Danh sách cá nhân doanh nghiệp - cựu học sinh ủng hộ trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Thứ hai - 26/09/2011 11:04

TT Đơn vị, cá nhân Địa chỉ Quà tặng Quan hệ với trường
Hiện vật Tiền
1 Nguyễn Thị Hoài Thanh TP. Vinh Chữ Tâm trong khung kính   Hiệu trưởng cũ
2 Phạm Dư GV cũ
3 Đinh Văn Nhã CB Giảng dạy Trường ĐHBK Hà Nội Bằng giải thưởng Quốc tế (Photo) 1 giàn vi tính và 1 cột cờ bằng INOX   Học sinh cũ
4 Đinh Văn Thuận
5 Đinh văn Cận
6 Đinh Văn Hiến
7 Trần Vinh Khâm Cụm cảng hàng không Việt Nam Thơ và tập san truyền thống    
8 Đặng Ngọc Thăng Thành phố Hồ Chí Minh Biểu tượng 40 năm   Học sinh cũ
9 Học sinh cũ lớp 10 B (1967-1970) TP Hà Nội Tượng đồng Bác Hồ và 1 lẵng hoa    
10 Hồ Phúc Hợp Huyện Quỳnh Lưu Tivi SONY 29'   Học sinh cũ
11 Hồ Phi Hùng Huyện Quỳnh Lưu
12 Cao Xuân Trí Huyện Quỳnh Lưu
13 Lê Xuân Điệp Huyện Quỳnh Lưu
14 Võ Văn Dũng Huyện Quỳnh Lưu
15 Nguyễn Ngọc Hoá Huyện Quỳnh Lưu
16 Hồ Sỹ Đoàn Huyện Quỳnh Lưu
17 Nguyễn Đình Tề Huyện Quỳnh Lưu
18 Nguyễn Ngọc Châu Huyện Quỳnh Lưu
19 Trần Đức Lưu Tổng công ty hàng không V.Nam 1Mô hình máy bay   Học sinh cũ
20 Lê Đăng Trung Quân Đoàn 1 1 Bản đồ Việt Nam đóng khung   Học sinh cũ
(1974-1977)
21 Nguyễn Việt Dương Bệnh viên Quỳnh Lập 1 Tranh phong cảnh   Học sinh cũ
22 Học sinh cũ lớp 10 G (1978-1981) Quỳnh Lưu 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
23 Nguyễn Ngọc Thanh Sở Tư pháp Nghệ An 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh   HS cũ (1989-1992)
24 Học sinh khoá 27 Quỳnh Hậu Quỳnh Hậu- Quỳnh Lưu 1Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
25 Nguyễn Quang Ngọc Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu 100 tờ báo Lao động Nghệ AN   HS cũ
26 Hội HS là CB quản lý Quỳnh Lưu- Nghệ An 2 chậu cây sanh cảnh   HS cũ
27 Phạm Hồng Đào Quỳnh Lưu - Nghệ An 1 Lẵng hoa 500.000  
28 Hội HS sống và công tác tại Hà Nội     35.000.000  
29 Phạm Quốc Ngữ Giám đốc XD xấy lắp 2   10.000.000 HS lớp 9B (1970-1971)
30 Nguyễn Minh Quang Giám đốc khách sạn Hoàng Linh - TP Hồ Chí Minh   1.000.000 Học sinh khoá 69- 72
31 Nguyễn Viết Đa  Công ty hoàng Long Hải Phòng   3.000.000 HS 10D 72- 75
32 Văn Đức Tờng Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu     100 $
33 Nguyễn Văn Tuất Viện BVTV Hà Nội   1.000.000  
34 Đậu Đức Lâm Chi hội trường PH lớp 11D (2005-2006)   50.000 HS cũ (1965,1968)
35 Văn Đức Châu Viện kiểm sát Quỳnh Lưu   100.000  
36 Nguyễn  Bá Hiên     1.000.000 HS lớp 10D (1973- 1975)
37 Hồ Văn Phú Xóm 10 Quỳnh Văn   500.000  
38 Trần Đức Hạ ĐHXD Hà Nội   300.000  
39 Hồ Hữu Đờn     200.000 HS lớp  (1967- 1970)
40 Nguyễn  Đình Văn Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu   100.000 HS lớp  (1971- 1974)
41 Nguyễn Công Tá Giám đốc bệnh viện 145- QĐ 1   1.000.000  
42 Nguyễn Văn Đàn HT Trường THPT Quỳnh Lưu 4   200.000  
43 Hồ Mậu Cầu     50.000 HS khoá (1966- 1969)
44 Nguyễn Bá Hoan     100.000  
45 Trần Văn Khơm ĐH XD Hà Nội   500.000 HS khoá (1965- 1968
46 Nguyễn Ngọc Khoát Công Ty TNHH Bắc Hoàng Mai   1.000.000  
47 Trần Ngọc Việt Bệnh viên  phong Quỳnh Lập   500.000  
48 Nguyễn Duy Văn Quỳnh Xuân   100.000 HS 1975-1976
49 Hội HS sống và công tác tại Thành phố Vinh     6.000.000  
50 Mạch Duy Hoằng     1.000.000 HS cũ
51 Trương công Lai Quỳnh Phương   1.000.000 HS cũ 1972-1975
52 Nguyễn Hồng Phương     1.000.000 1968-1971
53 Phạm Viết Mân Công an Tỉnh thừa thiên - Huế   1.000.000  
54 Đậu Đức Dịnh Công ty xi măng Hoàng Mai   100.000 HS Khoá 1968-1971
55 Hoàng Văn Phước Thành phố Vinh   200.000 HS Khoá 1964-1967
56 Nguyễn Đình Định
57 Nguyễn Xuân Mai
58 Nguyễn Khắc Huy
59 Phạm Thị Hoài Thư   100.000 Học sinh khoá 1971
60 Nhữ Sỹ Khang BCH Quân sự TP Vinh   500.000  
61 Nguyễn Văn Hoàng
Hoàng Đức Hưng
    200.000 HS Lớp 10 A
62 Các thế hệ HS cũ ở Vinh TP Vinh - Nghệ an 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
63 Hội học sinh Quỳnh Lưu 1 Lẵng hoa và 1 chậu cây cảnh   Khoá 1974- 1977
64 Hội cha mẹ HS trường Q. Lưu khóa 2005-2006 Quỳnh Lưu - Nghệ An 1 Lẵng hoa 1.000.000  
65 Huyện uỷ, HDND,UBND huyện Quỳnh Lưu Huyện Quỳnh Lưu Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
66 Sở GD & ĐT Nghệ An Nghệ An 1 Bức trướng 2.000.000  
67 Mặt trận TQ Huyện Quỳnh Lưu     100.000  
68 Liên Đoàn Lao động Huyện Quỳnh Lưu 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
69  Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh    
70 XN Thuỷ lợi Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu - Nghệ An 1 lẵng hoa 200.000  
71 Huyên Đoàn Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu - Nghệ An 1 Lẵng hoa    
72 Hội CCB Quỳnh Lưu Quỳnh Lưu- Nghệ An   100.000  
           
74 UBND Xã Quỳnh Hoa 1 Tranh quảng trường Hồ Chí Minh 200.000  
75 ĐU- UBND Xã Quỳnh Hoa   200.000  
76 ĐU- UBND Xã Quỳnh Hậu 1 Bắc tranh Bác Hồ 200.000  
77 ĐU- UBND Xã Quỳnh Hậu   200.000  
78 UBND Xã Quỳnh Dị 1 Tranh phong cảnh 200.000  
79 UBND Xã Quỳnh Tân 1 lẵng hoa 1.000.000  
80 UBND Xã Quỳnh Văn 1 Lẵng hoa 1.000.000  
81 UBND Xã Quỳnh Xuân 1 Lẵng hoa 2.000.000  
82 ĐU- UBND Xã Quỳnh Vinh   200.000  
83 ĐU- UBND Xã Mai Hùng   200.000  
84 ĐU- UBND Xã Quỳnh Trang   200.000  
85 ĐU- UBND Xã Quỳnh Thanh   300.000  
86 Xóm 10 Quỳnh Văn Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu 1 Tranh sơn mài Bác Hồ    
87 Xóm 6 Quỳnh Văn Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu 1 Bức tranh Bác Hồ    
88 Xóm 1,2 Quỳnh Thạch   50.000  
89 Xóm 8 Quỳnh Văn Quỳnh Lưu - Nghệ An   50.000  
90 Trường THCS Quỳnh Tân Quỳnh Lưu- Nghệ An 1 Lẵng hoa 400.000  
91 Trường THCS Quỳnh Văn Quỳnh Lưu- Nghệ An
92 Trường THCS Quỳnh Xuân Quỳnh Lưu- Nghệ An
93 Trường THCS Quỳnh Hoa Quỳnh Lưu- Nghệ An
94 Trường THCS Quỳnh Hậu Quỳnh Lưu- Nghệ An
95 Trường THCS Quỳnh Thạch Quỳnh Lưu- Nghệ An
96 Trường THCS Quỳnh Thạch     100.000  
97 Trường TH Quỳnh Văn Quỳnh Lưu - Nghệ An   300.000  
98 Trường THPT Quỳnh Lưu 1     300.000  
99 Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Quỳnh lưu - Nghệ An   500.000  
100 THPT Quỳnh Lưu 4     200.000  
101 Trường THPT Hoàng Mai     200.000  
102 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu Quỳnh Lưu - Nghệ An   200.000  
103 Trường DL Bắc Quỳnh Lưu     300.000  
104 Trường THPT Dân lập Cù Chính Lan     300.000  
105 Trường Dân lập Lý Tự Trọng Quỳnh Lưu - Nghệ An   500.000  
106 Trươờng THPT Quỳ Châu Quỳ Châu - Nghệ An   200.000  
107 Doanh Nghiệp Đức Thịnh Quỳnh Xuân   2.000.000  
108 Công ty TNHH Xuân Quỳnh Quỳnh Xuân   2.000.000  
109 Viên Da liễu Hà Nội     500.000  
110 Công ty Cổ phần XD Văn Sơn Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu   200.000  
 Số tiền ủng hộ của các thế hệ HS miền Bắc: 87.100.000 Và 100 USD
111 Công ty cổ phần Hoàng Quỳnh A7 3a đường số 7 khu công nghiệp Vịnh Lộc- Quận Bình Tân TPHCM   20.000.000 Học sinh cũ
112 Võ Đăng Lãng
Hồ Thị Hải
Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Quỳnh   20.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
113 Phan Tâm Công ty TNHH Thu Tâm   20.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thạch
114 Phan Đức Dư Hiệu trưởng trường ĐHAN TP HCM   10.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
115 Đặng Thăng Giám đốc công ty TNHH Nghệ Vinh   10.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thạch
116 Nguyễn Bá Lam Cán bộ Công ty Địa ốc TPHCM     200 U S D (Quỳnh Thiện)
117 Nguyễn Quý Dũng Giám đốc công ty TNHH Châu Phương   2.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Phương
118 Nguyễn Bá Tiến Thượng tá quân đội TPHCM   2.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
119 Nguyễn Văn Tiệp Tiến sỹ Sử học TPHCM   1.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
120 Hồ Sỹ Hiên GV THPT QL 2 (Hưu)   500.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
121 Hồ Sỹ Huê Cán bộ Quân đội   1.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
122 Bùi Thị Phương Doanh nhân TPHCM   1.000.000  Học sinh cũ Cầu Giát
123 Hồ Sỹ Tính Thượng tá quân đội TPHCM   1.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Thiện
124 Trần Vĩnh Khâm Trưởng ban điều hành cảng Hàng không phía Nam   1.000.000 Học sinh cũ Quảng Trị
125 Nguyễn Xuân Đài Tiến sỹ Thượng tá QĐND Việt Nam   1.000.000 Học sinh cũ Quỳnh Lương
126 Võ Đăng Hà
Lê Thị Hiền
Cán bộ về hưu   1.000.000  Học sinh cũ Quỳnh Thiện
127 Nhữ Hồng Hanh Trưởng phòng KH công ty may Việt Tiến     100 U S D
128 Hồ Sỹ Hào Doanh nhân TPHCM   1.000.000 Học sinh cũ Quỳnh thiện
129 Hồ Sỹ Huệ Doanh nhân TPHCM   500.000 Học sinh cũ Quỳnh thiện
130 Bùi Lan Cán bộ   500.000 Học sinh cũ Quỳnh thiện
131 Lê Tiến Ngoan Cán bộ   500.000  Học sinh cũ Quỳnh Xuân
132 Lê Tiến Xuyên Cán bộ   500.000 Học sinh cũ Quỳnh Xuân
133 Hồ Sỹ Luân Doanh nhân TPHCM   500.000 Học sinh cũ Quỳnh Tân
134 Nguyễn Thị Kha
Nguyễn Thị Lan
Doanh nhân TPHCM   500.000 Học sinh cũ Quỳnh Thạch
135 Vũ Minh Dương Tổng công ty XD Hà Nội   300.000 Học sinh cũ Quỳnh Xuân
136 Hoàng Anh Văn Cán bộ   200.000  Học sinh cũ Quỳnh Xuân
 Số tiền ủng hộ của các thế hệ HS miền Nam: 87.100.000  và 300 USD
 Tổng hợp: + Số tiền ủng hộ của các thế hệ HS miền Bắc - Trung: 87.100.000  
 + Số tiền ủng hộ của các thế hệ HS miền Nam 88.500.000  
 Tổng tiền mặt: 175.600.000 và 400 USD
 Hiện vật: 139  


 

Nguồn tin: Ban Tổ chức Lễ hội 40 năm ngày thành lập trường (1965-2005)

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây