015708 Trường THCS Hưng Dũng Số 92 - Đường Nguyễn Duy Trinh - P. Hưng Dũng - TP. Vinh
172 LÊ THỊ DUYÊN 13/05/1997 TDV005277 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
173 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 29/08/1997 TDV008586 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
174 TRẦN THỊ HẠNH 04/09/1997 TDV008704 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
175 HỒ THỊ HOA 04/08/1997 TDV010762 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
176 ĐẶNG THỊ LÀI 24/09/1997 TDV015422 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
177 LÊ THỊ LIÊN 26/05/1997 TDV016089 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
178 TRẦN THỊ THANH NGA 02/03/1997 TDV020647 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
179 ĐẬU THỊ NHÂN 04/11/1997 TDV021879 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
180 BÙI MINH VŨ 22/07/1997 TDV036298 Trường THCS Lê Lợi Số 79 - Đ. Chu Văn An - P. Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
181 HỒ HỮU LÝ 22/05/1996 TDV018460 Trường THCS Lê Thị Bạch Cát Đường Sào Nam - Phường Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
182 NGUYỄN VĂN MẠNH 03/02/1997 TDV018990 Trường THCS Lê Thị Bạch Cát Đường Sào Nam - Phường Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
183 NGUYỄN VĂN NAM 20/10/1997 TDV020145 Trường THCS Lê Thị Bạch Cát Đường Sào Nam - Phường Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
184 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 19/09/1997 TDV024309 Trường THCS Lê Thị Bạch Cát Đường Sào Nam - Phường Nghi Thu - TX. Cửa Lò - Nghệ An
185 LÊ VĂN HÙNG 18/10/1997 TDV012674 Trường THCS Nghi Phú Đường Trương Văn Lĩnh, Xóm 20 - Xã Nghi Phú - TP. Vinh ,NA
186 HỒ SỸ THÔNG 02/01/1997 TDV029479 Trường THCS Nghi Phú Đường Trương Văn Lĩnh, Xóm 20 - Xã Nghi Phú - TP. Vinh ,NA
187 HỒ NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 27/10/1997 TDV032167 Trường THCS Nghi Phú Đường Trương Văn Lĩnh, Xóm 20 - Xã Nghi Phú - TP. Vinh ,NA
188 HỒ THỊ HOA 20/09/1997 TDV010768 Trường THCS Quang Trung Khối 6 - Phường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An
189 HỒ NGỌC LUÂN 07/04/1992 TDV017940 Trường THCS Quang Trung Khối 6 - Phường Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An
190 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 23/09/1997 TDV001670 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
191 NGUYỄN XUÂN CẨM 22/12/1997 TDV002737 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
192 HỒ THỊ HÀ 20/01/1997 TDV007625 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
193 NGUYỄN THỊ HẰNG 12/11/1997 TDV009161 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
194 VŨ THỊ HOA 14/08/1997 TDV011006 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
195 VŨ THỊ HƯƠNG 14/03/1997 TDV014547 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
196 NGUYỄN THỊ LÀI 07/05/1996 TDV015435 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
197 TRẦN THỊ LAN 15/06/1997 TDV015691 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
198 PHẠM THỊ LÀNH 28/09/1996 TDV015746 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
199 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIỄU 01/01/1997 TDV016170 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
200 HỒ THỊ LỰU 02/04/1997 TDV018236 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
201 HỒ ĐÌNH NHUNG 08/02/1997 TDV022314 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
202 NGUYỄN QUYẾT 21/02/1997 TDV025244 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
203 ĐOÀN THỊ SÁNG 11/05/1997 TDV025850 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
204 HỒ HỮU TÀI 22/06/1997 TDV026715 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
205 NGUYỄN THỊ THUÝ 09/04/1997 TDV030192 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
206 HỒ THỊ TUYẾT 06/02/1997 TDV035288 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
207 HỒ THỊ HUYỀN 28/05/1997 TDV013324 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
208 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/04/1997 TDV013701 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
209 VŨ VĂN HUỲNH 28/08/1997 TDV014058 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
210 NGUYỄN THỊ NHUNG 26/11/1997 TDV022488 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
211 NGUYỄN VĂN PHONG 24/09/1997 TDV023349 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
212 NGUYỄN THỊ THÚY 21/11/1997 TDV030693 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
213 NGUYỄN THỊ TRÂM 22/03/1997 TDV033298 Trường THPT Cửa Lò Đường số 3 -Khối 4 - P. Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
214 HỒ THỊ HÀ 08/09/1997 TDV007622 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
215 HỒ HẬU LONG 02/01/1997 TDV017645 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
216 HỒ THỊ NHÀN 02/09/1997 TDV021792 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
217 LÊ THỊ PHƯỢNG 02/11/1997 TDV024263 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
218 NGUYỄN VĂN TIẾN 02/06/1997 TDV031482 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
219 NGUYỄN THỊ TRANG 19/10/1997 TDV032773 Trường THPT Hà Huy Tập Số 8 - Đ. Phan Bội Châu - TP. Vinh - Nghệ An
220 PHAN THỊ HUỀ 22/07/1997 TDV012407 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 1 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
221 HỒ ĐÌNH HỮU 10/10/1997 TDV014690 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 1 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
222 VĂN ĐỨC KHÔI 11/08/1996 TDV015123 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 1 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
223 HỒ THỊ PHƯƠNG 16/07/1997 TDV023786 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 1 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
224 LÊ DUY KIM 22/03/1997 TDV015355 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 2 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
225 NGUYỄN DUY TRUNG 06/10/1997 TDV033810 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Điểm thi số 2 Số 62 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An
226 NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 11/04/1997 TDV003656 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
227 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 02/08/1997 TDV004948 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
228 HỒ ĐÌNH KHANG 04/06/1997 TDV014770 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
229 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 03/10/1997 TDV014935 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
230 NGUYỄN THỊ LAN 09/09/1997 TDV015633 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
231 NGUYỄN THỊ LỘC 02/07/1997 TDV017820 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
232 ĐẬU THỊ MAI 28/08/1997 TDV018597 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
233 TRẦN DOÃN NAM 04/03/1997 TDV020194 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
234 LÊ TIẾN NGHĨA 14/11/1997 TDV020928 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
235 HỒ VĂN PHÁP 02/09/1997 TDV023187 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
236 TRẦN THỊ PHƯƠNG 08/08/1997 TDV024174 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
237 HỒ HỮU THẮNG 10/10/1997 TDV028723 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
238 VƯƠNG THỊ THƠM 23/11/1997 TDV029764 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
239 HỒ THỊ HUYỀN TRANG 01/12/1997 TDV032172 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà (A1+A4) điểm 2 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
240 TRẦN ĐỨC CHIẾN 02/02/1997 TDV003161 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
241 NGUYỄN CẢNH CÔNG 07/04/1997 TDV003504 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
242 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 09/01/1997 TDV003848 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
243 NGUYỄN THỊ HẰNG 14/09/1997 TDV009167 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
244 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 27/02/1997 TDV010491 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
245 NGUYỄN QUẾ HIẾU 18/09/1997 TDV010515 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
246 BÙI VĂN HOÀNG 20/10/1997 TDV011618 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
247 VŨ VĂN KHANG 27/05/1997 TDV014796 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
248 HỒ VĂN KHÁNH 02/10/1997 TDV014862 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
249 LÊ TIẾN LỰC 17/06/1996 TDV018031 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
250 HỒ THỊ NĂM 03/04/1997 TDV020276 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
251 ĐẶNG THỊ NHƯ 14/11/1997 TDV022614 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
252 HỒ VĂN PHI 13/12/1997 TDV023236 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
253 LÊ VĂN VIỆT 30/04/1997 TDV036048 Trường THPT Lê Viết Thuật - Nhà A2 ( Điểm 1) 147 - Đ. Phong Định Cảng - P. Trường Thi - TP. Vinh - Nghệ An
254 ĐẬU TRÍ ĐỨC 21/12/1997 TDV006573 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
255 HỒ THỊ HÀ 15/03/1997 TDV007623 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
256 ĐẬU ĐỨC HÒA 05/09/1997 TDV011066 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
257 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 05/03/1997 TDV011774 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
258 NGUYỄN DU QUANG LINH 15/08/1996 TDV016667 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
259 HOÀNG THỊ MẬN 07/05/1997 TDV019114 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
260 HỒ DŨNG PHƯƠNG 02/09/1997 TDV023778 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
261 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 02/01/1997 TDV024451 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
262 CAO TRỌNG QUYẾT 15/04/1997 TDV025206 Trường THPT Nghi Lộc 3 - Nhà A3 - Điểm 1 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
263 ĐẬU THỊ CHUYÊN 14/12/1997 TDV003416 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
264 NGUYỄN THỊ HOA 02/02/1997 TDV010833 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
265 HỒ ĐÌNH HOÀNG 04/04/1997 TDV011665 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
266 HỒ SỸ HÙNG 11/06/1997 TDV012606 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
267 ĐẬU ĐỨC HƯNG 15/06/1997 TDV014070 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
268 LÊ THỊ NAM 11/10/1997 TDV019990 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
269 HỒ VĂN NHẬT 06/02/1997 TDV021981 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
270 NGUYỄN KHẮC QUÝ 23/01/1996 TDV024975 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
271 NGUYỄN HOÀI THĂNG 25/09/1997 TDV028676 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
272 HOÀNG THỊ THỦY 06/12/1997 TDV030353 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
273 HỒ THỊ TRANG 15/06/1997 TDV032205 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
274 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 20/02/1997 TDV034801 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nhà ( A1+A2) - Điểm 2 Xóm Tân Nghĩa - Xã Nghi Xuân - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
275 HỒ SỸ CẦU 21/09/1996 TDV002752 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
276 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 01/11/1997 TDV007757 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
277 HỒ SỸ HẬU 27/10/1997 TDV009529 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
278 HỒ SỸ HƯƠNG 01/01/1997 TDV014244 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
279 HỒ SỸ KHÁNH 20/07/1997 TDV014859 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
280 HỒ VĂN LỢI 24/04/1997 TDV017880 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
281 NGUYỄN THỊ NGA 30/08/1997 TDV020540 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
282 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15/01/1997 TDV021201 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
283 TRẦN ANH NHẬT 11/02/1997 TDV022082 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
284 LÊ THỊ PHƯƠNG 18/04/1997 TDV023859 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
285 ĐÀO THỊ QUỲNH 12/02/1997 TDV025311 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
286 TRẦN THỊ QUỲNH 24/09/1997 TDV025676 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
287 LÊ VĂN THẮNG 08/03/1997 TDV028775 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
288 NGÔ TRÍ THẮNG 02/05/1997 TDV028793 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
289 HỒ TRỌNG TUẤN 15/05/1997 TDV034601 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Xuân An - H. Nghi Xuân - T. Hà Tĩnh
290 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 26/08/1996 TDV008267 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
291 LÊ QUỐC HIỆP 17/07/1997 TDV010241 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
292 VŨ THỊ HỒNG 05/04/1997 TDV012321 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
293 ĐẬU ĐỨC LONG 25/04/1997 TDV017640 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
294 VŨ VĂN NAM 10/12/1997 TDV020271 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
295 HỒ THỊ NGA 30/11/1997 TDV020369 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
296 HỒ THỊ PHƯƠNG 05/07/1997 TDV023782 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
297 HỒ THỊ QUYÊN 01/03/1997 TDV025048 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
298 NGUYỄN ĐÌNH THUYẾT 18/08/1997 TDV030808 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
299 VŨ VĂN TRI 07/08/1997 TDV033348 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
300 VŨ MINH TÚ 15/10/1997 TDV034480 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
301 LÊ QUỐC VIỆT 10/09/1997 TDV036043 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 1 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
302 HỒ HỮU BÍNH 01/10/1997 TDV002607 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
303 ĐOÀN VĂN CƯỜNG 16/06/1997 TDV003732 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
304 NGUYỄN BÁ DŨNG 11/12/1997 TDV004933 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
305 LÊ THỊ PHƯỢNG 25/05/1997 TDV024273 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
306 NGUYỄN CÔNG SINH 11/10/1997 TDV026005 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
307 HỒ TRỌNG THÁI 15/10/1997 TDV027280 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
308 LÊ THỊ THƠ 18/03/1997 TDV029582 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
309 ĐOÀN THỊ THU 08/04/1997 TDV029787 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
310 LÊ THỊ THỦY 10/05/1997 TDV030367 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
311 NGUYỄN ĐÌNH TRỊNH 29/11/1997 TDV033604 Trường THPT Nguyễn Du - Điểm thi số 2 Xã Tiên Điền - Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh
312 LÊ THỊ HẰNG 20/11/1997 TDV009045 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
313 LÊ THỊ NGA HẰNG 17/11/1997 TDV009058 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
314 TRẦN THỊ HUỆ 20/06/1997 TDV012541 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
315 HỒ THỊ HƯƠNG 30/07/1997 TDV014257 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
316 ĐẬU THỊ HƯỜNG 16/02/1997 TDV014558 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
317 HỒ THỊ KHUÊ 08/10/1997 TDV015141 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
318 NGUYỄN THỊ LAN 05/10/1997 TDV015630 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
319 NGUYỄN THỊ LIÊN 24/04/1997 TDV016124 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
320 HỒ BÁ LINH 26/11/1997 TDV016367 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
321 NGUYỄN THỊ LONG 06/02/1997 TDV017701 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
322 VŨ THỊ LƯƠNG 02/12/1997 TDV018172 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
323 NGÔ THỊ MAI 10/01/1997 TDV018658 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
324 NGUYỄN THỊ MINH 12/02/1997 TDV019327 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
325 ĐẬU THỊ NGA 03/01/1997 TDV020353 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
326 LÊ THỊ NGA 22/09/1997 TDV020408 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
327 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 10/10/1996 TDV021714 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
328 NHỮ THỊ PHƯƠNG 09/01/1997 TDV024086 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
329 ĐẬU THỊ QUỲNH 27/10/1997 TDV025338 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
330 HỒ HỮU TẠO 21/01/1997 TDV026901 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
331 NGUYỄN BÁ TUẤN 20/10/1997 TDV034776 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
332 VĂN THỊ TUYẾN 28/10/1997 TDV035265 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
333 HỒ THỊ THANH VÂN 15/10/1997 TDV035736 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
334 TRẦN THỊ VI 11/04/1997 TDV035981 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
335 NGUYỄN THỊ VIÊN 26/05/1997 TDV035992 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
336 HỒ THỊ XUÂN 25/11/1997 TDV036673 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Khối 4 - Thị Trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
337 ĐOÀN THỊ BÍCH 02/12/1997 TDV002358 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
338 NGUYỄN THỊ HOÀI 10/07/1997 TDV011345 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
339 HỒ THỊ HUỆ 20/12/1997 TDV012471 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
340 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 18/12/1997 TDV014383 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
341 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 15/12/1997 TDV018112 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
342 TRẦN THỊ MINH 29/03/1997 TDV019422 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
343 PHẠM THỊ THANH 08/10/1997 TDV027548 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
344 ĐẬU THỊ THỦY 16/01/1997 TDV030337 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
345 LÊ THỊ XUÂN 11/08/1997 TDV036680 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 9 - Đường Mai Hắc Đế - P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An
346 TRẦN THỊ LIÊN 01/06/1997 TDV016148 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Đ. Phan Thái Ất - Khối Yên Toàn - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - NA
347 VĂN THỊ LINH 25/09/1997 TDV017409 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Đ. Phan Thái Ất - Khối Yên Toàn - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - NA
348 HỒ HỮU LÝ 05/08/1997 TDV018459 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Đ. Phan Thái Ất - Khối Yên Toàn - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - NA
349 HỒ ĐÌNH UY 25/02/1997 TDV035488 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Đ. Phan Thái Ất - Khối Yên Toàn - P. Hà Huy Tập - TP. Vinh - NA
350 HỒ THỊ DUNG 28/05/1997 TDV004445 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
351 HỒ THU HÀ 25/12/1997 TDV007631 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
352 NGUYỄN HỒNG HẠNH 05/11/1997 TDV008569 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
353 HỒ THỊ HƯƠNG 25/09/1997 TDV014254 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
354 HỒ THỊ LAN HƯƠNG 24/06/1997 TDV014258 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
355 ĐẬU THỊ LAN 12/08/1997 TDV015575 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
356 VÕ THỊ LINH 10/08/1997 TDV017431 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
357 CAO XUÂN NAM 16/01/1997 TDV019880 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
358 ĐẬU ĐỨC NĂNG 15/04/1997 TDV020288 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
359 LÊ THỊ NHUNG 02/11/1997 TDV022359 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
360 MAI XUÂN TUẤN 12/06/1997 TDV034720 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xóm 7 - Xã Hưng Châu - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
361 LÊ THỊ AN 13/09/1997 TDV000100 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
362 NGUYỄN ÂN 25/07/1997 TDV001964 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
363 HOÀNG THỊ HÀ 04/09/1997 TDV007639 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
364 LÊ THỊ HOA 10/04/1997 TDV010795 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
365 ĐẬU ĐỨC HOẠT 16/01/1996 TDV012080 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
366 HỒ THỊ HUYỀN 15/01/1997 TDV013317 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
367 TRẦN THỊ HUYỀN 24/07/1997 TDV013916 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
368 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 26/10/1997 TDV021205 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
369 VŨ THỊ TUYẾT 30/04/1997 TDV035386 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
370 LÊ THỊ VÂN 28/06/1997 TDV035772 Trường THPT Thái Lão Khối 14 - Thị Trấn Hưng Nguyên - H. Hưng Nguyên - T. Nghệ An
371 HỒ THỊ AN 15/10/1997 TDV000064 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
372 NGUYỄN THỊ BẢY 27/10/1997 TDV002221 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
373 VŨ THỊ BÌNH 29/01/1997 TDV002604 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
374 ĐẬU THỊ HÀ CHINH 12/09/1997 TDV003199 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
375 TRẦN THỊ HÀ 29/09/1997 TDV008053 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
376 NGUYỄN THỊ HẰNG 24/09/1997 TDV009209 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
377 ĐOÀN THỊ HƯƠNG 27/10/1996 TDV014237 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
378 HỒ THỊ HƯƠNG 12/07/1997 TDV014252 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
379 TRẦN THỊ THANH LAM 01/07/1997 TDV015539 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
380 TRẦN THỊ THUÝ NGA 06/01/1997 TDV020650 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
381 CAO THỊ PHƯỢNG 24/03/1997 TDV024230 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
382 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 20/07/1997 TDV024312 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
383 HỒ THỊ THU THẢO 14/05/1997 TDV027993 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
384 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 05/12/1997 TDV033326 Trường THPT VTC Số 83 - Đường Ngư Hải - P. Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An
385 HỒ THỊ BÌNH 06/08/1997 TDV002470 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam Đường Lê Viết Thuật - X. Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
386 NGÔ THỊ OANH 24/05/1997 TDV022925 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam Đường Lê Viết Thuật - X. Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
387 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 21/11/1997 TDV023911 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam Đường Lê Viết Thuật - X. Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
388 LÊ NGỌC QUANG 10/06/1996 TDV024414 Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam Đường Lê Viết Thuật - X. Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An

Tác giả bài viết: Hồ Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây