Danh sách học sinh có sự điều chỉnh lớp năm học 2014-2015

Thứ năm - 21/08/2014 11:35
Theo yêu cầu nguyện vọng và xét theo năng lực của từng học sinh đã đề nghị chuyển lớp cũng như sĩ số giữa các lớp, nhà trường đã có sự điều chỉnh lại học sinh trong trường để đảm bảo sự hợp lý trong năm học 2014-2015.
Nay nhà trường thông báo đến các em sự biến động trên để các em có thể theo dõi và thực hiện tốt buổi học đầu tiên vào ngày 25/08/2014.

Chú ý:
1. Các lớp có lịch lao động, lịch trực tiến hành theo lịch.
2. Các lớp còn lại tiến hành xem thời khoá biểu trên hệ thống website hoặc bảng tin nhà trường.
3. Thời gian học buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút (học chính thức 7 giờ 00 phút).
4. Các em đến trường cần thực hiện nghiêm túc tác phong, nền nếp, nội quy của nhà trường như năm học 2013-2014.
Chúc các em một năm học mới thành công!


DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 CÓ SỰ  ĐIỀU CHUYỂN
 
STT Họ và tên TBcm XLHL XLHK Lớp cũ Chuyển Lớp mới Ghi chú
1 Hồ Thị Nhàn 7,5 K T 12A1 2 12A2  
2 Hồ Thị Phương 7,6 K T 12A1 2 12A2  
3 Lê Thị Phượng 7,6 K T 12A1 2 12A2  
4 Nguyễn Đình Thuyết 7,3 K T 12A1 2 12A2  
5 Hồ Thị Quyên 7,9 K T 12A1 3 12A3  
6 Lê Văn Thắng 8,1 G T 12A1 3 12A3  
7 Nguyễn Đình Thắng 6.5 TB K 12A11 8 12A8  
8 Bùi Thị Phương 7,7 K T 12A2 1 12A1  
9 Lê Tiến Quyết 7,6 K T 12A2 1 12A1  
10 Hồ Hữu Thắng 7,7 K T 12A2 1 12A1  
11 Nguyễn Xuân Hùng 7,0 K T 12A2 4 12A4  
12 Hồ Sỹ Hương 7,2 K K 12A2 4 12A4  
13 Hồ Trọng Đô 6,6 K K 12A2 5 12A5  
14 Nguyễn Thị Châu 7,7 TB T 12A3 1 12A1  
15 Hoàng Thị Hà 7,7 K T 12A3 1 12A1  
16 Đậu Đức Bằng 6,5 K T 12A3 4 12A4  
17 Đậu Thị Hoa 6,9 K T 12A3 4 12A4  
18 Nguyễn Thị Hoa 7,1 TB T 12A3 4 12A4  
19 Đoàn Thị Thu 7,0 TB T 12A3 5 12A5  
20 Nguyễn Đình Thành 7.3 K T 12A4 2 12A2  
21 Nguyễn Công Cường 6.7 K T 12A4 3 12A3  
22 Hồ Văn Nhật 6.3 TB K 12A4 3 12A3  
23 Hoàng Danh Tài 6.8 K T 12A4 3 12A3  
24 Nguyễn Thị Thanh 7.0 K T 12A4 3 12A3  
25 Vũ Văn Tri 7.1 K K 12A5 2 12A2  
26 Lê Văn Hùng 7.2 K T 12A5 3 12A3  
27 Vũ Thị Lài 6.3 TB TB 12A6 4 12A4  
28 Phan Thị Hạnh 5.6 TB Y 12A6 11 12A11  
29 Nguyễn Quốc Việt 5.9 TB K 12A6 5 12A5  
30 Lê Thị Oanh 6.4 TB K 12A8 11 12A11  
31 Lê Văn Trường 6.1 TB T 12A8 13 12A13  
32 Trần Thị Triều 7.2 K T 12A9 7 12A7  

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 CÓ SỰ  ĐIỀU CHUYỂN
STT Họ và tên TBcm XLHL XLHK Lớp cũ Chuyển Lớp mới Ghi chú
1 Nguyễn Đình Hiếu 7,8 K T 11A1 A2 11A2  
2 Đặng Thị Huyền 8,0 K T 11A1 A2 11A2  
3 Đậu Đức Phương 7,7 K T 11A1 A2 11A2  
4 Đậu Đức Sơn 7,1 K K 11A1 A2 11A2  
5 Nguyễn Văn Trường 7,2 K T 11A1 A2 11A2  
6 Hồ Lê Anh Tuấn 7,2 K K 11A1 A2 11A2  
7 Hồ Sỹ Quang Hùng 5.5 TB TB 11A10 A8 11A8  
8 Lê Văn Quân 5.5 TB K 11A10 A5 11A5  
9 Hồ Phương Thảo 6.3 TB K 11A11 A9 11A9  
10 Lê Thùy Giang 6.2 TB K 11A13 A8 11A8  
11 Văn Thị Giang 7.2 K T 11A13 A9 11A9  
12 Dương Thị Thu 7.4 K T 11A13 A9 11A9  
13 Nguyễn Công Hoan 8,0 G T 11A2 A1 11A1  
14 Hồ Việt Hưng 7,8 K T 11A2 A1 11A1  
15 Hồ Trọng Nguyên 7,6 K T 11A2 A1 11A1  
16 Lê Thị Tâm 7,9 K T 11A2 A1 11A1  
17 Trần Doãn Thực 7,5 K T 11A2 A1 11A1  
18 Lê Văn Đức 5,8 TB TB 11A3 A4 11A4  
19 Trần Tình 6,3 TB K 11A3 A4 11A4  
20 Nguyễn Cảnh Hùng 6,1 Y T 11A3 A5 11A5  
21 Bùi Thị Nhung 7,7 K T 11A3 A5 11A5  
22 Lê Văn Lực 7.4 K T 11A4 A3 11A3  
23 Nguyễn Tiến Sĩ 5.8 TB TB 11A4 A6 11A6  
24 Lê Văn Đức 5.7 TB   11A4 A7 11A7  
25 Nguyễn Phương Thảo 7.1 K T 11A4 A9 11A9  
26 Nguyễn Thị Chung       11A4 A4 A3  
27 Nguyễn Thị Ngọc Lê 7.8 K T 11A5 A3 11A3  
28 Đặng Ngọc Linh 6.9 K T 11A5 A3 11A3  
29 Lê Đôn Thanh 6.9 K T 11A5 A3 11A3  
30 Nguyễn Cảnh Thoại 6.3 TB K 11A6 A2 11A2  
31 Hồ Sỹ Long 6.8 K T 11A7 A4 11A4  
32 Hồ Trung Kiên 5.4 TB TB 11A8 A13 11A13  
33 Nguyễn Văn Tuấn 5.5 TB TB 11A8 A13 11A13  
34 Cao Trọng Vinh 6.0 TB TB 11A9 A11 11A11  
35 Lê Thị Dung 6.2 TB K 11A9 A13 11A13  
36 Trần Thị Thu Hương 6.5 TB K 11A9 A13 11A13  
37 Lê Tiến Thắng 6.3 TB TB 11A9 A14 11A14  
38 Nguyễn Anh Tuấn 6.5 TB TB 11A9 A14 11A14  
39 Lê Văn Tiến         Lưu Ban 11A10  
40 Nguyễn Văn Đông         Quế Phong 11A4  
41 Hồ Trọng Thắng         QL3 11A7  
42 Phạm Văn Tuấn         Học lại A5 11A7  


DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 CÓ SỰ  ĐIỀU CHUYỂN
STT Họ và Tên Ngày Sinh GT THCS Lớp cũ Lớp Mới Ghi chú
1 Hồ Sỹ Đông 19-07-1999 Nam THCS Quỳnh Thanh 10A1 10A3  
2 Nguyễn Thị Phương Thuý 02-09-1999 Nữ PTCS Quỳnh Hoa 10A1 10A8  
3 Nguyễn Thị Thúy 07-02-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10A1 10A4  
4 Nguyễn Anh Tuấn 30-07-1999 Nam THCS Quỳnh Thanh 10A1 10B  
5 Nguyễn Bá Bình 12-06-1999 Nam THCS Quỳnh Thạch 10A2 10A3  
6 Hồ Thị Huyền 18-09-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A2 10A1  
7 Nguyễn Hoàng Linh 18-12-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A2 10A1  
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 09-01-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10A2 10A1  
9 Nguyễn Đình Long 16-03-1999 Nam THCS Quỳnh Tân 10A2 10A3  
10 Nguyễn Thị Thanh 19-07-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A2 10A1  
11 Lê Thị An 04-05-1999 Nữ THCS Hồ Xuân Hương 10A3 10A1  
12 Nguyễn Thị Bình 26-06-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A3 10A2  
13 Đậu Thị Oanh 07-11-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A3 10A2  
14 Nguyễn Thị Thúy 10-10-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10A3 10A1  
15 Lê Thị Tình 28-05-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A3 10A2  
16 Hồ Thị Trang 12-07-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10A3 10A2  
17 Lê Thị Vân 23-05-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A3 10A2  
18 Hồ Thị Hoài 03-04-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A4 10A3  
19 Hồ Sỹ Tuệ 17-08-1999 Nam THCS Quỳnh Tân 10A4 10A3  
20 Trần Thị Lệ Hằng 16-07-1999 Nữ THCS Quỳnh Thanh 10A5 10A8  
21 Hồ Ngọc Hùng 20-05-1999 Nam THCS Quỳnh Tân 10A5 10A3  
22 Lê Thị Diệu Linh 28-05-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A5 10A2  
23 Hồ Hữu Chiến 14-09-1999 Nam THCS Quỳnh Thanh 10A6 10A8  
24 Lê Tiến Chung   Nam   10A6 10A8 Ở Lại (10A6)
25 Lê Thị Thúy 17-07-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10A6 10A2  
26 Nguyễn Xuân An 01-01-1999 Nam THCS Quỳnh Thạch 10A7 10A6  
27 Lê Huỳnh Đức 30-07-1999 Nam PTCS Quỳnh Hoa 10A7 10A4  
28 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06-11-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A7 10A3  
29 Phan Thị Quỳnh Như 01-04-1999 Nữ PTCS Quỳnh Hoa 10A7 10A3  
30 Nguyễn Thị Phương 17-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A7 10A8  
31 Hồ Trọng Trường 07-01-1999 Nam THCS Quỳnh Xuân 10A7 10A3  
32 Văn Đình Vũ 25-09-1999 Nam THCS Quỳnh Thạch 10A7 10A4  
33 Nguyễn Thị Tú Anh 28-06-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A8 10A2  
34 Nguyễn Thị Duyên 06-10-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A8 10A1  
35 Lê Thị Hiền 02-06-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A8 10A2  
36 Nguyễn Thị Lài 04-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A8 10A3  
37 Hồ Thị Minh Phụng 19-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10A8 10A2  
38 Đậu Đức Toàn 14-07-1999 Nam THCS Quỳnh Xuân 10A8 10A5  
39 Vũ Thị Xinh 27-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10A8 10A3  
40 Nguyễn Thị Dung 15-08-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10B 10D1  
41 Lê Thị Thanh 17-11-1999 Nữ THCS Quỳnh Hậu 10B 10D3  
42 Nguyễn Thị Hạnh 15-01-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10C 10D1  
43 Lê Thị Hồng 19-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10C 10A7  
44 Đậu Thị Nhung 13-12-1998 Nữ THCS Quỳnh Văn 10C 10D1  
45 Đậu Đức Phúc 14-04-1999 Nam THCS Quỳnh Tân 10C 10A7  
46 Hoàng Đình Quân 01-10-1999 Nam THCS Quỳnh Thạch 10C 10D1  
47 Văn Thị Thuý 07-04-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10C 10A7  
48 Nguyễn Hòa 03-10-1999 Nam THCS Quỳnh Thanh 10D1 10B  
49 Trần Thị Trang 18-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Thanh 10D1 10A5  
50 Nguyễn Thị Huyền 17-03-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10D2 10D1  
51 Nguyễn Văn Kha 02-09-1999 Nam THCS Quỳnh Xuân 10D2 10A5  
52 Bùi Xuân Khang 12-11-1999 Nam PTCS Quỳnh Hoa 10D2 10A4  
53 Hồ Thị Nhung 05-01-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D2 10C  
54 Đậu Thị Huệ 30-04-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D3 10C  
55 Nguyễn Thị Nguyệt 20-10-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10D3 10D1  
56 Hồ Thị Oanh 21-01-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10D3 10A7  
57 Nguyễn Thị Thiết 08-12-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D3 10A7  
58 Phan Hoàng Vy 01-06-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10D3 10C  
59 Nguyễn Thị Hồng Anh 10-10-1999 Nữ THCS Quỳnh Thạch 10D4 10C  
60 Đậu Thị Dung 05-01-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10D4 10A5  
61 Trần Thị Thanh Huyền 27-02-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D4 10C  
62 Đậu Thị Lan 11-02-1999 Nữ THCS Quỳnh Văn 10D4 10A4  
63 Nguyễn Hà My 10-09-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D4 10C  
64 Nguyễn Thị Thảo 06-04-1999 Nữ THCS Quỳnh Xuân 10D4 10C  

Tác giả bài viết: Hồ Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây