Lấy điểm số năm học 2013-2014

Thứ ba - 10/03/2015 00:23
Để lấy dữ liệu năm học 2013-2014 quý thầy cô có thể vào phần mềm SMAS tại địa chỉ http://login.e-school.edu.vn
Với tên đăng nhập và mật khẩu cũ của năm 2013-2014 (tên đăng nhập giống vnedu.vn)
Hướng dẫn với http://login.e-school.edu.vn
Sau khi thầy cô đăng nhập vào http://login.e-school.edu.vn 
thầy cô vào mục Báo cáo/In sổ điểm bộ môn để in sổ điểm

Chọn In sổ điểm Bộ môn để in sổ điểm theo kỳ.
 


Hoặc vào đăng nhập vào http://vnedu.vn và chọn năm học 2013-2014 để có dữ liệu cũ
Hướng dẫn với vnedu.vn 
Chọn dữ liệu năm học 2013-2014 


Mở mục Sổ điểm và sẽ thấy phần điểm số trong lớp của năm học 2013-2014 

Tác giả bài viết: Hồ Hoàng