Thống kê học sinh vi phạm học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thứ sáu - 02/01/2015 20:59
TT HỌ VÀ TÊN LỚP NỘI DUNG VI PHẠM Ngày tháng
302 Lê Thị An 10A1 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 30/09/2014
347 Hồ Hải Dương 10A1 Không sơ vin 2/10/2014
734 Phạm Ngọc Hải 10A1 Đị học muộn 29/11/2014
112 Hồ Tuấn Hùng 10A1 Không sơ vin  
968 Văn Thị Nhung 10A1 Không thẻ 15/12/2014
58 Thao 10A1 Đi học muộn  
467 Nguyễn Thị Thủy 10A10 Đi học muộn 8/10/2014
353 Lê Tiến Quang b 10A2 Không đội mũ bảo hiểm 2/10/2014
705 Hồ Văn Chính 10A2 Đi học muộn 27/11/2014
350 Lê Hữu Dũng  10A2 Không sơ vin 2/10/2014
103 Nguyễn Đình Đức 10A2 Không sơ vin  
1042 Lê Văn Hải 10A2 Không Đồng Phục 23/12/2014
1085 Lê Văn Hải 10A2 Không đồng phục 23/12/2040
340 Hồ Trọng Khánh 10A2 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 1/10/2014
111 Lê Tiến Lực 10A2 Không sơ vin  
93 Văn Đức Nguyên 10A2 Đi học muộn  
470 Văn Đức Nguyên 10A2 Đi học muộn 8/10/2014
812 Hồ Thị Quỳnh 10A2 Đi học muộn 5/12/2014
351 Võ Văn Thanh 10A2 Không sơ vin 2/10/2014
1155.6 Trần Việt An 10A3 không thẻ 20/12/2022
205 Nguyễn Bá Bình 10A3 Đi học muộn  
204 Nguyễn Đình Hậu 10A3 Đi học muộn  
212 Nguyễn Hữu Linh 10A3 Đi học muộn  
573 Lê Văn Quang 10A3 Không sơ vin 20/10/2014
572 Bá Qúy 10A3 Không sơ vin 20/10/2014
195 Phạm Thông 10A3 Không sơ vin  
186 Hồ Trọng Trường 10A3 Không sơ vin  
847 Tuệ 10A3 Không sơ vin 8/12/2014
663 Phan Đình Âu 10A4 Không mặc đồng phục 22/11/2014
728 Đậu Đức Dần 10A4 Đị học muộn 29/11/2014
701 Lê Huỳnh Đức 10A4 Đi học muộn 27/11/2014
765 Lê Huỳnh Đức 10A4 Đi học muộn 3/12/2014
796 Lê Huỳnh Đức 10A4 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
751 Nguyễn Cảnh Đức 10A4 Đánh nhau 2/12/2014
1019 Lê Huỳnh Đức 10A4 Đi chậm 23/12/2014
1064 Lê Huỳnh Đức 10A4 Đi chậm 23/12/2019
315 Nguyễn Cảnh Đức 10A4 Hút thuốc lá 1/10/2014
236 Bùi Văn Kha 10A4 Không sơ vin  
344 Nguyễn Bá Khương 10A4 Xin nghỉ giờ để đi chơi 1/10/2014
707 Hồ Văn Lương 10A4 Đi học muộn 27/11/2014
1030 Hồ Văn Lương 10A4 Đi chậm 23/12/2014
825 Hồ Trọng Mừng 10A4 Đi học muộn 6/12/2014
132 Hồ Trọng Mừng 10A4 Không sơ vin  
452 Hồ Trọng Mừng 10A4 Không đeo thẻ 8/10/2014
661 Hồ Minh Ngọc 10A4 Đi học muộn 22/11/2014
662 Hồ Minh Ngọc 10A4 không thẻ, đi chậm 22/11/2014
708 Nguyễn Văn Quỳnh  10A4 Đi học muộn 27/11/2014
207 Nguyễn Văn Quỳnh 10A4 Đi học muộn  
429 Nguyễn Văn Quỳnh 10A4 đi học chậm 7/10/2014
916 Nguyễn Văn Quỳnh 10A4 Đi chậm 13/12/2014
698 Văn Đình Tài 10A4 Đi học muộn 27/11/2014
1031 Nguyễn Văn Tài 10A4 Đi chậm 23/12/2014
1074 Nguyễn Văn Tài 10A4 Đi chậm 23/12/2029
134 Văn Đình Tài 10A4 Không sơ vin  
314 Văn Đình Tài 10A4 Hút thuốc lá 1/10/2014
342 Văn Đình Tài 10A4 Xin nghỉ giờ để đi chơi 1/10/2014
442 Văn Đình Tài 10A4 Không đồng phục 7/10/2014
607 Văn Đình Tài 10A4 Mất trật tự đầu giờ học 22/10/2014
1104 Hồ Hữu Thắng 10A4 Đi chậm 24/12/2018
438 Lê Đức Thắng 10A4 đi học chậm 7/10/2014
924 Lê Đức Thắng 10A4 Đi muộn 13/12/2014
764 Nguyễn Lệ Thủy 10A4 Đi học muộn 3/12/2014
321 Nguyễn Lệ Thúy 10A4 Đi học muộn 1/10/2014
696 Nguyễn Văn Thường 10A4 Đi học muộn 27/11/2014
687 Hoàng Anh Tú 10A4 Không sơ vin, không đeo thẻ 24/11/2014
237 Hoàng Anh Tú 10A4 Không sơ vin  
451 Hoàng Anh Tú 10A4 Không đeo thẻ 8/10/2014
914 Nguyễn Văn Tuấn 10A4 Đi chậm 13/12/2014
343 Văn Đình Vũ 10A4 Xin nghỉ giờ để đi chơi 1/10/2014
33 Hải 10A4 Không sơ vin  
948 Tài 10A4 Đi chậm + để xe ngoài trường 11/12/2014
559 Hồ Văn Dung 10A5 Hút thuốc lá 15/10/2014
323 Hồ Văn Dũng 10A5 Đi học muộn 1/10/2014
341 Hồ Văn Dũng 10A5 Xin nghỉ giờ để đi chơi 1/10/2014
597 Hồ Văn Duy 10A5 Không sơ vin 22/10/2014
748 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Đi học muộn, để xe ngoài trường 2/12/2014
196 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Không sơ vin  
893 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Không đồng phục 10/12/2014
1009 Nguyễn Đình Đạt 10A5 Đi chậm 16/12/2014
491 Nguyễn Thị Hoa 10A5 Không ra học giờ thể dục 11/10/2014
720 Lê Khắc Hoài 10A5 Đi học muộn 28/11/2014
1127 Nguyễn Thị Huyền 10A5 Đi chậm 19/12/2015
284 Nguyễn Văn Kha 10A5 Đi học muộn  
947 Nguyễn Văn Kha 10A5 Đi chậm + để xe ngoài trường 11/12/2014
1008 Nguyễn Văn Kha 10A5 Đi chậm 16/12/2014
953 Trần Doãn Khoát 10A5 Đi chậm 11/12/2014
795 Nguyễn Bá Khương 10A5 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
130 Nguyễn Bá Khương 10A5 Không sơ vin  
324 Nguyễn Bá Khương 10A5 Đi học muộn 1/10/2014
1113 Nguyễn Bá Khương 10A5 Không đồng phục 24/12/2027
664 nguyễn văn khá 10A5 Đi học muộn 22/11/2014
730 Nguyễn Văn Linh 10A5 Đị học muộn 29/11/2014
110 Nguyễn Văn Linh 10A5 Không sơ vin  
188 Nguyễn Văn Linh 10A5 Sử dụng điện thoại  
492 Nguyễn Văn Linh 10A5 Không ra học giờ thể dục 11/10/2014
595 Nguyễn Văn Linh 10A5 Không sơ vin 22/10/2014
622 Nguyễn Văn Linh 10A5 Không thẻ 24/10/2014
665 Nguyễn Văn Linh 10A5 Đi chậm 22/11/2014
894 Nguyễn Văn Linh 10A5 Không đồng phục 10/12/2014
822 Lê Tiến Long 10A5 Đi học muộn 6/12/2014
753 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Không đồng phục, đi học muộn 3/12/2014
754 Trần Đình Lợi 10A5 Không đồng phục, đi học muộn 3/12/2014
465 Nguyễn Hữu Lợi 10A5 Không sơ vin 8/10/2014
349 Trần Đình Lợi 10A5 Không sơ vin 2/10/2014
941 Trần Đình Lợi 10A5 Đi chậm 11/12/2014
727 Nguyễn Đình Nam 10A5 Đi học muộn 28/11/2014
184 Nguyễn Đình Nga 10A5 Không sơ vin  
356 Nguyễn Đình Ngân 10A5 Không đồng phục, không sơ vin 3/10/2014
881 Hồ Sỹ Sự 10A5 Đi học muộn 10/12/2014
794 Lê Tiến Thành 10A5 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
64 Phạm Thông 10A5 Đi học muộn  
183 Phạm Thông 10A5 Không sơ vin  
358 Phạm Thông 10A5 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 3/10/2014
965 Nguyễn Văn Tịnh 10A5 Không đồng phục 15/12/2014
578 Đậu Đức Toàn 10A5 Không đeo thẻ 20/10/2014
869 Nguyễn Thị Huyền Trang 10A5 Không đồng phục 10/12/2014
895 Nguyễn Thị Trâm 10A5 Không đồng phục 10/12/2014
712 Đặng Trọng Trường 10A5 Không sơ vin 28/11/2014
544 Đặng Hùng Trường 10A5 Không đồng phục 14/10/2014
185 Đặng Ngọc Trường 10A5 Không sơ vin  
957 Đặng Ngọc Trường 10A5 Không đồng phục 15/12/2014
464 Đặng Trọng Trường 10A5 Không sơ vin 8/10/2014
596 Đặng Trọng Trường 10A5 Không sơ vin 22/10/2014
27 Đạt 10A5 Đi học muộn  
960 Hưng 10A5 Đi muộn 15/12/2014
363 Hương 10A5 Không sơ vin 3/10/2014
554 Kha 10A5 Không sơ vin 15/10/2014
990 Khang 10A5 Đi chậm 15/12/2014
51 Linh 10A5 Đi học muộn  
655 Lợi 10A5 không sơ vin 21/11/2014
656 Nam 10A5 không sơ vin 21/11/2014
992 Nam 10A5 Đi chậm 15/12/2014
26 Thuyên 10A5 Đi học muộn  
145 Trường 10A5 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
539 Nguyễn Xuân An 10A6 Không đeo thẻ 13/10/2023
108 Bùi Minh Chiến 10A6 Không sơ vin  
338 Bùi Minh Chiến 10A6 Không sơ vin 1/10/2014
488 Bùi Minh Chiến 10A6 Đi học chậm- không sơ vin 10/10/2014
627 Bùi Minh Chiến 10A6 Không thẻ 17/11/2014
774 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi học muộn 3/12/2014
1015 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi chậm 23/12/2014
1060 Nguyễn Bá Đại 10A6 Đi chậm 23/12/2015
703 Nguyễn Bá Điệp 10A6 Đi học muộn 27/11/2014
133 Đậu Xuân Huân 10A6 Không sơ vin  
1111 Đậu Đức Hưng 10A6 Đi chậm 24/12/2025
608 Trần Văn Khánh 10A6 Sử dụng điện thoại 23/10/2014
1122 Trần Văn Khánh 10A6 Đi chậm 24/12/2036
1091 Nguyễn Thị Lí 10A6 Đi chậm 23/12/2046
1050 Phan Thị Long 10A6 Đi chậm 23/12/2014
1093 Phan Thị Long 10A6 Đi chậm 23/12/2048
1048 Nguyễn Thị Lý 10A6 Đi chậm 23/12/2014
381 Đặng Ngọc Nam 10A6 Không sơ vin 4/10/2014
1123 Trần Đức Thường 10A6 Đi chậm 24/12/2037
104 Lê Văn Toàn 10A6 Không sơ vin  
131 Lê Văn Toàn 10A6 Không sơ vin  
456 Lê Văn Toàn 10A6 Đi học muộn 8/10/2014
487 Lê Văn Toàn 10A6 Đi học chậm 10/10/2014
1153.2 Lê Văn Toàn 10A6 Đi muộn 20/12/2019
489 Trần Đức Trung 10A6 Không sơ vin 10/10/2014
526 Lê Tiến Trường 10A6 Chậm 13/10/2019
911 Lê Tiến Trường 10A6 Đi chậm 13/12/2014
638 lê hữu thắng 10a6 Đi chậm 18/11/2014
85 Vũ Văn Vinh 10A6 Không sơ vin  
173 Hải 10A6 Đi học muộn  
89 Nguyễn Chí Công 10A7 Không sơ vin  
669 Nguyễn Chí Công 10A7 không thẻ, đi chậm 22/11/2014
285 Trần Minh Dũng 10A7 Đi học muộn  
640 Trần đức dũng 10A7 Đi chậm 18/11/2014
1102 Lê Thị Hồng 10A7 Đi chậm 24/12/2016
668 Lê Tiến Hùng 10A7 không thẻ, đi chậm 22/11/2014
666 nguyễn văn huy 10A7 không thẻ, đi chậm 22/11/2014
775 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi học muộn 3/12/2014
1148 Đậu Thị Linh 10A7 Đi muộn 19/12/2036
91 Đậu Thị Mĩ Linh 10A7 Đi học muộn  
477 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi học muộn 8/10/2014
936 Đậu Thị Mỹ Linh 10A7 Đi chậm 11/12/2014
543 Lê Văn Nhật 10A7 Không đeo thẻ 13/10/2023
667 Lê Văn Nhật 10A7 không thẻ, đi chậm 22/11/2014
963 Nguyễn Văn Phi 10A7 Đi muộn 15/12/2014
1118 Nguyễn Thị Trinh 10A7 Đi chậm 24/12/2032
601 Lê Đức Truyền 10A7 Không sơ vin 22/10/2014
639 nguyễn thị trang 10A7 Đi chậm 18/11/2014
846 Trang 10A7 Không đeo thẻ 8/12/2014
987 Trang 10A7 Đi chậm 15/12/2014
98 Hồ Thị Hà 10A8 Đi học muộn  
693 Hồ Văn Hải 10A8 Đi học muộn 24/11/2014
1024 Hồ  Thị Hằng 10A8 Đi chậm 23/12/2014
1069 Hồ Thị Hằng 10A8 Đi chậm 23/12/2024
1016 Hồ Thị Hồng 10A8 Đi chậm 23/12/2014
1061 Hồ Thị Hồng 10A8 Đi chậm 23/12/2016
776 Bùi Văn Huynh 10A8 Đi học muộn 3/12/2014
320 Bùi Văn Huỳnh 10A8 Đi học muộn 1/10/2014
925 Lê Thị Hương 10A8 Đi muộn 13/12/2014
410 Lê Tiến Khoa 10A8 Đi Học Muộn 6/10/2014
287 Nguyễn Văn Long 10A8 Đi học muộn  
66 Lê Chiêu Phi 10A8 Không sơ vin  
702 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Đi học muộn 27/11/2014
786 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Bỏ học 4/12/2014
106 Nguyễn Sĩ Quân 10A8 Không sơ vin  
380 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Không sơ vin 4/10/2014
997 Nguyễn Sỹ Quân 10A8 Đi chậm 16/12/2014
261 Sĩ Quân 10A8 Không sơ vin  
982 Huyền Trang 10A8 Đi chậm 15/12/2014
1078 Hồ Thị Lương 10AC Đi chậm 23/12/2033
557 Hồ Sỹ Việt Bắc 10B Không sơ vin 15/10/2014
1049 Phan Văn Dung 10B Đi chậm 23/12/2014
1092 Phan Văn Dung 10B Đi chậm 23/12/2047
1046 Nguyễn Văn Hải  10B Đi chậm 23/12/2014
1089 Nguyễn Văn Hải 10B Đi chậm 23/12/2044
1132 Lê Thị Hằng 10B Đi Chậm 19/12/2020
260 Hồ Anh Ngọc 10B Không sơ vin  
558 Hồ Anh Ngọc 10B Không sơ vin 15/10/2014
1157.2 Hồ Anh Ngọc 10B không thẻ 20/12/2024
1011 Hồ Thị Hồng Ngọc 10B Đi chậm 16/12/2014
580 Hồ Sỹ Phương 10B Không đeo thẻ 20/10/2014
1137 Đậu Đức Thiện 10B Đi Chậm, Ra quán 19/12/2025
99 Hồ Thị Thúy 10B Đi học muộn  
1136 Hồ Sỹ Trang 10B Đi Chậm, Ra quán 19/12/2024
12 Thơm 10B Đi học muộn  
752 Lê Đức Chương 10C Đánh nhau 2/12/2014
5 Lê Đức Chương 10C Không sơ vin  
772 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi học muộn 3/12/2014
1017 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi chậm 23/12/2014
1062 Nguyễn Thị Hằng 10C Đi chậm 23/12/2017
641 trần đức hảo 10C Đi chậm 18/11/2014
1028 Hồ Thị Lương 10C Đi chậm 23/12/2014
1035 Hồ Thị Lương 10C Đi chậm 23/12/2014
1073 Hồ Thị Lương 10C Đi chậm 23/12/2028
807 Trần Đức Mai 10C Không đồng phục, đi học muộn 5/12/2014
96 Trần Đức Mai 10C Đi học muộn  
158 Trần Đức Mai 10C Không sơ vin  
814 Nguyễn Đình Mảo 10C Đi học muộn 5/12/2014
801 Nguyễn Thị Nội 10C Đi học muộn 5/12/2014
721 Hồ Thị Tâm 10C Đi học muộn 28/11/2014
4 Nguyễn Đình Thành  10C Không sơ vin  
1037 Hồ Thị Thắm 10C Đi chậm 23/12/2014
1080 Hồ Thị Thắm 10C Đi chậm 23/12/2035
564 Mạo 10C Đi học muộn 16/10/2014
1150 Dương Đình Hoàng Anh 10D1 Đi muộn 20/12/2015
628 Võ Nhật Bách 10D1 Không thẻ 17/11/2014
873 Hồ Thị Chung 10D1 Không đồng phục 10/12/2014
769 Nguyễn Thị Cúc 10D1 Đi học muộn 3/12/2014
694 Lê Tiến Cường 10D1 Không đeo thẻ 25/11/2014
815 Phạm Văn Đức 10D1 Đi học muộn 5/12/2014
722 Vũ Thị Hằng 10D1 Đi học muộn 28/11/2014
1036 Vũ Thị Hằng 10D1 Đi chậm 23/12/2014
1079 Vũ Thị Hằng 10D1 Đi chậm 23/12/2034
1012 Nguyễn Thị Huyền  10D1 Đi chậm 16/12/2014
706 Lê Thị Linh 10D1 Đi học muộn 27/11/2014
773 Phạm Thị Nga 10D1 Đi học muộn 3/12/2014
969 Nguyễn Thị Nhung 10D1 không thẻ 15/12/2014
506 Trần Gia Phong 10D1 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
238 Hoàng Đình Quân 10D1 Không sơ vin  
1121 Hồ Thị Giang 10D2 Đi chậm 24/12/2035
610 Hồ Văn Hạnh 10D2 Đi học muộn 23/10/2014
1018 Phạm Thị Thúy Hằng 10D2 Đi chậm 23/12/2014
1063 Phạm Thị Thúy Hằng 10D2 Đi chậm 23/12/2018
1033 Trịnh Thị Thúy Hằng 10D2 Đi chậm 23/12/2014
1076 Trịnh Thị Thúy Hằng 10D2 Đi chậm 23/12/2031
749 Nguyễn Thị Hiền 10D2 Đi xe máy đến trường không đội MBH 2/12/2014
833 Nguyễn Thị Hiếu 10D2 Đi học muộn 6/12/2014
542 Hồ Văn Mạnh 10D2 Không đeo thẻ 13/10/2023
1126 Hồ Thị Minh 10D2 Đi chậm 19/12/2014
831 Trần Đức Tài 10D2 Đi học muộn 6/12/2014
629 Hồ Thị Thuỳ Trang 10D2 Không thẻ 17/11/2014
995 Lịch 10D2 Đi chậm 15/12/2014
930 Nguyễn Thị Vân Anh 10D3 Đi muộn 13/12/2014
612 Cờ đỏ 10D3 Không đi chấm 24/10/2014
804 Nguyễn Thị Hạnh 10D3 Không đeo thẻ 5/12/2014
426 Nguyễn Hưũ Hiếu 10D3 không sơ vin 7/10/2014
72 Nguyễn Hữu Hiếu 10D3 Không sơ vin  
379 Nguyễn Hữu Hiếu 10D3 Không sơ vin 4/10/2014
599 Nguyễn Hữu Hiếu 10D3 Không sơ vin 22/10/2014
1129 Lê Thị Hồng 10D3 Đi chận,  19/12/2017
90 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi học muộn  
472 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi học muộn 8/10/2014
939 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi chậm 11/12/2014
1029 Vũ Thị Huyền 10D3 Đi chậm 23/12/2014
630 vũ thị huyền 10D3 Đi học muộn 17/11/2014
611 Nhữ Sĩ Mạnh 10D3 Đi học muộn 23/10/2014
763 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10D3 Đi học muộn 3/12/2014
631 Nguyễn Thị Thuý 10D3 Đi học muộn 17/11/2014
1084 Nguyễn Thị Thanh Thủy 10D3 Không đồng phục 23/12/2039
1041 Nguyễn ThịThanh Thủy 10D3 Đi chậm 23/12/2014
879 Nguyễn Thị Huyền Trang 10D3 Đi học muộn 10/12/2014
962 Nguyễn Thị Trang 10D3 Đi muộn 15/12/2014
642 nguyễn thị trang 10D3 Đi chậm 18/11/2014
202 Nguyễn Thị Anh Vân 10D3 Đi học muộn  
365 Nguyễn Thị Anh Vân 10D3 Đi học muộn 4/10/2014
136 Hiếu 10D3 Không sơ vin  
419 Lê Tiến Cường  10D4 không sơ vin 7/10/2014
418 Đậu Đức Dần 10D4 không sơ vin 7/10/2014
455 Hồ Thị Dung 10D4 Đi học muộn 8/10/2014
938 Lê Thị Dung 10D4 Đi chậm 11/12/2014
966 Lê Thị Dung 10D4 Đi muộn 15/12/2014
713 Hồ Thiị Hồng 10D4 Đi học muộn 28/11/2014
1038 Hồ Hồng 10D4 Đi chậm 23/12/2014
1081 Hồ Thị Hồng 10D4 Đi chậm 23/12/2036
422 Nguyễn BÁ Hùng 10D4 không sơ vin 7/10/2014
917 Lê Công Lâm 10D4 Đi chậm 13/12/2014
416 Nguyễn Thị Liên 10D4 không đem thẻ 7/10/2014
740 Hồ Trọng Mừng 10D4 Không sơ vin 1/12/2014
378 Hồ Ngọc 10D4 Đi học muộn 4/10/2014
192 Hồ Minh Ngọc 10D4 Hút thuốc lá  
219 Hồ Minh Ngọc 10D4 Hút thuốc lá  
423 Hồ Minh Ngọc 10D4 không sơ vin 7/10/2014
600 Hồ Minh Ngọc 10D4 Không sơ vin 22/10/2014
1149.2 Hồ Minh Ngọc 10D4 Đi muộn 20/12/2014
424 Lê Văn Phương 10D4 không nghiêm túc trong giờ học 7/10/2014
700 Lê Văn Phương  10D4 Đi học muộn 27/11/2014
816 Lê Văn Phương 10D4 Đi học muộn 5/12/2014
915 Lê Văn Phương 10D4 Đi chậm 13/12/2014
409 Nguyễn Văn Phương 10D4 Đi Học Muộn 6/10/2014
586 Hồ Sĩ Quang 10D4 Không sơ vin 21/10/2014
421 Hồ Sỹ Quang 10D4 không sơ vin 7/10/2014
425 Lê Thị Tâm 10D4 khong nghiêm túc trong giờ học 7/10/2014
739 Hồ Hữu Thắng 10D4 Không sơ vin, không đeo thẻ 1/12/2014
766 Hồ Hữu Thắng 10D4 Đi học muộn 3/12/2014
420 Hồ Hữu Thắng 10D4 không sơ vin 7/10/2014
598 Hồ Hữu Thắng 10D4 Không sơ vin 22/10/2014
1120 Lê Đức Thắng 10D4 Đi chậm 24/12/2034
373 hỒ tHỊ Vân 10D4 Đi học muộn 4/10/2014
978 Phương 10D4 Đi chậm 15/12/2014
267 Linh (nam) 11A1 Không sơ vin  
524 Nguyễn Thị Hằng 11A1 Đi xe máy, chậm 13/10/2017
478 Hồ Thị Hoài 11A1 Đi học muộn 8/10/2014
976 Hồ Thị Hoài 11A1 Đi chậm 15/12/2014
961 Hồ Sỹ Hưởng 11A1 Đi muộn 15/12/2014
389 Hồ Quang Linh 11A1 Không sơ vin 4/10/2014
514 Hồ Quang Linh 11A1 Đánh nhau 11/10/2014
670 Hồ Quang Linh 11A1 Đi chậm 22/11/2014
581 Trần Phương Nam 11A1 Không đeo thẻ 20/10/2014
339 Ngô Thị Nga 11A1 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 1/10/2014
980 Lê Thị Tâm 11A1 Đi chậm 15/12/2014
521 Nguyễn Cảnh Tâm 11A1 Đi xe máy, chậm 13/10/2014
448 Hồ Sỹ Thuận 11A1 Không đeo thẻ 8/10/2014
450 Trần Doãn Thực 11A1 Không đeo thẻ 8/10/2014
449 Hồ Đình Trị 11A1 Không đeo thẻ 8/10/2014
1124 Đậu Văn Triều 11A1 Đi chậm 24/12/2038
1156.4 Đậu Văn Triều 11A1 không thẻ 20/12/2023
48 Hoài 11A1 Đi học muộn  
977 Hương 11A1 Đi chậm 15/12/2014
44 Tâm 11A1 Đi học muộn  
43 Thanh 11A1 Đi học muộn  
34 Thức 11A1 Không sơ vin  
266 Thức  11A1 Không sơ vin  
191 Hồ Bá Bình 11A10 Bỏ tiết  
209 Hồ Thị Danh 11A10 Đi học muộn  
935 Nguyễn Thị Dung.b 11A10 Đi chậm 11/12/2014
614 Cờ đỏ 11A10 Không đi chấm 24/10/2014
1158.8 Nguyễn Thị Hạnh 11A10 đi muộn 20/12/2026
468 Nguyệt Hằng 11A10 Đi học muộn 8/10/2014
1026 Nguyễn Thị Hièn 11A10 Đi chậm 23/12/2014
714 Nguyễn Thị Hiền 11A10 Đi học muộn 28/11/2014
1071 Nguyễn Thị Hiền 11A10 Đi chậm 23/12/2026
161 Đậu Đức Nam 11A10 Không sơ vin  
327 Đậu Đức Nam 11A10 Đi học muộn 1/10/2014
913 Đậu Đức Nam 11A10 Đi chậm 13/12/2014
920 Đậu Đức Nam 11A10 Đi muộn 13/12/2014
632 Hồ Văn Ninh 11A10 Không thẻ 17/11/2014
206 Hồ Văn Phong 11A10 Đi học muộn  
910 Hồ Văn Phong 11A10 Đi chậm 13/12/2014
671 Hồ Văn phong 11A10 Không mặc đồng phục 22/11/2014
744 Nguyễn Thị Thanh 11A10 Không đeo thẻ 1/12/2014
154 Trần Đức Thành 11A10 Mất trật tự trong giờ học  
160 Trần Đức Thành 11A10 Không sơ vin  
189 Trần Đức Thành 11A10 Bỏ tiết  
281 Trần Đức Thành 11A10 Đi học muộn  
382 Trần Đức Thành 11A10 Không sơ vin 4/10/2014
453 Trần Đức Thành 11A10 Không đeo thẻ 8/10/2014
590 Trần Đức Thành 11A10 Không sơ vin 22/10/2014
747 Công Thao 11A10 Không sơ vin, không đeo thẻ 1/12/2014
190 Lê Công Thao 11A10 Bỏ tiết  
239 Lê Công Thao 11A10 Không sơ vin  
1059 Lê Công Thao 11A10 Đi chậm 23/12/2014
474 Hò Thị Thủy 11A10 Đi học muộn 8/10/2014
496 Nguyễn Thị Thủy 11A10 Đi học muộn 11/10/2014
74 Bình 11A10 Đánh nhau  
76 Nam  11A10 Đánh nhau  
21 Nhung 11A10 Đi học muộn  
17 Thành 11A10 Đi học muộn  
61 Thành 11A10 Đi học muộn  
153 Thành 11A10 Đánh nhau  
62 Thắng 11A10 Đi học muộn  
75 Thắng 11A10 Đánh nhau  
52 Thủy 11A10 Đi học muộn  
571 Hồ Thị Duyên 11A11 Sử dụng điện thoại trong giờ 20/10/2014
1109 Hồ Thị Hạnh 11A11 Đi chậm 24/12/2023
603 Nguyễn Huy Hạnh 11A11 Mất trật tự trong trường 22/10/2014
469 Nguyễn Thị Hạnh 11A11 Đi học muộn 8/10/2014
504 Hồ Sỹ Hiếu 11A11 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
830 Lê Thị Hoa 11A11 Đi học muộn 6/12/2014
605 Vũ Văn Hoàng 11A11 Mất trật tự trong trường 22/10/2014
199 Nguyễn Xuân Ngọc 11A11 Sử dụng điện thoại  
582 Văn Đức Phong 11A11 Không đeo thẻ 20/10/2014
604 Văn Đức Phong 11A11 Mất trật tự trong trường 22/10/2014
1002 Trần Đức Quân 11A11 Đi chậm 16/12/2014
502 Lê Tiến Sơn 11A11 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
497 Nguyễn Thị Thanh 11A11 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
803 Hồ Thị Thúy 11A11 Không đeo thẻ 5/12/2014
625 Hồ Thúy 11A11 Không thẻ 24/10/2014
417 Nguyễn Xuân Tiến 11A11 không đem thẻ 7/10/2014
617 Nguyễn Xuân Tiến 11A11 Lấy nước uống rửa chân 24/10/2014
308 Hồ Văn Tú 11A11 Đi học muộn 1/10/2014
150 Cao Trọng Vinh 11A11 Không sơ vin  
1115 Cao Trọng Vinh 11A11 Đi chậm 24/12/2029
993 Huyền 11A11 Đi chậm 15/12/2014
60 Tuấn 11A11 Đi học muộn  
151 Lê Văn Điệp 11A12 Không sơ vin  
613 Cờ đỏ 11A12 Không đi chấm 24/10/2014
919 Bùi Thị Hòa 11A12 Đi muộn 13/12/2014
292 Nguyễn Bá Hùng 11A12 Nghịch, quậy phá trong giờ học  
643 nguyễn bá hùng 11A12 Đi chậm 18/11/2014
623 Nguyễn Thị Lài 11A12 Không thẻ 24/10/2014
777 Nguyễn Thị Huỳnh Linh 11A12 Đi học muộn 3/12/2014
540 Hồ Sỹ Mạnh 11A12 Không đeo thẻ 13/10/2023
762 Nguyễn Đình Tài 11A12 Đi học muộn 3/12/2014
856 Đậu Thị Thắm  11A12 Đi học muộn 9/12/2014
1040 Hồ Thị Thắm 11A12 Đi chậm 23/12/2014
1083 Hồ Thị Thắm 11A12 Không đồng phục 23/12/2038
974 Hữu Thắng 11A12 Đi chậm 15/12/2014
135 Nguyễn Duy Thắng 11A12 Không sơ vin  
768 Hoàng Thị Thúy 11A12 Đi học muộn 3/12/2014
855 Hoàng Thị Thúy 11A12 Đi học muộn 9/12/2014
750 Nguyễn Duy Thức 11A12 Đi xe máy đến trường, không đồng phục 2/12/2014
989 Lài 11A12 Đi chậm 15/12/2014
177 Thúy 11A12 Đi học muộn  
31 Tuấn 11A12 Không sơ vin  
809 Trần Văn Cường 11A13 Không đeo thẻ 5/12/2014
633 Trần Văn Cường 11A13 Đi học muộn 17/11/2014
823 Lê Văn Điều 11A13 Đi học muộn 6/12/2014
152 Lê Văn Điều 11A13 Hút thuốc lá  
513 Lê Văn Điều 11A13 Đánh nhau 11/10/2014
1000 Lê Văn Điều 11A13 Đi chậm 16/12/2014
616 Cờ đỏ 11A13 Không đi chấm 24/10/2014
877 Hoàng Giang 11A13 Không đồng phục 10/12/2014
402 Lê Văn Hai 11A13 Bỏ chào cờ 6/10/2014
788 Lê Văn Hải 11A13 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
127 Lê Văn Hải 11A13 Không sơ vin  
498 Đậu Thị Hiên 11A13 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
1159.6 Nguyễn Thị Hiệu 11A13 đi muộn 20/12/2027
771 Nguyễn Thị hằng 11A13 Đi học muộn 3/12/2014
791 Hồ Trung Kiên 11A13 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
840 Hồ Trung Kiên 11A13 Không đồng phục 6/12/2014
851 Hồ Trung Kiên 11A13 Không đồng phục 9/12/2014
79 Hồ Trung Kiên 11A13 Không sơ vin  
585 Hồ Trung Kiên 11A13 Không đeo thẻ 21/10/2014
588 Hồ Trung Kiên 11A13 Ngủ trong giờ học 21/10/2014
1116 Nguyễn Thị Liệu 11A13 Đi chậm 24/12/2030
483 Văn Đức Lực 11A13 Đánh nhau 9/10/2014
1133 Văn Đức Lực 11A13 Đi Chậm, Ra quán 19/12/2021
862 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Đi học muộn 9/12/2014
387 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Không sơ vin 4/10/2014
509 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
902 Nguyễn Thiên Sao 11A13 Không đồng phục, khoông đeo thẻ 12/12/2014
403 Thiên Sao 11A13 Hút thuốc 6/10/2014
887 Thiên Sao 11A13 Bỏ học 10/12/2014
1146 Nguyễn Thị Sinh 11A13 Đi muộn 19/12/2034
149 Đậu Văn Thơ 11A13 Không sơ vin  
790 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
897 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Trèo tường vào trường 10/12/2014
354 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Không đồng phục, không sơ vin 3/10/2014
482 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Bỏ giờ 9/10/2014
587 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Ngủ trong giờ học 21/10/2014
609 Nguyễn Văn Tuấn 11A13 Đi vệ sinh không đúng nơi quy định 23/10/2014
396 Điều 11A13 Bỏ chào cờ 6/10/2014
486 Giang 11A13 Đi học chậm 10/10/2014
561 Hồng 11A13 Đi học muộn 16/10/2014
889 Kiên 11A13 Bỏ học 10/12/2014
397 Lực 11A13 Bỏ chào cờ 6/10/2014
888 Tuấn 11A13 Bỏ học 10/12/2014
398 Tuấn 11A13 Bỏ chào cờ 6/10/2014
1013 Tuấn 11A13 Đi chậm 16/12/2014
1138 Tuấn 11A13 Đi Chậm, Ra quán 19/12/2026
780 Nguyễn Ngọc ánh 11A14 Đi học muộn 3/12/2014
818 Nguyễn Thị Ngọc ánh 11A14 Đi học muộn 5/12/2014
218 Hoồ Minh Chinh 11A14 Đi học muộn  
359 Hồ Minh Chinh 11A14 Không đeo thẻ 3/10/2014
1103 Hồ Minh Chinh 11A14 Đi chậm 24/12/2017
817 Lê Thị Hằng 11A14 Đi học muộn 5/12/2014
829 Lê Thị Hằng 11A14 Đi học muộn 6/12/2014
779 Lê Thiị Hằng 11A14 Đi học muộn 3/12/2014
208 Lê Thị Hằng 11A14 Đi học muộn  
673 Hồ Hữu Hoà 11A14 Đi chậm 22/11/2014
367 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi học muộn 4/10/2014
463 Hồ Hữu Hòa 11A14 Hút thuốc lá 8/10/2014
940 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi chậm 11/12/2014
1057 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi chậm 23/12/2014
1140 Hồ Hữu Hòa 11A14 Đi muộn 19/12/2028
770 Hồ Trọng Hùng 11A14 Đi học muộn 3/12/2014
827 Hồ Trọng Hùng 11A14 Đi học muộn 6/12/2014
227 Hồ Trọng Hùng 11A14 Không sơ vin  
235 Lê Văn Hưng 11A14 Không sơ vin  
495 Nguyễn Thị Hương 11A14 Đi học muộn 11/10/2014
644 hồ hữu hoàng 11A14 Đi chậm 18/11/2014
446 Bùi Văn Nam 11A14 Đi học muộn, không đeo thẻ 8/10/2014
1141 Nguyễn Công Phương 11A14 Đi muộn 19/12/2029
549 Lê Hữu Sáng  11A14 Không đeo thẻ 15/10/2014
1023 Lê Hữu Sáng 11A14 Đi chậm 23/12/2014
1068 Lê Hữu Sáng 11A14 Đi chậm 23/12/2023
884 Văn Thị Thắm 11A14 Đi học muộn 10/12/2014
852 Lê Tiến Thắng 11A14 Không đồng phục 9/12/2014
462 Lê Tiến Thắng 11A14 Hút thuốc lá 8/10/2014
568 Lê Tiến Thắng  11A14 Không sơ vin 20/10/2014
672 Lê Tiến Thắng 11A14 Đi học muộn 22/11/2014
1066 Lê Tiến Thắng 11A14 Đi chậm 23/12/2021
715 Nguyễn Công Thương 11A14 Đi học muộn 28/11/2014
211 Nguyễn Bá Tuấn 11A14 Đi học muộn  
550 Nguyễn Bá Tuấn 11A14 Không đeo thẻ 15/10/2014
883 Cao Trọng Vinh 11A14 Đi học muộn 10/12/2014
890 Chinh 11A14 Không đeo thẻ 10/12/2014
892 Hải 11A14 Không đeo thẻ 10/12/2014
891 Hoàng 11A14 Không đeo thẻ 10/12/2014
46 Thắng 11A14 Đi học muộn  
1054 Lê Văm Anh 11A2 Đi chậm 23/12/2014
499 Lê Văn Anh 11A2 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
1097 Lê Văn Ánh 11A2 Đi chậm 23/12/2052
695 Lê Văn ánh 11A2 Không sơ vin 25/11/2014
733 Hồ Văn Dao 11A2 Đị học muộn 29/11/2014
295 Văn Đức Đình 11A2 Không sơ vin  
1154 Nguyễn Đình Hiếu 11A2 Đi muộn 20/12/2020
259 Nguyễn Đăng Huấn 11A2 Không sơ vin  
758 Đậu Đức Linh 11A2 Đi học muộn 3/12/2014
258 Đậu Đức Linh 11A2 Không sơ vin  
589 Đậu Đức Linh 11A2 Không sơ vin 22/10/2014
1128 Hồ Minh 11A2 Đi chận, gửi xe ngoài trường 19/12/2016
525 Lê Văn Nam  11A2 Đi xe máy, chậm 13/10/2018
634 Nguyễn Đình Nam 11A2 Không thẻ 17/11/2014
256 Võ Văn Nam 11A2 Không sơ vin  
296 Võ Xuân Phú 11A2 Không sơ vin  
832 Dương Đức Tài 11A2 Đi học muộn 6/12/2014
534 Nguyễn Cảnh Thoại 11A2 Không đeo thẻ 13/10/2023
991 Dung.A 11A2 Đi chậm 15/12/2014
29 Hiếu 11A2 Đi học muộn  
175 Tài 11A2 Đi học muộn  
565 Tài 11A2 Đi học muộn 16/10/2014
517 Thoại 11A2 Đánh nhau 11/10/2014
516 Trung 11A2 Đánh nhau 11/10/2014
515 Trường 11A2 Đánh nhau 11/10/2014
47 Vân 11A2 Đi học muộn  
123 Hồ Sĩ Chính 11A3 Đi học muộn  
251 Nguyễn Đình Giang 11A3 Không sơ vin  
203 Lê Thị Hà 11A3 Đi học muộn  
408 Nguyễn Thị Hải 11A3 Đi Học Muộn 6/10/2014
866 Nguyễn Thế Hậu 11A3 Đi học muộn 10/12/2014
105 Nguyễn Thế Hậu 11A3 Không sơ vin  
250 Nguyễn Đình Hùng 11A3 Không sơ vin  
501 Hồ Thị Hương 11A3 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
783 Nguyễn Hữu Khải 11A3 Đi học muộn, không đồng phục 3/12/2014
407 Nguyễn Hữu Khải 11A3 Đi Học Muộn 6/10/2014
594 Nguyễn Hữu Khải 11A3 Không sơ vin 22/10/2014
1112 Nguyễn Hữu Khải 11A3 Đi chậm 24/12/2026
981 Cao Ngọc Linh 11A3 Đi chậm 15/12/2014
820 Đặng Ngọc Linh 11A3 Đi học muộn 6/12/2014
393 Nguyễn Dình Nam 11A3 Đi học muộn, trèo tường  
210 Trần Thị Nga 11A3 Đi học muộn  
635 Lê Văn Phương 11A3 Không thẻ 17/11/2014
300 Nguyễn Mai Phương 11A3 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 30/09/2014
328 Nguyễn Mai Phương 11A3 Đi học muộn 1/10/2014
994 Đậu Xuân Sửu 11A3 Đi chậm 15/12/2014
84 Lê Văn Thao 11A3 Không sơ vin  
528 Lê Văn Thao 11A3 Chậm 13/10/2021
538 Lê Văn Thao 11A3 Không đồng phục 13/10/2023
956 Lê Văn Thao 11A3 Không thẻ + Không đồng phục 15/12/2014
1145 Nguyễn Thị Thắng 11A3 Đi muộn 19/12/2033
674 nguyễn công trí 11A3 không thẻ 22/11/2014
30 Giang 11A3 Đi học muộn  
38 Hùng 11A3 Đi học muộn  
520 Sửu 11A3 Bỏ giờ ra ngoài 11/10/2014
63 Thao 11A3 Đi học muộn  
400 Thao 11A3 Bỏ chào cờ 6/10/2014
731 Nguyễn Đình Bình 11A4 Đị học muộn 29/11/2014
842 Nguyễn Đình Bình 11A4 Vào Muộn 8/12/2014
95 Nguyễn Đình Bình 11A4 Đi học muộn  
187 Nguyễn Đình Bình 11A4 Không sơ vin  
789 Hồ Nguyễn Cương 11A4 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
810 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Không đeo thẻ 5/12/2014
843 Hồ Nguyễn Cường  11A4 Vào Muộn 8/12/2014
575 Hò Nguyễn Cường 11A4 Bỏ giờ 20/10/2014
162 Hồ Nguyên Cường 11A4 Không sơ vin  
201 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Không sơ vin  
548 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Không đeo thẻ 15/10/2014
1134 Hồ Nguyễn Cường 11A4 Đi Chậm, Ra quán 19/12/2022
457 Đoàn Văn Đông 11A4 Đi học muộn 8/10/2014
529 Đoàn Văn Đông 11A4 Không sơ vin 13/10/2022
793 Lê Văn Đức 11A4 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
1143 Lê Huỳnh Đức 11A4 Đi muộn 19/12/2031
253 Lê Văn Đức 11A4 Không sơ vin  
291 Lê Văn Đức 11A4 Hắt nước các bạn nữ 11A9  
459 Lê Văn Đức 11A4 Đi học muộn 8/10/2014
1058 Lê Văn Đức 11A4 Đi chậm 23/12/2014
1131 Lê Văn Đức 11A4 Đi Chậm, Gửi xe ngoài 19/12/2019
813 Nguyễn Thị Giang 11A4 Không đeo thẻ, đi học muộn 5/12/2014
691 Nguyễn Cảnh Hiệu 11A4 Đi học muộn 24/11/2014
262 Cảnh Hiếu 11A4 Không sơ vin  
264 Thanh Hiếu 11A4 Không sơ vin  
86 Nguyễn Cảnh Hiệu 11A4 Không sơ vin  
109 Nguyễn Cảnh Hiệu 11A4 Không sơ vin  
241 Hồ Hữu Hòa 11A4 Không sơ vin, đi học muộn  
100 Nguyễn Thị Linh 11A4 Đi học muộn  
107 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Không sơ vin  
140 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
163 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Không sơ vin  
312 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Không sơ vin 1/10/2014
553 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Đi học muộn 15/10/2014
576 Nguyễn Văn Mạnh 11A4 Bỏ giờ 20/10/2014
841 Nguyễn Văn Minh 11A4 Vào Muộn 8/12/2014
717 Lê Hữu Nam 11A4 Đi học muộn 28/11/2014
859 Lê Hữu Nam 11A4 Đi học muộn 9/12/2014
675 Lê Hữu Nam 11A4 Đi chậm 22/11/2014
954 Lê Hữu Nam 11A4 Đi chậm 11/12/2014
377 Vương Thị Nga 11A4 Đi học muộn 4/10/2014
921 Dương Đức Tài 11A4 Đi muộn 13/12/2014
523 Võ Văn Thanh 11A4 Đi xe máy, chậm 13/10/2016
1021 Lê Tiến Thắng 11A4 Đi chậm 23/12/2014
782 Nguyễn Duy Tuấn 11A4 Đi học muộn 3/12/2014
263 Duy Tuấn 11A4 Không sơ vin  
505 Nguyễn Thị Tuyết 11A4 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
182 Đức 11A4 Đi học muộn  
657 Hiệu 11A4 không sơ vin 21/11/2014
383 Lê Văn Biên 11A5 Không sơ vin 4/10/2014
512 Lê Văn Biên 11A5 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
530 Lê Văn Biên 11A5 Không sơ vin 13/10/2023
836 Lê Văn Biên 11A5 Không đồng phục 6/12/2014
885 Lê Văn Biên 11A5 Không sơ vin, không đồng phục 10/12/2014
901 Lê Văn Biên 11A5 Không đồng phục, khoông đeo thẻ 12/12/2014
1005 Lê Văn Biên 11A5 Đi chậm 16/12/2014
864 Hồ Sỹ Công 11A5 Đi học muộn 9/12/2014
819 Trần Đình Đông 11A5 Đi học muộn 6/12/2014
972 Trần Quang Đồng 11A5 Đi chậm 15/12/2014
234 Hồ Minh Đức 11A5 Không sơ vin  
986 Hồ Minh Đức 11A5 Đi chậm 15/12/2014
148 Hồ Sĩ Hà 11A5 Không sơ vin  
432 Hồ Sỹ Hà 11A5 đi học chậm 7/10/2014
1004 Hồ Thị Hậu 11A5 Đi chậm 16/12/2014
1052 Hồ Thị Hậu 11A5 Đi chậm 23/12/2014
1095 Hồ Thị Hậu 11A5 Đi chậm 23/12/2050
985 Cù Xuân Hùng 11A5 Đi chậm 15/12/2014
157 Nguyễn Cảnh Hùng 11A5 Không sơ vin  
337 Nguyễn Cảnh Hùng 11A5 Không sơ vin 1/10/2014
443 Nguyễn Cảnh Hùng 11A5 Không đồng phục 7/10/2014
466 Nguyễn Cảnh Hùng 11A5 Không sơ vin, đi học muộn 8/10/2014
485 Lê Văn Huyền 11A5 Bỏ giờ học 9/10/2014
479 Hồ Thị Hương 11A5 Đi học muộn 8/10/2014
121 Hồ Thu Hương 11A5 Đi học muộn  
958 Nguyễn Thị Hường 11A5 Đi muộn 15/12/2014
619 Trần Đức Hường 11A5 Không sơ vin 24/10/2014
645 hồ sỹ hà 11A5 Đi chậm 18/11/2014
42 Đặng Linh 11A5 Đi học muộn  
551 Đặng Ngọc Linh 11A5 Không đeo thẻ 15/10/2014
384 Lê Tiến Minh 11A5 Không sơ vin 4/10/2014
618 Lê Tiến Minh 11A5 Không sơ vin 24/10/2014
973 Lê Tiến Minh 11A5 Đi chậm 15/12/2014
311 Lê Văn Quân 11A5 Đi học muộn 1/10/2014
876 Lê Văn Quân 11A5 Không đồng phục 10/12/2014
899 Lê Văn Quân 11A5 Đi học muộn 12/12/2014
677 Nguyễn Đình Sinh 11A5 Đi chậm 22/11/2014
1100 Đậu Thị Thắm 11A5 Đi chậm 24/12/2014
970 Lê Văn Thắng 11A5 Không sơ vin 15/12/2014
735 Trần Công Thông 11A5 Đị học muộn 29/11/2014
252 Trần Công Thông 11A5 Không sơ vin  
77 Hồ Sĩ Toàn 11A5 Không sơ vin  
101 Hồ Sĩ Toàn 11A5 Không sơ vin  
159 Hồ Sĩ Toàn 11A5 Không sơ vin  
433 Hồ Sỹ Toàn 11A5 đi học chậm 7/10/2014
511 Hồ Sỹ Toàn 11A5 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
475 Nguyễn Trọng Trinh 11A5 Đi học muộn 8/10/2014
778 Hoàng Anh Việt 11A5 Đi học muộn 3/12/2014
57 Hưng 11A5 Không sơ vin  
401 Quân 11A5 Bỏ chào cờ 6/10/2014
567 Quân 11A5 Đi học muộn 16/10/2014
886 Thắm 11A5 Không đồng phục 10/12/2014
562 Thắm 11A5 Đi học muộn 16/10/2014
23 Thông 11A5 Đi học muộn  
346 Trinh 11A5 Sử dụng điện thoại trong giờ 1/10/2014
868 Hồ Văn Ba 11A6 Đi học muộn 10/12/2014
473 Hồ Văn Bắc 11A6 Đi học muộn 8/10/2014
755 Đậu Đức Dinh 11A6 Đi học muộn 3/12/2014
944 Đậu Đức Dinh 11A6 Đi chậm 11/12/2014
959 Đậu Đức Dinh 11A6 Đi muộn 15/12/2014
1025 Hồ Trọng Dinh 11A6 Đi chậm 23/12/2014
1070 Hồ Trọng Dinh 11A6 Đi chậm 23/12/2025
200 Hồ Trọng Dũng 11A6 Không sơ vin  
1022 Hồ Trọng Dũng 11A6 Đi chậm 23/12/2014
1055 Hồ Trọng Dũng 11A6 Đi chậm 23/12/2014
1067 Hồ Trọng Dũng 11A6 Đi chậm 23/12/2022
1098 Hồ Trọng Dũng 11A6 Đi chậm 23/12/2053
224 Hồ Lĩnh 11A6 Đi học muộn  
480 Văn Đức Nội 11A6 Đi học muộn 8/10/2014
394 Nguyễn Khắc Quý 11A6 Không đồng phục 6/10/2014
1135 Nguyễn Tiến Sĩ 11A6 Đi Chậm, Ra quán 19/12/2023
785 Nguyễn Tiến Sỹ 11A6 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
811 Nguyễn Tiến Sỹ 11A6 Không đeo thẻ 5/12/2014
313 Nguyễn Tiến Sỹ 11A6 Không sơ vin 1/10/2014
249 Hồ Văn Thế 11A6 Bỏ giờ học thêm  
476 Hồ Văn Thế 11A6 Đi học muộn 8/10/2014
248 Lê Văn Thung 11A6 Bỏ giờ học thêm  
102 Hò Văn Tiến 11A6 Không sơ vin  
78 Hồ Văn Tiến 11A6 Không sơ vin  
584 Trần Văn Trí 11A6 Bỏ giờ 20/10/2014
583 Nguyễn Cảnh Tú 11A6 Không nghiêm túc trong giờ học 20/10/2014
1119 Nguyễn Cảnh Tú 11A6 Đi chậm 24/12/2033
390 Hồ Sỹ Chính 11A7 Không sơ vin 4/10/2014
569 Quang Cường 11A7 Không sơ vin 20/10/2014
743 Huy Dũng 11A7 Không đeo thẻ 1/12/2014
325 Đậu Huy Dũng  11A7 Đi học muộn 1/10/2014
620 Đậu Huy Dũng 11A7 Không sơ vin 24/10/2014
55 Huy Dũng 11A7 Đi học muộn  
863 Đậu Thị Duyên 11A7 Đi học muộn 9/12/2014
690 Lê Văn Đức 11A7 Đi học muộn 24/11/2014
81 Lê Văn Đức 11A7 Không sơ vin  
139 Lê Văn Đức 11A7 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
392 Lê Văn Đức 11A7 Không sơ vin 4/10/2014
484 Lê Văn Đức 11A7 Hút thuốc lá 9/10/2014
647 Lê Văn Đức 11A7 Đi chậm 18/11/2014
156 Hồ Sĩ Hiếu 11A7 Không sơ vin  
967 Quang Huy 11A7 Không sơ vin 15/12/2014
999 Trần Quang Huy 11A7 Đi chậm 16/12/2014
646 hồ sỹ hùng 11a7 Đi chậm 18/11/2014
537 Hồ Sỹ Long 11A7 Không đeo thẻ 13/10/2023
689 Đặng Ngọc Nguyên 11A7 Đi học muộn 24/11/2014
678 Đặng Ngọc Nguyên 11A7 Đi chậm 22/11/2014
294 Hồ Xuân Quang 11A7 Không sơ vin  
898 Lê Xuân Quang 11A7 Bỏ giờ 11/12/2014
65 Hồ Hữu Thắng  11A7 Không sơ vin  
124 Hồ Hữu Thắng 11A7 Đi học muộn  
907 Hồ Hữu Thắng 11A7 Đi muộn 12/12/2014
1014 Nguyễn Đình Thường 11A7 Không đồng phục  
1027 Nguyễn Đình Thường 11A7 Đi chậm 23/12/2014
1072 Nguyễn Đình Thường 11A7 Đi chậm 23/12/2027
760 Nguyễn Đình Tiến 11A7 Đi học muộn 3/12/2014
865 Nguyễn Đình Tiến 11A7 Đi học muộn 10/12/2014
500 Nguyễn Đình Tiến 11A7 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
143 Nguyễn Xuân Tiến 11A7 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
129 Hồ Sĩ Tính 11A7 Không sơ vin  
391 Đậu Đức Toàn 11A7 Không sơ vin 4/10/2014
1051 Hồ Thông Triệu 11A7 Đi chậm 23/12/2014
1094 Hồ Thông Triệu 11A7 Đi chậm 23/12/2049
375 Nguyễn Văn Tú 11A7 Đi học muộn 4/10/2014
710 Nguyễn Tuấn 11A7 Đi học muộn 27/11/2014
872 Phạm Văn Tuấn 11A7 Không đồng phục 10/12/2014
797 Phan Văn Tuấn 11A7 Bỏ học ra quán 4/12/2014
1142 Phạm Anh Tuấn 11A7 Đi muộn, không đồng phục 19/12/2030
435 Phạm Văn Tuấn 11A7 đi học chậm 7/10/2014
87 Phan Văn Tuấn 11A7 Hút thuốc lá  
306 Phan Văn Tuấn 11A7 Hút thuốc lá 30/09/2014
436 Hiếu 11A7 đi học chậm 7/10/2014
293 Huy 11A7 Nghịch, quậy phá trong giờ học  
658 huy 11A7 không sơ vin 21/11/2014
223 Nga 11A7 Đi học muộn  
54 Nguyệt  11A7 Đi học muộn  
570 Tuấn 11A7 Không sơ vin, không đồng phục 20/10/2014
147 Nguyễn Xuân Tiến 11A7  Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
303 Đậu Huy giáp 11A8 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 30/09/2014
415 Hồ Thị Hằng 11A8 không đem thẻ 7/10/2014
82 Đậu Đức Hoài 11A8 Không sơ vin  
800 Hồ Sỹ Quang Hùng 11A8 Đi học muộn 5/12/2014
828 Hồ Sỹ Quang Hùng 11A8 Đi học muộn 6/12/2014
73 Hồ Sĩ Quang Hùng 11A8 Đánh nhau  
1108 Trần Văn Hùng 11A8 Đi chậm 24/12/2022
1117 Nguyễn Đình Lưu 11A8 Đi chậm 24/12/2031
80 Nguyễn Văn Ngọc 11A8 Không sơ vin  
352 Trần Thị Thảo Nguyên 11A8 Không đội mũ bảo hiểm 2/10/2014
193 Nguyễn Công Tuyên 11A8 Không sơ vin  
519 Tráng 11A8 Bỏ giờ ra ngoài 11/10/2014
615 Cờ đỏ 11A9 Không đi chấm 24/10/2014
288 Hồ Văn Hoàng 11A9 Đi học muộn  
37 Văn Đức Hưng 11A9 Không sơ vin  
301 Nguyễn Thị Ngọc 11A9 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 30/09/2014
984 Hồ Phương 11A9 Đi chậm 15/12/2014
835 Hồ Phương Thảo 11A9 Không đồng phục 6/12/2014
83 Nguyễn Anh Tuấn 11A9 Không sơ vin  
36 Chương 11A9 Không sơ vin  
35 Đạt  11A9 Không sơ vin  
322 Nguyễn Thành Long 12A Đi học muộn 1/10/2014
1087 Lê Thị Ngọc 12A Đi chậm 23/12/2042
445 Tiến Đông 12A1 Không đeo thẻ, đi học muộn 8/10/2014
736 Đậu Đức Hòa 12A1 Không sơ vin 29/11/2014
117 Hồ Thị Lan Hương 12A1 Đi học muộn  
732 Lê Duy Kim 12A1 Đị học muộn 29/11/2014
1125 Lê Tiến Nghĩa 12A1 Đi chậm 24/12/2039
1044 Lê Thị Ngọc 12A1 Đi chậm 23/12/2014
1154.8 Đậu Đức Nhu 12A1 Không đồng phục 20/12/2021
348 Hồ Hữu Thắng 12A1 Không sơ vin 2/10/2014
839 Nguyễn Văn Tiến 12A1 Không đồng phục 6/12/2014
533 Nguyễn Văn Tiến 12A1 Không đeo thẻ 13/10/2023
168 Hiếu 12A1 Đi học muộn  
18 Kim  12A1 Đi học muộn  
174 Thúy 12A1 Đi học muộn  
761 Nguyễn Xuân Cẩm 12A10 Đi học muộn 3/12/2014
257 Nguyễn Xuân Cẩm 12A10 Không sơ vin  
141 Trần Đức Chiến 12A10 Đi học muộn, không sơ vin  
53 Nguyệt Hằng 12A10 Đi học muộn  
230 Hồ Sĩ Hiếu 12A10 Không sơ vin  
142 Nguyễn Viết Hiếu 12A10 Đi học muộn, không sơ vin  
270 Đậu Hoa 12A10 Không đồng phục  
434 Nguyễn Văn Hoàng 12A10 đi học chậm 7/10/2014
1152.4 Nguyễn Xuân Hoàng 12A10 Đi muộn 20/12/2018
679 nguyễn xuân Hoàng 12A10 Đi học muộn 22/11/2014
951 Nguyễn Xuân Hùng 12A10 Đi chậm 11/12/2014
370 Lê Thị Mai Hương 12A10 Đi học muộn 4/10/2014
931 Hồ Thị Linh 12A10 Đi muộn 13/12/2014
648 nguyễn thị long 12A10 Đi chậm 18/11/2014
225 Vũ Thị Thanh Mai 12A10 Đi học muộn  
943 Hồ Thị Minh 12A10 Đi chậm 11/12/2014
441 Nguyễn Văn Nam 12A10 Không đồng phục, không đeo thẻ 7/10/2014
716 Phan Đức Nhật 12A10 Đi học muộn 28/11/2014
126 Phan Đức Nhật 12A10 Đi học muộn  
286 Phan Đức Nhật 12A10 Đi học muộn  
834 Trần Thị Thu Phương 12A10 Đi học muộn 6/12/2014
226 Trần Thu Phương 12A10 Đi học muộn  
723 Nguyễn Bá Sỹ 12A10 Đi xe máy không đội mũ BH 28/11/2014
371 Hồ Thị Thúy 12A10 Đi học muộn 4/10/2014
602 Lê Văn Trường 12A10 Không sơ vin 22/10/2014
806 Hồ Sỹ Tuấn 12A10 Không đồng phục, đi học muộn 5/12/2014
276 Giang 12A10 Không đồng phục  
271 Hải  12A10 Không đồng phục  
279 Hằng 12A10 Không đồng phục  
39 Hiếu 12A10 Đi học muộn  
272 Hòa  12A10 Không đồng phục  
13 Hương 12A10 Đi học muộn  
164 Hương 12A10 Đi học muộn  
268 Hương 12A10 Không đồng phục  
278 Lam 12A10 Không đồng phục  
269 Lương 12A10 Không đồng phục  
277 Mai 12A10 Không đồng phục  
560 Mai 12A10 Đổ nước không đúng nơi quy định 15/10/2014
275 Minh 12A10 Không đồng phục  
28 Nhật 12A10 Đi học muộn  
273 Nhật 12A10 Không đồng phục  
566 Nhật 12A10 Đi học muộn 16/10/2014
274 Nhung 12A10 Không đồng phục  
280 Phương 12A10 Không đồng phục  
220 Thúy 12A10 Đi học muộn  
399 Trường 12A10 Bỏ chào cờ 6/10/2014
254 Cờ đỏ 12A11 12A11 Không đi chấm điểm lớp 11A7  
592 Lê Thị Ánh 12A11 Không sơ vin 22/10/2014
649 Lê Thị Ánh 12A11 Đi chậm 18/11/2014
745 Nguyễn Thị Bảy 12A11 Không đeo thẻ 1/12/2014
113 Hồ Thị Bình 12A11 Đi học muộn  
1139 Lê Tiến Đông 12A11 Đi Chậm, Ra quán 19/12/2027
307 Cờ đỏ  12A11 Không đi chấm 1/10/2014
1047 Trần Thị Hà 12A11 Đi chậm 23/12/2014
1090 Trần Thị Hà 12A11 Đi chậm 23/12/2045
799 Võ Văn Hải 12A11 Đi học muộn 5/12/2014
385 Võ Văn Hải 12A11 Không sơ vin 4/10/2014
1043 Võ Văn Hải 12A11 Không Đồng Phục 23/12/2014
1086 Võ Văn Hải 12A11 Không đồng phục 23/12/2041
1110 Võ Văn Hải 12A11 Đi chậm 24/12/2024
386 Vũ Đình Hạnh 12A11 Không sơ vin 4/10/2014
119 Nguyễn Đình Hoàng 12A11 Đi học muộn  
787 Nguyễn Viết Hưng 12A11 Bỏ học 4/12/2014
853 Nguyễn Việt Hưng 12A11 Không đồng phục 9/12/2014
229 Nguyễn Viết Hưng 12A11 Không sơ vin  
355 Nguyễn Viết Hưng 12A11 Không đồng phục, không sơ vin 3/10/2014
555 Nguyễn Viết Hưng 12A11 Không đeo thẻ 15/10/2014
711 Hồ Thị Lan Hương 12A11 Đi học muộn 27/11/2014
871 Hồ Thị Lan Hương 12A11 Không đồng phục 10/12/2014
531 Hoàng Xuân Khôi 12A11 Không đeo thẻ 13/10/2023
923 Hoàng Xuân Khôi 12A11 Đi muộn 13/12/2014
1053 Hoàng Xuân Khôi 12A11 Đi chậm 23/12/2014
1096 Hoàng Xuân Khôi 12A11 Đi chậm 23/12/2051
128 Nguyễn Văn Mạnh 12A11 Không sơ vin  
494 Nguyễn Văn Mạnh 12A11 Đi học muộn 11/10/2014
909 Nguyễn Văn Mạnh 12A11 Đi chậm 13/12/2014
1001 Nguyễn Văn Mạnh 12A11 Đi chậm 16/12/2014
116 Nguyễn Thị Kim Ngân 12A11 Đi học muộn  
591 Nguyễn Thị Kim Ngân 12A11 Không sơ vin 22/10/2014
228 Hồ Sĩ Sửu 12A11 Không sơ vin  
532 Hồ Sỹ Sữu 12A11 Không đeo thẻ 13/10/2023
922 Phan Thị Thanh 12A11 Không đồng phục 13/12/2014
369 Lê Thị Thảo 12A11 Đi học muộn 4/10/2014
942 Lê Thị Thảo 12A11 Đi chậm 11/12/2014
704 Đậu Thị Thủy 12A11 Đi học muộn 27/11/2014
330 Đậu Thị Thủy 12A11 Đi học muộn 1/10/2014
593 Đậu Thị Thủy 12A11 Không sơ vin 22/10/2014
114 Nguyễn Thị Thúy 12A11 Đi học muộn  
213 Trần Văn Toàn 12A11 Đi học muộn  
928 Hồ Thị Trang 12A11 Đi muộn 13/12/2014
1010 Hồ Thị Trang 12A11 Đi chậm 16/12/2014
1034 Hồ Thị Trang 12A11 Đi chậm 23/12/2014
1077 Hồ Thị Trang 12A11 Đi chậm 23/12/2032
767 Mai Xuân Tuấn 12A11 Đi học muộn 3/12/2014
214 Mai Xuân Tuấn 12A11 Đi học muộn  
172 Đồng 12A11 Đi học muộn  
180 Hạnh 12A11 Đi học muộn  
221 Hạnh 12A11 Đi học muộn  
24 Hồng 12A11 Đi học muộn  
9 Thảo 12A11 Đi học muộn  
22 Thắm 12A11 Đi học muộn  
255 Cờ đỏ 12A12 12A12 Không đi chấm điểm lớp 11A8  
88 Bùi Văn Chương 12A12 Không sơ vin  
118 Hồ Thị Dung 12A12 Đi học muộn  
552 Lê Thị Dung 12A12 Không đeo thẻ 15/10/2014
556 Lê Văn Đoài 12A12 Không đeo thẻ 15/10/2014
821 Trần Thị Hạnh 12A12 Đi học muộn 6/12/2014
854 Trần Thị Hạnh 12A12 Đi học muộn 9/12/2014
1130 Hồ Thị Mỹ Hạnh 12A12 Đi Chậm 19/12/2018
906 Đào Xuân Hiếu 12A12 Đi muộn 12/12/2014
738 Hồ Đình Hoàng 12A12 Không sơ vin 1/12/2014
858 Hồ Đình Hoàng 12A12 Đi học muộn 9/12/2014
606 Hồ Đình Hoàng 12A12 Vào học lộn xộn 22/10/2014
805 Hồ Thị Lan 12A12 Không đồng phục, đi học muộn 5/12/2014
802 Lê Thị Liên 12A12 Không đeo thẻ 5/12/2014
414 Nguyễn Công Linh 12A12 không đem thẻ 7/10/2014
1020 Nguyễn Công Linh 12A12 Đi chậm 23/12/2014
1065 Nguyễn Công linh 12A12 Đi chậm 23/12/2020
626 Nguyễn Đình Nam 12A12 Không thẻ 24/10/2014
1147 Nguyễn Thị Ngọc 12A12 Đi muộn 19/12/2035
1007 Hồ Thị Quỳnh 12A12 Đi chậm 16/12/2014
904 Nguyễn Trọng Thái 12A12 Đi muộn 12/12/2014
1148 Nguyễn Văn Thao 12A12 Đi muộn 19/12/2037
746 Lê Thị  Thắm 12A12 Không đeo thẻ 1/12/2014
1114 Ngô Trí Trọng 12A12 Đi chậm 24/12/2028
176 Hạnh 12A12 Đi học muộn  
45 Linh 12A12 Đi học muộn  
179 Linh 12A12 Đi học muộn  
222 Linh 12A12 Đi học muộn  
11 Long 12A12 Đi học muộn  
290 Lê Thị Vân Anh 12A13 Đi học muộn  
366 Hồ Văn Chí 12A13 Đi học muộn 4/10/2014
870 Lê Văn Đoàn 12A13 Không đồng phục 10/12/2014
431 Nguyễn Văn Đoàn 12A13 đi học chậm 7/10/2014
372 Nguyễn Thị Hà 12A13 Đi học muộn 4/10/2014
1006 Nguyễn Thị Hà 12A13 Đi chậm 16/12/2014
1144 Nguyễn Thị Hằng 12A13 Đi muộn 19/12/2032
282 Vũ Thị Thúy Hiền 12A13 Đi học muộn  
155 Nguyễn Đình Hòa 12A13 Không sơ vin  
242 Dương Đình Hoàng 12A13 Không sơ vin, đi học muộn  
860 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12A13 Đi học muộn 9/12/2014
332 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12A13 Đi học muộn 1/10/2014
1056 Nguyễn Thị Liệu 12A13 Đi chậm 23/12/2014
1099 Nguyễn Thị Liệu 12A13 Đi chậm 23/12/2054
964 Lê Thị Lý 12A13 Đi muộn 15/12/2014
194 Lê Văn Quân 12A13 Không sơ vin  
507 Hồ Trọng Thái 12A13 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
718 Hồ Văn Trí 12A13 Đi học muộn 28/11/2014
97 Hồ Văn Trí 12A13 Đi học muộn  
481 Hồ Văn Trí  12A13 Không sơ vin 9/10/2014
430 Hồ Văn Trị 12A13 đi học chậm 7/10/2014
798 Đậu Đức Trình 12A13 Không đeo thẻ, không đồng phục 5/12/2014
3 Đậu Đức Trinh  12A13 Không sơ vin  
844 Đậu Đức Trình 12A13 Đi muộn, trèo tường vào 8/12/2014
395 Quốc Việt 12A13 Bỏ chào cờ 6/10/2014
10 12A13 Đi học muộn  
178 12A13 Đi học muộn  
16 Lành 12A13 Đi học muộn  
850 Hồ Sỹ Bắc 12A14 Không đồng phục 9/12/2014
115 Lê Thị Diễm 12A14 Đi học muộn  
1158 Lê Văn Đoàn 12A14 không thẻ 20/12/2025
905 Lê Thị Hằng 12A14 Đi muộn + Không thẻ 12/12/2014
310 Đậu Thị Huyền 12A14 Đi học muộn 1/10/2014
376 Đậu Thị Huyền 12A14 Đi học muộn 4/10/2014
245 Hồ Sĩ Khiêm 12A14 Không sơ vin, đi học muộn  
784 Nguyễn Như Mạnh 12A14 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
243 Nguyễn Như Mạnh 12A14 Không sơ vin, đi học muộn  
912 Nguyễn Như Mạnh 12A14 Đi chậm 13/12/2014
305 Bùi Văn Nam 12A14 Không sơ vin 30/09/2014
926 Bùi Văn Nam 12A14 Đi muộn 13/12/2014
861 Nguyễn Thị Nhân 12A14 Đi học muộn 9/12/2014
709 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi học muộn 27/11/2014
454 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi học muộn 8/10/2014
650 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi chậm 18/11/2014
903 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Không đồng phục 12/12/2014
932 Nguyễn Thị Nhật 12A14 Đi muộn 13/12/2014
781 Đậu Thị Nhung 12A14 Không đồng phục 3/12/2014
878 Lê Thị Nhung 12A14 Đi học muộn 10/12/2014
908 Lê Tiến Thế 12A14 Không đồng phục 13/12/2014
92 Nguyễn Đình Thu 12A14 Đi học muộn  
244 Nguyễn Đình Thu 12A14 Không sơ vin, đi học muộn  
297 Nguyễn Đình Thu 12A14 Không sơ vin, không đồng phục 29/09/2014
413 Nguyễn Đình Thu 12A14 không thẻ, không đồng phục 7/10/2014
952 Nguyễn Đình Thu 12A14 Đi chậm 11/12/2014
1151.6 Nguyễn Đình Thu 12A14 Đi muộn 20/12/2017
490 Mạnh 12A14 Không sơ vin 10/10/2014
170 Nam 12A14 Đi học muộn  
265 Năng 12A14 Không sơ vin  
125 Quyết 12A14 Đi học muộn  
197 Tài 12A14 Không sơ vin  
541 Hồ Sỹ Cầu 12A2 Không đeo thẻ 13/10/2023
122 Hồ Thị Hoa 12A2 Đi học muộn  
975 Trần Văn Hoàn 12A2 Đi chậm 15/12/2014
546 Hồ Thị Nga 12A2 Đi xe máy đến trường 14/10/2014
945 Đậu Đức Tính 12A2 Đi chậm 11/12/2014
357 Vũ Văn Tri 12A2 Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 3/10/2014
880 Nguyễn Văn Trung 12A2 Đi học muộn 10/12/2014
522 Anhs 12A2 Đi xe máy, chậm 13/10/2015
59 Thắng 12A2 Đi học muộn  
329 Lê Thị ánh 12A3 Đi học muộn 1/10/2014
955 Lê Văn Đoàn 12A3 Đi chậm 11/12/2014
971 Lê Văn Hùng 12A3 Không sơ vin 15/12/2014
933 Nguyễn Thanh Huyền 12A3 Không đồng phục+Đi muộn 13/12/2014
216 Nguyễn Bá Kiên 12A3 Đi học muộn  
198 Hồ Văn Lợi 12A3 Không sơ vin, có phản ứng với Ban nề nếp  
458 Hồ Văn Lợi 12A3 Đi học muộn 8/10/2014
983 Phương Lý 12A3 Đi chậm 15/12/2014
331 Hồ Văn Nhật 12A3 Đi học muộn 1/10/2014
680 Trần Anh Nhật 12A3 Không mặc đồng phục 22/11/2014
577 Nguyễn Văn Quang 12A3 Không đeo thẻ 20/10/2014
934 Hồ Thị Tâm 12A3 Không đồng phục 13/12/2014
240 Hoàng Thị Trang 12A3 Đi học muộn  
697 Hồ Nguyễn Phương Trang 12A3 Đi học muộn 27/11/2014
404 Hồ Nguyễn Phương Trang 12A3 Đi Học Muộn 6/10/2014
368 Nguyễn Công Trường 12A3 Đi học muộn 4/10/2014
2 Nguyễn Công trường 12A3 Không sơ vin  
996 Kiên 12A3 Đi chậm 15/12/2014
412 Hồ Sỹ Bắc 12A4 không thẻ, không đồng phục 7/10/2014
461 Hồ Sỹ Bắc 12A4 Đi học muộn 8/10/2014
756 Đậu Đức Bằng 12A4 Đi học muộn 3/12/2014
792 Lê Quốc Đạt 12A4 Bỏ học, để xe đạp ngoài trường 4/12/2014
299 Hồ Sỹ Hậu 12A4 Đi học muộn 29/09/2014
333 Vũ Thị Hồng 12A4 Đi học muộn 1/10/2014
527 Vũ Thị Hồng 12A4 Chậm 13/10/2020
1101 Vũ Thị Hồng 12A4 Đi chậm 24/12/2015
692 Nguyễn Đình Khánh 12A4 Đi học muộn 24/11/2014
742 Vũ Thị Lài 12A4 Không đồng phục 1/12/2014
837 Phan Thị Linh 12A4 Không đồng phục 6/12/2014
929 Lê Tiến Lực 12A4 Đi muộn 13/12/2014
741 Bích Ngọc 12A4 Không đồng phục 1/12/2014
1003 Nguyễn Phong Nhã 12A4 Đi chậm 16/12/2014
388 Nguyễn Đình Quang 12A4 Không đúng trang phục 4/10/2014
651 nguyễn đình trình 12a4 Đi chậm 18/11/2014
7 12A4 Không sơ vin  
70 Hiếu 12A4 Không sơ vin  
8 Hùng 12A4 Không sơ vin  
69 Khánh 12A4 Không sơ vin  
41 Lực 12A4 Đi học muộn  
71 Lượng 12A4 Không sơ vin  
165 Nhã 12A4 Đi học muộn  
6 Quang 12A4 Không sơ vin  
67 Quang 12A4 Không sơ vin  
49 Trịnh 12A4 Đi học muộn  
68 Tùng 12A4 Không sơ vin  
361 Cảnh Công 12A5 Không sơ vin 3/10/2014
882 Nguyễn Văn Công 12A5 Đi học muộn 10/12/2014
94 Nguyễn Cảnh Công 12A5 Đi học muộn  
699 Nguyễn Thị Hằng 12A5 Đi học muộn 27/11/2014
304 Hồ Thị Hằng  12A5 Đi học muộn 30/09/2014
374 Hồ Thị Hằng 12A5 Đi học muộn 4/10/2014
937 Hồ Thị Hằng 12A5 Đi chậm 11/12/2014
364 Võ Văn Hoàng 12A5 Đi học muộn 4/10/2014
319 Nguyễn Hữ Hợp 12A5 Không sơ vin 1/10/2014
1150.8 Hồ sỹ Hùng 12A5 Đi muộn 20/12/2016
233 V. Hưng 12A5 Không sơ vin  
946 Đậu Đức Khánh 12A5 Đi chậm 11/12/2014
215 Hoàng Lâm 12A5 Đi học muộn  
316 Hồ Hậu Long 12A5 Không sơ vin 1/10/2014
318 Lê Quang Phúc 12A5 Không sơ vin 1/10/2014
927 Trần Thị Phương 12A5 Đi muộn 13/12/2014
719 Vũ Văn Thiện 12A5 Đi học muộn 28/11/2014
138 Vũ Văn Thiên 12A5 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
289 Vũ Văn Thiên 12A5 Đi học muộn  
405 Đoàn Thị Thu 12A5 Đi Học Muộn 6/10/2014
652 vũ văn thiên 12A5 Đi chậm 18/11/2014
737 Lê Văn Việt 12A5 Đi xe máy không đội mũ BH 29/11/2014
757 Nguyễn Quốc Việt 12A5 Đi học muộn 3/12/2014
867 Nguyễn Quốc Việt 12A5 Đi học muộn 10/12/2014
317 Lê Văn Việt 12A5 Không sơ vin 1/10/2014
427 Nguyễn Quốc Việt 12A5 đi học chậm 7/10/2014
25 Đô 12A5 Đi học muộn  
988 12A5 Đi chậm 15/12/2014
849 Hằng 12A5 Đi học muộn, không đeo thẻ 8/12/2014
563 Hằng 12A5 Đi học muộn 16/10/2014
50 Hoàng 12A5 Đi học muộn  
232 Hoàng 12A5 Không sơ vin  
231 Mạnh 12A5 Không sơ vin  
848 Nga 12A5 Đi học muộn, không đeo thẻ 8/12/2014
181 Thiên 12A5 Đi học muộn  
979 Thiên 12A5 Đi chậm 15/12/2014
362 Tuấn 12A5 Không sơ vin 3/10/2014
535 Nguyễn Đình Cường 12A6 Không đeo thẻ 13/10/2023
298 Lê Quốc Hiệp 12A6 Đi học muộn 29/09/2014
574 Lê Quốc Hiệp 12A6 Đi học muộn, không đeo thẻ, không sơ vin 20/10/2014
636 Lê Quốc Hiệp 12A6 Không thẻ 17/11/2014
729 Bùi Văn Hoàng 12A6 Đị học muộn 29/11/2014
949 Bùi Văn Hoàng 12A6 Đi chậm 11/12/2014
144 Hồ Sĩ Hội 12A6 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
621 Hồ Sĩ Hội 12A6 Không thẻ 24/10/2014
724 Đậu Đức Hợp 12A6 Đi xe máy đến trường 28/11/2014
360 Nguyễn Hữu Hợp 12A6 Đi học muộn, không đồng phục 3/10/2014
900 Nguyễn Hữu Hợp 12A6 Đi học muộn 12/12/2014
518 Hoài Linh 12A6 Đi xe đạp điện không đọi mũ bh 11/10/2014
1 Hồ Linh 12A6 Không sơ vin  
406 Nguyễn Thị Hoài Linh 12A6 Đi Học Muộn 6/10/2014
688 Hồ Phương Nam 12A6 Không đeo thẻ 24/11/2014
120 Hồ Phương Nam 12A6 Đi học muộn  
345 Hồ Phương Nam 12A6 Bỏ giờ 1/10/2014
439 Hồ Phương Nam 12A6 đi học chậm - không đồng phục 7/10/2014
444 Hồ Phương Nam 12A6 Không đồng phục, khong thẻ, đi học muộn 8/10/2014
508 Hồ Phương Nam 12A6 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
1032 Bảo Ngọc 12A6 Đi chậm 23/12/2014
1075 Bảo Ngọc 12A6 Đi chậm 23/12/2030
1107 Vũ Thị Oanh 12A6 Đi chậm 24/12/2021
896 Cù Xuân Sang 12A6 Không đồng phục 10/12/2014
246 Cù Xuân Sang 12A6 Không sơ vin, đi học muộn  
460 Cù Xuân Sang 12A6 Đi học muộn 8/10/2014
247 Nguyễn Bá Sâm 12A6 Không sơ vin, đi học muộn  
447 Nguyễn Bá Sâm 12A6 Không sơ vin 8/10/2014
137 Nguyễn Bá Sơn 12A6 Không sơ vin  
826 Nguyễn Duy Tấn 12A6 Đi học muộn 6/12/2014
1105 Nguyễn Thị Thúy 12A6 Đi chậm 24/12/2019
283 Lê Minh Trí 12A6 Đi học muộn  
536 Lê Minh Trí 12A6 Không đeo thẻ 13/10/2023
471 Nguyễn Xuân Trung 12A6 Đi học muộn 8/10/2014
874 Traần Văn Tuấn 12A6 Không đồng phục 10/12/2014
334 Trần Văn Tuấn 12A6 Đi học muộn 1/10/2014
493 Trần Văn Tuấn 12A6 Đi học muộn 11/10/2014
998 Trần Văn Tuấn 12A6 Đi chậm 16/12/2014
1106 Trần Văn Tuấn 12A6 Đi chậm 24/12/2020
759 Lê Công Tùng 12A6 Đi học muộn 3/12/2014
146 Hoàng 12A6 Không sơ vin, đi học muộn, trèo tường  
20 Sang 12A6 Đi học muộn  
56 Thúy 12A6 Đi học muộn  
326 Trí 12A6 Đi học muộn 1/10/2014
14 Trung 12A6 Đi học muộn  
440 Vũ Mạnh Cầm 12A7 Đi học muonj, không đồng phục 7/10/2014
437 Nguyễn Văn Cường 12A7 đi học chậm 7/10/2014
808 Phạm Văn Dương 12A7 Không đồng phục, đi học muộn 5/12/2014
875 Phạm Văn Dương 12A7 Không đồng phục 10/12/2014
428 Phạm Văn Dương 12A7 đi học chậm 7/10/2014
510 Phạm Văn Dương 12A7 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
545 Phạm Văn Dương 12A7 Trèo tường ra quán 14/10/2014
217 Nguyễn Đức 12A7 Đi học muộn  
857 Nguyễn Thị Hà 12A7 Đi học muộn 9/12/2014
918 Nguyễn Thị Thu Hiền 12A7 Không đồng phục 13/12/2014
624 Hồ Văn Hùng 12A7 Không thẻ 24/10/2014
653 hồ thị huệ 12A7 Đi chậm 18/11/2014
579 Nguyễn Đình Nhiên 12A7 Không đeo thẻ 20/10/2014
726 Ngô Thị Oanh 12A7 Đi xe máy không đội mũ BH 28/11/2014
654 Lê Thị Phương 12A7 Đi chậm 18/11/2014
1045 Vũ Thị Quỳnh  12A7 Đi chậm 23/12/2014
1088 Vũ Thị Quỳnh 12A7 Đi chậm 23/12/2043
725 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A7 Đi xe máy không đội mũ BH 28/11/2014
1039 Vũ Thị Tuyết 12A7 Đi chậm 23/12/2014
1082 Vũ Thị Tuyết 12A7 Không đồng phục 23/12/2037
335 Cầm 12A7 Đi học muộn 1/10/2014
336 Dương 12A7 Đi học muộn 1/10/2014
40 Hiền 12A7 Đi học muộn  
169 Hùng 12A7 Đi học muộn  
167 Nga 12A7 Đi học muộn  
171 Tuyết 12A7 Đi học muộn  
845 Ngọc ánh 12A8 Đi học muộn, không đeo thẻ 8/12/2014
824 Lê Văn Dương 12A8 Đi học muộn 6/12/2014
411 Cờ Đỏ 12A8 Không đi chấm ở lớp 10A6 7/10/2014
309 Hồ Thị Hồng  12A8 Đi học muộn 1/10/2014
838 Nguyễn Thị Lài 12A8 Không đồng phục 6/12/2014
166 Hà Mi 12A8 Đi học muộn  
547 Nguyễn Đình Thắng 12A8 Đi xe máy đến trường 14/10/2014
1160.4 Nguyễn Duy Tuấn 12A8 đi muộn 20/12/2028
637 nguyễn Duy Tuấn 12A8 Đi học muộn 17/11/2014
15 Hương 12A8 Đi học muộn  
19 Tuyết 12A8 Đi học muộn  
503 Lê Thị Loan 12A9 Không đeo thẻ hs 11/10/2014
950 Hồ Thị Thúy 12A9 Đi muộn + Để xe ngoài trường 11/12/2014
32 Đức   Không sơ vin  

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây