Thống kê lỗi vi phạm HK1 (Tính đến 23/12)

Thứ tư - 23/12/2015 23:09
DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM HK 1 NĂM HỌC 2015-2016
TT Họ và tên Lớp Nội dung vi phạm Ngày tháng  
1 Nguyễn Bá Dũng 10A1 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
2 Nguyễn Bá Dũng 10A1   03/12/2015  
3 Nguyễn Bá Dũng 10A1 không đồng phục, không sơ vin 14/12/2015  
4 Hùng 10A1 Đi học muộn 08/10/2015  
5 Hùng 10A1 Không đeo thẻ 08/10/2015  
6 Nguyễn Quang Huy 10A1 Đi học muộn 15/12/2015  
7 Lê Hữu Minh 10A1 Chậm học 04/09/2015  
8 Vũ Thị Thủy 10A1 Đi học muôn 08/12/2015  
9 Vũ Trí  Tài Anh 10A2 Đi xe đạp điện  không đội mũ bảo hiểm 19/09/2015  
10 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Chậm học 04/09/2015  
11 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Không sơ vin 06/10/2015  
12 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Không sơ vin 06/10/2015  
13 Tuấn Anh 10A2 Không sơ vin 09/09/2015  
14 Tuấn Anh 10a2 Không đồng phục 06/10/2015  
15 Tuấn Anh 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
16 Nguyễn Duy Tuấn Anh 10A2 Không thẻ 20/10/2015  
17 Chung 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
18 Hồ Hữu Chung 10A2 Không đồng phục 24/09/2015  
19 Nguyễn Công Hải 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
20 Nguyễn Công Hải 10A2 Không sơ vin 14/12/2015  
21 Hồ Trọng Việt Hoàng 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
22 Nguyễn Đăng Kiên 10A2 Không sơ vin 25/09/2015  
23 Hồ Sỹ Linh 10A2 Đi muộn 03/11/2015  
24 Hồ Sỹ Linh 10A2   03/12/2015  
25 Hồ Sỹ Linh 10A2 Đi học muộn 04/12/2015  
26 Lê Đình Long 10A2 Không sơ vin 06/11/2015  
27 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không đồng phục 09/09/2015  
28 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không sơ vin 25/09/2015  
29 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không đồng phục 29/10/2015  
30 Hồ Đức Nam 10A2   03/12/2015  
31 Phan Thị Hồng Nhung 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
32 Nguyễn Thị Oanh 10A2 Đi học muộn 01/12/2015  
33 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
34 Hồ Văn Sơn 10A2 Không đeo thẻ 20/10/2015  
35 Hồ Văn Sơn 10A2 Đi muộn 03/11/2015  
36 Hồ Văn Sơn 10A2 Đi chậm 19/12/2015  
37 Tâm 10A2 Đi muộn 09/10/2015  
38 Lê Hồng Tâm 10A2 Đi chậm 19/12/2015  
39 Nguyễn Xuân Thành 10A2 Đi học muôn 16/11/2015  
40 Cù Thị Thanh Thúy 10A2 Không thẻ 20/10/2015  
41 Toàn 10A2 Đi học muộn 08/10/2015  
42 Nguyễn Đình Toàn 10A2 Không đeo thẻ 31/10/2015  
43 Trang 10A2 Đi học muộn 15/10/2015  
44 Nguyễn Thị Trang 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
45 Nguyễn Thị Thu Trang 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
46 Nguyễn thị Trang 10A2 Đi muộn 17/10/2015  
47 Nguyễn Duy Trung 10A2 Đi dép lê 09/12/2015  
48 Nguyễn Đình Trung 10A2 Không sơ vin 30/11/2015  
49 Hoàng Việt 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
50 Hoàng Việt 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
51 Vũ Văn An 10A3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
52 Hồ Văn Đệ 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
53 Hồ Văn Huấn 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
54 Võ Xuân Hùng 10A3 Đi dép lê 08/09/2015  
55 Nguyễn Thị Loan 10A3 Đi chậm 14/12/2015  
56 Hồ Sỹ Lực 10A3 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
57 Trọng Minh 10A3 Đi chậm 25/11/2015  
58  Sỹ 10A3 Không sơ vin 09/11/2015  
59 Hồ Trọng Tài 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
60 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
61 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không đeo thẻ 06/10/2015  
62 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không đeo thẻ 06/10/2015  
63 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
64 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
65 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Đi dép lê 10/12/2015  
66 Nguyễn Trọng Triều 10A3 Đi học muôn 16/11/2015  
67 Nguyễn Trung Triều 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
68 Nguyễn Trung Triều 10A3 Đi học muôn 08/12/2015  
69 Hồ Trọng Tường 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
70 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi muộn 12/10/2015  
71 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi học muôn 16/11/2015  
72 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi chậm 03/12/2015  
73 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi chậm 14/12/2015  
74 Hoàng Anh 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
75 Đoàn Hoàng Anh 10A4 Không đồng phục 10/09/2015  
76 Hoàng Đình Bắc 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
77 Hồ Văn Bắc 10A4 Đi  chậm 19/09/2015  
78 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi chậm 28/10/2015  
79 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi học muộn 01/12/2015  
80 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi học muôn 08/12/2015  
81 Hồ Thị Dung 10A4 Đi học muộn 05/10/2015  
82 Hồ Thị Dung 10A4   03/12/2015  
83  Hồ Thị Dung 10A4 Đi Chậm 05/10/2015  
84 Đạt 10A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
85 Nguyễn Bá Đạt 10A4 Hút thuốc 24/10/2015  
86 Nguyễn Bá Đạt 10A4 Không sơ vin 27/10/2015  
87 Đức 10A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
88 Hồ Sỹ Đức 10A4 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
89 Đậu Đức Hà 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
90 Nguyễn Văn Hải 10A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
91 Lê Thị Hòa 10A4 Đi học muộn 06/10/2015  
92 Lê Thị Hòa 10A4 Đi học muộn 06/10/2015  
93 Thái Thị Hoài 10A4 Đi học muộn 15/12/2015  
94 Trần Văn Hung 10A4 Không đồng phục 29/10/2015  
95 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Đi học muộn 08/10/2015  
96 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Đi muộn 09/10/2015  
97 Trần Văn Hưng 10A4 Không sơ vin 27/08/2015  
98 Trần Văn Hưng 10A4 Không đồng phục 11/09/2015  
99 Nguyễn Thị Linh.a 10A4 Đi học muộn 15/12/2015  
100 Đậu Thị Mai 10A4 Không đi dép quai 06/11/2015  
101 Hồ Nguyệt 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
102 Nhung 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
103 Phương 10A4 Không đồng phục 05/12/2015  
104 Nguyễn Đình Phương 10A4 Đi muộn 30/09/2015  
105 Minh Phương 10A4 Đi dép lê 10/12/2015  
106 Nguyễn Đình Minh Phương 10A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
107 Nguyễn Đình Minh Phương 10A4 Không sơ vin 03/12/2015  
108 Văn Thị Thảo Phương 10A4 Chậm học 28/08/2015  
109 Trần Văn Sinh 10A4 Không sơvin 09/09/2015  
110 Trần Văn Sinh 10A4 Đi dép lê, ko sơvin 25/11/2015  
111 Đậu Đức Tài 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
112 Nguyễn Đình Thành 10A4 Không sơvin 09/09/2015  
113 Nguyễn Thị Vân 10A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
114 Nguyễn Thị Vân 10A4 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
115 Nguyễn Hoàng Vinh 10A4 Đi dép lê 06/11/2015  
116 Nguyễn Hoàng Vinh 10A4  Không nghiêm túc 12/09/2015  
117 Hồ Sỹ Bình  10A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
118 Nguyễn Thị Phương  10A5 Chậm học 11/09/2015  
119 Đặng Hoàng Anh 10A5 Không đi dép quai 03/12/2015  
120 Đăng Vân Anh 10A5 Đi học muộn 01/12/2015  
121 Nguyễn Đình Chiến 10A5 Đi chậm 19/12/2015  
122 Hồ Bá Dương 10A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
123 Hồ Sỹ Đan 10A5 Không sơ vin 28/09/2015  
124 Nguyễn Công Đức 10A5 Không sơ vin 28/08/2015  
125 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 25/09/2015  
126 Nguyễn Công Đức 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
127 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi dép lê 10/12/2015  
128 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi dép lê 12/12/2015  
129 Vũ Thị Giang 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
130 Nguyễn Khắc Hạnh 10A5 Không sơ vin 27/08/2015  
131 Nguyễn Khắc Hạnh 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
132 Lê Thị Hằng.A 10A5 Đi chậm 30/11/2015  
133 Hoa 10A5 Không đồng phục 09/12/2015  
134 Nguyễn Hoa 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
135 Hồ Thị Hòa 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
136 Vũ Văn Hoàng 10A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
137 Vũ Văn Hoàng 10A5 Bỏ SH ra quán 10/12/2015  
138 Nguyễn Thị Huyền 10A5 Đi học muộn 07/10/2015  
139 Trần Thị Huyền 10A5 Đi muộn 28/09/2015  
140 Đậu Thị Hương 10A5 Đi Chậm 03/10/2015  
141 Hồ Lan 10A5 Đi chậm 25/11/2015  
142 Hồ Loan 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
143 Hồ Thị Loan 10A5 Đi muộn 24/09/2015  
144 Hồ Thị Loan 10A5 Không đeo thẻ 27/10/2015  
145 Nguyễn Thị Loan 10A5 Đi dép lê 06/11/2015  
146 Hoàng Long 10A5 Không sơ vin 09/09/2015  
147 Vũ Hoàng Long 10A5 Đi muộn 17/10/2015  
148 Bá Minh 10A5 Không đồng phục 09/12/2015  
149 Hồ Bá Minh 10A5 Không thẻ, không sơ vin 28/09/2015  
150 Nam 10A5 Không đeo thẻ 13/10/2015  
151 Nguyễn Đình Nam 10A5 Đi học muộn 01/12/2015  
152 Vũ Văn Nam 10A5 Đi muộn 05/11/2015  
153 Đào Xuân Nam 10A5 Đi muộn 17/10/2015  
154 Đào Xuân Nam 10A5 Đi muộn 05/11/2015  
155 Vũ Nga 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
156 Trần Hữu Nghĩa 10A5 Chậm học  27/11/2015  
157 Trần Hữu Nghĩa 10A5 Đi học muộn 15/12/2015  
158 Đoàn Văn Ngọc 10A5 Đi học muộn 08/12/2015  
159 Đậu Đức Nguyên 10A5 Không sơvin 09/09/2015  
160 Đậu Đức Nguyên 10A5 Không đồng phục 01/10/2015  
161 Hồ Onah 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
162 Phương 10A5 Đi dép lê 16/10/2015  
163 Bùi Thị Phương 10A5 Không đồng phục 27/10/2015  
164 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi muộn 03/09/2015  
165 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi muộn 10/09/2015  
166 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi học muộn 03/11/2015  
167 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi học muộn 05/12/2015  
168 Nguyễn Thị Phương 10A5 Không mang thẻ 10/12/2015  
169 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi dép lê 10/12/2015  
170 Phan Trúc Quỳnh 10A5 Đi học muộn 15/12/2015  
171 Trần Văn Sáng 10A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
172 Trần Văn Sáng 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
173 Lê Minh Thành 10A5 Đi học muộn 04/12/2015  
174 Lê Minh Thành 10A5 Đi chậm 19/12/2015  
175 Thông 10A5 Đi học muộn 08/10/2015  
176 Thông 10A5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
177 Trang 10A5 Sử dụng điện thoại 16/10/2015  
178 Trang 10A5 Trèo tường vào 04/12/2015  
179 Đặng Ngọc Trang 10A5 Đánh nhau 30/09/2015  
180 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đeo thẻ, không sơ vin 17/10/2015  
181 Đặng Ngọc Trang 10A5 Ko thẻ 21/10/2015  
182 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không sơ vin 27/10/2015  
183 Đặng Ngọc Trang 10A5 Ko thẻ 28/10/2015  
184 Đặng Ngọc Trang 10A5 Sử dụng đt, không sơ vin 31/10/2015  
185 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không thẻ 07/11/2015  
186 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đồng phục, không thẻ 04/12/2015  
187 Đặng Ngọc Trang 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
188 Đặng Ngọc Trang 10A5 Bỏ SH ra quán 10/12/2015  
189 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đồng phục 17/12/2015  
190 Cù Khắc Tuấn 10A5 Không đồng phục 01/10/2015  
191 Phan Văn Tuyên 10A5 Không sơ vin 27/10/2015  
192 Trần Văn Việt 10A5 Đi dép lê 08/09/2015  
193 Trần Văn Việt 10A5 Đánh nhau 30/09/2015  
194 Trần Văn Việt 10A5 Đi học muộn 04/12/2015  
195 Trần Văn Việt 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
196 Trần Văn Việt 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
197 Nguyễn Công Đại  10A6 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
198 Hồ Thị Hằng B 10A6 Đi chậm 09/12/2015  
199 Hồ Thị Bảo 10A6 Đi học muộn 01/12/2015  
200 Hồ Sĩ Bắc 10A6 Ko sơ vin 21/10/2015  
201 Hồ Sĩ Bắc 10A6 Ko thẻ, ko sơ vin 28/10/2015  
202 Trần Đức Long b 10A6 Sữ dụng đt 17/10/2015  
203 Nguyễn Đình Chiến 10A6 Đi học muộn 04/12/2015  
204 Cù Xuân Chính 10A6 Đi dép lê 08/09/2015  
205 Cù Xuân Chính 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
206 Cù Xuân Chính 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
207 Cù Xuân Chính 10A6 Chậm học  27/11/2015  
208 Hồ Xuân Chính 10A6 Không sơ vin 26/10/2015  
209 Lê Văn Dần 10A6 Đi muộn 03/09/2015  
210 Nguyễn Thị Dung 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
211 Dũng 10A6 Không đồng phục, không đeo thẻ 17/12/2015  
212 Nguyễn Văn Dũng 10A6 Đi chậm 28/10/2015  
213 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi muộn, đưa người ngoài vào trường 17/10/2015  
214 Nguyễn Công Đại 10A6 Không sơ vin 02/11/2015  
215 Hồ Đình Đức 10A6 Đi dép lê 10/12/2015  
216 Hồ Sĩ Đức 10A6 Ngủ trong giờ học 25/09/2015  
217 Hồ Sỹ Đức 10A6 Không Xa Vin 02/10/2015  
218 Hồ Sỹ Đức 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác hút thuốt 07/10/2015  
219 Hồ Sỹ Đức 10A6 Sử dụng đt 27/10/2015  
220 Hồ Trọng Đức 10A6 Chậm học thêm 07/09/2015  
221 Hồ Sỹ Hải 10A6 Không Đồng Phục 28/09/2015  
222 Hồ Sỹ Hải 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
223 Hồ Sỹ Hải 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác 07/10/2015  
224 Hồ Sỹ Hải 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
225 Hồ Thị Hằng.B 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
226 Hồ Thị Hằng 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
227 Đoàn Hòa 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
228 Nguyễn Thị Hồng 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
229 Trần Quang Huy 10A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
230 Trần Quang Huy 10A6 Đi muộn 09/09/2015  
231 Trần Quang Huy 10A6 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
232 Nguyễn Văn Kim 10A6 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
233 Văn Linh 10A6 Đi dép lê 20/10/2015  
234 Nguyễn Cảnh Long 10A6 Đi dép lê 08/09/2015  
235 Nguyễn Cảnh Long 10A6 Đi muộn 12/10/2015  
236 Hồ Sỹ Nam 10A6 Chậm học thêm 07/09/2015  
237 Hồ Sỹ Nam 10A6 Không đeo thẻ 20/10/2015  
238 Hồ Sỹ Nam 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
239 Nguyễn Thị Ngân 10A6 Không đeo thẻ 06/10/2015  
240 Nguyễn Thị Ngân 10A6 Không đeo thẻ 06/10/2015  
241 Nguyễn Văn Phi 10A6 Không sơ vin 08/09/2015  
242 Nguyễn Văn Phi 10A6 Đi muộn 09/09/2015  
243 Nguyễn Văn Phi 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác 07/10/2015  
244 Phạm Thị Tám 10A6 Đi học muộn 08/12/2015  
245 Trọng 10A6 Không đeo thẻ 13/10/2015  
246 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
247 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
248 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
249 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
250 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Đi chậm 28/10/2015  
251 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
252 Nguyễn Văn Vỹ 10A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
253 Lê Thị Yến 10A6 Đi chậm 09/12/2015  
254 Lê Thị Yến 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
255 Bùi Thành Nam  10A7 Chậm học  27/11/2015  
256 Lê Việt Anh 10A7 Đi học muộn 07/12/2015  
257 Đậu Thị Bé 10A7 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
258 Hồ Phi Chiến 10A7 Ko thẻ 28/10/2015  
259 Lê Văn Đại 10A7 Đi muộn 01/10/2015  
260 Lê Văn Đại 10A7 Trèo tuongf không đeo thẻ 17/11/2015  
261 Lê Văn Đại 10A7 Đi dép lê 10/12/2015  
262 Võ Văn Đức 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
263 Hồ Xuân Đức 10A7 Không sơ vin, không thẻ 04/12/2015  
264 Hồ Văn Hà 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
265 Nguyễn Văn Hải 10A7 Đi học muộn 12/12/2015  
266 Hằng 10A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
267 Hằng 10A7 Đi muộn 09/10/2015  
268 Hằng 10A7 Đi dép lê 16/10/2015  
269 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 03/09/2015  
270 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 09/09/2015  
271 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 10/09/2015  
272 Lê Thị Hằng 10A7 Chậm học 11/09/2015  
273 Lê Thị Hằng 10A7 Đi học muộn 03/11/2015  
274 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 06/11/2015  
275 Lê Thị Hằng 10A7 Đi học muộn 05/12/2015  
276 Lê Thị Hằng 10A7 Đi dép lê 17/12/2015  
277 Huyền 10A7 Không đồng phục 09/12/2015  
278 Lê  Thị Huyền 10A7 Quần thủng 01/10/2015  
279 Lê Văn Huỳn 10A7 Đi chậm 19/12/2015  
280 Nguyễn Văn Huỳnh 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
281 Nguyễn Văn Huỳnh 10A7 Đi chậm 14/12/2015  
282 Nguyễn Văn Hữu 10A7 Trèo tường 23/09/2015  
283 Cù Khắc Lực 10A7 Không đồng phục 01/10/2015  
284 Nam 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
285 Nguyễn Đình Nam 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
286 Nguyễn Đình Nam 10A7 Đi muộn 09/09/2015  
287 Nguyễn Đình Nam 10A7 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
288 Bùi Thành Nam 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
289 Bùi Thành Nam 10A7 Đi muộn 28/09/2015  
290 Bùi Thành Nam 10A7 Đi muộn 30/09/2015  
291 Bùi Thành Nam 10A7 Đi Chậm 03/10/2015  
292 Bùi Thành Nam 10A7 Đi chậm 09/12/2015  
293 Quân 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
294 Tạ Hoàng Quân 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
295 Tạ Hồng Quân 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
296 Sang 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
297 Lương Trọng Sang 10A7 Đi chậm 01/09/2015  
298 Lương Trọng Sang 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
299 Sơn 10A7 Không đeo thẻ 13/10/2015  
300 Lê Quốc Thái 10A7 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
301 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin  11/09/2015  
302 Lê Quốc Thái 10A7 Đi muộn 06/11/2015  
303 Lê Quốc Thái 10A7 Đi chậm 07/11/2015  
304 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin 17/11/2015  
305 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin, không thẻ 01/12/2015  
306 Nguyễn Đình Thắng 10A7 Không sơ vin 27/08/2015  
307 Thuận 10A7 Không sơ vin 09/11/2015  
308 Nguyễn Đình Thuận 10A7 Chậm 07/09/2015  
309 Lê Thị Tình 10A7 Đi học muộn 06/10/2015  
310 Lê Thị Tình 10A7 Đi học muộn 06/10/2015  
311 Lê Thị Tình 10A7 Không đeo thẻ, đi dép lê 20/10/2015  
312 Nguyễn Thị Trang 10A7 Đi muộn 17/10/2015  
313 Nguyễn Anh Tuấn 10A7 Đi muộn 03/09/2015  
314 Quang Việt 10A7 Đi học muộn 17/12/2015  
315 Hồ Sỹ Việt 10A7 Chậm học thêm 07/09/2015  
316 Bùi Nam 10A8 Đi muộn 24/09/2015  
317 Hồ Thị Lan Anh 10B Đi chậm 31/08/2015  
318 Nguyễn Cong Biên 10B Không đeo thẻ 06/10/2015  
319 Nguyễn Công Biên 10B Không sơ vin 28/08/2015  
320 Nguyễn Công Biên 10B Không đeo thẻ 06/10/2015  
321 Công 10B Không đồng phục 13/10/2015  
322 Công 10B Không đồng phục, không sơ vin, không đeo thẻ 17/12/2015  
323 Nguyễn Bá Dũng 10B Không đeo thẻ 20/10/2015  
324 Dương 10B Không đôngf phục,không đeo thẻ 09/11/2015  
325 Lê Hữu Dương 10B Không sơ vin 27/08/2015  
326 Lê Hữu Dương 10B Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
327 Đậu thị hương 10B Đi học muộn 08/10/2015  
328 Vũ Thị Hương Lan 10B Đi học muộn 03/11/2015  
329 Nguyễn Phương Nam 10B Không sơ vin 20/10/2015  
330 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi chậm 31/08/2015  
331 Hồ Thị Thiên Nga 10B Chậm học  27/11/2015  
332 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi chậm 09/12/2015  
333 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi học muộn 15/12/2015  
334 Nguyễn Đúc Nghĩa 10B Không sơ vin 27/10/2015  
335 Nguyễn Đức Nghĩa 10B Chậm học 28/08/2015  
336 Nguyễn Đức Nghĩa 10B Đi học muôn 17/11/2015  
337 Phước 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
338 Phương 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
339 Sâm 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
340 Lê Thị Sâm 10B Ko thẻ 28/10/2015  
341 Tâm 10B Không đồng phục 14/10/2015  
342 Võ Văn Thanh 10B Không sinh hoạt 15p 27/10/2015  
343 Nguyễn Đình Thành 10B Không thẻ 03/11/2015  
344 Nguyễn Thiên 10B Đi học muôn 17/11/2015  
345 Hồ Sỹ Triều 10B Không đồng phục 01/10/2015  
346 Lê Văn Trường 10B Ko thẻ 28/10/2015  
347 Hồ Hữu Bằng 10C Không sơvin 09/09/2015  
348 Hồ Thị Bình 10C Đi học muộn 01/12/2015  
349 Hồ Đức Chiến 10C Không dép qoai hậu 11/09/2015  
350 Hồ Đức Chiến 10C Sập cầu dao điện 22/09/2015  
351 Hồ Đức Chiến 10C Đi dép lê 20/10/2015  
352 Hồ Đức Chiến 10C Đi học muộn 01/12/2015  
353 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi muộn 01/10/2015  
354 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi dép lê 06/11/2015  
355 Nguyễn Thị Linh 10C Đi học muộn 15/12/2015  
356 Nguyễn Đức Minh 10C Không sơ vin 28/08/2015  
357 Hồ Thị Nga 10C Đi muộn 09/10/2015  
358 Hồ Thị Nga 10C Đi dép lê 26/11/2015  
359 Ngợi 10C Đi chậm 18/12/2015  
360 Nguyễn Thị Thúy 10C Đi Chậm 26/09/2015  
361 Nguyễn Thị Thúy 10C Chậm học  27/11/2015  
362 Nguyễn Quang Trường 10C Sử dụng điện thoại 25/09/2015  
363 Hồ Thị Ngợi 10D Đi  chậm 19/09/2015  
364 Hồ Thị Vân A 10D1 Đi học muôn 08/12/2015  
365 Anh 10D1 Không đeo thẻ 13/10/2015  
366 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 10D1 Không sơ vin, không thẻ 02/11/2015  
367 Phạm Thị Vân Anh 10D1 Đi muộn 06/11/2015  
368 Hùng 10D1 Đi muộn 09/10/2015  
369 Hồ Phi Hùng 10D1 Đi muộn 06/11/2015  
370 Hồ Văn Khánh 10D1 Không sơ vin, không thẻ 02/11/2015  
371 Lê Văn Long 10D1 Không sơ vin 09/09/2015  
372 Lê Văn Long 10D1 Không đồng phục 11/09/2015  
373 Đậu Thị Nguyệt 10D1 Đi chậm 09/12/2015  
374 Nguyễn Văn Tâm 10D1 Không sơ vin 28/08/2015  
375 Hoàng Văn Thao 10D1 Không sơ vin 02/11/2015  
376 Nguyễn Thị Thu Trang 10D1 Đi học muộn 08/12/2015  
377 Anh 10D2 Không đồng phục 09/12/2015  
378 Nhữ Sỹ Tuấn Anh 10D2 Sử dụng điện thoại 11/09/2015  
379 Hồ Thị Linh a 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
380 Vũ Thi Dung 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
381 Vũ Thị Dung 10D2 Đi Dép Lê 03/10/2015  
382 Đại 10D2 Đi học muộn 08/10/2015  
383 Đại 10D2 Đi muộn 09/10/2015  
384 Nguyễn Đình Đại 10D2 Sử dụng điện thgoại trong giờ học 04/09/2015  
385 Nguyễn Đình Đại 10D2 Không sơ vin 24/09/2015  
386 Nguyễn Đình Đại 10D2 Trèo tường 04/11/2015  
387 Nguyễn Đình Đạt 10D2 Đi học muộn 01/12/2015  
388 Nguyễn Đình Đạt 10D2 Mặc quần thủng 09/12/2015  
389 Trần Thị Hương Giang 10D2 Đi chậm, ko dép quai hậu 02/12/2015  
390 Lê Thị Hà 10D2 Đi chậm 25/11/2015  
391 Nguyễn Thị Hằng 10D2 Đi dép lê 06/11/2015  
392 Hiền 10D2 Đi dép lê 16/10/2015  
393 Đặng thị Hiền 10D2 Mặc quần rách, đi dép lê 22/10/2015  
394 Trần Văn Hiếu 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
395 Nguyễn Thị Hoa 10D2 Đi muộn 03/09/2015  
396 Nguyễn Thị Hoan 10D2 Đi học muộn 01/12/2015  
397 Nguyễn Ngọc Hoàng 10D2 Không sơvin 09/09/2015  
398 Nguyễn Ngọc Hoàng 10D2 Không đồng phục 07/11/2015  
399 Nguyễn Ngọc Hùng 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
400 Hồ Thị Hương 10D2 Đi học muộn 06/10/2015  
401 Hồ Thị Hương 10D2 Đi học muộn 06/10/2015  
402 Hồ Thị Hương 10D2 Không đi dép quai 06/11/2015  
403 Nhử Sỹ Lộc 10D2 Không đeo thẻ 06/10/2015  
404 Nhử Sỹ Lộc 10D2 Không đeo thẻ 06/10/2015  
405 Lê Thị Mai 10D2 Đi chậm 25/11/2015  
406 Trần Văn Nam 10D2 Không đồng phục 19/12/2015  
407 Nguyễn Thị Ngân 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
408 Đậu Thị Diễm Phương 10D2 Đi chậm 01/09/2015  
409 Lê Thị Thanh 10D2 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
410 Phạm Thị Thanh 10D2 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
411 Phạm Thị Thanh 10D2 Không đội mũ 09/10/2015  
412 Phạm Thị Thanh 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
413 Hồ Thị Thủy 10D2 Đi muộn 03/09/2015  
414 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Trèo cổng 28/09/2015  
415 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Xô xát, đánh nhau 29/09/2015  
416 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
417 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
418 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Đi chậm 19/12/2015  
419 Phạm Thị Trang 10D2 Không đội mũ 09/10/2015  
420 Phan Thị Trang 10D2 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
421 Vân 10D2 Đi dép lê 16/10/2015  
422 Lê Thị Vân 10D2 Quần thủng, ko thẻ 25/11/2015  
423 Ngô Quuốc Anh 10D3 Đi muộn 12/10/2015  
424 Nguyễn Đức Bình 10D3 Không sơ vin 28/08/2015  
425 Nguyễn Đức Bình 10D3 Không sơ vin 06/11/2015  
426 Lê Tiến Chức 10D3 Đi muộn 03/09/2015  
427 Lê Tiến Chức 10D3 Không sơ vin 25/09/2015  
428 Trần Minh Công 10D3 Đi chậm 24/11/2015  
429 Lê Tiến Đức 10D3 Đi học muộn 08/12/2015  
430 6 em 10D3 Không đồng phục 03/11/2015  
431 Hồ Thị Hạnh 10D3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
432 Hồ Thị Hạnh 10D3 Không đồng phục 01/10/2015  
433 Hồ Thị Hạnh 10D3 Chậm học  27/11/2015  
434 Hồ Thị Hạnh 10D3 Đi dép lê 10/12/2015  
435 Hồ Văn Nam 10D3 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
436 Võ Văn Nam 10D3 Có ý định kéo co cho đội khác 17/12/2015  
437 Vũ Văn Nam 10D3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
438 Vũ Văn Nam 10D3 Đi chậm 30/11/2015  
439 Lê Thị Ngân 10D3 Đi muộn 12/10/2015  
440 Lê Ngọc Nguyên 10D3 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
441 Lê Trọng Nguyên 10D3 Không sơ vin 24/09/2015  
442 Lê Trọng Nguyên 10D3 Tóc không đúng quy định, quần rách 10/12/2015  
443 Lê Trọng Nguyên 10D3 Đi chậm 19/12/2015  
444 Nguyễn Thị Tịnh Nhi 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
445 Hồ Thị Quỳnh 10D3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
446 Trung 10D3 Không đồng phục 05/10/2015  
447 Trung 10D3 Không sơ vin 05/10/2015  
448 Trung 10D3 Vào trường bằng đường căngtin 18/11/2015  
449 Lê Văn Trung 10D3 Đi muộn 03/09/2015  
450 Lê Văn Trung 10D3 Không sơvin 09/09/2015  
451 Lê Văn Trung 10D3 Đi chậm, không dép quai 06/11/2015  
452 Lê Văn Trung 10D3 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
453 Lê Văn Trung 10D3 Đi học muộn 01/12/2015  
454 Lê Văn Trung 10D3 Trèo tường, đi dép lê 09/12/2015  
455 Lê Văn Trung 10D3 Đi dép lê 10/12/2015  
456 Lê Văn Trung 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
457 Trần Văn Trung 10D3 Đi dép lê 15/12/2015  
458 Lê Văn trung 10D3 Đi học muộn 30/11/2015  
459 Nguyễn Thị Vân 10D3 Không đi dép quai 03/12/2015  
460 Đinh Văn Yên 10D3 Trèo tường 04/12/2015  
461 Đinh Văn Yên 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
462 Trần Hữu Nghị  10D4 Chậm học  27/11/2015  
463 Hồ Sỹ An 10D4 Không sơvin 09/09/2015  
464 Hồ Sỹ An 10D4 Không sơ vin 30/10/2015  
465 Nguyễn Thị Hoa B 10D4 Đi chậm 09/12/2015  
466 Nguyễn Đình Công 10D4 Đi học muộn 01/12/2015  
467 Nguyễn Văn Đức 10D4 Đi dép lê 06/11/2015  
468 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
469 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
470 Hồ Thị Lan 10D4 Đi học muộn 08/10/2015  
471 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 08/10/2015  
472 Vũ Nam 10D4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
473 Hồ Dũng Nguyên 10D4 Không sơ vin 24/09/2015  
474 Nhung 10D4 Không sơ vin 09/11/2015  
475 Hồ Sĩ Nhung 10D4 Đi dép lê 09/12/2015  
476 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không đồng phục 10/09/2015  
477 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không sơ vin 27/10/2015  
478 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không sơ vin 06/11/2015  
479 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Đi chậm 14/12/2015  
480 Hồ Thi Nhung 10D4 Không đồng phục 01/10/2015  
481 Đậu Thị Nhung 10D4 Đi muộn 03/09/2015  
482 Hồ Thị Nhung 10D4 Đi Chậm 03/10/2015  
483 Hồ Sĩ Sơn 10D4 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
484 Hồ Sỹ Sơn 10D4 Không sơvin 09/09/2015  
485 Tâm 10D4 Đi dép lê 16/10/2015  
486 Thắng 10D4 đi chậm 03/11/2015  
487 Thắng 10D4 Đi chậm 14/12/2015  
488 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Không đồng phục 29/10/2015  
489 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Đi chậm, ko dép quai hậu, quần thủng 02/12/2015  
490 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Cho bạn mượn thẻ 09/12/2015  
491 Đậu Thị Diễm Thương 10D4 Đi học muôn 08/12/2015  
492 Nguyễn Thị Huyền Trang 10D4 Đi muộn 10/09/2015  
493 Nguyễn Thị Vân 10D4 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
494 Dung 10D5 Không đồng phục 05/12/2015  
495 Duyền 10D5 Không đồng phục 05/12/2015  
496 Lê Văn Đại 10D5 Không sơvin 09/09/2015  
497 Thái Minh Đức 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
498 Trần Hiền 10D5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
499 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi muộn 09/09/2015  
500 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 06/10/2015  
501 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 06/10/2015  
502 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 12/12/2015  
503 Nguyễn thị Huyền 10D5 Trèo cổng 28/09/2015  
504 Hưng 10D5 Không sơ vin 29/09/2015  
505 Hưng 10D5 Không đồng phục, không thẻ, đi dép lê 16/10/2015  
506 Đoàn Văn Hưng 10D5 Mặc không đúng trang phục đến trường (Quần bộ ngố) 09/09/2015  
507 Đoàn Văn Hưng 10D5 Đi muộn 01/10/2015  
508 Đậu Thị Hương 10D5 Đi muộn 05/11/2015  
509 Đậu Thị Hương 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
510 Ngô Trí Mạnh 10D5 Đi dép lê 17/12/2015  
511 Nguyễn Duy Nam 10D5 Không sơvin 09/09/2015  
512 Nhung 10D5 Đi học muộn 08/10/2015  
513 Nhung 10D5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
514 Nhung 10D5 Đi muộn 09/10/2015  
515 Hồ Thị Nhung 10D5 Đi muộn 30/09/2015  
516 Trần Minh Di Ni 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
517 NiCaoa 10D5 Không đồng phục 16/10/2015  
518 NiCaoa 10D5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
519 Trần Thị Phượng 10D5 Đi chậm 19/12/2015  
520 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10D5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
521 Hồ Văn Thành 10D5 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/09/2015  
522 Hồ Văn Thành 10D5 Không đồng phục 29/10/2015  
523 Thao 10D5 Đi học muộn 08/10/2015  
524 Thao 10D5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
525 Thao 10D5 Đi muộn 09/10/2015  
526 Hồ Thị Thảo 10D5 Đi muộn 30/09/2015  
527 Nguyễn Thị Thủy 10D5 Đi học muộn 01/12/2015  
528 Nguyễn Thị Thúy 10D5 Không sơ vin 07/09/2015  
529 Chung 110A2 Không đồng phục 06/10/2015  
530 Nguyễn Thị Duyên 11A1 Đi học muộn 07/10/2015  
531 Hồ Hải Dương 11A1 Không đồng phục 06/10/2015  
532 Hồ Hải Dương 11A1 Không sơ vin 20/10/2015  
533 Hồ Hậu Dương 11A1 Không đồng phục 06/10/2015  
534 Hồ Thị Huyền 11A1 Chậm học 11/09/2015  
535 Hồ Thị Nhàn 11A1 Đi dép lê 23/10/2015  
536 Phạm Văn Thành 11A1 Đi học muôn 17/11/2015  
537 Lê Văn Biền 11A2 Đi dép lê 10/11/2015  
538 Lê Tiến Quang b 11A2 Bao che 07/11/2015  
539 Chính 11A2 Đi học muộn 08/10/2015  
540 Chính 11A2 Không đeo thẻ 08/10/2015  
541 Chính 11A2 Đi muộn 09/10/2015  
542 Hồ Văn Chính 11A2 Đi muộn 03/09/2015  
543 Hồ Văn Chính 11A2 Chậm học thêm 07/09/2015  
544 Hồ Văn Chính 11A2 Đi học muộn 04/12/2015  
545 Hồ Văn Chính 11A2 Đi học muộn 15/12/2015  
546 Dũng 11A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 21/09/2015  
547 Dũng 11A2 Đi học muộn 16/10/2015  
548 Lê Hữu Dũng 11A2 Không đồng phục 24/09/2015  
549 Lê Hữu Dũng 11A2 Đi học muộn 22/10/2015  
550 Lê Hữu Dũng 11A2 Đi xe máy đến trường 14/12/2015  
551 Lê Văn Dũng 11A2 Đi muộn 10/09/2015  
552 Lê Văn Hài 11A2 Đi muộn 09/09/2015  
553 Lê Thị Diệu Linh 11A2 Đi dép lê 09/12/2015  
554 Hồ Thị Minh 11A2 Đi dép lê 09/12/2015  
555 Văn Đức Nguyên 11A2 Đi dép lê 06/11/2015  
556 Lê Tiến Thành 11A2 Chậm học 11/09/2015  
557 Hồ Thị Thủy 11A2 Đi chậm 14/12/2015  
558 Nguyễn Thị Thư 11A2 Không thẻ 20/10/2015  
559 Lê Thị Tình 11A2 Chậm học 28/08/2015  
560 Hoàng Nguyên Tịnh 11A2 Không sơ vin 25/09/2015  
561 Hồ Thị Trang 11A2 Đi chậm 14/12/2015  
597 Hồ Đình Vượng 11A2 Đi muộn 17/10/2015  
617 Trần Việt An 11A3 Không đội mũ bảo hiểm 23/10/2015  
627 Nguyễn Bá Bình 11A3 Đi học muôn 08/12/2015  
628 Nguyễn Đình Hậu 11A3 Đi muộn 01/10/2015  
630 Hiệp 11A3 Đi chậm 18/12/2015  
646 Hò Ngọc Hùng 11A3 Đi học muôn 17/11/2015  
652 Nguyễn Bá Huy 11A3 Không đồng phục 01/10/2015  
654 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11A3 Sử dụng ĐT ở trường 02/11/2015  
672 Huỳnh 11A3 Đi dép lê 16/10/2015  
674 Vũ Văn Huỳnh 11A3 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
676 Vũ Văn Huỳnh 11A3 Đi Chậm 26/09/2015  
677 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
680 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Trèo tường vào 04/12/2015  
562 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn, bỏ chạy 05/12/2015  
563 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn 08/12/2015  
564 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn 15/12/2015  
565 Nguyễn Nhật Linh 11A3 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
566 Nguyễn Đình Long 11A3 Đi học muôn 17/11/2015  
567 Nguyễn Đình Long 11A3 Trèo tường vào 04/12/2015  
568 Hồ Hữu Lộc 11A3 Bao che 07/11/2015  
569 Nguyễn Đình Phương 11A3 Đi Chậm 03/10/2015  
570 Nguyễn Đình Phương 11A3 Đi học muộn 01/12/2015  
571 Lê Văn Quang 11A3 Không đồng phục 25/09/2015  
572 Quân 11A3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
573 Nguyễn Bá Qúy 11A3 Chậm học 04/09/2015  
574 Lê Thị Thanh 11A3 Đi muộn, không dép 03/11/2015  
575 Hồ Bá Thắng 11A3 Không sơ vin 03/09/2015  
576 Hồ Sĩ Trung 11A3 Đi dép lê 09/12/2015  
577 Hồ Trọng Trường 11A3 Đi muộn 01/10/2015  
578 Hồ Trọng Trường 11A3 Không sơ vin 04/11/2015  
579 Hồ Sỹ Tuệ 11A3 Không sơ vin 14/12/2015  
580 Nguyễn Văn Quỳnh  11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
581 Phan Đình Âu 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
582 Phan Đình Âu 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
583 Phan Đình Âu 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
584 Đức Cừ 11A4 Đi Chậm 03/10/2015  
585 Nguyễn Văn Cừ 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
586 Nguyễn Văn Cường 11A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
587 Hồ Hải Dương 11A4 Đi dép lê 10/11/2015  
588 Đào 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
589 Võ Tiến Đạt 11A4 Ngủ trong giờ 03/11/2015  
592 Võ Tiến Đạt 11A4 Không đồng phục 06/11/2015  
593 Võ Tiến Đạt 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
594 Cảnh Đức 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
595 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Không đồng phục 12/09/2015  
596 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
598 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Không sơ vin 04/11/2015  
600 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi xe máy 06/11/2015  
606 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi học muộn 05/12/2015  
609 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
611 Vương Quốc Hải 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
612 Hồ Sỹ Hải 11A4 Đi dép lê 10/11/2015  
614 Thanh Hằng 11A4 Quần Thủng 05/11/2015  
619 Trần Thị Huệ 11A4 Không đồng phục 07/11/2015  
620 Trần Thị Huệ 11A4 Dép không đúng quy đinh 03/12/2015  
624 Lê Tiến Hùng 11A4 Đi chậm 07/11/2015  
638 Khang 11A4 Đi học muộn 08/10/2015  
655 Khang 11A4 Đi muộn 09/10/2015  
656 Bùi Xuân Khang 11A4 Không đồng phục 12/09/2015  
657 Bùi Xuân Khang 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
660 Bùi Xuân Khang 11A4 Quần không đúng quy định 03/11/2015  
662 Bùi Xuân Khang 11A4 Không đồng phục 06/11/2015  
668 Bùi Xuân Khang 11A4 Đi học muộn 08/12/2015  
670 Lê Quang Lam 11A4 Đi dép lê 10/12/2015  
673 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 03/09/2015  
682 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 09/09/2015  
684 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 29/10/2015  
693 Đậu Thị Lan 11A4 Đi chậm 07/11/2015  
695 Lê Công Lâm 11A4 Không sơ vin 03/11/2015  
601 Đặng Thị Loan 11A4 Đi học muộn 01/12/2015  
603 Hồ Văn Lương 11A4 Không sơ vin 03/09/2015  
604 Hồ Văn Lương 11A4 Không sơ vin 03/11/2015  
605 Hồ Văn Lương 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
623 Hồ Văn Lương 11A4 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
636 Hồ Văn Lương 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
642 Nguyễn Thị lý 11A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
663 Hò Trọng Mừng 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
683 Hồ Trọng Mừng 11A4 Khong sơ vin 12/09/2015  
590 Hồ Trọng Mừng 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
591 Hồ Trọng Mừng 11A4 Trèo tường 10/12/2015  
599 Hồ Trọng Mười 11A4 Không đồng phục 24/09/2015  
602 Nga 11A4 Đi học muộn 15/10/2015  
610 Võ Thị Nga 11A4 Mặc quần thủng 09/09/2015  
613 Thúy Nga 11A4 Chậm học 04/09/2015  
618 Bùi Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 05/11/2015  
621 Cù Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 12/10/2015  
622 Hồ Thị Thúy Nga 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
625 Hồ Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 06/11/2015  
626 Nguyễn Thị Ngọc 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
629 Nguyễn Thị Ngọc 11A4 Đi học muộn 15/12/2015  
631 Nhật 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
632 Quỳnh 11A4 Chậm học  27/11/2015  
633 Lê Thị Như Quỳnh 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
634 Vũ Thị Quỳnh 11A4 Đi chậm 14/12/2015  
635 Nguyễn Văn Quỳnh 11A4 Chậm học 04/09/2015  
639 Văn Đình Tài 11A4 Không đồng phục 24/09/2015  
640 Văn Đình Tài 11A4 Đi học muộn 05/12/2015  
641 Nguyễn Văn Tài 11A4 Không sơ vin 03/09/2015  
643 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
644 Nguyễn Văn Tài 11A4 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
645 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
647 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
649 Hồ Thị Tâm 11A4 Không đồng phục 29/10/2015  
650 Lê Đức Thắng 11A4 Đi dép lê 08/09/2015  
651 Lê Đức Thắng 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
653 Lê Đức Thắng 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
658 Lê Đức Thắng 11A4 Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
659 Lê Đức Thắng 11A4 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
661 Lê Đức Thắng 11A4 Không thẻ, không sơ vin, dép lê 03/11/2015  
664 Lê Thắng 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
665 Nguyễn Văn Thùy 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
666 Nguyễn Thị Thúy 11A4 Đi học muộn 08/12/2015  
667 Nguyễn Thường 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
669 Nguyễn Văn Thường 11A4 Đi dép lê 08/09/2015  
671 Nguyễn Văn Thường 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
675 Vũ Minh Trí 11A4 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
678 Trị 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
679 Trần Văn Trị 11A4 Đi chậm 31/08/2015  
681 Trần Văn Trị 11A4 Đi học muộn 15/12/2015  
685 Lê Viết Trường 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
686 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Không đồng phục, không sơ vin 09/09/2015  
687 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
689 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Trèo tường 10/12/2015  
690 V Tuấn 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
694 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơvin, Đi dép Lê 09/09/2015  
696 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơ vin 25/09/2015  
698 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Vi phạm nội quy (Đá vỡ bình nước của lớp) 21/10/2015  
699 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơ vin 27/10/2015  
700 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
701 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
702 Văn Đình Vũ 11A4 Đi Dép Lê 03/10/2015  
703 Huyền  11A5 Trèo tường 09/12/2015  
704 Hồ Sỹ Ngọc  11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
705 Nguyễn Thị Phương  11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
706 Nguyễn Thị Ban 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
707 Nguyễn Thị Ban 11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
708 Vũ Văn Chiến 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
709 Hồ Sỹ Công 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
710 Nguyễn Đình Đạt 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
711 Nguyễn Bá Hải 11A5 Đi Chậm 26/09/2015  
712 Nguyễn Bá Hải 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
713 Hồ Đình Hải 11A5 Đi muộn 03/09/2015  
714 Hoàng Chí Hiếu 11A5 Vào học muộn 09/12/2015  
715 Hoàng Chí Hiếu 11A5 Đi chậm 19/12/2015  
716 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
717 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
615 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Đi học muộn 03/11/2015  
616 Phan Thị Thanh Hòa 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
637 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Không đồng phục 03/09/2015  
648 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi muộn 09/09/2015  
688 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
691 Nguyễn Thị Huyền 11A5   03/12/2015  
692 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi học muộn 05/12/2015  
697 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
718 Nguyễn Văn Hưng 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
719 Nguyễn Văn Hưng 11A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
720 Trần Doãn Khoát 11A5 Ko thẻ 28/10/2015  
721 Khương 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
722 Khương 11A5 Đi muộn 09/10/2015  
725 Bá Khương 11A5 Đi học muộn 01/12/2015  
726 Bá Khương 11A5   03/12/2015  
727 Nguyễn Bá Khương 11A5 Không đòng phục 23/09/2015  
728 Nguyễn Bá Khương 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
729 Nguyễn Bá Khương 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
730 Nguyễn Bá Khương 11A5 Đi dép lê 17/12/2015  
731 Linh 11A5 Không thẻ, không dép quai, không đồng phục 03/11/2015  
734 Linh 11A5 Trèo tường 09/12/2015  
735 Nguyễn Văn Linh 11A5 Không sơ vin 03/09/2015  
736 Nguyễn Văn Linh 11A5 Không chú ý học 11/09/2015  
737 Nguyễn Văn Linh 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
738 Nguyễn Văn Linh 11A5 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
739 Nguyễn Văn Linh 11A5 Đi muộn 05/11/2015  
740 Phạm Văn Long 11A5 Không sơ vin 09/09/2015  
742 Lợi 11A5 Đi chậm, không dép quai 06/11/2015  
743 Trần Đình Lợi 11A5 Đi học muộn 08/12/2015  
744 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Chậm học 28/08/2015  
745 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi muộn 09/09/2015  
746 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi muộn 05/11/2015  
747 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
748 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 01/12/2015  
749 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Không sơ vin, dép lê 03/12/2015  
750 Nguyễn Hữu Lợi 11A5   03/12/2015  
751 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 05/12/2015  
752 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 08/12/2015  
753 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Trèo tường 09/12/2015  
754 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
755 Nam 11A5 Đi chậm 18/12/2015  
723 Đình Nam 11A5 Không sơn, không ra chào cờ 16/11/2015  
724 Hồ Phương Nam 11A5 Không sơ vin 25/09/2015  
732 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
733 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
741 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không sơ vin 27/10/2015  
607 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không đồng phục 29/10/2015  
608 Đậu Đức Phụng 11A5 Đi học muộn 05/10/2015  
756 Đậu Đức Phụng 11A5 Đi học muộn 05/10/2015  
757 Lê Văn Phương 11A5 Trèo tường, không đồng phục, không sơ vin 09/09/2015  
758 Sự 11A5 Không sơ vin 09/11/2015  
759 Hồ Sỹ Sự 11A5 Chậm học  27/11/2015  
761 Phạm Thông 11A5 Đi dép lê 08/09/2015  
762 Phạm Thông 11A5 Không sơ vin, không thẻ 26/09/2015  
763 Phạm Thông 11A5 Đánh nhau 30/09/2015  
764 Phạm Thông 11A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
765 Phạm Thông 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
766 Phạm Thông 11A5 Đi học muộn 04/12/2015  
767 Phạm Thông 11A5 Không đồng phục 09/12/2015  
768 Lê Thị Thủy 11A5 Đi dép lê, quần rách 09/12/2015  
769 Thuyên 11A5 Đi học muộn 15/10/2015  
770 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi chậm 01/09/2015  
771 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi muộn 03/09/2015  
772 Phạm Văn Thuyên 11A5 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
773 Phạm Văn Thuyên 11A5 Mất trật tự 02/11/2015  
774 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi chậm 07/11/2015  
760 Đậu Đức Toàn 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Trang 11A5 Không đồng phục 15/10/2015  
  Trần Thị Trang 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
  Trần Thị Trang 11A5 Đi dép lê, quần rách, đi muộn 24/10/2015  
  Trần Thị Việt Trinh 11A5 Không đi dép quai 03/12/2015  
  Trần Thị Việt Trinh 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 09/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 08/10/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 09/10/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Ko đồng phục, ko thẻ 09/12/2015  
  Phạm Văn Tuyến 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
  Nguyễn Đình Cảnh 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Bùi Minh Chiến 11A6 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
  Lê Văn Dần 11A6 Đi muộn 01/10/2015  
  Đại 11A6 Không đồng phục 15/10/2015  
  Nguyễn Bá Đại 11A6 Đi Chậm 26/09/2015  
  Nguyễn Bá Đại 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/10/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Ko đồng phục 18/11/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Không đồng phục 17/12/2015  
  Vũ Văn Đại 11A6 Không đồng phục 07/12/2015  
  Lê Tiến Hải 11A6 Đi dép lê 23/10/2015  
  Trần Văn Hoàn 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Hồ Thị Hợp 11A6 Đi dép lê 08/09/2015  
  Nguyễn Đình Huấn 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Đậu Đức Huấn 11A6 Đi muộn 01/10/2015  
  Đậu Xuân Huấn 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Đậu Đức Hưng 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Hương 11A6 Không đồng phục 07/12/2015  
  Đậu Đức Hương 11A6 Không đồng phục 17/12/2015  
  Hồ Hữu Hương 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Hữu Hương 11A6 Không sơ vin 10/09/2015  
  Trần Văn Khánh 11A6 Không đồng phục 01/10/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Đi học muộn 15/12/2015  
  Hồ Thị Lan 11A6 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
  Hồ Thị Lan 11A6 Không đội mũ 09/10/2015  
  Phạm Thị Long 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi muộn 03/09/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi muộn 12/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muộn 23/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Sử dụng đt, không sơ vin 27/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muộn 01/12/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Ngọc Nam 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Hồ Phương Nam 11A6 Không sơ vin 12/10/2015  
  Nguyễn Đình Sinh 11A6 Không sơ vin 03/09/2015  
  Thường 11A6 Trèo tường 09/12/2015  
  Trần Đức Thường 11A6 Lộn xộn trong giờ 09/09/2015  
  Toàn 11A6 Không đồng phục 15/10/2015  
  Toàn 11A6 Không sơ vin 09/11/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi muộn, không đồng phục 03/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không đồng phục 24/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không đồng phục, đi chậm 30/10/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi dép lê, vào trường từ căngtin 18/11/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Nguyễn Thị Trang 11A6 Đi học muộn 07/10/2015  
  Phan Thùy Trang 11A6 Đi học muộn 15/12/2015  
  Trần Đức Trung 11A6 Hút thuốc lá 29/08/2015  
  Trần Đức Trung 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Hút thuốc lá 29/08/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không đồng phục 24/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 06/10/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 06/10/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 12/10/2015  
775 Chiến 11A7 Trèo tường 08/10/2015  
776 Minh Dũng 11A7 Không đồng phục 07/12/2015  
777 Trần Minh Dũng 11A7 Đi học muộn 08/12/2015  
778 Hồ Văn Đại 11A7 Đi dép lê 10/12/2015  
779 Hằng 11A7 Đi học muộn 08/10/2015  
780 Bùi Thị Hồng 11A7 Đi học muộn 08/12/2015  
781 Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 25/11/2015  
782 Lê Tiến Hùng 11A7 Chậm học 04/09/2015  
783 Lê Tiến Hùng 11A7 Đi dép lê 08/09/2015  
784 Lê Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 11/11/2015  
  Lê Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 14/12/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Không đồng phục 01/10/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Đi chậm 19/12/2015  
  Đậu Thị Mỹ Linh 11A7 Đi muộn 12/10/2015  
  Đậu Thị Mỹ Linh 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nam 11A7 Không đồng phục 14/10/2015  
  Hồ Đình Nam 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Bùi Thanh Nam 11A7   03/12/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Đi chậm 30/10/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Sử dụng DTD 30/11/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Không đeo thẻ 14/12/2015  
  Nguyễn Cảnh Phi 11A7 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Nguyễn Văn Phi 11A7 Đi dép lê 20/10/2015  
  Đậu Đức Phong 11A7 Không đồng phục 10/09/2015  
  Đậu Đức Phong 11A7 Không đeo thẻ 03/11/2015  
  Phúc 11A7 Trèo tường 08/10/2015  
  Đậu Đức Phúc 11A7 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Trần Đức Thành 11A7 Không sơ vin, hút thuốc lá 27/08/2015  
  Văn Thị Thúy 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Đậu Thị Trang 11A7 Không đồng phục 03/12/2015  
  Nguyễn Thị Trang 11A7 không đồng phục 08/10/2015  
  Nguyễn thị Trang 11A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
  Vũ Minh Trí 11A7 Không sơ vin 04/11/2015  
  Nguyễn Thị Trinh 11A7 Đi học muộn 01/12/2015  
  Nguyễn Thị Trinh 11A7 Đi dép lê 10/12/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 21/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơ vin 25/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Đi dép lê 09/12/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Đi học muộn 07/10/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Trèo tường từ ông Đô 05/12/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Đi học muộn 17/12/2015  
  Hồ Thị Hà 11A8 Chậm học 04/09/2015  
  Nguyễn Thị Hạ 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Hằng 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Hồng 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Huệ 11A8 Đi học muộn 08/10/2015  
  Hồ Thị Huệ 11A8 Đi muộn 09/10/2015  
  Lê Thị Hương 11A8 Đi chậm 01/09/2015  
  Trần Thị Hường 11A8 Đi học muộn 15/12/2015  
  Lê Tiến Khoa 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Phạm Văn Long 11A8 Không đồng phục 25/09/2015  
  Nguyễn Văn long 11A8 Không sơ vin 26/10/2015  
  Nhữ Sỹ Mạnh 11A8 Không sơ vin 09/09/2015  
  Minh 11A8 Không đeo thẻ 16/10/2015  
  Hồ Thị Oanh 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Nguyễn Thị Oanh 11A8 Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Sĩ Quân 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Nguyễn Sỹ Quân 11A8 Đi học muôn 17/11/2015  
  Lê Tiến Sự 11A8 Đi dép lê 06/11/2015  
  Thái 11A8 Đi học muộn 08/10/2015  
  Thái 11A8 Đi muộn 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Phương Thúy 11A8 Đi học muôn 17/11/2015  
  Nguyễn Thị Phương Thúy 11A8 Đi học muộn 08/12/2015  
  Hồ Thị Huyền Trang 11A8 Đi học muộn 08/12/2015  
  Nguyễn Thị Phương thúy 11A8 Đi muộn 27/10/2015  
785 Xuân 11A8 Quần thủng 03/12/2015  
786 Nguyễn Thị Xuân 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
787 Nguyễn Thị Xuân 11A8 Không đồng phục 03/09/2015  
788 Võ Tiến Đạt 11A9 Đi học muôn 17/11/2015  
789 Hồ Sỹ Việt Bắc 11B Không sơ vin 24/09/2015  
790 Dung 11B Đi học muôn 17/11/2015  
791 Vũ Thị Hà 11B Ko đồng phục 02/12/2015  
792 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
793 Nguyễn Văn Hải 11B Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
794 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơ vin 08/09/2015  
795 Nguyễn Văn Hải 11B Đi học muộn 05/10/2015  
796 Nguyễn Văn Hải 11B Đi học muộn 05/10/2015  
797 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơ vin 27/10/2015  
798 Nguyễn Văn Hải 11B Trèo tường 10/12/2015  
  Nguyễn Thị Hằng 11B Trang phục không đúng quy định 26/09/2015  
  Hồ Thị Hồng 11B Đi học muộn 08/12/2015  
  Hương 11B Mất trật tự trong trường 09/10/2015  
  Đậu Thị Hương 11B Không đeo thẻ 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Hương 11B Đi chậm 30/10/2015  
  Nguyễn Hữu Hưởng 11B Đi chậm 02/12/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Đi học muộn 07/12/2015  
  Ngọc 11B Đi học muộn 08/10/2015  
  Ngọc 11B Đi muộn 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Ngọc 11B Đi Chậm 26/09/2015  
  Hồ Đức Nguyên 11B Đi muộn 03/09/2015  
  Hồ Sỹ Phương 11B Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
  Hồ Sỹ Phương 11B Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
  Phan Thị Thơm 11B Chậm học 04/09/2015  
  Phan Thị Thơm 11B Đi muộn 17/10/2015  
  Nguyễn Anh Tuấn 11B Chậm học 28/08/2015  
  Nguyễn Anh Tuấn 11B Đi học muôn 17/11/2015  
  Lê Đình Chương 11C Không sơ vin 10/09/2015  
  Nguyễn Thị Hạnh 11C Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Thị Hằng 11C Đi học muộn 15/12/2015  
799 Nguyễn Thế Hội 11C Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
800 Đậu Thị Huệ 11C Đi chậm 01/09/2015  
801 Trần Thị Thanh Huyền 11C Đi chậm 01/09/2015  
802 Nguyễn Đình Mạo 11C Đi muộn 01/10/2015  
803 Nguyễn Đình Mạo 11C Không sơ vin 24/11/2015  
804 Hồ Thị Nga 11C Đi học muộn 08/10/2015  
805 Tâm 11C Đi học muộn 13/10/2015  
806 Nguyễn Đình Thành 11C Không sơ vin 10/09/2015  
903 Lê Thi Mỹ Thiên 11C Đi muộn 12/10/2015  
807 Phạm Văn Đức  11D1 Đi học muộn 08/12/2015  
808 Lê Thị Linh 11D1 Đi học muộn 01/12/2015  
813 Hồng Nhung 11D1 Đi muộn 05/11/2015  
821 Nguyễn Thị Hoàng Anh 11D2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
824 Trần Thị Hà 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
825 Trần Thị Hà 11D2 Đi muộn 06/11/2015  
837 Trần Thị Hà 11D2 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
839 Nguyễn thị Hạnh 11D2 Không đòng phục 26/10/2015  
846 Trịnh Thị Hằng 11D2 Đi muộn 03/09/2015  
856 Trịnh Thúy Hằng 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
857 Nguyễn Thị Hiền 11D2 Đi học muộn 15/12/2015  
859 Trần Văn Khoa 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
860 Lê Tiến Lịch 11D2 Không sơ vin 24/09/2015  
861 Lê Tiến Linh 11D2 Không đồng phục 17/12/2015  
865 Hồ Văn Mạnh 11D2 Không đồng phục 01/12/2015  
868 Hồ Thị Minh 11D2 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
869 Hồ Thị Minh 11D2 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
884 Nguyễn Thị Minh 11D2 Đi chậm, ko thẻ 09/12/2015  
885 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 03/09/2015  
889 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 09/09/2015  
890 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 29/10/2015  
899 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Không đeo thẻ 14/12/2015  
901 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 11D2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
902 Đậu Thị Phượng 11D2 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 25/09/2015  
835 Cao Thị Quỳnh 11D2 Chậm học 28/08/2015  
847 Cao Thị Quỳnh 11D2 Đi chậm 28/10/2015  
858 Lê Thị Thơm 11D2 Đi học muộn 08/12/2015  
871 Thuyết 11D2 Đi học muộn 08/10/2015  
877 Thuyết 11D2 Không đeo thẻ 08/10/2015  
891 Thuyết 11D2 Đi muộn 09/10/2015  
892 Đậu Ngọc Trâm 11D2 Chậm học  27/11/2015  
893 Đậu Ngọc Trâm 11D2 Đi dép lê 10/12/2015  
895 Nguyễn Thị Xuân 11D2 Đi học muôn 08/12/2015  
814 Nguyễn Thị Xuân 11D2 Đi học muộn 15/12/2015  
815 Vũ Thị Huyền  11D3 Đi Chậm 03/10/2015  
842 Đặng Thị Chinh 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
850 Hồ Thị Chung 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
862 Lê Tiến Đức 11D3 Không sơ vin 09/09/2015  
866 Hồ Thị Hằng 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
867 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không sơ vin 09/09/2015  
873 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không thẻ 28/09/2015  
809 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Đi dép lê 22/10/2015  
810 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không đi dép quai 06/11/2015  
811 Hồ Thị Hòa 11D3 Chậm học 25/09/2015  
812 Lê Thị Hồng 11D3 Đi chậm 09/12/2015  
817 Hồ Thị Huyền 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
818 Vũ Thị Huyền 11D3 Đi học muôn 17/11/2015  
819 Vũ Thị Huyền 11D3 Đi chậm, ko đồng phục 09/12/2015  
822 Khuyên 11D3 Đi học muộn 08/10/2015  
823 Khuyên 11D3 Đi muộn 09/10/2015  
826 Hồ Thị Thùy Linh 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
827 Lê Thị Lý 11D3 Chậm học 28/08/2015  
828 Nhữ Sỹ Mạnh 11D3 Đi dép lê 08/09/2015  
829 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không sơvin, ngủ trong giờ 09/09/2015  
830 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không đồng phục 10/09/2015  
831 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không thẻ 28/09/2015  
832 Trần Thị Minh 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
833 Lê Thị Ngân 11D3 Đi học muôn 08/12/2015  
836 Hoàng Thị Quỳnh 11D3 Chậm học  27/11/2015  
838 Nguyễn Thị Thắng 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
840 Nguyễn Thị Thủy 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
841 Trang 11D3 Đi chậm, ko đồng phục, ko thẻ 21/10/2015  
844 Đinh Văn Yên 11D3 Đi chậm 31/08/2015  
851 Nguyễn Thị Liệu  11D4 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
852 Hồ Hữu Thắng  11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
853 Lê Tiến Cường 11D4 Không sơ vin 08/09/2015  
854 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
864 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
870 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
872 Đậu Đức Dần 11D4 Trèo tường 10/12/2015  
874 Lê Thị Dung 11D4 Chậm học  27/11/2015  
875 Nguyễn Thị Hà 11D4 Sử dụng đt 26/10/2015  
876 Lê Khắc Hoài 11D4 Không sơ vin 09/09/2015  
878 Nguyễn Thị Hoài 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
879 Trần Thị Hương 11D4 Đi học muôn 16/11/2015  
880 Lê Thị Long 11D4 Không đeo thẻ 23/10/2015  
881 Trần Thị Minh 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
882 Hồ Sỹ Nhung 11D4 Đi Chậm 03/10/2015  
883 Đậu Thị Nhung 11D4 Đi muộn 12/10/2015  
887 Phương 11D4 Trèo tường vào, không đồng phục 04/12/2015  
888 Lê Văn Phương 11D4 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
896 Lê Văn Phương 11D4 Quần thủng 01/10/2015  
897 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
898 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
816 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin 04/11/2015  
820 Sang 11D4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
834 Cù Thị Sang 11D4 Đi học muôn 08/12/2015  
843 Đậu Đức Thắng 11D4 Không sơvin 09/09/2015  
845 Đậu Đức Thắng 11D4 Không đồng phục 25/09/2015  
848 Đậu Đức Thắng 11D4 Không sơ vin 20/10/2015  
849 Hồ Hữu Thắng 11D4 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
855 Hồ Hữu Thắng 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
863 Hồ Hữu Thế 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
886 Nguyễn Thị Trang 11D4 Đi học muộn 15/12/2015  
894 Nguyễn Bá Trung 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
900 Bá Tung 11D4 Không thẻ 28/09/2015  
  Nguyễn Bá Tùng 11D4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Nguyễn Bá Tùng 11D4 Không sơvin 09/09/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Chậm học 04/09/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi học muộn 05/10/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi Chậm 05/10/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi muộn 06/11/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi dép lê 26/11/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi học muộn 01/12/2015  
  Vui 11D4 Sử dụng điện thoại 16/10/2015  
  Cù Thị Vui 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
  Lê Thị Yến 11D4 Chậm học 28/08/2015  
  Đình Sơn 12A Không đeo thẻ 14/12/2015  
  Hồ Thị Huyền  12A1 Đi Dép Lê 03/10/2015  
  Trọng An 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
  Dũng 12A1 Đi học muộn 08/10/2015  
904 Dũng 12A1 Đi muộn 09/10/2015  
905 Nguyễn Xuân Dương 12A1 Không đeo thẻ 20/10/2015  
906 Đậu Đức Đông 12A1 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
907 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Không đòng phục 23/09/2015  
908 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Đi học muộn 08/10/2015  
909 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Đi muộn 09/10/2015  
910 Văn Thị Hoa 12A1 Chậm học 06/11/2015  
911 Hiếu Hoàng 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
912 Hồ Việt Hưng 12A1 Đi muộn 09/09/2015  
913 Hướng 12A1 Không đồng phục 14/10/2015  
914 Đậu Văn Kiều 12A1 Đi dép lê 23/10/2015  
915 Hồ Quang Linh 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
916 tRẦN Phương Nam 12A1 Đi học muôn 08/12/2015  
917 Ngân 12A1 Đi dép lê 10/12/2015  
918 Tâm 12A1 Đi học muộn 16/10/2015  
  Lê Thị Tâm 12A1 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
  Võ Ngọc Thanh 12A1 Không sơ vin 09/09/2015  
  Lê Văn Thoảng 12A1 Chậm học 04/09/2015  
  Hồ Sỹ Thức 12A1 Không sơ vin 27/08/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Đi muộn 24/09/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Quần thủng 01/10/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Đi học muộn 15/12/2015  
  Đậu Văn Triều 12A1 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Nguyễn Thị Dung B 12A10 Đi dép lê 10/12/2015  
  Nguyễn Thị Dung b 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Hồ Thị Danh 12A10 Đi  chậm 19/09/2015  
  Hồ Thị Danh 12A10 Đi dép lê 26/11/2015  
  Nguyễn Thị Dung.B 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Thị Dung 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Hồ Trọng Hiếu 12A10 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Lê Thị Hoa 12A10 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Khánh Huyền 12A10 Dép không đúng quy đinh 03/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Không đeo thẻ 31/10/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi chậm 19/12/2015  
  Hường 12A10 Không đòng phục 26/10/2015  
  Hồ Thị Hường 12A10 Đi muộn 03/09/2015  
  Nguyễn Thị Thúy Hường 12A10 Sử dụng đt 31/10/2015  
  Nguyễn Thị Minh 12A10 Đi học muôn, phản ứng tiêu cực với đội xung kích 17/11/2015  
  Trần Thị Minh 12A10 Xô xát, đánh nhau 29/09/2015  
  Trần Thị Minh 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Đậu Đức Nam 12A10 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Nga 12A10 Không đòng phục 26/10/2015  
  Lê Thị Nga 12A10 Đi học muộn 01/12/2015  
  Lê Thị Nga 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Lê Thị Ngân 12A10 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Phong 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đồng phục +không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đồng phục 24/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi dép lê 06/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi dép lê 06/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi học muộn 08/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi muộn 09/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi chậm 09/12/2015  
  Nguyễn Thị Thanh 12A10 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Thao 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
  Lê Công Thao 12A10 Không sơ vin 08/09/2015  
   Lê Công Thao 12A10 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
  Nguyễn Đình Thắng 12A10 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Thị Thương 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Nguyễn Đình Tiến 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Nguyễn Đình Tiến 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Tuyến 12A10 Ko thẻ 28/10/2015  
  Nguyễn Đình Tuyến 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Đình Tuyến 12A10 Đi học muộn 17/12/2015  
919 Nguyễn Trọng An 12A11 Không sơ vin 27/10/2015  
920 Hồ Thị Duyên 12A11 Đi học muộn 15/12/2015  
921 Hồ Sĩ Giang 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
922 Hồ Sỹ Giang 12A11 Đi học muộn 06/10/2015  
943 Hồ Sỹ Giang 12A11 Đi học muộn 06/10/2015  
953 Nguyễn Thị  Hạnh 12A11 Đi muộn 12/10/2015  
960 Nguyễn Duy Hạnh 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
966 Nguyễn Duy Hạnh 12A11 Chậm học  27/11/2015  
924 Hồ Thị Hạnh 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
927 Hồ Trọng Hiếu 12A11 Đi dép lê 08/09/2015  
928 Trần Đức Hoàng 12A11 Không đồng phục 09/09/2015  
929 Vũ Văn Hoàng 12A11 Đi dép lê 08/09/2015  
930 Đào Thị Huệ 12A11 Không đội mũ bảo hiểm 23/10/2015  
932 Nguyễn Bá Hùng 12A11 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
939 Liệu 12A11 Đi học muôn 08/12/2015  
940 Võ Thị Nga 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
941 Nguyễn  Xuân Ngọc 12A11 Không Đồng Phục 26/09/2015  
952 Nguyễn Xuân Ngọc 12A11 Đi dép lê 10/12/2015  
961 Thanh Nhàn 12A11 Chậm học 04/09/2015  
965 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
967 Văn Đức Phong 12A11 Đi muộn 10/09/2015  
925 Trần Đức Quang 12A11 Đi chậm 28/10/2015  
926 Trần Đức Quang 12A11 Đi học muộn 15/12/2015  
934 Trần Đức Quang 12A11 Đi chậm 19/12/2015  
938 Lê Tiến Sơn 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
949 Phạm Văn Sơn 12A11 Không đồng phục 09/09/2015  
950 Phạm Văn Sơn 12A11 Không sơ vin 01/12/2015  
951 Lê Văn Tâm 12A11 Không sơ vin 20/10/2015  
957 Lê Văn Tâm 12A11 Đi chậm 09/12/2015  
958 Nguyễn Thị Thắng 12A11 Đi học muộn 01/12/2015  
962 Nguyễn Thị Thiện 12A11 Đi muộn 03/09/2015  
969 Lê Thị Trang 12A11 Không đồng phục 25/09/2015  
923 Lê Thị Trang 12A11 Đi muộn 12/10/2015  
931 Trần Thị Trang 12A11 Mặc quần thủng 09/09/2015  
933 Hồ Văn Tú 12A11 Không sơ vin 27/10/2015  
935 Cao Trọng Vinh 12A11 Chậm học 28/08/2015  
936 Cao Trọng Vinh 12A11 Đi muộn 17/10/2015  
937 Lê Thị Như Quỳnh  12A12 Mặc quần thủng 09/09/2015  
942 Lê Văn Hiều 12A12 Không sơvin 09/09/2015  
944 Lê Văn Hiếu 12A12 Không đồng phục 09/09/2015  
945 Lê Văn Hiếu 12A12 Đi học muộn 07/10/2015  
946 Lê Văn Hiếu 12A12 Trèo tường vào 03/12/2015  
947 Lê Thị Hoa 12A12 Đi dép lê 10/12/2015  
948 Bùi Thị Hòa 12A12 Đi học muộn 01/12/2015  
954 Nguyễn Bá Hoàng 12A12   03/12/2015  
955 Ngô Bá Hùng 12A12 Đi học muộn 01/12/2015  
956 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
959 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
963 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Không sơvin 09/09/2015  
964 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Đi dép lê 17/12/2015  
968 Đặng Thị Huyền 12A12 Quần thủng 01/10/2015  
974 Nguyễn Bá Hưng 12A12 Đi dép lê đến trường 28/10/2015  
979 Hồ Thị Hường 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
983 Hồ Thị Hường 12A12 Đi muộn 17/10/2015  
1004 Nguyễn Thị Lai 12A12 Đi Chậm 03/10/2015  
1005 Vũ Thị Linh 12A12 Đi chậm 19/12/2015  
1006 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
1007 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Không đồng phục 10/09/2015  
1009 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Quần thủng 01/10/2015  
1026 Tài 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1040 Tài 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1045 Tài 12A12 Không đồng phục 03/11/2015  
1075 Nguyễn Đình Tài 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
972 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không sơvin (Lần 2) 09/09/2015  
978 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không đòng phục 23/09/2015  
984 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không Đồng Phục 26/09/2015  
985 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không đồng phục 01/10/2015  
992  Nguyễn Đình Tài 12A12 Không thẻ, đi dép lê 30/10/2015  
995 nguyễn Đình Tài 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
998 Thao 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
999 Thao 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1001 Nguyễn Văn Thao 12A12 Không đồng phục 12/09/2015  
1002 Thúy 12A12 Đi muộn 28/09/2015  
1008 Trang 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1013 Trang 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1014 Hoàng Trang 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1018 Hồ Trang 12A12 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1023 Vũ Thanh Trì 12A12 Không sơ vin 25/09/2015  
1027 Vũ Thanh Trì 12A12 Không đồng phục 01/10/2015  
1028 Tuấn 12A12 Không đi dép quai 03/11/2015  
1037 Bùi Quang Tuấn 12A12 Không sơ vin 08/09/2015  
1038 Bùi Quang Tuấn 12A12 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
1047 Nguyễn Thị Lan Anh 12A13 Quần rách 10/12/2015  
1048 Lê Văn Điều 12A13 Không sơ vin 27/08/2015  
1049 Lê Văn Điều 12A13 Đi chậm 31/08/2015  
1052 Đức 12A13 Đi học muộn 15/10/2015  
1054 Hồ Sĩ Đức 12A13 Ko sơ vin 02/12/2015  
1056 Hồ Sỹ Đức 12A13 Đi muộn 17/10/2015  
1057 Trần Văn Đức 12A13 Đi muộn 09/09/2015  
1058 Nguyễn Thị Giang 12A13 Chậm học 25/09/2015  
1061 Nguyễn Thị Giang 12A13 Đi dép lê 10/12/2015  
1065 Hồ Sĩ Hồng 12A13 Đi chậm, ko thẻ 25/11/2015  
1069 Nguyễn Thành Lợi 12A13 Không sơvin 09/09/2015  
1072 Lực 12A13 Không đồng phục 16/10/2015  
1073 Văn Đức Lực 12A13 Đi xe máy đến trường 21/10/2015  
1074 Hồ Huy Minh 12A13 Đi muộn 03/09/2015  
970 Nguyễn Thị Nhuần 12A13 Đi dép lê 10/12/2015  
997 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Đi chậm 01/09/2015  
1000 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Hút thuốc 28/09/2015  
1003 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Không đeo thẻ, không đồng phục 05/12/2015  
1012 Nguyễn Thị Sinh 12A13 Đi dép lê 20/10/2015  
1044 Nguyễn Thị Sinh 12A13 Đi chậm 09/12/2015  
1046 Trần Doãn Thiện 12A13 Khônng sơ vin + Không dép qoai hậu 11/09/2015  
1053 Văn Thơ 12A13 Không đồng phục 09/12/2015  
1063 Đoàn Văn Thơ 12A13 Đi chậm 24/11/2015  
1071 Đoàn Văn Thơ 12A13 Ko sơ vin 02/12/2015  
1076 Trần Doãn Thục 12A13 Không sơ vin 28/08/2015  
971 Nguyễn Thị Xoan 12A13 Đi học muộn 01/12/2015  
975 Nguyễn Bá Tuấn  12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
976 Nguyễn Thị Bảy 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
977 Võ Văn Cường 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
981 Lê Thị Diễm 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
982 Ngô Trí Đông 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
989 Ngô Trí Đông 12A14 Đi dép lê 15/12/2015  
1010 Hồ Thị Hân 12A14 Không đi dép quai 03/12/2015  
1022 Hòa 12A14 Không đồng phục 14/10/2015  
1032 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1033 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
1034 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không đồng phục 24/09/2015  
1035 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
1036 Hồ Trọng Hùng 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1039 Hồ Trọng Hùng 12A14 Đi chậm 07/11/2015  
1041 Lê Văn Hùng 12A14 Không sơvin 09/09/2015  
1042 Lê Văn Hưng 12A14 Đi học muộn 01/12/2015  
1051 Mạnh 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
1055 Đậu Đức Mỳ 12A14 Đi học muộn 08/12/2015  
1059 Sáng 12A14 Không sơ vin 06/10/2015  
1060 Sáng 12A14 Không sơ vin 06/10/2015  
1066 Sáng 12A14 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
1077 Lê Hữu Sáng 12A14 Không sơ vin 28/08/2015  
973 Lê Hữu Sáng 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
986 Lê Hữu Sáng 12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
987 Thiên Sao 12A14 Đi dép lê 26/11/2015  
990 Dương Thị Thanh 12A14 Đi muộn 09/09/2015  
991 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi muộn 10/09/2015  
993 Lê Tiến Thắng 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
996 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi muộn, dép lê 27/10/2015  
1011 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi chậm 14/12/2015  
1017 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
1020 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi học muộn 06/10/2015  
1021 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi học muộn 06/10/2015  
1029 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi dép lê 20/10/2015  
1050 Nguyễn Công Thương 12A14 Không đi dép quai 03/12/2015  
1067 Nguyễn Công Thương 12A14 Trèo tường vào 04/12/2015  
980 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi dép lê, không đồng phục 05/12/2015  
988 Tiến 12A14 Không sơ vin 09/11/2015  
994 Nguyễn Văn Tiến 12A14 Không sơvin 09/09/2015  
1015 Tuấn 12A14 Không thẻ, không sơ vin 19/12/2015  
1016 Đậu Thị Tư 12A14 Đi học muộn 08/10/2015  
1019 Đậu Thị Tư 12A14 Đi muộn 09/10/2015  
1024 Ánh 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1025 Lê Văn Ánh 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1030 Lê Văn Biền 12A2 Đi học muộn 08/12/2015  
1031 Dao 12A2 Đi dép lê, không thẻ, không đồng phục, sơ vin 16/10/2015  
1043 Hồ Văn Dao 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1062 Bùi Thị Dung 12A2 Mặc quần thủng 05/10/2015  
1064 Bùi Thị Dung 12A2 Quần Thủng 05/10/2015  
1068 Đậu Thị Dung 12A2 Đi chậm 01/09/2015  
1072 Đình 12A2 Đi dép lê 10/12/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
  Võ Đức Đình 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
  Giao 12A2 Đi chậm, không thẻ 19/12/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Đi dép lê 10/11/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Đi dép lê 25/11/2015  
  Giap 12A2 Đi muộn 09/10/2015  
  Giáp 12A2 Đi học muộn 08/10/2015  
  Phạm Hà 12A2 Đi học muôn 17/11/2015  
  Trần Văn Hóa 12A2 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Đậu Đức Linh 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Vũ Thị Linh 12A2 Đi chậm 01/09/2015  
  Vũ Văn Lực 12A2 Đi xe máy 28/09/2015  
  Nguyễn Đình Nam 12A2 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Uyễn Nhi 12A2 Không đồng phục 03/09/2015  
  Võ Văn Phú 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Đi dép lê 20/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
  Đậu Đức Phương 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Sơn 12A2 Chậm học  27/11/2015  
  Nguyễn Đình Sơn 12A2 Đi Dép Lê 03/10/2015  
  Dương Đức Tài 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
  Dương Đức Tài 12A2 Đi chậm 19/12/2015  
  Dương Văn Tài 12A2 Không sơ vin, không dép quai 07/11/2015  
  Nguyễn Cảnh Thoại 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
1076 Nguyễn Cảnh Thoại 12A2 Không đồng phục, dép, sơ vin, thẻ 03/11/2015  
1080 Hồ Hữu Trung 12A2 Không đồng phục 03/09/2015  
1084 Nguyễn Văn Trường 12A2 Không sơ vin 20/10/2015  
1088 Nguyễn Văn Trường 12A2 Không đồng phục, Sơ vin 03/11/2015  
1092 Tuấn 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1096 Anh Tuấn 12A2 Đi chậm, không thẻ 19/12/2015  
1100 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1104 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1108 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
1112 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không thẻ, không sơ vin 14/12/2015  
1116 Lê Tùng 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
1120 L:ê Tương 12A2 Vào học chậm 31/08/2015  
1124 Bùi Thị Vân 12A2 Không đồng phục 19/12/2015  
1128 Đậu Thị Vân 12A2 Chậm học  27/11/2015  
1132 Đậu Thị Vân 12A2 Đi dép lê 15/12/2015  
1136 Chung 12A3 Không đồng phục 15/10/2015  
1140 Nguyễn Đình Giang 12A3 Đi học muộn 08/10/2015  
1144 Nguyễn Đình Giang 12A3 Đi muộn 09/10/2015  
1148 Lê Thị Hà 12A3 Chậm học 25/09/2015  
1152 Lê Thị Hà 12A3 Đi Chậm 26/09/2015  
1156 Hải 12A3 Không đồng phục 05/10/2015  
1160 Hải 12A3 Không đồng phục 05/10/2015  
1164 Hải 12A3 Quần không đảm bảo 14/12/2015  
1168 Nguyễn Thế Hậu 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1172 Nguyễn Thế Hậu 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1176 Hồ Thị Hiên 12A3 Đi muộn 03/09/2015  
1078 Lê Tiến Hợp 12A3 Không đồng phục 01/10/2015  
1079 Nguyễn Đình Hùng 12A3 Không sơ vin 28/08/2015  
1080 Nguyễn Hửu Khải 12A3 Đi chậm 24/11/2015  
1081 Nguyễn Hữu Khải 12A3 Không đồng phục 01/10/2015  
1082 Nguyễn Thị Thảo Li 12A3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
1083 Nguyễn Hữu Linh 12A3 Kéo co cho lớp khác 15/12/2015  
1084 Cao Ngọc Linh 12A3 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1085 Đặng Ngọc Linh 12A3 Sử dụng ĐT 05/12/2015  
1086 Cao ngọc linh 12A3 Đi học muộn 08/10/2015  
1087 Nguyễn Đình Nam 12A3 Đi muộn 10/09/2015  
1088 Nguyễn Đình Nam 12A3 Đi dép lê 22/10/2015  
1089 Đậu Xuân Sửu 12A3 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
1090 Lê Văn Tao 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1091 Lê Đôn Thanh 12A3 Đi chậm 19/12/2015  
1092 Lê Văn Thao 12A3 Đi chậm 21/09/2015  
1093 Lê Văn Thao 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1094 Lê Văn Thao 12A3 Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
1095 Lê Văn Thao 12A3 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
1096 Hồ Sỹ Thuận 12A3 Không sơ vin 04/11/2015  
1097 Nguyễn Văn Trường 12A3 Không sơ vin 28/09/2015  
1098 Tuấn 12A3 Không đồng phục 09/12/2015  
1099 Anh Tuấn 12A3 Đi chậm 25/11/2015  
1100 Lê Anh Tuấn 12A3 Đi học muộn 15/12/2015  
1101 Trần Thị Xinh 12A3 Không đồng phục 09/09/2015  
1102 Văn Thị Bích 12A4 Không đồng phục 19/09/2015  
1103 Nguyễn Đình Bình 12A4 Không sơ vin 10/09/2015  
1104 Nguyễn Đình Bình 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1105 Nguyễn Đình Bình 12A4 Đi dép lê 06/11/2015  
1106 Nguyễn Đình Bình 12A4 Đi dép lê 17/12/2015  
1107 Cường 12A4 Không Xa Vin 02/10/2015  
1108 Cường 12A4 Không sơ vin 26/10/2015  
1109 Cường 12A4 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
1110 Hồ Nguyễn Cường 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1111 Hồ Nguyễn Cường 12A4 Đi học muộn 08/12/2015  
1112 Hồ Nguyến Cường 12A4 Không sơ vin 09/11/2015  
1113 Đông 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1114 Trần Đức Đông 12A4 Không sơvin 09/09/2015  
1115 Trần Đức Đông 12A4 Không sơ vin 10/09/2015  
1116 Lê Văn Đức 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1117 Lê Văn Đức 12A4 Không sơ vin 03/09/2015  
1118 Lê Văn Đức 12A4 Đi học muôn 17/11/2015  
1119 Hiền 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1120 Nguyễn Cảnh Hiệp 12A4 Không sơ vin 24/09/2015  
1121 Lê Thanh Hiếu 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1122 Lê Thanh Hiếu 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1123 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Không sơ vin 08/09/2015  
1124 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Trèo tường từ ông Đô 05/12/2015  
1125 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Đi học muộn 17/12/2015  
1126 Hồ Thị Hường 12A4 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1127 Lê Thị Mai 12A4 Đi muộn 03/09/2015  
1128 Lê Thị Mai 12A4 Đi học muộn 08/10/2015  
1129 Lê Thị Mai 12A4 Đi muộn 09/10/2015  
1130 Lê Thị Mai 12A4 Đi học muộn 23/10/2015  
1131 Nguyễn Thị Mai 12A4 Không đồng phục 19/09/2015  
1132 Mạnh 12A4 Không sơ vin 07/10/2015  
1133 Mạnh 12A4 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
1134 Mạnh 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1135 Mạnh 12A4 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
1136  Nguyễn Như Mạnh 12A4 Trèo tường 08/10/2015  
1137 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1138 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Trèo tường 08/10/2015  
1139 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Đi chậm 09/12/2015  
1140 Nam 12A4 Không sơ vin 06/10/2015  
1141 Nam 12A4 Không sơ vin 06/10/2015  
1142 Nam 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1143 Lê Văn Nam 12A4 Không đồng phục 03/09/2015  
1144 Nguyễn Văn Nam 12A4 Không đồng phục 10/09/2015  
1145 Vương Thị Nga 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1146 Lê Thị Nguyên 12A4 Không đồng phục 01/10/2015  
1147 Phương 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1148 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1149 Hồ Thị Quyên 12A4 Chậm học 11/09/2015  
1150 Thắm 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1151 Hồ Thị Thắm 12A4 Đi muộn 24/09/2015  
1152 Hồ Thị Thắm 12A4 Chậm học  27/11/2015  
1153 Nguyễn Công Thương 12A4 Không sơ vin 26/10/2015  
1154 Ngô Xuân Toàn 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1155 Trường 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1156 Quốc Tuấn 12A4 Đi học muộn 01/12/2015  
1157 Vũ Văn Tuấn 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1158 Nguyễn Thị Tuyết 12A4 Ko đồng phục, ko thẻ 18/11/2015  
1159 Lê Văn Đức 12A4  Không sơ vin 24/09/2015  
1160 Biên 12A5 Không ra chào cờ 07/09/2015  
1161 Biên 12A5 Không đồng phục 24/10/2015  
1162 Lê Văn Biên 12A5 Không đồng phục 03/09/2015  
1163 Lê Văn Biên 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1164 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
1165 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
1166 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
1167 Lê Tiến Cung 12A5 Đi muộn 09/09/2015  
1168 Lê Tiến Cung 12A5 Đi muộn 10/09/2015  
1169 Lê Tiến Cung 12A5 Mặc quần thủng ở gối 25/09/2015  
1170 Lê Tiến Cung 12A5 Đi chậm, không đồng phục, đi dép lê 06/11/2015  
1171 Lê Tiến Cung 12A5 Quần rách 18/12/2015  
1172 Lê Tiến Cung 12A5 Đi chậm 19/12/2015  
1173 Trần Đức Cường 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1174 Võ Hải Dương 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1175 Trần Quang Đông 12A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1176 Trần Quang Đông 12A5 Trèo tường vào trường 21/10/2015  
1177 Trần Quang Đông 12A5 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
1178 Hồ Minh Đức 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1179 Hồ Minh Đức 12A5 Không sơ vin 10/09/2015  
1180 Hồ Minh Đức 12A5 Không đồng phục, muộn 03/11/2015  
1181 Hồ Minh Đức 12A5 Đi dép lê 06/11/2015  
1182 Hồ Sỹ Hà 12A5 Không đồng phục 09/09/2015  
1183 Hồ Sỹ Hà 12A5 Không đồng phục 01/10/2015  
1184 Hồ Sỹ Hà 12A5 Đi chậm 14/12/2015  
1185 Hồ Sỹ Hà 12A5 Đi dép lê 17/12/2015  
1186 Văn Thị Hà 12A5 Đi học muôn 08/12/2015  
1187 Hồ Hiền 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1188 Hồ Thị Hiền 12A5 Đi Chậm 03/10/2015  
1189 Hùng 12A5 Không ra chào cờ, không sơvin 07/09/2015  
1190 Cảnh Hùng 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1191 Nguyễn Cảnh Hùng 12A5 Đi xe máy đến trường 21/10/2015  
1192 Nguyễn Cảnh Hùng 12A5 Đi dép lê, quần không đúng yêu cầu 17/12/2015  
1193 Lê Văn Hưng 12A5 Đi học muộn 01/12/2015  
1194 Hồ Thị Hương 12A5 Không đồng phục 09/09/2015  
1195 Lê Tiến Khải 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1196 Lê Tiến Khải 12A5 Trang phục không đúng quy định 26/09/2015  
1197 Vũ Thị Mai 12A5 Đi chậm 01/09/2015  
1198 Vũ Thị Mai 12A5 Đi chậm 19/12/2015  
1199 Minh 12A5 Không đòng phục 16/10/2015  
1200 Tiến Minh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1201 Lê Tiến Minh 12A5 Vào học chậm 31/08/2015  
1202 Lê Tiến Minh 12A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1203 Trọng Minh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1204 Nguyễn Thị Ngọc 12A5 Đi muộn 12/10/2015  
1205 Hồ Hữu Nguyên 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1206 Lê Thị Phương 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1207 Quân 12A5 Đi học muộn 08/10/2015  
1208 Quân 12A5 Đi muộn 09/10/2015  
1209 Đình Sinh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1210 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1211 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Đi xe máy đến trường 25/09/2015  
1212 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Trèo tường 09/12/2015  
1213 Đậu Thị Thắm 12A5 Đi chậm 01/09/2015  
1214 Hồ Sỹ Toàn 12A5 Không đòng phục 23/09/2015  
1215 Trinh 12A5 Không đòng phục 16/10/2015  
1216 Nguyễn Trọng Trinh 12A5 Đi dép lê 10/12/2015  
1217 Nguyễn Trọng Trinh 12A5 Đi dép lê 10/12/2015  
1218 Anh Việt 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1219 Anh Việt 12A5 Đi chậm 02/12/2015  
1220 Hoàng Anh Việt 12A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
1221 Hoàng Anh Việt 12A5 Đi học muộn 15/12/2015  
1222 Hồ Xuân Đức 12A6 Đi học muộn 01/12/2015  
1223 Hồ Lĩnh 12A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
1224 Sinh 12A6 Mất trật tự trong trường 09/10/2015  
1225 Trần Văn Sinh 12A6 Đi dép lê 20/10/2015  
1226 Nguyễn Tiến Sỹ 12A6 Không sơ vin, không đồng phục 07/11/2015  
1227 Lê Văn Thung 12A6 không sơ vin 01/12/2015  
1228 Nguyễn Đình Tứ 12A6 Đưa Người Ngoài Vào Trường 02/10/2015  
1229 Hồ Sĩ Chính 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1230 Hồ Sỹ Chính 12A7 Đi muộn 01/10/2015  
1231 Cường 12A7 Không sơ vin 12/10/2015  
1232 Cường 12A7 Không đồng phục 16/10/2015  
1233 Quang Cường 12A7 Không đồng phục 19/12/2015  
1234 Nguyễn Quang Cường 12A7 Đi muộn 09/09/2015  
1235 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không đồng phục 24/09/2015  
1236 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1237 Nguyễn Quang Cường 12A7 Đi chậm 28/10/2015  
1238 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không sơ vin 03/11/2015  
1239 Nguyễn Quang Cường 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1240 Dũng 12A7 Trèo tường 15/12/2015  
1241 Đậu Huy Dũng 12A7 Trèo tường 10/12/2015  
1242 Đậu Thị Duyên 12A7 Đi muộn 12/10/2015  
1243 Đức 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1244 Lê Văn Đức 12A7 Đi chậm 31/08/2015  
1245 Lê Văn Đức 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1246 Lê Văn Đức 12A7 Trèo tường 08/10/2015  
1247 Lê Văn Đức 12A7 Trèo tường 08/10/2015  
1248 Lê Văn Đức 12A7 Đi dép lê 15/12/2015  
1249 Lê Văn Đức 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1250 Nguyễn Quang Hùng 12A7 Đi học muộn 08/10/2015  
1251 Trần Quang Huy 12A7 Không dép quai 03/11/2015  
1252 Trần Quang Huy 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1253 Hương 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1254 Nguyễn Thị Linh 12A7 Đi muộn 10/09/2015  
1255 Hồ Thị Long 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1256 Trần Thị Nga 12A7 Đi học muôn 08/12/2015  
1257 Ngân 12A7 Không đòng phục, đi xe máy 16/10/2015  
1258 Đặng Ngọc Nguyên 12A7 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
1259 Đặng Ngọc Nguyên 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1260 Nhân 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1261 Hồ Bá Nam Nhân 12A7 Không đồng phục 10/09/2015  
1262 Lê Xuân Quang 12A7 Không sơ vin 12/09/2015  
1263 Lê Xuân Quang 12A7 Đi dép lê 09/12/2015  
1264 Hồ Hữu Thắng 12A7 Đi dép lê 15/12/2015  
1265 Hồ Hữu Thắng 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1266 Nguyễn Đình Thường 12A7 Không đồng phục 03/09/2015  
1267 Nguyễn Đình Thường 12A7 Khong sơ vin 12/09/2015  
1268 Nguyễn Đình Thường 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1269 Tiến 12A7 Không sơ vin 12/10/2015  
1270 Tiến 12A7 Không đòng phục 16/10/2015  
1271 Nguyễn Đình Tiến 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1272 Nguyễn Đình Tiến 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1273 Đậu Đức Toán 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1274 Hồ Thông Triệu 12A7 Không sơvin 09/09/2015  
1275 Hồ Trọng Triệu 12A7 Đi học muôn 08/12/2015  
1276 12A7 Trèo tường 15/12/2015  
1277 Nguyễn Văn Tú 12A7 Đi học muôn 17/11/2015  
1278 Lê Hữu Bé 12A8 Không đồng phục 10/09/2015  
1279 Lê Hữu Bé 12A8 Đi chậm 30/10/2015  
1280 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Hút thuốc lá, không đồng phục, không sơ vin 03/09/2015  
1281 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1282 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơ vin 06/10/2015  
1283 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơ vin 06/10/2015  
1284 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Đi dép lê 23/10/2015  
1285 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
1286 Trần Văn Hùng 12A8 Đi dép lê 08/09/2015  
1287 Trần Văn Hùng 12A8 Không đồng phục 09/09/2015  
1288 Trần Văn Hùng 12A8 Đi muộn 23/09/2015  
1289 Trần Văn Hùng 12A8 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
1290 Nguyễn Thị Huyền 12A8 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
1291 Nguyễn Thị Huyền 12A8 Không đội mũ 09/10/2015  
1292 Trần Thị Khánh Linh 12A8 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
1293 Trần Thị Khánh Linh 12A8 Không đội mũ 09/10/2015  
1294 Trần Th Linh 12A8 Đi muộn 17/10/2015  
1295 Vũ Thị Quỳnh 12A8 Đi chậm 01/09/2015  
1296 Nguyễn Công Tiến 12A8 Không sơ vin 24/09/2015  
1297 Trần Thị Trang 12A8 Sử dụng đt 26/10/2015  
1298 Lan Anh 12A9 Chậm học 04/09/2015  
1299 Tuấn b 12A9 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1300 Lê Văn Chương 12A9 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
1301 Đạt 12A9 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1302 Huy 12A9 Không sơ vin 06/10/2015  
1303 Huy 12A9 Không sơ vin 06/10/2015  
1304 Trần Thị Thu Hường 12A9 Quần thủng 03/12/2015  
1305 hồ thị hường 12A9 Đi học muộn 08/10/2015  
1306 Nguyễn Thị Ngọc 12A9 Chậm học 04/09/2015  
1307 Nguyễn Thị Nhung 12A9 Đi chậm 01/09/2015  
1308 Hồ Văn Phong 12A9 Không sơvin 09/09/2015  
1309 Lê Công Thao 12A9 Không sơvin, đi dép le 09/09/2015  
1310 .        
1311 Nguyễn Thị Huyền   Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

 Từ khóa: vi phạm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây