dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thứ năm - 24/12/2015 04:33
TRƯỜNG THPT QuỲNH LƯU 2              
                       
DỰ KIẾN XẾP LOẠI HẠNH KiỂM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2015
                       
TT LỚP SỸ
SỐ
DỰ KIẾN XẾP LOẠI GHI CHÚ
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU
SL TỶ
LỆ
SL TỶ
LỆ
SL TỶ
LỆ
SL TỶ
LỆ
1 10A1 44