Hướng dẫn cách ghi hồ sơ ĐKDT Đại học - Cao đẳng năm 2013

Thứ năm - 14/03/2013 20:23
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐKDT ĐẠI HỌC – CAO ĐĂNG NĂM 2013
Cụ thể, hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2013 gồm:
-Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).
-Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường đại học, cao đẳng.
-Phiếu số2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.
                                                                                                               Số TT trường mục 2
+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:
           
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)
2. Trường đăng ký dự thi
Tên trường:ĐH KINH TẾ TP.HCM KSA A D340101
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Maketing
Lưu ý:
• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM thì Mục 3 để trống.
• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi) - không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101 của Trường ĐHDL Văn Lang. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó:
- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.
- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.
3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐkhông thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)
Tên trường có nguyện vọng học: DVL A D340101
ĐHDL VĂN LANG Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH Văn Lang, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:
Tên trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM KTS A                
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Theo đó, mục 3 thí sinh viết:
Tên trường: Đại học Văn Lang DVL A   D 3 4 0 1 0 1
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:
(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).
 
4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải:
5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh(viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
1
NGUYỄN TRƯƠNG THỤY ĐAN Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
1 6 1 1 2 1 9 5

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
Ngày Tháng Năm
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
7. Nơi sinh(Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP)
8. Dân tộc(Ghi bằng chữ):Kinh
9. Thuộc đối tượng ưu tiên nàokhoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.
   
Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ thể trong “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013” )
10. Hộ khẩu thường trú
29 06
Mã tỉnh Mã huyện
(số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):
(Thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết trong tuyển sinh 2013”)
11. Nơi học THPT hoặc tương đương(ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)
Năm lớp 10: THPT Quỳnh Lưu 2 – Quỳnh Lưu – Nghệ An 29 030
Năm lớp 11: THPT Quỳnh Lưu 2 – Quỳnh Lưu – Nghệ An 29 030
Năm lớp 12: THPT Quỳnh Lưu 2 – Quỳnh Lưu – Nghệ An 29 030
    Mã tỉnh Mã trường
12. Thuộc khu vực nàothì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
2 0 1 3
13. Năm tốt nghiệp THPThoặc tương đương
(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ ( đối với thí sinh thi liên thông)
       
Tên trường:………………………………Năm tốt nghiệp:
3 0

15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Quỳnh Lưu 2, Mã đơn vị ĐKDT

16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải
Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).
      1 8 3 5 2 6 1 5 4
17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
18. Gửi giấy báo dự thi,giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?
- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.
+ Hồ sơ hoàn tất gồm:
• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).
• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.
 

* Trong đó những mục sau các em học sinh ghi giống nhau:
  • Mục 1: Không ghi
  • Mục 4,14: Học sinh ql2 không ghi
  • Mục 11 ghi Trường THPT Quỳnh Lưu 2 - Quỳnh Văn-Quỳnh Lưu - NA : 29030
  • Mục 13: Năm tốt nghiệp THPT ghi : 2013
  • Mục 15: Nơi nộp hồ sơ ĐKDT ghi Trường THPT Quỳnh Lưu 2 mã 30
  • Thống nhất ngày, tháng, năm ghi: Ngày 04 tháng 04 năm 2013
* Các mục còn lại thí sinh ghi theo hướng dẫn mặt sau phiếu số 2 với y/c:
          - Thí sinh ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ và không tẩy xoá
          - Nếu là số, không ghi bằng chữ số La mã
Sau khi hoàn chỉnh việc ghi phiếu  số 1 và 2 học sinh ghi Số STT trường đăng ký dự (trường mục 2
trong những điều cần biết tại góc phải trên của túi đựng hồ sơ
- 1 phong bì đựng 3 ảnh 4x6 mặt sau ghi thông tin: họ tên, ngày sinh, tỉnh, huyện, Mã đon vị ĐKDT

Tác giả bài viết: tuấn_khôi

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: đại học, hướng dẫn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây