Danh sách học sinh học sinh vi phạm kỳ 1 năm học 2017-2018

Chủ nhật - 07/01/2018 20:58
Trong kỳ 1 năm học 2017-2018, qua theo dõi xác suất Đoàn trường đã lưu lại các trường hợp vi phạm nội quy sau đây.
Những vi phạm này có thể sử dụng làm một kênh thông tin xép loại.
Tuy nhiên các học sinh bị ít lỗi, nhưng lỗi không phải cố ý, những lỗi vô tình đề nghị GVCN không vì thế mà hạ hạnh kiểm của học sinh.
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM DO ĐOÀN TRƯỜNG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 
TT Họ và tên Lớp Nội dung / mã vi phạm Ngày tháng
1 Cao Thị Thủy  10A1 Chậm 11/11/2017
2 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm 25/11/2017
3 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm, dép 28/11/2017
4 Lê Văn Chiến 10A1 Thẻ 04/12/2017
5 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm, Gửi xe ngoài, dép 01/12/2017
6 Hồ Thị Ái Linh 10A1 Chậm 29/11/2017
7 Văn Đức Tuấn Minh 10A1 Chậm 27/09/2017
8 Văn Đức Tuấn Minh 10A1 Chậm 04/10/2017
9 Phạm Thị Kim Oanh 10A1 Chậm 12/09/2017
10 Phạm Kinh Oanh 10A1 Chậm 23/10/2017
11 Hồ Phương Thảo 10A1 Chậm 08/11/2017
12 Hồ Phương Thảo 10A1 Chậm 25/11/2017
13 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10A1 Đi dép lê 05/12/2017
14 Nguyễn Văn Trí 10A1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
15 Đậu Đức Tuấn 10A1 Chậm 06/11/2017
16 Nguyễn Trọng Tuấn 10A1 Ko sơ vin 22/11/2017
17 Nguyễn Văn Tuấn 10A1 Chậm 27/09/2017
18 Hồ Trọng Vinh 10A1 Sơvin 18/09/2017
1 Hồ Sỹ Chắt 10A2 Chậm 04/12/2017
2 Hồ Thị Thùy Dung 10A2 Chậm 14/09/2017
3 Nguyễn Đình Đức 10A2 Tháo sơ vin 16/11/2017
4 Nguyễn Đình Đức 10A2 Mũ BH 13/09/2017
5 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 Chậm 11/11/2017
6 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 Đồng phục 26/10/2017
7 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 sơ vin 19/10/2017
8 Đào Xuân Hiệu 10A2 Tháo sơ vin 16/11/2017
9 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 11/11/2017
10 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 25/11/2017
11 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 27/11/2017
12 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 29/11/2017
13 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 20/12/2017
14 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Dép 18/12/2017
15 Văn Thị Lan 10A2 Chậm 03/01/2018
16 Phan Thị Huyền Linh 10A2 Chậm 08/11/2017
17 Phan Thị Huyền Linh 10A2 Không mũ BH 07/12/2017
18 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 07/12/2017
19 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 22/12/2017
20 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 22/12/2017
21 Nguyễn Văn Linh 10A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
22 Nguyễn Văn Linh 10A2 Đồng phục 26/10/2017
23 Mai 10A2 Chậm 08/12/2017
24 Đậu Thị Lê Na 10A2 Chậm học 21/11/2017
25 Nguyễn Cảnh Nghị 10A2 Mũ BH 13/12/2017
26 Nhâm 10A2 Chậm 08/12/2017
27 Phan Đình Pháp 10A2 Chậm 17/10/2017
28 Lê Tiến Quyền 10A2 Chậm học 21/11/2017
29 Lê Tiến Quyền 10A2 Đồng phục 26/10/2017
30 Lê Tiến Quyền 10A2 Mũ BH 18/09/2017
31 Hồ Minh Tài 10A2 Chậm học 21/12/2017
32 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm 18/10/2017
33 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm 24/11/2017
34 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm, Dép 21/10/2017
35 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 sơ vin 19/10/2017
36 Văn Đức Thủy 10A2 Đồng phục 26/10/2017
37 Hồ Anh Tuấn 10A2 Chậm 28/09/2017
38 Nguyễn Lê Quốc Việt 10A2 Mũ BH 13/12/2017
1 Nguyễn Đình Trí  10A3 Chậm học 05/12/2017
2 Hồ Sỹ An 10A3 Tụ tập đông người 11/09/2017
3 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm      02/10/2017
4 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm         07/11/2017
5 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm 29/11/2017
6 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm học 14/12/2017
7 Hồ Sỹ Bình 10A3 Sơvin 18/09/2017
8 Trần Doãn Cường 10A3 Không sơ vin 03/11/2017
9 Trần Doãn Cường 10A3 Sơ vin 16/10/2017
10 Nguyễn Đình Cường 10A3 Chậm 18/09/2017
11 Nguyễn Đình Cường 10A3 Chậm 18/09/2017
12 Nguyễn Đình Cường 10A3 Hút thuốc trong trường 30/11/2017
13 Nguyễn Thị Hải 10A3 Chậm 03/01/2018
14 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Chậm 06/11/2017
15 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Chậm học 21/12/2017
16 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Mũ BH 12/12/2017
17 Võ Cự Lâm 10A3 Chọc bạn 22/12/2017
18 Võ Cự Lâm 10A3 Nước uống 29/09/2017
19 Võ Cự Lâm 10A3 Sơ vin 26/10/2017
20 Võ Cự Lâm 10A3 Sơvin 18/09/2017
21 Nguyễn Đình Lâm 10A3 Chậm 07/12/2017
22 Nguyễn Đình Lâm 10A3 Sơ vin 26/10/2017
23 Nguyễn Công Lưu 10A3 Muộn         19/12/2017
24 Hồ Sỹ Lưu 10A3 sơ vin 14/10/2017
25 Hồ Sỹ Lưu 10A3 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
26 Lê Đôn Nguyên 10A3 Sơ vin 26/10/2017
27 Hồ Đạt Phú 10A3 Chậm         07/11/2017
28 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 29/11/2017
29 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 01/12/2017
30 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 11/12/2017
31 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 20/12/2017
32 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 03/01/2018
33 Nguyễn Đình Quân 10A3 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
34 Nguyễn Đình Quân 10A3 Nước uống 29/09/2017
35 Dương Đức Quân 10A3 Nước uống 29/09/2017
36 Nguyễn Đình Quốc 10A3 Không đeo thẻ 23/10/2017
37 Hồ Sỹ Thịnh 10A3 Chậm 03/01/2018
38 Nguyễn Đình Trí 10A3 Chậm 03/01/2018
39 Nguyễn Thị Trinh 10A3 Chậm 25/10/2017
40 Nguyễn Thj Trinh 10A3 Chậm 28/09/2017
41 Nguyễn Thị Kiều Vân 10A3 Đồng phục, dép 26/10/2017
1 Nguyễn Thị Vân Anh 10A4 Chậm 24/11/2017
2 Đậu Đức Chung 10A4 Chậm 04/12/2017
3 Đậu Thị Chung 10A4 Chậm học 09/10/2017
4 Nguyễn Duy Danh 10A4 Chậm 04/12/2017
5 Nguyễn Duy Danh 10A4 Đi dép lê 05/12/2017
6 Nguyễn Duy Danh 10A4 o sơ vin 07/12/2017
7 Nguyễn Văn Duy 10A4 Chậm 23/11/2017
8 Vũ Văn Duy 10A4 Chậm 25/11/2017
9 Hồ Thị Đông 10A4 Mũ BH 18/09/2017
10 Lê Tiến Đông 10A4 Không sơvin 23/10/2017
11 Đồng 10A4 Mang thuốc và bật lửa 02/01/2018
12 Đồng 10A4 Hút thuốc         19/12/2017
13 Lê Tiến Đồng 10A4 Chậm 03/01/2018
14 Lê Tiến Đồng 10A4 Chậm 04/01/2018
15 Lê Tiến Đồng 10A4 Thẻ, sơ vin 26/10/2017
16 Lê Tiến Đồng 10A4 Bỏ giờ ở nhà anh Đô 09/12/2017
17 Lê Thị Thúy Hằng 10A4 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
18 Văn Đức Hoàng 10A4 Thẻ, chậm 22/12/2017
19 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Chậm 27/09/2017
20 Nguyễn Đình Hồng 10A4 dép lê 09/11/2017
21 Nguyễn Đình Hồng 10A4 nói chuyện riêng, vi phạm bị GV đuổi khỏi lớp  07/12/2017
22 Nguyễn Đình Hồng 10A4 sơ vin 06/11/2017
23 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Sơvin 19/09/2017
24 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Thẻ 04/12/2017
25 Nguyễn Thị Hồng 10A4 Chậm 08/11/2017
26 Nguyễn Văn Hợp 10A4 Sơ vin 26/10/2017
27 Nguyễn Văn Hợp 10A4 Sơvin 18/09/2017
28 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Chậm 08/11/2017
29 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Chậm học 06/12/2017
30 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Sơ vin 26/10/2017
31 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Sơvin, Thẻ 26/09/2017
32 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Chậm 20/12/2017
33 Đặng Ngọc Hưng 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
34 Đặng Ngọc Hưng 10A4 Thẻ 17/10/2017
35 Đặng Ngọc Hương 10A4 Chậm 13/09/2017
36 Nguyễn Thị Hương 10A4 Chậm học 09/10/2017
37 Mạnh 10A4 Muộn         19/12/2017
38 Đức Mạnh 10A4 Chậm 04/01/2018
39 Đạu Đức Mạnh 10A4 Chậm, thẻ 28/11/2017
40 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 20/09/2017
41 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 08/11/2017
42 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 01/12/2017
43 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 20/12/2017
44 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 22/12/2017
45 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 31/10/2017
46 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 21/11/2017
47 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 23/11/2017
48 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 07/12/2017
49 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 14/12/2017
50 Đậu Đức Mạnh 10A4 đồng phục, chậm 04/12/2017
51 Đậu Đức Mạnh 10A4 Không sơ vin 09/10/2017
52 Đậu Đức Mạnh 10A4 Không sơ vin, chậm  11/11/2017
53 Đậu Đức Mạnh 10A4 nói chuyện riêng, vi phạm bị GV đuổi khỏi lớp  07/12/2017
54 Đậu Đức Mạnh 10A4 Sơ dụng ĐT 26/10/2017
55 Đậu Đức Mạnh 10A4 Bỏ giờ ở nhà anh Đô 09/12/2017
56 Đậu Đức Mạnh 10A4 Hút thuốc 18/12/2017
57 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường 19/10/2017
58 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường, bỏ giờ 09/10/2017
59 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường, ở ngoài anh Đô 19/10/2017
60 Nguyễn Bá Phúc 10A4 Sơvin 19/09/2017
61 Nguyễn Bá Quang 10A4 Đồng phục 26/10/2017
62 Nguyễn Bá Quang 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
63 Nguyễn Bá Quang 10A4 Sơ vin 13/11/2017
64 Hồ Anh Quân 10A4 Chậm 21/10/2017
65 Vũ Anh Quân 10A4 Thẻ, Sơvin 19/09/2017
66 Hồ Đình Quân 10A4 Thẻ 31/10/2017
67 Nguyễn Bảo Sương 10A4 Chậm 15/12/2017
68 Văn Đức Tâm 10A4 sơvin 06/10/2017
69 Nguyễn Duy Thể 10A4 Chậm học 14/12/2017
70 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm 17/10/2017
71 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm 12/12/2017
72 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chập, trèo tường 14/12/2017
73 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Không đeo thẻ 23/10/2017
74 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Ko thẻ 07/12/2017
75 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm, cố tình không vào trường 08/11/2017
76 Lê Đôn Thống 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
77 Nguyễn Trọng Triển 10A4 Dép lê 04/12/2017
78 Nguyễn Trọng 10A4 Trèo tường 26/09/2017
79 Vân 10A4 Chậm 08/12/2017
80 Hoàng THị Vân 10A4 Quần rách 27/11/2017
81 Hoàng Thị Vân 10A4 Chậm 19/10/2017
82 Hoàng Thị Vân 10A4 Chậm 09/12/2017
83 Hoàng Thị Vân 10A4 quần thủng 07/12/2017
84 Hồ Thị Yến 10A4 Chậm 18/10/2017
1 Vũ Xuân Linh  10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
2 Bắc 10A5 Thẻ 18/09/2017
3 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Chậm 06/11/2017
4 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Đi dép lê 05/12/2017
5 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Không sơ vin 09/10/2017
6 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Ko sơ vin 15/11/2017
7 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Sơvin 12/09/2017
8 Chồ Chí Công 10A5 Mũ BH 13/09/2017
9 Hồ Chí Công 10A5 Dép 26/09/2017
10 Hồ Chí Công 10A5 Dép 26/10/2017
11 Hồ Chí Công 10A5 Dép 13/11/2017
12 Hồ Chí Công 10A5 Dép lê 04/12/2017
13 Hồ Chí Công 10A5 Thẻ 31/10/2017
14 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 25/10/2017
15 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 11/12/2017
16 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 22/12/2017
17 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
18 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Sơvin 12/09/2017
19 Nguyễn Thị Hương Giang 10A5 Chậm 22/12/2017
20 Nguyễn Thị Hương Giang 10A5 Chậm học 06/12/2017
21 Cao Xuân Hải 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
22 Hoàng Nguyên Hồng 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
23 Đậu Thị Hương 10A5 Chậm 08/11/2017
24 Đậu Thị Hương 10A5 Chậm 15/12/2017
25 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm 25/11/2017
26 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm 16/12/2017
27 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
28 Nguyễn Ngọc Lâm 10A5 Sơvin 12/09/2017
29 Nguyễn Văn Lâm 10A5 Chậm 06/11/2017
30 Nguyễn Ngọc Lân 10A5 Chậm 19/09/2017
31 Vũ Xuân Linh 10A5 Chậm 22/12/2017
32 Vũ Xuân Linh 10A5 sơvin, đồng phục 06/10/2017
33 Vũ Xuân Linh 10A5 Mũ BH 18/09/2017
34 Phú 10A5 Thẻ 18/09/2017
35 Hồ Trần Phú 10A5 Chậm 19/09/2017
36 Hồ Trần Phú 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
37 Hồ Trần Phú 10A5 Thẻ 16/10/2017
38 Hồ Thị Hồng Phúc 10A5 Chậm 24/11/2017
39 Nguyễn Thị Phúc 10A5 Chậm 12/12/2017
40 Hồ Thị Quế Phương 10A5 Chậm 18/10/2017
41 Đậu Thị Phương 10A5 Chậm 18/10/2017
42 Đậu Thị Phương 10A5 Chậm học 31/10/2017
43 Nguyễn Đình Quang 10A5 Chậm 14/09/2017
44 Trần Quang Sơn 10A5 Chậm 09/12/2017
45 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 19/09/2017
46 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 30/09/2017
47 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 29/11/2017
48 Võ Văn Sơn 10A5 Không sơ vin 09/10/2017
49 Võ Văn Sơn 10A5 Sơvin 12/09/2017
50 Võ Văn Sơn 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
51 Vũ Văn Sơn 10A5 Chậm 03/01/2018
52 Đặng Ngọc Tân 10A5 Bỏ tiết 1 ỏ ngoài anh Đô, tiết 2 gọi mới vào 03/01/2018
53 Đặng Ngọc Tấn 10A5 Chậm 19/09/2017
54 Đặng Ngọc Tấn 10A5 Chậm 12/12/2017
55 Nguyễn Hữu Thạch 10A5 Bỏ tiết 1 ỏ ngoài anh Đô, tiết 2 gọi mới vào 03/01/2018
56 Nguyễn Đình Thắng 10A5 Chậm 09/11/2017
57 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 19/09/2017
58 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 27/09/2017
59 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 13/10/2017
60 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 27/10/2017
61 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 09/12/2017
62 Trần Đức Thắng 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
63 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
64 Nguyễn Văn Trung Thịnh 10A5 Dép 18/12/2017
65 Trần Đức Thống 10A5 Chậm 11/12/2017
66 Lê Văn Tiến 10A5 Chậm 19/09/2017
67 Lê Văn Tiến 10A5 Chậm, dép 30/11/2017
68 Lê Văn Tiến 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
69 Lê Văn Tiến 10A5 Thẻ 13/11/2017
70 Lê Văn Tiến 10A5 Đi PKL 15/12/2017
71 Hồ Sỹ Toàn 10A5 Chậm 01/11/2017
72 Phan Đình Trọng 10A5 Đồng phục 26/10/2017
73 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm 19/09/2017
74 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm 03/01/2018
75 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
76 Lê Xuân Trung 10A5 Chậm 15/12/2017
77 Lê Xuân Trung 10A5 sơvin 06/10/2017
78 Đặng Ngọc Tuấn 10A5 Muộn         19/12/2017
79 Đặng Ngọc Tuấn 10A5 Thẻ 13/11/2017
1 Hoàng Tuấn Anh 10A6 Chậm học 14/12/2017
2 Hoàng Tuấn Anh 10A6 Không đeo thẻ         24/10/2017
3 Lê Tiến Chính 10A6 Chậm 09/12/2017
4 Nguyễn Văn Dũng 10A6 Chậm         07/11/2017
5 Đậu Huy Hạnh 10A6 Chậm 03/01/2018
6 Hồ sỹ Hậu 10A6 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
7 Lê Thị Hợp 10A6 Chậm 09/12/2017
8 Nguyễn Văn Hợp 10A6 Chậm 13/09/2017
9 Nguyễn Đình Huy 10A6 Sơvin, thẻ 12/09/2017
10 Thanh Huyền 10A6 Dép 26/09/2017
11 Lê Thị Hương 10A6 Chậm 03/01/2018
12 Trần Thị Hương 10A6 Chậm 22/12/2017
13 Lê Đức Long 10A6 Chậm 24/11/2017
14 Đậu Duy Mạnh 10A6 Chậm 11/12/2017
15 Đậu Huy Mạnh 10A6 Chậm 06/11/2017
16 Đậu Huy Mạnh 10A6 Chậm, Gửi xe ngoài, dép 01/12/2017
17 Minh 10A6 Chậm 13/11/2017
18 Hoàng Thị Ngân 10A6 Chậm      02/10/2017
19 Lê Thị Oanh 10A6 Chậm 28/09/2017
20 Đậu Thị Phương 10A6 Chậm 12/09/2017
21 Nguyễn Cảnh Tạo 10A6 Chậm 22/12/2017
22 Trần Đức Thắng 10A6 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
23 Trần Thị Thoa 10A6 Chậm 18/10/2017
24 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A6 MBH 13/12/2017
25 Hoàng Tuấn 10A6 Chậm 25/10/2017
26 Hoàng Tuấn 10A6 Chậm 26/10/2017
27 Hoàng Tuấn 10A6 Đi dép lê 23/10/2017
28 Nguyễn Bá Tùng 10A6 Thẻ 23/11/2017
29 Hồ Trọng Võ 10A6 Chậm 17/11/2017
1 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 27/09/2017
2 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 04/10/2017
3 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 09/12/2017
4 Vũ Minh Cảnh 10A7 Gửi xe ở ngoài 23/12/2017
5 Vũ Minh Cảnh 10A7 Không đeo thẻ         24/10/2017
6 Nguyễn Xuân Chung 10A7 Chậm 01/11/2017
7 Nguyễn Văn Cường 10A7 Chậm 07/12/2017
8 Nguyễn Văn Cường 10A7 Chậm 09/12/2017
9 Nguyễn Văn Cường 10A7 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
10 Lê Khắc Đức 10A7 Chậm học 06/12/2017
11 Trần Thị Đức 10A7 Chậm 30/09/2017
12 Hồ Thị Hiền 10A7 Đi xe Phân khối lớn, gửi ngoài 08/12/2017
13 Hồ Thị Hòa 10A7 Chậm 23/12/2017
14 Văn Thị Hồng 10A7 Chậm 24/11/2017
15 Chu Thị Huyền 10A7 Chậm 08/11/2017
16 Chu Thị Huyền 10A7 Đi lộn xộn, tô son 13/09/2017
17 Trần Văn Hưng 10A7 Chậm 08/12/2017
18 Trần Văn Hương 10A7 Chậm 22/12/2017
19 Trần Văn Hương 10A7 Không sơvin 23/10/2017
20 Trần Văn hương 10A7 Chậm học 14/12/2017
21 Hồ Thị Lan 10A7 Chậm 03/01/2018
22 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10A7 Đi lộn xộn, tô son 13/09/2017
23 Hồ Thị Mai 10A7 Chậm 11/09/2017
24 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 21/09/2017
25 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 12/10/2017
26 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 25/11/2017
27 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 04/12/2017
28 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 03/01/2018
29 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm học 23/11/2017
30 Văn Đình Nam 10A7 Sơ vin 19/10/2017
31 Hồ Bá Nhật 10A7 Chậm 13/10/2017
32 Hồ Bá Nhật 10A7 Chậm học 05/12/2017
33 Hồ Bá Nhật 10A7 Dép 14/11/2017
34 Hồ Bá Nhật 10A7 Đồng phục 26/10/2017
35 Hồ Bá Nhật 10A7 Quần rách         24/10/2017
36 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm 12/12/2017
37 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm 15/12/2017
38 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm học 31/10/2017
39 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm học 14/12/2017
40 Phan Đình Pháp 10A7 Dép 14/11/2017
41 Phan Đình Pháp 10A7 Đi Dép lê 16/10/2017
42 Phan Đình Pháp 10A7 sơ vin 19/10/2017
43 Phan Đình Pháp 10A7 sơvin 12/10/2017
44 Phan Đình Pháp 10A7 Thẻ, đồng phục 18/12/2017
45 Phan Văn Pháp 10A7 Muộn         19/12/2017
46 Phan Đình Phép 10A7 Chậm 25/11/2017
47 Nguyễn Hữu Quang 10A7 Thẻ 17/10/2017
48 Hoàng Danh Tài 10A7 Chậm 01/11/2017
49 Nguyễn Hưu Thanh 10A7 Chậm 25/11/2017
50 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 13/09/2017
51 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 21/10/2017
52 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 11/11/2017
53 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 29/11/2017
54 Nguyễn Hữu Thành 10A7 Chậm 27/11/2017
55 Lê Thị Thảo 10A7 Chậm 14/09/2017
56 Lê Thị Thảo 10A7 Chậm 03/01/2018
57 Lê Đông Thông 10A7 Chậm 22/12/2017
58 Lê Đôn Thống 10A7 Chậm 11/11/2017
59 Lê Đôn Thống 10A7 Chậm 16/11/2017
60 Thương 10A7 Muộn         19/12/2017
61 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 06/11/2017
62 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 24/11/2017
63 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 29/11/2017
64 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 15/12/2017
65 Nguyễn Bá Trường 10A7 Chậm 17/10/2017
66 Nguyễn Hữu Q Vinh 10A7 không đồng phục 04/01/2018
67 Nguyễn Hữu Quang Vinh 10A7 K Sơ vin 16/10/2017
68 Nguyễn Hữu Quang Vinh 10A7 Không sơ vin 03/11/2017
1 Nguyễn Đình Quân 10B Mũ BH 31/10/2017
1 Dương Hạnh Linh 10D1 Đi Dép lê 16/10/2017
2 Đậu Đúc Quang 10D1 Chậm 18/09/2017
3 Đậu Đức Quang 10D1 Chậm 18/09/2017
4 Nguyễn Bá Quyền 10D1 Chậm 06/11/2017
5 Nguyễn Bá Quyền 10D1 Chậm 11/11/2017
6 Nguyễn Thị Quỳnh 10D1 Đi Dép lê 16/10/2017
7 Thơm 10D1 Chậm 08/12/2017
1 Trần Văn Cường 10D2 Chậm, thẻ 26/10/2017
2 Nguyễn Thị Hà 10D2 Chậm 03/01/2018
3 Nguyễn Thị Hằng 10D2 Đi cantin vào chậm, dép lê, bỏ chạy 02/12/2017
4 Đào Xuân Hiệu 10D2 Chậm 08/11/2017
5 Đào Xuân Hiệu 10D2 Chậm 16/12/2017
6 Nguyễn Thị Hòa 10D2 Chậm 30/09/2017
7 Nguyễn Thị Hòa 10D2 Bỏ giờ thể dục vào căng tin 14/12/2017
8 Quảng Thị Hương 10D2 Chậm 02/01/2018
9 Nguyễn Duy Khánh 10D2 So vien 26/10/2017
10 Nguyễn Thị Linh 10D2 Mũ BH 12/12/2017
11 Lê Công Lợi 10D2 Chậm 17/11/2017
12 Lê Công Lợi 10D2 Tháo sơ vin 16/11/2017
13 Nga 10D2 Chậm 13/11/2017
14 Nga 10D2 Quần thủ 11/12/2017
15 Lê Thị Nga 10D2 Chậm 26/09/2017
16 Lê Thị Ngân 10D2 Chậm 28/09/2017
17 Lê Thị Hồng Nhung 10D2 Chậm 13/12/2017
18 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Chậm 17/11/2017
19 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Tháo sơ vin 16/11/2017
20 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Mũ BH 12/09/2017
21 Hồ Thị Thanh 10D2 Chậm 15/12/2017
22 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Chậm         07/11/2017
23 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Chậm 22/12/2017
24 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
25 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
26 Hồ Thị Đoan Trang 10D2 Chậm 28/09/2017
27 Đậu Thị Huyền Trang 10D2 Bỏ giờ thể dục vào căng tin 14/12/2017
28 Lê Thị Huyền Trang 10D2 Đi dép lê 05/12/2017
29 Lê Thị Huyền Trang 10D2 Đi cantin vào chậm, dép lê, bỏ chạy 02/12/2017
30 Trần Văn Trường 10D2 Chậm, Thẻ      02/10/2017
31 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D2 Chậm 11/12/2017
32 Phan Thị Vượng 10D2 Chậm 28/09/2017
33 Phan Thị Vượng 10D2 Gửi xe ở ngoài 15/12/2017
1 Hồ Sỹ Cường 10D3 Chậm 22/12/2017
2 Đậu Đức Đạt 10D3 Không sơ vin 27/11/2017
3 Phan Thúy  Hiền 10D3 K thẻ         19/12/2017
4 Trần Phi Hùng 10D3 sơ vin 19/10/2017
5 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10D3 Chậm         07/11/2017
6 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10D3 Thẻ, chậm 22/12/2017
7 Hồ Văn Khải 10D3 dép lê 10/11/2017
8 Nguyễn Thị Lan 10D3 Chậm 12/09/2017
9 Hồ Thị Khánh Linh 10D3 Chậm 03/01/2018
10 Chu Thị Nga 10D3 Chậm 12/09/2017
11 Hoàng Thị Nhung 10D3 Chậm 23/11/2017
12 Trần Thị Nhung 10D3 Đồng phục 26/10/2017
13 Hồ Văn Thuận 10D3 sơ vin 19/10/2017
14 Võ Văn Thuận 10D3 k Đeo thẻ 16/10/2017
15 Lê Thị Trang 10D3 Chậm 08/11/2017
16 Hồ Quang Trường 10D3 Chậm 05/10/2017
17 Hồ Trọng Trường 10D3 Chậm 20/12/2017
18 Kiều Vân 10D3 Chậm học 21/12/2017
19 Ng Thị Kiều Vân 10D3 Muộn         19/12/2017
20 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 27/09/2017
21 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 09/12/2017
22 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 16/12/2017
23 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 22/12/2017
24 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 03/01/2018
25 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm học 14/12/2017
26 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm, dép 01/11/2017
27 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Dép, chậm 03/01/2018
28 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Đổ nước từ tầng 2 xuống, dép 30/11/2017
29 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Thẻ 17/10/2017
30 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Tô son, Chậm, gửi xe ngoài, chạy trốn 01/12/2017
31 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 MBH 13/12/2017
32 Nguyễn Thị Vân 10D3 Chậm học 14/12/2017
33 Nguyễn Thị Vân 10D3 Đi xe phân khối lớn 08/12/2017
34 Đậu Đức Vinh 10D3 sơ vin 19/10/2017
35 Đậu Đức Vinh 10D3 Thẻ, đổ nước sai quy định 14/09/2017
36 Đậu Đức Vinh 10D3 Mũ BH 18/09/2017
37 Nguyễn  Văn Vinh 10D3 Quần thủng, thẻ 25/11/2017
38 Hoàng Văn Vinh 10D3 đồng phục, sơ vin 06/11/2017
39 Nguyễn Văn Vinh 10D3 Đồng phục 26/10/2017
40 Nguyễn Văn Vinh 10D3 O thẻ; o đồng phục; quần rách 04/01/2018
41 Nguyễn Văn Vinh 10D3 Quần Thủng 22/12/2017
1 Hồ Trọng An 10D4 Chậm      02/10/2017
2 Hồ Trọng An 10D4 Thẻ 06/11/2017
3 Hồ Trọng An 10D4 Chậm, bỏ chạy 16/12/2017
4 Lê Gia Bảo 10D4 Chậm 12/10/2017
5 Võ Tiến Duy 10D4 sơ vin 19/10/2017
6 Nguyễn Thị Hải 10D4 Chậm 04/10/2017
7 Lê Thị Hằng 10D4 Chậm 07/12/2017
8 Lê Thị Hằng 10D4 Chậm học 21/11/2017
9 Nguyễn Ngọc Huyền 10D4 Chậm 29/11/2017
10 Hồ THị Huyền 10D4 Chậm 11/12/2017
11 Hồ Thị Huyền 10D4 Chậm 09/12/2017
12 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm 16/12/2017
13 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm 03/01/2018
14 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm học, Không mũ BH 21/12/2017
15 Lê Thị Nhung 10D4 Chậm học 14/12/2017
16 Phan Thị Kim Oanh 10D4 Chậm 22/12/2017
17 Hồ Thị Oanh 10D4 Chậm 27/10/2017
18 Văn Thị Oanh 10D4 Chậm 13/12/2017
19 Hồ Bá Phú 10D4 Chậm 08/11/2017
20 Hồ Bá Phú 10D4 Chậm, thẻ 01/12/2017
21 Hồ Bá Phú 10D4 Dép 30/10/2017
22 Hồ Bá Phú 10D4 dép, đồng phục, thẻ 26/10/2017
23 Hồ Bá Phú 10D4 sơ vin 19/10/2017
24 Hồ Bá Phú 10D4 Thẻ 04/12/2017
25 Hồ Bá Phú 10D4 Trèo tường 26/09/2017
26 Đào Xuân Sinh 10D4 Chậm 09/11/2017
27 Đậu Xuân Sinh 10D4 o đội mũ bảo hiểm 14/12/2017
28 Nguyễn Sỹ Tài 10D4 Chậm học 07/12/2017
29 Nguyễn Sỹ Tài 10D4 Thẻ 13/11/2017
30 Lê Tiến Tân 10D4 Chậm 09/12/2017
31 Hồ Sỹ Thông 10D4 Chậm 16/12/2017
32 Nguyễn Văn Vinh 10D4 sơ vin 19/10/2017
33 Nguyễn Văn Vinh 10D4 Sơ vin 13/11/2017
1 Hồ Thị Khánh Chi 10D5 Thẻ 26/10/2017
2 Ng Thị Ngọc Diễm 10D5 Muộn         19/12/2017
3 Lê Văn Dũng 10D5 Ko sơ vin 15/11/2017
4 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Chậm 19/09/2017
5 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Chậm 13/12/2017
6 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
7 Nguyễn Đình Điệp 10D5 sơ vin, thẻ, đồng phục 14/10/2017
8 Thái Minh Đức 10D5 Muộn         19/12/2017
9 Bùi Văn Đức 10D5 Chậm 07/12/2017
10 Bùi Văn Đức 10D5 Dép, chậm 02/01/2018
11 Bùi Văn Đức 10D5 Thẻ 28/11/2017
12 Đống Danh Giang 10D5 Chậm 29/11/2017
13 Nguyễn Văn Hùng 10D5 Chậm học 05/12/2017
14 Trần Văn Hùng 10D5 Thẻ 28/11/2017
15 Trương Văn Hùng 10D5 sơvin 12/09/2017
16 Lê Thị Huyền 10D5 Không đeo thẻ         24/10/2017
17 Hồ Văn Khai 10D5 Đồng phục 11/12/2017
18 Hồ Văn Khải 10D5 Ko thẻ, dép lê, ko đp 07/12/2017
19 Hồ Văn Khải 10D5 Thẻ 12/12/2017
20 Hồ Văn Khải 10D5 Trèo tường vào 30/11/2017
21 Nguyễn Thị Linh 10D5 Chậm 27/09/2017
22 Nguyễn Thị Loan 10D5 Quần thủng 25/11/2017
23 Vương THị Hằng Nga 10D5 Mũ BH 12/12/2017
24 Vương Thị Nga 10D5 Không đeo thẻ         24/10/2017
25 Trần Thị Ngân 10D5 Chậm 03/01/2018
26 Lê Văn Nghĩa 10D5 Chậm 13/10/2017
27 Lê Văn Nghĩa 10D5 Chậm 17/10/2017
28 Lê Văn Nghĩa 10D5 không nghiêm túc trong giờ 12/09/2017
29 Hồ Thị Quỳnh 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
30 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 28/09/2017
31 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 24/11/2017
32 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 15/12/2017
33 Hồ Văn Thái 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
34 Nguyễn Duy Toàn 10D5 Chậm 17/10/2017
35 Nguyễn Duy Toàn 10D5 Thẻ, chậm 13/10/2017
36 Hồ Sỹ Toàn 10D5 Chậm 22/12/2017
37 Nguyễn Minh Tuấn 10D5 Thẻ 13/11/2017
1 Hồ Thị Hằng 10D6 Chậm 12/12/2017
2 Hồ Thị Hiên 10D6 Chậm 06/11/2017
3 Hồ Thị Hiền 10D6 Điện thoại 20/12/2017
4 Hưng 10D6 Đi xe 100CC, gửi ở ngoài 12/09/2017
5 Lê Văn Hưng 10D6 Chậm      02/10/2017
6 Lê Văn Hưng 10D6 Sơ vin 12/09/2017
7 Lê Văn Hưng 10D6 Trèo tường vào 30/11/2017
8 Trần Anh Kiên 10D6 Chậm 27/09/2017
9 Trần Anh Kiên 10D6 Chậm 28/09/2017
10 Trần Kiên 10D6 Điện thoại 14/11/2017
11 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 12/10/2017
12 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 19/10/2017
13 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 27/10/2017
14 Loan 10D6 Chậm 08/12/2017
15 Hoàng Thị Minh 10D6 Chậm 13/12/2017
16 Nguyễn Thị Minh 10D6 Chậm 26/09/2017
17 Hoàng Thị Ngân 10D6 Chậm      02/10/2017
18 Hoàng Thị Ngân 10D6 Chậm 05/10/2017
19 Hoàng Thị Ngân 10D6 Muộn         19/12/2017
20 Lê Thị Nghĩa 10D6 Chậm học 21/12/2017
21 Nguyễn Thị Thanh 10D6 Chậm 16/12/2017
22 Nguyễn Thị Thanh 10D6 Mũ BH 12/09/2017
23 Đậu Thị Thủy 10D6 Đi chậm 02/11/2017
24 Đậu Thị Thủy 10D6 K Đồng phục         19/12/2017
25 Hồ Thị Huyền Trang 10D6 Mặc quần thủng gối 05/12/2017
26 Lê Tiến Triệu 10D6 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
27 Nguyễn Khắc Tuấn 10D6 Chậm 03/01/2018
1 Trần Thị Dung 10D7 Chậm 16/11/2017
2 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 28/09/2017
3 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 15/12/2017
4 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 20/12/2017
5 Hồ Thị Kiều 10D7 thẻ 09/11/2017
6 Hồ Thị Lài 10D7 Chậm học 24/10/2017
7 Trần Thị Liên 10D7 Chậm học 21/12/2017
8 Lê Tiến Lượng 10D7 Chậm 26/10/2017
9 Lê Tiến Lượng 10D7 Trèo tường 15/11/2017
10 Thái Thị Lý 10D7 Chậm 12/09/2017
11 Thái Thị Lý 10D7 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
12 Hồ Thị Minh 10D7 dép lê 09/11/2017
13 Nguyễn Thị Phương 10D7 Chậm 28/11/2017
14 Nguyễn Thị Phương 10D7 Chậm 13/12/2017
15 Hồ Thị Thương 10D7 Chậm 23/11/2017
16 Hồ Thị Thương 10D7 Chậm học 14/12/2017
17 Hồ Thị Thương 10D7 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
18 Thị Tuyết 10D7 Chậm; dép 04/01/2018
19 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D7 Chậm 08/11/2017
20 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D7 Chậm 07/12/2017
1 Hồ Sỹ Khoa 110A2 Chậm 13/09/2017
1 Lê Hữu Anh 11A1 Không đeo thẻ 24/10/2017
2 Lan Anh 11A1 Chậm học 09/10/2017
3 Nguyễn Thị Lan Anh 11A1 Chậm 14/09/2017
4 Nguyễn Thị Lan Anh 11A1 Không đeo thẻ         24/10/2017
5 Nguyễn Thị Hương B 11A1 không đội mũ BH 09/12/2017
6 Cảnh 11A1 Chậm 08/12/2017
7 Hồ Hữu Cảnh 11A1 Muộn         19/12/2017
8 Hồ Phi Cảnh 11A1 Chậm 11/12/2017
9 Hồ Phi Cảnh 11A1 Chậm học 06/12/2017
10 Hồ Phi Cảnh 11A1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
11 Hồ Văn Cảnh 11A1 Chậm 26/09/2017
12 Nguyễn Xuân Chỉnh 11A1 Chậm 26/10/2017
13 Nguyễn Xuân Chỉnh 11A1 Trèo tường 15/11/2017
14 Duy 11A1 Chậm 08/12/2017
15 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 12/09/2017
16 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 29/09/2017
17 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 30/09/2017
18 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 01/11/2017
19 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 11/11/2017
20 Đậu Đức Dương 11A1 sơvin 12/09/2017
21 Nguyễn Thị Hằng 11A1 Chậm 28/09/2017
22 Nguyễn Thị Hằng 11A1 Chậm 22/12/2017
23 Hồ Đình Hiếu 11A1 sơvin 12/09/2017
24 Lê Văn Hiếu 11A1 Không đeo thẻ         24/10/2017
25 Nguyễn Thị Hương.B 11A1 Chậm 14/11/2017
26 Lê Thị Hương 11A1 Chậm 06/11/2017
27 Lê Thị Hương 11A1 Chậm 04/12/2017
28 Hà Linh 11A1 Chậm 28/09/2017
29 Nguyễn Thị Hà Linh 11A1 Chậm 11/12/2017
30 Hồ Thị Thùy Linh 11A1 Chậm 28/09/2017
31 Hồ Thị Nhung.A 11A1 Chậm 22/12/2017
32 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm 28/09/2017
33 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm 13/10/2017
34 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm học 06/12/2017
35 Lê Văn Phong 11A1 Chậm 13/12/2017
36 Lê Văn Phong 11A1 Chậm 02/01/2018
37 Đậu Đức Phú 11A1 Chậm 04/12/2017
38 Đậu Đức Phú 11A1 K Sơ vin 16/10/2017
39 Hồ Sỹ Quang 11A1 Chậm học 06/12/2017
40 Hồ Sỹ Tạo 11A1 Chậm 24/11/2017
41 Hồ Bá Thái 11A1 Dép, chậm 03/01/2018
42 Lục Tất Thắng 11A1 Chậm 22/12/2017
43 Hồ Thị Diệu Thúy 11A1 Chậm 28/09/2017
44 Hồ Thị Diệu Thúy 11A1 Chậm 03/01/2018
45 Trần Thị Thu Trang 11A1 Chậm 28/09/2017
46 Uyên 11A1 Chậm 08/12/2017
1 Nguyễn Thị Liên A 11A2 Chậm 30/09/2017
2 Nguyễn Thị Lan Anh 11A2 Chậm 26/10/2017
3 Lê Tuấn Anh 11A2 Muộn         19/12/2017
4 Lê Hữu Ánh 11A2 Chậm 21/10/2017
5 Vũ Văn Chiến 11A2 Không sơ vin 09/10/2017
6 Hồ Hữu Đức 11A2 Chậm 28/11/2017
7 Hồ Minh Đức 11A2 Chậm 09/11/2017
8 Lê Việt Hà 11A2 Chậm học 31/10/2017
9 Hồ Thị Hạnh 11A2 Chậm 23/12/2017
10 Hồ Thị Hạnh 11A2 Chậm, dép 25/10/2017
11 Hồ Đình Hiệp 11A2 Chậm 24/11/2017
12 Vũ Văn Hiệp 11A2 Chậm 14/09/2017
13 Lê Thị Hồng 11A2 Chậm 02/01/2018
14 Huy 11A2 Chậm 13/11/2017
15 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 23/10/2017
16 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 14/11/2017
17 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 04/12/2017
18 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm học, cố tình tránh BNN 21/10/2017
19 Nguyễn Văn Linh 11A2 Chậm 11/10/2017
20 Văn Đình Lộc 11A2 Chậm         07/11/2017
21 Phạm Quang Lộc 11A2 Không sơ vin 09/10/2017
22 Nguyễn Sỹ Lộc 11A2 Chậm học 07/12/2017
23 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm 13/09/2017
24 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm 05/10/2017
25 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm học 07/12/2017
26 Nguyễn Thị Mai 11A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
27 Nguyễn Thị Mai 11A2 Thẻ 11/10/2017
28 Ngọc Minh 11A2 Chậm, dép lê 10/11/2017
29 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm 12/12/2017
30 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm 13/12/2017
31 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm học 24/10/2017
32 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm, Thẻ, Đồng phục 15/12/2017
33 Đậu Đức Quân 11A2 Chậm 19/10/2017
34 Đậu Đức Quân 11A2 Chậm 28/11/2017
35 Nguyễn Cảnh Sáng 11A2 Chậm 16/11/2017
36 Văn Thị Sen 11A2 Chậm 29/11/2017
37 Hồ Sỹ Tâm 11A2 Đồng phục 26/10/2017
38 Tân 11A2 Trèo tường 04/01/2018
39 Nguyễn Đình Tân 11A2 K Sơ vin 16/10/2017
40 Hồ Sỹ Tân 11A2 Chậm 30/09/2017
41 Đậu Đức Tráng 11A2 Chậm 28/11/2017
42 Nguyễn Đình Tuấn 11A2 Đồng phục, chậm 24/11/2017
1 Quyết  11A3 Chậm; dép 04/01/2018
2 Lê Thị Hạnh A 11A3 Chậm 02/12/2017
3 Phan Nguyễn Hoàng Anh 11A3 Chậm 03/01/2018
4 Đậu Thị Ngọc Bích 11A3 chậm 20/12/2017
5 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 08/11/2017
6 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 14/11/2017
7 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 23/11/2017
8 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 11/12/2017
9 Dương 11A3 Chậm 12/12/2017
10 Nguyễn Đình Dương 11A3 Chậm 23/11/2017
11 Nguyễn Đình Dương 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
12 Lê Hương Giang 11A3 Chậm 23/12/2017
13 Lê Thị Hạnh.A 11A3 Chậm 04/10/2017
14 Lê Thị Hạnh.A 11A3 Chậm, dép 28/11/2017
15 Hồ Thị Hạnh.B 11A3 Chậm 18/09/2017
16 Nguyễn Hữu Hiệp 11A3 Chậm 18/09/2017
17 Nguyễn Hữu Hiệp 11A3 Chậm 12/12/2017
18 Lê Thị Thanh Hoa 11A3 Chậm 11/11/2017
19 Vũ Xuân Hùng 11A3 Chậm 04/12/2017
20 Hồ Sỹ Huynh 11A3 Sơvin, Thẻ 21/09/2017
21 Vương Đình Linh 11A3 Chậm 23/11/2017
22 Long 11A3 Chậm 12/12/2017
23 Long 11A3 Đồng phục 26/10/2017
24 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm 23/11/2017
25 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm 25/11/2017
26 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm, dép 28/11/2017
27 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm, thẻ 01/12/2017
28 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Dép 30/10/2017
29 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Thẻ 11/09/2017
30 Hồ Trọng Luyến 11A3 Chậm 05/10/2017
31 Hồ Trọng Luyến 11A3 Chậm 22/12/2017
32 Nam 11A3 sơvin 06/10/2017
33 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 17/11/2017
34 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 13/12/2017
35 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 02/01/2018
36 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm, thẻ 28/11/2017
37 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 O đồng phục 14/12/2017
38 Nhật 11A3 Không mũ BH 07/12/2017
39 Hoàng Danh Nhật 11A3 Chậm học 05/12/2017
40 Lê Nam Phong 11A3 Sơ vin 13/11/2017
41 Đậu Đức Phú 11A3 Chậm 11/12/2017
42 Hồ Hữu Phú 11A3 Chậm 09/12/2017
43 Hồ Hữu Phú 11A3 Đồng phục 26/10/2017
44 Hồ Thanh Phúc 11A3 Chậm học 31/10/2017
45 Hồ Thanh Phúc 11A3 Không đồng phục 24/10/2017
46 Nguyễn Thị Phương 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
47 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm 25/11/2017
48 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm, dép 30/11/2017
49 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm, Thẻ 21/10/2017
50 Trần Đức Quyền 11A3 Đi chậm 02/11/2017
51 Trần Đức Quyền 11A3 Đồng phục, thẻ 26/10/2017
52 Trần Đức Quyền 11A3 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
53 Quyết 11A3 sơvin 06/10/2017
54 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 01/11/2017
55 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 08/11/2017
56 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 23/11/2017
57 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 25/11/2017
58 Hoàng Đình Quyết 11A3 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
59 Tâm 11A3 sơvin 06/10/2017
60 Văn Đức Tâm 11A3 Chậm 24/11/2017
61 Thành 11A3 Đồng phục 26/10/2017
62 Hồ Văn Thành 11A3 Chậm học thêm 23/10/2017
63 Nguyễn Đình Thắng 11A3 Chậm 25/11/2017
64 Nguyễn Đình Thắng 11A3 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
65 Vũ Văn Thống 11A3 Chậm         07/11/2017
66 Đậu Thị Thúy 11A3 Chậm học 23/11/2017
67 Hồ Hữu Thức 11A3 Chậm, thẻ 28/11/2017
68 Hò Thị Ngọc Trang 11A3 Chậm 15/12/2017
69 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Chậm 16/12/2017
70 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
71 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Đồng phục 26/10/2017
1 Mai Anh 11A4 Chậm 10/11/2017
2 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm 08/11/2017
3 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm học 24/10/2017
4 Đậu Đức Ba 11A4 Sơvin 14/09/2017
5 Đậu Đức Ba 11A4 Thẻ 12/09/2017
6 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm, bỏ chạy khi nn gọi lại 14/12/2017
7 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm, trốn không vào, bỏ đi khi gặp BNN 09/11/2017
8 Đậu Đức Ba 11A4 Trèo tường 12/09/2017
9 Đậu Đức Bang 11A4 Chậm, Thẻ, Quần rách, Mũ BH 26/10/2017
10 Chung 11A4 Chậm 08/12/2017
11 Lê Thị Chung 11A4 Chậm 18/10/2017
12 Nguyễn Duy Chức 11A4 Chậm 29/11/2017
13 Nguyễn Duy Chức 11A4 Chậm, thẻ 28/09/2017
14 Nguyễn Duy Chức 11A4 Sơvin 14/09/2017
15 Nguyễn Xuân Cường 11A4 Chậm 16/12/2017
16 Hồ Văn Danh 11A4 Chậm 03/01/2018
17 Nguyễn Văn Dũng 11A4 Chậm 14/09/2017
18 Nguyễn Văn Dũng 11A4 Đồng phục, thẻ, MBH 13/12/2017
19 Đức 11A4 Chậm 04/12/2017
20 Hồ Đình Đức 11A4 Chậm 11/12/2017
21 Hồ Đình Đức 11A4 Chậm học 06/12/2017
22 Trịnh Lê Thúy Hằng 11A4 Chậm 12/10/2017
23 Nguyễn Đức Huy 11A4 Chậm 03/01/2018
24 Đặng Ngọc Hưng 11A4 Thẻ 06/11/2017
25 Lê Tiến Hưng 11A4 Chậm 11/10/2017
26 Đình Ngô 11A4 Chậm 10/11/2017
27 Nguyễn Đình Ngô 11A4 Trèo tường 12/09/2017
28 Nguyễn Đình Nguyên 11A4 Chậm 16/12/2017
29 Trần Quý Phúc 11A4 Chậm 12/09/2017
30 Phan Trần Minh Quốc 11A4 Sơvin      02/10/2017
31 Phan Trần Minh Quốc 11A4 Thẻ 13/11/2017
32 Phan Tuấn Minh Quốc 11A4 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
33 Nguyễn Văn Sang 11A4 Chậm 20/12/2017
34 Nguyễn Văn Sang 11A4 Thẻ 14/11/2017
35 Đậu Đức Sơn 11A4 Đi chậm 02/11/2017
36 Đặng Thị Tâm 11A4 Chậm 25/10/2017
37 Đặng Thị Tâm 11A4 Chậm 11/12/2017
38 Hồ Sỹ Tân 11A4 sơvin, thẻ, đồng phục 13/09/2017
39 Hồ Sỹ Tân 11A4 Mũ BH 12/12/2017
40 Nguyễn Duy Thể 11A4 Chậm, dép 30/11/2017
41 Nguyễn Duy Thể 11A4 Chậm, Thẻ 21/10/2017
42 Nguyễn Duy Thể 11A4 Mũ BH 12/12/2017
43 Hồ Đức Thịnh 11A4 Chậm, thẻ 01/12/2017
44 Hồ Đức Thịnh 11A4 sơ vin 14/10/2017
45 Hồ Đức Thịnh 11A4 Sơvin 14/09/2017
46 Lê Thị Thư 11A4 Chậm 27/10/2017
47 Lê Thị Thư 11A4 Chậm 09/11/2017
48 Lê Văn Tráng 11A4 Chậm 20/12/2017
49 Lê Văn Tráng 11A4 Không sơ vin 03/11/2017
50 Hồ Văn Tú 11A4 Chậm 19/10/2017
51 Hồ Văn Tú 11A4 Chậm 03/01/2018
52 Hồ Văn Tú 11A4 o đồng phục, ko sơ vin 23/11/2017
53 Hồ Văn Tú 11A4 Quần rách 30/10/2017
54 Hồ Sỹ Tuấn 11A4 Chậm, Thẻ 04/10/2017
55 Hoàng Thị Vân 11A4 Chậm 24/11/2017
56 Lê Tiến Vinh 11A4 Chậm 14/09/2017
57 Nguyễn Cảnh Yên 11A4 Chậm 27/11/2017
1 An  11A5 Chậm 08/12/2017
2 Vũ Văn Phương  11A5 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
3 Lê Văn An 11A5 Chậm, thẻ 09/11/2017
4 Lê Văn An 11A5 o đội mũ bảo hiểm, o đồng phục, dép lê 14/12/2017
5 Lê Văn An 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút, cố tình dấu lỗi 14/09/2017
6 Nguyễn Viết Châu 11A5 Chậm 05/10/2017
7 Nguyễn Viết Châu 11A5 Chậm 15/12/2017
8 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 21/10/2017
9 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 24/11/2017
10 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 22/12/2017
11 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học 05/12/2017
12 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học 14/12/2017
13 Hồ Phi Chiến 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
14 Hồ Phi Chiến 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
15 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học, ko mũ bảo hiểm 23/11/2017
16 Hồ Phi Chiến 11A5 đánh nhau ngày 29/11/2017 30/11/2017
17 Hồ Phi Chiến 11A5 Đem điện thoại và đồ chơi nguy hiểm đến trường 30/11/2017
18 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 21/10/2017
19 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 11/11/2017
20 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 03/01/2018
21 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm học 23/11/2017
22 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm học 05/12/2017
23 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm, Thẻ 13/11/2017
24 Hồ Trọng Chính 11A5 dép, chậm 24/11/2017
25 Hồ Trọng Chính 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
26 Nguyễn Khắc Cương 11A5 Thẻ 13/11/2017
27 Nguyễn Khắc Cường 11A5 Chậm học 07/12/2017
28 Hoàng Văn Dũng 11A5 Chậm 18/10/2017
29 Hoàng Văn Dũng 11A5 Thẻ 13/11/2017
30 Lê Tiến Dụng 11A5 Thẻ 13/11/2017
31 Nguyễn Hữu Đạt 11A5 Dép, chậm 04/12/2017
32 Nguyễn Thị Hương Giang 11A5 Chậm 24/11/2017
33 Võ Bgọc Hoàn 11A5 Chậm      02/10/2017
34 Võ Ngọc Hoàn 11A5 Chậm 21/10/2017
35 Võ Ngọc Hoàn 11A5 Thẻ 04/12/2017
36 Hoàng 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
37 Hoàng Diên Hoàng 11A5 Chậm 02/12/2017
38 Hồ Diên Hoàng 11A5 Chậm, dép 25/10/2017
39 Hồ Diên Hoàng 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
40 Hồ Diên Hoàng 11A5 O đồng phục, dép lê 14/12/2017
41 Hồ Diên Hoàng 11A5 Sơvin, Thẻ 21/09/2017
42 Hồ Diên Hoàng 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
43 Hồ Đình Hoàng 11A5 Chậm 27/11/2017
44 Hồ Hữu Hoàng 11A5 Chậm 29/11/2017
45 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 23/10/2017
46 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 23/11/2017
47 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 02/12/2017
48 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 13/12/2017
49 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm học 06/12/2017
50 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm học 07/12/2017
51 Khôi 11A5 o sơ vin 07/12/2017
52 Nguyễn Đình Khởi 11A5 Chậm 12/09/2017
53 Nguyễn Đình Khởi 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
54 Hồ Thị Lan 11A5 Chậm 14/09/2017
55 Hồ Thị Lan 11A5 Chậm 24/11/2017
56 Lê Văn Lâm 11A5 Chậm, Thẻ 04/10/2017
57 Lê Văn Lâm 11A5 sơ vin 27/11/2017
58 Lê Văn Lâm 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút, cố tình dấu lỗi 14/09/2017
59 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm 15/12/2017
60 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm 22/12/2017
61 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Thẻ 13/11/2017
62 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Thẻ 28/11/2017
63 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
64 Hoàng Thanh Nga 11A5 Chậm 13/09/2017
65 Hoàng Thanh Nga 11A5 Chậm 24/11/2017
66 Hoàng Thị Thanh Nga 11A5 Chậm 03/01/2018
67 Nguyễn Thị Nga 11A5 Chậm 09/12/2017
68 Nguyễn Thị Nga 11A5 Không mũ BH 05/12/2017
69 Hoàng Nguyên 11A5 K Sơ vin 16/10/2017
70 Phương 11A5 Chậm 08/12/2017
71 Nguyễn Mai Phương 11A5 Chậm 09/11/2017
72 Trần Thị Phương 11A5 Chậm học 05/12/2017
73 Trần Thị Phương 11A5 Chậm học thêm 23/10/2017
74 Nguyễn Thị Thu Phương 11A5 Đi học muộn         24/10/2017
75 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 18/09/2017
76 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 06/11/2017
77 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 11/12/2017
78 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm học 24/10/2017
79 Vũ Văn Phương 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
80 Vũ Văn Phượng 11A5 Chậm 19/09/2017
81 Vũ Văn Phượng 11A5 Chậm 09/12/2017
82 Lê Đức Quang 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
83 Hồ Bá Quân 11A5 Thẻ 13/11/2017
84 Nhật Thanh 11A5 Chậm 04/12/2017
85 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm         07/11/2017
86 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm 14/11/2017
87 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm học 24/10/2017
88 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
89 Trần Nhật Thanh 11A5 Dép 26/10/2017
90 Trần Nhật Thanh 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
91 Trần Nhật Thanh 11A5 Thẻ 04/12/2017
92 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm, cố tình không vào 01/11/2017
93 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
94 Nguyễn THị Thanh 11A5 Chậm 16/12/2017
95 Nguyễn Thị Thanh 11A5 Chậm 25/11/2017
96 Nguyễn Thị Thanh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
97 Thắng 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
98 Nguyễn Đình Thắng 11A5 Chậm 23/11/2017
99 Nguyễn Đình Thắng 11A5 Mũ BH 12/09/2017
100 Nguyễn Văn Thắng 11A5 Chậm 11/12/2017
101 Nguyễn Văn Thắng 11A5 Thẻ 06/11/2017
102 Vũ Văn Thắng 11A5 Chậm 15/12/2017