[KHỐI 12] Danh sách học sinh học sinh vi phạm kỳ 1 năm học 2017-2018

Thứ hai - 08/01/2018 22:56
Trong kỳ 1 năm học 2017-2018, qua theo dõi xác suất Đoàn trường đã lưu lại các trường hợp vi phạm nội quy sau đây.
Những vi phạm này có thể sử dụng làm một kênh thông tin xép loại.
Tuy nhiên các học sinh bị ít lỗi, nhưng lỗi không phải cố ý, những lỗi vô tình đề nghị GVCN không vì thế mà hạ hạnh kiểm của học sinh.
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM DO ĐOÀN TRƯỜNG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
STT Họ và Tên Lớp Nội dung Ngày tháng
1 Đậu Đức Dương 12A1 Chậm 18/10/2017
2 Hoàng Thị Hồng Giang 12A1 Chậm 25/11/2017
3 Khanh 12A1 Chậm học thêm 23/10/2017
4 Hồ Sỹ Khanh 12A1 Chậm 12/10/2017
5 Hồ Sỹ Khanh 12A1 Chậm 22/12/2017
6 Nguyễn Thị Nga.A 12A1 Chậm 03/01/2018
7 Nguyễn Thị Nga.a 12A1 đp, chậm 20/12/2017
8 Nguyễn Thị Nga 12A1 Đi chậm 02/11/2017
9 Hồ Thị Ngọc 12A1 Chậm      02/10/2017
10 Nguyễn THị Quỳnh Nhung 12A1 Chậm 15/12/2017
11 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 12A1 Chậm 12/10/2017
12 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 12A1 Chậm học 21/12/2017
13 Lê Hoài Phương 12A1 Chậm 28/09/2017
14 Lê Hoài Phương 12A1 Chậm 30/09/2017
15 Lê Hoài Phương 12A1 Chậm      02/10/2017
16 Lê Hoài Phương 12A1 Chậm 03/01/2018
17 Hồ Hữu Sáng 12A1 Chậm 18/10/2017
18 Vũ THị Trang 12A1 Chậm 25/11/2017
19 Lê Hữu Trọng 12A1 Chậm 03/01/2018
1 Tài Anh 12A2 Chậm 08/12/2017
2 Vũ Trí Tài Anh 12A2 Chậm 27/10/2017
3 Vũ Trí Tài Anh 12A2 Chậm 23/11/2017
4 Vũ Trí Tài Anh 12A2 Đồng phục, chậm 24/11/2017
5 Tuấn Anh 12A2 Chậm 15/12/2017
6 Hồ Văn Châu 12A2 Chậm 03/11/2017
7 Hồ Văn Châu 12A2 Chậm 09/11/2017
8 Hồ Văn Châu 12A2 Chậm 28/11/2017
9 Hồ Văn Châu 12A2 Chậm học 06/12/2017
10 Hồ Văn Châu 12A2 Dép 18/09/2017
11 Hồ Văn Châu 12A2 Thẻ 18/10/2017
12 Hồ Hữu Chung 12A2 Chậm      02/10/2017
13 Hồ Hữu Chung 12A2 Chậm học 05/12/2017
14 Nguyễn Đình Dương 12A2 Chậm 19/10/2017
15 Đậu Thị Hồng 12A2 Chậm 12/09/2017
16 Nguyễn Đăng Kiên 12A2 Chậm 01/11/2017
17 Nguyễn Đăng Kiên 12A2 Chậm học 21/11/2017
18 Hồ Thị Lan 12A2 Chậm 28/09/2017
19 Hồ Sỹ Linh 12A2 Chậm 19/10/2017
20 Hồ Sỹ Linh 12A2 Chậm 03/01/2018
21 Hồ Sỹ Linh 12A2 Dép 18/09/2017
22 Hồ Sỹ Linh 12A2 Thẻ, Châm 24/11/2017
23 Hồ Sỹ Linh 12A2 Cố tình vào chậm 21/10/2017
24 Hồ sỹ Linh 12A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
25 Đậu Thị Linh 12A2 Chậm         07/11/2017
26 Nguyễn Văn Linh 12A2 Ko sơ vin 15/11/2017
27 Loan 12A2 Chậm 08/12/2017
28 Hồ Thị Loan 12A2 Chậm 23/10/2017
29 Hồ Thị Loan 12A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
30 Hoàng Đức Mạnh 12A2 Mũ BH 12/10/2017
31 Hồ Đức Nam 12A2 Chậm 20/12/2017
32 Hồ Đức Nam 12A2 Dép 13/11/2017
33 Phan Thị Hồng Nhung 12A2 Chậm 08/11/2017
34 Nguyễn Đình Quân 12A2 Chậm 19/10/2017
35 Nguyễn Đình Quân 12A2 Chậm 24/11/2017
36 Nguyễn Đình Quân 12A2 Chậm, đồng phục, thẻ, dép 16/12/2017
37 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 12A2 Chậm, dép 25/10/2017
38 Lê Phương Quỳnh 12A2 Chậm 12/09/2017
39 Lê Hồng Tâm 12A2 Chậm, dép 02/12/2017
40 Nguyễn Xuân Thành 12A2 Chậm 01/11/2017
41 Cù Thị Thanh Thúy 12A2 Chậm 30/09/2017
42 Nguyễn Đình Toàn 12A2 Chậm 09/11/2017
43 Nguyễn Thị Trang 12A2 Chậm 24/11/2017
44 Nguyễn Thị Trang 12A2 Chậm 22/12/2017
45 Nguyễn Thị Trang 12A2 Chậm 02/01/2018
46 Nguyễn Thị Trang 12A2 Chậm 03/01/2018
47 Nguyễn Thị Trang 12A2 Không đồng phục 05/12/2017
48 Nguyễn Duy Trung 12A2 Chậm      02/10/2017
49 Nguyễn Duy Trung 12A2 Chậm 19/10/2017
50 Nguyễn Duy Trung 12A2 Chậm 15/12/2017
51 Nguyễn Duy Trung 12A2 Chậm 03/01/2018
52 Hồ Minh Tuấn 12A2 Chậm, dép 30/11/2017
53 Phan Thị Vân 12A2 Chậm 14/11/2017
1 Vũ Văn An 12A3 Chậm 03/01/2018
2 Hồ Văn Đệ 12A3 Đi chậm 02/11/2017
3 Đức 12A3 Muộn         19/12/2017
4 Phan Hữu Đức 12A3 Chậm học 09/10/2017
5 Hoàng Văn Đức 12A3 Chậm 18/09/2017
6 Hoàng Văn Đức 12A3 Chậm 15/12/2017
7 Hoàng Văn Đức 12A3 Chậm 16/12/2017
8 Hoàng Văn Đức 12A3 Chậm 15 phút 11/12/2017
9 Hồ Thị Giang 12A3 Mũ BH 12/09/2017
10 Nguyễn Cảnh Hiếu 12A3 Chậm 27/09/2017
11 Nguyễn Cảnh Hiếu 12A3 Chậm 28/09/2017
12 Nguyễn Cảnh Hiếu 12A3 Chậm 04/10/2017
13 Nguyễn Cảnh Hiếu 12A3 Thẻ 27/11/2017
14 Lê Thị Hòa 12A3 Chậm 08/11/2017
15 Lê Thị Hòa 12A3 Chậm 20/12/2017
16 Lê Thị Hòa 12A3 Chậm học 23/11/2017
17 Nguyễn Công Hoàng 12A3 Chậm 04/10/2017
18 Duy Hoàng 12A3 Muộn         19/12/2017
19 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 04/10/2017
20 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 19/10/2017
21 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 23/11/2017
22 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 11/12/2017
23 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 13/12/2017
24 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm 15/12/2017
25 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Chậm học 23/11/2017
26 Nguyễn Duy Hoàng 12A3 Hắt nước từ tầng 3 xuống 10/11/2017
27 Hồ Văn Huấn 12A3 Chậm 20/09/2017
28 Hồ Văn Huấn 12A3 Chậm 16/12/2017
29 Hồ Văn Huấn 12A3 Chậm học 21/11/2017
30 Vũ Xuân Hùng 12A3 Chậm 11/10/2017
31 Hồ Đình Linh 12A3 Nói bậy 27/09/2017
32 Lưu Ngọc Linh 12A3 Chậm 19/10/2017
33 Lưu Ngọc Linh 12A3 Chậm 13/12/2017
34 Hồ Thị Loan 12A3 Chậm 08/11/2017
35 Nguyễn Thị Loan 12A3 Chậm 07/12/2017
36 Hồ Sỹ Lực 12A3 Chậm 19/10/2017
37 Hồ Sỹ Lực 12A3 Chậm học 06/12/2017
38 Hồ Sỹ Lực 12A3 Muộn         19/12/2017
39 Hồ Sỹ Lực 12A3 sơ vin 12/10/2017
40 Lê Thị Mai 12A3 Chậm 28/09/2017
41 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm 28/09/2017
42 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm 28/09/2017
43 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm 12/10/2017
44 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm 28/11/2017
45 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm 09/12/2017
46 Hồ Trọng Minh 12A3 Chậm học 31/10/2017
47 Hồ Thị Ngọc 12A3 Chậm 14/09/2017
48 Hồ Thị Ngọc 12A3 Chậm 23/11/2017
49 Lưu Ngọc Ninh 12A3 Đi chậm 02/11/2017
50 Lưu Tăng Hữu Quyết 12A3 Chậm 12/10/2017
51 Hồ Trọng Sỹ 12A3 Không đồng phục 05/12/2017
52 Hồ Trọng Sỵ 12A3 Sơ vin 26/10/2017
53 Tài 12A3 Muộn         19/12/2017
54 Hồ Trọng Tài 12A3 Chậm 23/11/2017
55 Hồ Trọng Tài 12A3 Chậm học 14/12/2017
56 Hồ Trọng Tài 12A3 Sơvin 15/12/2017
57 Nguyễn Xuân Thành 12A3 Chậm 27/09/2017
58 Nguyễn Xuân Thành 12A3 Chậm 04/10/2017
59 Nguyễn Xuân Thành 12A3 Chậm 06/11/2017
60 Nguyễn Xuân Thành 12A3 Chậm học 05/12/2017
61 Nguyễn Xuân Thành 12A3 Đồng phục 26/10/2017
62 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Chậm 05/10/2017
63 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Chậm         07/11/2017
64 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Chậm 07/12/2017
65 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Chậm 20/12/2017
66 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 o sơ vin 07/12/2017
67 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 sơ vin 12/10/2017
68 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Trèo tường 21/09/2017
69 Hoàng Mạnh Thìn 12A3 Trèo tường 28/11/2017
70 Vũ Thị Trang 12A3 dép, chậm 24/11/2017
71 Hồ Trọng Trường 12A3 Chậm học 07/12/2017
72 Hồ Trọng Trường 12A3 Chậm học 21/12/2017
73 Hồ Trọng Trường 12A3 Đồng phục 26/10/2017
74 Nguyễn Duy Tú 12A3 Chậm 23/12/2017
75 Nguyễn Duy Tú 12A3 Chậm học 07/12/2017
76 Nguyễn Duy Tú 12A3 Chậm học 21/12/2017
77 Nguyễn Duy Tú 12A3 Mũ BH 12/10/2017
1 An 12A4 Muộn         19/12/2017
2 Anh 12A4 Chậm 12/12/2017
3 Đoàn Đặng Hoàng Anh 12A4 Chậm 26/09/2017
4 Đoàn Đặng Hoàng Anh 12A4 Chậm 27/10/2017
5 Đoàn Đặng Hoàng Anh 12A4 Đồng phục 26/10/2017
6 Đoàn Đặng Hoàng Anh 12A4 đồng phục 20/12/2017
7 Đoàn Đặng Hoàng Anh 12A4 Sơvin 26/09/2017
8 Hồ Đình Ánh 12A4 đp, thẻ 20/12/2017
9 Nguyễn Đình Ánh 12A4 Đồng phục 26/10/2017
10 Hồ Hoàng Báu 12A4 Chậm 13/10/2017
11 Hồ Văn Bắc 12A4 Chậm      02/10/2017
12 Hồ Văn Bắc 12A4 Chậm 05/10/2017
13 Hồ Văn Bắc 12A4 Chậm học 09/10/2017
14 Hồ Văn Bắc 12A4 Đi chấm cờ đỏ không đúng 10/11/2017
15 Hồ Văn Bắc 12A4 Đốt pháo thúi 12/12/2017
16 Hồ Văn Bắc 12A4 Sơvin 26/09/2017
17 Bình 12A4 Chậm 12/12/2017
18 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Chậm 26/09/2017
19 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Chậm 25/10/2017
20 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Điện thoại 20/12/2017
21 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Sử dụng ĐT 19/09/2017
22 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Trèo tường 28/11/2017
23 Nguyễn Trọng Bình 12A4 Vô lễ với GV 14/11/2017
24 Hồ Sỹ Ngọc Dũng 12A4 Sử dụng đt trong giờ 07/12/2017
25 Hồ Sỹ Ngọc Dũng 12A4 Thẻ, đi lại lôn xộn 10/11/2017
26 Nguyễn Trọng Đình 12A4 Chậm 01/11/2017
27 Đức 12A4 Trèo tường, bỏ học 14/09/2017
28 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm 27/09/2017
29 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm 27/11/2017
30 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm 29/11/2017
31 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm 09/12/2017
32 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm 11/12/2017
33 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm, dép 30/11/2017
34 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm, Đồng phục 25/10/2017
35 Nguyễn Văn Đức 12A4 Chậm, thẻ 01/12/2017
36 Nguyễn Văn Đức 12A4 Dép, chậm 20/12/2017
37 Nguyễn Văn Đức 12A4 Đồng phục 26/10/2017
38 Nguyễn Văn Đức 12A4 Thẻ, chậm 13/10/2017
39 Nguyễn Văn Đức 12A4 Thẻ, chậm 25/11/2017
40 Đậu Đức Hà 12A4 Chậm         07/11/2017
41 Đậu Đức Hải 12A4 Chậm 13/11/2017
42 Đậu Đức Hải 12A4 Sơvin 26/09/2017
43 Văn Đức Hiếu 12A4 Chậm 05/10/2017
44 Văn Đức Hiếu 12A4 Chậm 19/10/2017
45 Huyền 12A4 Chậm 08/12/2017
46 Nguyễn THị Huyền 12A4 Chậm 22/12/2017
47 Nguyễn Thị Huyền 12A4 Chậm 20/09/2017
48 Nguyễn Thị Huyền 12A4 Chậm 05/10/2017
49 Nguyễn Thị Huyền 12A4 Chậm 12/12/2017
50 Nguyễn Thị Huyền 12A4 Chậm 03/01/2018
51 Hưng 12A4 Chậm 13/11/2017
52 Văn Hưng 12A4 Chậm 04/01/2018
53 Trần Văn Hưng 12A4 Chậm 24/11/2017
54 Trần Văn Hưng 12A4 Chậm học 09/10/2017
55 Trần Văn Hưng 12A4 Đồng phục 26/10/2017
56 Trần Văn Hưng 12A4 đồng phục 20/12/2017
57 Trần Văn Hưng 12A4 Đông phục, thẻ 26/10/2017
58 Trần Văn Hưng 12A4 Quần rách, thẻ 21/11/2017
59 Trần Văn Hưng 12A4 Sơvin 26/09/2017
60 Võ Văn Hưng 12A4 Đồng phục 26/10/2017
61 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm 08/11/2017
62 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm 13/11/2017
63 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm 13/12/2017
64 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm 20/12/2017
65 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm học 09/10/2017
66 Vũ Văn Hưng 12A4 Chậm, Thẻ 22/12/2017
67 Vũ Văn Hưng 12A4 Ko sơ vin 15/11/2017
68 Vũ Văn Hưng 12A4 Bỏ giờ ở nhà anh Đô 09/12/2017
69 Trần Văn Lệ 12A4 Chậm 12/10/2017
70 Nguyễn Thị Linh 12A4 Chậm, son, dép, đồng phục 26/09/2017
71 Nguyễn Thị Linh 12A4 Thẻ, châm 25/11/2017
72 Hồ Ngọc Mai 12A4 Không đeo thẻ 23/10/2017
73 Hồ ngọc Mai 12A4 Chậm 22/12/2017
74 Đậu Thị Mai 12A4 Chậm 01/12/2017
75 Đậu Thị Mai 12A4 Chậm 07/12/2017
76 Đậu Thị Mai 12A4 Chậm 20/12/2017
77 Nam 12A4 Chậm 12/12/2017
78 Nam 12A4 Muộn         19/12/2017
79 Văn Nam 12A4 Chậm 04/01/2018
80 Lê Văn Nam 12A4 Chậm 08/11/2017
81 Lê Văn Nam 12A4 Chậm 27/11/2017
82 Lê Văn Nam 12A4 Chậm 09/12/2017
83 Lê Văn Nam 12A4 Chậm 22/12/2017
84 Lê Văn Nam 12A4 Chậm học 20/12/2017
85 Lê Văn Nam 12A4 Chậm học 21/12/2017
86 Lê Văn Nam 12A4 Chậm, dép 14/11/2017
87 Lê Văn Nam 12A4 Chậm, Thẻ      02/10/2017
88 Lê Văn Nam 12A4 Chậm, thẻ 01/12/2017
89 Lê Văn Nam 12A4 Đồng phục 26/10/2017
90 Lê Văn Nam 12A4 Thẻ 22/12/2017
91 Lê Văn Nam 12A4 Trèo tường, ở ngoài anh Đô 19/10/2017
92 Lê Vân Nam 12A4 Chậm 13/12/2017
93 Phương 12A4 Chậm 12/12/2017
94 Minh Phương 12A4 Chậm 08/12/2017
95 Minh Phương 12A4 Chậm 04/01/2018
96 Minh Phương 12A4 Chậm học 24/10/2017
97 Minh Phương 12A4 Bỏ giờ, trèo tường 14/09/2017
98 Ng Đình Minh Phương 12A4 Chậm         07/11/2017
99 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm 26/10/2017
100 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm 01/11/2017
101 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm 08/11/2017
102 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm 11/11/2017
103 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm học 09/10/2017
104 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm học 23/11/2017
105 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm học 20/12/2017
106 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm, đồng phục 25/10/2017
107 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm, thẻ 28/11/2017
108 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Đồng phục, chậm 02/01/2018
109 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Thẻ 17/10/2017
110 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Chậm, trèo tường 30/11/2017
111 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Đi xem máy 100Cc, trèo tường 21/09/2017
112 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 hút thuốc, dép 12/10/2017
113 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Trèo tường, ở ngoài anh Đô 19/10/2017
114 Nguyễn Đình Minh Phương 12A4 Trèo tường, thẻ 10/11/2017
115 Văn Thị Thảo Phương 12A4 Chậm 27/09/2017
116 Trần Văn Sáng 12A4 Đồng phục 26/10/2017
117 Hồ Sỹ Sơn 12A4 Thẻ 11/10/2017
118 Thành 12A4 Muộn         19/12/2017
119 Nguyễn Đình Thành 12A4 Đi dép lê 05/12/2017
120 Nguyễn Đình Thành 12A4 Thẻ 12/12/2017
121 Nguyễn Đình Thành 12A4 Thẻ 22/12/2017
122 Nguyễn Đình Thành 12A4 Chậm, Gửi xe ngoài, dép 01/12/2017
123 Hồ Văn Thành 12A4 Chậm 22/12/2017
124 Hồ Văn Thành 12A4 Chậm 03/01/2018
125 Hồ Văn Thành 12A4 đồng phục 20/12/2017
126 Nguyễn Văn Thành 12A4 Chậm         07/11/2017
127 Hồ Thị Thùy 12A4 Chậm 03/01/2018
128 Võ Thị Thùy 12A4 Chậm 29/11/2017
129 Anh Tuấn 12A4 Chậm 13/11/2017
130 Nguyễn Thị Vân 12A4 Chậm 04/10/2017
131 Lê Văn Việt 12A4 đồng phục 20/12/2017
132 Nguyễn Hồng Vinh 12A4 Chậm      02/10/2017
1 Lê Thị Sen  12A5 Chậm 10/11/2017
2 V Anh 12A5 Chậm; dép 04/01/2018
3 Đặng Vân Anh 12A5 Chậm 18/10/2017
4 Đặng Vân Anh 12A5 Chậm 29/11/2017
5 Đặng Vân Anh 12A5 Chậm 20/12/2017
6 Đặng Vân Anh 12A5 Chậm học 09/10/2017
7 Đặng Vân Anh 12A5 Chậm, thẻ 28/11/2017
8 Hồ Thị Ngọc Ánh 12A5 Chậm 19/10/2017
9 Sỹ Bình 12A5 Chậm 10/11/2017
10 Hồ Sỹ Bình 12A5 Chậm học 31/10/2017
11 Hồ Sỹ Bình 12A5 Thẻ 11/10/2017
12 Nguyễn Đình Chiến 12A5 Chậm 27/09/2017
13 Nguyễn Đình Chiến 12A5 Chậm 09/12/2017
14 Nguyễn Đình Chiến 12A5 Chậm, Thẻ 04/10/2017
15 Nguyễn Đình Chiến 12A5 Gửi xe ở Ngoài 23/12/2017
16 Đậu Đức Dương 12A5 Chậm, thẻ 29/09/2017
17 Sỹ Đan 12A5 Chậm học 09/10/2017
18 Văn Đức Đông 12A5 Chậm 20/09/2017
19 Văn Đức Đông 12A5 Bỏ chạy khi BNN Gọi 22/11/2017
20 Nguyễn Công Đức 12A5 Thẻ 17/10/2017
21 Nguyễn Cộng Đức 12A5 Thẻ 31/10/2017
22 Nguyễn Khắc Hạnh 12A5 Thẻ 10/11/2017
23 Nguyễn Khắc Hạnh 12A5 Chậm, chạy BNN 26/10/2017
24 Lê Hằng 12A5 Chậm 10/11/2017
25 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 12/09/2017
26 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 20/09/2017
27 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 12/10/2017
28 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 26/10/2017
29 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 11/11/2017
30 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 14/11/2017
31 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm 03/01/2018
32 Lê Thị Hằng 12A5 Chậm học 09/10/2017
33 Lê Thị Hằng 12A5 Đi chậm 02/11/2017
34 Thúy Hằng 12A5 Đồng phục, son 13/10/2017
35 Vũ Văn Hoàng 12A5 Chậm 11/12/2017
36 Võ Hoàng Long 12A5 Chậm 26/10/2017
37 Võ Hoàng Long 12A5 Chậm 02/12/2017
38 Võ Hoàng Long 12A5 Chậm, Thẻ      02/10/2017
39 Hồ Bá Minh 12A5 Chậm 08/11/2017
40 Nguyễn Tuấn Nam 12A5 Thẻ 10/11/2017
41 Đào Xuân Nam 12A5 Chậm 12/10/2017
42 Đào Xuân Nam 12A5 Chậm 12/10/2017
43 Trần Hữu Nghĩa 12A5 sơ vin, đồng phục 14/10/2017
44 Đoàn Văn Ngọc 12A5 Ko sơ vin 15/11/2017
45 Hồ Thị Oanh 12A5 Viết khống giấy xin phép 01/12/2017
46 Nguyễn Mai Phương 12A5 Chậm, thẻ, đồng phục 12/12/2017
47 Nguyễn Mai Phương 12A5 Mũ BH, Chậm, Thẻ 12/09/2017
48 Nguyễn Thị Phương 12A5 Chậm 20/09/2017
49 Nguyễn Thị Phương 12A5 Chậm 12/10/2017
50 Nguyễn Thị Phương 12A5 Chậm 14/11/2017
51 Nguyễn Thị Phương 12A5 Chậm học 09/10/2017
52 Nguyễn Thị Phương 12A5 Chậm, thẻ 01/12/2017
53 Nguyễn Thị Phương 12A5 Dép, đồng phục, chậm 03/01/2018
54 Nguyễn Thị Phương 12A5 Thẻ 13/11/2017
55 Phan Thúc Quỳnh 12A5 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
56 Phan Trúc Quỳnh 12A5 Chậm 24/11/2017
57 Phan Trúc Quỳnh 12A5 Chậm 12/12/2017
58 Hồ Thị Thảo 12A5 Chậm 02/01/2018
59 Lê Thị Thu Trang 12A5 Chậm 04/10/2017
60 Lê Thị Thu Trang 12A5 Sử dụng ĐT 22/09/2017
61 Văn Đức Trung 12A5 Chậm, Thẻ      02/10/2017
62 Lê Thị Vân 12A5 Chậm 18/10/2017
63 Trần Văn Viên 12A5 Chậm 11/12/2017
1 Trần Đức Long A 12A6 k Đeo thẻ 16/10/2017
2 Cù Xuân Chính 12A6 Không đồng phục 05/12/2017
3 Hồ Trọng Đức 12A6 Bỏ giờ, trèo tường 14/09/2017
4 Hồ Sỹ Hải 12A6 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
5 Vũ Ngọc Hiếu 12A6 Chậm học 05/12/2017
6 Vũ Ngọc Hiếu 12A6 Không đồng phục 26/10/2017
7 Lê Văn Hiếu 12A6 Chậm 22/12/2017
8 Hồ Trọng Hương 12A6 Không đồng phục 26/10/2017
9 Nguyễn Cảnh Long 12A6 Chậm 30/09/2017
10 Lê Tiến Lưu 12A6 Chậm học 14/12/2017
11 Lê Tiến Lưu 12A6 Đưa Điện Thoại 21/12/2017
12 Lê Tiến Lưu 12A6 Trèo tường 03/10/2017
13 Lê Tiến Lưu 12A6 Trèo tường 06/10/2017
14 Hồ Sỹ Nam 12A6 Chậm 29/11/2017
15 Hồ Sỹ Nam 12A6 Sơ vin 26/10/2017
16 Hồ Sỹ Nam 12A6 Chậm, trốn không vào, bỏ đi khi gặp BNN 09/11/2017
17 Nguyễn Thị Ngân 12A6 Chậm 23/11/2017
18 Nguyễn Thị Ngân 12A6 Chậm 15/12/2017
19 Nguyễn Thị Ngân 12A6 Đưa Điện Thoại 21/12/2017
20 Vũ Nam Phương 12A6 Chậm 06/11/2017
21 Bùi Văn Quang 12A6 Chậm 03/11/2017
22 Bùi Văn Quang 12A6 Chậm 08/12/2017
23 Bùi Văn Quang 12A6 Chậm 22/12/2017
24 Bùi Văn Quang 12A6 Chậm học thêm 23/10/2017
25 Bùi Văn Quang 12A6 Chậm, bỏ chạy khi nn gọi lại 14/12/2017
26 Lưu Đại Hoàng Sơn 12A6 Chậm      02/10/2017
27 Lưu Đại Hoàng Sơn 12A6 sơ vin, thẻ, đông phục 12/10/2017
28 Lưu Đại Hoàng Sơn 12A6 Trèo tường 10/11/2017
29 Phạm Thị Tám 12A6 Chậm 14/09/2017
30 Phạm Thị Tám 12A6 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
31 Lê Thị Thanh 12A6 Chậm, thẻ 26/10/2017
32 Nguyễn Đình Thìn 12A6 Chậm, dép 28/11/2017
33 Nguyễn Hữu Trọng 12A6 Dép 13/11/2017
34 Nguyễn Hữu Trọng 12A6 Đưa Điện Thoại 21/12/2017
35 Nguyễn Hữu Trọng 12A6 Trèo tường 12/10/2017
36 Nguyễn Văn Trọng 12A6 Trèo tường 10/11/2017
1 Phạm Thị Thủy  12A7 Đưa Điện Thoại 21/12/2017
2 Lê Việt Anh 12A7 Chậm 09/11/2017
3 Lê Việt Anh 12A7 Chậm 04/12/2017
4 Lê Việt Anh 12A7 Chậm 22/12/2017
5 Lê Việt Anh 12A7 Chậm 03/01/2018
6 Lê Việt Anh 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
7 Hồ Sỹ Bang 12A7 Chậm 08/11/2017
8 Hồ Sỹ Bang 12A7 Chậm 09/12/2017
9 Hồ Sỹ Bang 12A7 Chậm 20/12/2017
10 Hồ Sỹ Bang 12A7 Chậm 03/01/2018
11 Đại 12A7 Chậm, bỏ chạy 29/11/2017
12 Văn Đại 12A7 Chậm, gửi xe ngoài 08/12/2017
13 Lê Văn Đại 12A7 Chậm 08/11/2017
14 Lê Văn Đại 12A7 Chậm 09/11/2017
15 Lê Văn Đại 12A7 Chậm 22/12/2017
16 Lê Đôn Đức 12A7 Chậm học 23/11/2017
17 Lê Đôn Đức 12A7 Chậm, dép lê 14/12/2017
18 Lê Đôn Đức 12A7 Dép lê, không đồng phục 07/12/2017
19 Lê Đôn Đức 12A7 Trèo tường 23/11/2017
20 Lê Đôn Đức 12A7 Trèo tường, ở ngoài anh Đô 19/10/2017
21 Hồ Văn Hà 12A7 Chậm 13/09/2017
22 Nguyễn Thị Hòa 12A7 Chậm 20/09/2017
23 Nguyễn Thị Hòa 12A7 Chậm 04/10/2017
24 Nguyễn Thị Hòa 12A7 Chậm 12/10/2017
25 Nguyễn Thị Hòa 12A7 Chậm 04/12/2017
26 Nguyễn Văn Hùng 12A7 Chậm 06/11/2017
27 Nguyễn Văn Huỳnh 12A7 Chậm 03/01/2018
28 Nguyễn Văn Huỳnh 12A7 Trèo tường 12/12/2017
29 Nguyễn Văn Hữu 12A7 thẻ, sơ vin 14/10/2017
30 Hồ Bảo Lâm 12A7 Chậm 19/10/2017
31 Hồ Bảo Lâm 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
32 Nguyễn Đình Nam 12A7 Chậm 12/10/2017
33 Nguyễn Đình Nam 12A7 Chậm học 09/10/2017
34 Nguyễn Đình Nam 12A7 Thẻ, chậm 13/10/2017
35 Nguyễn Đình Nam 12A7 Chậm, trốn không vào, che dấu vi phạm 09/11/2017
36 Lê Thị Oanh 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
37 Lê Thị Quỳnh 12A7 Chậm 14/09/2017
38 Lê Thị Quỳnh 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
39 Hồ Trọng Sang 12A7 Chậm học 05/12/2017
40 Nguyễn Đình Tạo 12A7 Chậm, Thẻ 04/10/2017
41 Hồ Hữu Thái 12A7 Chậm 22/12/2017
42 Hồ Hữu Thái 12A7 Thẻ, dép 14/09/2017
43 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm 19/10/2017
44 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm         07/11/2017
45 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm 25/11/2017
46 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm 27/11/2017
47 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm 09/12/2017
48 Lê Quốc Thái 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
49 Nguyễn Đình Thảo 12A7 Điện thoại 10/10/2017
50 Đậu Thị Thắm 12A7 Chậm 12/09/2017
51 Nguyễn Đình Thuận 12A7 Chậm 20/09/2017
52 Nguyễn Đình Thuận 12A7 Chậm 12/10/2017
53 Nguyễn Đình Thuận 12A7 Chậm 09/11/2017
54 Hồ Thúy Kiều Thương 12A7 Thẻ, chậm 13/10/2017
55 Lê Thị Tình 12A7 Chậm 12/10/2017
56 Lê Thị Tình 12A7 Chậm 18/10/2017
57 Lê Thị Tình 12A7 Chậm học 31/10/2017
58 Trang 12A7 Bỏ tiết 13/11/2017
59 Nguyễn Đình Trang 12A7 Chậm 18/09/2017
60 Nguyễn Đình Trang 12A7 Chậm, dép 20/12/2017
61 Lê Thị Vân 12A7 Chậm 17/10/2017
62 Lê Thị Vân 12A7 Chậm 14/11/2017
63 Lê Thị Vân 12A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
64 Việt 12A7 Chậm, bỏ chạy 29/11/2017
65 Quang Việt 12A7 Chậm 04/01/2018
66 Quang Việt 12A7 Chậm, gửi xe ngoài 08/12/2017
67 Hồ Sỹ Quang Việt 12A7 Chậm 01/12/2017
68 Hồ Sỹ Quang Việt 12A7 Chậm 22/12/2017
69 Hồ Sỹ Quang Việt 12A7 Chậm 03/01/2018
70 Hồ Sỹ Quang Việt 12A7 Chậm, cố tình không vào trường 08/11/2017
71 Hồ Sỹ Quang Việt 12A7 Chậm, trốn không vào, bỏ đi khi gặp BNN 09/11/2017
1 Lan Anh 12B Chậm 28/09/2017
2 Hồ Thị Lan Anh 12B Châm học, ko thẻ 22/11/2017
3 Nguyễn Công Biên 12B Chậm 08/11/2017
4 Nguyễn Công Biên 12B Chậm 07/12/2017
5 Nguyễn Công Biên 12B Chậm 11/12/2017
6 Nguyễn Công Biên 12B Chậm 15/12/2017
7 Nguyễn Công Biên 12B Đồng phục 26/10/2017
8 Nguyễn Công Biên 12B Thẻ, đồng phục 18/12/2017
9 Lê Văn Cường 12B Chậm học 31/10/2017
10 Lê Văn Cường 12B Nước uống 28/09/2017
11 Lê Thị Dung 12B Chậm         07/11/2017
12 Lê Hữu Dương 12B Chậm 12/12/2017
13 Lê Hữu Dương 12B Chậm 03/01/2018
14 Lê Hữu Dương 12B Chậm học 07/12/2017
15 Lê Hữu Dương 12B Dép, đồng phục, sơ vin 26/10/2017
16 Lê Hữu Dương 12B Mũ BH 12/09/2017
17 Vũ Văn Hoàng 12B Chậm 13/09/2017
18 Lê Thị Hồng 12B dép, chậm 24/11/2017
19 Lê Thị Huyền 12B dép, chậm 24/11/2017
20 Hương 12B Muộn         19/12/2017
21 Nguyễn Thị Hương 12B dép, chậm 24/11/2017
22 Vũ Văn Khánh 12B Chậm 13/09/2017
23 Hồ Thị Mai Lan 12B Chậm học 07/12/2017
24 Đậu Đức Lương 12B Chậm 22/12/2017
25 Nguyễn Phương Nam 12B Chậm 12/09/2017
26 Nguyễn Phương Nam 12B Chậm 16/11/2017
27 Nguyễn Phương Nam 12B Chậm 02/12/2017
28 Nguyễn Phương Nam 12B Chậm 16/12/2017
29 Nguyễn Phương Nam 12B Chậm 03/01/2018
30 Đậu Văn Nam 12B Chậm 29/11/2017
31 Đậu Văn Nam 12B Chậm 03/01/2018
32 Nguyễn Thị Phước 12B Dép      02/10/2017
33 Nguyễn Thị Phước 12B Đi xe Phân khối lớn, gửi ngoài 09/12/2017
34 Văn Thị Phương 12B Dép 26/10/2017
35 Nguyễn Đình Sơn 12B sơ vin 14/10/2017
36 Nguyễn Đình Sơn 12B Sơ vin 19/10/2017
37 Nguyễn Đình Sơn 12B Tháo sơ vin 20/10/2017
38 Nguyễn Hửu Tài 12B Nước uống 28/09/2017
39 Hồ Hữu Tài 12B Chậm 27/10/2017
40 Hồ Hữu Tài 12B dép, chậm 24/11/2017
41 Hồ Hữu Tài 12B Sơ vin 19/10/2017
42 Nguyễn Hữu Tài 12B Sơ vin, chậm 24/11/2017
43 Nguyễn Văn Tâm 12B Mũ BH 12/09/2017
44 Lê Thị Thanh 12B Muộn         19/12/2017
45 Thành 12B Chậm học 24/10/2017
46 Đình Thành 12B Chậm học 21/12/2017
47 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm 21/10/2017
48 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm 08/11/2017
49 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm 13/12/2017
50 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm 15/12/2017
51 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm 03/01/2018
52 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm học 23/11/2017
53 Nguyễn Đình Thành 12B Chậm học 06/12/2017
54 Hồ Hữu Thap 12B Dép 26/10/2017
55 Nguyễn Thiên 12B Chậm 12/10/2017
56 Nguyễn Thiên 12B Chậm 16/12/2017
57 Nguyễn Thiên 12B Châm học, ko thẻ 22/11/2017
58 Nguyễn Thiên 12B Tháo sơ vin 20/10/2017
59 Trần Thị Tình 12B Chậm 25/11/2017
60 Nguyễn Đình Trà 12B Chậm 04/10/2017
1 Hồ Thị Nga  12C Chậm học 21/12/2017
2 Hồ Thị Thủy  12C Chậm học 07/12/2017
3 Nguyễn Thị Do Anh 12C Chậm 12/10/2017
4 Đặng Phương Anh 12C Chậm 23/11/2017
5 Trần Thị Bích 12C Chậm 12/10/2017
6 Trần Thị Bích 12C Chậm học 07/12/2017
7 Hồ Thị Bình 12C Chậm 12/10/2017
8 Hồ Đưvs Chiến 12C Chậm học 05/12/2017
9 Nguyễn Thị Duyên 12C Chậm 08/11/2017
10 Nguyễn Thị Duyên 12C Chậm 23/11/2017
11 Nguyễn Thị Duyên 12C Đi xe máy trong sân 21/11/2017
12 Nguyễn THị Thu Hà 12C Chậm 28/09/2017
13 Nguyễn Thị Hải 12C Chậm 15/12/2017
14 Nguyễn Thị Hải 12C Chậm học 06/12/2017
15 Thái Thị Thu Hằng 12C Chậm 12/10/2017
16 Hồ Thị Hồng 12C Chậm 12/10/2017
17 Vũ Duy Khánh 12C Sơ vin 13/11/2017
18 Nguyễn Thị Linh 12C Chậm 04/10/2017
19 Nguyễn Thị Linh 12C Chậm 22/12/2017
20 Trần Thị Lý 12C Chậm 12/10/2017
21 Nguyễn Đức Minh 12C Chậm học 21/12/2017
22 Hồ Thị Nga 12C Chậm 14/09/2017
23 Hồ Thị Nga 12C Chậm 02/12/2017
24 Hồ Thị Nga 12C Chậm 15/12/2017
25 Hồ Thi Ngợi 12C Chậm         07/11/2017
26 Hồ Thị Ngợi 12C Chậm 14/09/2017
27 Hồ Thị Ngợi 12C Chậm học 21/11/2017
28 Hồ Thị Ngợi 12C Châm học, ko thẻ 22/11/2017
29 Hồ Thị Ngợi 12C Mũ BH 13/10/2017
30 Hoàng Thị Phương 12C Chậm 28/09/2017
31 Lê Thị Quỳnh 12C Chậm 04/10/2017
32 Vũ Thị Thanh Thúy 12C Chậm 23/11/2017
33 Hồ Thị Thúy 12C Chậm 12/10/2017
34 Nguyễn Thị Thúy 12C Chậm 27/09/2017
35 Nguyễn Thị Thúy 12C Chậm 24/11/2017
36 Nguyễn Thị Thúy 12C Chậm 09/12/2017
37 Trần Thị Thúy 12C Chậm học 24/10/2017
38 Trần Thị Thu Uyên 12C Chậm 12/10/2017
39 Nguyễn Thị Xuân 12C Chậm 12/10/2017
40 Nguyễn Thị Xuân 12C Châm học, ko thẻ 22/11/2017
1 Huyền Anh 12D1 Chậm 30/09/2017
2 Trần Thị Huyền Anh 12D1 Chậm 27/11/2017
3 Hồ Thị Vân b 12D1 Chậm, dép 30/11/2017
4 Nguyễn Thị Kim Chi 12D1 Chậm 14/09/2017
5 Trần Thị Hiền.A 12D1 Chậm 14/09/2017
6 Võ Phi Hung 12D1 Đồng phục 26/10/2017
7 Hồ Văn Khánh 12D1 Dép lê 04/12/2017
8 Linh(nam) 12D1 Không đồng phục 26/10/2017
9 Lê Văn Long 12D1 Chậm 18/10/2017
10 Lê Văn Long 12D1 Thẻ 11/10/2017
11 Lê Thị Lý 12D1 Chậm 30/09/2017
12 Lê Thị Lý 12D1 Chậm 06/11/2017
13 Trần Thị Kim Ngân 12D1 Chậm 16/11/2017
14 Đậu Thị Nguyệt 12D1 Chậm 13/12/2017
15 Đặng Thị Quyên 12D1 Chậm 30/09/2017
16 Lê Minh Sang 12D1 Chậm 07/12/2017
17 Hồ Thị Sen 12D1 Chậm 07/12/2017
18 Nguyễn Thị Tâm 12D1 Chậm 14/09/2017
19 Đào Thị Trà 12D1 Chậm 16/12/2017
20 Đào Thị Trà 12D1 Chậm học 23/11/2017
21 Đào Thị Trà 12D1 Chậm, dép 20/12/2017
1 Nguyễn Đình Đại  12D2 Chậm học 06/12/2017
2 Nguyễn Đình Đại 12D2 Chậm 14/09/2017
3 Nguyễn Đình Đại 12D2 Chậm học 14/12/2017
4 Nguyễn Đình Đại 12D2 Quần rách 27/11/2017
5 Giang 12D2 Muộn         19/12/2017
6 Trần Thị Hương Giang 12D2 Chậm 15/12/2017
7 Thị Giang 12D2 Chậm; dép 04/01/2018
8 Hồ Sỹ Hải 12D2 Sơvin 27/09/2017
9 Hồ Sỹ Hải 12D2 Sơvin, Thẻ 21/09/2017
10 Nguyễn Thị Hằng 12D2 Chậm 24/11/2017
11 Nguyễn Thị Hằng 12D2 Chậm học 24/10/2017
12 Đặng Thị Hiền 12D2 Bỏ chào cờ 11/12/2017
13 Trần Văn Hiếu 12D2 Muộn         19/12/2017
14 Đống Thị Hoa 12D2 Chậm 22/12/2017
15 Nguyễn Ngọc Hoàng 12D2 Chậm 18/10/2017
16 Nguyễn Ngọc Hoàng 12D2 Chậm 29/11/2017
17 Nguyễn Ngọc Hoàng 12D2 Không sơvin 23/10/2017
18 Hồ Thị Hương.B 12D2 Chậm 21/09/2017
19 Hồ Thị Linh.A 12D2 Chậm 27/10/2017
20 Nhữ Sỹ Lộc 12D2 Quần rách 13/09/2017
21 Trần Văn Nam 12D2 Dép      02/10/2017
22 Trần Văn Nam 12D2 Không đồng phục 05/12/2017
23 Trần Văn Nam 12D2 Sơvin 27/09/2017
24 Trần Văn Nam 12D2 Thẻ 13/09/2017
25 Nguyễn Thị Ngân 12D2 Chậm         07/11/2017
26 Nguyễn Thị Ngân 12D2 Chậm 15/12/2017
27 Nguyễn Thị Ngân 12D2 Chậm 22/12/2017
28 Nguyễn Thị Ngân 12D2 Chậm, dép 30/11/2017
29 Võ Thế Phong 12D2 Thẻ 17/10/2017
30 Hồ Thị Phương 12D2 Chậm 21/09/2017
31 Hồ Thị Phương 12D2 Chậm 14/11/2017
32 Hồ Thị Phương 12D2 Chậm 16/11/2017
33 Hồ Thúy Quỳnh 12D2 Chậm 16/12/2017
34 Thái Văn Sáng 12D2 Chậm 09/11/2017
35 Thanh 12D2 Chậm 22/12/2017
36 Thanh 12D2 Muộn         19/12/2017
37 Hồ Thị Kim Thoa 12D2 Chậm 21/10/2017
38 Hồ Thị Kim Thoa 12D2 Chậm 08/11/2017
39 Nguyễn Văn Trường 12D2 k Đeo thẻ 16/10/2017
40 Nguyễn Thị Tố Uyên 12D2 Chậm 16/12/2017
41 Trần Thị Vân 12D2 Chậm 16/12/2017
1 Trần Thị Hiền A 12D3 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
2 Nguyễn Thị Trang A 12D3 Chậm 22/12/2017
3 Quốc Anh 12D3 Trèo tường 26/10/2017
4 Lê Quốc Anh 12D3 Trèo tường 29/09/2017
5 Ngô Quốc Anh 12D3 Chậm 28/09/2017
6 Ngô Quốc Anh 12D3 Chậm học 31/10/2017
7 Ngô Quốc Anh 12D3 Chậm học 05/12/2017
8 Ngô Quốc Anh 12D3 dép lê 09/11/2017
9 Lê Thi Ánh 12D3 Chậm 27/10/2017
10 Lê Thị Anhs 12D3 Chậm 23/10/2017
11 TRần Thị Hiền B 12D3 Chậm 09/12/2017
12 Nguyễn Đức Bình 12D3 Chậm 23/11/2017
13 Nguyễn Đức Bình 12D3 Thẻ 17/10/2017
14 Nguyễn Thị Trang b 12D3 Chậm 29/11/2017
15 Chiến 12D3 Chậm 13/11/2017
16 Chiến 12D3 Chậm 12/12/2017
17 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm 08/11/2017
18 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm 20/12/2017
19 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm học 24/10/2017
20 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm học 31/10/2017
21 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm học 21/11/2017
22 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm học 23/11/2017
23 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm, thẻ 22/12/2017
24 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Sơvin, thẻ 13/09/2017
25 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Thẻ 29/09/2017
26 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Thẻ, chậm 22/12/2017
27 Nguyễn Đình Chiến 12D3 Chậm, cố tình không vào trường 08/11/2017
28 Tiên Chức 12D3 Trèo Tường 26/10/2017
29 Lê Tiến Chức 12D3 Chậm 13/11/2017
30 Lê Tiến Chức 12D3 Chậm 03/01/2018
31 Lê Tiến Chức 12D3 Chậm học 21/11/2017
32 Lê Tiến Chức 12D3 Chậm học 05/12/2017
33 Lê Tiến Chức 12D3 Chậm, dép 20/12/2017
34 Lê Đình Đức 12D3 Chậm 13/11/2017
35 Trần Thị Hiền.B 12D3 Chậm 15/12/2017
36 Trần Thị Hiền.B 12D3 Chậm 22/12/2017
37 Trần Thị Thu Hiền 12D3 Chậm 02/01/2018
38 Trần Thị Thu Hiền 12D3 Không mũ bảo hiểm 16/11/2017
39 Trần Thị Thu Hiền 12D3 Quần thủng 10/11/2017
40 Nguyễn Thị Huế 12D3 Chậm 11/12/2017
41 Ngân 12D3 Chậm 08/12/2017
42 Lê Thị Ngân 12D3 Chậm 26/10/2017
43 Lê Thị Ngân 12D3 Chậm 09/11/2017
44 Lê Thị Ngân 12D3 Chậm 13/12/2017
45 Nguyên 12D3 Chậm 12/12/2017
46 Trọng Nguyên 12D3 Chậm 10/11/2017
47 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 20/09/2017
48 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 28/09/2017
49 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 26/10/2017
50 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 27/10/2017
51 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 06/11/2017
52 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 11/11/2017
53 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 13/11/2017
54 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 27/11/2017
55 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 28/11/2017
56 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 30/11/2017
57 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm 20/12/2017
58 Lê Trọng Nguyên 12D3 Chậm học 21/11/2017
59 Lê Trọng Nguyên 12D3 Quần rách 30/10/2017
60 Vũ Văn Nguyên 12D3 Chậm học 31/10/2017
61 Hồ Thị Nhàn 12D3 Chậm 16/12/2017
62 Nguyễn Thị Nhung 12D3 Dép, chậm 02/01/2018
63 Nguyễn Thị Phượng 12D3 Chậm 14/09/2017
64 Nguyễn Thị Phượng 12D3 k Đeo thẻ 16/10/2017
65 Thảo 12D3 Chậm 08/12/2017
66 Ngô THị Thanh Thảo 12D3 Chậm 15/12/2017
67 Ngô Thị Thanh Thảo 12D3 Chậm 02/01/2018
68 Ngô Thị Thanh Thảo 12D3 Chậm học 14/12/2017
69 Nguyễn Thị Trang.A 12D3 Chậm 03/01/2018
70 Trung 12D3 Chậm 13/11/2017
71 Trung 12D3 Chậm 04/01/2018
72 Trung 12D3 Chậm, đồng phục, thẻ, bỏ chào cờ 04/12/2017
73 Trung 12D3 dép lê, thẻ 09/11/2017
74 Trung 12D3 Thẻ, chậm 05/12/2017
75 Lê Trung 12D3 Chậm học 21/12/2017
76 Lê Văn Trung 12D3 Chậm 20/12/2017
77 Lê Văn Trung 12D3 Chậm học 21/11/2017
78 Lê Văn Trung 12D3 Chậm, thẻ, đồng phục 27/11/2017
79 Lê Văn Trung 12D3 sơvin, thẻ, đồng phục 13/09/2017
80 Nguyễn Thị Vân 12D3 Chậm, dép 30/11/2017
81 Nguyễn Thị Vân 12D3 Đi xe Phân khối lớn, gửi ngoài 09/12/2017
82 Văn Yên 12D3 Chậm 10/11/2017
83 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 11/09/2017
84 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 19/09/2017
85 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 20/09/2017
86 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 28/09/2017
87 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 06/11/2017
88 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 27/11/2017
89 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm 30/11/2017
90 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm học 24/10/2017
91 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm học 31/10/2017
92 Đinh Văn Yên 12D3 Chậm học 21/11/2017
93 Đinh Văn Yên 12D3 sovin 13/09/2017
94 Đinh Văn yên 12D3 Chậm 11/11/2017
1 Đậu Thị Bình  12D4 Chậm học 06/12/2017
2 Nguyễn Thị Huyền Trang a 12D4 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
3 Nguyễn Thị Hoa B 12D4 Chậm  14/12/2017
4 Nguyễn Thị Huyền Trang B 12D4 Chậm, ko đp 07/12/2017
5 Hồ Thị Chung 12D4 Chậm 14/09/2017
6 Nguyễn Đình Công 12D4 Chậm 29/11/2017
7 Hồ Thị Danh 12D4 Chậm 27/10/2017
8 Nguyễn Thị Hiền 12D4 Chậm 23/11/2017
9 Nguyễn Thị Hiền 12D4 Chậm học 05/12/2017
10 Nguyễn Thị Hoa 12D4 Thẻ 18/12/2017
11 Trần Lệ 12D4 Chậm học 24/10/2017
12 Hồ Thị Tài Linh 12D4 Chậm 12/10/2017
13 Vũ Thị Linh 12D4 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
14 Đậu Thị Mai 12D4 Chậm học 14/12/2017
15 Hồ Dũng Nguyên 12D4 Chậm 25/11/2017
16 Hồ Dũng Nguyên 12D4 Chậm học 21/12/2017
17 Hồ Dũng Nguyên 12D4 Điện thoại 10/10/2017
18 Hồ Thị Nguyệt 12D4 o đồng phục 23/11/2017
19 Hồ Sỹ Nhung 12D4 Chậm 14/09/2017
20 Hồ Sỹ Nhung 12D4 Chậm 30/09/2017
21 Hồ Sỹ Nhung 12D4 Chậm học 06/12/2017
22 Nguyễn Sỹ Nhung 12D4 Chậm  14/12/2017
23 Trần Thị Nụ 12D4 Chậm 15/12/2017
24 Đậu Thị Phương 12D4 Chậm học 06/12/2017
25 Hồ Thị Phương 12D4 Chậm 22/12/2017
26 Hồ Sỹ Sơn 12D4 Chậm 23/11/2017
27 Hồ Sỹ Sơn 12D4 Chậm, cố tình không vào 01/11/2017
28 Đậu Thị Thanh 12D4 Chậm         07/11/2017
29 Đậu thị Thanh 12D4 Chậm 12/10/2017
30 Trang 12D4 Muộn         19/12/2017
31 Phạm Thị Trang 12D4 Chậm 06/11/2017
1 Phạm Cường 12D5 Chậm 08/12/2017
2 Văn Thị Dung 12D5 Chậm 05/10/2017
3 Văn Thị Dung 12D5 Đưa Điện Thoại 21/12/2017
4 Thái Minh Đức 12D5 Chậm 23/11/2017
5 Thái Minh Đức 12D5 Chậm 16/12/2017
6 Thái Minh Đức 12D5 Chậm học 24/10/2017
7 Hồ Ngọc Hà 12D5 Chậm 19/09/2017
8 Nguyễn Thị Hà 12D5 Chậm 24/11/2017
9 Nguyễn Thị Hà 12D5 Đi học muộn         24/10/2017
10 Lê Thị Thúy Hằng 12D5 Chậm học 21/12/2017
11 Đào Xuân Huy 12D5 Chậm 12/09/2017
12 Đào Xuân Huy 12D5 Chậm 08/11/2017
13 Đào Xuân Huy 12D5 Chậm 16/12/2017
14 Nguyễn Thị Huyền 12D5 Chậm 16/12/2017
15 Nguyễn Thị Huyền 12D5 Đồng phục, MBH 13/12/2017
16 Đậu Thị Hương 12D5 Chậm học 14/12/2017
17 Hồ Thị Mai 12D5 Chậm 03/01/2018
18 Nguyễn Thị Mai 12D5 Chậm 19/09/2017
19 Nguyễn Thị Mai 12D5 Chậm 22/12/2017
20 Nguyễn Thị Mai 12D5 Chậm học 21/12/2017
21 Nguyễn Thị Mai 12D5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
22 Nguyễn Duy Nam 12D5 Chậm, dép 28/11/2017
23 Nguyễn Duy Nam 12D5 Dép      02/10/2017
24 Hồ NgọcHaf 12D5 Chậm 16/12/2017
25 Hồ Thị Nhung 12D5 Chậm 25/11/2017
26 Trần Minh Di Ni 12D5 Chậm 22/12/2017
27 Trần Minh Di Ni 12D5 Thẻ, dép 14/09/2017
28 Nguyễn Thị Như Quỳnh 12D5 Đồng phục, MBH 13/12/2017
29 Hồ Thị Thu 12D5 Chậm 20/09/2017
30 Hồ Thị Thu 12D5 Chậm 24/11/2017
31 Nguyễn Thị Thủy 12D5 Không đội mũ BH 31/10/2017
32 Văn Thị Trầm 12D5 Đưa Điện Thoại 21/12/2017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây