Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019 (tham khảo)

Thứ năm - 28/06/2018 20:28
Điểm Tuyển sinh vào 10 năm học 2018-2019 tại trường THPT Quỳnh Lưu 2.
Điểm chỉ mang tính chất tham khảo. Năm học 2018-2019 trường THPT Quỳnh Lưu 2 được Sở GD& ĐT Nghệ An cho phép tuyển sinh 13 lớp học với 546 học sinh.
Danh sách trúng tuyển cũng như  thời gian nhập học Ban tuyển sinh sẽ cập nhật sau khi họp và duyệt tại Sở giáo dục.
STT Họ và Tên Trường THCS/ PTCS Điểm ƯT Điểm
nghề
SBD Ngữ Văn Môm TH Toán Tổng điểm Thứ hạng
1 hồ đức đạt  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370063 6.75 5.00 7.50 33.50 127
2 nguyễn tiến đạt  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370065 7.75 7.40 7.50 37.90 33
3 nguyễn bá hà  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370099 6.00 5.00 5.75 28.50 267
4 nguyễn xuân hoàng  Hồ Tùng Mậu 0 0 A370180 5.00 4.20 5.75 25.70 362
5 nguyễn hữu nguyên  Hồ Xuân Hương 0 0 A370366 8.00 7.80 9.25 42.30 4
6 tô anh vũ  Hồ Xuân Hương 0 0 A370629 7.50 7.80 7.25 37.30 42
7 nguyễn văn đạt  Quỳnh Bảng 0 0 A370067 5.25 4.80 5.25 25.80 358
8 quảng thị giang  Quỳnh Bảng 0 0 A370094 4.25 4.00 2.50 17.50 564
9 nguyễn thị hiền  Quỳnh Bảng 0 0 A370130 7.50 6.60 6.00 33.60 125
10 trần thị hiền  Quỳnh Bảng 0 0 A370131 6.00 4.60 4.00 24.60 395
11 trần ngọc hiếu  Quỳnh Bảng 0 0 A370137 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
12 nguyễn xuân hiếu  Quỳnh Bảng 0 0 A370141 5.25 4.60 3.25 21.60 471
13 phan thị quỳnh hoa  Quỳnh Bảng 0 0 A370161 5.00 4.00 0.25 14.50 603
14 nguyễn thị hương  Quỳnh Bảng 0 0 A370218 4.00 4.20 1.75 15.70 590
15 nguyễn đức lộc  Quỳnh Bảng 0 0 A370274 5.50 4.60 6.50 28.60 263
16 hoàng thị sao mai  Quỳnh Bảng 0 0 A370294 3.50 4.80 2.25 16.30 583
17 phạm hồng phượng  Quỳnh Bảng 0 0 A370411 4.75 5.20 7.25 29.20 242
18 trần thị như quỳnh  Quỳnh Bảng 0 0 A370439 6.75 5.00 5.25 29.00 251
19 lê thị quý  Quỳnh Bảng 0 0 A370446 6.25 3.40 4.75 25.40 369
20 bùi thị tâm  Quỳnh Bảng 0 0 A370464 5.00 3.80 4.00 21.80 463
21 lê thị thảo  Quỳnh Bảng 0 0 A370498 6.50 5.40 4.50 27.40 293
22 nguyễn bảo thắng  Quỳnh Bảng 0 0 A370507 0.50 4.20 0.00 5.20 634
23 hồ đức toàn  Quỳnh Bảng 0 0 A370549 2.50 3.80 2.00 12.80 617
24 hồ trọng toàn  Quỳnh Bảng 0 0 A370550 3.75 4.20 2.50 16.70 578
25 cù ngọc tú  Quỳnh Bảng 0 0 A370604 5.00 4.20 3.00 20.20 500
26 lê vân anh  Quỳnh Hậu 0 0 A370011 6.25 6.80 6.50 32.30 151
27 nguyễn lê chi  Quỳnh Hậu 0 0 A370029 7.50 5.40 3.50 27.40 293
28 nguyễn thị mỹ duyên  Quỳnh Hậu 0 0 A370052 6.75 4.80 5.50 29.30 237
29 hoàng văn dũng  Quỳnh Hậu 0 0 A370058 5.50 4.80 7.50 30.80 190
30 nguyễn thị thu hiền  Quỳnh Hậu 0 0 A370133 5.00 4.40 3.25 20.90 487
31 dương đình hoàng hiệp  Quỳnh Hậu 0 0 A370143 6.00 6.40 5.00 28.40 271
32 nguyễn văn hiệp  Quỳnh Hậu 0 0 A370145 4.00 5.60 4.00 21.60 471
33 nguyễn xuân hoàng  Quỳnh Hậu 0 0 A370179 3.50 4.60 2.75 17.10 571
34 nguyễn quang huy  Quỳnh Hậu 0 0 A370203 5.25 4.40 6.00 26.90 315
35 nguyễn sỹ hùng  Quỳnh Hậu 0 0 A370211 3.00 5.80 5.50 22.80 440
36 nguyễn trung kiên  Quỳnh Hậu 0 0 A370234 3.25 3.20 4.00 17.70 559
37 nguyễn sĩ mạnh  Quỳnh Hậu 0 0 A370301 4.75 4.40 4.75 23.40 424
38 hồ hoàng nhật nguyên  Quỳnh Hậu 0 0 A370365 3.75 4.40 4.75 21.40 476
39 trần đức nhu  Quỳnh Hậu 3 0 A370380 6.25 5.40 6.50 33.90 116
40 nguyễn ngọc quý  Quỳnh Hậu 0 0 A370444 4.75 5.40 5.50 25.90 354
41 dương đình sỹ  Quỳnh Hậu 0 0 A370455 6.25 4.20 4.00 24.70 392
42 lê đình thanh  Quỳnh Hậu 0 0 A370473 5.00 4.80 3.75 22.30 451
43 dương đình hoàng thiện  Quỳnh Hậu 0 0 A370516 6.00 5.40 6.75 30.90 189
44 nguyễn thị quỳnh trang  Quỳnh Hậu 0 0 A370566 7.00 7.00 6.25 33.50 127
45 đinh bá trọng  Quỳnh Hậu 0 0 A370576 4.50 5.40 4.25 22.90 437
46 hồ thị lan anh  Quỳnh Hoa 0 0 A370005 6.25 5.20 3.25 24.20 406
47 bùi quý dương  Quỳnh Hoa 0 0 A370059 5.75 5.80 4.00 25.30 374
48 trần thị thu hiền  Quỳnh Hoa 0 0 A370134 6.25 6.00 4.00 26.50 333
49 hồ văn hiếu  Quỳnh Hoa 0 0 A370139 5.25 3.40 5.50 24.90 383
50 hồ đại hiệp  Quỳnh Hoa 0 0 A370142 5.00 4.20 4.00 22.20 456
51 hồ sĩ hiệp  Quỳnh Hoa 0 0 A370144 6.50 5.60 4.25 27.10 309
52 nguyễn thị phương hoa  Quỳnh Hoa 0 0 A370160 4.00 4.60 3.75 20.10 502
53 đỗ huy hoàng  Quỳnh Hoa 0 0 A370174 5.00 4.20 2.00 18.20 547
54 trần thị hoàng  Quỳnh Hoa 0 0 A370177 4.00 4.00 3.25 18.50 536
55 nhữ xuân kiên  Quỳnh Hoa 0 0 A370236 5.50 5.80 7.00 30.80 190
56 nguyễn thị thanh lam  Quỳnh Hoa 0 0 A370238 7.75 5.20 7.25 35.20 89
57 nguyễn thanh lâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370252 5.00 5.40 6.00 27.40 293
58 lê thị tuyết mai  Quỳnh Hoa 0 0 A370295 7.00 4.80 7.00 32.80 139
59 nhữ sỹ mạnh  Quỳnh Hoa 0 0 A370302 5.50 4.80 4.25 24.30 402
60 chu văn mến  Quỳnh Hoa 0 0 A370306 5.00 4.60 5.50 25.60 364
61 hồ thị minh  Quỳnh Hoa 0 0 A370311 6.50 5.80 3.50 25.80 358
62 hồ hoài nam  Quỳnh Hoa 0 0 A370323 5.50 4.40 5.00 25.40 369
63 lê thị nga  Quỳnh Hoa 0 0 A370333 7.50 6.80 6.25 34.30 110
64 trần thị ngân  Quỳnh Hoa 0 0 A370348 7.25 4.60 1.75 22.60 445
65 nguyễn văn phượng  Quỳnh Hoa 2 0 A370416 3.25 3.40 2.00 15.90 589
66 nguyễn minh tâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370463 2.75 4.40 4.00 17.90 552
67 trần thị tâm  Quỳnh Hoa 0 0 A370467 6.50 6.60 5.25 30.10 217
68 bùi thị thu  Quỳnh Hoa 0 0 A370527 6.75 5.20 5.75 30.20 213
69 phan thị hà trang  Quỳnh Hoa 0 0 A370560 8.00 6.20 5.25 32.70 143
70 trần hữu vân  Quỳnh Hoa 0 0 A370609 5.00 4.00 2.25 18.50 536
71 trần thị ngân  Quỳnh Mỹ 0 0 A370349 6.25 5.20 3.50 24.70 392
72 nguyễn cảnh an  Quỳnh Tân 2 0 A370001 4.50 6.60 4.75 27.10 309
73 hồ thị lan anh  Quỳnh Tân 0 0 A370006 8.75 7.40 4.50 33.90 116
74 nguyễn thị lan anh  Quỳnh Tân 0 0 A370007 8.50 7.00 5.25 34.50 103
75 nguyễn thị vân anh  Quỳnh Tân 0 0 A370008 6.00 6.60 6.75 32.10 156
76 hồ sỹ ba  Quỳnh Tân 0 0 A370018 6.75 3.80 4.75 26.80 319
77 đậu đức biên  Quỳnh Tân 0 0 A370022 6.50 6.00 7.75 34.50 103
78 nguyễn công bình  Quỳnh Tân 0 0 A370023 5.50 5.40 4.25 24.90 383
79 đậu văn cường  Quỳnh Tân 0 0 A370040 4.50 3.00 3.00 18.00 549
80 nguyễn thị diện  Quỳnh Tân 2 0 A370042 3.75 5.00 1.75 18.00 549
81 nguyễn thị dung  Quỳnh Tân 0 0 A370047 6.25 4.40 0.25 17.40 566
82 đậu thị thu dung  Quỳnh Tân 0 0 A370050 4.75 4.60 2.25 18.60 534
83 lê tiến dũng  Quỳnh Tân 0 0 A370056 3.50 3.20 4.50 19.20 520
84 lê văn dương  Quỳnh Tân 0 0 A370060 5.75 6.40 4.50 26.90 315
85 đậu đức đông  Quỳnh Tân 0 0 A370077 3.50 3.20 1.25 12.70 618
86 nguyễn thế đức  Quỳnh Tân 2 0 A370083 4.50 4.40 7.00 29.40 233
87 lê tiến đức  Quỳnh Tân 2 0 A370084 3.25 4.20 1.00 14.70 600
88 hồ văn giang  Quỳnh Tân 0 0 A370098 5.00 4.20 1.75 17.70 559
89 nguyễn thị hào  Quỳnh Tân 0 0 A370107 4.75 6.20 5.50 26.70 326
90 nguyễn đình hạnh  Quỳnh Tân 0 0 A370110 1.50 3.60 0.50 7.60 633
91 đậu thị hạnh  Quỳnh Tân 0 0 A370112 3.00 4.00 2.00 14.00 608
92 lê thị hạnh  Quỳnh Tân 2 0 A370114 5.75 4.00 4.50 26.50 333
93 hồ thị hải  Quỳnh Tân 0 0 A370115 7.50 4.20 4.00 27.20 307
94 nguyễn thị hải  Quỳnh Tân 0 0 A370116 4.50 3.40 2.25 16.90 574
95 nguyễn thị hằng  Quỳnh Tân 0 0 A370118 5.75 5.60 4.75 26.60 331
96 nguyễn thị hằng  Quỳnh Tân 0 0 A370120 5.25 4.60 3.00 21.10 483
97 nguyễn xuân hệ  Quỳnh Tân 0 0 A370127 6.75 7.00 6.75 34.00 112
98 hồ thị hiền  Quỳnh Tân 0 0 A370129 7.25 3.80 3.00 24.30 402
99 nguyễn công hiếu  Quỳnh Tân 0 0 A370135 6.25 5.40 7.25 32.40 150
100 hồ xuân hiếu  Quỳnh Tân 0 0 A370140 6.00 4.60 1.50 19.60 513
101 trần đức hiển  Quỳnh Tân 0 0 A370147 3.50 5.20 0.50 13.20 613
102 hồ thị hoa  Quỳnh Tân 2 0 A370149 4.50 4.20 2.00 19.20 520
103 nguyễn thị hoa  Quỳnh Tân 0 0 A370155 7.00 5.20 2.00 23.20 429
104 hồ thị hoan  Quỳnh Tân 0 0 A370163 4.25 4.40 2.50 17.90 552
105 đậu đức hoàng  Quỳnh Tân 2 0 A370173 3.75 3.80 4.50 22.30 451
106 hồ trọng hoạt  Quỳnh Tân 0 0 A370182 5.25 7.20 6.75 31.20 179
107 lê thị hòa  Quỳnh Tân 0 0 A370183 6.25 3.60 4.00 24.10 409
108 nguyễn thị hồng  Quỳnh Tân 0 0 A370189 7.50 4.60 5.75 31.10 183
109 lê tiến hợp  Quỳnh Tân 2 0 A370194 4.75 3.80 6.00 27.30 303
110 nguyễn thị huệ  Quỳnh Tân 2 0 A370198 7.50 5.40 5.75 33.90 116
111 lê tiến hưng  Quỳnh Tân 0 0 A370214 2.75 3.80 2.25 13.80 609
112 hồ thị hương  Quỳnh Tân 2 0 A370216 5.00 5.40 5.00 27.40 293
113 nguyễn thị hương  Quỳnh Tân 0 0 A370219 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
114 nguyễn thị hường  Quỳnh Tân 0 0 A370226 6.75 5.40 5.75 30.40 206
115 lê tiến khánh  Quỳnh Tân 0 0 A370230 5.25 3.20 2.00 17.70 559
116 nguyễn thị lan  Quỳnh Tân 0 0 A370246 6.25 4.20 5.00 26.70 326
117 hồ sỹ lập  Quỳnh Tân 0 0 A370253 4.75 4.20 1.50 16.70 578
118 nguyễn thị linh  Quỳnh Tân 0 0 A370262 8.50 7.60 8.25 41.10 8
119 nguyễn thị linh  Quỳnh Tân 0 0 A370263 9.00 6.60 5.00 34.60 102
120 hồ thị huyền linh  Quỳnh Tân 2 0 A370265 7.50 6.20 6.00 35.20 89
121 nguyễn thùy linh  Quỳnh Tân 0 0 A370267 8.00 6.20 8.50 39.20 17
122 nguyễn văn linh  Quỳnh Tân 0 0 A370268 7.75 6.00 7.50 36.50 62
123 lê văn long  Quỳnh Tân 0 0 A370273 5.00 4.00 6.75 27.50 288
124 nguyễn đình luyến  Quỳnh Tân 0 0 A370276 4.75 4.40 5.25 24.40 401
125 nguyễn thị luyến  Quỳnh Tân 0 0 A370277 7.50 5.00 7.50 35.00 94
126 hoàng thị hiền lương  Quỳnh Tân 2 0 A370280 8.50 5.40 4.75 33.90 116
127 nguyễn công lưu  Quỳnh Tân 2 0 A370281 6.00 5.60 4.75 29.10 246
128 đậu đức lưu  Quỳnh Tân 0 0 A370282 3.50 3.40 2.00 14.40 604
129 nguyễn đình lực  Quỳnh Tân 0 0 A370283 4.50 3.60 4.50 21.60 471
130 nguyễn thị lý  Quỳnh Tân 0 0 A370289 5.00 4.20 5.00 24.20 406
131 hồ thị mai  Quỳnh Tân 0 0 A370292 5.50 6.40 4.25 25.90 354
132 đậu thị mận  Quỳnh Tân 2 0 A370305 4.50 4.40 1.50 18.40 540
133 văn đức minh  Quỳnh Tân 0 0 A370307 6.50 6.20 9.25 37.70 36
134 hồ thị minh  Quỳnh Tân 0 0 A370310 5.75 4.60 4.25 24.60 395
135 lê thị minh  Quỳnh Tân 0 0 A370312 6.50 5.60 5.00 28.60 263
136 vũ thị trà my  Quỳnh Tân 0 0 A370320 5.25 3.60 6.25 26.60 331
137 hồ sỹ nam  Quỳnh Tân 0 0 A370325 6.00 4.80 6.00 28.80 259
138 hoàng xuân nam  Quỳnh Tân 0 0 A370327 7.50 5.40 4.50 29.40 233
139 hồ thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370329 8.25 5.80 6.25 34.80 97
140 hồ thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370331 7.00 4.20 5.50 29.20 242
141 nguyễn thị nga  Quỳnh Tân 0 0 A370335 6.50 4.20 3.00 23.20 429
142 nguyễn thị thuý nga  Quỳnh Tân 0 0 A370341 7.50 5.00 4.50 29.00 251
143 nguyễn thị ngân  Quỳnh Tân 0 0 A370347 7.75 5.40 6.00 32.90 138
144 đậu đức nghĩa  Quỳnh Tân 0 0 A370350 6.50 7.40 8.25 36.90 50
145 nguyễn đình ngọc  Quỳnh Tân 2 0 A370353 6.00 4.40 5.25 28.90 256
146 nguyễn minh ngọc  Quỳnh Tân 0 0 A370355 8.00 6.40 5.50 33.40 129
147 cao thị bích ngọc  Quỳnh Tân 0 0 A370359 6.75 3.80 4.00 25.30 374
148 nguyễn thị nguyên  Quỳnh Tân 0 0 A370367 7.50 6.60 8.50 38.60 20
149 hồ thị nguyệt  Quỳnh Tân 2 0 A370369 7.50 5.40 6.50 35.40 84
150 lê thị nguyệt  Quỳnh Tân 0 0 A370371 8.00 5.80 3.75 29.30 237
151 hoàng thị minh nguyệt  Quỳnh Tân 0 0 A370372 8.50 6.60 8.00 39.60 14
152 đậu văn nhân  Quỳnh Tân 2 0 A370375 6.00 4.80 3.25 25.30 374
153 đậu đức nhật  Quỳnh Tân 0 0 A370376 3.50 2.00 2.00 13.00 615
154 hồ thị nhung  Quỳnh Tân 0 0 A370382 7.00 5.80 6.50 32.80 139
155 hồ thị kim oanh  Quỳnh Tân 2 0 A370388 5.75 4.80 2.00 22.30 451
156 đậu thị mai oanh  Quỳnh Tân 0 0 A370389 4.50 4.60 3.00 19.60 513
157 lê thị tú oanh  Quỳnh Tân 0 0 A370391 7.25 5.20 5.00 29.70 231
158 nguyễn thị phương  Quỳnh Tân 0 0 A370406 8.00 4.60 5.00 30.60 197
159 nguyễn thị phương  Quỳnh Tân 0 0 A370407 7.75 4.40 7.50 34.90 95
160 nguyễn thị phượng  Quỳnh Tân 2 0 A370414 5.50 4.40 2.00 21.40 476
161 hồ bá quang  Quỳnh Tân 0 0 A370417 5.25 5.80 7.25 30.80 190
162 nguyễn công quang  Quỳnh Tân 0 0 A370418 4.00 3.00 2.25 15.50 592
163 lê anh quân  Quỳnh Tân 0 0 A370420 5.50 4.60 3.00 21.60 471
164 hồ hoàng quân  Quỳnh Tân 0 0 A370425 7.00 8.20 8.50 39.20 17
165 nguyễn đình quyền  Quỳnh Tân 0 0 A370430 6.50 6.60 5.75 31.10 183
166 lê tiến quyền  Quỳnh Tân 0 0 A370432 5.00 4.60 0.25 15.10 596
167 hồ đức quyến  Quỳnh Tân 0 0 A370433 6.75 5.40 5.00 28.90 256
168 chu văn quyến  Quỳnh Tân 0 0 A370434 5.00 5.40 1.25 17.90 552
169 nguyễn đình quý  Quỳnh Tân 0 0 A370440 6.50 5.80 8.75 36.30 67
170 nguyễn đình quý  Quỳnh Tân 0 0 A370441 5.00 4.40 0.25 14.90 598
171 lê tiến quý  Quỳnh Tân 0 0 A370447 7.00 4.40 6.50 31.40 175
172 nguyễn đình tánh  Quỳnh Tân 0 0 A370461 6.50 3.80 4.75 26.30 343
173 nguyễn thị tâm  Quỳnh Tân 2 0 A370465 6.25 6.00 4.00 28.50 267
174 ngô trí tân  Quỳnh Tân 0 0 A370470 6.50 5.60 5.25 29.10 246
175 nguyễn duy thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370472 5.75 4.80 6.25 28.80 259
176 hồ thị thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370474 7.75 6.00 8.25 38.00 32
177 lê thị thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370476 6.25 6.20 6.75 32.20 153
178 lê tiến thanh  Quỳnh Tân 0 0 A370481 5.50 3.40 2.00 18.40 540
179 nguyễn văn thanh  Quỳnh Tân 2 0 A370482 4.75 5.40 3.00 22.90 437
180 nguyễn cảnh thành  Quỳnh Tân 2 0 A370486 7.00 5.60 9.50 40.60 10
181 nguyễn huy thảo  Quỳnh Tân 0 0 A370492 7.00 4.40 4.00 26.40 338
182 lê mạnh thắng  Quỳnh Tân 0 0 A370508 7.00 4.80 5.75 30.30 210
183 hồ sỹ thiên  Quỳnh Tân 0 0 A370514 5.50 4.00 0.50 16.00 587
184 nguyễn duy thiện  Quỳnh Tân 0 0 A370515 7.00 4.60 8.25 35.10 92
185 lê thị thu  Quỳnh Tân 2 0 A370528 7.25 5.40 7.50 36.90 50
186 nguyễn cảnh thường  Quỳnh Tân 2 0 A370543 4.75 4.80 5.00 26.30 343
187 nguyễn công tiến  Quỳnh Tân 0 0 A370545 6.50 5.00 5.25 28.50 267
188 nguyễn văn tiến  Quỳnh Tân 0 0 A370548 6.50 5.80 3.25 25.30 374
189 hồ thị trang  Quỳnh Tân 0 0 A370553 5.75 6.60 6.25 30.60 197
190 lê thị trang  Quỳnh Tân 2 0 A370554 5.75 3.00 4.75 26.00 352
191 hồ thị huyền trang  Quỳnh Tân 0 0 A370561 8.50 5.80 7.25 37.30 42
192 hồ thị quỳnh trang  Quỳnh Tân 2 0 A370565 7.50 6.40 6.75 36.90 50
193 nguyễn thu trang  Quỳnh Tân 2 0 A370568 7.75 7.40 9.25 43.40 2
194 lê tiến trang  Quỳnh Tân 2 0 A370569 5.00 4.60 3.75 24.10 409
195 nguyễn đình trí  Quỳnh Tân 0 0 A370575 6.50 6.00 3.75 26.50 333
196 hồ trọng truyền  Quỳnh Tân 2 0 A370581 5.50 3.60 2.75 22.10 458
197 hồ văn trường  Quỳnh Tân 0 0 A370585 8.00 6.40 8.50 39.40 15
198 hồ anh tuấn  Quỳnh Tân 0 0 A370588 6.50 6.40 6.25 31.90 163
199 phạm đình tuấn  Quỳnh Tân 0 0 A370591 6.75 3.40 5.25 27.40 293
200 hồ ngọc tuyến  Quỳnh Tân 2 0 A370597 7.00 7.00 7.00 37.00 47
201 hồ sỹ tùng  Quỳnh Tân 0 0 A370601 6.50 5.20 7.00 32.20 153
202 nguyễn khắc tú  Quỳnh Tân 0 0 A370603 6.00 5.20 4.25 25.70 362
203 nguyễn thị hồng vân  Quỳnh Tân 0 0 A370616 6.00 4.40 4.50 25.40 369
204 nguyễn thị vi  Quỳnh Tân 0 0 A370619 6.50 4.20 4.00 25.20 379
205 đậu thị vinh  Quỳnh Tân 0 0 A370625 5.50 2.80 1.25 16.30 583
206 cao thị vui  Quỳnh Tân 0 0 A370628 5.25 3.60 0.25 14.60 602
207 nguyễn thị hải yến  Quỳnh Tân 0 0 A370636 7.25 6.60 4.00 29.10 246
208 nguyễn bá gia bảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370019 8.25 6.40 8.50 39.90 13
209 nguyễn bá chu  Quỳnh Thạch 0 0 A370037 7.50 4.40 7.25 33.90 116
210 nguyễn hữu cường  Quỳnh Thạch 0 0 A370039 5.25 3.60 4.25 22.60 445
211 phan thị dung  Quỳnh Thạch 0 0 A370049 6.50 3.80 5.75 28.30 274
212 nguyễn đình đạt  Quỳnh Thạch 0 0 A370062 7.75 4.40 4.25 28.40 271
213 nguyễn xuân đông  Quỳnh Thạch 0 0 A370079 6.75 5.40 5.50 29.90 226
214 hoàng thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370089 7.00 4.80 6.50 31.80 166
215 hồ thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370091 8.00 5.00 5.00 31.00 186
216 nguyễn thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370092 6.25 5.00 4.00 25.50 368
217 nguyễn thị giang  Quỳnh Thạch 0 0 A370093 7.00 4.40 4.50 27.40 293
218 đậu thị thanh hà  Quỳnh Thạch 0 0 A370103 8.00 6.00 6.75 35.50 82
219 phan thị hằng  Quỳnh Thạch 0 0 A370121 7.75 5.40 4.50 29.90 226
220 lê thị hậu  Quỳnh Thạch 0 0 A370126 6.50 5.60 6.00 30.60 197
221 văn thị hiền  Quỳnh Thạch 0 0 A370132 7.00 3.20 1.25 19.70 511
222 nguyễn thị hoa  Quỳnh Thạch 0 0 A370152 6.75 5.20 5.75 30.20 213
223 nguyễn hữu hoàn  Quỳnh Thạch 0 0 A370168 7.00 6.40 6.50 33.40 129
224 văn thanh hoàn  Quỳnh Thạch 0 0 A370169 6.00 4.00 5.00 26.00 352
225 phan thanh hoàng  Quỳnh Thạch 0 0 A370176 6.00 5.00 6.50 30.00 222
226 hồ văn hoàng  Quỳnh Thạch 0 0 A370178 6.50 5.20 4.25 26.70 326
227 nghiêm khánh huy  Quỳnh Thạch 0 0 A370202 5.75 4.80 5.25 26.80 319
228 văn đình hùng  Quỳnh Thạch 0 0 A370209 4.75 4.20 0.50 14.70 600
229 hồ thị khang  Quỳnh Thạch 0 0 A370228 6.25 4.40 5.75 28.40 271
230 hoàng minh khánh  Quỳnh Thạch 0 0 A370229 6.75 6.60 8.25 36.60 59
231 nguyễn sỹ đăng khoa  Quỳnh Thạch 0 0 A370233 6.50 3.00 5.75 27.50 288
232 hồ văn kiên  Quỳnh Thạch 0 0 A370235 6.25 5.40 6.25 30.40 206
233 phan văn kiệt  Quỳnh Thạch 0 0 A370237 7.00 5.80 8.50 36.80 55
234 văn bảo ngọc lan  Quỳnh Thạch 0 0 A370240 8.25 5.40 7.25 36.40 64
235 vương khánh ly  Quỳnh Thạch 0 0 A370286 7.00 4.80 3.50 25.80 358
236 hồ văn mạnh  Quỳnh Thạch 0 0 A370303 6.50 6.60 5.25 30.10 217
237 nguyễn thị hà my  Quỳnh Thạch 0 0 A370318 7.25 6.40 7.50 35.90 74
238 đặng thị trà my  Quỳnh Thạch 0 0 A370319 7.50 5.60 4.75 30.10 217
239 nguyễn đinh nam  Quỳnh Thạch 0 0 A370321 7.00 7.60 8.00 37.60 38
240 hồ thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370330 7.50 5.20 6.25 32.70 143
241 nguyễn thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370336 6.50 4.80 2.25 22.30 451
242 nguyễn thị nga  Quỳnh Thạch 0 0 A370337 7.50 6.00 6.75 34.50 103
243 hồ thị ngân  Quỳnh Thạch 0 0 A370343 6.25 4.40 3.00 22.90 437
244 nguyễn tín nghĩa  Quỳnh Thạch 0 0 A370351 5.75 4.40 4.50 24.90 383
245 nguyễn đức ngọc  Quỳnh Thạch 0 0 A370354 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
246 nguyễn thị ngọc  Quỳnh Thạch 0 0 A370357 8.00 4.00 5.00 30.00 222
247 nguyễn đình nguyên  Quỳnh Thạch 0 0 A370362 4.50 5.80 5.50 25.80 358
248 nguyễn thị nhung  Quỳnh Thạch 0 0 A370383 7.00 6.60 5.25 31.10 183
249 nguyễn đình phúc  Quỳnh Thạch 0 0 A370397 6.00 5.60 5.75 29.10 246
250 nguyễn thị phương  Quỳnh Thạch 0 0 A370402 6.75 4.40 4.25 26.40 338
251 nguyễn thị phương  Quỳnh Thạch 0 0 A370405 7.75 7.20 3.75 30.20 213
252 nguyễn thi phượng  Quỳnh Thạch 0 0 A370412 6.25 4.20 3.00 22.70 443
253 nguyễn tiến quang  Quỳnh Thạch 0 0 A370419 6.00 5.20 4.00 25.20 379
254 đậu đức quân  Quỳnh Thạch 0 0 A370424 5.50 6.80 6.50 30.80 190
255 nguyễn nam quyền  Quỳnh Thạch 0 0 A370431 4.50 3.20 7.00 26.20 346
256 đặng ngoc quyết  Quỳnh Thạch 0 0 A370436 7.00 5.80 2.75 25.30 374
257 hồ văn quý  Quỳnh Thạch 0 0 A370448 6.00 5.00 6.50 30.00 222
258 đậu thị diệp sương  Quỳnh Thạch 0 0 A370454 6.25 4.60 5.00 27.10 309
259 văn đình tâm  Quỳnh Thạch 0 0 A370462 6.25 3.60 3.25 22.60 445
260 đinh văn hảo tâm  Quỳnh Thạch 0 0 A370468 7.00 4.20 2.75 23.70 414
261 nguyễn thị thanh  Quỳnh Thạch 0 0 A370477 6.00 5.60 3.00 23.60 417
262 văn thị thanh thanh  Quỳnh Thạch 0 0 A370480 7.00 6.60 2.25 25.10 381
263 nguyễn thị thảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370500 6.50 5.00 1.00 20.00 505
264 nguyễn thị phương thảo  Quỳnh Thạch 0 0 A370502 8.00 6.80 7.75 38.30 24
265 nguyến sỹ thiện  Quỳnh Thạch 0 0 A370517 7.00 5.20 2.75 24.70 392
266 đặng khắc thịnh  Quỳnh Thạch 0 0 A370518 6.75 5.00 6.75 32.00 161
267 hoàng thanh thúy  Quỳnh Thạch 0 0 A370531 7.75 7.00 7.50 37.50 40
268 nguyễn đức thụ  Quỳnh Thạch 0 0 A370537 6.00 5.60 5.00 27.60 286
269 phan huyền thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370538 8.00 5.40 6.75 34.90 95
270 hồ minh thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370539 8.50 6.80 7.25 38.30 24
271 nguyễn thị anh thư  Quỳnh Thạch 0 0 A370540 7.25 7.40 7.50 36.90 50
272 nguyễn thị trang  Quỳnh Thạch 0 0 A370555 5.50 4.80 5.25 26.30 343
273 nguyễn thị trang  Quỳnh Thạch 0 0 A370557 5.75 4.00 1.50 18.50 536
274 hồ văn tuấn  Quỳnh Thạch 0 0 A370595 6.50 3.40 4.25 24.90 383
275 phan thanh tú  Quỳnh Thạch 0 0 A370605 6.50 4.60 5.50 28.60 263
276 ngô thị uyên  Quỳnh Thạch 0 0 A370606 8.50 4.60 7.50 36.60 59
277 nguyễn thị mai uyên  Quỳnh Thạch 0 0 A370607 7.75 5.40 4.25 29.40 233
278 đào văn việt  Quỳnh Thạch 0 0 A370622 6.50 6.20 3.75 26.70 326
279 hồ thị thanh xuân  Quỳnh Thạch 0 0 A370632 6.50 4.80 4.50 26.80 319
280 trần thị vân anh  Quỳnh Thanh 0 0 A370009 4.00 3.40 4.75 20.90 487
281 hồ thị ánh  Quỳnh Thanh 0 0 A370014 1.50 4.80 3.75 15.30 595
282 hồ hữu bảo  Quỳnh Thanh 0 0 A370020 5.50 5.00 1.25 18.50 536
283 hồ sỹ bình  Quỳnh Thanh 0 0 A370024 6.50 6.20 4.75 28.70 261
284 phạm thị bình  Quỳnh Thanh 0 0 A370026 7.25 6.40 7.50 35.90 74
285 trần thị hương chi  Quỳnh Thanh 0 0 A370030 7.00 5.40 4.25 27.90 282
286 nguyễn bá chiến  Quỳnh Thanh 0 0 A370033 4.50 3.60 4.25 21.10 483
287 phan văn chiến  Quỳnh Thanh 0 0 A370035 6.50 6.20 5.50 30.20 213
288 hồ sỹ tuấn dũng  Quỳnh Thanh 0 0 A370055 4.50 5.20 4.25 22.70 443
289 trần tiến dũng  Quỳnh Thanh 0 0 A370057 5.00 4.40 1.25 16.90 574
290 trần thành đan  Quỳnh Thanh 0 0 A370061 5.50 3.40 5.25 24.90 383
291 đoàn văn đạt  Quỳnh Thanh 0 0 A370066 5.50 3.60 4.50 23.60 417
292 hồ sỹ điệp  Quỳnh Thanh 0 0 A370069 3.50 4.40 2.75 16.90 574
293 hồ thị khánh đoan  Quỳnh Thanh 0 0 A370073 5.00 4.40 3.25 20.90 487
294 trần hoàng đức  Quỳnh Thanh 0 0 A370081 5.00 6.00 6.50 29.00 251
295 lương văn đức  Quỳnh Thanh 0 0 A370085 3.50 4.00 0.75 12.50 619
296 trần văn đức  Quỳnh Thanh 0 0 A370086 6.25 4.40 4.00 24.90 383
297 trần thị giang  Quỳnh Thanh 0 0 A370095 6.00 4.60 3.50 23.60 417
298 trần thị hương giang  Quỳnh Thanh 0 0 A370096 5.50 4.80 1.00 17.80 556
299 trần thị hương giang  Quỳnh Thanh 0 0 A370097 5.75 4.80 3.25 22.80 440
300 trần thị thu hà  Quỳnh Thanh 0 0 A370104 4.00 5.20 5.25 23.70 414
301 hồ  hạnh  Quỳnh Thanh 0 0 A370109 5.50 6.40 6.50 30.40 206
302 thái thị hằng  Quỳnh Thanh 0 0 A370122 5.00 4.80 2.75 20.30 497
303 trần thị hằng  Quỳnh Thanh 0 0 A370123 3.00 4.40 3.25 16.90 574
304 nguyễn thị hiên  Quỳnh Thanh 0 0 A370128 5.00 2.40 0.25 12.90 616
305 cù minh hiếu  Quỳnh Thanh 0 0 A370136 7.25 5.20 1.75 23.20 429
306 hồ thị hoa  Quỳnh Thanh 0 0 A370151 6.00 5.20 2.00 21.20 479
307 trần thị hoa  Quỳnh Thanh 0 0 A370157 4.50 4.80 3.00 19.80 509
308 trần thị hoa  Quỳnh Thanh 0 0 A370158 2.50 3.80 1.75 12.30 622
309 trần thị thanh hoa  Quỳnh Thanh 0 0 A370162 7.00 6.40 6.50 33.40 129
310 nguyễn bá hoàng  Quỳnh Thanh 0 0 A370170 5.00 4.40 6.75 27.90 282
311 nguyễn thị hòa  Quỳnh Thanh 0 0 A370184 6.50 4.40 4.50 26.40 338
312 trần thị hồng  Quỳnh Thanh 0 0 A370190 5.00 5.60 3.50 22.60 445
313 trần thị hoa hồng  Quỳnh Thanh 0 0 A370191 7.50 5.40 3.50 27.40 293
314 nguyễn bá huy  Quỳnh Thanh 0 0 A370200 2.25 3.60 0.25 8.60 632
315 hồ văn hùng  Quỳnh Thanh 0 0 A370213 5.25 5.60 4.75 25.60 364
316 hồ thị hương  Quỳnh Thanh 0 0 A370215 6.50 6.80 8.50 36.80 55
317 nguyễn thị hương  Quỳnh Thanh 0 0 A370217 6.00 6.00 3.25 24.50 399
318 trần thị hương  Quỳnh Thanh 0 0 A370221 6.00 5.80 4.75 27.30 303
319 trần thị lan hương  Quỳnh Thanh 0 0 A370223 6.00 4.00 1.50 19.00 527
320 hồ thị hường  Quỳnh Thanh 0 0 A370224 7.00 6.60 5.00 30.60 197
321 nguyễn thị hường  Quỳnh Thanh 0 0 A370227 3.75 3.80 1.00 13.30 612
322 nguyễn thị thanh lam  Quỳnh Thanh 0 0 A370239 6.50 6.20 2.00 23.20 429
323 bùi thị lan  Quỳnh Thanh 0 0 A370241 7.50 5.80 5.25 31.30 178
324 hồ thị lài  Quỳnh Thanh 0 0 A370248 5.50 3.80 2.25 19.30 518
325 hồ thị lành  Quỳnh Thanh 0 0 A370249 3.25 4.40 2.00 14.90 598
326 đoàn văn lành  Quỳnh Thanh 0 0 A370250 6.00 5.00 6.75 30.50 204
327 cù thị linh  Quỳnh Thanh 0 0 A370259 7.50 5.40 6.50 33.40 129
328 nguyễn thị huyền linh  Quỳnh Thanh 0 0 A370266 4.50 3.80 4.50 21.80 463
329 trần  lương  Quỳnh Thanh 0 0 A370278 3.25 5.00 2.75 17.00 573
330 nguyễn thị cẩm ly  Quỳnh Thanh 0 0 A370287 6.00 4.00 1.00 18.00 549
331 nguyễn thị minh  Quỳnh Thanh 0 0 A370314 6.75 5.40 3.00 24.90 383
332 phan thị quý mùi  Quỳnh Thanh 0 0 A370316 5.25 4.60 2.00 19.10 523
333 trần thị giang my  Quỳnh Thanh 0 0 A370317 4.50 5.00 2.50 19.00 527
334 trần đức nam  Quỳnh Thanh 0 0 A370322 5.25 3.20 2.00 17.70 559
335 nguyễn phương nam  Quỳnh Thanh 0 0 A370324 6.25 5.40 4.00 25.90 354
336 trần thị huyền nga  Quỳnh Thanh 0 0 A370339 7.75 5.60 4.25 29.60 232
337 trần thị thu nga  Quỳnh Thanh 0 0 A370340 7.75 3.80 4.50 28.30 274
338 hồ thị ngân  Quỳnh Thanh 0 0 A370342 6.75 5.60 6.50 32.10 156
339 trần thị ngọc  Quỳnh Thanh 0 0 A370358 4.25 4.20 4.25 21.20 479
340 nguyễn trung nguyên  Quỳnh Thanh 0 0 A370368 3.00 2.40 3.00 14.40 604
341 trần thị nhi  Quỳnh Thanh 0 0 A370378 8.00 8.20 5.25 34.70 100
342 nguyễn văn phong  Quỳnh Thanh 0 0 A370394 3.25 4.20 5.25 21.20 479
343 hồ hữu phương  Quỳnh Thanh 0 0 A370399 4.75 4.60 2.75 19.60 513
344 trần văn phương  Quỳnh Thanh 0 0 A370409 2.00 4.00 2.25 12.50 619
345 trần thị minh phước  Quỳnh Thanh 0 0 A370410 4.25 6.20 2.75 20.20 500
346 nguyễn thị phượng  Quỳnh Thanh 0 0 A370415 3.00 3.60 0.50 10.60 630
347 hoàng minh quân  Quỳnh Thanh 0 0 A370428 4.00 5.40 6.75 26.90 315
348 hồ hữu sâm  Quỳnh Thanh 0 0 A370450 5.00 4.40 4.50 23.40 424
349 phan văn sâm  Quỳnh Thanh 0 0 A370451 4.50 4.20 2.00 17.20 568
350 hồ thị hương sen  Quỳnh Thanh 0 0 A370453 6.50 4.20 3.25 23.70 414
351 nguyễn đức sỹ  Quỳnh Thanh 0 0 A370456 4.00 3.80 2.25 16.30 583
352 nguyễn văn tám  Quỳnh Thanh 0 0 A370460 4.50 4.40 5.00 23.40 424
353 trần văn thanh  Quỳnh Thanh 0 0 A370483 6.75 4.40 4.25 26.40 338
354 nguyễn hữu thành  Quỳnh Thanh 0 0 A370487 5.50 4.60 1.50 18.60 534
355 hồ anh thảo  Quỳnh Thanh 0 0 A370491 6.75 4.60 2.50 23.10 433
356 trần thị thắm  Quỳnh Thanh 0 0 A370505 5.50 4.20 3.25 21.70 467
357 trần thị thắm  Quỳnh Thanh 0 0 A370506 7.50 6.20 5.50 32.20 153
358 thái duy thông  Quỳnh Thanh 0 0 A370521 5.00 4.20 3.75 21.70 467
359 hồ thị thông  Quỳnh Thanh 0 0 A370522 5.25 3.80 2.00 18.30 545
360 trần văn thông  Quỳnh Thanh 0 0 A370523 3.25 6.00 4.75 22.00 460
361 nguyễn thị thơm  Quỳnh Thanh 0 0 A370526 8.25 5.60 5.75 33.60 125
362 hồ thị thúy  Quỳnh Thanh 0 0 A370533 8.00 6.60 7.25 37.10 46
363 trần thị thúy  Quỳnh Thanh 0 0 A370535 7.50 6.00 7.25 35.50 82
364 hồ thị hồng thúy  Quỳnh Thanh 0 0 A370536 5.00 5.20 1.00 17.20 568
365 nguyễn bá tiến  Quỳnh Thanh 0 0 A370544 7.50 6.40 6.50 34.40 107
366 hồ thị thanh trang  Quỳnh Thanh 0 0 A370567 8.00 5.00 5.25 31.50 173
367 nguyễn thị ngọc trâm  Quỳnh Thanh 0 0 A370571 8.00 7.60 7.25 38.10 30
368 nguyễn văn trường  Quỳnh Thanh 0 0 A370586 5.00 5.20 5.50 26.20 346
369 hồ  tuấn  Quỳnh Thanh 0 0 A370587 6.25 6.60 6.50 32.10 156
370 thái anh tuấn  Quỳnh Thanh 0 0 A370589 5.50 6.20 4.50 26.20 346
371 trần anh tuấn  Quỳnh Thanh 0 0 A370590 2.00 3.80 4.75 17.30 567
372 nguyễn hữu tuấn  Quỳnh Thanh 0 0 A370593 5.00 4.80 4.75 24.30 402
373 hồ trung tuấn  Quỳnh Thanh 0 0 A370594 3.00 5.00 4.75 20.50 494
374 nguyễn thị tuyết  Quỳnh Thanh 0 0 A370600 5.50 4.40 6.00 27.40 293
375 đoàn thị vân  Quỳnh Thanh 0 0 A370610 3.50 4.20 1.25 13.70 610
376 hồ thị vân  Quỳnh Thanh 0 0 A370611 5.50 4.60 2.25 20.10 502
377 trần thị vân  Quỳnh Thanh 0 0 A370615 7.50 4.80 4.25 28.30 274
378 hồ thị vinh  Quỳnh Thanh 0 0 A370626 6.00 5.60 4.25 26.10 350
379 trần thị hải yến  Quỳnh Thanh 0 0 A370637 6.00 4.80 3.00 22.80 440
380 trần minh chiến  Quỳnh Thanh 0 0 A370638 5.75 5.00 3.50 23.50 422
381 trần ngọc chiến  Quỳnh Trang 2 0 A370034 6.25 4.00 4.50 27.50 288
382 nguyễn thị hồng  Quỳnh Trang 2 0 A370188 6.00 3.60 1.75 21.10 483
383 ngô thị ngân  Quỳnh Trang 2 0 A370346 7.50 5.00 5.00 32.00 161
384 nguyễn thị phương  Quỳnh Trang 2 0 A370403 5.50 3.40 1.50 19.40 517
385 hồ đình toản  Quỳnh Trang 2 0 A370551 5.75 5.00 1.50 21.50 475
386 lê tiến an  Quỳnh Văn 0 0 A370003 5.25 4.60 1.25 17.60 563
387 vũ văn an  Quỳnh Văn 0 0 A370004 7.00 5.80 3.75 27.30 303
388 đậu trần minh anh  Quỳnh Văn 0 0 A370010 8.00 7.40 6.75 36.90 50
389 lê đôn ánh  Quỳnh Văn 0 0 A370012 6.75 4.00 2.75 23.00 436
390 nguyễn thị ngọc ánh  Quỳnh Văn 0 0 A370016 7.25 5.20 3.75 27.20 307
391 lê văn ánh  Quỳnh Văn 0 0 A370017 6.00 4.40 4.25 24.90 383
392 hồ thị bình  Quỳnh Văn 0 0 A370025 8.00 7.00 6.50 36.00 72
393 hồ thị thanh bình  Quỳnh Văn 0 0 A370027 8.50 6.60 6.25 36.10 70
394 hoàng thị kim chi  Quỳnh Văn 0 0 A370031 8.75 7.80 6.75 38.80 19
395 đậu thị linh chi  Quỳnh Văn 0 0 A370032 6.50 5.00 5.50 29.00 251
396 nguyễn văn chính  Quỳnh Văn 0 0 A370036 6.75 4.40 5.50 28.90 256
397 hồ sĩ chương  Quỳnh Văn 0 0 A370038 6.50 5.60 4.75 28.10 279
398 nguyễn hữu diên  Quỳnh Văn 0 0 A370041 -1.00 -1.00 -1.00 -5.00 635
399 lê văn diện  Quỳnh Văn 0 0 A370043 3.25 3.00 2.00 13.50 611
400 đậu thị dung  Quỳnh Văn 0 0 A370045 8.00 5.20 5.75 32.70 143
401 nguyễn thị dung  Quỳnh Văn 0 0 A370046 8.50 8.40 7.75 40.90 9
402 nguyễn thị dung  Quỳnh Văn 0 0 A370048 7.50 4.00 5.00 29.00 251
403 hồ thị duyên  Quỳnh Văn 0 0 A370051 7.50 5.00 3.75 27.50 288
404 lê đôn dũng  Quỳnh Văn 0 0 A370053 4.25 4.60 3.50 20.10 502
405 hồ hữu dũng  Quỳnh Văn 0 0 A370054 5.25 5.60 7.25 30.60 197
406 lê tiến đạt  Quỳnh Văn 0 0 A370064 5.75 4.40 2.25 20.40 496
407 nguyễn xuân định  Quỳnh Văn 0 0 A370072 6.50 5.80 7.00 32.80 139
408 nguyễn đình đoàn  Quỳnh Văn 0 0 A370074 2.50 4.00 5.50 20.00 505
409 lê văn đoàn  Quỳnh Văn 0 0 A370075 6.50 6.80 7.00 33.80 121
410 nguyễn hữu đức  Quỳnh Văn 0 0 A370082 6.50 6.00 6.00 31.00 186
411 vương đình giang  Quỳnh Văn 0 0 A370087 5.00 5.60 4.00 23.60 417
412 hồ sỹ giang  Quỳnh Văn 0 0 A370088 3.50 4.40 2.50 16.40 580
413 lê thị hà  Quỳnh Văn 0 0 A370100 4.75 5.60 0.50 16.10 586
414 nguyễn thị hà  Quỳnh Văn 0 0 A370101 6.25 5.00 0.75 19.00 527
415 nguyễn thị hà  Quỳnh Văn 0 1.5 A370102 7.50 4.80 4.25 29.80 230
416 hồ thị thúy hà  Quỳnh Văn 0 0 A370105 2.75 4.00 2.75 15.00 597
417 lê thị việt hà  Quỳnh Văn 0 0 A370106 7.00 5.80 4.75 29.30 237
418 đậu thị hạnh  Quỳnh Văn 0 0 A370111 4.25 3.40 1.75 15.40 593
419 hồ thị hạnh  Quỳnh Văn 0 0 A370113 7.75 5.80 6.75 34.80 97
420 lê thị hằng  Quỳnh Văn 0 0 A370117 4.50 3.80 2.50 17.80 556
421 nguyễn thị hằng  Quỳnh Văn 0 0 A370119 4.50 4.80 3.25 20.30 497
422 trần thị thúy hằng  Quỳnh Văn 0 0 A370124 4.50 4.40 2.50 18.40 540
423 trần thu hằng  Quỳnh Văn 0 0 A370125 6.25 4.80 3.75 24.80 391
424 nguyễn phương hiếu  Quỳnh Văn 0 0 A370138 8.25 5.20 6.25 34.20 111
425 nguyễn đình hiệu  Quỳnh Văn 0 0 A370146 6.00 5.80 4.75 27.30 303
426 hồ thị hoa  Quỳnh Văn 0 0 A370148 7.00 4.40 4.50 27.40 293
427 hồ thị hoa  Quỳnh Văn 0 0 A370150 7.25 6.20 7.25 35.20 89
428 nguyễn thị hoa  Quỳnh Văn 0 0 A370153 7.25 5.80 3.25 26.80 319
429 nguyễn thị hoa  Quỳnh Văn 0 0 A370154 4.00 4.40 2.00 16.40 580
430 nguyễn thị phương hoa  Quỳnh Văn 0 0 A370159 7.75 6.00 6.50 34.50 103
431 nguyễn thị hoà  Quỳnh Văn 0 0 A370164 6.25 6.20 6.00 30.70 195
432 hồ thị hoài  Quỳnh Văn 0 0 A370165 5.00 4.00 1.00 16.00 587
433 nguyễn đình hoàn  Quỳnh Văn 0 0 A370166 6.50 4.60 2.75 23.10 433
434 hồ hữu hoàn  Quỳnh Văn 0 0 A370167 6.75 7.20 5.25 31.20 179
435 đậu đức hoàng  Quỳnh Văn 0 0 A370172 5.00 5.40 6.25 27.90 282
436 hồ sỹ việt hoàng  Quỳnh Văn 0 0 A370175 2.50 2.60 0.75 9.10 631
437 hồ thị hồng  Quỳnh Văn 0 0 A370185 5.25 4.40 2.50 19.90 508
438 lê thị hồng  Quỳnh Văn 0 0 A370186 8.00 5.40 6.50 34.40 107
439 nguyễn thị hồng  Quỳnh Văn 0 0 A370187 3.50 4.80 5.00 21.80 463
440 hồ thị phương hồng  Quỳnh Văn 0 0 A370192 5.50 4.60 3.75 23.10 433
441 nguyễn thị hợp  Quỳnh Văn 0 0 A370193 5.00 4.80 1.50 17.80 556
442 nguyễn thế huân  Quỳnh Văn 0 0 A370195 2.25 4.40 1.25 11.40 624
443 nguyễn sỹ huấn  Quỳnh Văn 0 0 A370196 5.75 4.80 6.00 28.30 274
444 đậu thị huệ  Quỳnh Văn 0 0 A370197 7.00 6.40 7.75 35.90 74
445 nguyễn thị huệ  Quỳnh Văn 0 0 A370199 5.75 5.00 2.75 22.00 460
446 nguyễn hữu huy  Quỳnh Văn 0 0 A370201 6.75 6.00 4.50 28.50 267
447 đặng thị huyền  Quỳnh Văn 0 0 A370205 4.50 5.40 1.75 17.90 552
448 lê thị huyền  Quỳnh Văn 0 0 A370206 5.75 4.40 5.75 27.40 293
449 nguyễn thị huyền  Quỳnh Văn 0 0 A370207 5.75 4.60 4.00 24.10 409
450 nguyễn thị huyền  Quỳnh Văn 0 0 A370208 4.50 5.40 2.00 18.40 540
451 hồ văn hùng  Quỳnh Văn 0 0 A370212 3.00 3.20 1.00 11.20 625
452 lê thị lan hương  Quỳnh Văn 0 0 A370222 7.00 5.20 5.00 29.20 242
453 hồ thị hường  Quỳnh Văn 0 0 A370225 6.75 4.80 4.25 26.80 319
454 nguyễn thế khẩn  Quỳnh Văn 0 0 A370231 3.75 4.40 2.25 16.40 580
455 lê thị lan  Quỳnh Văn 0 0 A370243 5.50 5.60 3.50 23.60 417
456 nguyễn thị lan  Quỳnh Văn 0 0 A370244 7.75 8.60 7.00 38.10 30
457 hồ thị phương lan  Quỳnh Văn 0 0 A370247 8.25 7.00 8.25 40.00 12
458 nguyễn bá lâm  Quỳnh Văn 0 0 A370251 5.00 5.20 2.75 20.70 491
459 lê tiến lập  Quỳnh Văn 0 0 A370254 7.00 6.00 7.00 34.00 112
460 đậu thị liên  Quỳnh Văn 0 0 A370255 8.00 6.00 7.50 37.00 47
461 hồ thị liệu  Quỳnh Văn 0 0 A370256 6.25 5.60 4.00 26.10 350
462 lê khắc linh  Quỳnh Văn 0 0 A370257 6.00 4.80 2.00 20.80 490
463 đậu lê khánh linh  Quỳnh Văn 0 0 A370258 4.25 3.80 4.50 21.30 478
464 hồ thị linh  Quỳnh Văn 0 0 A370260 6.00 5.60 6.50 30.60 197
465 nguyễn thị linh  Quỳnh Văn 0 0 A370261 8.25 7.00 7.50 38.50 21
466 nguyễn xuân linh  Quỳnh Văn 0 0 A370270 4.50 3.80 3.00 18.80 530
467 nguyễn đình long  Quỳnh Văn 0 0 A370271 5.50 4.00 2.50 20.00 505
468 hồ thị long  Quỳnh Văn 0 0 A370272 6.25 4.80 2.25 21.80 463
469 trần doãn lương  Quỳnh Văn 0 0 A370279 3.75 5.60 3.00 19.10 523
470 lê tiến lực  Quỳnh Văn 0 0 A370284 4.25 1.40 0.50 10.90 629
471 nguyễn hoàng mai  Quỳnh Văn 0 0 A370290 7.75 5.60 7.50 36.10 70
472 đậu thị mai  Quỳnh Văn 0 0 A370291 8.00 5.60 6.75 35.10 92
473 nguyễn thị mai  Quỳnh Văn 0 0 A370293 5.00 4.60 2.25 19.10 523
474 trần công mạnh  Quỳnh Văn 0 0 A370298 4.75 5.80 7.00 29.30 237
475 đậu đức mạnh  Quỳnh Văn 0 0 A370299 5.50 6.40 4.00 25.40 369
476 phạm văn mạnh  Quỳnh Văn 0 0 A370304 5.50 5.80 1.75 20.30 497
477 hồ sỹ minh  Quỳnh Văn 0 0 A370308 5.25 4.80 5.75 26.80 319
478 lê thị minh  Quỳnh Văn 0 0 A370313 7.50 7.40 7.00 36.40 64
479 lê tiến nam  Quỳnh Văn 0 0 A370326 5.50 3.60 3.00 20.60 492
480 hồ nguyễn linh nga  Quỳnh Văn 0 0 A370328 8.25 6.00 5.75 34.00 112
481 hồ thị nga  Quỳnh Văn 0 0 A370332 6.50 5.60 4.50 27.60 286
482 hồ thị ngân  Quỳnh Văn 0 0 A370344 8.25 7.80 6.75 37.80 35
483 lê thị ngân  Quỳnh Văn 0 0 A370345 8.75 6.20 7.25 38.20 29
484 hồ thị ngọc  Quỳnh Văn 0 0 A370356 5.25 4.80 5.75 26.80 319
485 hồ văn ngọc  Quỳnh Văn 0 0 A370360 7.75 3.80 6.75 32.80 139
486 lê văn ngọc  Quỳnh Văn 0 0 A370361 6.25 5.80 7.00 32.30 151
487 đậu đức nguyên  Quỳnh Văn 0 0 A370363 5.50 5.20 7.50 31.20 179
488 hồ thị nguyệt  Quỳnh Văn 0 0 A370370 5.75 5.40 4.50 25.90 354
489 hồ thị thanh nguyệt  Quỳnh Văn 0 0 A370373 4.50 4.60 3.00 19.60 513
490 đậu đức nhạ  Quỳnh Văn 0 0 A370374 5.50 4.20 2.00 19.20 520
491 đậu thị nhung  Quỳnh Văn 0 0 A370381 5.50 4.00 1.25 17.50 564
492 lê thị hồng nhung  Quỳnh Văn 0 0 A370384 3.00 6.20 6.00 24.20 406
493 lê thị hồng nhung  Quỳnh Văn 0 0 A370385 7.75 5.80 7.25 35.80 78
494 vương thị phương nhung  Quỳnh Văn 0 0 A370386 8.00 6.80 7.75 38.30 24
495 đậu thị kiều oanh  Quỳnh Văn 0 0 A370387 8.25 7.00 6.25 36.00 72
496 vũ thị trần oanh  Quỳnh Văn 0 0 A370390 5.00 4.80 2.00 18.80 530
497 lê văn phong  Quỳnh Văn 0 0 A370393 4.00 4.00 5.25 22.50 449
498 nguyễn hữu phú  Quỳnh Văn 0 0 A370396 4.00 4.00 0.25 12.50 619
499 đoàn thị phương  Quỳnh Văn 0 0 A370400 6.75 5.20 6.00 30.70 195
500 nguyễn thị phương  Quỳnh Văn 0 0 A370401 7.25 4.00 6.25 31.00 186
501 nguyễn thị phương  Quỳnh Văn 0 0 A370404 4.75 6.60 7.00 30.10 217
502 hồ thị hà phương  Quỳnh Văn 0 0 A370408 7.00 7.60 5.75 33.10 136
503 đậu thị phượng  Quỳnh Văn 0 0 A370413 2.25 3.80 5.75 19.80 509
504 đậu đức quân  Quỳnh Văn 0 0 A370423 1.75 4.20 1.75 11.20 625
505 lê hồng quân  Quỳnh Văn 0 0 A370426 4.75 6.60 6.50 29.10 246
506 hồ hữu quân  Quỳnh Văn 0 0 A370427 6.00 6.80 6.50 31.80 166
507 lê văn quân  Quỳnh Văn 0 0 A370429 3.00 4.20 4.25 18.70 532
508 nguyễn đức quý  Quỳnh Văn 0 0 A370442 5.00 3.60 4.25 22.10 458
509 hồ hữu quý  Quỳnh Văn 0 0 A370443 6.25 5.60 6.75 31.60 171
510 hồ sỹ quý  Quỳnh Văn 0 0 A370445 5.00 4.20 4.00 22.20 456
511 đậu đức san  Quỳnh Văn 0 0 A370449 5.50 5.20 6.50 29.20 242
512 nguyễn văn sỹ  Quỳnh Văn 0 1.5 A370457 3.25 4.00 4.25 20.50 494
513 hồ hữu tài  Quỳnh Văn 0 0 A370459 7.00 7.00 6.50 34.00 112
514 nguyễn xuân tâm  Quỳnh Văn 0 0 A370469 5.75 6.40 6.75 31.40 175
515 hồ thị thanh  Quỳnh Văn 0 0 A370475 6.00 3.80 1.75 19.30 518
516 nguyễn thị phương thanh  Quỳnh Văn 0 0 A370478 5.25 5.60 4.25 24.60 395
517 nguyễn thị phương thanh  Quỳnh Văn 0 0 A370479 5.75 5.00 5.00 26.50 333
518 đậu đức thao  Quỳnh Văn 0 0 A370484 6.25 6.00 4.75 28.00 280
519 hồ sĩ thao  Quỳnh Văn 0 0 A370485 3.25 3.60 1.50 13.10 614
520 đậu đức thái  Quỳnh Văn 0 0 A370488 3.00 4.20 0.50 11.20 625
521 đậu đức thái  Quỳnh Văn 0 0 A370489 5.50 3.80 4.75 24.30 402
522 đậu thị thảo  Quỳnh Văn 0 0 A370493 3.75 2.40 7.00 23.90 413
523 lê thị thảo  Quỳnh Văn 0 0 A370496 8.25 3.40 5.00 29.90 226
524 lê thị thảo  Quỳnh Văn 0 0 A370497 6.75 4.20 2.00 21.70 467
525 nguyễn thị thảo  Quỳnh Văn 0 0 A370499 7.25 5.00 6.50 32.50 148
526 nguyễn thị thảo  Quỳnh Văn 0 0 A370501 6.50 4.40 2.50 22.40 450
527 hồ thị thắm  Quỳnh Văn 0 0 A370503 8.00 6.40 7.50 37.40 41
528 lê thị thắm  Quỳnh Văn 0 0 A370504 6.50 4.40 4.00 25.40 369
529 đặng ngọc thắng  Quỳnh Văn 0 0 A370509 4.50 4.20 2.00 17.20 568
530 hồ thị thêm  Quỳnh Văn 0 0 A370510 7.50 4.00 1.50 22.00 460
531 nguyễn hữu thế  Quỳnh Văn 0 0 A370511 3.25 4.00 0.50 11.50 623
532 hồ trọng thế  Quỳnh Văn 0 0 A370512 5.50 2.60 0.25 14.10 606
533 lê thị hà thi  Quỳnh Văn 0 0 A370513 5.50 4.20 3.00 21.20 479
534 đậu xuân thỏa  Quỳnh Văn 0 0 A370520 3.75 6.40 4.75 23.40 424
535 nguyễn thế thống  Quỳnh Văn 0 0 A370524 6.00 6.00 6.75 31.50 173
536 hồ thị thuyết  Quỳnh Văn 0 0 A370529 3.25 4.20 5.50 21.70 467
537 bùi thị thúy  Quỳnh Văn 2.5 0 A370532 8.00 6.40 6.50 37.90 33
538 lê thị thúy  Quỳnh Văn 0 0 A370534 7.50 5.60 5.75 32.10 156
539 đậu thị thương  Quỳnh Văn 0 0 A370541 8.75 8.80 7.50 41.30 5
540 đậu thị hồng thương  Quỳnh Văn 0 0 A370542 3.50 5.00 6.25 24.50 399
541 đậu đức tiến  Quỳnh Văn 0 0 A370546 4.75 6.00 5.75 27.00 312
542 hồ hữu tiến  Quỳnh Văn 0 0 A370547 3.75 4.60 3.50 19.10 523
543 đậu thị hà trang  Quỳnh Văn 0 0 A370559 4.00 3.60 3.25 18.10 548
544 hồ thị huyền trang  Quỳnh Văn 0 0 A370562 7.00 4.80 5.75 30.30 210
545 lê thị huyền trang  Quỳnh Văn 0 0 A370564 8.00 6.40 7.00 36.40 64
546 lê thị ngọc trâm  Quỳnh Văn 0 0 A370570 5.75 6.20 4.50 26.70 326
547 lê đôn triều  Quỳnh Văn 0 0 A370572 4.25 3.60 4.25 20.60 492
548 nguyễn thế triều  Quỳnh Văn 0 0 A370573 4.75 4.80 2.00 18.30 545
549 lê văn triều  Quỳnh Văn 0 0 A370574 6.50 5.00 4.25 26.50 333
550 đặng ngọc trọng  Quỳnh Văn 0 0 A370577 6.50 5.40 2.50 23.40 424
551 đậu đức trung  Quỳnh Văn 0 0 A370578 5.50 4.60 5.00 25.60 364
552 đậu đức trung  Quỳnh Văn 0 0 A370579 3.75 3.20 2.50 15.70 590
553 hồ trọng trung  Quỳnh Văn 0 0 A370580 4.75 4.00 6.75 27.00 312
554 lê thị trúc  Quỳnh Văn 0 0 A370582 6.00 5.20 5.75 28.70 261
555 nguyễn thị tuyết  Quỳnh Văn 0 0 A370598 5.50 3.60 1.25 17.10 571
556 phạm việt tùng  Quỳnh Văn 0 0 A370602 7.00 7.40 8.50 38.40 22
557 nguyễn thị vân  Quỳnh Văn 0 0 A370614 6.50 4.60 4.00 25.60 364
558 nguyễn đình văn  Quỳnh Văn 0 0 A370618 2.50 4.00 1.00 11.00 628
559 đậu thị viên  Quỳnh Văn 0 0 A370620 5.25 4.40 1.75 18.40 540
560 phan đình việt  Quỳnh Văn 0 0 A370621 2.25 3.60 3.00 14.10 606
561 lê văn việt  Quỳnh Văn 0 0 A370623 5.50 5.00 4.50 25.00 382
562 nguyễn xuân vinh  Quỳnh Văn 0 0 A370627 4.00 4.40 1.50 15.40 593
563 nguyễn thị thanh xuân  Quỳnh Văn 0 0 A370633 6.00 5.40 4.75 26.90 315
564 lê văn xứng  Quỳnh Văn 0 0 A370634 6.00 5.20 4.50 26.20 346
565 đậu thị yến  Quỳnh Văn 0 0 A370635 9.00 8.80 7.25 41.30 5
566 lê hữu an  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370002 7.00 8.00 8.50 40.50 11
567 nguyễn ngọc ánh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370013 7.00 5.80 7.50 36.30 67
568 lê thị ánh  Quỳnh Xuân 0 1 A370015 6.50 3.40 7.00 31.40 175
569 nguyễn xuân bắc  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370021 6.00 6.80 7.50 35.30 86
570 trần thị châu  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370028 7.75 5.80 5.50 33.80 121
571 lê tiến dinh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370044 5.50 5.00 7.50 32.50 148
572 nguyễn duy đắc  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370068 8.25 6.40 7.50 39.40 15
573 nguyễn đình điệt  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370070 5.00 5.20 7.50 31.70 169
574 nguyễn cảnh đính  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370071 6.50 6.40 7.50 35.90 74
575 hồ bá đông  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370076 5.75 6.80 7.00 33.80 121
576 lê thị đông  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370078 6.50 6.80 6.00 33.30 134
577 nguyễn cảnh đức  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370080 6.50 4.00 6.00 30.50 204
578 hồ thị giang  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370090 7.00 4.40 5.00 29.90 226
579 hồ trọng hạ  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370108 5.75 7.00 8.50 37.00 47
580 nguyễn thị hoa  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370156 5.25 4.80 2.75 22.30 451
581 nguyễn duy hoàng  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370171 5.75 6.60 6.75 33.10 136
582 nguyễn văn hoá  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370181 5.25 4.00 3.75 23.50 422
583 vũ đức huyền  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370204 4.00 4.20 2.50 18.70 532
584 nguyễn phi hùng  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370210 6.50 7.80 7.25 36.80 55
585 nguyễn thị hương  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370220 8.00 5.80 6.75 36.80 55
586 trần doãn khoa  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370232 5.25 5.20 7.25 31.70 169
587 hồ thị lan  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370242 8.00 6.40 5.25 34.40 107
588 nguyễn thị lan  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370245 6.50 7.20 8.00 37.70 36
589 lê thị hoài linh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370264 8.00 6.60 6.25 36.60 59
590 vũ văn linh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370269 6.00 5.80 7.25 33.80 121
591 vũ thị lợi  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370275 7.00 4.60 5.25 30.60 197
592 lê hương ly  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370285 8.50 7.40 9.25 44.40 1
593 lê thị mai ly  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370288 6.50 4.40 4.50 27.90 282
594 trần thị xuân mai  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370296 6.25 6.80 7.00 34.80 97
595 nguyễn cảnh mạnh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370297 6.00 5.20 7.25 33.20 135
596 trần đức mạnh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370300 6.75 5.80 5.50 31.80 166
597 đoàn thị minh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370309 7.75 4.20 5.00 31.20 179
598 văn thị minh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370315 7.75 7.20 8.50 41.20 7
599 lê thị nga  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370334 7.75 4.80 3.75 29.30 237
600 nguyễn thị hồng nga  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370338 8.00 5.40 4.50 31.90 163
601 nguyễn đình ngoan  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370352 5.75 5.40 6.00 30.40 206
602 đậu đức nguyên  Quỳnh Xuân 0 1 A370364 4.25 3.60 4.00 21.10 483
603 hồ sỹ nhật  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370377 6.00 7.80 8.50 38.30 24
604 đậu thị hà nhi  Quỳnh Xuân 0 1 A370379 5.75 6.20 7.00 32.70 143
605 nguyễn tiến phong  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370392 4.50 5.00 4.25 24.00 412
606 hồ đình phú  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370395 5.25 5.80 6.25 30.30 210
607 vũ văn phúc  Quỳnh Xuân 0 1 A370398 5.25 6.60 6.00 30.10 217
608 nguyễn cảnh quân  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370421 5.00 4.00 5.75 27.00 312
609 nguyễn đình quân  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370422 6.25 5.40 6.25 31.90 163
610 nguyễn đình quyết  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370435 6.00 4.60 7.00 32.10 156
611 nguyễn thị quỳnh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370437 5.25 3.60 4.50 24.60 395
612 hồ thị diệu quỳnh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370438 6.25 4.40 4.00 26.40 338
613 lê thị sen  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370452 6.50 5.60 5.75 31.60 171
614 nguyễn đình tài  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370458 7.00 5.80 7.25 35.80 78
615 nguyễn thị tâm  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370466 7.25 5.20 6.75 34.70 100
616 vũ chí thanh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370471 6.00 6.20 6.50 32.70 143
617 lê hữu thái  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370490 7.00 5.80 8.50 38.30 24
618 hồ thị thảo  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370494 8.00 7.20 9.00 42.70 3
619 lê thị thảo  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370495 6.50 4.80 5.75 30.80 190
620 vũ văn thịnh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370519 6.00 7.00 8.00 36.50 62
621 lê thị thơ  Quỳnh Xuân 0 1 A370525 7.50 7.20 7.00 37.20 45
622 văn thị thuỷ  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370530 7.75 5.60 7.50 37.60 38
623 nguyễn cảnh trang  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370552 6.00 6.40 6.75 33.40 129
624 nguyễn thị trang  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370556 8.00 6.80 6.50 37.30 42
625 vũ thị đoan trang  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370558 8.00 7.40 6.75 38.40 22
626 lê thị huyền trang  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370563 6.00 5.20 4.75 28.20 278
627 nguyễn thị trường  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370583 6.50 5.00 4.25 28.00 280
628 nguyễn trung trường  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370584 6.25 4.80 8.25 35.30 86
629 hồ hữu tuấn  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370592 4.00 5.00 6.50 27.50 288
630 lê văn tuấn  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370596 5.00 4.60 6.25 28.60 263
631 nguyễn thị tuyết  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370599 7.00 6.60 6.75 35.60 81
632 hồ tú uyên  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370608 6.50 5.40 4.75 29.40 233
633 lê thị vân  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370612 5.75 5.00 6.00 30.00 222
634 nguyễn thị vân  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370613 5.00 4.20 2.00 19.70 511
635 hồ thị thuý vân  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370617 7.75 5.40 6.50 35.40 84
636 nguyễn cảnh vinh  Quỳnh Xuân 2.5 1.5 A370624 5.50 6.20 7.50 36.20 69
637 lê thị yến vy  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370630 6.75 6.20 7.25 35.70 80
638 nguyễn thị xinh  Quỳnh Xuân 0 1.5 A370631 7.25 5.80 6.75 35.30 86

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây