Thống kê lỗi vi phạm HK1 (Tính đến 23/12)

Thứ tư - 23/12/2015 23:09
DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM HK 1 NĂM HỌC 2015-2016
TT Họ và tên Lớp Nội dung vi phạm Ngày tháng  
1 Nguyễn Bá Dũng 10A1 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
2 Nguyễn Bá Dũng 10A1   03/12/2015  
3 Nguyễn Bá Dũng 10A1 không đồng phục, không sơ vin 14/12/2015  
4 Hùng 10A1 Đi học muộn 08/10/2015  
5 Hùng 10A1 Không đeo thẻ 08/10/2015  
6 Nguyễn Quang Huy 10A1 Đi học muộn 15/12/2015  
7 Lê Hữu Minh 10A1 Chậm học 04/09/2015  
8 Vũ Thị Thủy 10A1 Đi học muôn 08/12/2015  
9 Vũ Trí  Tài Anh 10A2 Đi xe đạp điện  không đội mũ bảo hiểm 19/09/2015  
10 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Chậm học 04/09/2015  
11 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Không sơ vin 06/10/2015  
12 Vũ Trí Tài Anh 10A2 Không sơ vin 06/10/2015  
13 Tuấn Anh 10A2 Không sơ vin 09/09/2015  
14 Tuấn Anh 10a2 Không đồng phục 06/10/2015  
15 Tuấn Anh 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
16 Nguyễn Duy Tuấn Anh 10A2 Không thẻ 20/10/2015  
17 Chung 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
18 Hồ Hữu Chung 10A2 Không đồng phục 24/09/2015  
19 Nguyễn Công Hải 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
20 Nguyễn Công Hải 10A2 Không sơ vin 14/12/2015  
21 Hồ Trọng Việt Hoàng 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
22 Nguyễn Đăng Kiên 10A2 Không sơ vin 25/09/2015  
23 Hồ Sỹ Linh 10A2 Đi muộn 03/11/2015  
24 Hồ Sỹ Linh 10A2   03/12/2015  
25 Hồ Sỹ Linh 10A2 Đi học muộn 04/12/2015  
26 Lê Đình Long 10A2 Không sơ vin 06/11/2015  
27 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không đồng phục 09/09/2015  
28 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không sơ vin 25/09/2015  
29 Hoàng Đức Mạnh 10A2 Không đồng phục 29/10/2015  
30 Hồ Đức Nam 10A2   03/12/2015  
31 Phan Thị Hồng Nhung 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
32 Nguyễn Thị Oanh 10A2 Đi học muộn 01/12/2015  
33 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
34 Hồ Văn Sơn 10A2 Không đeo thẻ 20/10/2015  
35 Hồ Văn Sơn 10A2 Đi muộn 03/11/2015  
36 Hồ Văn Sơn 10A2 Đi chậm 19/12/2015  
37 Tâm 10A2 Đi muộn 09/10/2015  
38 Lê Hồng Tâm 10A2 Đi chậm 19/12/2015  
39 Nguyễn Xuân Thành 10A2 Đi học muôn 16/11/2015  
40 Cù Thị Thanh Thúy 10A2 Không thẻ 20/10/2015  
41 Toàn 10A2 Đi học muộn 08/10/2015  
42 Nguyễn Đình Toàn 10A2 Không đeo thẻ 31/10/2015  
43 Trang 10A2 Đi học muộn 15/10/2015  
44 Nguyễn Thị Trang 10A2 Đi học muôn 08/12/2015  
45 Nguyễn Thị Thu Trang 10A2 Đi học muộn 15/12/2015  
46 Nguyễn thị Trang 10A2 Đi muộn 17/10/2015  
47 Nguyễn Duy Trung 10A2 Đi dép lê 09/12/2015  
48 Nguyễn Đình Trung 10A2 Không sơ vin 30/11/2015  
49 Hoàng Việt 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
50 Hoàng Việt 10A2 Không đồng phục 06/10/2015  
51 Vũ Văn An 10A3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
52 Hồ Văn Đệ 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
53 Hồ Văn Huấn 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
54 Võ Xuân Hùng 10A3 Đi dép lê 08/09/2015  
55 Nguyễn Thị Loan 10A3 Đi chậm 14/12/2015  
56 Hồ Sỹ Lực 10A3 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
57 Trọng Minh 10A3 Đi chậm 25/11/2015  
58  Sỹ 10A3 Không sơ vin 09/11/2015  
59 Hồ Trọng Tài 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
60 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
61 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không đeo thẻ 06/10/2015  
62 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Không đeo thẻ 06/10/2015  
63 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
64 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
65 Hoàng Mạnh Thìn 10A3 Đi dép lê 10/12/2015  
66 Nguyễn Trọng Triều 10A3 Đi học muôn 16/11/2015  
67 Nguyễn Trung Triều 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
68 Nguyễn Trung Triều 10A3 Đi học muôn 08/12/2015  
69 Hồ Trọng Tường 10A3 Không sơvin 09/09/2015  
70 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi muộn 12/10/2015  
71 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi học muôn 16/11/2015  
72 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi chậm 03/12/2015  
73 Nguyễn Đăng Vinh 10A3 Đi chậm 14/12/2015  
74 Hoàng Anh 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
75 Đoàn Hoàng Anh 10A4 Không đồng phục 10/09/2015  
76 Hoàng Đình Bắc 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
77 Hồ Văn Bắc 10A4 Đi  chậm 19/09/2015  
78 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi chậm 28/10/2015  
79 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi học muộn 01/12/2015  
80 Nguyễn Trọng Bình 10A4 Đi học muôn 08/12/2015  
81 Hồ Thị Dung 10A4 Đi học muộn 05/10/2015  
82 Hồ Thị Dung 10A4   03/12/2015  
83  Hồ Thị Dung 10A4 Đi Chậm 05/10/2015  
84 Đạt 10A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
85 Nguyễn Bá Đạt 10A4 Hút thuốc 24/10/2015  
86 Nguyễn Bá Đạt 10A4 Không sơ vin 27/10/2015  
87 Đức 10A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
88 Hồ Sỹ Đức 10A4 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
89 Đậu Đức Hà 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
90 Nguyễn Văn Hải 10A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
91 Lê Thị Hòa 10A4 Đi học muộn 06/10/2015  
92 Lê Thị Hòa 10A4 Đi học muộn 06/10/2015  
93 Thái Thị Hoài 10A4 Đi học muộn 15/12/2015  
94 Trần Văn Hung 10A4 Không đồng phục 29/10/2015  
95 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Đi học muộn 08/10/2015  
96 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Đi muộn 09/10/2015  
97 Trần Văn Hưng 10A4 Không sơ vin 27/08/2015  
98 Trần Văn Hưng 10A4 Không đồng phục 11/09/2015  
99 Nguyễn Thị Linh.a 10A4 Đi học muộn 15/12/2015  
100 Đậu Thị Mai 10A4 Không đi dép quai 06/11/2015  
101 Hồ Nguyệt 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
102 Nhung 10A4 Đi chậm 25/11/2015  
103 Phương 10A4 Không đồng phục 05/12/2015  
104 Nguyễn Đình Phương 10A4 Đi muộn 30/09/2015  
105 Minh Phương 10A4 Đi dép lê 10/12/2015  
106 Nguyễn Đình Minh Phương 10A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
107 Nguyễn Đình Minh Phương 10A4 Không sơ vin 03/12/2015  
108 Văn Thị Thảo Phương 10A4 Chậm học 28/08/2015  
109 Trần Văn Sinh 10A4 Không sơvin 09/09/2015  
110 Trần Văn Sinh 10A4 Đi dép lê, ko sơvin 25/11/2015  
111 Đậu Đức Tài 10A4 Đi học muộn 08/12/2015  
112 Nguyễn Đình Thành 10A4 Không sơvin 09/09/2015  
113 Nguyễn Thị Vân 10A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
114 Nguyễn Thị Vân 10A4 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
115 Nguyễn Hoàng Vinh 10A4 Đi dép lê 06/11/2015  
116 Nguyễn Hoàng Vinh 10A4  Không nghiêm túc 12/09/2015  
117 Hồ Sỹ Bình  10A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
118 Nguyễn Thị Phương  10A5 Chậm học 11/09/2015  
119 Đặng Hoàng Anh 10A5 Không đi dép quai 03/12/2015  
120 Đăng Vân Anh 10A5 Đi học muộn 01/12/2015  
121 Nguyễn Đình Chiến 10A5 Đi chậm 19/12/2015  
122 Hồ Bá Dương 10A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
123 Hồ Sỹ Đan 10A5 Không sơ vin 28/09/2015  
124 Nguyễn Công Đức 10A5 Không sơ vin 28/08/2015  
125 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 25/09/2015  
126 Nguyễn Công Đức 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
127 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi dép lê 10/12/2015  
128 Nguyễn Công Đức 10A5 Đi dép lê 12/12/2015  
129 Vũ Thị Giang 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
130 Nguyễn Khắc Hạnh 10A5 Không sơ vin 27/08/2015  
131 Nguyễn Khắc Hạnh 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
132 Lê Thị Hằng.A 10A5 Đi chậm 30/11/2015  
133 Hoa 10A5 Không đồng phục 09/12/2015  
134 Nguyễn Hoa 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
135 Hồ Thị Hòa 10A5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
136 Vũ Văn Hoàng 10A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
137 Vũ Văn Hoàng 10A5 Bỏ SH ra quán 10/12/2015  
138 Nguyễn Thị Huyền 10A5 Đi học muộn 07/10/2015  
139 Trần Thị Huyền 10A5 Đi muộn 28/09/2015  
140 Đậu Thị Hương 10A5 Đi Chậm 03/10/2015  
141 Hồ Lan 10A5 Đi chậm 25/11/2015  
142 Hồ Loan 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
143 Hồ Thị Loan 10A5 Đi muộn 24/09/2015  
144 Hồ Thị Loan 10A5 Không đeo thẻ 27/10/2015  
145 Nguyễn Thị Loan 10A5 Đi dép lê 06/11/2015  
146 Hoàng Long 10A5 Không sơ vin 09/09/2015  
147 Vũ Hoàng Long 10A5 Đi muộn 17/10/2015  
148 Bá Minh 10A5 Không đồng phục 09/12/2015  
149 Hồ Bá Minh 10A5 Không thẻ, không sơ vin 28/09/2015  
150 Nam 10A5 Không đeo thẻ 13/10/2015  
151 Nguyễn Đình Nam 10A5 Đi học muộn 01/12/2015  
152 Vũ Văn Nam 10A5 Đi muộn 05/11/2015  
153 Đào Xuân Nam 10A5 Đi muộn 17/10/2015  
154 Đào Xuân Nam 10A5 Đi muộn 05/11/2015  
155 Vũ Nga 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
156 Trần Hữu Nghĩa 10A5 Chậm học  27/11/2015  
157 Trần Hữu Nghĩa 10A5 Đi học muộn 15/12/2015  
158 Đoàn Văn Ngọc 10A5 Đi học muộn 08/12/2015  
159 Đậu Đức Nguyên 10A5 Không sơvin 09/09/2015  
160 Đậu Đức Nguyên 10A5 Không đồng phục 01/10/2015  
161 Hồ Onah 10A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
162 Phương 10A5 Đi dép lê 16/10/2015  
163 Bùi Thị Phương 10A5 Không đồng phục 27/10/2015  
164 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi muộn 03/09/2015  
165 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi muộn 10/09/2015  
166 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi học muộn 03/11/2015  
167 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi học muộn 05/12/2015  
168 Nguyễn Thị Phương 10A5 Không mang thẻ 10/12/2015  
169 Nguyễn Thị Phương 10A5 Đi dép lê 10/12/2015  
170 Phan Trúc Quỳnh 10A5 Đi học muộn 15/12/2015  
171 Trần Văn Sáng 10A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
172 Trần Văn Sáng 10A5 Đi học muôn 17/11/2015  
173 Lê Minh Thành 10A5 Đi học muộn 04/12/2015  
174 Lê Minh Thành 10A5 Đi chậm 19/12/2015  
175 Thông 10A5 Đi học muộn 08/10/2015  
176 Thông 10A5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
177 Trang 10A5 Sử dụng điện thoại 16/10/2015  
178 Trang 10A5 Trèo tường vào 04/12/2015  
179 Đặng Ngọc Trang 10A5 Đánh nhau 30/09/2015  
180 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đeo thẻ, không sơ vin 17/10/2015  
181 Đặng Ngọc Trang 10A5 Ko thẻ 21/10/2015  
182 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không sơ vin 27/10/2015  
183 Đặng Ngọc Trang 10A5 Ko thẻ 28/10/2015  
184 Đặng Ngọc Trang 10A5 Sử dụng đt, không sơ vin 31/10/2015  
185 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không thẻ 07/11/2015  
186 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đồng phục, không thẻ 04/12/2015  
187 Đặng Ngọc Trang 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
188 Đặng Ngọc Trang 10A5 Bỏ SH ra quán 10/12/2015  
189 Đặng Ngọc Trang 10A5 Không đồng phục 17/12/2015  
190 Cù Khắc Tuấn 10A5 Không đồng phục 01/10/2015  
191 Phan Văn Tuyên 10A5 Không sơ vin 27/10/2015  
192 Trần Văn Việt 10A5 Đi dép lê 08/09/2015  
193 Trần Văn Việt 10A5 Đánh nhau 30/09/2015  
194 Trần Văn Việt 10A5 Đi học muộn 04/12/2015  
195 Trần Văn Việt 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
196 Trần Văn Việt 10A5 Đi chậm 09/12/2015  
197 Nguyễn Công Đại  10A6 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
198 Hồ Thị Hằng B 10A6 Đi chậm 09/12/2015  
199 Hồ Thị Bảo 10A6 Đi học muộn 01/12/2015  
200 Hồ Sĩ Bắc 10A6 Ko sơ vin 21/10/2015  
201 Hồ Sĩ Bắc 10A6 Ko thẻ, ko sơ vin 28/10/2015  
202 Trần Đức Long b 10A6 Sữ dụng đt 17/10/2015  
203 Nguyễn Đình Chiến 10A6 Đi học muộn 04/12/2015  
204 Cù Xuân Chính 10A6 Đi dép lê 08/09/2015  
205 Cù Xuân Chính 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
206 Cù Xuân Chính 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
207 Cù Xuân Chính 10A6 Chậm học  27/11/2015  
208 Hồ Xuân Chính 10A6 Không sơ vin 26/10/2015  
209 Lê Văn Dần 10A6 Đi muộn 03/09/2015  
210 Nguyễn Thị Dung 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
211 Dũng 10A6 Không đồng phục, không đeo thẻ 17/12/2015  
212 Nguyễn Văn Dũng 10A6 Đi chậm 28/10/2015  
213 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi muộn, đưa người ngoài vào trường 17/10/2015  
214 Nguyễn Công Đại 10A6 Không sơ vin 02/11/2015  
215 Hồ Đình Đức 10A6 Đi dép lê 10/12/2015  
216 Hồ Sĩ Đức 10A6 Ngủ trong giờ học 25/09/2015  
217 Hồ Sỹ Đức 10A6 Không Xa Vin 02/10/2015  
218 Hồ Sỹ Đức 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác hút thuốt 07/10/2015  
219 Hồ Sỹ Đức 10A6 Sử dụng đt 27/10/2015  
220 Hồ Trọng Đức 10A6 Chậm học thêm 07/09/2015  
221 Hồ Sỹ Hải 10A6 Không Đồng Phục 28/09/2015  
222 Hồ Sỹ Hải 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
223 Hồ Sỹ Hải 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác 07/10/2015  
224 Hồ Sỹ Hải 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
225 Hồ Thị Hằng.B 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
226 Hồ Thị Hằng 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
227 Đoàn Hòa 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
228 Nguyễn Thị Hồng 10A6 Đi dép lê 06/11/2015  
229 Trần Quang Huy 10A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
230 Trần Quang Huy 10A6 Đi muộn 09/09/2015  
231 Trần Quang Huy 10A6 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
232 Nguyễn Văn Kim 10A6 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
233 Văn Linh 10A6 Đi dép lê 20/10/2015  
234 Nguyễn Cảnh Long 10A6 Đi dép lê 08/09/2015  
235 Nguyễn Cảnh Long 10A6 Đi muộn 12/10/2015  
236 Hồ Sỹ Nam 10A6 Chậm học thêm 07/09/2015  
237 Hồ Sỹ Nam 10A6 Không đeo thẻ 20/10/2015  
238 Hồ Sỹ Nam 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
239 Nguyễn Thị Ngân 10A6 Không đeo thẻ 06/10/2015  
240 Nguyễn Thị Ngân 10A6 Không đeo thẻ 06/10/2015  
241 Nguyễn Văn Phi 10A6 Không sơ vin 08/09/2015  
242 Nguyễn Văn Phi 10A6 Đi muộn 09/09/2015  
243 Nguyễn Văn Phi 10A6 Bỏ giờ sang lớp khác 07/10/2015  
244 Phạm Thị Tám 10A6 Đi học muộn 08/12/2015  
245 Trọng 10A6 Không đeo thẻ 13/10/2015  
246 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
247 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Không sơ vin 28/09/2015  
248 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
249 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Mất trật tự trong trường 10/10/2015  
250 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Đi chậm 28/10/2015  
251 Nguyễn Hữu Trọng 10A6 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
252 Nguyễn Văn Vỹ 10A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
253 Lê Thị Yến 10A6 Đi chậm 09/12/2015  
254 Lê Thị Yến 10A6 Đi học muộn 15/12/2015  
255 Bùi Thành Nam  10A7 Chậm học  27/11/2015  
256 Lê Việt Anh 10A7 Đi học muộn 07/12/2015  
257 Đậu Thị Bé 10A7 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
258 Hồ Phi Chiến 10A7 Ko thẻ 28/10/2015  
259 Lê Văn Đại 10A7 Đi muộn 01/10/2015  
260 Lê Văn Đại 10A7 Trèo tuongf không đeo thẻ 17/11/2015  
261 Lê Văn Đại 10A7 Đi dép lê 10/12/2015  
262 Võ Văn Đức 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
263 Hồ Xuân Đức 10A7 Không sơ vin, không thẻ 04/12/2015  
264 Hồ Văn Hà 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
265 Nguyễn Văn Hải 10A7 Đi học muộn 12/12/2015  
266 Hằng 10A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
267 Hằng 10A7 Đi muộn 09/10/2015  
268 Hằng 10A7 Đi dép lê 16/10/2015  
269 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 03/09/2015  
270 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 09/09/2015  
271 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 10/09/2015  
272 Lê Thị Hằng 10A7 Chậm học 11/09/2015  
273 Lê Thị Hằng 10A7 Đi học muộn 03/11/2015  
274 Lê Thị Hằng 10A7 Đi muộn 06/11/2015  
275 Lê Thị Hằng 10A7 Đi học muộn 05/12/2015  
276 Lê Thị Hằng 10A7 Đi dép lê 17/12/2015  
277 Huyền 10A7 Không đồng phục 09/12/2015  
278 Lê  Thị Huyền 10A7 Quần thủng 01/10/2015  
279 Lê Văn Huỳn 10A7 Đi chậm 19/12/2015  
280 Nguyễn Văn Huỳnh 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
281 Nguyễn Văn Huỳnh 10A7 Đi chậm 14/12/2015  
282 Nguyễn Văn Hữu 10A7 Trèo tường 23/09/2015  
283 Cù Khắc Lực 10A7 Không đồng phục 01/10/2015  
284 Nam 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
285 Nguyễn Đình Nam 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
286 Nguyễn Đình Nam 10A7 Đi muộn 09/09/2015  
287 Nguyễn Đình Nam 10A7 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
288 Bùi Thành Nam 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
289 Bùi Thành Nam 10A7 Đi muộn 28/09/2015  
290 Bùi Thành Nam 10A7 Đi muộn 30/09/2015  
291 Bùi Thành Nam 10A7 Đi Chậm 03/10/2015  
292 Bùi Thành Nam 10A7 Đi chậm 09/12/2015  
293 Quân 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
294 Tạ Hoàng Quân 10A7 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
295 Tạ Hồng Quân 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
296 Sang 10A7 Nổ pháo trong trường học 09/12/2015  
297 Lương Trọng Sang 10A7 Đi chậm 01/09/2015  
298 Lương Trọng Sang 10A7 Đi  chậm 19/09/2015  
299 Sơn 10A7 Không đeo thẻ 13/10/2015  
300 Lê Quốc Thái 10A7 Đi xe đạp điện không đội MBH 28/08/2015  
301 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin  11/09/2015  
302 Lê Quốc Thái 10A7 Đi muộn 06/11/2015  
303 Lê Quốc Thái 10A7 Đi chậm 07/11/2015  
304 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin 17/11/2015  
305 Lê Quốc Thái 10A7 Không sơ vin, không thẻ 01/12/2015  
306 Nguyễn Đình Thắng 10A7 Không sơ vin 27/08/2015  
307 Thuận 10A7 Không sơ vin 09/11/2015  
308 Nguyễn Đình Thuận 10A7 Chậm 07/09/2015  
309 Lê Thị Tình 10A7 Đi học muộn 06/10/2015  
310 Lê Thị Tình 10A7 Đi học muộn 06/10/2015  
311 Lê Thị Tình 10A7 Không đeo thẻ, đi dép lê 20/10/2015  
312 Nguyễn Thị Trang 10A7 Đi muộn 17/10/2015  
313 Nguyễn Anh Tuấn 10A7 Đi muộn 03/09/2015  
314 Quang Việt 10A7 Đi học muộn 17/12/2015  
315 Hồ Sỹ Việt 10A7 Chậm học thêm 07/09/2015  
316 Bùi Nam 10A8 Đi muộn 24/09/2015  
317 Hồ Thị Lan Anh 10B Đi chậm 31/08/2015  
318 Nguyễn Cong Biên 10B Không đeo thẻ 06/10/2015  
319 Nguyễn Công Biên 10B Không sơ vin 28/08/2015  
320 Nguyễn Công Biên 10B Không đeo thẻ 06/10/2015  
321 Công 10B Không đồng phục 13/10/2015  
322 Công 10B Không đồng phục, không sơ vin, không đeo thẻ 17/12/2015  
323 Nguyễn Bá Dũng 10B Không đeo thẻ 20/10/2015  
324 Dương 10B Không đôngf phục,không đeo thẻ 09/11/2015  
325 Lê Hữu Dương 10B Không sơ vin 27/08/2015  
326 Lê Hữu Dương 10B Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
327 Đậu thị hương 10B Đi học muộn 08/10/2015  
328 Vũ Thị Hương Lan 10B Đi học muộn 03/11/2015  
329 Nguyễn Phương Nam 10B Không sơ vin 20/10/2015  
330 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi chậm 31/08/2015  
331 Hồ Thị Thiên Nga 10B Chậm học  27/11/2015  
332 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi chậm 09/12/2015  
333 Hồ Thị Thiên Nga 10B Đi học muộn 15/12/2015  
334 Nguyễn Đúc Nghĩa 10B Không sơ vin 27/10/2015  
335 Nguyễn Đức Nghĩa 10B Chậm học 28/08/2015  
336 Nguyễn Đức Nghĩa 10B Đi học muôn 17/11/2015  
337 Phước 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
338 Phương 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
339 Sâm 10B Không ra chào cờ 07/09/2015  
340 Lê Thị Sâm 10B Ko thẻ 28/10/2015  
341 Tâm 10B Không đồng phục 14/10/2015  
342 Võ Văn Thanh 10B Không sinh hoạt 15p 27/10/2015  
343 Nguyễn Đình Thành 10B Không thẻ 03/11/2015  
344 Nguyễn Thiên 10B Đi học muôn 17/11/2015  
345 Hồ Sỹ Triều 10B Không đồng phục 01/10/2015  
346 Lê Văn Trường 10B Ko thẻ 28/10/2015  
347 Hồ Hữu Bằng 10C Không sơvin 09/09/2015  
348 Hồ Thị Bình 10C Đi học muộn 01/12/2015  
349 Hồ Đức Chiến 10C Không dép qoai hậu 11/09/2015  
350 Hồ Đức Chiến 10C Sập cầu dao điện 22/09/2015  
351 Hồ Đức Chiến 10C Đi dép lê 20/10/2015  
352 Hồ Đức Chiến 10C Đi học muộn 01/12/2015  
353 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi muộn 01/10/2015  
354 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi dép lê 06/11/2015  
355 Nguyễn Thị Linh 10C Đi học muộn 15/12/2015  
356 Nguyễn Đức Minh 10C Không sơ vin 28/08/2015  
357 Hồ Thị Nga 10C Đi muộn 09/10/2015  
358 Hồ Thị Nga 10C Đi dép lê 26/11/2015  
359 Ngợi 10C Đi chậm 18/12/2015  
360 Nguyễn Thị Thúy 10C Đi Chậm 26/09/2015  
361 Nguyễn Thị Thúy 10C Chậm học  27/11/2015  
362 Nguyễn Quang Trường 10C Sử dụng điện thoại 25/09/2015  
363 Hồ Thị Ngợi 10D Đi  chậm 19/09/2015  
364 Hồ Thị Vân A 10D1 Đi học muôn 08/12/2015  
365 Anh 10D1 Không đeo thẻ 13/10/2015  
366 Nguyễn Hữu Tuấn Anh 10D1 Không sơ vin, không thẻ 02/11/2015  
367 Phạm Thị Vân Anh 10D1 Đi muộn 06/11/2015  
368 Hùng 10D1 Đi muộn 09/10/2015  
369 Hồ Phi Hùng 10D1 Đi muộn 06/11/2015  
370 Hồ Văn Khánh 10D1 Không sơ vin, không thẻ 02/11/2015  
371 Lê Văn Long 10D1 Không sơ vin 09/09/2015  
372 Lê Văn Long 10D1 Không đồng phục 11/09/2015  
373 Đậu Thị Nguyệt 10D1 Đi chậm 09/12/2015  
374 Nguyễn Văn Tâm 10D1 Không sơ vin 28/08/2015  
375 Hoàng Văn Thao 10D1 Không sơ vin 02/11/2015  
376 Nguyễn Thị Thu Trang 10D1 Đi học muộn 08/12/2015  
377 Anh 10D2 Không đồng phục 09/12/2015  
378 Nhữ Sỹ Tuấn Anh 10D2 Sử dụng điện thoại 11/09/2015  
379 Hồ Thị Linh a 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
380 Vũ Thi Dung 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
381 Vũ Thị Dung 10D2 Đi Dép Lê 03/10/2015  
382 Đại 10D2 Đi học muộn 08/10/2015  
383 Đại 10D2 Đi muộn 09/10/2015  
384 Nguyễn Đình Đại 10D2 Sử dụng điện thgoại trong giờ học 04/09/2015  
385 Nguyễn Đình Đại 10D2 Không sơ vin 24/09/2015  
386 Nguyễn Đình Đại 10D2 Trèo tường 04/11/2015  
387 Nguyễn Đình Đạt 10D2 Đi học muộn 01/12/2015  
388 Nguyễn Đình Đạt 10D2 Mặc quần thủng 09/12/2015  
389 Trần Thị Hương Giang 10D2 Đi chậm, ko dép quai hậu 02/12/2015  
390 Lê Thị Hà 10D2 Đi chậm 25/11/2015  
391 Nguyễn Thị Hằng 10D2 Đi dép lê 06/11/2015  
392 Hiền 10D2 Đi dép lê 16/10/2015  
393 Đặng thị Hiền 10D2 Mặc quần rách, đi dép lê 22/10/2015  
394 Trần Văn Hiếu 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
395 Nguyễn Thị Hoa 10D2 Đi muộn 03/09/2015  
396 Nguyễn Thị Hoan 10D2 Đi học muộn 01/12/2015  
397 Nguyễn Ngọc Hoàng 10D2 Không sơvin 09/09/2015  
398 Nguyễn Ngọc Hoàng 10D2 Không đồng phục 07/11/2015  
399 Nguyễn Ngọc Hùng 10D2 Đi muộn 06/11/2015  
400 Hồ Thị Hương 10D2 Đi học muộn 06/10/2015  
401 Hồ Thị Hương 10D2 Đi học muộn 06/10/2015  
402 Hồ Thị Hương 10D2 Không đi dép quai 06/11/2015  
403 Nhử Sỹ Lộc 10D2 Không đeo thẻ 06/10/2015  
404 Nhử Sỹ Lộc 10D2 Không đeo thẻ 06/10/2015  
405 Lê Thị Mai 10D2 Đi chậm 25/11/2015  
406 Trần Văn Nam 10D2 Không đồng phục 19/12/2015  
407 Nguyễn Thị Ngân 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
408 Đậu Thị Diễm Phương 10D2 Đi chậm 01/09/2015  
409 Lê Thị Thanh 10D2 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
410 Phạm Thị Thanh 10D2 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
411 Phạm Thị Thanh 10D2 Không đội mũ 09/10/2015  
412 Phạm Thị Thanh 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
413 Hồ Thị Thủy 10D2 Đi muộn 03/09/2015  
414 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Trèo cổng 28/09/2015  
415 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Xô xát, đánh nhau 29/09/2015  
416 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
417 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Đi học muộn 15/12/2015  
418 Đậu Thị Diễm Thương 10D2 Đi chậm 19/12/2015  
419 Phạm Thị Trang 10D2 Không đội mũ 09/10/2015  
420 Phan Thị Trang 10D2 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
421 Vân 10D2 Đi dép lê 16/10/2015  
422 Lê Thị Vân 10D2 Quần thủng, ko thẻ 25/11/2015  
423 Ngô Quuốc Anh 10D3 Đi muộn 12/10/2015  
424 Nguyễn Đức Bình 10D3 Không sơ vin 28/08/2015  
425 Nguyễn Đức Bình 10D3 Không sơ vin 06/11/2015  
426 Lê Tiến Chức 10D3 Đi muộn 03/09/2015  
427 Lê Tiến Chức 10D3 Không sơ vin 25/09/2015  
428 Trần Minh Công 10D3 Đi chậm 24/11/2015  
429 Lê Tiến Đức 10D3 Đi học muộn 08/12/2015  
430 6 em 10D3 Không đồng phục 03/11/2015  
431 Hồ Thị Hạnh 10D3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
432 Hồ Thị Hạnh 10D3 Không đồng phục 01/10/2015  
433 Hồ Thị Hạnh 10D3 Chậm học  27/11/2015  
434 Hồ Thị Hạnh 10D3 Đi dép lê 10/12/2015  
435 Hồ Văn Nam 10D3 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
436 Võ Văn Nam 10D3 Có ý định kéo co cho đội khác 17/12/2015  
437 Vũ Văn Nam 10D3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
438 Vũ Văn Nam 10D3 Đi chậm 30/11/2015  
439 Lê Thị Ngân 10D3 Đi muộn 12/10/2015  
440 Lê Ngọc Nguyên 10D3 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
441 Lê Trọng Nguyên 10D3 Không sơ vin 24/09/2015  
442 Lê Trọng Nguyên 10D3 Tóc không đúng quy định, quần rách 10/12/2015  
443 Lê Trọng Nguyên 10D3 Đi chậm 19/12/2015  
444 Nguyễn Thị Tịnh Nhi 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
445 Hồ Thị Quỳnh 10D3 Đi xe đạp điện không đội MBH 27/08/2015  
446 Trung 10D3 Không đồng phục 05/10/2015  
447 Trung 10D3 Không sơ vin 05/10/2015  
448 Trung 10D3 Vào trường bằng đường căngtin 18/11/2015  
449 Lê Văn Trung 10D3 Đi muộn 03/09/2015  
450 Lê Văn Trung 10D3 Không sơvin 09/09/2015  
451 Lê Văn Trung 10D3 Đi chậm, không dép quai 06/11/2015  
452 Lê Văn Trung 10D3 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
453 Lê Văn Trung 10D3 Đi học muộn 01/12/2015  
454 Lê Văn Trung 10D3 Trèo tường, đi dép lê 09/12/2015  
455 Lê Văn Trung 10D3 Đi dép lê 10/12/2015  
456 Lê Văn Trung 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
457 Trần Văn Trung 10D3 Đi dép lê 15/12/2015  
458 Lê Văn trung 10D3 Đi học muộn 30/11/2015  
459 Nguyễn Thị Vân 10D3 Không đi dép quai 03/12/2015  
460 Đinh Văn Yên 10D3 Trèo tường 04/12/2015  
461 Đinh Văn Yên 10D3 Đi học muộn 15/12/2015  
462 Trần Hữu Nghị  10D4 Chậm học  27/11/2015  
463 Hồ Sỹ An 10D4 Không sơvin 09/09/2015  
464 Hồ Sỹ An 10D4 Không sơ vin 30/10/2015  
465 Nguyễn Thị Hoa B 10D4 Đi chậm 09/12/2015  
466 Nguyễn Đình Công 10D4 Đi học muộn 01/12/2015  
467 Nguyễn Văn Đức 10D4 Đi dép lê 06/11/2015  
468 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
469 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
470 Hồ Thị Lan 10D4 Đi học muộn 08/10/2015  
471 Hồ Thị Lan 10D4 Không đeo thẻ 08/10/2015  
472 Vũ Nam 10D4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
473 Hồ Dũng Nguyên 10D4 Không sơ vin 24/09/2015  
474 Nhung 10D4 Không sơ vin 09/11/2015  
475 Hồ Sĩ Nhung 10D4 Đi dép lê 09/12/2015  
476 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không đồng phục 10/09/2015  
477 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không sơ vin 27/10/2015  
478 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Không sơ vin 06/11/2015  
479 Hồ Sỹ Nhung 10D4 Đi chậm 14/12/2015  
480 Hồ Thi Nhung 10D4 Không đồng phục 01/10/2015  
481 Đậu Thị Nhung 10D4 Đi muộn 03/09/2015  
482 Hồ Thị Nhung 10D4 Đi Chậm 03/10/2015  
483 Hồ Sĩ Sơn 10D4 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
484 Hồ Sỹ Sơn 10D4 Không sơvin 09/09/2015  
485 Tâm 10D4 Đi dép lê 16/10/2015  
486 Thắng 10D4 đi chậm 03/11/2015  
487 Thắng 10D4 Đi chậm 14/12/2015  
488 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Không đồng phục 29/10/2015  
489 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Đi chậm, ko dép quai hậu, quần thủng 02/12/2015  
490 Nguyễn Thị Thúy 10D4 Cho bạn mượn thẻ 09/12/2015  
491 Đậu Thị Diễm Thương 10D4 Đi học muôn 08/12/2015  
492 Nguyễn Thị Huyền Trang 10D4 Đi muộn 10/09/2015  
493 Nguyễn Thị Vân 10D4 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
494 Dung 10D5 Không đồng phục 05/12/2015  
495 Duyền 10D5 Không đồng phục 05/12/2015  
496 Lê Văn Đại 10D5 Không sơvin 09/09/2015  
497 Thái Minh Đức 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
498 Trần Hiền 10D5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
499 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi muộn 09/09/2015  
500 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 06/10/2015  
501 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 06/10/2015  
502 Nguyễn Thị Huyền 10D5 Đi học muộn 12/12/2015  
503 Nguyễn thị Huyền 10D5 Trèo cổng 28/09/2015  
504 Hưng 10D5 Không sơ vin 29/09/2015  
505 Hưng 10D5 Không đồng phục, không thẻ, đi dép lê 16/10/2015  
506 Đoàn Văn Hưng 10D5 Mặc không đúng trang phục đến trường (Quần bộ ngố) 09/09/2015  
507 Đoàn Văn Hưng 10D5 Đi muộn 01/10/2015  
508 Đậu Thị Hương 10D5 Đi muộn 05/11/2015  
509 Đậu Thị Hương 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
510 Ngô Trí Mạnh 10D5 Đi dép lê 17/12/2015  
511 Nguyễn Duy Nam 10D5 Không sơvin 09/09/2015  
512 Nhung 10D5 Đi học muộn 08/10/2015  
513 Nhung 10D5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
514 Nhung 10D5 Đi muộn 09/10/2015  
515 Hồ Thị Nhung 10D5 Đi muộn 30/09/2015  
516 Trần Minh Di Ni 10D5 Đi học muộn 15/12/2015  
517 NiCaoa 10D5 Không đồng phục 16/10/2015  
518 NiCaoa 10D5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
519 Trần Thị Phượng 10D5 Đi chậm 19/12/2015  
520 Nguyễn Thị Như Quỳnh 10D5 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
521 Hồ Văn Thành 10D5 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/09/2015  
522 Hồ Văn Thành 10D5 Không đồng phục 29/10/2015  
523 Thao 10D5 Đi học muộn 08/10/2015  
524 Thao 10D5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
525 Thao 10D5 Đi muộn 09/10/2015  
526 Hồ Thị Thảo 10D5 Đi muộn 30/09/2015  
527 Nguyễn Thị Thủy 10D5 Đi học muộn 01/12/2015  
528 Nguyễn Thị Thúy 10D5 Không sơ vin 07/09/2015  
529 Chung 110A2 Không đồng phục 06/10/2015  
530 Nguyễn Thị Duyên 11A1 Đi học muộn 07/10/2015  
531 Hồ Hải Dương 11A1 Không đồng phục 06/10/2015  
532 Hồ Hải Dương 11A1 Không sơ vin 20/10/2015  
533 Hồ Hậu Dương 11A1 Không đồng phục 06/10/2015  
534 Hồ Thị Huyền 11A1 Chậm học 11/09/2015  
535 Hồ Thị Nhàn 11A1 Đi dép lê 23/10/2015  
536 Phạm Văn Thành 11A1 Đi học muôn 17/11/2015  
537 Lê Văn Biền 11A2 Đi dép lê 10/11/2015  
538 Lê Tiến Quang b 11A2 Bao che 07/11/2015  
539 Chính 11A2 Đi học muộn 08/10/2015  
540 Chính 11A2 Không đeo thẻ 08/10/2015  
541 Chính 11A2 Đi muộn 09/10/2015  
542 Hồ Văn Chính 11A2 Đi muộn 03/09/2015  
543 Hồ Văn Chính 11A2 Chậm học thêm 07/09/2015  
544 Hồ Văn Chính 11A2 Đi học muộn 04/12/2015  
545 Hồ Văn Chính 11A2 Đi học muộn 15/12/2015  
546 Dũng 11A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 21/09/2015  
547 Dũng 11A2 Đi học muộn 16/10/2015  
548 Lê Hữu Dũng 11A2 Không đồng phục 24/09/2015  
549 Lê Hữu Dũng 11A2 Đi học muộn 22/10/2015  
550 Lê Hữu Dũng 11A2 Đi xe máy đến trường 14/12/2015  
551 Lê Văn Dũng 11A2 Đi muộn 10/09/2015  
552 Lê Văn Hài 11A2 Đi muộn 09/09/2015  
553 Lê Thị Diệu Linh 11A2 Đi dép lê 09/12/2015  
554 Hồ Thị Minh 11A2 Đi dép lê 09/12/2015  
555 Văn Đức Nguyên 11A2 Đi dép lê 06/11/2015  
556 Lê Tiến Thành 11A2 Chậm học 11/09/2015  
557 Hồ Thị Thủy 11A2 Đi chậm 14/12/2015  
558 Nguyễn Thị Thư 11A2 Không thẻ 20/10/2015  
559 Lê Thị Tình 11A2 Chậm học 28/08/2015  
560 Hoàng Nguyên Tịnh 11A2 Không sơ vin 25/09/2015  
561 Hồ Thị Trang 11A2 Đi chậm 14/12/2015  
597 Hồ Đình Vượng 11A2 Đi muộn 17/10/2015  
617 Trần Việt An 11A3 Không đội mũ bảo hiểm 23/10/2015  
627 Nguyễn Bá Bình 11A3 Đi học muôn 08/12/2015  
628 Nguyễn Đình Hậu 11A3 Đi muộn 01/10/2015  
630 Hiệp 11A3 Đi chậm 18/12/2015  
646 Hò Ngọc Hùng 11A3 Đi học muôn 17/11/2015  
652 Nguyễn Bá Huy 11A3 Không đồng phục 01/10/2015  
654 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11A3 Sử dụng ĐT ở trường 02/11/2015  
672 Huỳnh 11A3 Đi dép lê 16/10/2015  
674 Vũ Văn Huỳnh 11A3 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
676 Vũ Văn Huỳnh 11A3 Đi Chậm 26/09/2015  
677 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
680 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Trèo tường vào 04/12/2015  
562 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn, bỏ chạy 05/12/2015  
563 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn 08/12/2015  
564 Nguyễn Hữu Linh 11A3 Đi học muộn 15/12/2015  
565 Nguyễn Nhật Linh 11A3 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
566 Nguyễn Đình Long 11A3 Đi học muôn 17/11/2015  
567 Nguyễn Đình Long 11A3 Trèo tường vào 04/12/2015  
568 Hồ Hữu Lộc 11A3 Bao che 07/11/2015  
569 Nguyễn Đình Phương 11A3 Đi Chậm 03/10/2015  
570 Nguyễn Đình Phương 11A3 Đi học muộn 01/12/2015  
571 Lê Văn Quang 11A3 Không đồng phục 25/09/2015  
572 Quân 11A3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
573 Nguyễn Bá Qúy 11A3 Chậm học 04/09/2015  
574 Lê Thị Thanh 11A3 Đi muộn, không dép 03/11/2015  
575 Hồ Bá Thắng 11A3 Không sơ vin 03/09/2015  
576 Hồ Sĩ Trung 11A3 Đi dép lê 09/12/2015  
577 Hồ Trọng Trường 11A3 Đi muộn 01/10/2015  
578 Hồ Trọng Trường 11A3 Không sơ vin 04/11/2015  
579 Hồ Sỹ Tuệ 11A3 Không sơ vin 14/12/2015  
580 Nguyễn Văn Quỳnh  11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
581 Phan Đình Âu 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
582 Phan Đình Âu 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
583 Phan Đình Âu 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
584 Đức Cừ 11A4 Đi Chậm 03/10/2015  
585 Nguyễn Văn Cừ 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
586 Nguyễn Văn Cường 11A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
587 Hồ Hải Dương 11A4 Đi dép lê 10/11/2015  
588 Đào 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
589 Võ Tiến Đạt 11A4 Ngủ trong giờ 03/11/2015  
592 Võ Tiến Đạt 11A4 Không đồng phục 06/11/2015  
593 Võ Tiến Đạt 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
594 Cảnh Đức 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
595 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Không đồng phục 12/09/2015  
596 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
598 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Không sơ vin 04/11/2015  
600 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi xe máy 06/11/2015  
606 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi học muộn 05/12/2015  
609 Nguyễn Cảnh Đức 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
611 Vương Quốc Hải 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
612 Hồ Sỹ Hải 11A4 Đi dép lê 10/11/2015  
614 Thanh Hằng 11A4 Quần Thủng 05/11/2015  
619 Trần Thị Huệ 11A4 Không đồng phục 07/11/2015  
620 Trần Thị Huệ 11A4 Dép không đúng quy đinh 03/12/2015  
624 Lê Tiến Hùng 11A4 Đi chậm 07/11/2015  
638 Khang 11A4 Đi học muộn 08/10/2015  
655 Khang 11A4 Đi muộn 09/10/2015  
656 Bùi Xuân Khang 11A4 Không đồng phục 12/09/2015  
657 Bùi Xuân Khang 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
660 Bùi Xuân Khang 11A4 Quần không đúng quy định 03/11/2015  
662 Bùi Xuân Khang 11A4 Không đồng phục 06/11/2015  
668 Bùi Xuân Khang 11A4 Đi học muộn 08/12/2015  
670 Lê Quang Lam 11A4 Đi dép lê 10/12/2015  
673 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 03/09/2015  
682 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 09/09/2015  
684 Đậu Thị Lan 11A4 Đi muộn 29/10/2015  
693 Đậu Thị Lan 11A4 Đi chậm 07/11/2015  
695 Lê Công Lâm 11A4 Không sơ vin 03/11/2015  
601 Đặng Thị Loan 11A4 Đi học muộn 01/12/2015  
603 Hồ Văn Lương 11A4 Không sơ vin 03/09/2015  
604 Hồ Văn Lương 11A4 Không sơ vin 03/11/2015  
605 Hồ Văn Lương 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
623 Hồ Văn Lương 11A4 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
636 Hồ Văn Lương 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
642 Nguyễn Thị lý 11A4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
663 Hò Trọng Mừng 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
683 Hồ Trọng Mừng 11A4 Khong sơ vin 12/09/2015  
590 Hồ Trọng Mừng 11A4 Đi học muộn 05/10/2015  
591 Hồ Trọng Mừng 11A4 Trèo tường 10/12/2015  
599 Hồ Trọng Mười 11A4 Không đồng phục 24/09/2015  
602 Nga 11A4 Đi học muộn 15/10/2015  
610 Võ Thị Nga 11A4 Mặc quần thủng 09/09/2015  
613 Thúy Nga 11A4 Chậm học 04/09/2015  
618 Bùi Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 05/11/2015  
621 Cù Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 12/10/2015  
622 Hồ Thị Thúy Nga 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
625 Hồ Thị Thúy Nga 11A4 Đi muộn 06/11/2015  
626 Nguyễn Thị Ngọc 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
629 Nguyễn Thị Ngọc 11A4 Đi học muộn 15/12/2015  
631 Nhật 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
632 Quỳnh 11A4 Chậm học  27/11/2015  
633 Lê Thị Như Quỳnh 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
634 Vũ Thị Quỳnh 11A4 Đi chậm 14/12/2015  
635 Nguyễn Văn Quỳnh 11A4 Chậm học 04/09/2015  
639 Văn Đình Tài 11A4 Không đồng phục 24/09/2015  
640 Văn Đình Tài 11A4 Đi học muộn 05/12/2015  
641 Nguyễn Văn Tài 11A4 Không sơ vin 03/09/2015  
643 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
644 Nguyễn Văn Tài 11A4 Chậm học, trèo tường vào 27/11/2015  
645 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
647 Nguyễn Văn Tài 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
649 Hồ Thị Tâm 11A4 Không đồng phục 29/10/2015  
650 Lê Đức Thắng 11A4 Đi dép lê 08/09/2015  
651 Lê Đức Thắng 11A4 Không đồng phục 11/09/2015  
653 Lê Đức Thắng 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
658 Lê Đức Thắng 11A4 Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
659 Lê Đức Thắng 11A4 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
661 Lê Đức Thắng 11A4 Không thẻ, không sơ vin, dép lê 03/11/2015  
664 Lê Thắng 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
665 Nguyễn Văn Thùy 11A4 Đi học muôn 17/11/2015  
666 Nguyễn Thị Thúy 11A4 Đi học muộn 08/12/2015  
667 Nguyễn Thường 11A4 Đi học muộn 17/12/2015  
669 Nguyễn Văn Thường 11A4 Đi dép lê 08/09/2015  
671 Nguyễn Văn Thường 11A4 Đi chậm 09/12/2015  
675 Vũ Minh Trí 11A4 Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
678 Trị 11A4 Không sơ vin 26/10/2015  
679 Trần Văn Trị 11A4 Đi chậm 31/08/2015  
681 Trần Văn Trị 11A4 Đi học muộn 15/12/2015  
685 Lê Viết Trường 11A4 Đi chậm 19/12/2015  
686 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Không đồng phục, không sơ vin 09/09/2015  
687 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Đi muộn 01/10/2015  
689 Nguyễn Công Tuấn 11A4 Trèo tường 10/12/2015  
690 V Tuấn 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
694 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơvin, Đi dép Lê 09/09/2015  
696 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơ vin 25/09/2015  
698 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Vi phạm nội quy (Đá vỡ bình nước của lớp) 21/10/2015  
699 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Không sơ vin 27/10/2015  
700 Nguyễn Văn Tuấn 11A4 Đi dép lê 09/12/2015  
701 11A4 Đi chậm 18/12/2015  
702 Văn Đình Vũ 11A4 Đi Dép Lê 03/10/2015  
703 Huyền  11A5 Trèo tường 09/12/2015  
704 Hồ Sỹ Ngọc  11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
705 Nguyễn Thị Phương  11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
706 Nguyễn Thị Ban 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
707 Nguyễn Thị Ban 11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
708 Vũ Văn Chiến 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
709 Hồ Sỹ Công 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
710 Nguyễn Đình Đạt 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
711 Nguyễn Bá Hải 11A5 Đi Chậm 26/09/2015  
712 Nguyễn Bá Hải 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
713 Hồ Đình Hải 11A5 Đi muộn 03/09/2015  
714 Hoàng Chí Hiếu 11A5 Vào học muộn 09/12/2015  
715 Hoàng Chí Hiếu 11A5 Đi chậm 19/12/2015  
716 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
717 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Không đeo thẻ 08/10/2015  
615 Nguyễn Thị Hoa 11A5 Đi học muộn 03/11/2015  
616 Phan Thị Thanh Hòa 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
637 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Không đồng phục 03/09/2015  
648 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi muộn 09/09/2015  
688 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
691 Nguyễn Thị Huyền 11A5   03/12/2015  
692 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi học muộn 05/12/2015  
697 Nguyễn Thị Huyền 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
718 Nguyễn Văn Hưng 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
719 Nguyễn Văn Hưng 11A5 Đi Dép Lê 03/10/2015  
720 Trần Doãn Khoát 11A5 Ko thẻ 28/10/2015  
721 Khương 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
722 Khương 11A5 Đi muộn 09/10/2015  
725 Bá Khương 11A5 Đi học muộn 01/12/2015  
726 Bá Khương 11A5   03/12/2015  
727 Nguyễn Bá Khương 11A5 Không đòng phục 23/09/2015  
728 Nguyễn Bá Khương 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
729 Nguyễn Bá Khương 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
730 Nguyễn Bá Khương 11A5 Đi dép lê 17/12/2015  
731 Linh 11A5 Không thẻ, không dép quai, không đồng phục 03/11/2015  
734 Linh 11A5 Trèo tường 09/12/2015  
735 Nguyễn Văn Linh 11A5 Không sơ vin 03/09/2015  
736 Nguyễn Văn Linh 11A5 Không chú ý học 11/09/2015  
737 Nguyễn Văn Linh 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
738 Nguyễn Văn Linh 11A5 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
739 Nguyễn Văn Linh 11A5 Đi muộn 05/11/2015  
740 Phạm Văn Long 11A5 Không sơ vin 09/09/2015  
742 Lợi 11A5 Đi chậm, không dép quai 06/11/2015  
743 Trần Đình Lợi 11A5 Đi học muộn 08/12/2015  
744 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Chậm học 28/08/2015  
745 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi muộn 09/09/2015  
746 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi muộn 05/11/2015  
747 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi dép lê 26/11/2015  
748 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 01/12/2015  
749 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Không sơ vin, dép lê 03/12/2015  
750 Nguyễn Hữu Lợi 11A5   03/12/2015  
751 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 05/12/2015  
752 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 08/12/2015  
753 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Trèo tường 09/12/2015  
754 Nguyễn Hữu Lợi 11A5 Đi học muộn 15/12/2015  
755 Nam 11A5 Đi chậm 18/12/2015  
723 Đình Nam 11A5 Không sơn, không ra chào cờ 16/11/2015  
724 Hồ Phương Nam 11A5 Không sơ vin 25/09/2015  
732 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
733 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
741 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không sơ vin 27/10/2015  
607 Nguyễn Đình Ngôn 11A5 Không đồng phục 29/10/2015  
608 Đậu Đức Phụng 11A5 Đi học muộn 05/10/2015  
756 Đậu Đức Phụng 11A5 Đi học muộn 05/10/2015  
757 Lê Văn Phương 11A5 Trèo tường, không đồng phục, không sơ vin 09/09/2015  
758 Sự 11A5 Không sơ vin 09/11/2015  
759 Hồ Sỹ Sự 11A5 Chậm học  27/11/2015  
761 Phạm Thông 11A5 Đi dép lê 08/09/2015  
762 Phạm Thông 11A5 Không sơ vin, không thẻ 26/09/2015  
763 Phạm Thông 11A5 Đánh nhau 30/09/2015  
764 Phạm Thông 11A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
765 Phạm Thông 11A5 Không sơ vin, không đeo thẻ 09/11/2015  
766 Phạm Thông 11A5 Đi học muộn 04/12/2015  
767 Phạm Thông 11A5 Không đồng phục 09/12/2015  
768 Lê Thị Thủy 11A5 Đi dép lê, quần rách 09/12/2015  
769 Thuyên 11A5 Đi học muộn 15/10/2015  
770 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi chậm 01/09/2015  
771 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi muộn 03/09/2015  
772 Phạm Văn Thuyên 11A5 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
773 Phạm Văn Thuyên 11A5 Mất trật tự 02/11/2015  
774 Phạm Văn Thuyên 11A5 Đi chậm 07/11/2015  
760 Đậu Đức Toàn 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Trang 11A5 Không đồng phục 15/10/2015  
  Trần Thị Trang 11A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
  Trần Thị Trang 11A5 Đi dép lê, quần rách, đi muộn 24/10/2015  
  Trần Thị Việt Trinh 11A5 Không đi dép quai 03/12/2015  
  Trần Thị Việt Trinh 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 09/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Gây mất trật tự trong trường học 21/09/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 08/10/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Không sơ vin 09/10/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Trọng Trường 11A5 Ko đồng phục, ko thẻ 09/12/2015  
  Phạm Văn Tuyến 11A5 Đi học muộn 08/10/2015  
  Nguyễn Đình Cảnh 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Bùi Minh Chiến 11A6 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
  Lê Văn Dần 11A6 Đi muộn 01/10/2015  
  Đại 11A6 Không đồng phục 15/10/2015  
  Nguyễn Bá Đại 11A6 Đi Chậm 26/09/2015  
  Nguyễn Bá Đại 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Không đeo thẻ, không đồng phục 22/10/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Ko đồng phục 18/11/2015  
  Võ Văn Đại 11A6 Không đồng phục 17/12/2015  
  Vũ Văn Đại 11A6 Không đồng phục 07/12/2015  
  Lê Tiến Hải 11A6 Đi dép lê 23/10/2015  
  Trần Văn Hoàn 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Hồ Thị Hợp 11A6 Đi dép lê 08/09/2015  
  Nguyễn Đình Huấn 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Đậu Đức Huấn 11A6 Đi muộn 01/10/2015  
  Đậu Xuân Huấn 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Đậu Đức Hưng 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Hương 11A6 Không đồng phục 07/12/2015  
  Đậu Đức Hương 11A6 Không đồng phục 17/12/2015  
  Hồ Hữu Hương 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Hữu Hương 11A6 Không sơ vin 10/09/2015  
  Trần Văn Khánh 11A6 Không đồng phục 01/10/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Trần Văn Khoa 11A6 Đi học muộn 15/12/2015  
  Hồ Thị Lan 11A6 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
  Hồ Thị Lan 11A6 Không đội mũ 09/10/2015  
  Phạm Thị Long 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi muộn 03/09/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi muộn 12/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muộn 23/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Sử dụng đt, không sơ vin 27/10/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muộn 01/12/2015  
  Phan Thị Long 11A6 Đi học muôn 08/12/2015  
  Đặng Ngọc Nam 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Hồ Phương Nam 11A6 Không sơ vin 12/10/2015  
  Nguyễn Đình Sinh 11A6 Không sơ vin 03/09/2015  
  Thường 11A6 Trèo tường 09/12/2015  
  Trần Đức Thường 11A6 Lộn xộn trong giờ 09/09/2015  
  Toàn 11A6 Không đồng phục 15/10/2015  
  Toàn 11A6 Không sơ vin 09/11/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi muộn, không đồng phục 03/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không đồng phục 24/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Không đồng phục, đi chậm 30/10/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi dép lê, vào trường từ căngtin 18/11/2015  
  Lê Văn Toàn 11A6 Đi chậm 19/12/2015  
  Nguyễn Thị Trang 11A6 Đi học muộn 07/10/2015  
  Phan Thùy Trang 11A6 Đi học muộn 15/12/2015  
  Trần Đức Trung 11A6 Hút thuốc lá 29/08/2015  
  Trần Đức Trung 11A6 Không sơ vin 07/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Hút thuốc lá 29/08/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không đồng phục 24/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 24/09/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 06/10/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 06/10/2015  
  Vũ Văn Vinh 11A6 Không sơ vin 12/10/2015  
775 Chiến 11A7 Trèo tường 08/10/2015  
776 Minh Dũng 11A7 Không đồng phục 07/12/2015  
777 Trần Minh Dũng 11A7 Đi học muộn 08/12/2015  
778 Hồ Văn Đại 11A7 Đi dép lê 10/12/2015  
779 Hằng 11A7 Đi học muộn 08/10/2015  
780 Bùi Thị Hồng 11A7 Đi học muộn 08/12/2015  
781 Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 25/11/2015  
782 Lê Tiến Hùng 11A7 Chậm học 04/09/2015  
783 Lê Tiến Hùng 11A7 Đi dép lê 08/09/2015  
784 Lê Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 11/11/2015  
  Lê Tiến Hùng 11A7 Đi chậm 14/12/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Không đồng phục 01/10/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Nguyễn Văn Huy 11A7 Đi chậm 19/12/2015  
  Đậu Thị Mỹ Linh 11A7 Đi muộn 12/10/2015  
  Đậu Thị Mỹ Linh 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nam 11A7 Không đồng phục 14/10/2015  
  Hồ Đình Nam 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Bùi Thanh Nam 11A7   03/12/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Đi chậm 30/10/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Sử dụng DTD 30/11/2015  
  Lê Văn Nhật 11A7 Không đeo thẻ 14/12/2015  
  Nguyễn Cảnh Phi 11A7 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Nguyễn Văn Phi 11A7 Đi dép lê 20/10/2015  
  Đậu Đức Phong 11A7 Không đồng phục 10/09/2015  
  Đậu Đức Phong 11A7 Không đeo thẻ 03/11/2015  
  Phúc 11A7 Trèo tường 08/10/2015  
  Đậu Đức Phúc 11A7 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Trần Đức Thành 11A7 Không sơ vin, hút thuốc lá 27/08/2015  
  Văn Thị Thúy 11A7 Đi học muộn 15/12/2015  
  Đậu Thị Trang 11A7 Không đồng phục 03/12/2015  
  Nguyễn Thị Trang 11A7 không đồng phục 08/10/2015  
  Nguyễn thị Trang 11A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
  Vũ Minh Trí 11A7 Không sơ vin 04/11/2015  
  Nguyễn Thị Trinh 11A7 Đi học muộn 01/12/2015  
  Nguyễn Thị Trinh 11A7 Đi dép lê 10/12/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơ vin, không đeo thẻ 21/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Không sơ vin 25/09/2015  
  Lê Văn Ước 11A7 Đi dép lê 09/12/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Đi học muộn 07/10/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Trèo tường từ ông Đô 05/12/2015  
  Nguyễn Khắc Biên 11A8 Đi học muộn 17/12/2015  
  Hồ Thị Hà 11A8 Chậm học 04/09/2015  
  Nguyễn Thị Hạ 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Hằng 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Hồng 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Hồ Thị Huệ 11A8 Đi học muộn 08/10/2015  
  Hồ Thị Huệ 11A8 Đi muộn 09/10/2015  
  Lê Thị Hương 11A8 Đi chậm 01/09/2015  
  Trần Thị Hường 11A8 Đi học muộn 15/12/2015  
  Lê Tiến Khoa 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Phạm Văn Long 11A8 Không đồng phục 25/09/2015  
  Nguyễn Văn long 11A8 Không sơ vin 26/10/2015  
  Nhữ Sỹ Mạnh 11A8 Không sơ vin 09/09/2015  
  Minh 11A8 Không đeo thẻ 16/10/2015  
  Hồ Thị Oanh 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Nguyễn Thị Oanh 11A8 Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Sĩ Quân 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
  Nguyễn Sỹ Quân 11A8 Đi học muôn 17/11/2015  
  Lê Tiến Sự 11A8 Đi dép lê 06/11/2015  
  Thái 11A8 Đi học muộn 08/10/2015  
  Thái 11A8 Đi muộn 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Phương Thúy 11A8 Đi học muôn 17/11/2015  
  Nguyễn Thị Phương Thúy 11A8 Đi học muộn 08/12/2015  
  Hồ Thị Huyền Trang 11A8 Đi học muộn 08/12/2015  
  Nguyễn Thị Phương thúy 11A8 Đi muộn 27/10/2015  
785 Xuân 11A8 Quần thủng 03/12/2015  
786 Nguyễn Thị Xuân 11A8 Bỏ giờ chào cờ 31/08/2015  
787 Nguyễn Thị Xuân 11A8 Không đồng phục 03/09/2015  
788 Võ Tiến Đạt 11A9 Đi học muôn 17/11/2015  
789 Hồ Sỹ Việt Bắc 11B Không sơ vin 24/09/2015  
790 Dung 11B Đi học muôn 17/11/2015  
791 Vũ Thị Hà 11B Ko đồng phục 02/12/2015  
792 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
793 Nguyễn Văn Hải 11B Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
794 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơ vin 08/09/2015  
795 Nguyễn Văn Hải 11B Đi học muộn 05/10/2015  
796 Nguyễn Văn Hải 11B Đi học muộn 05/10/2015  
797 Nguyễn Văn Hải 11B Không sơ vin 27/10/2015  
798 Nguyễn Văn Hải 11B Trèo tường 10/12/2015  
  Nguyễn Thị Hằng 11B Trang phục không đúng quy định 26/09/2015  
  Hồ Thị Hồng 11B Đi học muộn 08/12/2015  
  Hương 11B Mất trật tự trong trường 09/10/2015  
  Đậu Thị Hương 11B Không đeo thẻ 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Hương 11B Đi chậm 30/10/2015  
  Nguyễn Hữu Hưởng 11B Đi chậm 02/12/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Đi xe Đạp điện không đội mũ 30/11/2015  
  Hồ Thị Minh 11B Đi học muộn 07/12/2015  
  Ngọc 11B Đi học muộn 08/10/2015  
  Ngọc 11B Đi muộn 09/10/2015  
  Nguyễn Thị Ngọc 11B Đi Chậm 26/09/2015  
  Hồ Đức Nguyên 11B Đi muộn 03/09/2015  
  Hồ Sỹ Phương 11B Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
  Hồ Sỹ Phương 11B Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
  Phan Thị Thơm 11B Chậm học 04/09/2015  
  Phan Thị Thơm 11B Đi muộn 17/10/2015  
  Nguyễn Anh Tuấn 11B Chậm học 28/08/2015  
  Nguyễn Anh Tuấn 11B Đi học muôn 17/11/2015  
  Lê Đình Chương 11C Không sơ vin 10/09/2015  
  Nguyễn Thị Hạnh 11C Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Thị Hằng 11C Đi học muộn 15/12/2015  
799 Nguyễn Thế Hội 11C Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
800 Đậu Thị Huệ 11C Đi chậm 01/09/2015  
801 Trần Thị Thanh Huyền 11C Đi chậm 01/09/2015  
802 Nguyễn Đình Mạo 11C Đi muộn 01/10/2015  
803 Nguyễn Đình Mạo 11C Không sơ vin 24/11/2015  
804 Hồ Thị Nga 11C Đi học muộn 08/10/2015  
805 Tâm 11C Đi học muộn 13/10/2015  
806 Nguyễn Đình Thành 11C Không sơ vin 10/09/2015  
903 Lê Thi Mỹ Thiên 11C Đi muộn 12/10/2015  
807 Phạm Văn Đức  11D1 Đi học muộn 08/12/2015  
808 Lê Thị Linh 11D1 Đi học muộn 01/12/2015  
813 Hồng Nhung 11D1 Đi muộn 05/11/2015  
821 Nguyễn Thị Hoàng Anh 11D2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
824 Trần Thị Hà 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
825 Trần Thị Hà 11D2 Đi muộn 06/11/2015  
837 Trần Thị Hà 11D2 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
839 Nguyễn thị Hạnh 11D2 Không đòng phục 26/10/2015  
846 Trịnh Thị Hằng 11D2 Đi muộn 03/09/2015  
856 Trịnh Thúy Hằng 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
857 Nguyễn Thị Hiền 11D2 Đi học muộn 15/12/2015  
859 Trần Văn Khoa 11D2 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
860 Lê Tiến Lịch 11D2 Không sơ vin 24/09/2015  
861 Lê Tiến Linh 11D2 Không đồng phục 17/12/2015  
865 Hồ Văn Mạnh 11D2 Không đồng phục 01/12/2015  
868 Hồ Thị Minh 11D2 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
869 Hồ Thị Minh 11D2 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
884 Nguyễn Thị Minh 11D2 Đi chậm, ko thẻ 09/12/2015  
885 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 03/09/2015  
889 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 09/09/2015  
890 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Đi muộn 29/10/2015  
899 Hồ Thị Nguyệt 11D2 Không đeo thẻ 14/12/2015  
901 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 11D2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
902 Đậu Thị Phượng 11D2 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 25/09/2015  
835 Cao Thị Quỳnh 11D2 Chậm học 28/08/2015  
847 Cao Thị Quỳnh 11D2 Đi chậm 28/10/2015  
858 Lê Thị Thơm 11D2 Đi học muộn 08/12/2015  
871 Thuyết 11D2 Đi học muộn 08/10/2015  
877 Thuyết 11D2 Không đeo thẻ 08/10/2015  
891 Thuyết 11D2 Đi muộn 09/10/2015  
892 Đậu Ngọc Trâm 11D2 Chậm học  27/11/2015  
893 Đậu Ngọc Trâm 11D2 Đi dép lê 10/12/2015  
895 Nguyễn Thị Xuân 11D2 Đi học muôn 08/12/2015  
814 Nguyễn Thị Xuân 11D2 Đi học muộn 15/12/2015  
815 Vũ Thị Huyền  11D3 Đi Chậm 03/10/2015  
842 Đặng Thị Chinh 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
850 Hồ Thị Chung 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
862 Lê Tiến Đức 11D3 Không sơ vin 09/09/2015  
866 Hồ Thị Hằng 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
867 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không sơ vin 09/09/2015  
873 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không thẻ 28/09/2015  
809 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Đi dép lê 22/10/2015  
810 Nguyễn Hữu Hiếu 11D3 Không đi dép quai 06/11/2015  
811 Hồ Thị Hòa 11D3 Chậm học 25/09/2015  
812 Lê Thị Hồng 11D3 Đi chậm 09/12/2015  
817 Hồ Thị Huyền 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
818 Vũ Thị Huyền 11D3 Đi học muôn 17/11/2015  
819 Vũ Thị Huyền 11D3 Đi chậm, ko đồng phục 09/12/2015  
822 Khuyên 11D3 Đi học muộn 08/10/2015  
823 Khuyên 11D3 Đi muộn 09/10/2015  
826 Hồ Thị Thùy Linh 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
827 Lê Thị Lý 11D3 Chậm học 28/08/2015  
828 Nhữ Sỹ Mạnh 11D3 Đi dép lê 08/09/2015  
829 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không sơvin, ngủ trong giờ 09/09/2015  
830 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không đồng phục 10/09/2015  
831 Hồ Văn Mạnh 11D3 Không thẻ 28/09/2015  
832 Trần Thị Minh 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
833 Lê Thị Ngân 11D3 Đi học muôn 08/12/2015  
836 Hoàng Thị Quỳnh 11D3 Chậm học  27/11/2015  
838 Nguyễn Thị Thắng 11D3 Không đồng phục 26/09/2015  
840 Nguyễn Thị Thủy 11D3 Đi học muộn 15/12/2015  
841 Trang 11D3 Đi chậm, ko đồng phục, ko thẻ 21/10/2015  
844 Đinh Văn Yên 11D3 Đi chậm 31/08/2015  
851 Nguyễn Thị Liệu  11D4 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
852 Hồ Hữu Thắng  11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
853 Lê Tiến Cường 11D4 Không sơ vin 08/09/2015  
854 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
864 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
870 Đậu Đức Dần 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
872 Đậu Đức Dần 11D4 Trèo tường 10/12/2015  
874 Lê Thị Dung 11D4 Chậm học  27/11/2015  
875 Nguyễn Thị Hà 11D4 Sử dụng đt 26/10/2015  
876 Lê Khắc Hoài 11D4 Không sơ vin 09/09/2015  
878 Nguyễn Thị Hoài 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
879 Trần Thị Hương 11D4 Đi học muôn 16/11/2015  
880 Lê Thị Long 11D4 Không đeo thẻ 23/10/2015  
881 Trần Thị Minh 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
882 Hồ Sỹ Nhung 11D4 Đi Chậm 03/10/2015  
883 Đậu Thị Nhung 11D4 Đi muộn 12/10/2015  
887 Phương 11D4 Trèo tường vào, không đồng phục 04/12/2015  
888 Lê Văn Phương 11D4 Sử dụng điện thoại trong giờ học 25/09/2015  
896 Lê Văn Phương 11D4 Quần thủng 01/10/2015  
897 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
898 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
816 Lê Văn Phương 11D4 Không sơ vin 04/11/2015  
820 Sang 11D4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
834 Cù Thị Sang 11D4 Đi học muôn 08/12/2015  
843 Đậu Đức Thắng 11D4 Không sơvin 09/09/2015  
845 Đậu Đức Thắng 11D4 Không đồng phục 25/09/2015  
848 Đậu Đức Thắng 11D4 Không sơ vin 20/10/2015  
849 Hồ Hữu Thắng 11D4 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
855 Hồ Hữu Thắng 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
863 Hồ Hữu Thế 11D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
886 Nguyễn Thị Trang 11D4 Đi học muộn 15/12/2015  
894 Nguyễn Bá Trung 11D4 Không sơ vin 27/10/2015  
900 Bá Tung 11D4 Không thẻ 28/09/2015  
  Nguyễn Bá Tùng 11D4 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Nguyễn Bá Tùng 11D4 Không sơvin 09/09/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Chậm học 04/09/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi học muộn 05/10/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi Chậm 05/10/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi muộn 06/11/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi dép lê 26/11/2015  
  Hồ Thị Vân 11D4 Đi học muộn 01/12/2015  
  Vui 11D4 Sử dụng điện thoại 16/10/2015  
  Cù Thị Vui 11D4 Đi học muộn 08/12/2015  
  Lê Thị Yến 11D4 Chậm học 28/08/2015  
  Đình Sơn 12A Không đeo thẻ 14/12/2015  
  Hồ Thị Huyền  12A1 Đi Dép Lê 03/10/2015  
  Trọng An 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
  Dũng 12A1 Đi học muộn 08/10/2015  
904 Dũng 12A1 Đi muộn 09/10/2015  
905 Nguyễn Xuân Dương 12A1 Không đeo thẻ 20/10/2015  
906 Đậu Đức Đông 12A1 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
907 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Không đòng phục 23/09/2015  
908 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Đi học muộn 08/10/2015  
909 Nguyễn Đình Hiếu 12A1 Đi muộn 09/10/2015  
910 Văn Thị Hoa 12A1 Chậm học 06/11/2015  
911 Hiếu Hoàng 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
912 Hồ Việt Hưng 12A1 Đi muộn 09/09/2015  
913 Hướng 12A1 Không đồng phục 14/10/2015  
914 Đậu Văn Kiều 12A1 Đi dép lê 23/10/2015  
915 Hồ Quang Linh 12A1 Không sơ vin 08/09/2015  
916 tRẦN Phương Nam 12A1 Đi học muôn 08/12/2015  
917 Ngân 12A1 Đi dép lê 10/12/2015  
918 Tâm 12A1 Đi học muộn 16/10/2015  
  Lê Thị Tâm 12A1 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
  Võ Ngọc Thanh 12A1 Không sơ vin 09/09/2015  
  Lê Văn Thoảng 12A1 Chậm học 04/09/2015  
  Hồ Sỹ Thức 12A1 Không sơ vin 27/08/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Đi muộn 24/09/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Quần thủng 01/10/2015  
  Nguyễn Thị Trang 12A1 Đi học muộn 15/12/2015  
  Đậu Văn Triều 12A1 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Nguyễn Thị Dung B 12A10 Đi dép lê 10/12/2015  
  Nguyễn Thị Dung b 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Hồ Thị Danh 12A10 Đi  chậm 19/09/2015  
  Hồ Thị Danh 12A10 Đi dép lê 26/11/2015  
  Nguyễn Thị Dung.B 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Thị Dung 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Hồ Trọng Hiếu 12A10 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Lê Thị Hoa 12A10 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Khánh Huyền 12A10 Dép không đúng quy đinh 03/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi chậm 01/09/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Không đeo thẻ 31/10/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Thị Khánh Huyền 12A10 Đi chậm 19/12/2015  
  Hường 12A10 Không đòng phục 26/10/2015  
  Hồ Thị Hường 12A10 Đi muộn 03/09/2015  
  Nguyễn Thị Thúy Hường 12A10 Sử dụng đt 31/10/2015  
  Nguyễn Thị Minh 12A10 Đi học muôn, phản ứng tiêu cực với đội xung kích 17/11/2015  
  Trần Thị Minh 12A10 Xô xát, đánh nhau 29/09/2015  
  Trần Thị Minh 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Đậu Đức Nam 12A10 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Nga 12A10 Không đòng phục 26/10/2015  
  Lê Thị Nga 12A10 Đi học muộn 01/12/2015  
  Lê Thị Nga 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Lê Thị Ngân 12A10 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Phong 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đồng phục +không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Không đồng phục 24/09/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi dép lê 06/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi dép lê 06/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi học muộn 08/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi muộn 09/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
  Hồ Văn Phong 12A10 Đi chậm 09/12/2015  
  Nguyễn Thị Thanh 12A10 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Thao 12A10 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
  Lê Công Thao 12A10 Không sơ vin 08/09/2015  
   Lê Công Thao 12A10 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
  Nguyễn Đình Thắng 12A10 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Thị Thương 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Nguyễn Đình Tiến 12A10 Không đồng phục 01/10/2015  
  Nguyễn Đình Tiến 12A10 Đi học muôn 17/11/2015  
  Tuyến 12A10 Ko thẻ 28/10/2015  
  Nguyễn Đình Tuyến 12A10 Đi học muộn 15/12/2015  
  Nguyễn Đình Tuyến 12A10 Đi học muộn 17/12/2015  
919 Nguyễn Trọng An 12A11 Không sơ vin 27/10/2015  
920 Hồ Thị Duyên 12A11 Đi học muộn 15/12/2015  
921 Hồ Sĩ Giang 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
922 Hồ Sỹ Giang 12A11 Đi học muộn 06/10/2015  
943 Hồ Sỹ Giang 12A11 Đi học muộn 06/10/2015  
953 Nguyễn Thị  Hạnh 12A11 Đi muộn 12/10/2015  
960 Nguyễn Duy Hạnh 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
966 Nguyễn Duy Hạnh 12A11 Chậm học  27/11/2015  
924 Hồ Thị Hạnh 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
927 Hồ Trọng Hiếu 12A11 Đi dép lê 08/09/2015  
928 Trần Đức Hoàng 12A11 Không đồng phục 09/09/2015  
929 Vũ Văn Hoàng 12A11 Đi dép lê 08/09/2015  
930 Đào Thị Huệ 12A11 Không đội mũ bảo hiểm 23/10/2015  
932 Nguyễn Bá Hùng 12A11 Không dép qoai hậu 11/09/2015  
939 Liệu 12A11 Đi học muôn 08/12/2015  
940 Võ Thị Nga 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
941 Nguyễn  Xuân Ngọc 12A11 Không Đồng Phục 26/09/2015  
952 Nguyễn Xuân Ngọc 12A11 Đi dép lê 10/12/2015  
961 Thanh Nhàn 12A11 Chậm học 04/09/2015  
965 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12A11 Đi xe máy 06/11/2015  
967 Văn Đức Phong 12A11 Đi muộn 10/09/2015  
925 Trần Đức Quang 12A11 Đi chậm 28/10/2015  
926 Trần Đức Quang 12A11 Đi học muộn 15/12/2015  
934 Trần Đức Quang 12A11 Đi chậm 19/12/2015  
938 Lê Tiến Sơn 12A11 Đi chậm 31/08/2015  
949 Phạm Văn Sơn 12A11 Không đồng phục 09/09/2015  
950 Phạm Văn Sơn 12A11 Không sơ vin 01/12/2015  
951 Lê Văn Tâm 12A11 Không sơ vin 20/10/2015  
957 Lê Văn Tâm 12A11 Đi chậm 09/12/2015  
958 Nguyễn Thị Thắng 12A11 Đi học muộn 01/12/2015  
962 Nguyễn Thị Thiện 12A11 Đi muộn 03/09/2015  
969 Lê Thị Trang 12A11 Không đồng phục 25/09/2015  
923 Lê Thị Trang 12A11 Đi muộn 12/10/2015  
931 Trần Thị Trang 12A11 Mặc quần thủng 09/09/2015  
933 Hồ Văn Tú 12A11 Không sơ vin 27/10/2015  
935 Cao Trọng Vinh 12A11 Chậm học 28/08/2015  
936 Cao Trọng Vinh 12A11 Đi muộn 17/10/2015  
937 Lê Thị Như Quỳnh  12A12 Mặc quần thủng 09/09/2015  
942 Lê Văn Hiều 12A12 Không sơvin 09/09/2015  
944 Lê Văn Hiếu 12A12 Không đồng phục 09/09/2015  
945 Lê Văn Hiếu 12A12 Đi học muộn 07/10/2015  
946 Lê Văn Hiếu 12A12 Trèo tường vào 03/12/2015  
947 Lê Thị Hoa 12A12 Đi dép lê 10/12/2015  
948 Bùi Thị Hòa 12A12 Đi học muộn 01/12/2015  
954 Nguyễn Bá Hoàng 12A12   03/12/2015  
955 Ngô Bá Hùng 12A12 Đi học muộn 01/12/2015  
956 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
959 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
963 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Không sơvin 09/09/2015  
964 Nguyễn Bá Hùng 12A12 Đi dép lê 17/12/2015  
968 Đặng Thị Huyền 12A12 Quần thủng 01/10/2015  
974 Nguyễn Bá Hưng 12A12 Đi dép lê đến trường 28/10/2015  
979 Hồ Thị Hường 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
983 Hồ Thị Hường 12A12 Đi muộn 17/10/2015  
1004 Nguyễn Thị Lai 12A12 Đi Chậm 03/10/2015  
1005 Vũ Thị Linh 12A12 Đi chậm 19/12/2015  
1006 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
1007 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Không đồng phục 10/09/2015  
1009 Hồ Sỹ Mạnh 12A12 Quần thủng 01/10/2015  
1026 Tài 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1040 Tài 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1045 Tài 12A12 Không đồng phục 03/11/2015  
1075 Nguyễn Đình Tài 12A12 Đi muộn 09/09/2015  
972 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không sơvin (Lần 2) 09/09/2015  
978 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không đòng phục 23/09/2015  
984 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không Đồng Phục 26/09/2015  
985 Nguyễn Đình Tài 12A12 Không đồng phục 01/10/2015  
992  Nguyễn Đình Tài 12A12 Không thẻ, đi dép lê 30/10/2015  
995 nguyễn Đình Tài 12A12 Không sơ vin 09/09/2015  
998 Thao 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
999 Thao 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1001 Nguyễn Văn Thao 12A12 Không đồng phục 12/09/2015  
1002 Thúy 12A12 Đi muộn 28/09/2015  
1008 Trang 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1013 Trang 12A12 Đi muộn 09/10/2015  
1014 Hoàng Trang 12A12 Đi học muộn 08/10/2015  
1018 Hồ Trang 12A12 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1023 Vũ Thanh Trì 12A12 Không sơ vin 25/09/2015  
1027 Vũ Thanh Trì 12A12 Không đồng phục 01/10/2015  
1028 Tuấn 12A12 Không đi dép quai 03/11/2015  
1037 Bùi Quang Tuấn 12A12 Không sơ vin 08/09/2015  
1038 Bùi Quang Tuấn 12A12 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
1047 Nguyễn Thị Lan Anh 12A13 Quần rách 10/12/2015  
1048 Lê Văn Điều 12A13 Không sơ vin 27/08/2015  
1049 Lê Văn Điều 12A13 Đi chậm 31/08/2015  
1052 Đức 12A13 Đi học muộn 15/10/2015  
1054 Hồ Sĩ Đức 12A13 Ko sơ vin 02/12/2015  
1056 Hồ Sỹ Đức 12A13 Đi muộn 17/10/2015  
1057 Trần Văn Đức 12A13 Đi muộn 09/09/2015  
1058 Nguyễn Thị Giang 12A13 Chậm học 25/09/2015  
1061 Nguyễn Thị Giang 12A13 Đi dép lê 10/12/2015  
1065 Hồ Sĩ Hồng 12A13 Đi chậm, ko thẻ 25/11/2015  
1069 Nguyễn Thành Lợi 12A13 Không sơvin 09/09/2015  
1072 Lực 12A13 Không đồng phục 16/10/2015  
1073 Văn Đức Lực 12A13 Đi xe máy đến trường 21/10/2015  
1074 Hồ Huy Minh 12A13 Đi muộn 03/09/2015  
970 Nguyễn Thị Nhuần 12A13 Đi dép lê 10/12/2015  
997 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Đi chậm 01/09/2015  
1000 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Hút thuốc 28/09/2015  
1003 Nguyễn Thiên Sao 12A13 Không đeo thẻ, không đồng phục 05/12/2015  
1012 Nguyễn Thị Sinh 12A13 Đi dép lê 20/10/2015  
1044 Nguyễn Thị Sinh 12A13 Đi chậm 09/12/2015  
1046 Trần Doãn Thiện 12A13 Khônng sơ vin + Không dép qoai hậu 11/09/2015  
1053 Văn Thơ 12A13 Không đồng phục 09/12/2015  
1063 Đoàn Văn Thơ 12A13 Đi chậm 24/11/2015  
1071 Đoàn Văn Thơ 12A13 Ko sơ vin 02/12/2015  
1076 Trần Doãn Thục 12A13 Không sơ vin 28/08/2015  
971 Nguyễn Thị Xoan 12A13 Đi học muộn 01/12/2015  
975 Nguyễn Bá Tuấn  12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
976 Nguyễn Thị Bảy 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
977 Võ Văn Cường 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
981 Lê Thị Diễm 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
982 Ngô Trí Đông 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
989 Ngô Trí Đông 12A14 Đi dép lê 15/12/2015  
1010 Hồ Thị Hân 12A14 Không đi dép quai 03/12/2015  
1022 Hòa 12A14 Không đồng phục 14/10/2015  
1032 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1033 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không đồng phục 19/09/2015  
1034 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không đồng phục 24/09/2015  
1035 Hồ Hữu Hòa 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
1036 Hồ Trọng Hùng 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1039 Hồ Trọng Hùng 12A14 Đi chậm 07/11/2015  
1041 Lê Văn Hùng 12A14 Không sơvin 09/09/2015  
1042 Lê Văn Hưng 12A14 Đi học muộn 01/12/2015  
1051 Mạnh 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
1055 Đậu Đức Mỳ 12A14 Đi học muộn 08/12/2015  
1059 Sáng 12A14 Không sơ vin 06/10/2015  
1060 Sáng 12A14 Không sơ vin 06/10/2015  
1066 Sáng 12A14 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
1077 Lê Hữu Sáng 12A14 Không sơ vin 28/08/2015  
973 Lê Hữu Sáng 12A14 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
986 Lê Hữu Sáng 12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
987 Thiên Sao 12A14 Đi dép lê 26/11/2015  
990 Dương Thị Thanh 12A14 Đi muộn 09/09/2015  
991 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi muộn 10/09/2015  
993 Lê Tiến Thắng 12A14 Không sơ vin 26/10/2015  
996 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi muộn, dép lê 27/10/2015  
1011 Lê Tiến Thắng 12A14 Đi chậm 14/12/2015  
1017 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi Dép Lê 03/10/2015  
1020 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi học muộn 06/10/2015  
1021 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi học muộn 06/10/2015  
1029 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi dép lê 20/10/2015  
1050 Nguyễn Công Thương 12A14 Không đi dép quai 03/12/2015  
1067 Nguyễn Công Thương 12A14 Trèo tường vào 04/12/2015  
980 Nguyễn Công Thương 12A14 Đi dép lê, không đồng phục 05/12/2015  
988 Tiến 12A14 Không sơ vin 09/11/2015  
994 Nguyễn Văn Tiến 12A14 Không sơvin 09/09/2015  
1015 Tuấn 12A14 Không thẻ, không sơ vin 19/12/2015  
1016 Đậu Thị Tư 12A14 Đi học muộn 08/10/2015  
1019 Đậu Thị Tư 12A14 Đi muộn 09/10/2015  
1024 Ánh 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1025 Lê Văn Ánh 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1030 Lê Văn Biền 12A2 Đi học muộn 08/12/2015  
1031 Dao 12A2 Đi dép lê, không thẻ, không đồng phục, sơ vin 16/10/2015  
1043 Hồ Văn Dao 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1062 Bùi Thị Dung 12A2 Mặc quần thủng 05/10/2015  
1064 Bùi Thị Dung 12A2 Quần Thủng 05/10/2015  
1068 Đậu Thị Dung 12A2 Đi chậm 01/09/2015  
1072 Đình 12A2 Đi dép lê 10/12/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
  Văn Đức Đình 12A2 Không sơ vin, không đeo thẻ 06/10/2015  
  Võ Đức Đình 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
  Giao 12A2 Đi chậm, không thẻ 19/12/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Đi dép lê 10/11/2015  
  Hồ Văn Giao 12A2 Đi dép lê 25/11/2015  
  Giap 12A2 Đi muộn 09/10/2015  
  Giáp 12A2 Đi học muộn 08/10/2015  
  Phạm Hà 12A2 Đi học muôn 17/11/2015  
  Trần Văn Hóa 12A2 Không đi dép quai 06/11/2015  
  Đậu Đức Linh 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Vũ Thị Linh 12A2 Đi chậm 01/09/2015  
  Vũ Văn Lực 12A2 Đi xe máy 28/09/2015  
  Nguyễn Đình Nam 12A2 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
  Uyễn Nhi 12A2 Không đồng phục 03/09/2015  
  Võ Văn Phú 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không đeo thẻ 05/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Đi dép lê 20/10/2015  
  Võ Xuân Phú 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
  Đậu Đức Phương 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
  Sơn 12A2 Chậm học  27/11/2015  
  Nguyễn Đình Sơn 12A2 Đi Dép Lê 03/10/2015  
  Dương Đức Tài 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
  Dương Đức Tài 12A2 Đi chậm 19/12/2015  
  Dương Văn Tài 12A2 Không sơ vin, không dép quai 07/11/2015  
  Nguyễn Cảnh Thoại 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
1076 Nguyễn Cảnh Thoại 12A2 Không đồng phục, dép, sơ vin, thẻ 03/11/2015  
1080 Hồ Hữu Trung 12A2 Không đồng phục 03/09/2015  
1084 Nguyễn Văn Trường 12A2 Không sơ vin 20/10/2015  
1088 Nguyễn Văn Trường 12A2 Không đồng phục, Sơ vin 03/11/2015  
1092 Tuấn 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1096 Anh Tuấn 12A2 Đi chậm, không thẻ 19/12/2015  
1100 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không sơ vin 09/09/2015  
1104 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không đồng phục 09/09/2015  
1108 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không đồng phục 11/09/2015  
1112 Hồ Lê Anh Tuấn 12A2 Không thẻ, không sơ vin 14/12/2015  
1116 Lê Tùng 12A2 Không sơ vin 04/11/2015  
1120 L:ê Tương 12A2 Vào học chậm 31/08/2015  
1124 Bùi Thị Vân 12A2 Không đồng phục 19/12/2015  
1128 Đậu Thị Vân 12A2 Chậm học  27/11/2015  
1132 Đậu Thị Vân 12A2 Đi dép lê 15/12/2015  
1136 Chung 12A3 Không đồng phục 15/10/2015  
1140 Nguyễn Đình Giang 12A3 Đi học muộn 08/10/2015  
1144 Nguyễn Đình Giang 12A3 Đi muộn 09/10/2015  
1148 Lê Thị Hà 12A3 Chậm học 25/09/2015  
1152 Lê Thị Hà 12A3 Đi Chậm 26/09/2015  
1156 Hải 12A3 Không đồng phục 05/10/2015  
1160 Hải 12A3 Không đồng phục 05/10/2015  
1164 Hải 12A3 Quần không đảm bảo 14/12/2015  
1168 Nguyễn Thế Hậu 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1172 Nguyễn Thế Hậu 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1176 Hồ Thị Hiên 12A3 Đi muộn 03/09/2015  
1078 Lê Tiến Hợp 12A3 Không đồng phục 01/10/2015  
1079 Nguyễn Đình Hùng 12A3 Không sơ vin 28/08/2015  
1080 Nguyễn Hửu Khải 12A3 Đi chậm 24/11/2015  
1081 Nguyễn Hữu Khải 12A3 Không đồng phục 01/10/2015  
1082 Nguyễn Thị Thảo Li 12A3 Ko đi dép quai hậu 11/11/2015  
1083 Nguyễn Hữu Linh 12A3 Kéo co cho lớp khác 15/12/2015  
1084 Cao Ngọc Linh 12A3 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1085 Đặng Ngọc Linh 12A3 Sử dụng ĐT 05/12/2015  
1086 Cao ngọc linh 12A3 Đi học muộn 08/10/2015  
1087 Nguyễn Đình Nam 12A3 Đi muộn 10/09/2015  
1088 Nguyễn Đình Nam 12A3 Đi dép lê 22/10/2015  
1089 Đậu Xuân Sửu 12A3 Đi muộn, Không đồng phục 23/09/2015  
1090 Lê Văn Tao 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1091 Lê Đôn Thanh 12A3 Đi chậm 19/12/2015  
1092 Lê Văn Thao 12A3 Đi chậm 21/09/2015  
1093 Lê Văn Thao 12A3 Đi học muộn 05/10/2015  
1094 Lê Văn Thao 12A3 Bỏ giờ ở quán 08/10/2015  
1095 Lê Văn Thao 12A3 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
1096 Hồ Sỹ Thuận 12A3 Không sơ vin 04/11/2015  
1097 Nguyễn Văn Trường 12A3 Không sơ vin 28/09/2015  
1098 Tuấn 12A3 Không đồng phục 09/12/2015  
1099 Anh Tuấn 12A3 Đi chậm 25/11/2015  
1100 Lê Anh Tuấn 12A3 Đi học muộn 15/12/2015  
1101 Trần Thị Xinh 12A3 Không đồng phục 09/09/2015  
1102 Văn Thị Bích 12A4 Không đồng phục 19/09/2015  
1103 Nguyễn Đình Bình 12A4 Không sơ vin 10/09/2015  
1104 Nguyễn Đình Bình 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1105 Nguyễn Đình Bình 12A4 Đi dép lê 06/11/2015  
1106 Nguyễn Đình Bình 12A4 Đi dép lê 17/12/2015  
1107 Cường 12A4 Không Xa Vin 02/10/2015  
1108 Cường 12A4 Không sơ vin 26/10/2015  
1109 Cường 12A4 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
1110 Hồ Nguyễn Cường 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1111 Hồ Nguyễn Cường 12A4 Đi học muộn 08/12/2015  
1112 Hồ Nguyến Cường 12A4 Không sơ vin 09/11/2015  
1113 Đông 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1114 Trần Đức Đông 12A4 Không sơvin 09/09/2015  
1115 Trần Đức Đông 12A4 Không sơ vin 10/09/2015  
1116 Lê Văn Đức 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1117 Lê Văn Đức 12A4 Không sơ vin 03/09/2015  
1118 Lê Văn Đức 12A4 Đi học muôn 17/11/2015  
1119 Hiền 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1120 Nguyễn Cảnh Hiệp 12A4 Không sơ vin 24/09/2015  
1121 Lê Thanh Hiếu 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1122 Lê Thanh Hiếu 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1123 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Không sơ vin 08/09/2015  
1124 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Trèo tường từ ông Đô 05/12/2015  
1125 Nguyễn Cảnh Hiệu 12A4 Đi học muộn 17/12/2015  
1126 Hồ Thị Hường 12A4 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1127 Lê Thị Mai 12A4 Đi muộn 03/09/2015  
1128 Lê Thị Mai 12A4 Đi học muộn 08/10/2015  
1129 Lê Thị Mai 12A4 Đi muộn 09/10/2015  
1130 Lê Thị Mai 12A4 Đi học muộn 23/10/2015  
1131 Nguyễn Thị Mai 12A4 Không đồng phục 19/09/2015  
1132 Mạnh 12A4 Không sơ vin 07/10/2015  
1133 Mạnh 12A4 Bỏ giờ ra quán 09/10/2015  
1134 Mạnh 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1135 Mạnh 12A4 Ra quán , vào muộn không đeo thẻ 30/10/2015  
1136  Nguyễn Như Mạnh 12A4 Trèo tường 08/10/2015  
1137 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1138 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Trèo tường 08/10/2015  
1139 Nguyễn Văn Mạnh 12A4 Đi chậm 09/12/2015  
1140 Nam 12A4 Không sơ vin 06/10/2015  
1141 Nam 12A4 Không sơ vin 06/10/2015  
1142 Nam 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1143 Lê Văn Nam 12A4 Không đồng phục 03/09/2015  
1144 Nguyễn Văn Nam 12A4 Không đồng phục 10/09/2015  
1145 Vương Thị Nga 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1146 Lê Thị Nguyên 12A4 Không đồng phục 01/10/2015  
1147 Phương 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1148 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Không đeo thẻ 06/10/2015  
1149 Hồ Thị Quyên 12A4 Chậm học 11/09/2015  
1150 Thắm 12A4 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1151 Hồ Thị Thắm 12A4 Đi muộn 24/09/2015  
1152 Hồ Thị Thắm 12A4 Chậm học  27/11/2015  
1153 Nguyễn Công Thương 12A4 Không sơ vin 26/10/2015  
1154 Ngô Xuân Toàn 12A4 Đi chậm 31/08/2015  
1155 Trường 12A4 Không đồng phục 16/10/2015  
1156 Quốc Tuấn 12A4 Đi học muộn 01/12/2015  
1157 Vũ Văn Tuấn 12A4 Bỏ học ra quán 21/10/2015  
1158 Nguyễn Thị Tuyết 12A4 Ko đồng phục, ko thẻ 18/11/2015  
1159 Lê Văn Đức 12A4  Không sơ vin 24/09/2015  
1160 Biên 12A5 Không ra chào cờ 07/09/2015  
1161 Biên 12A5 Không đồng phục 24/10/2015  
1162 Lê Văn Biên 12A5 Không đồng phục 03/09/2015  
1163 Lê Văn Biên 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1164 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ học ra quán 26/09/2015  
1165 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ giờ học ở quán 08/10/2015  
1166 Lê Văn Biên 12A5 Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  
1167 Lê Tiến Cung 12A5 Đi muộn 09/09/2015  
1168 Lê Tiến Cung 12A5 Đi muộn 10/09/2015  
1169 Lê Tiến Cung 12A5 Mặc quần thủng ở gối 25/09/2015  
1170 Lê Tiến Cung 12A5 Đi chậm, không đồng phục, đi dép lê 06/11/2015  
1171 Lê Tiến Cung 12A5 Quần rách 18/12/2015  
1172 Lê Tiến Cung 12A5 Đi chậm 19/12/2015  
1173 Trần Đức Cường 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1174 Võ Hải Dương 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1175 Trần Quang Đông 12A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1176 Trần Quang Đông 12A5 Trèo tường vào trường 21/10/2015  
1177 Trần Quang Đông 12A5 Dép lê, không sơ vin 27/10/2015  
1178 Hồ Minh Đức 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1179 Hồ Minh Đức 12A5 Không sơ vin 10/09/2015  
1180 Hồ Minh Đức 12A5 Không đồng phục, muộn 03/11/2015  
1181 Hồ Minh Đức 12A5 Đi dép lê 06/11/2015  
1182 Hồ Sỹ Hà 12A5 Không đồng phục 09/09/2015  
1183 Hồ Sỹ Hà 12A5 Không đồng phục 01/10/2015  
1184 Hồ Sỹ Hà 12A5 Đi chậm 14/12/2015  
1185 Hồ Sỹ Hà 12A5 Đi dép lê 17/12/2015  
1186 Văn Thị Hà 12A5 Đi học muôn 08/12/2015  
1187 Hồ Hiền 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1188 Hồ Thị Hiền 12A5 Đi Chậm 03/10/2015  
1189 Hùng 12A5 Không ra chào cờ, không sơvin 07/09/2015  
1190 Cảnh Hùng 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1191 Nguyễn Cảnh Hùng 12A5 Đi xe máy đến trường 21/10/2015  
1192 Nguyễn Cảnh Hùng 12A5 Đi dép lê, quần không đúng yêu cầu 17/12/2015  
1193 Lê Văn Hưng 12A5 Đi học muộn 01/12/2015  
1194 Hồ Thị Hương 12A5 Không đồng phục 09/09/2015  
1195 Lê Tiến Khải 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1196 Lê Tiến Khải 12A5 Trang phục không đúng quy định 26/09/2015  
1197 Vũ Thị Mai 12A5 Đi chậm 01/09/2015  
1198 Vũ Thị Mai 12A5 Đi chậm 19/12/2015  
1199 Minh 12A5 Không đòng phục 16/10/2015  
1200 Tiến Minh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1201 Lê Tiến Minh 12A5 Vào học chậm 31/08/2015  
1202 Lê Tiến Minh 12A5 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1203 Trọng Minh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1204 Nguyễn Thị Ngọc 12A5 Đi muộn 12/10/2015  
1205 Hồ Hữu Nguyên 12A5 Không sơvin 09/09/2015  
1206 Lê Thị Phương 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1207 Quân 12A5 Đi học muộn 08/10/2015  
1208 Quân 12A5 Đi muộn 09/10/2015  
1209 Đình Sinh 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1210 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Không đồng phục 12/09/2015  
1211 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Đi xe máy đến trường 25/09/2015  
1212 Nguyễn Đình Sinh 12A5 Trèo tường 09/12/2015  
1213 Đậu Thị Thắm 12A5 Đi chậm 01/09/2015  
1214 Hồ Sỹ Toàn 12A5 Không đòng phục 23/09/2015  
1215 Trinh 12A5 Không đòng phục 16/10/2015  
1216 Nguyễn Trọng Trinh 12A5 Đi dép lê 10/12/2015  
1217 Nguyễn Trọng Trinh 12A5 Đi dép lê 10/12/2015  
1218 Anh Việt 12A5 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1219 Anh Việt 12A5 Đi chậm 02/12/2015  
1220 Hoàng Anh Việt 12A5 Không Xa Vin 02/10/2015  
1221 Hoàng Anh Việt 12A5 Đi học muộn 15/12/2015  
1222 Hồ Xuân Đức 12A6 Đi học muộn 01/12/2015  
1223 Hồ Lĩnh 12A6 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
1224 Sinh 12A6 Mất trật tự trong trường 09/10/2015  
1225 Trần Văn Sinh 12A6 Đi dép lê 20/10/2015  
1226 Nguyễn Tiến Sỹ 12A6 Không sơ vin, không đồng phục 07/11/2015  
1227 Lê Văn Thung 12A6 không sơ vin 01/12/2015  
1228 Nguyễn Đình Tứ 12A6 Đưa Người Ngoài Vào Trường 02/10/2015  
1229 Hồ Sĩ Chính 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1230 Hồ Sỹ Chính 12A7 Đi muộn 01/10/2015  
1231 Cường 12A7 Không sơ vin 12/10/2015  
1232 Cường 12A7 Không đồng phục 16/10/2015  
1233 Quang Cường 12A7 Không đồng phục 19/12/2015  
1234 Nguyễn Quang Cường 12A7 Đi muộn 09/09/2015  
1235 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không đồng phục 24/09/2015  
1236 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không đeo thẻ 08/10/2015  
1237 Nguyễn Quang Cường 12A7 Đi chậm 28/10/2015  
1238 Nguyễn Quang Cường 12A7 Không sơ vin 03/11/2015  
1239 Nguyễn Quang Cường 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1240 Dũng 12A7 Trèo tường 15/12/2015  
1241 Đậu Huy Dũng 12A7 Trèo tường 10/12/2015  
1242 Đậu Thị Duyên 12A7 Đi muộn 12/10/2015  
1243 Đức 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1244 Lê Văn Đức 12A7 Đi chậm 31/08/2015  
1245 Lê Văn Đức 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1246 Lê Văn Đức 12A7 Trèo tường 08/10/2015  
1247 Lê Văn Đức 12A7 Trèo tường 08/10/2015  
1248 Lê Văn Đức 12A7 Đi dép lê 15/12/2015  
1249 Lê Văn Đức 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1250 Nguyễn Quang Hùng 12A7 Đi học muộn 08/10/2015  
1251 Trần Quang Huy 12A7 Không dép quai 03/11/2015  
1252 Trần Quang Huy 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1253 Hương 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1254 Nguyễn Thị Linh 12A7 Đi muộn 10/09/2015  
1255 Hồ Thị Long 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1256 Trần Thị Nga 12A7 Đi học muôn 08/12/2015  
1257 Ngân 12A7 Không đòng phục, đi xe máy 16/10/2015  
1258 Đặng Ngọc Nguyên 12A7 Trèo tường ra quán 26/11/2015  
1259 Đặng Ngọc Nguyên 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1260 Nhân 12A7 Ra quán Đô vào học chậm 02/11/2015  
1261 Hồ Bá Nam Nhân 12A7 Không đồng phục 10/09/2015  
1262 Lê Xuân Quang 12A7 Không sơ vin 12/09/2015  
1263 Lê Xuân Quang 12A7 Đi dép lê 09/12/2015  
1264 Hồ Hữu Thắng 12A7 Đi dép lê 15/12/2015  
1265 Hồ Hữu Thắng 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1266 Nguyễn Đình Thường 12A7 Không đồng phục 03/09/2015  
1267 Nguyễn Đình Thường 12A7 Khong sơ vin 12/09/2015  
1268 Nguyễn Đình Thường 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1269 Tiến 12A7 Không sơ vin 12/10/2015  
1270 Tiến 12A7 Không đòng phục 16/10/2015  
1271 Nguyễn Đình Tiến 12A7 Không đồng phục 12/09/2015  
1272 Nguyễn Đình Tiến 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1273 Đậu Đức Toán 12A7 Vào học chậm 16/12/2015  
1274 Hồ Thông Triệu 12A7 Không sơvin 09/09/2015  
1275 Hồ Trọng Triệu 12A7 Đi học muôn 08/12/2015  
1276 12A7 Trèo tường 15/12/2015  
1277 Nguyễn Văn Tú 12A7 Đi học muôn 17/11/2015  
1278 Lê Hữu Bé 12A8 Không đồng phục 10/09/2015  
1279 Lê Hữu Bé 12A8 Đi chậm 30/10/2015  
1280 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Hút thuốc lá, không đồng phục, không sơ vin 03/09/2015  
1281 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơvin trong lớp 04/09/2015  
1282 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơ vin 06/10/2015  
1283 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Không sơ vin 06/10/2015  
1284 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Đi dép lê 23/10/2015  
1285 Hồ Sỹ Quang Hùng 12A8 Bỏ chào cờ 30/11/2015  
1286 Trần Văn Hùng 12A8 Đi dép lê 08/09/2015  
1287 Trần Văn Hùng 12A8 Không đồng phục 09/09/2015  
1288 Trần Văn Hùng 12A8 Đi muộn 23/09/2015  
1289 Trần Văn Hùng 12A8 Xô xát đánh nhau 02/12/2015  
1290 Nguyễn Thị Huyền 12A8 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
1291 Nguyễn Thị Huyền 12A8 Không đội mũ 09/10/2015  
1292 Trần Thị Khánh Linh 12A8 Không đội mũ BH khi đi xe đạp điện 09/10/2015  
1293 Trần Thị Khánh Linh 12A8 Không đội mũ 09/10/2015  
1294 Trần Th Linh 12A8 Đi muộn 17/10/2015  
1295 Vũ Thị Quỳnh 12A8 Đi chậm 01/09/2015  
1296 Nguyễn Công Tiến 12A8 Không sơ vin 24/09/2015  
1297 Trần Thị Trang 12A8 Sử dụng đt 26/10/2015  
1298 Lan Anh 12A9 Chậm học 04/09/2015  
1299 Tuấn b 12A9 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1300 Lê Văn Chương 12A9 Không đi dép quai hậu 07/09/2015  
1301 Đạt 12A9 Bỏ giờ chào cờ 16/11/2015  
1302 Huy 12A9 Không sơ vin 06/10/2015  
1303 Huy 12A9 Không sơ vin 06/10/2015  
1304 Trần Thị Thu Hường 12A9 Quần thủng 03/12/2015  
1305 hồ thị hường 12A9 Đi học muộn 08/10/2015  
1306 Nguyễn Thị Ngọc 12A9 Chậm học 04/09/2015  
1307 Nguyễn Thị Nhung 12A9 Đi chậm 01/09/2015  
1308 Hồ Văn Phong 12A9 Không sơvin 09/09/2015  
1309 Lê Công Thao 12A9 Không sơvin, đi dép le 09/09/2015  
1310 .        
1311 Nguyễn Thị Huyền   Bỏ giờ ra quán 08/10/2015  

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

 Từ khóa: vi phạm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây