Phân công nhiệm vụ BCH đopàn trường K49

Thứ sáu - 15/11/2013 02:32
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
          Số: ……/TB-ĐTN
                                                                    Quỳnh Lưu, ngày 19  tháng 10 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ ban thường vụ, ban chấp hành đoàn trường
khóa 49, nhiệm kỳ 2013- 2014
 
-         Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
-         Căn cứ kết quả đại hội Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 2.
-         Căn cứ kết quả bầu cử BTV và các chức danh trong BTV.
-         Căn cứ biên bản cuộc họp BTV, BCH Đoàn trường ngày 19 tháng 10 năm 2013.
BCH Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 2 thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH cụ thể như sau:
1. Đồng chí: Đào Xuân Đức – Bí thư Đoàn trường, phụ trách chung.
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đoàn trường trước Chi Bộ Đảng và Đoàn cấp trên.
- Nắm vững, quán triệt các chỉ thị của Đảng, của Đoàn cấp trên và pháp luật của nhà nước trong BTV, BCH. Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động của các đồng chí ủy viên BTV, BCH.
- Trực tiếp chủ trì các công việc của BTV và BCH, đề xuất những vấn đề quan trọng để BTV, BCH thảo luận và quyết định. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của BCH.
- Đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ của BTV, BCH đúng nguyên tắc quy định của điều lệ Đoàn; Chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục, công tác tổ chức, công tác tham gia xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp BTV, BCH và địa hội Đoàn trường, chỉ đạo đại hội các chi Đoàn.
- Thay mặt BTV, BCH duyệt và ký các văn bản.
- Chịu trách nhiệm chính về công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng.
2. Đồng chí: Thái Văn Phú – Phó bí thư Đoàn trường, phụ trách công tác tổ chức.
- Phụ trách các hoạt động phong trào thi đua học tập – rèn luyện, hoạt động thể thao.
- Nhận và xử lý các công văn đến, báo cáo và đề xuất với bí thư về phương thức xử lý các văn bản đến của Đoàn trường.
- Phụ trách công tác phát triển đoàn viên, công tác đoàn tịch, phát triển Đảng. Tham mưu cho chủ trì trong việc tổ chức các hoạt động.
- Soạn thảo và ký các văn bản liên quan đến các vấn đề mình phụ trách và các văn bản khác khi được bí thư ủy quyền.
- Thay mặt Bí thư và BCH làm việc với các tổ chức, cá nhân theo ủy quyền.
- Trực văn phòng, quản lý nề nếp ĐVTN.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của đ/c Bí thư.
3. Đồng chí: Hồ Sỹ Hoàng – UVBTV Đoàn trường.
- Phụ trách cơ sở vật chất của Đoàn trường, tham mưu cho chủ trì trong việc tổ chức các hoạt động.
- Tổng hợp, cập nhật các thông tin về hoạt động của Đoàn trường lên Website.
- Trực văn phòng, quản lý nề nếp ĐVTN, liên hệ với hội cựu học sinh để phối hợp hoạt động.
- Phụ trách công tác tuyên truyền (Bảng Led ở cổng trường).
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của đ/c Bí thư.
4. Đồng chí: Văn Thị Hà - UVBTV Đoàn trường.
- Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ của Đoàn trường.
- Phụ trách công tác tuyên truyền (Bảng tin). Tham mưu cho chủ trì trong việc tổ chức các hoạt động.
- Trực văn phòng.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của đ/c Bí thư.
5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hường – UVBTV Đoàn trường.
- Phụ trách công tác quỹ của Đoàn trường. Chịu trách nhiệm thu và nạp kịp thời, đúng quy định các khoản thu nạp đối với các chi Đoàn thuộc quyền quản lý, Đoàn cấp trên và các tổ chức khác.
- Hỗ trợ đ/c Hà trong công tác văn hóa, văn nghệ.
- Trực văn phòng. Tham mưu cho chủ trì trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của đ/c Bí thư.
6. Đồng chí: Hồ Sỹ Ngọc – UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 12 (Các chi đoàn từ A1 đến A4).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
7. Đồng chí Hồ Thị Hương - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 12 (Các chi đoàn từ A5 đến A8).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
8. Đồng chí: Nguyễn Thị Hương - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 12 (Các chi đoàn từ A9 đến A14).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
9. Đồng chí: Nguyễn Đình Hoàng - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 11 (Các chi đoàn từ A1 đến A6).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
10. Đồng chí: Đậu Đức Hợp - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 11 (Các chi đoàn từ A7 đến A9).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
11. Đồng chí: Trần Thị Thúy Nga - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 11 (Các chi đoàn từ A10 đến A14).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
12. Đồng chí: Hồ Quỳnh Anh - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 10 (Các chi đoàn từ A1 đến A3).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
13. Đồng chí: Nguyễn Phương Thảo - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 10 (Các chi đoàn từ A4 đến A7).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
14. Đồng chí: Văn Thị Hà - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 10 (Các chi đoàn từ A8 đến A10).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
15. Đồng chí: Trần Thị Khánh Linh - UVBCH Đoàn trường.
-  Trực xung kích.
- Thăm dò và định hướng dư luận của ĐVTN khối 10 (Các chi đoàn từ A11 đến A14).
- Tham mưu cho BTV trong việc tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác theo yêu cầu thực tế và sự phân công của BTV.
Phân công có hiệu lực từ ngày 21 tháng 10 năm 2013. Trong quá trình thực hiện sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp.
                                                                                                                          TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Nơi nhận:                                                                                                                           BÍ THƯ
-         Cấp ủy (b/c)
-         BCH              (t/h)
-         43 chi đoàn.        
-         Lưu: Vp đoàn.                                                               
                                                                                                                                                Đào Xuân Đức           

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Đoàn TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây