THÔNG BÁO: V/v nhập học cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024

Thứ tư - 12/07/2023 21:36


nhap hoc
 
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024
THPT QUỲNH LƯU 2  
STT SBD Họ và tên  Học sinh trường
1 420010 Lê Hoàng Anh THCS Quỳnh Xuân
2 420245 Phan Hữu Tiến Mạnh THCS Quỳnh Xuân
3 620002 Đặng Ngọc An THCS Quỳnh Thạch
4 620004 Hồ Nguyễn Việt An THCS Quỳnh Thạch
5 620007 Nguyễn Khánh An THCS Quỳnh Tân
6 620008 Nguyễn Phước An THCS Quỳnh Hậu
7 620009 Nguyễn Thị Thu An THCS Quỳnh Tân
8 620010 Nguyễn Trường An THCS Quỳnh Thạch
9 620011 Trần Bình An THCS Quỳnh Bảng
10 620013 Đậu Đức Việt Anh THCS Quỳnh Văn
11 620014 Hoàng Quỳnh Anh THCS Quỳnh Thạch
12 620015 Hoàng Thị Vân Anh THCS Quỳnh Thanh
13 620016 Hoàng Vân Anh THCS Quỳnh Xuân
14 620017 Hồ Quỳnh Anh THCS Quỳnh Văn
15 620018 Hồ Sỹ Nhật Anh THCS Quỳnh Xuân
16 620019 Hồ Sỹ Tuấn Anh THCS Quỳnh Thanh
17 620020 Hồ Thị Lan Anh THCS Quỳnh Tân
18 620021 Hồ Thị Vàng Anh THCS Quỳnh Trang
19 620023 Lê Văn Tuấn Anh THCS Quỳnh Văn
20 620024 Nguyễn Du Nam Anh THCS Quỳnh Thanh
21 620025 Nguyễn Đức Anh THCS Quỳnh Hậu
22 620026 Nguyễn Quỳnh Anh THCS Quỳnh Tân
23 620027 Nguyễn Thị Kim Anh THCS Quỳnh Thanh
24 620028 Nguyễn Thị Lan Anh THCS Quỳnh Thanh
25 620029 Nguyễn Thị Lan Anh THCS Quỳnh Thạch
26 620030 Nguyễn Thị Lan Anh THCS Quỳnh Trang
27 620031 Nguyễn Thị Phương Anh THCS Quỳnh Thạch
28 620032 Trần Đinh Nhật Anh THCS Quỳnh Xuân
29 620033 Văn Thị Lan Anh THCS Quỳnh Thạch
30 620034 Hồ Nhật Ánh THCS Quỳnh Xuân
31 620035 Lê Nhật Ánh THCS Quỳnh Xuân
32 620036 Lê Tiến Ánh THCS Quỳnh Văn
33 620037 Nguyễn Bá Ánh THCS Quỳnh Thạch
34 620038 Nguyễn Thị Ngọc Ánh THCS Quỳnh Văn
35 620039 Nguyễn Thị Ngọc Ánh THCS Quỳnh Xuân
36 620040 Tăng Minh Ánh THCS Quỳnh Xuân
37 620041 Nguyễn Xuân Bản THCS Quỳnh Văn
38 620042 Cù Trần Khắc Bảo THCS Quỳnh Thanh
39 620043 Hoàng Danh Bảo THCS Quỳnh Thạch
40 620044 Hồ Nguyễn Gia Bảo THCS Quỳnh Xuân
41 620045 Trần Đức Gia Bảo THCS Quỳnh Tân
42 620046 Lê Tiến Bằng THCS Quỳnh Văn
43 620047 Hồ Thị Bích THCS Quỳnh Văn
44 620048 Hồ Thị Ngọc Bích THCS Quỳnh Văn
45 620050 Nguyễn Đình Binh THCS Quỳnh Tân
46 620051 Hồ Thị Bình THCS Quỳnh Văn
47 620052 Hồ Văn Bình THCS Quỳnh Văn
48 620054 Cù Nam Cao THCS Quỳnh Thanh
49 620055 Nguyễn Dương Cầm THCS Quỳnh Thạch
50 620056 Lê Đức Châu THCS Quỳnh Tân
51 620057 Nguyễn Thị Diệu Châu THCS Quỳnh Thạch
52 620058 Nguyễn Văn Châu THCS Quỳnh Tân
53 620059 Đậu Thị Quỳnh Chi THCS Quỳnh Tân
54 620060 Hoàng Thị Kim Chi THCS Quỳnh Thạch
55 620061 Hồ Lê Chi THCS Quỳnh Tân
56 620062 Hồ Thị Linh Chi THCS Quỳnh Tân
57 620063 Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi TH&THCS Quỳnh Mỹ
58 620064 Nguyễn Linh Chi THCS Quỳnh Văn
59 620065 Nguyễn Thị Linh Chi THCS Quỳnh Tân
60 620066 Phan Thị Chi THCS Quỳnh Văn
61 620068 Hồ Thị Chín THCS Quỳnh Xuân
62 620069 Nguyễn Thế Chính THCS Quỳnh Tân
63 620070 Văn Đức Chung THCS Quỳnh Tân
64 620071 Hồ Khắc Chương THCS Quỳnh Tân
65 620072 Nguyễn Đức Chương THCS Quỳnh Thạch
66 620074 Hồ Minh Công THCS Quỳnh Tân
67 620075 Nguyễn Đình Hoàng Cương THCS Quỳnh Xuân
68 620076 Nguyễn Hữu Cương THCS Quỳnh Văn
69 620077 Đậu Đức Quốc Cường THCS Quỳnh Văn
70 620078 Lê Tiến Cường THCS Quỳnh Tân
71 620079 Nguyễn Văn Cường THCS Quỳnh Tân
72 620080 Vũ Văn Cường THCS Quỳnh Văn
73 620081 Hoàng Nguyên Danh THCS Quỳnh Văn
74 620082 Lê Công Diện TH&THCS Quỳnh Hoa
75 620083 Hồ Thị Huyền Diệu THCS Quỳnh Văn
76 620084 Lê Thị Huyền Diệu THCS Quỳnh Xuân
77 620085 Hồ Văn Doạt THCS Quỳnh Văn
78 620089 Nguyễn Thị Kim Dung THCS Quỳnh Thanh
79 620091 Trần Thị Dung THCS Quỳnh Thanh
80 620092 Trương Thị Kim Dung THCS Quỳnh Tân
81 620094 Hoàng Đức Dũng THCS Quỳnh Thanh
82 620095 Hồ Trọng Dũng THCS Quỳnh Văn
83 620096 Hồ Văn Anh Dũng THCS Quỳnh Thạch
84 620097 Nguyễn  Dũng THCS Quỳnh Thanh
85 620098 Nguyễn Tiến Dũng THCS Quỳnh Xuân
86 620101 Trần Nhân Dũng TH&THCS Quỳnh Hoa
87 620102 Hồ Văn Duy THCS Quỳnh Văn
88 620103 Nguyễn Văn Duy THCS Quỳnh Trang
89 620104 Lê Thị Mỹ Duyên THCS Quỳnh Tân
90 620105 Nguyễn Thị Kim Duyên THCS Quỳnh Văn
91 620106 Trần Thị Mỹ Duyên THCS Quỳnh Văn
92 620107 Hồ Đăng Dương THCS Quỳnh Tân
93 620108 Đậu Đức Đa THCS Quỳnh Văn
94 620109 Lê Đăng Đại THCS Quỳnh Bảng
95 620110 Trần Ngọc Đại THCS Quỳnh Thạch
96 620111 Nguyễn Thị Hồng Đào THCS Quỳnh Thanh
97 620112 Đậu Đức Đạt THCS Quỳnh Văn
98 620113 Hồ Anh Minh Đạt THCS Quỳnh Văn
99 620114 Hồ Hữu Đạt THCS Quỳnh Văn
100 620115 Hồ Văn Đạt THCS Quỳnh Thanh
101 620116 Lê Trung Đạt TH&THCS Quỳnh Hoa
102 620117 Lê Văn Đạt THCS Quỳnh Tân
103 620118 Đậu Xuân Hải Đăng THCS Quỳnh Văn
104 620119 Lê Văn Đô THCS Quỳnh Văn
105 620120 Đoàn Thị Đông THCS Quỳnh Văn
106 620121 Hồ Sỹ Đồng THCS Quỳnh Văn
107 620123 Hồ Trọng Anh Đức THCS Quỳnh Xuân
108 620124 Lê Tiến Đức THCS Quỳnh Văn
109 620126 Nguyễn Cảnh Đức THCS Quỳnh Tân
110 620127 Nguyễn Văn Đức THCS Quỳnh Xuân
111 620128 Nhữ Xuân Đức TH&THCS Quỳnh Hoa
112 620129 Hồ Thị Hồng Gấm THCS Quỳnh Thạch
113 620130 Đậu Đức Giang THCS Quỳnh Văn
114 620132 Hồ Thị Giang THCS Quỳnh Tân
115 620133 Lê Thị Mai Giang THCS Quỳnh Tân
116 620134 Nguyễn Đình Giang THCS Quỳnh Xuân
117 620135 Nguyễn Thị Giang THCS Quỳnh Văn
118 620136 Nguyễn Thị Hà Giang THCS Quỳnh Xuân
119 620137 Nguyễn Thị Hương Giang THCS Quỳnh Văn
120 620138 Phạm Thị Giang THCS Quỳnh Trang
121 620139 Vũ Thị Hương Giang THCS Quỳnh Xuân
122 620140 Hồ Thị Hà THCS Quỳnh Văn
123 620141 Hồ Thị Hà THCS Quỳnh Văn
124 620142 Hồ Thị Thanh Hà THCS Quỳnh Tân
125 620143 Hồ Thị Thanh Hà THCS Quỳnh Văn
126 620144 Lê Thị Thanh Hà THCS Quỳnh Xuân
127 620145 Nguyễn Đăng Hoàng Hà THCS Quỳnh Thạch
128 620146 Nguyễn Đình Hà TH&THCS Quỳnh Hoa
129 620147 Nguyễn Thị Ngọc Hà THCS Quỳnh Tân
130 620148 Trần Văn Hà THCS Quỳnh Thanh
131 620149 Nguyễn Thị Hạ THCS Quỳnh Thạch
132 620150 Đậu Thị Hải THCS Quỳnh Văn
133 620151 Hồ Thị Thanh Hải THCS Quỳnh Thanh
134 620152 Lê Đôn Hải THCS Quỳnh Văn
135 620154 Nguyễn Đình Hải THCS Quỳnh Văn
136 620155 Nguyễn Hữu Hải THCS Quỳnh Thạch
137 620157 Hồ Thị Hạnh THCS Quỳnh Văn
138 620159 Nhữ Thị Hạnh TH&THCS Quỳnh Hoa
139 620160 Hồ Cảnh Hào THCS Quỳnh Tân
140 620162 Hồ Thị Hằng THCS Quỳnh Tân
141 620163 Hồ Thị Hằng THCS Quỳnh Văn
142 620164 Lê Thị Hằng THCS Quỳnh Văn
143 620166 Nguyễn Thị Hằng THCS Quỳnh Tân
144 620167 Nguyễn Thúy Hằng THCS Quỳnh Văn
145 620169 Hồ Thị Hiền THCS Quỳnh Thạch
146 620170 Hồ Thị Hiền TH&THCS Quỳnh Hoa
147 620171 Hồ Thị Thu Hiền THCS Quỳnh Thanh
148 620173 Trần Thị Thu Hiền THCS Quỳnh Thanh
149 620174 Nguyễn Đình Hoàng Hiệp THCS Quỳnh Tân
150 620175 Nguyễn Văn Hiệp THCS Quỳnh Văn
151 620176 Hồ Đức Hiếu THCS Quỳnh Văn
152 620178 Lê Đình Hiếu THCS Quỳnh Hậu
153 620179 Nguyễn Hồng Hiếu THCS Quỳnh Thạch
154 620180 Nguyễn Minh Hiếu THCS Quỳnh Tân
155 620183 Lê Quỳnh Hoa THCS Quỳnh Xuân
156 620184 Lê Thị Hoa THCS Quỳnh Văn
157 620185 Lê Thị Hoa THCS Quỳnh Xuân
158 620187 Nguyễn Phan Quỳnh Hoa THCS Quỳnh Thạch
159 620188 Nguyễn Thị Diệu Hoa THCS Quỳnh Thạch
160 620189 Trần Thị Hồng Hoa THCS Quỳnh Bảng
161 620190 Hồ Thị Hòa THCS Quỳnh Thạch
162 620191 Hồ Thị Hòa THCS Quỳnh Văn
163 620192 Lê Thị Hòa TH&THCS Quỳnh Hoa
164 620193 Nguyễn Ngọc Hòa THCS Quỳnh Thanh
165 620194 Nguyễn Thị Hòa THCS Quỳnh Thanh
166 620196 Hồ Thị Thu Hoài THCS Quỳnh Văn
167 620197 Hồ Thị Thu Hoài THCS Quỳnh Văn
168 620199 Lê Đình Hoan TH&THCS Quỳnh Hoa
169 620200 Nguyễn Thị Hoàn THCS Quỳnh Văn
170 620202 Hồ Huy Hoàng THCS Quỳnh Thạch
171 620203 Hồ Sỹ Hoàng THCS Quỳnh Xuân
172 620204 Hồ Văn Hoàng THCS Quỳnh Trang
173 620205 Lê Hữu Tony Hoàng THCS Quỳnh Thanh
174 620206 Nguyễn Quang Hoàng TH&THCS Tân Thắng
175 620207 Phạm Hồng Hoàng THCS Quỳnh Bảng
176 620209 Trần Đức Hoàng THCS Quỳnh Thanh
177 620210 Võ Ngọc Hoàng TH&THCS Quỳnh Hoa
178 620211 Vũ Huy Hoàng TH&THCS Quỳnh Hoa
179 620213 Lê Thị Thanh Hồng THCS Quỳnh Tân
180 620214 Văn Thị Hồng THCS Quỳnh Thạch
181 620215 Hồ Thị Hợp THCS Quỳnh Văn
182 620216 Hoàng Văn Huấn THCS Quỳnh Thanh
183 620217 Nguyễn Đình Huấn THCS Quỳnh Tân
184 620218 Lê Văn Huề THCS Quỳnh Văn
185 620219 Trần Thị Huế THCS Quỳnh Thanh
186 620221 Văn Thị Huệ THCS Quỳnh Tân
187 620222 Hồ Trọng Hùng THCS Quỳnh Tân
188 620223 Lê Tiến Hùng THCS Quỳnh Tân
189 620224 Đậu Đức Huy THCS Quỳnh Văn
190 620225 Đậu Đức Huy THCS Quỳnh Văn
191 620226 Hoàng Võ Gia Huy TH&THCS Quỳnh Hoa
192 620227 Hồ Hửu Quang Huy THCS Quỳnh Xuân
193 620228 Nguyễn Bá Huy THCS Quỳnh Thạch
194 620229 Nguyễn Đình Gia Huy THCS Quỳnh Tân
195 620230 Nguyễn Đình Nhật Huy THCS Quỳnh Thạch
196 620231 Nguyễn Gia Huy THCS Quỳnh Thanh
197 620232 Nguyễn Nhật Huy THCS Quỳnh Văn
198 620233 Nguyễn Văn An Huy THCS Quỳnh Xuân
199 620234 Nguyễn Văn Quang Huy THCS Quỳnh Thạch
200 620235 Nguyễn Xuân Huy THCS Quỳnh Thạch
201 620236 Trần Văn Huy THCS Quỳnh Thanh
202 620239 Hồ Thị Thanh Huyền THCS Quỳnh Tân
203 620240 Lê Thảo Huyền THCS Quỳnh Văn
204 620241 Lê Thị Huyền THCS Quỳnh Tân
205 620242 Lê Thị Khánh Huyền THCS Quỳnh Văn
206 620243 Lê Thị Thu Huyền THCS Quỳnh Xuân
207 620244 Lê Thị Thu Huyền THCS Quỳnh Thanh
208 620246 Nguyễn Thị Huyền THCS Quỳnh Bảng
209 620247 Nguyễn Thị Khánh Huyền THCS Quỳnh Xuân
210 620248 Nguyễn Thị Ngọc Huyền THCS Quỳnh Thạch
211 620249 Nguyễn Thị Thanh Huyền THCS Quỳnh Thanh
212 620251 Phan Thị Thanh Huyền THCS Quỳnh Tân
213 620252 Phan Thị Thu Huyền THCS Quỳnh Thạch
214 620253 Trần Thị Thanh Huyền THCS Quỳnh Thạch
215 620254 Vương Thị Huyền THCS Quỳnh Thạch
216 620255 Đặng Tiến Huynh THCS Quỳnh Thạch
217 620256 Nguyễn Khắc Huynh THCS Quỳnh Tân
218 620258 Hồ Minh Hưng THCS Quỳnh Văn
219 620260 Trần Doãn Vĩnh Hưng THCS Quỳnh Văn
220 620262 Hoàng Thị Mai Hương TH&THCS Quỳnh Hoa
221 620263 Hồ Thị Hương THCS Quỳnh Trang
222 620265 Lê Thị Hương THCS Quỳnh Trang
223 620266 Lê Thị Hương THCS Quỳnh Văn
224 620267 Nguyễn Thị Lan Hương THCS Quỳnh Trang
225 620270 Hồ Thị Hường THCS Quỳnh Tân
226 620271 Nguyễn Thị Hường THCS Quỳnh Văn
227 620272 Hồ Sỹ Khai THCS Quỳnh Văn
228 620273 Nguyễn Đình Khải THCS Quỳnh Văn
229 620274 Đậu Đức Khánh THCS Quỳnh Văn
230 620275 Lê Tiến Khánh THCS Quỳnh Văn
231 620276 Lê Văn Khánh THCS Quỳnh Văn
232 620278 Nguyễn Duy Khánh THCS Quỳnh Tân
233 620279 Nguyễn Ngọc Khánh TH&THCS Quỳnh Hoa
234 620280 Hồ Hữu Khoa THCS Quỳnh Thạch
235 620281 Hồ Thị Mai Khôi THCS Quỳnh Thanh
236 620282 Đậu Đức Khởi THCS Quỳnh Văn
237 620283 Hồ Trọng Khởi THCS Quỳnh Văn
238 620284 Văn Đức Khuyến THCS Quỳnh Tân
239 620285 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt THCS Quỳnh Xuân
240 620286 Hồ Thị Thúy Kiều THCS Quỳnh Văn
241 620288 Nguyễn Đình Kim THCS Quỳnh Văn
242 620290 Nguyễn Thị Lài THCS Quỳnh Tân
243 620292 Hồ Thị Đoan Lam THCS Quỳnh Hậu
244 620293 Hồ Thị Lan THCS Quỳnh Thạch
245 620294 Hồ Thị Mai Lan TH&THCS Hồ Tùng Mậu
246 620295 Lê Thị Lan THCS Quỳnh Trang
247 620296 Nguyễn Thị Lan THCS Quỳnh Thanh
248 620297 Nguyễn Thị Mai Lan THCS Quỳnh Văn
249 620298 Nguyễn Thị Phương Lan THCS Quỳnh Thanh
250 620299 Trần Thị Mai Lan THCS Quỳnh Văn
251 620301 Chu Thị Bảo Lê THCS Quỳnh Tân
252 620302 Nguyễn Thị Lê THCS Quỳnh Thạch
253 620303 Phan Thị Lê THCS Quỳnh Thạch
254 620304 Vũ Thị Liệu THCS Quỳnh Xuân
255 620305 Đậu Đức Lin THCS Quỳnh Văn
256 620306 Đậu Thị Thùy Linh THCS Quỳnh Xuân
257 620307 Hoàng Thị Phương Linh THCS Quỳnh Thạch
258 620308 Hồ Thị Linh THCS Quỳnh Tân
259 620309 Hồ Thị Linh THCS Quỳnh Tân
260 620310 Hồ Thị Khánh Linh TH&THCS Quỳnh Hoa
261 620311 Hồ Thị Ngọc Linh THCS Quỳnh Văn
262 620312 Hồ Thị Thùy Linh TH&THCS Quỳnh Hoa
263 620313 Lê Thị Diệu Linh THCS Quỳnh Xuân
264 620315 Lê Thị Thùy Linh THCS Quỳnh Tân
265 620316 Lê Thị Thùy Linh THCS Quỳnh Xuân
266 620318 Nguyễn Thị Linh THCS Quỳnh Tân
267 620319 Nguyễn Thị Linh THCS Quỳnh Trang
268 620320 Nguyễn Thị Linh THCS Quỳnh Hậu
269 620321 Nguyễn Thị Diệu Linh THCS Quỳnh Văn
270 620322 Nguyễn Thị Hà Linh THCS Quỳnh Tân
271 620323 Nguyễn Thị Hà Linh THCS Quỳnh Xuân
272 620324 Nguyễn Thị Phương Linh THCS Quỳnh Văn
273 620325 Nguyễn Thị Thùy Linh THCS Quỳnh Tân
274 620326 Nguyễn Thị Thùy Linh THCS Quỳnh Xuân
275 620327 Nguyễn Thùy Linh THCS Quỳnh Thạch
276 620329 Phan Hà Linh THCS Quỳnh Văn
277 620331 Trần Thị Phương Linh THCS Quỳnh Xuân
278 620333 Trịnh Thị Yến Linh THCS Quỳnh Bảng
279 620334 Đậu Văn Long THCS Quỳnh Tân
280 620335 Hồ Quang Long THCS Quỳnh Thanh
281 620336 Hồ Thị Khánh Long THCS Quỳnh Văn
282 620338 Đậu Đức Lộc THCS Quỳnh Văn
283 620339 Hồ Đức Lộc THCS Quỳnh Thạch
284 620340 Hồ Trọng Lộc THCS Quỳnh Văn
285 620341 Phan Văn Lộc THCS Quỳnh Trang
286 620344 Hồ Thị Thúy Lụa THCS Quỳnh Hậu
287 620345 Hồ Sỹ Luân THCS Quỳnh Tân
288 620346 Đoàn Thị Luyến THCS Quỳnh Văn
289 620347 Đậu Đức Lực THCS Quỳnh Tân
290 620348 Lê Khắc Lực THCS Quỳnh Văn
291 620349 Phạm Văn Lực THCS Quỳnh Trang
292 620350 Trần Đức Lương THCS Quỳnh Xuân
293 620351 Văn Minh Lương THCS Quỳnh Thạch
294 620352 Vương Nguyễn Hồng Lưu THCS Quỳnh Thạch
295 620353 Hồ Thị Ly THCS Quỳnh Xuân
296 620354 Nguyễn Khánh Ly THCS Quỳnh Tân
297 620355 Trần Thị Bích Ly THCS Quỳnh Thanh
298 620356 Vũ Thị Ly THCS Quỳnh Xuân
299 620357 Vũ Thị Vân Ly THCS Quỳnh Xuân
300 620358 Hồ Thị Lý THCS Quỳnh Tân
301 620359 Lê Thị Lý THCS Quỳnh Tân
302 620360 Lê Thị Lý THCS Quỳnh Tân
303 620361 Đống Thị Tuyết Mai THCS Quỳnh Trang
304 620362 Hồ Hiền Mai TH&THCS Hồ Tùng Mậu
305 620363 Hồ Ngọc Mai THCS Quỳnh Thạch
306 620365 Hồ Tuyết Mai THCS Quỳnh Tân
307 620366 Lê Phương Mai THCS Quỳnh Tân
308 620367 Nguyễn Thị Ngọc Mai THCS Quỳnh Trang
309 620368 Nguyễn Thị Quỳnh Mai THCS Quỳnh Xuân
310 620369 Nguyễn Thị Thanh Mai THCS Quỳnh Thạch
311 620371 Văn Thị Xuân Mai THCS Quỳnh Tân
312 620372 Hồ Hữu Đức Mạnh THCS Quỳnh Văn
313 620373 Hồ Văn Mạnh THCS Quỳnh Văn
314 620375 Hồ Sỹ Minh THCS Quỳnh Văn
315 620376 Nguyễn Nguyên Minh TH&THCS Quỳnh Hoa
316 620377 Nguyễn Quang Minh THCS Quỳnh Xuân
317 620378 Trần Thị Hồng Minh THCS Quỳnh Văn
318 620379 Nguyễn Thị Hương Mơ THCS Quỳnh Thạch
319 620381 Hồ Phạm Trà My THCS Quỳnh Thạch
320 620382 Lê Thảo My THCS Quỳnh Hậu
321 620383 Lê Thảo My THCS Quỳnh Xuân
322 620384 Nguyễn Thị Trà My THCS Quỳnh Hậu
323 620386 Bùi Thị Na THCS Quỳnh Trang
324 620387 Nguyễn Thị Lê Na THCS Quỳnh Thạch
325 620388 Hồ Sỹ Nam THCS Quỳnh Văn
326 620389 Hồ Văn Nam THCS Quỳnh Tân
327 620390 Lê Trung Nam THCS Quỳnh Văn
328 620391 Lê Văn Nam THCS Quỳnh Tân
329 620392 Nguyễn Cảnh Nam THCS Quỳnh Xuân
330 620393 Nguyễn Đình Nam THCS Quỳnh Tân
331 620394 Nguyễn Hoài Nam THCS Quỳnh Văn
332 620397 Lê Thị Nga THCS Quỳnh Tân
333 620398 Lê Thị Linh Nga THCS Quỳnh Xuân
334 620399 Lê Thị Thúy Nga THCS Quỳnh Tân
335 620400 Nguyễn Thị Quỳnh Nga THCS Quỳnh Tân
336 620401 Thái Thị Thu Nga THCS Quỳnh Tân
337 620402 Vũ Thị Hằng Nga THCS Quỳnh Xuân
338 620403 Dương Thị Ngân THCS Quỳnh Văn
339 620404 Hồ Thị Thùy Ngân THCS Quỳnh Xuân
340 620405 Lê Tuyết Ngân THCS Quỳnh Văn
341 620407 Hồ Minh Nghĩa THCS Quỳnh Văn
342 620408 Mạnh Trọng Nghĩa THCS Quỳnh Thạch
343 620410 Hồ Lê Thị Hồng Ngọc THCS Quỳnh Văn
344 620412 Lê Thị Bảo Ngọc THCS Quỳnh Xuân
345 620413 Nguyễn Lê Khánh Ngọc THCS Quỳnh Xuân
346 620414 Nguyễn Thị Ngọc THCS Quỳnh Thạch
347 620416 Nguyễn Thị Lan Ngọc THCS Quỳnh Tân
348 620417 Phan Văn Bảo Ngọc THCS Quỳnh Tân
349 620419 Vũ Lê Ánh Ngọc THCS Quỳnh Văn
350 620420 Hồ Quang Nguyên THCS Quỳnh Hậu
351 620421 Hồ Sỹ Bảo Nguyên THCS Quỳnh Văn
352 620422 Lê Tiến Nguyên THCS Quỳnh Tân
353 620423 Trần Văn Nguyên THCS Quỳnh Thanh
354 620424 Lê Thị Nguyệt THCS Quỳnh Xuân
355 620425 Lê Trần Ánh Nguyệt THCS Quỳnh Thanh
356 620426 Nguyễn Thị Nhạ THCS Quỳnh Thạch
357 620428 Lê Thanh Nhàn THCS Quỳnh Xuân
358 620430 Hồ Văn Nhân THCS Quỳnh Thạch
359 620431 Trần Văn Nhân THCS Quỳnh Trang
360 620432 Hồ Sỹ Bảo Nhật THCS Quỳnh Văn
361 620433 Lê Đôn Quang Nhật THCS Quỳnh Văn
362 620434 Lê Phan Minh Nhật THCS Quỳnh Văn
363 620435 Lê Tiến Nhật THCS Quỳnh Tân
364 620436 Lê Tiến Nhật THCS Quỳnh Xuân
365 620437 Lê Văn Nhật THCS Quỳnh Văn
366 620439 Nguyễn Hữu Nhật THCS Quỳnh Tân
367 620440 Nguyễn Thế Nhật THCS Quỳnh Tân
368 620441 Trần Long Nhật THCS Quỳnh Thanh
369 620442 Lê Thị Nhi THCS Quỳnh Văn
370 620443 Lê Thị Phương Nhi THCS Quỳnh Xuân
371 620444 Nguyễn Thị Yến Nhi THCS Quỳnh Thanh
372 620445 Nguyễn Thị Yến Nhi THCS Quỳnh Thạch
373 620446 Phan Thị Yến Nhi THCS Quỳnh Tân
374 620447 Trần Thị Yến Nhi THCS Quỳnh Thạch
375 620448 Trần Thị Yến Nhi THCS Quỳnh Xuân
376 620449 Vương Thị Hoàng Nhi THCS Quỳnh Thạch
377 620450 Nguyễn Thị Nhiên THCS Quỳnh Thanh
378 620451 Lê Thị Thanh Nhuần THCS Quỳnh Văn
379 620452 Hoàng Thị Hồng Nhung THCS Quỳnh Văn
380 620453 Phạm Thúy Nhung THCS Quỳnh Hậu
381 620454 Trần Lê Thị Nhung THCS Quỳnh Tân
382 620455 Trần Thị Mỹ Nhung THCS Quỳnh Thanh
383 620456 Đậu Thị Quỳnh Như THCS Quỳnh Văn
384 620458 Nguyễn Thị Quỳnh Như THCS Quỳnh Thạch
385 620459 Lê Văn Ninh THCS Quỳnh Tân
386 620460 Đậu Thị Vân Oanh THCS Quỳnh Tân
387 620461 Hồ Thị Oanh THCS Quỳnh Tân
388 620462 Hồ Thị Oanh THCS Quỳnh Văn
389 620463 Lê Thị Oanh THCS Quỳnh Tân
390 620464 Lê Thị Oanh THCS Quỳnh Xuân
391 620465 Lê Thị Kiều Oanh THCS Quỳnh Tân
392 620466 Lê Thị Mai Oanh THCS Quỳnh Hậu
393 620468 Nguyễn Thị Kiều Oanh THCS Quỳnh Tân
394 620469 Trần Thị Kiều Oanh THCS Quỳnh Thanh
395 620470 Trần Thị Kiều Oanh THCS Quỳnh Thanh
396 620471 Nguyễn Xuân Ổn THCS Quỳnh Văn
397 620472 Hoàng Nguyên Pháp THCS Quỳnh Văn
398 620473 Đặng Ngọc Phát THCS Quỳnh Thạch
399 620474 Lê Tiến Phát THCS Quỳnh Văn
400 620475 Trần Văn Phi THCS Quỳnh Thanh
401 620476 Đậu Đức Phong THCS Quỳnh Tân
402 620478 Lê Đôn Phong THCS Quỳnh Văn
403 620479 Lê Hữu Phong THCS Quỳnh Xuân
404 620480 Nguyễn Bá Phong THCS Quỳnh Thanh
405 620482 Nguyễn Đình Phúc THCS Quỳnh Thạch
406 620483 Nguyễn Đình Phúc THCS Quỳnh Tân
407 620484 Nguyễn Đình Phúc THCS Quỳnh Xuân
408 620485 Vũ Đức Phúc THCS Quỳnh Xuân
409 620486 Nguyễn Văn Phước THCS Quỳnh Thạch
410 620487 Võ Đức Phước TH&THCS Quỳnh Hoa
411 620488 Vũ Trọng Phước THCS Quỳnh Thạch
412 620490 Lê Thị Phương THCS Quỳnh Văn
413 620491 Lê Thị Thanh Phương TH&THCS Quỳnh Hoa
414 620492 Lê Thị Thu Phương THCS Quỳnh Tân
415 620493 Nguyễn Thị Hà Phương THCS Quỳnh Tân
416 620494 Nguyễn Thu Phương THCS Quỳnh Xuân
417 620495 Trần Thị Mai Phương THCS Quỳnh Thanh
418 620496 Hồ Thị Phượng THCS Quỳnh Tân
419 620497 Hồ Thị Lan Phượng THCS Quỳnh Tân
420 620498 Lê Tiến Phượng THCS Quỳnh Tân
421 620499 Nguyễn Thị Phượng THCS Quỳnh Tân
422 620501 Bùi Văn Quang THCS Quỳnh Trang
423 620502 Đậu Đức Quang THCS Quỳnh Văn
424 620503 Hồ Văn Quang THCS Quỳnh Tân
425 620504 Võ Văn Quang TH&THCS Quỳnh Hoa
426 620505 Vũ Thành Quang THCS Quỳnh Tân
427 620506 Vũ Trọng Quang THCS Quỳnh Thạch
428 620507 Cù Đức Quân THCS Quỳnh Thanh
429 620508 Đậu Đức Quân THCS Quỳnh Tân
430 620509 Hồ Nguyễn Minh Quân TH&THCS Quỳnh Hoa
431 620512 Hồ Trọng Quân THCS Quỳnh Xuân
432 620513 Lê Anh Quân THCS Quỳnh Xuân
433 620514 Lê Hoàng Quân THCS Quỳnh Tân
434 620515 Lê Minh Quân THCS Quỳnh Văn
435 620516 Lê Tiến Quân THCS Quỳnh Tân
436 620517 Nguyễn Đình Quân THCS Quỳnh Thạch
437 620518 Nguyễn Đình Quân THCS Quỳnh Thạch
438 620519 Nguyễn Minh Quân THCS Quỳnh Tân
439 620521 Trần Anh Quân THCS Quỳnh Thanh
440 620522 Trần Mạnh Quân THCS Quỳnh Thanh
441 620523 Trần Minh Quân THCS Quỳnh Thanh
442 620525 Vũ Mạnh Quân THCS Quỳnh Trang
443 620526 Hồ Trọng Quốc THCS Quỳnh Xuân
444 620527 Nguyễn Đình Quốc THCS Quỳnh Tân
445 620528 Nguyễn Như Quốc THCS Quỳnh Thạch
446 620529 Hồ Sỹ Quý THCS Quỳnh Thanh
447 620530 Hồ Văn Quý THCS Quỳnh Tân
448 620531 Đậu Thị Hồng Quyên THCS Quỳnh Văn
449 620532 Lê Thị Linh Quyên THCS Quỳnh Văn
450 620533 Nguyễn Thị Lệ Quyên THCS Quỳnh Văn
451 620534 Trần Thị Kim Quyên THCS Quỳnh Thanh
452 620536 Lê Tiến Quyền THCS Quỳnh Tân
453 620537 Lê Tiến Công Quyền THCS Quỳnh Tân
454 620539 Nguyễn Đình Quyền THCS Quỳnh Văn
455 620540 Nguyễn Minh Quyết THCS Quỳnh Thanh
456 620542 Đậu Hương Quỳnh THCS Quỳnh Xuân
457 620543 Hoàng Thị Thúy Quỳnh THCS Quỳnh Văn
458 620544 Lê Thị Phương Quỳnh THCS Quỳnh Xuân
459 620545 Lê Văn Quỳnh THCS Quỳnh Tân
460 620546 Phan Thị Quỳnh THCS Quỳnh Thạch
461 620547 Nguyễn Đăng Ngọc Rubi THCS Quỳnh Tân
462 620548 Nguyễn Đăng Sang THCS Quỳnh Thạch
463 620549 Nguyễn Đình Sang THCS Quỳnh Văn
464 620550 Đậu Đức Sơn THCS Quỳnh Văn
465 620551 Hồ Bá Sơn THCS Quỳnh Tân
466 620553 Nguyễn Cảnh Sơn THCS Quỳnh Xuân
467 620554 Phan Văn Sơn THCS Quỳnh Trang
468 620556 Hồ Sỹ Tá THCS Quỳnh Văn
469 620557 Đậu Đức Tài THCS Quỳnh Văn
470 620558 Hồ Đình Tài THCS Quỳnh Xuân
471 620559 Hồ Đức Tài THCS Quỳnh Tân
472 620561 Lê Văn Tài THCS Quỳnh Văn
473 620562 Nguyễn Đức Tài THCS Quỳnh Thạch
474 620563 Nguyễn Sỹ Tuấn Tài THCS Quỳnh Văn
475 620564 Nguyễn Thành Tài THCS Quỳnh Thạch
476 620565 Nguyễn Xuân Tài THCS Quỳnh Xuân
477 620566 Phan Đình Tài THCS Quỳnh Thạch
478 620568 Nguyễn Công Tạo THCS Quỳnh Xuân
479 620569 Nguyễn Sỹ Tiến Tăng THCS Quỳnh Hậu
480 620570 Hồ Thị Thanh Tâm THCS Quỳnh Văn
481 620573 Trần Đức Tâm THCS Quỳnh Xuân
482 620575 Hồ Phi Thái TH&THCS Quỳnh Hoa
483 620576 Nguyễn Đức Thái THCS Quỳnh Tân
484 620578 Hồ Thị Thanh THCS Quỳnh Văn
485 620579 Lê Thị Phương Thanh THCS Quỳnh Văn
486 620580 Nguyễn Thị Hà Thanh THCS Quỳnh Tân
487 620581 Nguyễn Thị Lệ Thanh THCS Quỳnh Xuân
488 620583 Lê Tiến Thành THCS Quỳnh Tân
489 620584 Lê Văn Thành THCS Quỳnh Tân
490 620586 Hồ Phương Thảo THCS Quỳnh Xuân
491 620588 Nguyễn Phương Thảo THCS Quỳnh Thạch
492 620589 Nguyễn Thị Thảo THCS Quỳnh Tân
493 620590 Nguyễn Thị Thảo THCS Quỳnh Tân
494 620592 Thái Thị Thanh Thảo THCS Quỳnh Thanh
495 620593 Văn Thị Phương Thảo THCS Quỳnh Xuân
496 620594 Hồ Thị Hồng Thắm THCS Quỳnh Văn
497 620595 Lê Thị Thắm THCS Quỳnh Xuân
498 620596 Bùi Văn Thăng THCS Quỳnh Trang
499 620597 Đoàn Trung Thắng TH&THCS Quỳnh Hoa
500 620598 Trần Hữu Thắng THCS Quỳnh Thanh
501 620599 Hồ Đình Thiên THCS Quỳnh Xuân
502 620600 Hồ Tuấn Thiên THCS Quỳnh Thanh
503 620601 Trần Văn Thiên THCS Quỳnh Thanh
504 620603 Nguyễn Đình Thiện THCS Hạnh Thiết
505 620604 Hồ Thị Bảo Thoa THCS Quỳnh Thanh
506 620605 Nguyễn Thị Thoa THCS Quỳnh Thạch
507 620606 Nguyễn Thị Thoa TH&THCS Quỳnh Hoa
508 620608 Bùi Duy Thông THCS Quỳnh Thanh
509 620609 Đậu Đức Thông THCS Quỳnh Tân
510 620610 Lê Thị Thơm THCS Quỳnh Hậu
511 620613 Lưu Thị Thái Thuận THCS Quỳnh Xuân
512 620614 Vũ Văn Thuật THCS Quỳnh Trang
513 620617 Nguyễn Thị Thanh Thủy THCS Quỳnh Văn
514 620619 Nguyễn Thị Thúy THCS Quỳnh Tân
515 620620 Nguyễn Thị Thúy THCS Quỳnh Hậu
516 620622 Nguyễn Thanh Thư THCS Quỳnh Thạch
517 620624 Phạm Thị Thư THCS Quỳnh Thanh
518 620625 Trần Thị Minh Thư THCS Quỳnh Văn
519 620626 Lê Thị Thương THCS Quỳnh Văn
520 620627 Nguyễn Thị Thương THCS Quỳnh Thạch
521 620628 Trần Thị Hoài Thương THCS Quỳnh Tân
522 620629 Nguyễn Cảnh Thường THCS Quỳnh Tân
523 620630 Hoàng Nguyễn Thủy Tiên THCS Quỳnh Thạch
524 620631 Trần Thị Cát Tiên THCS Quỳnh Thanh
525 620632 Hồ Văn Tiến THCS Cầu Giát
526 620633 Lê Văn Tiến THCS Quỳnh Thanh
527 620635 Đậu Thị Tính THCS Quỳnh Tân
528 620636 Lê Khánh Toàn THCS Quỳnh Văn
529 620637 Nguyễn Việt Toàn THCS Quỳnh Hậu
530 620638 Nguyễn Thế Toản THCS Quỳnh Văn
531 620640 Cao Thị Huyền Trang THCS Quỳnh Tân
532 620641 Đậu Thị Huyền Trang THCS Quỳnh Tân
533 620642 Hoàng Thị Kiều Trang THCS Quỳnh Thanh
534 620643 Hồ Quỳnh Trang THCS Quỳnh Văn
535 620645 Lê Thị Thùy Trang THCS Quỳnh Thạch
536 620646 Lê Thị Thùy Trang THCS Quỳnh Xuân
537 620647 Nguyễn Thị Trang THCS Quỳnh Thanh
538 620648 Nguyễn Thị Trang THCS Quỳnh Tân
539 620649 Nguyễn Thị Huyền Trang THCS Quỳnh Văn
540 620650 Nguyễn Thị Huyền Trang THCS Quỳnh Tân
541 620651 Nguyễn Thị Ngọc Trang THCS Quỳnh Thanh
542 620652 Nguyễn Thị Quỳnh Trang THCS Quỳnh Xuân
543 620655 Phan Thị Huyền Trang THCS Quỳnh Văn
544 620657 Trần Thị Kiều Trang THCS Quỳnh Thanh
545 620658 Văn Thị Thùy Trang THCS Quỳnh Xuân
546 620660 Hồ Thị Trâm THCS Quỳnh Thanh
547 620661 Hồ Thị Trâm THCS Quỳnh Xuân
548 620662 Nguyên Thị Trâm THCS Quỳnh Thạch
549 620663 Nguyễn Thị Bảo Trâm THCS Quỳnh Thạch
550 620664 Trần Thị Trâm THCS Quỳnh Xuân
551 620665 Đặng Y Trân THCS Quỳnh Thạch
552 620666 Lê Hửu Trí THCS Quỳnh Xuân
553 620667 Lê Hữu Minh Trí THCS Quỳnh Tân
554 620668 Phan Hữu Trí TH&THCS Quỳnh Hoa
555 620669 Lê Tiến Triết THCS Quỳnh Tân
556 620670 Hoàng Đình Triều THCS Quỳnh Thạch
557 620671 Hồ Thị Triều THCS Quỳnh Thanh
558 620672 Hồ Văn Trinh THCS Quỳnh Tân
559 620673 Lê Thị Trinh THCS Quỳnh Văn
560 620674 Lê Cát Trình THCS Quỳnh Văn
561 620676 Hoàng Bảo Trung THCS Quỳnh Thanh
562 620677 Hồ Hữu Trung THCS Quỳnh Văn
563 620678 Nguyễn Đình Trung THCS Quỳnh Tân
564 620682 Hồ Anh Tú THCS Quỳnh Thạch
565 620683 Hồ Thanh Tú TH&THCS Quỳnh Hoa
566 620684 Hồ Tuấn Tú THCS Quỳnh Tân
567 620685 Lê Tiến Tú THCS Quỳnh Tân
568 620687 Nguyễn Văn Tú THCS Quỳnh Tân
569 620688 Nguyễn Văn Tuấn Tú THCS Quỳnh Tân
570 620689 Nguyễn Xuân Anh Tú THCS Quỳnh Thạch
571 620693 Hồ Sỹ Anh Tuấn THCS Quỳnh Văn
572 620694 Hồ Sỹ Hải Tuấn THCS Quỳnh Tân
573 620695 Hồ Văn Anh Tuấn THCS Quỳnh Văn
574 620696 Lê Tiến Tuấn THCS Quỳnh Tân
575 620698 Ngô Văn Tuấn THCS Quỳnh Trang
576 620699 Nguyễn Cảnh Anh Tuấn THCS Quỳnh Tân
577 620701 Văn Đức Anh Tuấn THCS Quỳnh Tân
578 620702 Võ Anh Tuấn TH&THCS Quỳnh Hoa
579 620703 Vũ Đình Tuấn THCS Quỳnh Văn
580 620705 Lê Anh Tùng THCS Quỳnh Văn
581 620706 Bùi Thị Tuyết TH&THCS Quỳnh Mỹ
582 620707 Đặng Thị Ánh Tuyết THCS Quỳnh Văn
583 620709 Bùi Thị Hoa Tươi THCS Quỳnh Thanh
584 620710 Lê Bá Tương THCS Quỳnh Hậu
585 620711 Lê Văn Tý THCS Quỳnh Văn
586 620713 Nguyễn Khắc Uy THCS Quỳnh Xuân
587 620714 Bùi Thị Mỹ Uyên THCS Quỳnh Thanh
588 620715 Hoàng Thị Thu Uyên THCS Quỳnh Văn
589 620716 Phan Thị Duy Uyên THCS Quỳnh Thanh
590 620717 Hồ Thị Hà Vân THCS Quỳnh Thanh
591 620718 Nguyễn Thị Hồng Vân THCS Quỳnh Thanh
592 620719 Phạm Thị Vân THCS Quỳnh Thanh
593 620720 Hoàng Thị Lê Vi THCS Quỳnh Thạch
594 620721 Ngô Thị Vi THCS Quỳnh Trang
595 620722 Nguyễn Thị Thảo Vi THCS Quỳnh Tân
596 620723 Trần Hồ Hạ Thanh Vi THCS Quỳnh Thanh
597 620725 Dương Hồ Đức Việt THCS Quỳnh Thạch
598 620726 Hồ Đại Việt THCS Quỳnh Tân
599 620727 Lê Tuấn Việt THCS Quỳnh Văn
600 620728 Hoàng Danh Vinh THCS Quỳnh Thạch
601 620729 Nguyễn Công Vinh THCS Quỳnh Xuân
602 620730 Nguyễn Công Vũ THCS Quỳnh Văn
603 620731 Nguyễn Trọng Thái Vũ THCS Quỳnh Thạch
604 620732 Văn Đức Vượng THCS Quỳnh Tân
605 620733 Hoàng Ngân Tường Vy THCS Quỳnh Xuân
606 620734 Nguyễn Võ Huyền Vy TH&THCS Quỳnh Hoa
607 620735 Nguyễn Thị Xoan THCS Quỳnh Trang
608 620736 Nguyễn Hữu Xuân THCS Quỳnh Văn
609 620737 Phạm Thị Xuân THCS Quỳnh Thanh
610 620738 Phan Thị Xuân THCS Quỳnh Thanh
611 620739 Trần Thị Thanh Xuân THCS Quỳnh Thanh
612 620740 Trần Thị Thanh Xuân THCS Quỳnh Văn
613 620742 Hồ Sỹ Xuyến THCS Quỳnh Tân
614 620743 Đậu Thị Hải Yến THCS Quỳnh Văn
615 620744 Đậu Thị Hải Yến THCS Quỳnh Văn
616 630220 Nhữ Quang Hiếu TH&THCS Quỳnh Hoa
617 630605 Võ Thị Thúy Tâm TH&THCS Quỳnh Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây