Danh sách học sinh học sinh vi phạm kỳ 1 năm học 2017-2018

Chủ nhật - 07/01/2018 20:58
Trong kỳ 1 năm học 2017-2018, qua theo dõi xác suất Đoàn trường đã lưu lại các trường hợp vi phạm nội quy sau đây.
Những vi phạm này có thể sử dụng làm một kênh thông tin xép loại.
Tuy nhiên các học sinh bị ít lỗi, nhưng lỗi không phải cố ý, những lỗi vô tình đề nghị GVCN không vì thế mà hạ hạnh kiểm của học sinh.
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM DO ĐOÀN TRƯỜNG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
 
TT Họ và tên Lớp Nội dung / mã vi phạm Ngày tháng
1 Cao Thị Thủy  10A1 Chậm 11/11/2017
2 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm 25/11/2017
3 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm, dép 28/11/2017
4 Lê Văn Chiến 10A1 Thẻ 04/12/2017
5 Lê Văn Chiến 10A1 Chậm, Gửi xe ngoài, dép 01/12/2017
6 Hồ Thị Ái Linh 10A1 Chậm 29/11/2017
7 Văn Đức Tuấn Minh 10A1 Chậm 27/09/2017
8 Văn Đức Tuấn Minh 10A1 Chậm 04/10/2017
9 Phạm Thị Kim Oanh 10A1 Chậm 12/09/2017
10 Phạm Kinh Oanh 10A1 Chậm 23/10/2017
11 Hồ Phương Thảo 10A1 Chậm 08/11/2017
12 Hồ Phương Thảo 10A1 Chậm 25/11/2017
13 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10A1 Đi dép lê 05/12/2017
14 Nguyễn Văn Trí 10A1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
15 Đậu Đức Tuấn 10A1 Chậm 06/11/2017
16 Nguyễn Trọng Tuấn 10A1 Ko sơ vin 22/11/2017
17 Nguyễn Văn Tuấn 10A1 Chậm 27/09/2017
18 Hồ Trọng Vinh 10A1 Sơvin 18/09/2017
1 Hồ Sỹ Chắt 10A2 Chậm 04/12/2017
2 Hồ Thị Thùy Dung 10A2 Chậm 14/09/2017
3 Nguyễn Đình Đức 10A2 Tháo sơ vin 16/11/2017
4 Nguyễn Đình Đức 10A2 Mũ BH 13/09/2017
5 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 Chậm 11/11/2017
6 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 Đồng phục 26/10/2017
7 Nguyễn Sỹ Hiếu 10A2 sơ vin 19/10/2017
8 Đào Xuân Hiệu 10A2 Tháo sơ vin 16/11/2017
9 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 11/11/2017
10 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 25/11/2017
11 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 27/11/2017
12 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 29/11/2017
13 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Chậm 20/12/2017
14 Hồ Sỹ Khoa 10A2 Dép 18/12/2017
15 Văn Thị Lan 10A2 Chậm 03/01/2018
16 Phan Thị Huyền Linh 10A2 Chậm 08/11/2017
17 Phan Thị Huyền Linh 10A2 Không mũ BH 07/12/2017
18 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 07/12/2017
19 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 22/12/2017
20 Nguyễn Văn Linh 10A2 Chậm 22/12/2017
21 Nguyễn Văn Linh 10A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
22 Nguyễn Văn Linh 10A2 Đồng phục 26/10/2017
23 Mai 10A2 Chậm 08/12/2017
24 Đậu Thị Lê Na 10A2 Chậm học 21/11/2017
25 Nguyễn Cảnh Nghị 10A2 Mũ BH 13/12/2017
26 Nhâm 10A2 Chậm 08/12/2017
27 Phan Đình Pháp 10A2 Chậm 17/10/2017
28 Lê Tiến Quyền 10A2 Chậm học 21/11/2017
29 Lê Tiến Quyền 10A2 Đồng phục 26/10/2017
30 Lê Tiến Quyền 10A2 Mũ BH 18/09/2017
31 Hồ Minh Tài 10A2 Chậm học 21/12/2017
32 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm 18/10/2017
33 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm 24/11/2017
34 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 Chậm, Dép 21/10/2017
35 Hồ Sỹ Thịnh 10A2 sơ vin 19/10/2017
36 Văn Đức Thủy 10A2 Đồng phục 26/10/2017
37 Hồ Anh Tuấn 10A2 Chậm 28/09/2017
38 Nguyễn Lê Quốc Việt 10A2 Mũ BH 13/12/2017
1 Nguyễn Đình Trí  10A3 Chậm học 05/12/2017
2 Hồ Sỹ An 10A3 Tụ tập đông người 11/09/2017
3 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm      02/10/2017
4 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm         07/11/2017
5 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm 29/11/2017
6 Hồ Sỹ Bình 10A3 Chậm học 14/12/2017
7 Hồ Sỹ Bình 10A3 Sơvin 18/09/2017
8 Trần Doãn Cường 10A3 Không sơ vin 03/11/2017
9 Trần Doãn Cường 10A3 Sơ vin 16/10/2017
10 Nguyễn Đình Cường 10A3 Chậm 18/09/2017
11 Nguyễn Đình Cường 10A3 Chậm 18/09/2017
12 Nguyễn Đình Cường 10A3 Hút thuốc trong trường 30/11/2017
13 Nguyễn Thị Hải 10A3 Chậm 03/01/2018
14 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Chậm 06/11/2017
15 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Chậm học 21/12/2017
16 Nguyễn Đình Hùng 10A3 Mũ BH 12/12/2017
17 Võ Cự Lâm 10A3 Chọc bạn 22/12/2017
18 Võ Cự Lâm 10A3 Nước uống 29/09/2017
19 Võ Cự Lâm 10A3 Sơ vin 26/10/2017
20 Võ Cự Lâm 10A3 Sơvin 18/09/2017
21 Nguyễn Đình Lâm 10A3 Chậm 07/12/2017
22 Nguyễn Đình Lâm 10A3 Sơ vin 26/10/2017
23 Nguyễn Công Lưu 10A3 Muộn         19/12/2017
24 Hồ Sỹ Lưu 10A3 sơ vin 14/10/2017
25 Hồ Sỹ Lưu 10A3 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
26 Lê Đôn Nguyên 10A3 Sơ vin 26/10/2017
27 Hồ Đạt Phú 10A3 Chậm         07/11/2017
28 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 29/11/2017
29 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 01/12/2017
30 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 11/12/2017
31 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 20/12/2017
32 Nguyễn Đình Quân 10A3 Chậm 03/01/2018
33 Nguyễn Đình Quân 10A3 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
34 Nguyễn Đình Quân 10A3 Nước uống 29/09/2017
35 Dương Đức Quân 10A3 Nước uống 29/09/2017
36 Nguyễn Đình Quốc 10A3 Không đeo thẻ 23/10/2017
37 Hồ Sỹ Thịnh 10A3 Chậm 03/01/2018
38 Nguyễn Đình Trí 10A3 Chậm 03/01/2018
39 Nguyễn Thị Trinh 10A3 Chậm 25/10/2017
40 Nguyễn Thj Trinh 10A3 Chậm 28/09/2017
41 Nguyễn Thị Kiều Vân 10A3 Đồng phục, dép 26/10/2017
1 Nguyễn Thị Vân Anh 10A4 Chậm 24/11/2017
2 Đậu Đức Chung 10A4 Chậm 04/12/2017
3 Đậu Thị Chung 10A4 Chậm học 09/10/2017
4 Nguyễn Duy Danh 10A4 Chậm 04/12/2017
5 Nguyễn Duy Danh 10A4 Đi dép lê 05/12/2017
6 Nguyễn Duy Danh 10A4 o sơ vin 07/12/2017
7 Nguyễn Văn Duy 10A4 Chậm 23/11/2017
8 Vũ Văn Duy 10A4 Chậm 25/11/2017
9 Hồ Thị Đông 10A4 Mũ BH 18/09/2017
10 Lê Tiến Đông 10A4 Không sơvin 23/10/2017
11 Đồng 10A4 Mang thuốc và bật lửa 02/01/2018
12 Đồng 10A4 Hút thuốc         19/12/2017
13 Lê Tiến Đồng 10A4 Chậm 03/01/2018
14 Lê Tiến Đồng 10A4 Chậm 04/01/2018
15 Lê Tiến Đồng 10A4 Thẻ, sơ vin 26/10/2017
16 Lê Tiến Đồng 10A4 Bỏ giờ ở nhà anh Đô 09/12/2017
17 Lê Thị Thúy Hằng 10A4 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
18 Văn Đức Hoàng 10A4 Thẻ, chậm 22/12/2017
19 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Chậm 27/09/2017
20 Nguyễn Đình Hồng 10A4 dép lê 09/11/2017
21 Nguyễn Đình Hồng 10A4 nói chuyện riêng, vi phạm bị GV đuổi khỏi lớp  07/12/2017
22 Nguyễn Đình Hồng 10A4 sơ vin 06/11/2017
23 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Sơvin 19/09/2017
24 Nguyễn Đình Hồng 10A4 Thẻ 04/12/2017
25 Nguyễn Thị Hồng 10A4 Chậm 08/11/2017
26 Nguyễn Văn Hợp 10A4 Sơ vin 26/10/2017
27 Nguyễn Văn Hợp 10A4 Sơvin 18/09/2017
28 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Chậm 08/11/2017
29 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Chậm học 06/12/2017
30 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Sơ vin 26/10/2017
31 Nguyễn Văn Hùng 10A4 Sơvin, Thẻ 26/09/2017
32 Nguyễn Thị Huyền 10A4 Chậm 20/12/2017
33 Đặng Ngọc Hưng 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
34 Đặng Ngọc Hưng 10A4 Thẻ 17/10/2017
35 Đặng Ngọc Hương 10A4 Chậm 13/09/2017
36 Nguyễn Thị Hương 10A4 Chậm học 09/10/2017
37 Mạnh 10A4 Muộn         19/12/2017
38 Đức Mạnh 10A4 Chậm 04/01/2018
39 Đạu Đức Mạnh 10A4 Chậm, thẻ 28/11/2017
40 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 20/09/2017
41 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 08/11/2017
42 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 01/12/2017
43 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 20/12/2017
44 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm 22/12/2017
45 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 31/10/2017
46 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 21/11/2017
47 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 23/11/2017
48 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 07/12/2017
49 Đậu Đức Mạnh 10A4 Chậm học 14/12/2017
50 Đậu Đức Mạnh 10A4 đồng phục, chậm 04/12/2017
51 Đậu Đức Mạnh 10A4 Không sơ vin 09/10/2017
52 Đậu Đức Mạnh 10A4 Không sơ vin, chậm  11/11/2017
53 Đậu Đức Mạnh 10A4 nói chuyện riêng, vi phạm bị GV đuổi khỏi lớp  07/12/2017
54 Đậu Đức Mạnh 10A4 Sơ dụng ĐT 26/10/2017
55 Đậu Đức Mạnh 10A4 Bỏ giờ ở nhà anh Đô 09/12/2017
56 Đậu Đức Mạnh 10A4 Hút thuốc 18/12/2017
57 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường 19/10/2017
58 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường, bỏ giờ 09/10/2017
59 Đậu Đức Mạnh 10A4 Trèo tường, ở ngoài anh Đô 19/10/2017
60 Nguyễn Bá Phúc 10A4 Sơvin 19/09/2017
61 Nguyễn Bá Quang 10A4 Đồng phục 26/10/2017
62 Nguyễn Bá Quang 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
63 Nguyễn Bá Quang 10A4 Sơ vin 13/11/2017
64 Hồ Anh Quân 10A4 Chậm 21/10/2017
65 Vũ Anh Quân 10A4 Thẻ, Sơvin 19/09/2017
66 Hồ Đình Quân 10A4 Thẻ 31/10/2017
67 Nguyễn Bảo Sương 10A4 Chậm 15/12/2017
68 Văn Đức Tâm 10A4 sơvin 06/10/2017
69 Nguyễn Duy Thể 10A4 Chậm học 14/12/2017
70 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm 17/10/2017
71 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm 12/12/2017
72 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chập, trèo tường 14/12/2017
73 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Không đeo thẻ 23/10/2017
74 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Ko thẻ 07/12/2017
75 Nguyễn Trọng Thiện 10A4 Chậm, cố tình không vào trường 08/11/2017
76 Lê Đôn Thống 10A4 Ko sơ vin 15/11/2017
77 Nguyễn Trọng Triển 10A4 Dép lê 04/12/2017
78 Nguyễn Trọng 10A4 Trèo tường 26/09/2017
79 Vân 10A4 Chậm 08/12/2017
80 Hoàng THị Vân 10A4 Quần rách 27/11/2017
81 Hoàng Thị Vân 10A4 Chậm 19/10/2017
82 Hoàng Thị Vân 10A4 Chậm 09/12/2017
83 Hoàng Thị Vân 10A4 quần thủng 07/12/2017
84 Hồ Thị Yến 10A4 Chậm 18/10/2017
1 Vũ Xuân Linh  10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
2 Bắc 10A5 Thẻ 18/09/2017
3 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Chậm 06/11/2017
4 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Đi dép lê 05/12/2017
5 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Không sơ vin 09/10/2017
6 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Ko sơ vin 15/11/2017
7 Hồ Sỹ Bắc 10A5 Sơvin 12/09/2017
8 Chồ Chí Công 10A5 Mũ BH 13/09/2017
9 Hồ Chí Công 10A5 Dép 26/09/2017
10 Hồ Chí Công 10A5 Dép 26/10/2017
11 Hồ Chí Công 10A5 Dép 13/11/2017
12 Hồ Chí Công 10A5 Dép lê 04/12/2017
13 Hồ Chí Công 10A5 Thẻ 31/10/2017
14 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 25/10/2017
15 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 11/12/2017
16 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Chậm 22/12/2017
17 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
18 Nguyễn Hữu Đạt 10A5 Sơvin 12/09/2017
19 Nguyễn Thị Hương Giang 10A5 Chậm 22/12/2017
20 Nguyễn Thị Hương Giang 10A5 Chậm học 06/12/2017
21 Cao Xuân Hải 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
22 Hoàng Nguyên Hồng 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
23 Đậu Thị Hương 10A5 Chậm 08/11/2017
24 Đậu Thị Hương 10A5 Chậm 15/12/2017
25 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm 25/11/2017
26 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm 16/12/2017
27 Nguyễn Bá Lam 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
28 Nguyễn Ngọc Lâm 10A5 Sơvin 12/09/2017
29 Nguyễn Văn Lâm 10A5 Chậm 06/11/2017
30 Nguyễn Ngọc Lân 10A5 Chậm 19/09/2017
31 Vũ Xuân Linh 10A5 Chậm 22/12/2017
32 Vũ Xuân Linh 10A5 sơvin, đồng phục 06/10/2017
33 Vũ Xuân Linh 10A5 Mũ BH 18/09/2017
34 Phú 10A5 Thẻ 18/09/2017
35 Hồ Trần Phú 10A5 Chậm 19/09/2017
36 Hồ Trần Phú 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
37 Hồ Trần Phú 10A5 Thẻ 16/10/2017
38 Hồ Thị Hồng Phúc 10A5 Chậm 24/11/2017
39 Nguyễn Thị Phúc 10A5 Chậm 12/12/2017
40 Hồ Thị Quế Phương 10A5 Chậm 18/10/2017
41 Đậu Thị Phương 10A5 Chậm 18/10/2017
42 Đậu Thị Phương 10A5 Chậm học 31/10/2017
43 Nguyễn Đình Quang 10A5 Chậm 14/09/2017
44 Trần Quang Sơn 10A5 Chậm 09/12/2017
45 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 19/09/2017
46 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 30/09/2017
47 Võ Văn Sơn 10A5 Chậm 29/11/2017
48 Võ Văn Sơn 10A5 Không sơ vin 09/10/2017
49 Võ Văn Sơn 10A5 Sơvin 12/09/2017
50 Võ Văn Sơn 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
51 Vũ Văn Sơn 10A5 Chậm 03/01/2018
52 Đặng Ngọc Tân 10A5 Bỏ tiết 1 ỏ ngoài anh Đô, tiết 2 gọi mới vào 03/01/2018
53 Đặng Ngọc Tấn 10A5 Chậm 19/09/2017
54 Đặng Ngọc Tấn 10A5 Chậm 12/12/2017
55 Nguyễn Hữu Thạch 10A5 Bỏ tiết 1 ỏ ngoài anh Đô, tiết 2 gọi mới vào 03/01/2018
56 Nguyễn Đình Thắng 10A5 Chậm 09/11/2017
57 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 19/09/2017
58 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 27/09/2017
59 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 13/10/2017
60 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 27/10/2017
61 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm 09/12/2017
62 Trần Đức Thắng 10A5 Tháo sơ vin 16/11/2017
63 Trần Đức Thắng 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
64 Nguyễn Văn Trung Thịnh 10A5 Dép 18/12/2017
65 Trần Đức Thống 10A5 Chậm 11/12/2017
66 Lê Văn Tiến 10A5 Chậm 19/09/2017
67 Lê Văn Tiến 10A5 Chậm, dép 30/11/2017
68 Lê Văn Tiến 10A5 Không sơ vin 11/11/2017
69 Lê Văn Tiến 10A5 Thẻ 13/11/2017
70 Lê Văn Tiến 10A5 Đi PKL 15/12/2017
71 Hồ Sỹ Toàn 10A5 Chậm 01/11/2017
72 Phan Đình Trọng 10A5 Đồng phục 26/10/2017
73 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm 19/09/2017
74 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm 03/01/2018
75 Phan Văn Trọng 10A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
76 Lê Xuân Trung 10A5 Chậm 15/12/2017
77 Lê Xuân Trung 10A5 sơvin 06/10/2017
78 Đặng Ngọc Tuấn 10A5 Muộn         19/12/2017
79 Đặng Ngọc Tuấn 10A5 Thẻ 13/11/2017
1 Hoàng Tuấn Anh 10A6 Chậm học 14/12/2017
2 Hoàng Tuấn Anh 10A6 Không đeo thẻ         24/10/2017
3 Lê Tiến Chính 10A6 Chậm 09/12/2017
4 Nguyễn Văn Dũng 10A6 Chậm         07/11/2017
5 Đậu Huy Hạnh 10A6 Chậm 03/01/2018
6 Hồ sỹ Hậu 10A6 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
7 Lê Thị Hợp 10A6 Chậm 09/12/2017
8 Nguyễn Văn Hợp 10A6 Chậm 13/09/2017
9 Nguyễn Đình Huy 10A6 Sơvin, thẻ 12/09/2017
10 Thanh Huyền 10A6 Dép 26/09/2017
11 Lê Thị Hương 10A6 Chậm 03/01/2018
12 Trần Thị Hương 10A6 Chậm 22/12/2017
13 Lê Đức Long 10A6 Chậm 24/11/2017
14 Đậu Duy Mạnh 10A6 Chậm 11/12/2017
15 Đậu Huy Mạnh 10A6 Chậm 06/11/2017
16 Đậu Huy Mạnh 10A6 Chậm, Gửi xe ngoài, dép 01/12/2017
17 Minh 10A6 Chậm 13/11/2017
18 Hoàng Thị Ngân 10A6 Chậm      02/10/2017
19 Lê Thị Oanh 10A6 Chậm 28/09/2017
20 Đậu Thị Phương 10A6 Chậm 12/09/2017
21 Nguyễn Cảnh Tạo 10A6 Chậm 22/12/2017
22 Trần Đức Thắng 10A6 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
23 Trần Thị Thoa 10A6 Chậm 18/10/2017
24 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A6 MBH 13/12/2017
25 Hoàng Tuấn 10A6 Chậm 25/10/2017
26 Hoàng Tuấn 10A6 Chậm 26/10/2017
27 Hoàng Tuấn 10A6 Đi dép lê 23/10/2017
28 Nguyễn Bá Tùng 10A6 Thẻ 23/11/2017
29 Hồ Trọng Võ 10A6 Chậm 17/11/2017
1 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 27/09/2017
2 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 04/10/2017
3 Vũ Minh Cảnh 10A7 Chậm 09/12/2017
4 Vũ Minh Cảnh 10A7 Gửi xe ở ngoài 23/12/2017
5 Vũ Minh Cảnh 10A7 Không đeo thẻ         24/10/2017
6 Nguyễn Xuân Chung 10A7 Chậm 01/11/2017
7 Nguyễn Văn Cường 10A7 Chậm 07/12/2017
8 Nguyễn Văn Cường 10A7 Chậm 09/12/2017
9 Nguyễn Văn Cường 10A7 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
10 Lê Khắc Đức 10A7 Chậm học 06/12/2017
11 Trần Thị Đức 10A7 Chậm 30/09/2017
12 Hồ Thị Hiền 10A7 Đi xe Phân khối lớn, gửi ngoài 08/12/2017
13 Hồ Thị Hòa 10A7 Chậm 23/12/2017
14 Văn Thị Hồng 10A7 Chậm 24/11/2017
15 Chu Thị Huyền 10A7 Chậm 08/11/2017
16 Chu Thị Huyền 10A7 Đi lộn xộn, tô son 13/09/2017
17 Trần Văn Hưng 10A7 Chậm 08/12/2017
18 Trần Văn Hương 10A7 Chậm 22/12/2017
19 Trần Văn Hương 10A7 Không sơvin 23/10/2017
20 Trần Văn hương 10A7 Chậm học 14/12/2017
21 Hồ Thị Lan 10A7 Chậm 03/01/2018
22 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10A7 Đi lộn xộn, tô son 13/09/2017
23 Hồ Thị Mai 10A7 Chậm 11/09/2017
24 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 21/09/2017
25 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 12/10/2017
26 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 25/11/2017
27 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 04/12/2017
28 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm 03/01/2018
29 Hồ Thị Mến 10A7 Chậm học 23/11/2017
30 Văn Đình Nam 10A7 Sơ vin 19/10/2017
31 Hồ Bá Nhật 10A7 Chậm 13/10/2017
32 Hồ Bá Nhật 10A7 Chậm học 05/12/2017
33 Hồ Bá Nhật 10A7 Dép 14/11/2017
34 Hồ Bá Nhật 10A7 Đồng phục 26/10/2017
35 Hồ Bá Nhật 10A7 Quần rách         24/10/2017
36 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm 12/12/2017
37 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm 15/12/2017
38 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm học 31/10/2017
39 Phan Đình Pháp 10A7 Chậm học 14/12/2017
40 Phan Đình Pháp 10A7 Dép 14/11/2017
41 Phan Đình Pháp 10A7 Đi Dép lê 16/10/2017
42 Phan Đình Pháp 10A7 sơ vin 19/10/2017
43 Phan Đình Pháp 10A7 sơvin 12/10/2017
44 Phan Đình Pháp 10A7 Thẻ, đồng phục 18/12/2017
45 Phan Văn Pháp 10A7 Muộn         19/12/2017
46 Phan Đình Phép 10A7 Chậm 25/11/2017
47 Nguyễn Hữu Quang 10A7 Thẻ 17/10/2017
48 Hoàng Danh Tài 10A7 Chậm 01/11/2017
49 Nguyễn Hưu Thanh 10A7 Chậm 25/11/2017
50 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 13/09/2017
51 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 21/10/2017
52 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 11/11/2017
53 Nguyễn Hữu Thanh 10A7 Chậm 29/11/2017
54 Nguyễn Hữu Thành 10A7 Chậm 27/11/2017
55 Lê Thị Thảo 10A7 Chậm 14/09/2017
56 Lê Thị Thảo 10A7 Chậm 03/01/2018
57 Lê Đông Thông 10A7 Chậm 22/12/2017
58 Lê Đôn Thống 10A7 Chậm 11/11/2017
59 Lê Đôn Thống 10A7 Chậm 16/11/2017
60 Thương 10A7 Muộn         19/12/2017
61 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 06/11/2017
62 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 24/11/2017
63 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 29/11/2017
64 Nguyễn Đình Tiến 10A7 Chậm 15/12/2017
65 Nguyễn Bá Trường 10A7 Chậm 17/10/2017
66 Nguyễn Hữu Q Vinh 10A7 không đồng phục 04/01/2018
67 Nguyễn Hữu Quang Vinh 10A7 K Sơ vin 16/10/2017
68 Nguyễn Hữu Quang Vinh 10A7 Không sơ vin 03/11/2017
1 Nguyễn Đình Quân 10B Mũ BH 31/10/2017
1 Dương Hạnh Linh 10D1 Đi Dép lê 16/10/2017
2 Đậu Đúc Quang 10D1 Chậm 18/09/2017
3 Đậu Đức Quang 10D1 Chậm 18/09/2017
4 Nguyễn Bá Quyền 10D1 Chậm 06/11/2017
5 Nguyễn Bá Quyền 10D1 Chậm 11/11/2017
6 Nguyễn Thị Quỳnh 10D1 Đi Dép lê 16/10/2017
7 Thơm 10D1 Chậm 08/12/2017
1 Trần Văn Cường 10D2 Chậm, thẻ 26/10/2017
2 Nguyễn Thị Hà 10D2 Chậm 03/01/2018
3 Nguyễn Thị Hằng 10D2 Đi cantin vào chậm, dép lê, bỏ chạy 02/12/2017
4 Đào Xuân Hiệu 10D2 Chậm 08/11/2017
5 Đào Xuân Hiệu 10D2 Chậm 16/12/2017
6 Nguyễn Thị Hòa 10D2 Chậm 30/09/2017
7 Nguyễn Thị Hòa 10D2 Bỏ giờ thể dục vào căng tin 14/12/2017
8 Quảng Thị Hương 10D2 Chậm 02/01/2018
9 Nguyễn Duy Khánh 10D2 So vien 26/10/2017
10 Nguyễn Thị Linh 10D2 Mũ BH 12/12/2017
11 Lê Công Lợi 10D2 Chậm 17/11/2017
12 Lê Công Lợi 10D2 Tháo sơ vin 16/11/2017
13 Nga 10D2 Chậm 13/11/2017
14 Nga 10D2 Quần thủ 11/12/2017
15 Lê Thị Nga 10D2 Chậm 26/09/2017
16 Lê Thị Ngân 10D2 Chậm 28/09/2017
17 Lê Thị Hồng Nhung 10D2 Chậm 13/12/2017
18 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Chậm 17/11/2017
19 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Tháo sơ vin 16/11/2017
20 Nguyễn Hoài Thanh 10D2 Mũ BH 12/09/2017
21 Hồ Thị Thanh 10D2 Chậm 15/12/2017
22 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Chậm         07/11/2017
23 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Chậm 22/12/2017
24 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
25 Nguyễn Phương Thảo 10D2 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
26 Hồ Thị Đoan Trang 10D2 Chậm 28/09/2017
27 Đậu Thị Huyền Trang 10D2 Bỏ giờ thể dục vào căng tin 14/12/2017
28 Lê Thị Huyền Trang 10D2 Đi dép lê 05/12/2017
29 Lê Thị Huyền Trang 10D2 Đi cantin vào chậm, dép lê, bỏ chạy 02/12/2017
30 Trần Văn Trường 10D2 Chậm, Thẻ      02/10/2017
31 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D2 Chậm 11/12/2017
32 Phan Thị Vượng 10D2 Chậm 28/09/2017
33 Phan Thị Vượng 10D2 Gửi xe ở ngoài 15/12/2017
1 Hồ Sỹ Cường 10D3 Chậm 22/12/2017
2 Đậu Đức Đạt 10D3 Không sơ vin 27/11/2017
3 Phan Thúy  Hiền 10D3 K thẻ         19/12/2017
4 Trần Phi Hùng 10D3 sơ vin 19/10/2017
5 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10D3 Chậm         07/11/2017
6 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10D3 Thẻ, chậm 22/12/2017
7 Hồ Văn Khải 10D3 dép lê 10/11/2017
8 Nguyễn Thị Lan 10D3 Chậm 12/09/2017
9 Hồ Thị Khánh Linh 10D3 Chậm 03/01/2018
10 Chu Thị Nga 10D3 Chậm 12/09/2017
11 Hoàng Thị Nhung 10D3 Chậm 23/11/2017
12 Trần Thị Nhung 10D3 Đồng phục 26/10/2017
13 Hồ Văn Thuận 10D3 sơ vin 19/10/2017
14 Võ Văn Thuận 10D3 k Đeo thẻ 16/10/2017
15 Lê Thị Trang 10D3 Chậm 08/11/2017
16 Hồ Quang Trường 10D3 Chậm 05/10/2017
17 Hồ Trọng Trường 10D3 Chậm 20/12/2017
18 Kiều Vân 10D3 Chậm học 21/12/2017
19 Ng Thị Kiều Vân 10D3 Muộn         19/12/2017
20 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 27/09/2017
21 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 09/12/2017
22 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 16/12/2017
23 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 22/12/2017
24 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm 03/01/2018
25 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm học 14/12/2017
26 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Chậm, dép 01/11/2017
27 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Dép, chậm 03/01/2018
28 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Đổ nước từ tầng 2 xuống, dép 30/11/2017
29 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Thẻ 17/10/2017
30 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 Tô son, Chậm, gửi xe ngoài, chạy trốn 01/12/2017
31 Nguyễn Thị Kiều Vân 10D3 MBH 13/12/2017
32 Nguyễn Thị Vân 10D3 Chậm học 14/12/2017
33 Nguyễn Thị Vân 10D3 Đi xe phân khối lớn 08/12/2017
34 Đậu Đức Vinh 10D3 sơ vin 19/10/2017
35 Đậu Đức Vinh 10D3 Thẻ, đổ nước sai quy định 14/09/2017
36 Đậu Đức Vinh 10D3 Mũ BH 18/09/2017
37 Nguyễn  Văn Vinh 10D3 Quần thủng, thẻ 25/11/2017
38 Hoàng Văn Vinh 10D3 đồng phục, sơ vin 06/11/2017
39 Nguyễn Văn Vinh 10D3 Đồng phục 26/10/2017
40 Nguyễn Văn Vinh 10D3 O thẻ; o đồng phục; quần rách 04/01/2018
41 Nguyễn Văn Vinh 10D3 Quần Thủng 22/12/2017
1 Hồ Trọng An 10D4 Chậm      02/10/2017
2 Hồ Trọng An 10D4 Thẻ 06/11/2017
3 Hồ Trọng An 10D4 Chậm, bỏ chạy 16/12/2017
4 Lê Gia Bảo 10D4 Chậm 12/10/2017
5 Võ Tiến Duy 10D4 sơ vin 19/10/2017
6 Nguyễn Thị Hải 10D4 Chậm 04/10/2017
7 Lê Thị Hằng 10D4 Chậm 07/12/2017
8 Lê Thị Hằng 10D4 Chậm học 21/11/2017
9 Nguyễn Ngọc Huyền 10D4 Chậm 29/11/2017
10 Hồ THị Huyền 10D4 Chậm 11/12/2017
11 Hồ Thị Huyền 10D4 Chậm 09/12/2017
12 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm 16/12/2017
13 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm 03/01/2018
14 Nguyễn Thị Huyền 10D4 Chậm học, Không mũ BH 21/12/2017
15 Lê Thị Nhung 10D4 Chậm học 14/12/2017
16 Phan Thị Kim Oanh 10D4 Chậm 22/12/2017
17 Hồ Thị Oanh 10D4 Chậm 27/10/2017
18 Văn Thị Oanh 10D4 Chậm 13/12/2017
19 Hồ Bá Phú 10D4 Chậm 08/11/2017
20 Hồ Bá Phú 10D4 Chậm, thẻ 01/12/2017
21 Hồ Bá Phú 10D4 Dép 30/10/2017
22 Hồ Bá Phú 10D4 dép, đồng phục, thẻ 26/10/2017
23 Hồ Bá Phú 10D4 sơ vin 19/10/2017
24 Hồ Bá Phú 10D4 Thẻ 04/12/2017
25 Hồ Bá Phú 10D4 Trèo tường 26/09/2017
26 Đào Xuân Sinh 10D4 Chậm 09/11/2017
27 Đậu Xuân Sinh 10D4 o đội mũ bảo hiểm 14/12/2017
28 Nguyễn Sỹ Tài 10D4 Chậm học 07/12/2017
29 Nguyễn Sỹ Tài 10D4 Thẻ 13/11/2017
30 Lê Tiến Tân 10D4 Chậm 09/12/2017
31 Hồ Sỹ Thông 10D4 Chậm 16/12/2017
32 Nguyễn Văn Vinh 10D4 sơ vin 19/10/2017
33 Nguyễn Văn Vinh 10D4 Sơ vin 13/11/2017
1 Hồ Thị Khánh Chi 10D5 Thẻ 26/10/2017
2 Ng Thị Ngọc Diễm 10D5 Muộn         19/12/2017
3 Lê Văn Dũng 10D5 Ko sơ vin 15/11/2017
4 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Chậm 19/09/2017
5 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Chậm 13/12/2017
6 Nguyễn Đình Điệp 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
7 Nguyễn Đình Điệp 10D5 sơ vin, thẻ, đồng phục 14/10/2017
8 Thái Minh Đức 10D5 Muộn         19/12/2017
9 Bùi Văn Đức 10D5 Chậm 07/12/2017
10 Bùi Văn Đức 10D5 Dép, chậm 02/01/2018
11 Bùi Văn Đức 10D5 Thẻ 28/11/2017
12 Đống Danh Giang 10D5 Chậm 29/11/2017
13 Nguyễn Văn Hùng 10D5 Chậm học 05/12/2017
14 Trần Văn Hùng 10D5 Thẻ 28/11/2017
15 Trương Văn Hùng 10D5 sơvin 12/09/2017
16 Lê Thị Huyền 10D5 Không đeo thẻ         24/10/2017
17 Hồ Văn Khai 10D5 Đồng phục 11/12/2017
18 Hồ Văn Khải 10D5 Ko thẻ, dép lê, ko đp 07/12/2017
19 Hồ Văn Khải 10D5 Thẻ 12/12/2017
20 Hồ Văn Khải 10D5 Trèo tường vào 30/11/2017
21 Nguyễn Thị Linh 10D5 Chậm 27/09/2017
22 Nguyễn Thị Loan 10D5 Quần thủng 25/11/2017
23 Vương THị Hằng Nga 10D5 Mũ BH 12/12/2017
24 Vương Thị Nga 10D5 Không đeo thẻ         24/10/2017
25 Trần Thị Ngân 10D5 Chậm 03/01/2018
26 Lê Văn Nghĩa 10D5 Chậm 13/10/2017
27 Lê Văn Nghĩa 10D5 Chậm 17/10/2017
28 Lê Văn Nghĩa 10D5 không nghiêm túc trong giờ 12/09/2017
29 Hồ Thị Quỳnh 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
30 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 28/09/2017
31 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 24/11/2017
32 Lê Thị Quỳnh 10D5 Chậm 15/12/2017
33 Hồ Văn Thái 10D5 Dùng Đt trong giờ 19/10/2017
34 Nguyễn Duy Toàn 10D5 Chậm 17/10/2017
35 Nguyễn Duy Toàn 10D5 Thẻ, chậm 13/10/2017
36 Hồ Sỹ Toàn 10D5 Chậm 22/12/2017
37 Nguyễn Minh Tuấn 10D5 Thẻ 13/11/2017
1 Hồ Thị Hằng 10D6 Chậm 12/12/2017
2 Hồ Thị Hiên 10D6 Chậm 06/11/2017
3 Hồ Thị Hiền 10D6 Điện thoại 20/12/2017
4 Hưng 10D6 Đi xe 100CC, gửi ở ngoài 12/09/2017
5 Lê Văn Hưng 10D6 Chậm      02/10/2017
6 Lê Văn Hưng 10D6 Sơ vin 12/09/2017
7 Lê Văn Hưng 10D6 Trèo tường vào 30/11/2017
8 Trần Anh Kiên 10D6 Chậm 27/09/2017
9 Trần Anh Kiên 10D6 Chậm 28/09/2017
10 Trần Kiên 10D6 Điện thoại 14/11/2017
11 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 12/10/2017
12 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 19/10/2017
13 Hồ Thị Kiều 10D6 Chậm 27/10/2017
14 Loan 10D6 Chậm 08/12/2017
15 Hoàng Thị Minh 10D6 Chậm 13/12/2017
16 Nguyễn Thị Minh 10D6 Chậm 26/09/2017
17 Hoàng Thị Ngân 10D6 Chậm      02/10/2017
18 Hoàng Thị Ngân 10D6 Chậm 05/10/2017
19 Hoàng Thị Ngân 10D6 Muộn         19/12/2017
20 Lê Thị Nghĩa 10D6 Chậm học 21/12/2017
21 Nguyễn Thị Thanh 10D6 Chậm 16/12/2017
22 Nguyễn Thị Thanh 10D6 Mũ BH 12/09/2017
23 Đậu Thị Thủy 10D6 Đi chậm 02/11/2017
24 Đậu Thị Thủy 10D6 K Đồng phục         19/12/2017
25 Hồ Thị Huyền Trang 10D6 Mặc quần thủng gối 05/12/2017
26 Lê Tiến Triệu 10D6 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
27 Nguyễn Khắc Tuấn 10D6 Chậm 03/01/2018
1 Trần Thị Dung 10D7 Chậm 16/11/2017
2 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 28/09/2017
3 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 15/12/2017
4 Hồ Thị Hương 10D7 Chậm 20/12/2017
5 Hồ Thị Kiều 10D7 thẻ 09/11/2017
6 Hồ Thị Lài 10D7 Chậm học 24/10/2017
7 Trần Thị Liên 10D7 Chậm học 21/12/2017
8 Lê Tiến Lượng 10D7 Chậm 26/10/2017
9 Lê Tiến Lượng 10D7 Trèo tường 15/11/2017
10 Thái Thị Lý 10D7 Chậm 12/09/2017
11 Thái Thị Lý 10D7 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
12 Hồ Thị Minh 10D7 dép lê 09/11/2017
13 Nguyễn Thị Phương 10D7 Chậm 28/11/2017
14 Nguyễn Thị Phương 10D7 Chậm 13/12/2017
15 Hồ Thị Thương 10D7 Chậm 23/11/2017
16 Hồ Thị Thương 10D7 Chậm học 14/12/2017
17 Hồ Thị Thương 10D7 Đi cantin vào chậm 02/12/2017
18 Thị Tuyết 10D7 Chậm; dép 04/01/2018
19 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D7 Chậm 08/11/2017
20 Nguyễn Thị Cẩm Vân 10D7 Chậm 07/12/2017
1 Hồ Sỹ Khoa 110A2 Chậm 13/09/2017
1 Lê Hữu Anh 11A1 Không đeo thẻ 24/10/2017
2 Lan Anh 11A1 Chậm học 09/10/2017
3 Nguyễn Thị Lan Anh 11A1 Chậm 14/09/2017
4 Nguyễn Thị Lan Anh 11A1 Không đeo thẻ         24/10/2017
5 Nguyễn Thị Hương B 11A1 không đội mũ BH 09/12/2017
6 Cảnh 11A1 Chậm 08/12/2017
7 Hồ Hữu Cảnh 11A1 Muộn         19/12/2017
8 Hồ Phi Cảnh 11A1 Chậm 11/12/2017
9 Hồ Phi Cảnh 11A1 Chậm học 06/12/2017
10 Hồ Phi Cảnh 11A1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
11 Hồ Văn Cảnh 11A1 Chậm 26/09/2017
12 Nguyễn Xuân Chỉnh 11A1 Chậm 26/10/2017
13 Nguyễn Xuân Chỉnh 11A1 Trèo tường 15/11/2017
14 Duy 11A1 Chậm 08/12/2017
15 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 12/09/2017
16 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 29/09/2017
17 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 30/09/2017
18 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 01/11/2017
19 Vũ Văn Duy 11A1 Chậm 11/11/2017
20 Đậu Đức Dương 11A1 sơvin 12/09/2017
21 Nguyễn Thị Hằng 11A1 Chậm 28/09/2017
22 Nguyễn Thị Hằng 11A1 Chậm 22/12/2017
23 Hồ Đình Hiếu 11A1 sơvin 12/09/2017
24 Lê Văn Hiếu 11A1 Không đeo thẻ         24/10/2017
25 Nguyễn Thị Hương.B 11A1 Chậm 14/11/2017
26 Lê Thị Hương 11A1 Chậm 06/11/2017
27 Lê Thị Hương 11A1 Chậm 04/12/2017
28 Hà Linh 11A1 Chậm 28/09/2017
29 Nguyễn Thị Hà Linh 11A1 Chậm 11/12/2017
30 Hồ Thị Thùy Linh 11A1 Chậm 28/09/2017
31 Hồ Thị Nhung.A 11A1 Chậm 22/12/2017
32 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm 28/09/2017
33 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm 13/10/2017
34 Nguyễn Đình Phong 11A1 Chậm học 06/12/2017
35 Lê Văn Phong 11A1 Chậm 13/12/2017
36 Lê Văn Phong 11A1 Chậm 02/01/2018
37 Đậu Đức Phú 11A1 Chậm 04/12/2017
38 Đậu Đức Phú 11A1 K Sơ vin 16/10/2017
39 Hồ Sỹ Quang 11A1 Chậm học 06/12/2017
40 Hồ Sỹ Tạo 11A1 Chậm 24/11/2017
41 Hồ Bá Thái 11A1 Dép, chậm 03/01/2018
42 Lục Tất Thắng 11A1 Chậm 22/12/2017
43 Hồ Thị Diệu Thúy 11A1 Chậm 28/09/2017
44 Hồ Thị Diệu Thúy 11A1 Chậm 03/01/2018
45 Trần Thị Thu Trang 11A1 Chậm 28/09/2017
46 Uyên 11A1 Chậm 08/12/2017
1 Nguyễn Thị Liên A 11A2 Chậm 30/09/2017
2 Nguyễn Thị Lan Anh 11A2 Chậm 26/10/2017
3 Lê Tuấn Anh 11A2 Muộn         19/12/2017
4 Lê Hữu Ánh 11A2 Chậm 21/10/2017
5 Vũ Văn Chiến 11A2 Không sơ vin 09/10/2017
6 Hồ Hữu Đức 11A2 Chậm 28/11/2017
7 Hồ Minh Đức 11A2 Chậm 09/11/2017
8 Lê Việt Hà 11A2 Chậm học 31/10/2017
9 Hồ Thị Hạnh 11A2 Chậm 23/12/2017
10 Hồ Thị Hạnh 11A2 Chậm, dép 25/10/2017
11 Hồ Đình Hiệp 11A2 Chậm 24/11/2017
12 Vũ Văn Hiệp 11A2 Chậm 14/09/2017
13 Lê Thị Hồng 11A2 Chậm 02/01/2018
14 Huy 11A2 Chậm 13/11/2017
15 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 23/10/2017
16 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 14/11/2017
17 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm 04/12/2017
18 Đậu Đức Huy 11A2 Chậm học, cố tình tránh BNN 21/10/2017
19 Nguyễn Văn Linh 11A2 Chậm 11/10/2017
20 Văn Đình Lộc 11A2 Chậm         07/11/2017
21 Phạm Quang Lộc 11A2 Không sơ vin 09/10/2017
22 Nguyễn Sỹ Lộc 11A2 Chậm học 07/12/2017
23 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm 13/09/2017
24 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm 05/10/2017
25 Nguyễn Thị Mai 11A2 Chậm học 07/12/2017
26 Nguyễn Thị Mai 11A2 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
27 Nguyễn Thị Mai 11A2 Thẻ 11/10/2017
28 Ngọc Minh 11A2 Chậm, dép lê 10/11/2017
29 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm 12/12/2017
30 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm 13/12/2017
31 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm học 24/10/2017
32 Hồ Ngọc Minh 11A2 Chậm, Thẻ, Đồng phục 15/12/2017
33 Đậu Đức Quân 11A2 Chậm 19/10/2017
34 Đậu Đức Quân 11A2 Chậm 28/11/2017
35 Nguyễn Cảnh Sáng 11A2 Chậm 16/11/2017
36 Văn Thị Sen 11A2 Chậm 29/11/2017
37 Hồ Sỹ Tâm 11A2 Đồng phục 26/10/2017
38 Tân 11A2 Trèo tường 04/01/2018
39 Nguyễn Đình Tân 11A2 K Sơ vin 16/10/2017
40 Hồ Sỹ Tân 11A2 Chậm 30/09/2017
41 Đậu Đức Tráng 11A2 Chậm 28/11/2017
42 Nguyễn Đình Tuấn 11A2 Đồng phục, chậm 24/11/2017
1 Quyết  11A3 Chậm; dép 04/01/2018
2 Lê Thị Hạnh A 11A3 Chậm 02/12/2017
3 Phan Nguyễn Hoàng Anh 11A3 Chậm 03/01/2018
4 Đậu Thị Ngọc Bích 11A3 chậm 20/12/2017
5 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 08/11/2017
6 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 14/11/2017
7 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 23/11/2017
8 Vũ Thị Bình 11A3 Chậm 11/12/2017
9 Dương 11A3 Chậm 12/12/2017
10 Nguyễn Đình Dương 11A3 Chậm 23/11/2017
11 Nguyễn Đình Dương 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
12 Lê Hương Giang 11A3 Chậm 23/12/2017
13 Lê Thị Hạnh.A 11A3 Chậm 04/10/2017
14 Lê Thị Hạnh.A 11A3 Chậm, dép 28/11/2017
15 Hồ Thị Hạnh.B 11A3 Chậm 18/09/2017
16 Nguyễn Hữu Hiệp 11A3 Chậm 18/09/2017
17 Nguyễn Hữu Hiệp 11A3 Chậm 12/12/2017
18 Lê Thị Thanh Hoa 11A3 Chậm 11/11/2017
19 Vũ Xuân Hùng 11A3 Chậm 04/12/2017
20 Hồ Sỹ Huynh 11A3 Sơvin, Thẻ 21/09/2017
21 Vương Đình Linh 11A3 Chậm 23/11/2017
22 Long 11A3 Chậm 12/12/2017
23 Long 11A3 Đồng phục 26/10/2017
24 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm 23/11/2017
25 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm 25/11/2017
26 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm, dép 28/11/2017
27 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Chậm, thẻ 01/12/2017
28 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Dép 30/10/2017
29 Nguyễn Hoàng Long 11A3 Thẻ 11/09/2017
30 Hồ Trọng Luyến 11A3 Chậm 05/10/2017
31 Hồ Trọng Luyến 11A3 Chậm 22/12/2017
32 Nam 11A3 sơvin 06/10/2017
33 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 17/11/2017
34 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 13/12/2017
35 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm 02/01/2018
36 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 Chậm, thẻ 28/11/2017
37 Nguyễn Cảnh Nam 11A3 O đồng phục 14/12/2017
38 Nhật 11A3 Không mũ BH 07/12/2017
39 Hoàng Danh Nhật 11A3 Chậm học 05/12/2017
40 Lê Nam Phong 11A3 Sơ vin 13/11/2017
41 Đậu Đức Phú 11A3 Chậm 11/12/2017
42 Hồ Hữu Phú 11A3 Chậm 09/12/2017
43 Hồ Hữu Phú 11A3 Đồng phục 26/10/2017
44 Hồ Thanh Phúc 11A3 Chậm học 31/10/2017
45 Hồ Thanh Phúc 11A3 Không đồng phục 24/10/2017
46 Nguyễn Thị Phương 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
47 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm 25/11/2017
48 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm, dép 30/11/2017
49 Trần Đức Quyền 11A3 Chậm, Thẻ 21/10/2017
50 Trần Đức Quyền 11A3 Đi chậm 02/11/2017
51 Trần Đức Quyền 11A3 Đồng phục, thẻ 26/10/2017
52 Trần Đức Quyền 11A3 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
53 Quyết 11A3 sơvin 06/10/2017
54 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 01/11/2017
55 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 08/11/2017
56 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 23/11/2017
57 Hoàng Đình Quyết 11A3 Chậm 25/11/2017
58 Hoàng Đình Quyết 11A3 Bỏ giờ ngoài quán 14/09/2017
59 Tâm 11A3 sơvin 06/10/2017
60 Văn Đức Tâm 11A3 Chậm 24/11/2017
61 Thành 11A3 Đồng phục 26/10/2017
62 Hồ Văn Thành 11A3 Chậm học thêm 23/10/2017
63 Nguyễn Đình Thắng 11A3 Chậm 25/11/2017
64 Nguyễn Đình Thắng 11A3 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
65 Vũ Văn Thống 11A3 Chậm         07/11/2017
66 Đậu Thị Thúy 11A3 Chậm học 23/11/2017
67 Hồ Hữu Thức 11A3 Chậm, thẻ 28/11/2017
68 Hò Thị Ngọc Trang 11A3 Chậm 15/12/2017
69 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Chậm 16/12/2017
70 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Dép, chậm 02/01/2018
71 Nguyễn Bá Thành Vinh 11A3 Đồng phục 26/10/2017
1 Mai Anh 11A4 Chậm 10/11/2017
2 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm 08/11/2017
3 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm học 24/10/2017
4 Đậu Đức Ba 11A4 Sơvin 14/09/2017
5 Đậu Đức Ba 11A4 Thẻ 12/09/2017
6 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm, bỏ chạy khi nn gọi lại 14/12/2017
7 Đậu Đức Ba 11A4 Chậm, trốn không vào, bỏ đi khi gặp BNN 09/11/2017
8 Đậu Đức Ba 11A4 Trèo tường 12/09/2017
9 Đậu Đức Bang 11A4 Chậm, Thẻ, Quần rách, Mũ BH 26/10/2017
10 Chung 11A4 Chậm 08/12/2017
11 Lê Thị Chung 11A4 Chậm 18/10/2017
12 Nguyễn Duy Chức 11A4 Chậm 29/11/2017
13 Nguyễn Duy Chức 11A4 Chậm, thẻ 28/09/2017
14 Nguyễn Duy Chức 11A4 Sơvin 14/09/2017
15 Nguyễn Xuân Cường 11A4 Chậm 16/12/2017
16 Hồ Văn Danh 11A4 Chậm 03/01/2018
17 Nguyễn Văn Dũng 11A4 Chậm 14/09/2017
18 Nguyễn Văn Dũng 11A4 Đồng phục, thẻ, MBH 13/12/2017
19 Đức 11A4 Chậm 04/12/2017
20 Hồ Đình Đức 11A4 Chậm 11/12/2017
21 Hồ Đình Đức 11A4 Chậm học 06/12/2017
22 Trịnh Lê Thúy Hằng 11A4 Chậm 12/10/2017
23 Nguyễn Đức Huy 11A4 Chậm 03/01/2018
24 Đặng Ngọc Hưng 11A4 Thẻ 06/11/2017
25 Lê Tiến Hưng 11A4 Chậm 11/10/2017
26 Đình Ngô 11A4 Chậm 10/11/2017
27 Nguyễn Đình Ngô 11A4 Trèo tường 12/09/2017
28 Nguyễn Đình Nguyên 11A4 Chậm 16/12/2017
29 Trần Quý Phúc 11A4 Chậm 12/09/2017
30 Phan Trần Minh Quốc 11A4 Sơvin      02/10/2017
31 Phan Trần Minh Quốc 11A4 Thẻ 13/11/2017
32 Phan Tuấn Minh Quốc 11A4 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
33 Nguyễn Văn Sang 11A4 Chậm 20/12/2017
34 Nguyễn Văn Sang 11A4 Thẻ 14/11/2017
35 Đậu Đức Sơn 11A4 Đi chậm 02/11/2017
36 Đặng Thị Tâm 11A4 Chậm 25/10/2017
37 Đặng Thị Tâm 11A4 Chậm 11/12/2017
38 Hồ Sỹ Tân 11A4 sơvin, thẻ, đồng phục 13/09/2017
39 Hồ Sỹ Tân 11A4 Mũ BH 12/12/2017
40 Nguyễn Duy Thể 11A4 Chậm, dép 30/11/2017
41 Nguyễn Duy Thể 11A4 Chậm, Thẻ 21/10/2017
42 Nguyễn Duy Thể 11A4 Mũ BH 12/12/2017
43 Hồ Đức Thịnh 11A4 Chậm, thẻ 01/12/2017
44 Hồ Đức Thịnh 11A4 sơ vin 14/10/2017
45 Hồ Đức Thịnh 11A4 Sơvin 14/09/2017
46 Lê Thị Thư 11A4 Chậm 27/10/2017
47 Lê Thị Thư 11A4 Chậm 09/11/2017
48 Lê Văn Tráng 11A4 Chậm 20/12/2017
49 Lê Văn Tráng 11A4 Không sơ vin 03/11/2017
50 Hồ Văn Tú 11A4 Chậm 19/10/2017
51 Hồ Văn Tú 11A4 Chậm 03/01/2018
52 Hồ Văn Tú 11A4 o đồng phục, ko sơ vin 23/11/2017
53 Hồ Văn Tú 11A4 Quần rách 30/10/2017
54 Hồ Sỹ Tuấn 11A4 Chậm, Thẻ 04/10/2017
55 Hoàng Thị Vân 11A4 Chậm 24/11/2017
56 Lê Tiến Vinh 11A4 Chậm 14/09/2017
57 Nguyễn Cảnh Yên 11A4 Chậm 27/11/2017
1 An  11A5 Chậm 08/12/2017
2 Vũ Văn Phương  11A5 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
3 Lê Văn An 11A5 Chậm, thẻ 09/11/2017
4 Lê Văn An 11A5 o đội mũ bảo hiểm, o đồng phục, dép lê 14/12/2017
5 Lê Văn An 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút, cố tình dấu lỗi 14/09/2017
6 Nguyễn Viết Châu 11A5 Chậm 05/10/2017
7 Nguyễn Viết Châu 11A5 Chậm 15/12/2017
8 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 21/10/2017
9 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 24/11/2017
10 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm 22/12/2017
11 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học 05/12/2017
12 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học 14/12/2017
13 Hồ Phi Chiến 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
14 Hồ Phi Chiến 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
15 Hồ Phi Chiến 11A5 Chậm học, ko mũ bảo hiểm 23/11/2017
16 Hồ Phi Chiến 11A5 đánh nhau ngày 29/11/2017 30/11/2017
17 Hồ Phi Chiến 11A5 Đem điện thoại và đồ chơi nguy hiểm đến trường 30/11/2017
18 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 21/10/2017
19 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 11/11/2017
20 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm 03/01/2018
21 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm học 23/11/2017
22 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm học 05/12/2017
23 Hồ Trọng Chính 11A5 Chậm, Thẻ 13/11/2017
24 Hồ Trọng Chính 11A5 dép, chậm 24/11/2017
25 Hồ Trọng Chính 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
26 Nguyễn Khắc Cương 11A5 Thẻ 13/11/2017
27 Nguyễn Khắc Cường 11A5 Chậm học 07/12/2017
28 Hoàng Văn Dũng 11A5 Chậm 18/10/2017
29 Hoàng Văn Dũng 11A5 Thẻ 13/11/2017
30 Lê Tiến Dụng 11A5 Thẻ 13/11/2017
31 Nguyễn Hữu Đạt 11A5 Dép, chậm 04/12/2017
32 Nguyễn Thị Hương Giang 11A5 Chậm 24/11/2017
33 Võ Bgọc Hoàn 11A5 Chậm      02/10/2017
34 Võ Ngọc Hoàn 11A5 Chậm 21/10/2017
35 Võ Ngọc Hoàn 11A5 Thẻ 04/12/2017
36 Hoàng 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
37 Hoàng Diên Hoàng 11A5 Chậm 02/12/2017
38 Hồ Diên Hoàng 11A5 Chậm, dép 25/10/2017
39 Hồ Diên Hoàng 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
40 Hồ Diên Hoàng 11A5 O đồng phục, dép lê 14/12/2017
41 Hồ Diên Hoàng 11A5 Sơvin, Thẻ 21/09/2017
42 Hồ Diên Hoàng 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
43 Hồ Đình Hoàng 11A5 Chậm 27/11/2017
44 Hồ Hữu Hoàng 11A5 Chậm 29/11/2017
45 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 23/10/2017
46 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 23/11/2017
47 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 02/12/2017
48 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm 13/12/2017
49 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm học 06/12/2017
50 Hồ Thị Thanh Hồng 11A5 Chậm học 07/12/2017
51 Khôi 11A5 o sơ vin 07/12/2017
52 Nguyễn Đình Khởi 11A5 Chậm 12/09/2017
53 Nguyễn Đình Khởi 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
54 Hồ Thị Lan 11A5 Chậm 14/09/2017
55 Hồ Thị Lan 11A5 Chậm 24/11/2017
56 Lê Văn Lâm 11A5 Chậm, Thẻ 04/10/2017
57 Lê Văn Lâm 11A5 sơ vin 27/11/2017
58 Lê Văn Lâm 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút, cố tình dấu lỗi 14/09/2017
59 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm 15/12/2017
60 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm 22/12/2017
61 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Thẻ 13/11/2017
62 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Thẻ 28/11/2017
63 Nguyễn Đình Mạnh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
64 Hoàng Thanh Nga 11A5 Chậm 13/09/2017
65 Hoàng Thanh Nga 11A5 Chậm 24/11/2017
66 Hoàng Thị Thanh Nga 11A5 Chậm 03/01/2018
67 Nguyễn Thị Nga 11A5 Chậm 09/12/2017
68 Nguyễn Thị Nga 11A5 Không mũ BH 05/12/2017
69 Hoàng Nguyên 11A5 K Sơ vin 16/10/2017
70 Phương 11A5 Chậm 08/12/2017
71 Nguyễn Mai Phương 11A5 Chậm 09/11/2017
72 Trần Thị Phương 11A5 Chậm học 05/12/2017
73 Trần Thị Phương 11A5 Chậm học thêm 23/10/2017
74 Nguyễn Thị Thu Phương 11A5 Đi học muộn         24/10/2017
75 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 18/09/2017
76 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 06/11/2017
77 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm 11/12/2017
78 Vũ Văn Phương 11A5 Chậm học 24/10/2017
79 Vũ Văn Phương 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
80 Vũ Văn Phượng 11A5 Chậm 19/09/2017
81 Vũ Văn Phượng 11A5 Chậm 09/12/2017
82 Lê Đức Quang 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
83 Hồ Bá Quân 11A5 Thẻ 13/11/2017
84 Nhật Thanh 11A5 Chậm 04/12/2017
85 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm         07/11/2017
86 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm 14/11/2017
87 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm học 24/10/2017
88 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
89 Trần Nhật Thanh 11A5 Dép 26/10/2017
90 Trần Nhật Thanh 11A5 Đi căng tin vào chậm 12/09/2017
91 Trần Nhật Thanh 11A5 Thẻ 04/12/2017
92 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm, cố tình không vào 01/11/2017
93 Trần Nhật Thanh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
94 Nguyễn THị Thanh 11A5 Chậm 16/12/2017
95 Nguyễn Thị Thanh 11A5 Chậm 25/11/2017
96 Nguyễn Thị Thanh 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
97 Thắng 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút 14/09/2017
98 Nguyễn Đình Thắng 11A5 Chậm 23/11/2017
99 Nguyễn Đình Thắng 11A5 Mũ BH 12/09/2017
100 Nguyễn Văn Thắng 11A5 Chậm 11/12/2017
101 Nguyễn Văn Thắng 11A5 Thẻ 06/11/2017
102 Vũ Văn Thắng 11A5 Chậm 15/12/2017
103 Vũ Văn Thắng 11A5 Chậm 03/01/2018
104 Thống 11A5 Chậm 13/11/2017
105 Thống 11A5 Chậm 08/12/2017
106 Văn Thống 11A5 Chậm học 21/12/2017
107 Vũ Văn Thống 11A5 Chậm 29/11/2017
108 Vũ Văn Thống 11A5 Chậm 09/12/2017
109 Vũ Văn Thống 11A5 Chậm 22/12/2017
110 Vũ Văn Thống 11A5 Chậm học 07/12/2017
111 Vũ Văn Thống 11A5 Chậm học 14/12/2017
112 Vũ Văn Thống 11A5 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
113 Hồ Thị Thủy 11A5 Chậm 09/12/2017
114 Hồ Thị Thúy 11A5  Không mũ BH 05/12/2017
115 Hồ Sỹ Thường 11A5 Chậm 06/11/2017
116 Hồ Đông Trường 11A5 Lộn xộn trong SH 15 phút, cố tình dấu lỗi 14/09/2017
117 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm 14/11/2017
118 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm 04/12/2017
119 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm 03/01/2018
120 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm học 24/10/2017
121 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
122 Hồ Sỹ Tường 11A5 Đi dép lê 23/10/2017
123 Hồ Sỹ Tường 11A5 Gửi xe ở ngoài 15/12/2017
124 Hồ Sỹ Tường 11A5 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
1 Nguyễn Thị Quỳnh  11A6 Chậm học 24/10/2017
2 Lê Thị Thương  11A6 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
3 Đặng Ngọc Dân 11A6 Không đồng phục 26/10/2017
4 Đặng Ngọc Dân 11A6 Thẻ, chậm 13/10/2017
5 Dũng 11A6 Chậm 08/12/2017
6 Nguyễn Văn Dũng 11A6 Chậm 01/11/2017
7 Nguyễn Văn Dũng 11A6 Chậm 09/12/2017
8 Nguyễn Văn Dũng 11A6 Chậm học 06/12/2017
9 Nguyễn Văn Dũng 11A6 Chậm học 07/12/2017
10 Nguyễn Văn Dũng 11A6 Thẻ, dép 30/09/2017
11 Nguyễn Văn Dụng 11A6 Chậm 23/10/2017
12 Đậu Đức Đề 11A6 Chậm 03/01/2018
13 Đậu Đức Đề 11A6 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
14 Đậu Đức Đề 11A6 Chậm, không đồng phục 09/11/2017
15 Đậu Đức Đề 11A6 Dép 11/09/2017
16 Đậu Đức Đề 11A6 Không đồng phục 26/10/2017
17 Đậu Đức Đề 11A6 Muộn         19/12/2017
18 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm 11/09/2017
19 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm 21/09/2017
20 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm 25/11/2017
21 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm 15/12/2017
22 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm 03/01/2018
23 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm học 23/11/2017
24 Hồ Thị Giang 11A6 Chậm học 06/12/2017
25 Nguyễn Thị Giang 11A6 Chậm 22/12/2017
26 Đậu Đức Hải 11A6 Chậm         07/11/2017
27 Đậu Đức Hải 11A6 sơ vin, thẻ 14/10/2017
28 Đậu Đức Hải 11A6 Sơvin 12/09/2017
29 Đậu Đức Hải 11A6 Sơvin 14/09/2017
30 Đậu Đức Hải 11A6 Thẻ 22/12/2017
31 Trần Đức Hạnh 11A6 Chậm 11/12/2017
32 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm 26/10/2017
33 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm 03/11/2017
34 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm 08/11/2017
35 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm 24/11/2017
36 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm 04/12/2017
37 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm học 24/10/2017
38 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm, dép 30/11/2017
39 Lê Văn Hiếu 11A6 Sử dụng điện thoại 30/11/2017
40 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm, bỏ chạy khi nn gọi lại 14/12/2017
41 Lê Văn Hiếu 11A6 Chậm, trốn không vào, che dấu vi phạm 09/11/2017
42 Lê Văn Hiếu 11A6 Mũ BH 12/09/2017
43 Trần Thị Lan Hương 11A6 Chậm 03/01/2018
44 Nguyễn Hưởng 11A6 Chậm 18/09/2017
45 Nguyễn Hưởng 11A6 Chậm 04/12/2017
46 Phạm Thị Hằng Mơ 11A6 Chậm 11/10/2017
47 Lê Tiến Ngọc 11A6 Chậm 04/12/2017
48 Lê Tiến Ngọc 11A6 Đi căng tin vào chậm 20/09/2017
49 Lê Tiến Ngọc 11A6 Không đồng phục 26/10/2017
50 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Chậm 29/11/2017
51 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Chậm 11/12/2017
52 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Chậm 12/12/2017
53 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Chậm 03/01/2018
54 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
55 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Điện thoại 28/09/2017
56 Đậu Đức Quỳnh 11A6 Mũ BH 31/10/2017
57 Nguyễn Thị Quỳnh 11A6 Chậm 28/11/2017
58 Nguyễn Đình Sinh 11A6 Chậm 15/12/2017
59 Nguyễn Đình Sinh 11A6 Điện thoại 26/10/2017
60 Nguyễn Đình Sinh 11A6 Không đồng phục 26/10/2017
61 Tài 11A6 Chậm 08/12/2017
62 Lê Công Tài 11A6 Chậm 25/11/2017
63 Lê Công Tài 11A6 Chậm 11/12/2017
64 Lê Công Tài 11A6 Thẻ 18/10/2017
65 Lê Công Tài 11A6 Thẻ 13/11/2017
66 Lê Công Tài 11A6 Trèo tường 26/09/2017
67 Phan Văn Tâm 11A6 Chậm 18/09/2017
68 Phan Văn Tâm 11A6 Chậm 09/12/2017
69 Phan Văn Tâm 11A6 Chậm học 07/12/2017
70 Phan Văn Tâm 11A6 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
71 Phan Văn Tâm 11A6 Chậm, Thẻ 05/10/2017
72 Nguyễn Đình Tân 11A6 Chậm 12/09/2017
73 Nguyễn Đình Tân 11A6 Chậm 21/10/2017
74 Nguyễn Đình Tân 11A6 Chậm học 31/10/2017
75 Nguyễn Đình Tân 11A6 Chậm học 06/12/2017
76 Ngô Trí Thái 11A6 Chậm 02/01/2018
77 Lê Thị Thanh 11A6 Dép, thẻ 25/10/2017
78 Lê THị Thương 11A6 Chậm 11/12/2017
79 Kê Thị Thương 11A6 Chậm 15/12/2017
80 Lê Thị Thương 11A6 Chậm 03/01/2018
81 Lê Thị Thương 11A6 Chậm  14/12/2017
82 Hồ Trọng Thương 11A6 Dép      02/10/2017
83 Nguyễn Đình Tới 11A6 Chậm      02/10/2017
84 Hồ Thị Trang 11A6 Chậm 28/09/2017
85 Hồ Thị Trang 11A6 Chậm học 07/12/2017
86 Hồ Thị Trang 11A6 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
87 Nguyễn Thị Trang 11A6 Chậm 28/09/2017
88 Nguyễn Thị Trang 11A6 Chậm học 07/12/2017
89 Nguyễn Thị Trang 11A6 Chậm học, đi dép lê 05/12/2017
90 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A6 Chậm 27/09/2017
91 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A6 Chậm 09/12/2017
92 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A6 Chậm học 14/12/2017
93 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A6 Thẻ 17/10/2017
94 Nguyễn Thị Thùy Trang 11A6 Tô son, Chậm, gửi xe ngoài, chạy trốn 01/12/2017
95 Nguyễn Đình Viên 11A6 Mũ BH 12/12/2017
96 Vũ Văn Việt 11A6 Đi căng tin vào chậm 20/09/2017
97 Vũ Văn Việt 11A6 Không đeo thẻ         23/10/2017
98 Vũ Văn Việt 11A6 Không đồng phục 26/10/2017
99 Vũ Văn Việt 11A6 Trèo tường 12/09/2017
100 Trần Thị Hải Yến 11A6 Chậm 11/12/2017
101 Trần Thị Hải Yến 11A6 Chậm học 23/11/2017
102 Trần Thị Hải Yến 11A6 Chậm học 06/12/2017
103 Trần Thị hải Yến 11A6 Chậm 25/10/2017
1 Hồ Thị Hương A 11A7 k Đeo thẻ 16/10/2017
2 Hồ Thị Hương B 11A7 Chậm học 14/12/2017
3 Hồ Thị Hường B 11A7 Chậm 23/10/2017
4 Vũ Văn Ba 11A7 Chậm 19/09/2017
5 Vũ Văn Ba 11A7 Chậm 02/12/2017
6 Vũ Văn Ba 11A7 đồng phục 19/10/2017
7 Vũ Văn Ba 11A7 K Đồng phục         19/12/2017
8 Vũ Văn Ba 11A7 Không sơvin 23/10/2017
9 Vũ Văn Ba 11A7 Thẻ 17/10/2017
10 Vũ Văn Ba 11A7 Vào học muộn 15/11/2017
11 Vũ Văn Ba 11A7 Trốn học nhà anh Đô 12/09/2017
12 Vũ văn Ba 11A7 Chậm 18/09/2017
13 Vũ Văn Bang 11A7 Đi Căng tin vào chậm, Thẻ 30/10/2017
14 Lê Văn Bắc 11A7 Chậm 25/11/2017
15 Đoàn Thị Bình 11A7 Chậm 17/10/2017
16 Nguyễn Bá Đạt 11A7 Chậm 19/10/2017
17 Nguyễn Bá Đạt 11A7 Vào học muộn 15/11/2017
18 Nguyễn Bá Đạt 11A7 Xích mích gây gỗ đánh nhau 10/11/2017
19 Hải 11A7 Không đồng phục 26/10/2017
20 Đậu Đức Hải 11A7 Chậm, dép 01/11/2017
21 Minh Hoàng 11A7 Chậm 08/12/2017
22 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm 14/09/2017
23 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm 19/10/2017
24 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm         07/11/2017
25 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm 09/11/2017
26 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm 25/11/2017
27 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm 09/12/2017
28 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Chậm, đồng phục, dép 03/11/2017
29 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Đi Căng tin vào chậm, Thẻ 30/10/2017
30 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 đồng phục 19/10/2017
31 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Đồng phục, chậm 02/01/2018
32 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 K Sơ vin 16/10/2017
33 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 sơ vin 27/11/2017
34 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 sơ vin, thẻ, đồng phục, dép 14/10/2017
35 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Vào học muộn 15/11/2017
36 Nguyễn Thế Hoàng 11A7 Trèo tường 12/09/2017
37 Lê Văn Hung 11A7 Chậm 11/12/2017
38 Nguyễn Đình Hùng 11A7 Chậm 18/09/2017
39 Trần Minh Hùng 11A7 Chậm 13/09/2017
40 Trần Minh Hùng 11A7 Chậm 14/09/2017
41 Trần Minh Hùng 11A7 Chậm 26/09/2017
42 Trần Minh Hùng 11A7 Chậm 12/10/2017
43 Hưng 11A7 Chậm 13/11/2017
44 Hưng 11A7 Chậm 08/12/2017
45 VĂn Hưng 11A7 Chậm 10/11/2017
46 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm      02/10/2017
47 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm 08/11/2017
48 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm 29/11/2017
49 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm 01/12/2017
50 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm 09/12/2017
51 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm học 23/11/2017
52 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm học 07/12/2017
53 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm học thêm 23/10/2017
54 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm, Dép 25/10/2017
55 Lê Văn Hưng 11A7 Chậm, dép 20/12/2017
56 Lê Văn Hưng 11A7 Đi Căng tin vào chậm, Thẻ 30/10/2017
57 Lê Văn Hưng 11A7 sơ vin 19/10/2017
58 Lê Văn Hưng 11A7 Vào học muộn 15/11/2017
59 Lê Văn Hưng 11A7 Cố tình vào chậm 21/10/2017
60 Hương.A 11A7 Không đồng phục 26/10/2017
61 Hồ Sỹ Lâm 11A7 Chậm 11/12/2017
62 Hồ Văn Lâm 11A7 Chậm 16/12/2017
63 Hồ Văn Lâm 11A7 Chậm, Thẻ 22/12/2017
64 Hoàng Khánh Linh 11A7 Chậm 11/10/2017
65 Hoàng Khánh Linh 11A7 Chậm 03/01/2018
66 Văn Đình Lộc 11A7 Chậm 22/12/2017
67 Đăng Minh 11A7 Chậm 08/12/2017
68 Nguyễn Đăng Minh 11A7 Chậm 27/09/2017
69 Nguyễn Đăng Minh 11A7 Chậm 30/09/2017
70 Nguyễn Đănh Minh 11A7 SDĐT 13/12/2017
71 Ngọc 11A7 Không đồng phục 26/10/2017
72 Nguyễn Thị Ngọc 11A7 Chậm 09/12/2017
73 Nguyễn Thị Ngọc 11A7 Chậm học 05/12/2017
74 Phạm Thị Oanh 11A7 Chậm 09/12/2017
75 Phan Thị Oanh 11A7 Chậm 03/01/2018
76 Nguyễn Hữu Quý 11A7 Không sơ vin, thẻ 03/11/2017
77 Nguyễn Hữu Quý 11A7 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
78 Lê Thị Quỳnh 11A7 Chậm 07/12/2017
79 Hồ Tiến Thăng 11A7 Chậm 12/10/2017
80 Hồ Tiến Thăng 11A7 Chậm 22/12/2017
81 Hồ Tiến Thắng 11A7 Chậm 14/09/2017
82 Hồ Tiến Thắng 11A7 Chậm 30/10/2017
83 Hồ Tiến Thắng 11A7 Thẻ 11/09/2017
84 Văn Thắng 11A7 Chậm học 21/12/2017
85 Đoàn Văn Thắng 11A7 Chậm 30/09/2017
86 Đoàn Văn Thắng 11A7 Chậm 09/11/2017
87 Đoàn Văn Thắng 11A7 Chậm 03/01/2018
88 Đoàn Văn Thắng 11A7 Chậm học 24/10/2017
89 Lê Thị Trang 11A7 Chậm 09/11/2017
90 Lê Thị Trang 11A7 Chậm 12/12/2017
91 Lê Thị Trang 11A7 Chậm 23/12/2017
92 lê Thị Trang 11A7 Chậm học 06/12/2017
93 Hồ Ngọc Trung 11A7 Chậm 16/12/2017
94 Nguyễn Ngọc Trung 11A7 Chậm 11/12/2017
95 Nguyễn Ngọc Trung 11A7 Chẩm, thẻ 22/12/2017
96 Đậu Xuân Trường 11A7 Chậm 20/09/2017
97 Đậu Xuân Trường 11A7 Chậm, dép 20/12/2017
98 Đậu Xuân Trường 11A7 Chở người không MBH 13/12/2017
1 Nhung  11B Muộn         19/12/2017
2 Trần Thị Lan Anh 11B Chậm học 06/12/2017
3 Lê Thị Dung 11B Chậm 11/12/2017
4 Lê Thị Dung 11B Chậm học 09/10/2017
5 Lê Thị Dung 11B Chậm học 05/12/2017
6 Dụng 11B Muộn         19/12/2017
7 Lê Thị Dụng 11B Chậm 08/11/2017
8 Nguyễn THị Duyên 11B Chậm 22/12/2017
9 Nguyễn Thị Duyên 11B Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
10 Nguyễn Hoàng Dương 11B Chậm 15/12/2017
11 Hồ Sỹ Đông 11B Chậm 12/10/2017
12 Hồ Trọng Giang 11B Chậm 25/11/2017
13 Lê Việt Hà 11B Chậm 25/11/2017
14 Trần Thị Thu Hằng 11B k Đeo thẻ 16/10/2017
15 Lê Thị Hiền.B 11B Chậm, đi xe máy 100CC, Mũ BH 21/09/2017
16 Lê Thị Hiên 11B Chậm 23/12/2017
17 Hiền 11B Muộn         19/12/2017
18 Nguyễn Hữu Hiệp 11B Chậm 28/09/2017
19 Nguyễn Thị Hoài 11B Đi lại lộn xộn 07/12/2017
20 Hồ Thị Huyền 11B Chậm 22/12/2017
21 Đậu Thị Hương 11B Chậm 27/11/2017
22 Đậu Thị Hương 11B Chậm 01/12/2017
23 Đậu Thị Hương 11B K Đồng phục         19/12/2017
24 Đậu Thị hương 11B Chậm học 14/12/2017
25 Nguyễn Thị Luyến 11B Chậm học 21/11/2017
26 Đậu Đức Lương 11B Chậm 01/12/2017
27 Đậu Đức Lương 11B Chậm học 21/11/2017
28 Nguyễn THị Ngọc 11B O đồng phục 14/12/2017
29 Hồ Thị Ngọc 11B Chậm 22/12/2017
30 Hồ Thị Ngọc 11B Đi dép lê 23/10/2017
31 Nguyễn Thị Ngọc 11B Chậm 17/10/2017
32 Nguyễn Thị Ngọc 11B Chậm 13/11/2017
33 Nguyễn Thị Ngọc 11B Chậm 24/11/2017
34 Nguyễn Thị Ngọc 11B Đi lại lộn xộn 07/12/2017
35 Nguyễn Thị Nhung 11B Chậm 06/11/2017
36 Nguyễn Thị Nhung 11B Chậm, o đồng phục 07/12/2017
37 Lê Thị Phương 11B Chậm học thêm 23/10/2017
38 Lê Thị Phương 11B O đồng phục 14/12/2017
39 Lê Thị Phượng 11B Chậm 24/11/2017
40 Lê Thị Phượng 11B Dép 26/10/2017
41 Lê Thị Phượng 11B Đi chậm 16/11/2017
42 Lê Thị Phượng 11B Đi lại lộn xộn 07/12/2017
43 Hoàng Văn Quang 11B Chậm 14/09/2017
44 Hoàng Văn Quang 11B Chậm, dép 28/11/2017
45 Lê Văn Quang 11B Trèo tường 12/09/2017
46 Vũ Văn Quang 11B Chậm 12/12/2017
47 Lê Thị Thiết 11B Chậm 29/11/2017
48 Hoàng Quốc Thuật 11B Chậm, dép 02/12/2017
49 Hoàng Quốc Thuật 11B Sơ vin, thẻ 26/10/2017
50 Nguyễn Thị Trinh 11B Chậm 12/09/2017
51 Nguyễn Thị Trinh 11B Chậm 20/09/2017
52 Nguyễn Thị Trinh 11B Dép, chậm 03/01/2018
53 Nguyễn Thị Trinh 11B Đi học muộn         24/10/2017
54 Hồ Trọng Trinh 11B Chậm 14/09/2017
55 Tùng 11B Chậm 13/11/2017
56 Hồ Văn Tùng 11B Chậm 14/09/2017
57 Hồ Văn Tùng 11B Chậm 17/10/2017
58 Hồ Văn Tùng 11B Chậm 27/11/2017
59 Hồ Văn Tùng 11B K Sơ vin 16/10/2017
1 Lê Văn Quang 11B  không đồng phục 28/11/2017
1 Hồ Bá An 11C Chậm 19/10/2017
2 Đặng PHương Anh 11C Chậm, dép 28/11/2017
3 Đặng Phương Anh 11C dép, chậm 24/11/2017
4 Đặng Phương Anh 11C Thẻ 14/11/2017
5 Đặng Xuân Anh 11C Chậm 28/09/2017
6 Đặng Thị Chi 11C Chậm 30/09/2017
7 11C Chậm 08/12/2017
8 Nguyễn Thị Hà 11C Chậm 20/09/2017
9 Nguyễn Thị Hà 11C Chậm 18/10/2017
10 Nguyễn Thị Hà 11C Chậm 01/11/2017
11 Nguyễn Thị Hà 11C Châm học, ko thẻ 22/11/2017
12 Nguyễn Thị Hà 11C Mũ BH 26/09/2017
13 Nguyễn Thị Thu Hà 11C Chậm, dép 25/10/2017
14 Nguyễn Thị Thu Hà 11C Chậm, thẻ 28/11/2017
15 Nguyễn Thị Hải 11C Chậm 21/09/2017
16 Nguyễn Thị Hải 11C Chậm 16/12/2017
17 Nguyễn Thị Hải 11C Chậm, dép lê, không đồng phục 09/12/2017
18 Lê Thị Hạnh 11C Chậm 29/11/2017
19 Nguyễn Thị Hạnh 11C Thẻ 14/11/2017
20 Vũ Thị Hằng 11C Chậm 16/12/2017
21 Vũ Thị Hằng 11C Mũ BH 12/09/2017
22 Vũ thị Hằng 11C Chậm, dép 30/11/2017
23 Hồ Sỹ Hiệp 11C Chậm học 09/10/2017
24 Đậu Thị Hương 11C Chậm 24/11/2017
25 Vương Đình Khánh 11C Chậm 12/12/2017
26 Vương Đình Khánh 11C Mũ BH 12/12/2017
27 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11C Chậm học 07/12/2017
28 Hồ Thị Nga 11C Chậm 29/11/2017
29 Lê Thị Nga 11C Chậm 13/10/2017
30 Hoàng Thị Quỳnh 11C Chậm 29/11/2017
31 Đặng Thị Thanh 11C Chậm 30/09/2017
32 Hồ Sỹ Quốc Tuấn 11C Chậm      02/10/2017
33 Hồ Sỹ Quốc Tuấn 11C Chậm 09/11/2017
1 Vũ Thị Tâm 11D Chậm 16/12/2017
1 Hồ Văn Nguyên  11D1 k Đeo thẻ 16/10/2017
2 Trần Thị Thủy  11D1 Chậm học 14/12/2017
3 Hồ Thị Trang A 11D1 Muộn         19/12/2017
4 Đoàn Ngọc Ánh 11D1 Quần rách 08/11/2017
5 Đậu Thị Ngọc Ánh 11D1 Chậm 11/11/2017
6 Đậu Thị Ngọc Ánh 11D1 Mũ BH 13/12/2017
7 Hồ Thị Trang b 11D1 Chậm 29/11/2017
8 Lâm Thị Kim Chi 11D1 Chậm 26/09/2017
9 Võ Thu Hà 11D1 Chậm 12/12/2017
10 Đậu Thị Hải 11D1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
11 Trần Thị Hòa 11D1 Chậm học 24/10/2017
12 Nguyễn Thị Huệ 11D1 Chậm 06/11/2017
13 Phạm Thị Hương 11D1 Chậm học 07/12/2017
14 Phạm Thị Hương 11D1 Dép, chậm 02/01/2018
15 Hồ Thị Lan 11D1 Chậm 28/11/2017
16 Hồ Thị Linh 11D1 Chậm 19/10/2017
17 Hồ Thị Linh 11D1 Chậm 08/11/2017
18 Hồ Thị Linh 11D1 Chậm 28/11/2017
19 Hồ Thị Linh 11D1 dép lê, thẻ 09/11/2017
20 Hồ Nhật Nam 11D1 Chậm 18/10/2017
21 Đào Xuân Nam 11D1 Chậm 18/09/2017
22 Đậu Xuân Nam 11D1 Chậm 04/10/2017
23 Đậu Xuân Nam 11D1 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
24 Đậu Xuân Nam 11D1 Chậm, dép 20/12/2017
25 Đậu Xuân Nam 11D1 Thẻ 18/10/2017
26 Trương Thị Ngọc 11D1 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
27 Hồ Văn Nguyên 11D1 Chậm 18/09/2017
28 Hồ Văn Nguyên 11D1 Chậm 06/11/2017
29 Hồ Văn Nguyên 11D1 Chậm 08/11/2017
30 Hồ Văn Nguyên 11D1 Chậm 07/12/2017
31 Hồ Văn Nguyên 11D1 Chậm học 21/12/2017
32 Hồ Văn Nguyên 11D1 Gửi xe ở ngoài 23/12/2017
33 Văn Thị Thơm 11D1 Thẻ 04/12/2017
34 Trần Thị Thủy 11D1 Chậm 14/09/2017
35 Nguyễn Thị Thúy 11D1 Chậm 13/10/2017
36 Trần Thị Thúy 11D1 Chậm 21/09/2017
37 Trần Thị Thúy 11D1 Chậm 27/10/2017
38 Hồ Thị Tình 11D1 Chậm 12/10/2017
39 Hồ Thị Tính 11D1 Chậm 19/10/2017
40 Hồ Thị Tính 11D1 Chậm 06/11/2017
41 Hồ Thị Trang.A 11D1 Chậm 02/01/2018
42 Vân 11D1 Muộn         19/12/2017
43 Hồ Cẩm Vân 11D1 Chậm 13/12/2017
44 Hồ Cẩm Vân 11D1 Chậm 22/12/2017
1 Danh 11D2 Sơvin 18/09/2017
2 Nguyễn Đức Danh 11D2 Chậm 12/10/2017
3 Nguyễn Đức Danh 11D2 Chậm học 23/11/2017
4 Lê Thị Hương Giang 11D2 Đi học muộn         24/10/2017
5 Nguyễn Thị Hương Giang 11D2 tô son trong giờ học, dùng điện thoại 30/11/2017
6 Võ Thị Hồng Hảo 11D2 Chậm 03/01/2018
7 Nguyễn Thị Hoa 11D2 Chậm 26/09/2017
8 Nguyễn Thị Hồng 11D2 Chậm 11/12/2017
9 Hồ Hữu Hùng 11D2 Chậm 14/09/2017
10 Hồ Hữu Hùng 11D2 Chậm      02/10/2017
11 Hồ Hữu Hùng 11D2 Chậm 16/12/2017
12 Hồ Hữu Hùng 11D2 Dép 31/10/2017
13 Hồ Hữu Hùng 11D2 dép, chậm 24/11/2017
14 Nguyễn Sỹ Hùng 11D2 Chậm 21/09/2017
15 Nguyễn Sỹ Hùng 11D2 Chậm 05/10/2017
16 Nguyễn Sỹ Hùng 11D2 Chậm 27/10/2017
17 Nguyễn Sỹ Hùng 11D2 Chậm 04/12/2017
18 Nguyễn Sỹ Hùng 11D2 Đi chậm 02/11/2017
19 Lê Khắc Hưng 11D2 Đi chậm 16/11/2017
20 Nguyễn Khắc Hưng 11D2 Chậm 09/11/2017
21 Nguyễn Khắc Hưng 11D2 Chậm 01/12/2017
22 Nguyễn Khắc Hưng 11D2 Chậm 11/12/2017
23 Nguyễn Khắc Hưng 11D2 Không sơ vin 03/11/2017
24 Nguyễn Khắc Hưng 11D2 Cố tình vào chậm 21/10/2017
25 Nguyễn Thị Hương 11D2 Chậm 08/11/2017
26 Nguyễn Thị Hương 11D2 Thẻ 18/10/2017
27 Trần Thị Hương 11D2 Chậm 05/10/2017
28 Trần Thị Hương 11D2 Bỏ tiết 1, đi xe máy để ở ngoài 03/01/2018
29 Lê Văn Kiên 11D2 Chậm 02/01/2018
30 Nguyễn Thị Lan 11D2 Chậm 04/10/2017
31 Trần Thị Mỹ Linh 11D2 Chậm 18/10/2017
32 Hoàng Đức Long 11D2 Chậm      02/10/2017
33 Hoàng Đức Long 11D2 Chậm học 21/11/2017
34 Nguyễn Sỹ Lộc 11D2 Chậm 12/10/2017
35 Nguyễn Sỹ Lộc 11D2 Chậm 30/10/2017
36 Nguyễn Sỹ Lộc 11D2 Chậm 11/12/2017
37 Nguyễn Sỹ Lộc 11D2 Chậm học 14/12/2017
38 Nhữ Sỹ Lộc 11D2 Chậm 28/09/2017
39 Nhữ Sỹ Lộc 11D2 Chậm học 06/12/2017
40 Thị Ly 11D2 Chậm 21/09/2017
41 Hồ Thị Lý 11D2 tô son trong giờ học 30/11/2017
42 Hoàng Đức long 11D2 đánh nhau ngày 29/11/2017 30/11/2017
43 Nguyễn Đình Minh 11D2 Chậm học 06/12/2017
44 Trần Thị Mỹ 11D2 Chậm 21/09/2017
45 Trần Thị Mỹ 11D2 Chậm 27/10/2017
46 Lê Văn Nam 11D2 Chậm 19/10/2017
47 Lê Văn Nam 11D2 Chậm 29/11/2017
48 Lê Văn Nam 11D2 Chậm 11/12/2017
49 Hồ Thị Ngọc 11D2 Chậm 27/11/2017
50 Trần Quý Phúc 11D2 Chậm 13/12/2017
51 Trần Quý Phúc 11D2 Chậm 15/12/2017
52 Trần Quý Phúc 11D2 Chậm, thẻ 28/11/2017
53 Trần Quý Phúc 11D2 Sơ vin 16/10/2017
54 Hồ Thị Phượng 11D2 Chậm 23/11/2017
55 Võ Thị Tâm 11D2 Chậm 04/12/2017
56 Vũ Thị Tâm 11D2 Chậm 08/11/2017
57 Vũ Thị Tâm 11D2 Chậm 22/12/2017
58 Vũ Thị Tâm 11D2 Chậm 03/01/2018
59 Trương Thị Thảo 11D2 Chậm học 05/12/2017
60 Vũ Ngọc Thiết 11D2 Chậm 09/11/2017
61 Dương Thị Thủy 11D2 Chậm 06/11/2017
62 Thúy 11D2 Muộn         19/12/2017
63 Lê Thị Thúy 11D2 Chậm 23/11/2017
64 Lê Thị Thúy 11D2 Chậm 16/12/2017
65 Vũ Ngọc Thuyết 11D2 Chậm 30/09/2017
66 Vũ Ngọc Thuyết 11D2 Chậm         07/11/2017
67 Vũ Ngọc Thuyết 11D2 Chậm 03/01/2018
68 Vũ Ngọc Thuyết 11D2 o đội mũ bảo hiểm 14/12/2017
69 Vũ Ngọc Thuyết 11D2 sơ vin 27/11/2017
70 Đậu Đức Tiến 11D2 Chậm 04/01/2018
71 Đậu Đức Tiến 11D2 Đi xe Phân khối lớn, gửi ngoài 09/12/2017
72 Nguyễn Đình Trang 11D2 Chậm 03/01/2018
73 Nguyễn Đình Trang 11D2 Chậm học 05/12/2017
74 Lê Thị Trang 11D2 Chậm 12/09/2017
75 Nguyễn Thị Thùy Trang 11D2 Chậm 03/01/2018
76 Nguyễn Thị Thùy Trang 11D2 Chậm học 05/12/2017
77 Nguyễn Thị Thùy Trang 11D2 Chậm học 14/12/2017
78 Hồ Thị Mai Tuyết 11D2 Chậm 30/09/2017
1 Trần Văn Chi 11D3 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
2 Trần Văn Chí 11D3 Chậm 14/09/2017
3 Trần Văn Chí 11D3 Chậm 22/12/2017
4 Nguyễn Đình Chiến 11D3 Chậm, o thẻ 07/12/2017
5 Đậu Ngọc Cường 11D3 Chậm 28/09/2017
6 Đậu Ngọc Cường 11D3 Chậm 04/12/2017
7 Đậu Ngọc Cường 11D3 Chậm 11/12/2017
8 Dung 11D3 Muộn         19/12/2017
9 Nguyễn Thị Phương Dung 11D3 Chậm 11/10/2017
10 Nguyễn Thị Phương Dung 11D3 Châm, không thẻ 24/11/2017
11 Nguyễn Thị Phương Dung 11D3 Thẻ, chậm 25/11/2017
12 nguyễn Thị Phương Dung 11D3 Chậm 21/09/2017
13 Hoàng Dũng 11D3 Chậm 12/10/2017
14 Hoàng Dũng 11D3 dép, chậm 24/11/2017
15 Hoàng Dũng 11D3 Không sơ vin 03/11/2017
16 Hoàng Dũng 11D3 Đánh nhau 11/10/2017
17 Hồ Hữu Dũng 11D3 Chậm, dép 20/12/2017
18 Nguyễn Bá Đạt 11D3 Chậm 29/11/2017
19 Nguyễn Bá Đạt 11D3 Chậm 03/01/2018
20 Nguyễn Bá Đạt 11D3 Chậm học 14/12/2017
21 Nguyễn Bá Đạt 11D3 Thẻ 14/11/2017
22 Hồ Minh Đức 11D3 Chậm 05/10/2017
23 Hồ Minh Đức 11D3 Chậm học 21/11/2017
24 Hồ Hữu Giáo 11D3 Chậm 03/01/2018
25 Nguyễn Hữu Giáo 11D3 Chậm học 14/12/2017
26 Nguyễn Ngọc Giáo 11D3 Chậm 29/11/2017
27 Đậu Thị Hải 11D3 Chậm 17/10/2017
28 Hiền 11D3 Muộn         19/12/2017
29 Nguyễn Thị Hiền 11D3 Chậm 21/09/2017
30 Nguyễn Thị Hiền 11D3 Chậm 05/10/2017
31 Nguyễn Thị Hiền 11D3 Chậm 25/11/2017
32 Nguyễn Thị Hiền 11D3 Châm, không thẻ 24/11/2017
33 Nguyễn Thị Hiếu 11D3 Chậm 11/10/2017
34 Đậu Thị Hoài 11D3 Chậm 14/09/2017
35 Đậu Thị Hoài 11D3 Chậm 04/12/2017
36 Hồ Thị Hồng 11D3 Chậm 18/10/2017
37 Nguyễn Thị Huyền 11D3 Chậm 14/09/2017
38 Nguyễn Thị Huyền 11D3 Chậm 22/12/2017
39 Hưng 11D3 Không mũ BH 07/12/2017
40 Văn Đình Hưng 11D3 Chậm         07/11/2017
41 Văn Đình Hưng 11D3 Hút thuốc 03/01/2018
42 Hồ Thị Hường 11D3 Chậm 12/09/2017
43 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm 26/10/2017
44 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm 09/11/2017
45 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm 07/12/2017
46 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm 13/12/2017
47 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm học thêm 23/10/2017
48 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Chậm; o thẻ 04/01/2018
49 Hồ Sỹ Khánh 11D3 Thẻ 19/09/2017
50 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11D3 Chậm 18/09/2017
51 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11D3 Chậm 20/12/2017
52 Trần Thị Lý 11D3 Chậm 09/12/2017
53 Lê Thị Ngọc Mai 11D3 Chậm 22/12/2017
54 Lê Thị Ngọc Mai 11D3 Chậm học 06/12/2017
55 Lê Thị Ngọc Mai 11D3 dép, chậm 24/11/2017
56 Nga 11D3 Chậm 08/12/2017
57 Hoàng Thị Nga 11D3 Chậm 05/10/2017
58 Hoàng Thị Nga 11D3 Chậm 13/11/2017
59 Hoàng Thị Nga 11D3 Chậm 04/12/2017
60 Hoàng Thị Nga 11D3 Chậm 16/12/2017
61 Hoàng Thị Nga 11D3 Muộn         19/12/2017
62 Hoàng Xuân Phong 11D3 Chậm, trèo tường 30/11/2017
63 Hồ Xuân Phong 11D3 Hút thuốc 03/01/2018
64 Lê Tiến Phượng 11D3 Chậm 16/11/2017
65 Hồ Thị Ánh Quang 11D3 Chậm học 24/10/2017
66 Phan Thị Như Quỳnh 11D3 Chậm 12/09/2017
67 Phan Thị Như Quỳnh 11D3 Chậm 24/11/2017
68 Phan Thị Như Quỳnh 11D3 Chậm 28/11/2017
69 Hồ Đình Sang 11D3 Chậm 14/09/2017
70 Hồ Đình Sang 11D3 Chậm 22/12/2017
71 Hồ Đình Sang 11D3 K Sơ vin 16/10/2017
72 Hồ Đình Sang 11D3 Chậm, Gửi xe ngoài 01/12/2017
73 Phạm Thị Sáng 11D3 Chậm 24/11/2017
74 Phan Thị Sáng 11D3 Chậm học 24/10/2017
75 Nguyễn Thị Tâm 11D3 Chậm 30/09/2017
76 Nguyễn Thị Thành 11D3 Đi học muộn         24/10/2017
77 Nguyễn Đình Thăng 11D3 Đánh nhau 11/10/2017
78 Thơ 11D3 Muộn         19/12/2017
79 Vũ Anh Thơ 11D3 Chậm 12/10/2017
80 Vũ Anh Thơ 11D3 Chậm 16/11/2017
81 Vũ Anh Thơ 11D3 Dùng điện thoại trong giờ 07/12/2017
82 Võ Văn Tuấn 11D3 Chậm, Thẻ      02/10/2017
83 Võ Văn Tuấn 11D3 Chậm, Thẻ 26/10/2017
84 Võ Văn Tuấn 11D3 Thẻ 11/10/2017
85 Nguyễn Thị Tuyết 11D3 Chậm 14/09/2017
86 Nguyễn Thị Tuyết 11D3 Chậm 03/01/2018
87 Nguyễn Thị Tuyết 11D3 Chậm, thẻ 22/12/2017
88 Vũ Anh thơ 11D3 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
1 Hồ Thị Vân Anh 11D4 Thẻ 13/11/2017
2 Trần Văn Dũng 11D4 Chậm 19/10/2017
3 Trần Văn Dũng 11D4 Chậm 15/12/2017
4 Trần Văn Dụng 11D4 Chậm 14/09/2017
5 Trần Văn Dụng 11D4 Chậm 16/12/2017
6 Nguyễn Phương Đông 11D4 đánh nhau ngày 29/11/2017 30/11/2017
7 Nguyễn Quang Đông 11D4 Chậm, dép 28/11/2017
8 Nguyễn Đình Giang 11D4 Chậm 12/10/2017
9 Nguyễn Đình Giang 11D4 Thẻ 13/11/2017
10 Hồ Thị Hạnh 11D4 Chậm 28/09/2017
11 Hồ Thị Hạnh 11D4 Chậm 18/10/2017
12 Hồ Thị Hạnh 11D4 Chậm 15/12/2017
13 Hồ Thị Hạnh 11D4 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
14 Nguyễn Thị Huệ 11D4 Chậm 04/12/2017
15 Nguyễn Thị Huệ 11D4 Chậm 22/12/2017
16 Nguyễn Thị Huệ 11D4 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
17 Nguyễn Thị Huệ 11D4 Chậm, dép 20/12/2017
18 Nguyễn Thị Huệ 11D4 Không đeo thẻ 23/10/2017
19 Lê Tiến Hưng 11D4 Chậm 16/11/2017
20 Lê Tiến Hưng 11D4 Chậm học 31/10/2017
21 Lê Thị Hương 11D4 Chậm 15/12/2017
22 Trần Thị Hường 11D4 Chậm 05/10/2017
23 Trần Thị Hường 11D4 Quần, son 14/10/2017
24 Trần Thị Hường 11D4 Bỏ tiết 1, đi xe máy để ở ngoài 03/01/2018
25 Nguyễn Thị Thúy Kiều 11D4 Chậm 30/09/2017
26 Nguyễn Thị Liên 11D4 Chậm 15/12/2017
27 Nguyễn Thị Liên 11D4 Chậm 22/12/2017
28 Trần Đức Khánh Linh 11D4 Chậm 14/09/2017
29 Hồ Thị Linh 11D4 Chậm 22/12/2017
30 Phạm Quang Lộc 11D4 Chậm 04/10/2017
31 Phạm Tiến Lộc 11D4 Chậm 02/01/2018
32 Phạm Tiến Lộc 11D4 Chậm 03/01/2018
33 Phạm Tiến Lộc 11D4 Sơvin      02/10/2017
34 Phạm Tiến Lộc 11D4 Thẻ 28/11/2017
35 Phạm Tiến Lộc 11D4 Xích mích gây gỗ đánh nhau 10/11/2017
36 Hồ Thị Luân 11D4 Chậm 03/01/2018
37 Luận 11D4 Chậm 08/12/2017
38 Hồ Thị Luận 11D4 Chậm 05/10/2017
39 Hồ Thị Luận 11D4 Chậm 12/12/2017
40 Hồ Thị Luận 11D4 Chậm 23/12/2017
41 Hồ Thị Nga 11D4 Chậm 13/12/2017
42 Nguyễn Hồng Nhung 11D4 Chậm 13/10/2017
43 Nguyễn Xuân Việt 11D4 Chậm 01/11/2017
44 Nguyễn Xuân Việt 11D4 Dép      02/10/2017
45 Nguyễn Thị Xuân 11D4 Chậm 18/10/2017
46 Nguyễn Thị Xuân 11D4 Chậm 15/12/2017
1 Hồ Trọng Chính 11D5 Chậm 09/12/2017
2 Ngô Văn Cường 11D5 Chậm 05/10/2017
3 Ngô Văn Cường 11D5 Chậm 26/10/2017
4 Ngô Văn Cường 11D5 Chậm 01/11/2017
5 Ngô Văn Cường 11D5 Chậm 24/11/2017
6 Ngô Văn Cường 11D5 K Sơ vin 16/10/2017
7 Lê Thị Duyên.B 11D5 Mũ BH 12/12/2017
8 Lê Thị Duyên.b 11D5 Chậm 12/12/2017
9 Lê Thị Duyên 11D5 Chậm 27/09/2017
10 Lê Thị Duyên 11D5 Chậm 05/10/2017
11 Lê Thị Duyên 11D5 Châm học, ko thẻ 22/11/2017
12 Mai Minh Đức 11D5 Chậm         07/11/2017
13 Mai Minh Đức 11D5 Đi Căng tin vào chậm 30/10/2017
14 Thái Minh Đức 11D5 Chậm 03/01/2018
15 Lê Thị Thu Giang 11D5 Chậm 22/12/2017
16 Lê Thị Thúy Hằng 11D5 Chậm học 23/11/2017
17 Hồ Thị Hoa 11D5 Chậm 16/12/2017
18 Hồ Thị Hoa 11D5 Chậm học 14/12/2017
19 Nguyễn Thị Hòa 11D5 Chậm 04/12/2017
20 Nguyễn Thị Hòa 11D5 Chậm 20/12/2017
21 Nguyễn Thị Hòa 11D5 Đồng phục 06/11/2017
22 Nguyễn Thị Hòa 11D5 Thẻ 17/10/2017
23 Hoàng 11D5 Chậm 08/12/2017
24 Hồ Việt Hoàng 11D5 Chậm 11/10/2017
25 Hồ Việt Hoàng 11D5 Chậm 30/11/2017
26 Nguyễn Việt Hoàng 11D5 Chậm 21/09/2017
27 Trần Văn Hùng 11D5 Chậm         07/11/2017
28 Hồ Thị Hương 11D5 Chậm 14/09/2017
29 Hồ Thị Hương 11D5 Chậm học 14/12/2017
30 Hồ Thị Hương 11D5 Dép lê, không đồng phục 07/12/2017
31 Lê Thị Hương 11D5 Chậm 08/11/2017
32 Hồ Sỹ Khánh 11D5 Chậm 11/12/2017
33 Hồ Linh 11D5 Chậm 21/09/2017
34 Nguyễn Hữu Linh 11D5 Chậm 22/12/2017
35 Nguyễn Hữu Linh 11D5 Đi Căng tin vào chậm 30/10/2017
36 Nguyễn Hữu Linh 11D5 Đi xe PKL 09/12/2017
37 Mỹ Linh 11D5 Chậm 04/12/2017
38 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 Chậm 17/10/2017
39 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 Chậm 13/11/2017
40 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 Chậm, dép 30/11/2017
41 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 Chậm, dép 20/12/2017
42 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 dép, chậm 24/11/2017
43 Trần Thị Mỹ Linh 11D5 Dép, Chậm 13/12/2017
44 Nguyễn Xuân Lợi 11D5 Chậm học 06/12/2017
45 Lưu Thị Ly 11D5 Chậm 29/09/2017
46 Lưu Thị Ly 11D5 Chậm 09/12/2017
47 Lưu Thị Ly 11D5 Chậm 13/12/2017
48 Nguyễn Hữu linh 11D5 Chậm 09/12/2017
49 Nguyễn Hữu Nam 11D5 Chậm 28/09/2017
50 Nguyễn Hữu Nam 11D5 Không sơvin 23/10/2017
51 Hồ Thị Nga 11D5 Chậm 11/12/2017
52 Hồ Thị Nga 11D5 Chậm 04/01/2018
53 Hồ Thị Nga 11D5 K dép, k đp         07/11/2017
54 Hồ Thị Nga 11D5 Sử dụng điện thoại trong giơ 15' 16/11/2017
55 Hồ Thị Nga 11D5 Thẻ, chậm 06/11/2017
56 Đậu Thị Ngọc 11D5 Chậm 25/11/2017
57 Đậu Thị Ngọc 11D5 Chậm 29/11/2017
58 Đậu Thị Ngọc 11D5 Chậm học 05/12/2017
59 Đậu Thị Ngọc 11D5 Chậm học 14/12/2017
60 Lê Thị Nguyệt 11D5 Chậm 25/11/2017
61 Nguyễn Thị Nhung 11D5 Chậm 23/11/2017
62 Nguyễn Thị Nhung 11D5 Chậm 16/12/2017
63 Trần Thị Nhung 11D5 Chậm 12/12/2017
64 Nguyễn Thị Phương 11D5 Chậm 08/11/2017
65 Nguyễn Thị Phương 11D5 Chậm 22/12/2017
66 Hồ Sen 11D5 Chậm học 21/12/2017
67 Hồ Thị Sen 11D5 Chậm 29/09/2017
68 Hồ Thị Sen 11D5 Chậm 09/12/2017
69 Trần Thị Thanh 11D5 Chậm 13/10/2017
70 Trần Thị Thanh 11D5 Chậm, dép 20/12/2017
71 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11D5 Chậm 16/12/2017
72 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11D5 Thẻ 11/10/2017
73 Thắng 11D5 Chậm 08/12/2017
74 Hồ Bá Thắng 11D5 Chậm học 07/12/2017
75 Hồ Bá Thắng 11D5 Chậm, thẻ 22/12/2017
76 Hồ Bá Thắng 11D5 Chậm, Trẻo tường, thẻ, đồng phục 19/10/2017
77 Hồ Hữu Trí 11D5 Chậm 01/11/2017
78 Hồ Hữu Trúc 11D5 Chậm 12/10/2017
79 Hồ Hữu Trúc 11D5 Thẻ 11/10/2017
80 Võ Thiên Tuế 11D5 Chậm, Thẻ      02/10/2017
81 Võ Thiên Tuế 11D5 Đi Căng tin vào chậm 30/10/2017
82 Việt 11D5 Chậm 04/01/2018
83 Hồ Sỹ Việt 11D5 Chậm 27/10/2017
84 Hồ Sỹ Việt 11D5 Chậm 12/12/2017
85 Hồ Sỹ Việt 11D5 Chậm 02/01/2018
86 Hồ Sỹ Việt 11D5 Chậm học, ko thẻ 23/11/2017
87 Nguyễn Thị Xuân Yến 11D5 Chậm 26/10/2017
88 Nguyễn Thị Xuân Yến 11D5 Chậm 11/11/2017
89 Nguyễn Thị Xuân Yến 11D5 Chậm 12/12/2017
90 Nguyễn Thị Xuân Yến 11D5 Chậm 16/12/2017

Nguồn tin: Đoàn Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây