Kết quả Sinh hoạt hè tại Địa phương năm 2018

Thứ bảy - 29/09/2018 04:48
Học sinh tham gia sinh hoạt hề tại địa phương là trong những hoạt động xuyên suốt trong toàn bộ năm học, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè tại địa phương.
Kết thúc năm học 2017-2018 Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 2 bàn giao hơn 1000 đoàn viên - thanh niên về sinh hoạt tại địa phương trong dịp hè.
Sau hơn 2 tháng tham gia các hoạt động, các đồng chí đã thể hiện hết mình tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đồng chí thực sự là nòng cốt trong các hoạt động hè như: Hội trại, duyệt văn nghệ, hoạt động tình nguyện. Nhiều Bí thư đoàn Phường/xã đã ghi nhận những sự năng nổ và đầy nhiệt tình đó.
Tuy nhiên còn một bộ phận nhỏ các Đoàn viên - Thanh niên còn ham chơi, thờ ơ với hoạt động hoặc là do hoàn cảnh kinh tế khó khăn buộc phải đi làm xa, đã ảnh hưởng đến phong trào chung, ảnh hưởng đến công tác rèn luyện.
Đoàn trường tuyên dương những đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hi vọng trong năm học các đồng chi luôn tham gia sinh hoạt đầy đủ tại địa bàn nơi cư trú. Bên cạnh đó Đoàn trường phê bình, nhắc nhở các đồng chí có tên sau cần thực sự ý thức hơn trong các hoạt động, phong trào rèn luyện của mình.
 
DANH SÁCH CÁC ĐOÀN VIÊN - THANH NIÊN THAM GIA SINH HOẠT TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA ĐẠT YÊU CẦU
TT HỌ VÀ TÊN Lớp 2018-2019 Lớp 2017-2018 NGÀY SINH
1 Lê Văn Chiến 11A1 10A1 20/02/2002
2 Lê Thị Hoa 11A1 10A1 20/02/2002
3 Văn Đức Tuấn Minh 11A1 10A1 10/03/2002
4 Nguyễn Thị Nga 11A1 10A1 18/03/2002
5 Hồ Nguyễn Trường 11A1 10A1 07/06/2002
6 Đậu Huy Mạnh 11A1 10A6 29/06/2002
7 Lê Văn Danh 11A2 10A2 02/05/2002
8 Nguyễn Đình Đức 11A2 10A2 07/12/2002
9 Nguyễn Xuân Kỳ 11A2 10A2 18/10/2002
10 Lê Tiến Quyền 11A2 10A2 27/09/2002
11 Hồ Sỹ Thịnh 11A2 10A2 12/11/2002
12 Nguyễn Lê Quốc Việt 11A2 10A2 12/12/2002
13 Vương Lê Vinh 11A2 10A2 18/05/2002
14 Lê Đức Long 11A2 10A6 11/09/2002
15 Nguyễn Đình Cường 11A3 10A3 20/03/2002
16 Nguyễn Huy Sỹ 11A3 10A3 19/08/2002
17 Nguyễn Thị Huyền Trang 11A3 10A3 16/10/2002
18 Nguyễn Bá Lam 11A3 10A5 20/11/2002
19 Nguyễn Duy Danh 11A4 10A4 23/07/2002
20 Nguyễn Văn Duy 11A4 10A4 24/09/2002
21 Hồ Thị Đông 11A4 10A4 10/02/2002
22 Văn Đức Hoàng 11A4 10A4 01/01/2002
23 Nguyễn Bá Quang 11A4 10A4 08/03/2002
24 Nguyễn Bảo Sương 11A4 10A4 26/11/2002
25 Hồ Sỹ Bắc 11A5 10A5 04/06/2002
26 Nguyễn Hữu Đạt 11A5 10A5 01/01/2002
27 Nguyễn Thị Hà 11A5 10A5 23/03/2002
28 Hồ Thị Ly 11A5 10A5 19/02/2002
29 Nguyễn Công Lý 11A5 10A5 24/04/2002
30 Hồ Thị Hồng Minh 11A5 10A5 03/04/2002
31 Nguyễn Thị Hồng Phúc 11A5 10A5 25/06/2002
32 Nguyễn Đình Quang 11A5 10A5 25/01/2002
33 Phan Đình Sơn 11A5 10A5 10/10/2002
34 Đặng Ngọc Tấn 11A5 10A5 01/12/2002
35 Nguyễn Hữu Thạch 11A5 10A5 08/10/2002
36 Lê Văn Tiến 11A5 10A5 18/07/2001
37 Nguyễn Văn Tình 11A5 10A5 26/07/2002
38 Hồ Sỹ Toàn 11A5 10A5 17/01/2002
39 Phan Văn Trọng 11A5 10A5 25/10/2001
40 Lê Văn An 11A6 10A6 19/10/2002
41 Hoàng Tuấn Anh 11A6 10A6 26/08/2002
42 Đậu Đức Hùng 11A6 10A6 31/10/2002
         
44 Nguyễn Sỹ Hiếu 11A7 10A2 24/12/2002
45 Hồ Minh Tài 11A7 10A2 02/09/2002
46 Nguyễn Xuân Chung 11A7 10A7 24/03/2002
47 Nguyễn Văn Cường 11A7 10A7 20/05/2002
48 Hồ Sỹ Dũng 11A7 10A7 01/08/2002
49 Nguyễn Thị Đào 11A7 10A7 24/09/2002
50 Lê Khắc Đức 11A7 10A7 30/06/2002
51 Nguyễn Đức Hà 11A7 10A7 14/10/2002
52 Văn Thị Hồng 11A7 10A7 03/08/2002
53 Hồ Thị Huệ 11A7 10A7 03/01/2002
54 Chu Thị Huyền 11A7 10A7 20/07/2002
55 Trần Văn Hương 11A7 10A7 01/01/2002
56 Hồ Thị Hường 11A7 10A7 06/03/2002
57 Đậu Đức Kiên 11A7 10A7 28/02/2002
58 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A7 10A7 02/04/2002
59 Lê Thị Thảo 11A7 10A7 03/08/2002
60 Lê Đôn Thống 11A7 10A7 03/04/2002
61 Nguyễn Hữu Quang Vinh 11A7 10A7 03/10/2002
62 Lê Thị Lệ 11D1 10D1 16/09/2002
63 Dương Khánh Linh 11D1 10D1 28/11/2002
64 Lê Thị Thanh 11D1 10D1 10/01/2002
65 Nguyễn Thị Linh Linh 11D1 10D4 14/08/2002
66 Nguyễn Thị Hà 11D2 10D2 20/11/2002
67 Nguyễn Thị Hằng 11D2 10D2 /11/2002
68 Hồ Thị Hoan 11D2 10D2 02/09/2002
69 Lê Thị Nga 11D2 10D2 14/02/2002
70 Nguyễn Thị Quỳnh 11D2 10D2 21/08/2002
71 Nguyễn Thị Thanh 11D2 10D2 14/08/2002
72 Lê Thị Huyền Trang 11D2 10D2 29/08/2002
73 Đào Xuân Hiệu 11D3 10D2 30/06/2002
74 Hồ Trần Anh Dũng 11D3 10D3 16/05/2002
75 Đậu Đức Đạt 11D3 10D3 21/07/2002
76 Nguyễn Thị Hoa 11D3 10D3 07/05/2002
77 Hồ Thị Nga 11D3 10D3 10/02/2002
78 Đậu Đức Quang 11D4 10D1 10/02/2002
79 Trần Thị Thanh An 11D4 10D4 12/02/2002
80 Lê Gia Bảo 11D4 10D4 07/08/2002
81 Hồ Thị Khánh Chi 11D4 10D4 04/09/2002
82 Võ Tiến Duy 11D4 10D4 21/09/2002
83 Cù Thị Thanh Hồng 11D4 10D4 10/08/2002
84 Trần Đức Lương 11D4 10D4 08/11/2002
85 Lê Thị Nhung 11D4 10D4 20/06/2002
86 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11D4 10D4 11/10/2002
87 Đậu Văn Quỳnh 11D4 10D4 01/05/2002
88 Đậu Xuân Sinh 11D4 10D4 /11/2001
89 Lê Thị Thắm 11D4 10D4 17/03/2002
90 Hồ Sỹ Thắng 11D4 10D4 03/08/2002
91 Hồ Sỹ Thông 11D4 10D4 18/07/2002
92 Nguyễn Văn Vinh 11D4 10D4 12/10/2002
93 Đoàn Thị Bình 11D5 10D5 05/08/2002
94 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11D5 10D5 20/10/2002
95 Đống Dang Giang 11D5 10D5 07/03/2002
96 Trương Văn Hùng 11D5 10D5 21/07/2002
97 Nguyễn Thị Lan 11D5 10D5 06/01/2002
98 Nguyễn Thị Loan 11D5 10D5 03/08/2001
99 Nguyễn Văn Phúc 11D5 10D5 20/12/2002
100 Hồ Thị Quỳnh 11D5 10D5 10/01/2002
101 Lê Thị Quỳnh 11D5 10D5 06/09/2002
102 Đặng Thị Thủy 11D5 10D5 23/09/2002
103 Nguyễn Duy Toàn 11D5 10D5 02/10/2002
104 Nguyễn Minh Tuấn 11D5 10D5 25/06/2002
105 Lê Công Lợi 11D6 10D2 23/03/2002
106 Trần Thị Hiền 11D6 10D6 30/06/2002
107 Trần Anh Kiên 11D6 10D6 20/09/2002
108 Hồ Thị Kiều 11D6 10D6 23/11/2002
109 Hồ Thị Loan 11D6 10D6 10/01/2002
110 Nguyễn Thị Minh 11D6 10D6 10/02/2002
111 Hoàng Thị Ngân 11D6 10D6 01/02/2002
112 Nguyễn Thị Thanh Phước 11D6 10D6 06/01/2002
113 Nguyễn Thị Tâm 11D6 10D6 06/10/2002
114 Lê Tiến Triệu 11D6 10D6 19/08/2002
115 Nguyễn Khắc Tuấn 11D6 10D6 26/05/2002
116 Nguyễn Cảnh Dũng 11D7 10D7 25/08/2002
117 Đậu Thị Nguyệt 11D7 10D7 03/03/2002
118 Nguyễn Thị Phương 11D7 10D7 01/02/2002
119 Hồ Sỹ Quỳnh 11D7 10D7 14/02/2002
120 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11D7 10D7 02/02/2002
121 Hồ Thị Thảo 11D7 10D7 28/07/2002
122 Hồ Thị Thương 11D7 10D7 02/07/2002
123 Trần Thị Trang 11D7 10D7 29/09/2002
124 Lê Văn Hiếu 12A1 11A1 18/07/2001
125 Nguyễn Thị Hà Linh 12A1 11A1 31/08/2001
126 Lê Văn Phong 12A1 11A1 01/01/2001
127 Nguyễn Thị Quỳnh 12A1 11A1 09/01/2001
128 Hồ Bá Thái 12A1 11A1 24/01/2001
129 Hồ Thị Diệu Thúy 12A1 11A1 04/12/2001
130 Lê Tiến Phượng 12A2 11D3 16/04/2001
131 Nguyễn Hữu Hiệp 12A3 11A3 04/10/2001
132 Nguyễn Hoàng Long 12A3 11A3 16/06/2001
133 Hồ Hữu Thức 12A3 11A3 08/01/2001
134 Nguyễn Nam Toàn 12A3 11A3 08/05/2001
135 Nguyễn Thị Xinh 12A3 11A3 14/01/2001
136 Nguyễn Thị Giang 12A4 11A6 14/03/2001
137 Nguyễn Viết Châu 12A5 11A5 17/04/2001
138 Hồ Phi Chiến 12A5 11A5 10/10/2000
139 Hồ Trọng Chính 12A5 11A5 25/11/2001
140 Nguyễn Khắc Cương 12A5 11A5 20/06/2001
141 Hoàng Văn Dũng 12A5 11A5 10/07/2001
142 Võ Ngọc Hoàn 12A5 11A5 08/09/2001
143 Hồ Thị Thanh Hồng 12A5 11A5 19/01/2001
144 Nguyễn Đình Khởi 12A5 11A5 06/01/2001
145 Vũ Văn Phượng 12A5 11A5 07/04/2001
146 Lê Đức Quang 12A5 11A5 04/09/2001
147 Hồ Bá Quân 12A5 11A5 05/11/2001
148 Nguyễn Thị Thanh 12A5 11A5 29/03/2001
149 Trần Nhật Thanh 12A5 11A5 14/09/2001
150 Vũ Văn Thống 12A5 11A5 17/11/2000
151 Võ Văn Tuấn 12A5 11D3 28/03/2001
152 Đậu Đức Hải 12A6 11A6 10/02/2001
153 Trần Đức Hạnh 12A6 11A6 04/11/2001
154 Nguyễn Hưởng 12A6 11A6 19/03/2001
155 Ngô Trí Kiên 12A6 11A6 20/08/2001
156 Phan Thị Hằng Mơ 12A6 11A6 15/06/2001
157 Nguyễn Văn Phương 12A6 11A6 10/10/2001
158 Nguyễn Đình Sinh 12A6 11A6 26/03/2001
159 Hồ Trọng Thương 12A6 11A6 10/02/2001
160 Lê Thị Thương 12A6 11A6 05/08/2001
161 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A6 11A6 19/06/2001
162 Vũ Văn Việt 12A6 11A6 03/03/2001
163 Trần Thị Hải Yến 12A6 11A6 29/05/2001
164 Vũ Văn Ba 12A7 11A7 19/03/2001
165 Lê Văn Bắc 12A7 11A7 28/07/2001
166 Nguyễn Thế Hoàng 12A7 11A7 07/01/2001
167 Nguyễn Thị Linh 12A7 11A7 06/05/2001
168 Nguyễn Đăng Minh 12A7 11A7 10/04/2001
169 Hồ Thị Nga 12A7 11A7 18/03/2001
170 Hoàng Xuân Phong 12A7 11A7 15/02/2001
171 Nguyễn Đình Quyền 12A7 11A7 02/04/2001
172 Nguyễn Thị Thanh 12A7 11A7 22/07/2001
173 Lê Thị Trang 12A7 11A7 01/09/2001
174 Trần Thị Thu Hằng 12B 11B 23/06/2001
175 Đậu Thị Hương 12B 11B 05/03/2001
176 Đậu Đức Lương 12B 11B 26/12/2001
177 Lê Thị Phượng 12B 11B 05/01/2001
178 Nguyễn Thị Hà 12C 11C 05/07/2001
179 Nguyễn Thị Hải 12C 11C 11/05/2001
180 Vũ Thị Hằng 12C 11C 05/09/2001
181 Nguyễn Thị Nga 12C 11C 19/02/2001
182 Nguyễn Thị Thắm 12C 11C 25/09/2001
183 Lê Thị Tuyết Anh 12D1 11A3 14/09/2001
184 Đậu Thị Ngọc Ánh 12D1 11D1 01/01/2001
185 Hồ Thị Hương Mai 12D1 11D1 04/11/2001
186 Hồ Văn Nguyên 12D1 11D1 08/06/2001
187 Đậu Thị Thơm 12D1 11D1 01/03/2001
188 Hồ Thị Tính 12D1 11D1 11/07/2001
189 Nguyễn Đức Danh 12D2 11D2 01/05/2001
190 Võ Thị Hồng Hão 12D2 11D2 08/09/2001
191 Nguyễn Thị Hồng 12D2 11D2 14/03/2001
192 Hồ Hữu Hùng 12D2 11D2 29/12/2001
193 Nguyễn Sỹ Hùng 12D2 11D2 02/07/2001
194 Nguyễn Khắc Hưng 12D2 11D2 10/04/2001
195 Trần Thị Hương 12D2 11D2 01/08/2001
196 Lê Văn Kiên 12D2 11D2 06/04/2001
197 Nguyễn Thị Lan 12D2 11D2 02/01/2001
198 Đậu Thị Linh 12D2 11D2 07/07/2001
199 Đậu Thị Hạnh Linh 12D2 11D2 12/04/2001
200 Hoàng Đức Long 12D2 11D2 08/09/2001
201 Nguyễn Sỹ Lộc 12D2 11D2 22/04/2001
202 Vũ Thị Lương 12D2 11D2 20/12/2001
203 Hồ Thị Lý 12D2 11D2 29/11/2001
204 Trần Thị Mỹ 12D2 11D2 20/03/2001
205 Lê Văn Nam 12D2 11D2 16/05/2001
206 Trần Thị Hồng Nhung 12D2 11D2 08/12/2000
207 Trần Quý Phúc 12D2 11D2 22/08/2001
208 Trương Thị Thảo 12D2 11D2 29/04/2001
209 Vũ Ngọc Thuyết 12D2 11D2 26/02/2001
210 Lê Thị Trang 12D2 11D2 18/05/2001
211 Nguyễn Thị Thùy Trang 12D2 11D2 29/09/2001
212 Hoàng Thị Nga 12D3 11D3 10/10/2001
213 Vũ Thị Anh Thơ 12D3 11D3 15/08/2001
214 Nguyễn Thị Tuyết 12D3 11D3 20/07/2001
215 Lê Thị Hoàng Dung 12D4 11D4 14/02/2001
216 Nguyễn Quang Đông 12D4 11D4 05/01/2001
217 Nguyễn Thị Huế 12D4 11D4 24/09/2001
218 Nguyễn Thị Huệ 12D4 11D4 06/05/2001
219 Lê Tiến Hưng 12D4 11D4 08/11/2001
220 Trần Thị Hường 12D4 11D4 03/11/2001
221 Phạm Tiến Lộc 12D4 11D4 06/11/2001
222 Hồ Hoàng Quỳnh 12D4 11D4 12/08/2001
223 Nguyễn Xuân Việt 12D4 11D4 22/12/2001
224 Hồ Thị Hương 12D5 11D5 25/09/2001
225 Hồ Thị Nga 12D5 11D5 24/06/2001
226 Đậu Thị Ngọc 12D5 11D5 13/06/2001
227 Nguyễn Thị Phương 12D5 11D5 03/04/2001
228 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12D5 11D5 15/05/2001

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây